Weekend Rondje Texel: een week spektakel op het strand Oude trekkers kijken op erf aan Stuifweg Boerenverstand basis droomwinst Texelaars Film VOOR E Agenda TEXELSE^? COURANT 97819 Voorverkoop The Radio's Radio Texel 106,1 van 4 en 5 juni 1994 Kerkdiensten zondag 5 juni Ds Hylkema schreef boek Viertal 3e in beurscompetitie Julia Roberts en een bombrief Rommelmarkt VAKANTIEKRAN oud Papier Serie dialezinge weer van sta/ Zanggroep Maqi in RK kerk Toch blauwe v! voor Texel? Grand café restaurant ,,Dc Kdd& VRIJDAG 3 JUNI 1994 ner\ vanaf woensdagmiddag tot zaterdag 10.30 uur worden ingele verd in de tent. Daar is tekenmate riaal aanwezig, zodat ook ter plaatse werkstukken kunnen wor den vervaardigd. De jury voor deze wedstrijd bestaat uit Rabobank- directeur Leo Timmers, burge meester Van Rappard, Anja van der Meer en Liesbeth Oosterha gen. De laatste twee maken deel uit van de Ronde-organisatie. Prijsuitreiking Hoe laat de finish van de Ronde is, is niet te voorspellen. Dat hangt af van diverse factoren, met als be langrijkste de wind. Degene die het eerst op het strand aankomt, hoeft niet de winnaar van de Ron de te zijn. Er doen catamarans van verschillende typen mee, die allen een bepaald handicapcijfer heb ben. Dus pas bij de prijsuitreiking 's avonds in de tent, wordt bekend wie de Ronde 1994 heeft gewon nen. Naast een overall-klasse ment, zijn er ook prijzen per boottype. De laatste feestavond begint za terdag om 20.00 uur en wordt ge presenteerd door Kees Schoe- maker. Er is een optreden van de band Rawhide. Wedstrijdleider Ed win Lodder reikt de prijzen uit. De branding levert voor menig deelnemer aan het Rondje al een flinke hindernis op. (Foto Archief Texelse CourantI Bijna barst het los. Maandag zijn bij paal 17 de eerste activiteiten voor de Ronde om Texel. De hele week worden op het strand eve nementen gehouden. Voor de ca tamaranrace zelf zijn 511 inschrijvingen binnen. Om de veiligheid voor de deelne mers optimaal te kunnen beharti gen, mogen maximaal 800 boten meedoen. Deze limiet is nog niet bereikt, maar de verwachting is dat dit aantal wel wordt gehaald. In de laatste week voor de Ronde komen vaak nog veel inschrijvin gen binnen en veel buitenlandse deelnemers komen zonder voor aankondiging naar het eiland. De evenementen bij paal 17 begin nen maandag met de Europese kampioenschappen van het cata marantype Prindle. De wedstrijden duren tot woensdag en Texel heeft enkele belangrijke ijzers in het vuur. Martin en Jolanda Maat en Willem Houwing en Corry Kuip zullen onder andere proberen de eilandelijke eer hoog te houden. De eerste manches starten om 10.30 uur en de prijsuitreiking is woensdag om 20.00 uur. Spinaker Donderdag is voor alle catamaran- zeilers die mee willen een toer tocht naar de Razende Bol. De start is om 10.00 uur. Op de zand plaat wordt een maaltijd gebakken vis gegeten, waarna wordt terug gezeild. 