De makelaars bieden aan: Texel Techniek „De Banaan" J. van der Vis TEXELSE COURANT GEMEENTE TEXEL EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ JEZELF TEXELSE g coURANT Vrijdag en zaterdag bij EEN TRIUMPH BEHA voor f27,95 mi i Eelman Van Heenvaarden 24 u. service 7 dagen per week 3? 27005 Advertenties 62600 Redaktie 62620 GEMEENTE TEXEL GEMEENTE TEXEL GEMEENTE TEXEL GEMEENTE TEXEL GEMEENTE TEXEL GEMEENTE TEXEL GEMEENTE TEXEL GEMEENTE TEXEL VRIJDAG 20 MEI 1994 V4 kilo Asperges f3,98 KAAS: Kilo belegen kaas f 11,50 NOTEIM: 250 gram Cashewnoten f4,65 Weverstraat 74, Den Burg. Licht functionele beha met florale allover- kant aan de bovenzijde van de cups. Maten: 75 t/m 100 Cupmaten: B-C-D. Alle modellen van Triumph zijn voorradig of kunnen voor u worden besteld. Een luxe recreatieappartement Bad weg 106 in De Koog op de eerste verdieping van Appartementencomplex Juliana, met schitterend uit zicht over de Noordzee Indeling: hal/entree, toilet, royale woonkamer met open haard, luxe open keuken, deur naar balkon, twee slaapkamers (één met deur naar balkon), luxe badkamer met ligbad en dquehe. Eigen parkeerplaats, eigen berging in keldergcdcelte. Inclusief complete inventaris Btu' over koopsom is terug te vorderen. Oplevering in overleg. Vraagprijs 400.000,- k k. exclusief btw Een vrijstaand woonhuis (tweede woning) Kamerstraat 76 in De Koog, met garage en 596 m2 onder- en bijgelegen eigen grond. Indeling: hal/entree met toilet, trapopgang, keuken, eet/zitkamer met open haardpartij en deur naar be schut terras, slaapkamer, badkamer met ligbad, douche, vaste wastafel en toilet; garage met aparte CV-ruimte. Op de verdieping een overloop en twee slaapkamers met vaste wastafels. Voorzien van gasgestookte CV-installatie. Inclusief inventaris. Oplevering in overleg. Vraagprijs 425.000,- k.k. makelaars in onroerend goed Weverstraat 94 1791 AG Den Burg telefoon 02220 - 13555 telefax 02220 - 13946 «mum Sinds 2 mei 1994, gevestigd te De Koog. Hét bedrijf voor al uw reparaties, onderhoud en onderdelen op het gebied van: Grond-, Weg- en Waterbouw machines installaties Heftrucks Mijn naam is Nico Waerts, 39 jaar, 22 jaar werkervaring in o.a. Landbouwmechanisatie; G.W.W. machines installaties; Hydrauliek'/ Pneumathiek service. Texel Techniek beschikt over een eigen servicebus, deze is speciaal ingericht voor het uitvoeren van reparaties ter plaatse. Aan boord o.a. las - stroom - generator hydrauliek tester hydr. slangenpers compressor batt. dynamo tester Texel Techniek Plevierstraat 11 1796 AK De Koog Texel Ft. 55,00 per uur excl. b.t.w. Telefoon: 02220-27005 Telefax: 02220-27067 NATUURVOEDING TEXEL Hogerstraat 15, 1791 CH Den Burg - Texel telefoon 02220 - 13951 GEMEENTE TEXEL Verkiezing Europese Parlement 1994 Stemmen in een stembureau naar keuze van de kiezer. De burgemeester van Texel maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van het Europese Parlement op donderdag 9 juni 1994 een kiezer is toegestaan haar/zijn stem uit te brengen in een stembureau naar keuze. Daarbij gelden de volgende bepalingen. A. Schriftelijk verzoek 1. Bij Bureau Burgerzaken van deze gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoek schriften om in een stembureau naar keuze aan de stemming te mogen deelnemen. 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk 14 dagen voor de dag van de stemming, dus uiterlijk op 26 mei 1994, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar zij/hij op de dag van de kandidaatstelling (27 april 1994) als kiezer is geregistreerd. 3. Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de verzoeker is toegestaan bij volmacht te stemmen. 4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslis sing gesteld op de oproepingskaart, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas. B. Mondeling verzoek 5. Na ontvangst van de oproepingskaart kan de kiezer ook, in plaats van een schriftelijk verzoek te doen, zich onder overlegging van deze oproe pingskaart vervoegen bij Bureau Burgerzaken van de gemeente, waar zij/hij op de dag van de kandi daatstelling (27 april 1994) als kiezer is gere gistreerd, om deze te doen omzetten in een kiezerspas. Dit kan geschieden tot op de vijfde dag voor die van de stemming, dus uiterlijk op 3 juni 1994. Nadere inlichtingen worden verstrekt door Bu reau Burgerzaken. Stemmen bij volmacht De burgemeester van Texel maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van het Europese Parlement op donderdag 9 juni 1994 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stem men. Daarbij gelden de volgende bepalingen. A. Machtiging op schriftelijke aanvraag. 1. Bij Bureau Burgerzaken van deze gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de ver zoekschriften om bij volmacht te mogen stem men. 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op de veer tiende dag voor de dag van de stemming, dus op 26 mei 1994, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar zij/hij op de dag van de kandidaatstelling (27 april 1994) als kiezer is geregistreerd. 3. Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer aan de verzoeker is toegestaan in een stembu reau naar keuze aan de stemming deel te nemen. 4. Degene die zich bereid heeft verklaard als ge machtigde op te treden, moet op de dag van de kandidaatstelling als kiezer zijn geregistreerd. 5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de ge machtigde een volmachtbewijs. De vol- machtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht. B. Machtiging door overdracht van de oproe pingskaart 6. De kiezer kan ook, in plaats van een verzoek schrift in te dienen, na ontvangst van de oproe pingskaart, tot en met de dag van stemming, zelf een andere kiezer machtigen voor haar/hem te stemmen, door deze oproepingskaart aan die kie zer over te dragen. 7. Een op deze Wijze aangewezen gemachtigde moet op de dag van de kandidaatstelling (27 april 1994) in hetzelfde stemdistrict staan ingeschre ven als kiezer die de volmacht geeft. 8. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met de eigen stem, in het stemdistrict waar zij/hij staat ingeschreven, uit brengen. Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aannemen. De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in per soon aan de stemming deel te nemen. Nadere in lichtingen worden verstrekt door Bureau Bur gerzaken, Groeneplaats 1. f»5 J4 w-ii .'*Ti r*i renstraat, Den Hoorn en het Hogereind, De Waal, oor middel van verkeersbord C18, breder dan 2 meter. - Instellen van een algemene invalidenparkeer plaats, bord E6, naast de apotheek in de We verstraat. - Instellen van een parkeerverbod, bord E1, voor het Schilderend aan beide zijden tussen Emma- laan en de R. Keijserstraat. - Instellen eenrichtingsverkeer Binsbergenstraat en Brouwersstraat. - Instellen van een invalidenparkeerplaats op ken teken, Jan Dirksoord 23. - Instellen van een stopkruising door plaatsing van bord B7, inclusief stopstreep, voor de krui sing Schilderend/Bernhardlaan/Emmalaan. - Instellen van een invalidenparkeerplaats op ken teken, Wintergroen 11, De Koog, A. Bouma. Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht kunt u tegen dit besluit bij ons een bezwaarschrift in dienen binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is verzonden of uitgereikt. Het bezwaarschrift dient ten minste te bevatten: - de naam en het adres van de indiener; - de dagtekening; - een omschrijving van het besluit waartegen be zwaar wordt gemaakt; - de gronden van het bezwaar; - zo mogelijk een afschrift van het bestreden besluit. Wijziging openstelling buitendienst gemeente werken op vrijdag 27 mei 1994. In verband met de jaarlijkse personeelsreis zijn de buitendienst en het magazijn van gemeentewer ken vrijdag 27 mei gesloten. Huisvuil: De huisvuilroutes van vrijdag 27 mei worden verscho ven naar donderdag 26 mei. Don derdag kunnen de ophaaltijden wijzigen. Zet uw container dus vroeg aan de weg en haal de con tainer niet eerder weg dan dat de vuilniswagen is geweest. Destructor: Destructiemateriaal kunt u vrijdag 27 mei opgeven tussen 7.30 uur en 10.00 uur op telefoonnummer 12510. Meldingen na 10.00 uur en meldingen ingesproken op het antwoordappa raat kunnen die dag niet meer opgehaald worden. Storingen, calamiteiten etc. kunt u inspreken op het antwoordapparaat van de Buitendienst Ge meentewerken, tel. 12510. De dienstdoende wachtman zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. |saa?i "il tl r*i i j J; sai i 3) ii i^i t r In verband met Pinksteren zijn het gemeentehuis en de Buitendienst Gemeentewerken op maan dag 23 mei voor het publiek gesloten. De inza- meldiensten (huisvuil, bedrijfsvuil en destructor) komen te vervallen. Markt: de warenmarkt verschuift van maandag naar dinsdag. Wijziging routes huisvuil- en be- drijfsvuildienst De inzamelroutes van maandag 23 mei worden verschoven naar dinsdag 24 mei. Zet in verband met deze wijziging uw container tijdig aan de weg. De grofvuilophaaldienst is verschoven van dins dag 24 mei naar woensdag 25 mei. U kunt uw grofvuil nog opgeven tot dinsdagmiddag 16.00 uur. Storingen, calamiteiten e.d. kunt u inspreken op het antwoordapparaat van de Buitendienst Ge meentewerken, tel. 12510. De dienstdoende wachtman zal dan zo spoedig mogelijk contact opnemen. langhebbenden eventuele bezwaren tej voornemen schriftelijk aan burgemeester en houders kenbaar maken. Lijst van afgegeven bouwvergunning! P.C. Kooger voor het bouwen ve. dienstwoning aanv zen 3 te Oosterend; mevr. P.M Aarts voor het plaa^ luifel aan de Duykerdam 11 te Den Burg; I de Boerv; uitbreiden van woningen a/d Dorpsstraat 91 t/m Koog, MO-Projekt B.V. voor het plaatsen van tien w zen a/d Commandeurssingel 1 t/m 8 en 46 t/m 491»! schild; M.O. Projekt B.V. voor het plaatsen va woonhuizen a/d Commandeurssingel 5 en 6 te Oud* E.J. Veenendaal voor het plaatsen v.e. dakkapel a/dVI 5 te Den Burg; J Kooger voor het ged. verniev* woonhuis/appartement/winkel a/d Warmoesstraat 34 Burg; R. Heerschap voor het uitbreiden v.e. woonhuisj der weg 17 te De Waal; C.J. van der Werve voor het 3; v.e. garage a/d De Ruyterstraat 108 te Oudeschild Graaf en D. Slik voor het plaatsen v.e. opslag^ Stoompoort te Oudeschild, Garage Grismgt voorht; sen v.e. luifel a/d Bernhardlaan 170 te Den Burg. Goedgekeurde meldingen M. van der Werve voor het plaatsen ve. dakkapel aft weg 71 te De Cocksdorp; s v. Oosterend voor het* wen/vergroten ve. berging a/d Vliestraat 1 te Oon Gemeente Texel voor het veranderen v.e. gevel van et? hal a/d Emmalaan 51 te Den Burg. Bezwaar- en beroepsmogelijkheden Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrech; u