„Bij hoge ballen klom ik op de rug van Boon Duitser wint warme Koger stratenloop Bertus Heerschap halve eeuw in voetballerij TEXELSE COURANT wint spannend eranentoernooi :o maakt indruk ondenwedstrijd veren insigne oor Waalder neelamateurs Familie De Vries en Witte winnen voetbaltoernooi Terechte twijfels... Vergadering SV. Texel Boys-voorzitter: „Sneeuwbaleffect hopelijk omkeren" Surfwedstrijd slijtageslag Basketbaltraining Bromfietsen uit verkeer genomen Tenniscompetitie Bertus 150 manjaren actief in de sport Winnaar Bernd Rieke drukt de in als hij over de finish van de DINSDAG 17 MEI 1994 «e Ab van Sambeektoernooi Endag op het C-veld van se Boys werd gehouden. Reen bijzonder spannend 1 Het venijn zat in de 'met SV Cocksdorp als ver- Ie winnaar. lenval tijdens de eerste jden heeft het toernooi liet nadelig beïnvloed. De den kenden een sportief en stonden onder deskun- dmg van Piet Koopman, ritte 'en Frank de Grave. De atsten speelden tevens bij Boys mee. door de vijf deelnemende ngen een halve competitie het team met de meeste dpunten en het beste lo mocht Ab van Sam- taal voor een jaar weer ar huis nemen, ite wedstrijd tussen ZDH moest de winnaar opleve- een 2-0 zege van SVC m beide verenigingen in iantal (6) gelijk, maar door ilsaldo van 7-3 werd SVC (ZDH 6-3). SV Texel werd ;V De Koog vierde en het rende Texelse Boys De prijzen werden uitge- or Kees Maas als vertegen- jer van de familie Van Mechelse herder Lasco ees Keyser van de Texelse iportvereniging DOS de aats behaald tijdens een ■zette africhtingswedstrijd in (bij Arnheml. Op het ni- 31 handhaafde de Texelse Btie zich temidden van der- irenl deelnemers, die stre- de Liemersbokaal 1994. zeer goed gelopen afdeling loefeningen) maakte Lasco eel indruk door zijn specta- manwerk (afdeling C). Op onderdelen behaalde de 0 van de maximaal 100 Om dit te bereiken heeft «Ie uren moeten trainen ilding van Jan Kroonen op K-terrein aan de Mo- 1375 opgerichte toneel- igmg 't Amateurtje in De heeft een harde kern van trouwe leden. Niet min- lan negen personen zijn iger dan 25 jaar aan ver en en haast allemaal ze nog regelmatig op de en. Dit negental werd igavond in hotel De iïmg in De Koog gehul- door hen te onderschei- net het gouden insigne het Nederlands Centrum Amateurtoneel, ens het bestuur werden nderscheidingen met bij- rende oorkondes uitge- door Henk Tjepkema, ifgaand aan een feesta- met koud buffet, bow- en andere spelletjes. De rscheidenen waren (met ichter vermeld het aantal istjaren") Cis Sweere Tjits Luiken (36), Hetty ft (31), leg Plaatsman Door Kager (30), Ems der (28), Mies Plaatsman Dirk Roeper (27) en Jo elief (26). leg/Mies 'smart en Ems Wonder zondag verhinderd en i dus niet op de foto. IFoto Horry do Graaf Benauwd warm was het soms, vooral op de Ruyslaan. Alleen in het bos hadden we wat verkoe ling." De deelnemers aan de tweede Koger stratenloop hadden het zwaar. Extra lastig was dat een deel van het parcours voerde door de drukbezochte en met kui len bezaaide Dorpsstraat. ,,Maar de variatie maakte het rondje ook aantrekkelijk", stelde de Duitse winnaar Bernd Rieke. Bij de da mes was er een Texelse winnares Het op Hemelvaartsdag gehouden familietoernooi bij Texelse Boys is bijzonder geslaagd. Bekende Texelse voetbalgeslachten bonden de strijd met elkaar aan. De kleine families (die volgens de zaalvoet- balregels speelden) maakten in een hele competitie uit wie uitein delijk de wisseltrofee mee naar huis mocht nemen. Familie De Vries wist wederom te winnen, op enige afstand gevofgd door de Van Sambeeken, de Terpstra's en de Kagers. De grote families speelden