's Avonds is in de tent op het strand vanaf 20.00 uur een feest met modeshows en optre dens van Sugar Lee Hopper en de Texelse zangers Martin Trap, Maar ten Koorn en Kees Klaassen. Steeds meer catamaranzeilers gaan over op het gebruik van spi nakers. Het is een spektakulair ge zicht als de snelle boten getuigd met grootzeil, fok en een vaak veelkleurige spinaker door de gol ven stuiven. Bij gunstige wind kunnen onvoorstelbare snelheden worden bereikt. Speciaal voor de spinaker-gebruikers wordt vrijdag een lange afstandsrace gehouden. De start is om 12.00 uur. In de tent is vrijdagavond een Zuid Amerikaanse avond. Tekenen Zaterdag is het dan eindelijk zo ver. Om 08.00 uur is op het strand de briefing voor de Ronde. Het startsignaal wordt gegeven om 10.00 uur. Terwijl de zeilers hangend aan tra- pezelijnen de zee bedwingen kun nen kinderen in de tent zich vermaken met de clowns Bobbie en Balsemien. Het schminckteam van Juul Swarthof staat klaar om de kinderen te versieren. Tevens worden om 11.45 uur door burge meester Van Rappard de prijzen uitgereikt van de tekenwedstrijd voor kinderen van Texel en de overkant. Tekeningen voor de wedstrijd kun- Liefhebbers van nostalgische techniek en motorgeronk kunnen zondag het hart ophalen. De Oude Trekker- en Motorenclub Texel houdt 's middags een open dag op het erf van Willem en Riemke Boon aan de Stuifweg, 's Morgens staat een rondrit in de omgeving van Oosterend op het programma. Elke twee jaar organiseert de club een grote show; in de tussenlig gende jaren treedt men beschei den naar buiten. In dit „tussen jaar" is voor het eerst gekozen voor een „open dag". Voor de 120 De voorverkoop van kaarten voor het concert van The Radio's op 27 juli in de Stappelandhal, begint op 1 juli. De kaarten zijn verkrijgbaar bij de VVV en The Music Store. Er is ruimte voor 2000 bezoekers. Radio Texel is te beluisteren via FM 106.1 of kabel 98,5. De uitzendtijden zijn: - maandag tot en met donderdag van 18.00 - 20.00 uur - vrijdag 14.00 - 23.00 uur - zaterdag 8.00 - 23.00 uur - zondag 9.00 - 22.00 uur Programmanieuws Zaterdag - 20.30 - 24.00 uur wel 1001 vragenspel, gastpresentatrices zijn Roelie en Veronica. Techniek Gerrit Verhoeven. Zondag - 13.00 - 14.00 uur en daaropvolgende zondag: Wie geïnteresseerd is omtrent Ronde om Texel luister iedere zondag 13.00 tot 14.00 uur naar Radio Texel, getekend door radioreporter Max Kok. Komende week wordt op Radio Texel iedere dag aandacht besteed aan de Ronde. HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg: 9.30 u dhr. J. Wieten; uitzending via De Lichtboei. De Waal: 11.00 u. ds. J. ter Haar. De Koog: 9.30 u. dhr. A. Admiraal uit Schagen. Den Hoorn: 9 30 u. ds. J. ter Haar. Oosterend: 9.30 u. ds. H. Weggemans uit Harderwijk, m.m.v. R.K. mannenkoor. Oudeschild: 11.00 u. dhr. A. Admiraal uit Harderwijk. De Cocksdorp: 11.00 ds. H. Weggemans uit Schagen. GEREFORMEERDE KERKEN Den Burg: 10.00 u. kand. H, van den Bosch uit Kampen. 19.00 u kand. H. van den Bosch; uitzending via De Lichtboei. Oosterend: 10.00 u. ds. J.J.N. Wilmink. 19.30 u. ds. J.J.N. Wilmink. GEREFORMEERDE GEMEENTE in kerkgebouw Schoolstraat te Oosterend. 