binnen 6 weken na de dag waarop dezeti ten zijn bekendgemaakt een bezwaarschri burgemeester en wethouders indienen. Het bezwaarschrift dient ten minste te be, de naam en het adres van de indiener, de c kening, een omschrijving van het besluit vi gen bezwaar wordt gemaakt, de gronden v? bezwaar en zo mogelijk een afschrift var bestreden besluit. Het bezwaarschrift sc niet de werking van het besluit waartegen: gericht. Bovengenoemde vergunningen kunt u inzg de afdeling Bouwzaken, kamer 2.12. Burgemeester en wethouders van Texel ir ingevolge artikel 41 van de Woningwet b dat een aanvraag om bouwvergunning 13 diend door: Texelse Bouwonderneming voor het plaatsen v.e w met garage/berging a/d Middelton 3 te Den Burg (ow 9-5-'94), W.C.M Klein Breteler voor het uitbreiden derruimte a/d Duinreep 8 te Den Burg (ontvangen W[ J. Mudde voor het veranderen/vergroten v.e woonli Orchismient 51 te De Koog (ontvangen 10-5-'94U Winnubst-v.d. Eist voor het plaatsen v.e woonhuis re ge a/d Middelton 17 te Den Burg (ontvangen 10 5) Hilgers voor het veranderen/verplaatsen v.e. berging» enstraat 50 te Den Hoorn (ontvangen 11-5-'94Ï;i Schoenen B.V. voor het plaatsen v.e woonhuis m venstraat 22 te Den Burg (ontvangen 11-5-'94), J.d»i voor het ged. vernieuwen/vergroten v.e woonhi Hoofdweg 97 te De Cocksdorp (ontvangen 11-5-'9( Hin voor het plaatsen v.e. veestal a/d Spangerw«| S Waal (ontvangen 11-5-'94), Jachtwerf Fa Betsema« plaatsen v.e loods a/h Vliegwiel te Oudeschild (or 16-5-'94); G.J.P. Jansen voor het veranderen/verijl woonhuis a/d Westerweg 10 te Den Burg 16-5-'94); Recreatiestichting Texel voor het vergra dienstwoning a/d Boodtlaan 80 te De Koog Ion 16-5-'94); R. Jongejan voor het plaatsen v.e. garages baeck 18 te Den Burg (ontvangen 17-5-'94). Tevens is door de volgende instantie aq. nen een melding bouwvoornemen ingedi» T. Wit B. Daalder voor het vergroten v.e. woonta terstraat 12 te Oosterend (ontvangen 11-5-94k ia! voor het plaatsen v.e transformatorstation aan D$a zen te Oudeschild (ontvangen 11-5-'94); J. Smitv vergroten v.e woonhuis aan Zuidhaf fel 32 te Den Bi: vangen 16-5-'94); J.P. van Heerwaarden voor heiN v.e. berging a/d Korf baeck 13 te Den Burg (ca 17-5-'94) Tegen deze kennisgeving kunt u geen bezi maken. Bezwaren kunt u pas indienend bouwvergunning is verleend. Verleende i vergunningen worden gepubliceerd. Traditioneel wordt op de zaterdag voorafgaande aan Pinksteren Luilak gevierd. Evenals andere ja ren heeft de burgemeester in overleg met de poli tie bepaald dat luilak mag worden gevierd vanaf 5.00 's morgens. In de vooravond en nacht zal er door de politie worden opgetreden tegen excessen waaronder ook begrepen de overlast door brommers die zon der uitlaat rijden. Het zwembad Molenkoog is vanaf 3.00 uur geo pend met speciale aktiviteiten zoals zwemmen, tekenfilms, een Texelse band, zelf je T-shirts druk ken, schminken en een ontbijt, waarbij de entree gratis is. Beperkte doorgang Leemkuilweg In verband met het boren en plaatsen van water en meetputten door de waterleidingmaatschappij is voor de Leemkuilweg op werkdagen een be perkte doorgang mogelijk (halve rijbaan). De werkzaamheden zullen tot ongeveer half juni duren. De burgemeester van Texel maakt ingevolge arti kel 22 van Wet op de Ruimtelijke Ordening be kend, dat de raad van de gemeente Texel bij besluit de dato 10 mei 1994 wijzigingen van bestemmingsplannen in voorbereiding heeft ver klaard voor de op de bij deze besluiten behorende kaarten aangegeven gebieden betreffende: Tempeliersweg te Den Burg: De Volharding (Paal 33! te De Cocksdorp: Schilderweg 252 te Oudeschild: Herenstraat 30 te Den Hoorn: Schilderweg 265 te Oudeschild. De besluiten liggen met bijbehorende kaarten vanaf 24 mei 1994 voor eenieder ter inzage op de gemeentesecretarie, afdeling Ruimtelijke Or dening en volkshuisvesting, kamer 0.12, Groene plaats 1 te Den Burg. Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het nemen van de volgende verkeersmaat regelen. - Instellen van een 30 km zone voor het centrum van Den Hoorn. - Bussen en zwaar verkeer weren uit de He- De burgemeester van Texel brengt ter openbare kennis dat burgemeester en wethouders van Texel voornemens zijn om met toepassing van de artikelen 4, lid 6.2, sub h en 14, lid 2 van het bestemmingsplan „Midden-Eierland" medewer king te verlenen aan een bouwplan van: De heer J. de Ridder voor het gedeeltelijk vernieu wen/vergroten v.e. woonhuis aan de Hoofdweg 97 te De Cocksdorp. De bouw- en situatietekening ligt vanaf 24 mei 1994 gedurende 14 dagen ter inzage. Gedurende deze termijn van ter inzage legging kunnen be- Kennisgevingsbesluit Burgemeester en wethouders maken beken zij vergunning op grond van de Wet milieub hebben verleend aan: A. nv PEN Energiebedrijf Noord-Holland voor eer kel/transformatorstation, gelegen op het mdustnetes de Reijer Keijserstraat te Den Burg; B. C.V.I. Texel voc stallatiebedrijf gevestigd aan de Spinbaan 2, DenBu) Slegtenhorst voor een transportbedrijf aan de ScM 264 te Oudeschild; D. C.V. Hordifood voor een grocó m horecaproducten aan Ongeren 9, Den Burg; E. Ret b.v. voor een pompstation annex autowasserettt Postweg 81-83, De Cocksdorp; F. Schildersbedrijf C Zn voor een schilderswerkplaats aan de Kerks Oosterend; G. R. Smidt voor een decoratiespuite/j Maricoweg 13, Den Burg; H. Fa. Z. Graaf voor e werkplaats aan de Reijer Keijserstraat 2a; I. A H Bo» een bierbrouwerij en proeflokaal gelegen aan de ScM 214, Oudeschild; J. P. Bakker voor een melkrundv«> aan de Hoornderweg 32, Den Hoorn; K. Maatsch»! Zoetelief voor een schapenhouderij en kaasmak! Westergeest 4, Den Burg. In het belang van de bescherming van he' zijn voorschriften aan de vergunningen bonden. Het besluit onder A genoemd ligt vanaf 2 a.s. ter inzage. Vanaf 1 juni a.s. liggen de ten b t/m k tot het einde van de beroepst* dagelijks van 8.30 tot 12.30 uur, ter inzag® afdeling Milieubeheer in het gemeentehui venste verdieping, kamer 2.05): de vergun' en alle daaraan voorafgegane openbare stil Desgevraagd kunnen de ter inzage gelegd® ken ook buiten de gebruikelijke opening- worden ingezien en toegelicht. Uitsluitend: - wie tijdig bedenkingen hebben ingebo gen het aan een vergunning vooraf? ontwerp-besluit, - wie bedenkingen hebben tegen eventue1* kingen van een milieuvergunning ten van het ontwerp-besluit, - belanghebbenden aan wie redelijken^? kan worden verweten geen bedenkingen het ontwerp-besluit te hebben ingebracht kunnen tegen de verleende milieuvergunn"1 roep instellen. Met ingang van de dag na de datum v®n' inzage legging, is binnen zes weken ad^ tief beroep mogelijk op de Raad van Stat® ling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019- EA 's-Gravenhage. Wie in beroep is gegaan kan binnen de voorzitter van de A; roepstermijn vod Bestuursrechtspraak verzoeken een voorziening te treffen, indien onverwijld® gelet op de betrokken belangen, dat ver®* Nadere informatie: Afdeling Milieubelt foon (doorkiesnummer) 62188.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 8