volgens de veldvoetbalregels een halve competitie op het verderop gelegen C-veld. De winnaars van vorig jaar, de familie Witte, kreeg dit jaar meer tegenstand dan ze verwachtten. De laatste wedstrijd' tegen de familie Boogaard bracht hen de overwinning. Als goede tweede eindigden de Van Heer- waardens, gevolgd door de Boo gaards, de familie Maas en de Veegers. Dankzij het prachtige weer, de sportieve inzet en de pri ma leiding van de scheidsrechter De Ruyter, Maas, De Kraker en De Grave en de supporters aan de kant, was dit vijfde familietoernooi er eentje om te onthouden. in de persoon van Colinda Brouwer. Mede dankzij de geopende win kels, kindercircus Bambino en het strandweer was het druk in de badplaats op Hemelvaartsdag. Langs goed gevulde terrasjes zochten de lopers dan ook hun weg naar de finish. De streep was net als verleden jaar getrokken voor café Le Berry. Niet toevallig, want exploitant Koos Ruyter is de initiatiefnemer van de stratenloop. Om in conditie te blijven loopt hij zelf regelmatig zijn rondjes en het leek hem leuk om in De Koog een wedstrijd te organiseren. Ruyter regelde alles zelf en had alleen voor de jurering de hulp ingescha keld van Theo Legierse. Ultra-loper Jan Knippenberg gaf het start schot en deelde de prijzen uit. Een minpunt was dat in de Dorpsstraat geen posten waren opgesteld, waardoor een deel van de lopers hinder ondervond van het flanerend publiek. „Misschien iets om volgend jaar te verbeteren. Ook zou halverwege wel drinken kunnen staan, want als het zulk warm weer is krijg je onderweg enorme dorst", aldus Ruyter. Hij sprak uit eigen ervaring, want met een tijd van 47.35 voltooide hij de 10 km op de zestiende plaats. Laatste moment Bijna veertien minuten eerder was Bernd Rienke als eerste over de fi nish gekomen. De 28-jarige atleet uit Werther (bij Bielefeld) komt vaak op Texel, omdat zijn vader er een woning bezit. „Pas om twaalf uur (een uur voor de wedstrijd, red.) zag ik in Den Burg dat hier een stratenloop was. Mijn voorbe reiding was dus niet echt gewel dig", aldus Rienke, die bij zijn club AV Gütersloh op de baan en in het veld loopt en ook al eens een-hele marathon volbracht. Donderdag Het kopje „Twijfels over titel voor Oosterend 2" blijkt maar al te waar te zijn, zo schrijft ons de voorzitter van SV Texel, Rob Dap per. Uitgaande van de stand bijge werkt tot en met 24 april j.l. en de daarna gespeelde wedstrijden komt hij tot de conclusie dat SVO 2 en Texel 3 allebei uit 16 wedstrij den 22 punten hebben gehaald. Op grond van een beter doelsaldo ITexel +49 en SVO +251 zou Texel 3 eerste staan. „Er zijn geen competitiewedstrijden meer vast gesteld. Beide teams moeten ech ter nog vier duels spelen en dat was hij een welkome concurrent voor de Texelse top. Aanvankelijk leek Minne Goënga op de zege af te stevenen, maar in de tweede helft van de wedstrijd ging Rienke hem voorbij. Goënga betaalde ver volgens de tol voor zijn snelle start en kon nog maar net nummer drie Rien Brouwer voor blijven. Remco Nagtegaal bezette een keurige vierde plaats. Makkelijk Bij de dames verscheen geen ster ke toeriste aan de start, zodat Co linda Brouwer makkelijk naar de zege liep. Met haar tijd van 41.49 bezette ze tussen de heren de ne gende plaats. Natasja van der Vis was met 45.18 de tweede dame Op de 5 km was het de jonge Ro bert Bakker, die de eer van de Ko- gers hoog hield. Met een knappe 19.24 bleef hij gastloper Hans Frank (19.52) en de 13-jarige Mat- thijs Wiersma (20.36) uit Gronin gen voor. Vader Richard Bakker werd met 21.11 vijfde. Beste dame op de 5 km was Ingrid Uitgeest