10.00 u. en 16.00 u. dienst. GEREF. KERK (Vrijgemaakt) in de Doopsgezinde kerk te Den Burg: 11.30 en 16.15 u. dienst. DOOPSGEZINDE GEMEENTE 10.00 u. ds. L. Knipscheer, kerkbusje Den Hoorn; uit zending via Radio Texel. BAPTISTENGEMEENTE 10.00 u. ds. J. Visser. ROOMS-KATHOLIEKE KERK Den Burg: Za. 19 30 u. herenkoor; uitzending via De Lichtboei. Zo. 10.45 u. dameskoor, kindernevendienst; crèche. De Koog: Zo. 9.30 u. JEHOVAH'S GETUIGEN Noordwester 3, Den Burg. Openbare lezing: 10.30 u. Wachttorenstudie: 11 20 u. Opgaven voor vermelding in de lijst „Voor het weekend" moeten dinsdags voor 12.00 uur worden ingeleverd. Artsen Uitsluitend voor spoedgevallen: Van za. 8.00 u. tot zo. 18.00 u,: Dokter W. Vos, Schil derend 38, Den Burg, tel. 12023. Tandartsen Voor spoedeisende tandheelkundige hulp is er spreek uur zaterdag, zondag en maandag om 18.00 uur pre cies, Witte Kruislaan 19, Den Burg. Bij ongevallen of bloedingen is een tandarts bereikbaar via tel. 12323. Gezinsverzorging: Voor dringende hulp in het weekend en buiten de spreekuren: 14152. Spreekuur na het weekend maan dag 8.00-10 00 uur en 14.00-15.00 uur. Nuttige adressen: •Brand/Ambulance: Bij brand en voor spoedeisend am bulancevervoer bellen: 06-11. •Politie: Keesomlaan 4a, Den Burg. Het bureau is da gelijks open van 9.00 tot 17.00 uur. Telefoon: tijdens kantooruren 22188; buiten kantooruren 12222. Bij spoedeisende gevallen: 06-11 Gevonden munitie: Bel de politie, tel. 22188. Dierenartsen Praktijk: Keesomlaan 11, Den Burg. Alleen in spoedgevallen tel. 12527 Kruisvereniging Texel: voor dringende hulp in het weekend en buiten de spreekuren: 02230-50150. Bel voor spreekuur, jeugdgezondheidszorg en verpleegkun dige thuiszorg: 13241. Verslavingsproblemen: Voor hulp bij acute proble men met alcohol, drugs of andere verslavingen: tel. 19413 (De Nieuwe Skuul). •Kustwacht: Voor meldingen van schepen en zwem mers in nood: tel. 16270. •Chemicaliën op het strand: Bel de brandweer, tel. 12066. •Kunstgebitreparatie: Tandtechniek Van Kralingen (samenwerkend met het heelkundig centrum; vergoed door het ziekenfonds), tel. 12069. Tandtechniek R. van Oosten (particuliere praktijk), tel. 16441 Apotheek: Weverstraat 95, Den Burg. Tel. 12112. Za terdag 11.00-12.30 en 15.00-17.00 uur. Zondag 11.00-12.30 uur en 16.00-17.00 uur. Buiten die tijd al leen voor spoedeisende gevallen leden een goede gelegenheid om hun zelf opgeknapte landbouw voertuigen te laten zien. Sinds de oprichting in 1983 beschikt de club over totaal ongeveer honderd modellen. Gestreefd wordt steeds trekkers te kopen, die nog niet in de collectie zijn vertegenwoor digd. De aanwinsten worden ei genhandig in de oude staat hersteld en rijklaar gemaakt. Dat deze hobby in trek is, blijkt uit de groei van de club. Afgelopen jaar kon men zo'n 25 nieuwe leden verwelkomen. Vijftig trekkers Zondag zullen vijftig Texelse oude trekkers zullen zondag te bezichti gen zijn. Daarnaast worden tien tot vijftien exemplaren van de af deling Noordholland verwacht. Be halve tractoren is ook de dieselmotor van het vroegere ge maal Waalenburg aanwezig, als mede enkele miniatuur-modellen. De aandacht van de insiders zal uitgaan naar oude trekkers, die nog niet eerder op Texel zijn ges howd. Hiertoe behoren een John Deer D van Edo Spoelstra en een Vierzon van Frits Bonne. Bezoekers van de open dag kun nen terecht van 13.00 tot 17.00 uur op het adres Stuifweg 68. De rondrit start op dezelfde plaats om 10.30 uur en duurt ongeveer anderhalf uur. Bij uitgeverij Kok in Kampen is een lezenswaardig boekje over gods geloof verschenen met als titel: „Tragiek van een bekende god". De schrijver is ds. J.H. Hylkema, die op Texel doopsgezind predi kant was van 1978 - 1984. Han Hylkema pleit in dat boekje voor een God, die universeler is dan de God van Israël. Een ge dachte die hij op Texel ook altijd heeft verkondigd. Het boekje is bij iedere boekhandel te bestellen. Het ISBN .nr. is 90-242-8248-9 en de prijs 27.50 Vrijdag 3 juni In Cinema Texel draait om .18.30 uur „Look who's talking now" en om 20.30 uur „The pellican brief". Waddenruiters en Kleppertjes houden om 20.00 uur leden vergadering in manege Akenburg. Zaterdag 4 juni IVN en Vogelwerkgroep ma ken een excursie, uitsluitend voor leden. Verzamelen om 9.00 uur bij het hek van de Schorren. De Redmer IJska-school in De Waal heeft van 10.00 tot 16.00 uur fancy fair. Onder andere grote verloting en Rad van Avontuur. De opbrengst is voor de schoolkas en voor de adoptie van een Papoea scholier in Nieuw-Guinea. Op de velden aan de Ploege- landerweg is van 10.00 tot 19.00 uur de eerste dag van het Tevoko buitentoernooi. Van 12.00 tot 16.00 uur wordt in zwempark Molen koog zwemfandag gehouden. Gratis meedoen aan allerlei spelletjes in en om het bad. Van 18.30 tot 21.00 uur houdt de Texelse sportvissersclub op het strand bij paal 15 een wedstrijd, meetellend voor het kampioenschap. In de Burgemeester De Koning-hal begint om 19.30 uur de finale van het ensem- blefestival. Het Smartlappenkoor geeft een uitvoering in dorpshuis De Waldhoorn in Den Hoorn, aan vang 20.00 uur. In het Eierlandsche Huis wordt de laatste stijldansa vond van dit seizoen gehou den, aanvang 20.00 uur. Zondag 5 juni Op de terreinen aan de Ploe- gelanderweg wordt het Tevo ko buitentoernooi vervolgd, van 10.00 tot 16.00 uur. De Oude Trekker- en Motoren club houdt open dag. Om 10.30 uur begint een rondrit en van 13.00 tot 17.00 uur zijn belangstellenden welkom op het erf van Willem Boon, Stuifweg 68. Tussen 13.00 en 14.00 uur geeft Radio Texel een voorbe schouwing op de Ronde om Texel van volgende week. In d'Ouwe ULO begint g 15.00 uur de opvoering v het kindertoneelstuk „Deoj voering". Ter gelegenheid van 10-jarig bestaan gevende^ se Harmony Singers een y voering in de N.H. kerk t Den Hoorn, aanvang 2oi uur. Toegang gratis. Na a collecte. Maandag 6 juni In de Hervormde kerk vanQ Koog verzorgt de heer j.j. Berg een dia-avond over Ten 20.00 uur Entree f2,-; kind ren tot 12 jaar f 1,-. Bij de voormalige LBO-schg kan worden gestart voor eerste dag van de Texd Avondvierdaagse. Hoogwater te Oudeschü Hoogwater te Oudeschj Vr. 3 3.17 en 15, Za. 4 4.17 en 17; Zo. 5 5.1 5 en 18 Ma. 6 6.46 en 19. Di. 7 7.50 en 19. Wo. 8 8.25 en 20. Do. 9 9.15 en 21 Vr. 10 9.44 en 22.I Aan het strand is het ongeveer ea uur eerder hoog water. De zonk; 5 juni op om 5.21 u en gaat orde om 21.53 u 9 juni nieuwe maan! juni doodtij en 10 juni springtij In tien weken tijd een rendement van 56 procent op je geld halen. Het lukte vier medewerkers van de Texelse Wolonderneming, die daarmee als derde eindigden in de Nationale Beurscompetitie. Wil lem Witte, Martien Groot, Rob Spoelstra en Marco Witte zagen hun inleg van ƒ300.000,- in korte tijd groeien tot ƒ468.000,-. Rijk zijn ze er echter niet van gewor den. Ze speculeerden met fictief geld. De opdracht voor alle 16.380 deel nemers aan het beursspel was om in tien weken tijd zoveel mogelijk winst te halen op de inleg van ƒ300.000,-. Het idee is afkomstig van studenten economie en het spel gaat uit van de Rabobank. Rob Spoelstra bedacht het plan om mee te spelen. „Als boekhou der is hij de enige die zich er wel eens in had verdiept. Wij hebben nog nooit in aandelen gehandeld", legt Willem Witte uit. Voor zijn speculatieve hobby hoefde hij niet naar de Amsterdamse effecten beurs. „De handel gaat per tele foon. 