in 24.45. Donderdag houdt SV. Texel haar jaarlijkse voorjaarsvergadering. De bijeenkomst begint om 20.30 uur in de kantine „De Kletskeet" aan de Haffelderweg. Belangrijke on derwerpen zijn: bestuursverkiezin gen, vaststelling contributie en mededelingen over actuele zaken zoals Texelse Boys en sponsering. Het eventuele vertrek van veel voetballers bij de seniorenafde ling van Texelse Boys is een sa menloop van omstandigheden. Dat stelt voorzitter Kees de Gra ve, die spreekt van ,,een sneeuw baleffect". Inmiddels wordt druk geprobeerd komend seizoen weer een goed eerste op de been te brengen. „Het ligt niet aan de sfeer, want die is gewoon goed", aldus De Grave. „Dat blijkt ook wel uit de laatste wedstrijden, want toen is er prima gespeeld. Als de spelers er geen zin meer zouden hebben, was er vorige week heus niet met 5-1 van kampioen ALC gewon nen." Slechts acht van de negentien gestarte surfers haalden zondag de finish van de Gouwe Bol Race. De slijtageslag van Dijkmanshui zen naar 't Horntje en terug werd geteisterd door harde wind. Top- surfers Edwin Junge uit Hoorn werd winnaar in 45 minuten. De start van de race werd wegens te weinig wind uitgesteld tot 12.30 uur. Aanvankelijk hadden de surfers moeite uit de luwte van de dijk te komen. Maar eenmaal op zee moest flink worden gehangen in de opkruiser bij zuid westenwind. De wind nam dermate toe dat en kele surfers het niet konden bol werken en opgaven. Junge nam eenzaam de kop en stond deze po sitie niet meer af. Vooral de afkruiser na het ronden van de boei bij de Nioz-haven werd met windkracht zes en vlagen ze ven een zware opgave. De volgbo ten, bemand door Erwin Daalder, Erik Witte en Jelte van der Kooi hadden druk werk met het bijstaan van de deelnemers. Junge was meteen na de finish doorgegaan voor een tweede „rondje". Hij scoorde een eindtijd van 1.57 minuten. Op zijn eigen verzoek surfde Junge echter bui ten mededinging mee, vandaar dat Klaas Jan van der Vis werd gehul digd wegens het behalen van de eerste plaats in 54 minuten. Twee de werd André van der Berg en derde Jacob Roeper. De voorzitter breekt ook een lans voor trainer Henk de Ruyter, die dit seizoen voor het eerst bij de Boys actief was. „Hij heeft goed gefunctioneerd en kan aan deze situatie ook niks doen. Dat we in hem vertrouwen hebben, blijkt wel uit de verlenging van zijn contract met een jaar." De Grave reageert naar aanleiding van de berichtgeving in de vorige krant, die in de Texelse voetbalwe reld vragen opriep. Men vroeg zich af wat er aan de hand is bij de Boys. „Het is echt een kwestie van toeval", verzekert De Grave. „Het begon met een paar jongens die er om uiteenlopende redenen mee willen stoppen. Zo heb je en kele spelers die aan de overkant studeren, maar al jaren voor het voetbal 's weekends naar Texel te rugkwamen. Die hebben nu over schrijving aangevraagd naar een club in hun studiestad of stoppen met voetbal. Ze gaan niet weg omdat ze het hier niet naar de zin hebben. En dat geldt voor de meesten." Vervolgens ontstond het eerder genoemde sneeuwbaleffect. Om dat enkelen het voor gezien hou den, hebben ook anderen niet zoveel trek meer. „Hopelijk lukt het om het effect om te keren, dus de sneeuwbal de andere kant uit te laten rollen. Een deel wil eigen lijk best blijven, maar laat het van anderen afhangen. We hebben on ze hoop op hen gevestigd. Ook ho pen we dat oud-Boysspelers en voetballers, die wel zin hebben om het bij Texelse Boys te proberen, zich aangesproken voelen. Met een paar goede spelers erbij moet het weer mogelijk zijn om leuk in de derde klasse mee te draaien." Voor