's Morgens gaven we de opdrachten en in de krant lazen we de volgende dag hoeveel we hadden verdiend." Het viertal in vesteerde in valuta, opties en aan- Julia Roberts is, zo jong als ze is, bezig met een fantasti sche comeback. Ze heeft al een paar geweldige films op haar palmares staan, waar van Pretty Woman met Ri chard Gere wel het absolute hoogtepunt is. Maar ze is ook een paar jaar in een dipje te recht gekomen, bijvoorbeeld omdat Keifer Sutherland op het laatste moment toch maar niet met haar trouwen wilde. Maar de lady is hele maal terug met een spannen de thriller waarin ze een eco-steekspel ontrafelt. Roberts speelt een rech tenstudente die een talent heeft voor het oplossen van mysteries. Wanneer twee rechters om onverklaarbare redenen worden vermoord, schrijft zij voor haar professor hierover een speculatief essay (The Pelican Brief), dat nogal dicht bij de waarheid blijkt te komen. En gevaarlijk dicht bij de machten in 4Washington DC en bij het Witte Huis. Rondom haar beginnen de lij ken zich op te stapelen en zelf is ze op de vlucht voor een huurmoordenaar. Totdat ze in de armen valt van top- journalist Denzei Was hington.... Regisseur Alan J. Pakula is niet de eerste de beste en heeft zijn sporen al dik ver diend op het thriller-vlak in de Amerikaanse filmstad. The Pelican Brief is een twee en een half uur film met vaart waarin je voortdurend het ge vaar ruikt. Het zou zonde zijn om meer over het verhaal te vertellen. LOOK WHO'S TALKING NOW In de eerste versie hebben we hardopdenkende baby's ge hoord, in de tweede waren het peuters, maar het blijken ook nog eens hondjes te kun nen zijn die een filmlang geest ige opmerkingen kunnen ma ken en daarmee onder meer John Travolta en Kristy Allen belagen. Best een aardige film, en de hoofdrolspelers staan heus wel garant voor vakwerk, maar ja, het houdt toch een keertje op. Of niet soms? BAMBI Voor de allerkleinsten, een weekje terug, de geheel Ne derlands gesproken Disney- animatiefilm BAMBI. (CvH) BAMBI, za. zo. wo. 14.00 uur LOOK WHO'S TALKING NOW, dagelijks 18.30 uur, za. zo. wo. 16.00 uur THE PELICAN BRIEF, dage lijks 20.30 uur. delen. „Aandelen waren geen succes. De koersen dalen. We hebben veel verdiend in de optie- handel. We hadden gegokt dat de dollar zou dalen. Dat pakte goed uit." Het succes kwam volgens Witte niet vanzelf. „Er gaan zeeën van tijd in zitten. Als je het goed wilt doen mag je niets missen. Veel kranten lezen dus en weten wat er gaande is bij bedrijven en in de po litiek om alert op ontwikkelingen te kunnen in te spelen." Een groot deel van de winst dankt hij aan het nuchtere boerenverstand waar over zijn speculantenteam be schikt. Het viertal kijkt met plezier terug op het inspannende spel en over weegt binnenkort eens pools hoogte te nemen in de Amster damse effectenbeurs. „Om met echt geld te gaan speculeren? Wie weet." Peuterspeelzaal De Bijenkorf houdt woensdag 15 juni een rom melmarkt in het jeugdgebouw aan de Oranjestraat te Oosterend. Van 10.00 tot 14.30 uur kan iedereen daar terecht voor rommeltjes als kinderkleding, potten en pannen, stekjes, zelfgemaakte lekkernijen, boeken enzovoorts. Ook worden oliebollen en gebakken vis ver kocht. Daarnaast zijn er diverse at tracties waarbij leuke prijsjes zijn te winnen. Kinderen kunnen zich laten schminken. Nog even en dan barst het* zoen op Texel los. Voorla laar en toerist verschijnt vi vrijdag 24 juni tien wè achter elkaar weer de ara Vakantiekrant, met alle a teiten die in een week 0| eiland zijn te doen. Aann den van evenementen liefs! snel mogelijk, maar uiteii voor vrijdag 17 juni bij R. Nooij, telefoon 15034. Sdi telijke meldingen kunnen* den ingeleverd bij de baliei L R, onder vermelding.! kantiekrant". Iedere zaterdag haalt Scouting Texel oud papier op. De mensen wordt verzocht deze spullen vóór 10.00 uur aan de straat te zetten, zodat ze vlot kunnen worden inge laden. Komende zaterdag wordt oud papier etc. opgehaald in de volgende straten: 3. Schilderend, Keesomlaan, Emmalaan, Haffelderweg, Ada van Hollandstraat. Pieter van Cuyckstraat en Elemert. De Cocksdorp Zaterdag wordt in De Cocksdorp en omgeving oud papier opge haald door de ouders van leerlin gen van o.b.s. Durperhonk. Men wordt verzocht het papier uiterlijk om 8.30 uur aan de weg te zetten, 's Middags van 13.00 tot 15.00 uur wordt in de rest van de Eier- landse polder door de Strijbos- school oud-papier opgehaald. Oudeschild: In Oudeschild wordt dinsdag 7 ju ni vanaf 15.30 uur door „De Bruin vis" oud papier opgehaald, leder wordt verzocht het papier tijdig gebundeld aan de straat te zetten. Maandagavond is in de lands Hervormde kerk va- Koog de eerste van een sen; avonden over Texel, die dezr mer wordt gehouden. Versed de Texelaars zijn weer bi gevonden hun dia's te tone' daarbij te vertellen. In hethoï zoen staat een viertal I gesproken voorstellingen op programma. De eerste i> wordt verzorgd door de hea v.d.Berg, aanvang 20.00 ins entree bedraagt f2,- per pen (kinderen tot 12 jaar ƒ1,-) In de RK kerk van Den Bin zorgt zanggroep Maqam uitN gen zaterdag 11 juni om 203 een concert. Op het progtf van het 25 leden tellende staan a capella werken 'Jt zestiende eeuw en het Maai van Vivaldi. De naam Maqam is afgelei de Egyptische toon* Maq'am. Dirigent is George! mans. De orgelbegeleiding" verzorgd door Hans Smits. De Blauwe Vlag is enige jar* leden ingesteld als kwa^ voor badplaatsen. Toekent schiedt als de zwemwater teit goed is en voorzieningen' om het strand voldoen aan be de eisen. Texel heeft nooit afwerend I over de blauwe vlag 965 maar het vorige college heeft pogingen ondernomen om 1 verwerven. „Dat had te met de kriteria. Die waren meerdere uitleg vatbaar een woordvoerder van di meente. „Een schoon stran voorbeeld. Wat wordt ver onder schoon? Dat er ook aangespoelde stukken hou gen liggen?" Het huidige college heeft on over de blauwe vlag gepraat erover in overleg treden met" dere Waddeneilanden. niet meer vóór dit seizoen I.M. ADVERTENTIE Verse, Texelse asperges eet je in tel. 12235, (voorheen restaurant „de Raadsketó'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 2