de club is het seizoen overi gens nu ten einde. De beker wedstrijd tegen Zeemacht is door de KNVB definitief geschrapt. Met ingang van vandaag zijn de trainingen van de BV De Mareis tot nader order als volgt: 18.30 u. junioren 19.30 u. heren 20.30 u. dames In verband met examens vinden de eerste twee trainingen (dus die van vanavond en 24 mei) plaats in de sporthal van O.S.G. de Hoge- berg aan de Haffelderweg. Daarna gewoon weer wekelijks in de Bgm. De Koninghal. De politie trad afgelopen week tot driemaal toe op tegen Texelse jon gens, die met opgevoerde brom mers reden. Een 18-jarige knaap uit Den Burg werd aangehouden op de Bernhardlaan, omdat hij te hard reed en zijn brommer teveel geluid produceerde. Bij technisch onderzoek bleek dat zijn rijwiel was opgevoerd. Het motorvermo gen bleek bijna viermaal zo groot als toegestaan. De politie verwij derde enkele onderdelen en gaf de bromfietser een proces verbaal. Een 19-jarige plaatsgenoot werd gesnapt op de Pontweg nabij De Koog. Ook hij reed veel te hard en maakte iets teveel herrie. Er hoef de niets te worden gedemonteerd, maar wel kreeg hij een bekeuring. Dat geldt tevens voor een andere 19-jarige jongen uit Den Burg, die in de Waalderstraat werd aange houden. Hij reed op een opgevoer de snorfiets. Door een overwinning van 6-2 op Noordend blijven de junioren van tennisvereniging Deuce goed meedraaien in de zondag-com petitie. In de districtscompetitie hielden de dames de kansen op het kampioenschap in eigen hand door uit Langedijk vijf punten mee naar huis te nemen. De overige districtsteams hebben afgelopen week maar weinig punten kunnen vergaren. In de kringcompetitie heeft Deuce A door een 3-1 overwinning op HTC nu al 7 punten voorsprong op deze nummer twee van die poule. Het kampioenschap ligt daarom volgende week voor het grijpen. De uitslagen van de wedstrijden van de afgelopen week zijn als volgt: Junioren (gemengd): Deuce 1-Noordend 1 6-2. Senioren Dames. Langedijk 1-Deuce 1 1-5 Heren. Deuce 1-Petten 2 2-4; Deuce 2-St. Maarten 1 1-5; Dirkshorn 4-Deuce 3 3-3; H-Hugowaard 7-Deuce 4 4-2. Ge mengd: Deuce 1-Petten 1 2-3. Jeugd: Jon gens 12/15: Warmenhuizen 1-Deuce 1 4-2; Jongens 15/18: Deuce 1-Schagen 1 3-3. Dames Deuce A-HTC A 4-0; HTC B- Deuce B 1-3; 't Zijpken A-Deuce C 2-2; HTC c-Deuce a 3-1, Deuce b-NTC b 3-1; Deuce b-NTC b 3-1; Deuce c-HTC b 0-4; NTC d-Deuce d 0-4; Deuce l-'t Zand I 4-2. Heren 50 Deuce-St Maarten 1-3. zijn nog acht punten. U begrijpt dat er nogal wat twijfels zijn over het 'kampioenschap' van Ooster end 2", aldus Dapper. Bestuurslid „ome" Sieme Keijzer van SVO er kent dat er geen sprake is van een officieel kampioenschap. „De stand is officieus, omdat de com petitie niet wordt uitgespeeld. Maar de jongens voelden zich toch kampioen en hebben er een feestje omheen gebouwd. Mis schien was het een beetje teveel poeha, maar voor een zeker bier merk en de club was dat wel weer gunstig. Heeft Texel trouwens re kening gehouden met de vier pun ten die de bond hen in mindering heeft gebracht?" Als jong keepertje bij SV Texel was ik nogal klein. Als er een hoge bal kwam, dan klom ik op de rug van Henk Boon en plukte die uit de lucht/' De tijd dat Bertus Heerschap (61) onder de lat stond mag voorbij lang zijn, de sluitpost van weleer staat zijn mannetje nog in de sportwereld. De routi- niër is dit jaar op de kop af vijftig jaar actief in en rond het Texelse voetbal. Reden voor de KNVB hem de zilveren speld toe te kennen. Begonnen als veldspelertje, werd Heerschap in zijn eerste seizoen gelijk kampioen. „Maar we had den niet zo'n beste keeper. Toen zei voorzitter Dirk Dapper dat ik maar in doel moest. Even een za terdagmiddagje oefenen en het was voor mekaar. Leuk onder de lat? Ach, je gaat het vanzelf waar deren." Heerschap stond bij Texel ruim twintig jaar in doel, waarvan vijftien jaar in het eerste. „We speelden toen met backs en een stopperspil. Ik voetbalde nog met Gerrit Wilner, Henk Boon en Wim Langeveld." Ze hadden respect voor de lui druchtige aanwijzingen van hun sluitpost. „Ik gaf altijd grote brul len. Mijn trainer Niek de Graaf zei dat je met praten de helft van de ballen uit je doel kon houden. Dat heb ik me goed ingeprent." Hard tegen hard Kampioenschappen waren er ook. „In de vierde klasse in '61 en in de hoofdklasse in '63. Het ging toen anders. Wel hard tegen hard, maar niet gemeen. En één keer in de week trainen." Rivaliteit tussen de clubs was er ook. „Met Texelse Boys. Misschien, als ik rooms was ge weest, had ik daar wel gevoet bald..." In de zeventiger jaren verruilde hij Texel voor ZDH, waar hij een jaar of vijf in het doel stond. „Drie Drijvers, twee Dijkers en een razendsnelle Hin. In Den Hoorn ging het allemaal héél an ders. Een fijne tijd. Lang leve de lol. Een prima sfeer, ongedwon gen. Ik snap wel waarom hun hui dige trainer Gerrie Plaatsman het er naar zijn zin heeft." In de zaal speelde hij 17 jaar bij het NIOZ, waar hij 25 jaar werkzaam is geweest en vorig jaar vervroegd uittrad. Bestuurder Naast zijn actieve voetbalperiode was Heerschap jeugdleider bij Texel en in tal van functies actief op bestuurlijk gebied. Bij ZDH, voorzitter van het jeugdbestuur van Texel en lid van het hoofd bestuur, voorzitter van zaalvoet- ballend Texel. Ook vertegen woordigde hij de regio Texel bij het veldvoetbal en zetelde hij in de Sportraad. Fabeltje Als scheidsrechter blaast Bertus Heerschap nog steeds zijn partijt jes mee, zowel in de zaal als op het veld. „Er wordt wel eens gezegd dat het voetbal op het eiland ruwer is dan aan de vastewal. Dat is een fabelt- ja Maar over de hele linie holt het wel achteruit." Die zorgen deelde KNVB-vertegenwoordiger S. van Wonderen, die Heerschap uit dank voor bewezen diensten eind april de versierselen opspeldde en hem de bijbehorende oorkonde over handigde. De bestuurder sprak de hoop uit dat de spelers op een be tere en sportievere manier met el kaar omgaan, zodat het aantal rode en gele kaarten naar beneden kan." Strafpunten De KNVB overweegt een soort strafpuntensysteem in te voeren, om de sportiviteit te verhogen. „Want er wordt uit onmacht nog wel eens te snel naar kaarten ge grepen", licht Heerschap toe, die als rapporteur overigens goed te spreken is over de kwaliteit van de Texelse arbiters. De jubilaris voegt toe zijn bestuur lijke verdiensten voor een groot deel aan medebestuurders te dan ken te hebben. „Want zonder goe de mensen om je heen red je het niet. Voor mij hoeven al die speld jes niet. Ik zette me in voor de sport, niet voor de bond." Gerard Timmerman. Een optelsom van de sportie ve loopbaan van Bertus Heer schap leert dat hij zo'n 150 manjaren actief is geweest. Totaal heeft hij er 26 jaar veld voetbal opzitten, 17 jaar zaal voetbal, 10 jaar jeugdleider, 48 jaar bestuurswerk en bijna 50 jaar arbitrage en dan nog het rapporteurswerk langs de lijn. Zijn vaardigheden als tim merman kwamen hem van pas bij de bouw van accom modaties van diverse vereni gingen. „Je kan toch niet thuis blijven stilzitten. Het leeft gewoon rond zo'n club. Je leert er veel van en je hele ontwikkeling heeft er baat bij. Ik had het voetbal voor geen goud willen missen."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 9