Prins Hendrik heeft nog in deze kamer geslapen" Staatssecretaris op bezoek bij het NIOZ Jjeuwe naam voor boerderij Jachtlust MAB wil autocrossbaan bij terrein Eierland Familieberichten GELEZEN IN 98% VAN DE TEXELSE HUISHOUDENS familieberichten Texelaartjes TEXELSE J COURANT Geen rondleiding door Cor Ellen Niels Jimmink en Manon van Gent VOOR INFORMATIE: 02220 - 62600 DEZE BOM IS ALLEEN GELDIG VOOR TEXELAARTJES V .Tarief incl. 17,5% BTW PtiOfrK! SUFF0LK5 TEXELS XFQRQ DOWNS PERENOALES TEXELAARTJE DE BESTE KAIMS OP SUCCES! Een groot wonder, een mensje teer en klein zorgt ervoor dat wij voortaan met z'n vijven zijn. Blij zijn wij met de ge boorte van onze zoon en broertje van Mandy en Davey Joeri Mitchell 31 mei 1994 Paul en Petra Bosma Kogerstraat 10, 1791 ES Den Burg, Telefoon 02220-15720. Petra en Joeri rusten van 13.00 tot 15.30 uur. Gelukkig en dolblij zijn we, dat bij ons, op 3 juni 1994 ons eerste kindje is geboren. Wouter Een zoon Peter-Jan en Henriette Kuip-Timmermans Heemskerckstraat 26, 1792 AB Oudeschild. Tel. 02220-15423. Wij willen graag ieder een bedanken die op wat voor manier dan ook heeft bijgedragen aan onze bruiloft op 20 mei 1994. Het was een gewel dige dag. Robert Frido Anneke en Imbar Boom INLEVEREN: maandag vóór 10.00 uur en woens dag vóór 17.00 uur. Te koop aangeboden: 15 m2 zeer mooie, nieuwe plavuizen. Tel. 16902, na 19.00 uur. Zaterdag vanaf 10 uur: versgebakken oliebollen op de Fancy Fair in De Waal. Texel Techniek ververst olia Van grasmaaier tot graafkraan. Tel. 27005. Eetcafé Santé, geen slecht idea Dit weekend spare-ribs, friet en salade voor f 17,50. Nikadel 7, tel. 27428. Het smartlappenkoor in De Waldhoorn, Den Hoorn. Zaterdag 4 juni 20.00 uur, bal na. Aanbieding. Jeans, div. maten en modellen, f 39,95. Rabbit Habit. Er verzorgd uitzien bete kent ook op tijd uw haar laten knippen. Qnipp Kap salon. Liefst op afspraak. Tel. 12227. Philips Turbo-Drive Video met 5 jaar garantia Servi ce Center Texel, tel. 11777. Wist u dat gangbare to maten geen aarde meer nodig hebben en op steenwol met kunstmati ge voedingszouten ge teeld worden? Dit noemen ze substraatteelt. Het is dan ook geen wonder dat de biologische tomaten bij De Vlier natuurvoeding, geuren en smaken naar een natuurlijke tomaat. Ze krijgen nl. de kans nor maal te groeien in de aar de. Je proeft en ruikt weer een echte tomaat als u naar de Hogerstraat gaat. De Vlier, natuurvoeding. Jazzfestival Texel, 9 t/m 12 juni. Posters en stic kers verkrijgbaar in Den Grooten Slock. „Texel op het Nieuwe Veer te zien." Originele 18e eeuwse ets van de haven van Oudeschild uit de col lectie van Kunsthandel Hans van der Klift. Grundig Weersatelliet- systemen. Service Center Texel. Tel. 11777. Cecil heeft: een ultramo derne snelbruiner voor een lekker bruin teintje. Weverstraat 1c, tel. 15708. SCT Satelliet-TV. 11777. Cecil heeft: stijlvolle mode voor dames en heren met een vriendelijk prijskaartje. Weverstraat 1c, tel. 15708. Spijkerjacks, stonewas- hed, f 49,95. Rabbit Habit. T.k.: Opel Kadett, bj. '78, f 400,-, apk 3-'95. Tel. 17168. Gevraagd: losse centrifu ge. Tel. 22175, na 18.30 uur. Zaterdagavond 4 juni a.s. deurprijs: 40 krasloten. Talk of the Town. Zorg dat je voor 1.00 uur binnen- bent. Trekking om 2.00 uur. Texel Techniek repareert ook uw grasmaaier. Tel. 27005. Gratis eten bij de Graan zolder? Grijp uw kans za terdag bij de school in De Waal! Te koop wegens omst.h. caravan IT 5 pers. com pleet (kachel, koelkast etc.) Nieuwe bekleding nieuwe voortent vraag prijs f 5500,- staat op Texel gestald. Tel, 02979-83737. Te koop: 1 Torro benzine motor grasmaaier, f 75,-. Suzuki GS 550, motor bj. '82, vr pr. f 4800,-. Tel. 18371. „Meyert Laan Zonwerin gen". Warm aanbevolen voor zonneschermen. Bel 16342. b.g.g. 18664. VRIJDAG 3 JUNI 1994 Ischtlust", da's niet meer van deze tijd, vindt Mar van Mal- igem. „Vogelvreugd" wordt de nieuwe naam van de mo mentais boerderij die zij met haar man Jan Gerard woont aan de Slufterweg. Die moest wel even iets jgsiikken, maar ging uiteindelijk overstag. „Er zal wel een gratie overheen gaan voor de nieuwe naam is ingebur- t in augustus. Maar daarna wachtte hem zijn gewone werk." Naar het hotel Van Maldegem is op Jachtlust ge boren en getogen. „En misschien ga ik hier wel dood ook", lacht hij. Vlak voor de oorlog was het ge daan met de gasten. Die namen hun intrek in het Prins Hendrikho tel. „Er werd en wordt nog wel ge jaagd rond Jachtlust, maar we hebben geen logées meer." Jan Gerard van Maldegem boerde enige tijd met zijn broer op Madura aan de Hoofdweg. Hij keerde terug op Jachtlust en nam het bedrijf na het overlijden van zijn vader in '54 over. Tot eind zestiger jaren was de boerderij een gemengd bedrijf. Na de opkomst van de loopstallen werd Jachtlust een akkerbouwbe drijf. Helemaal verborgen door boomsingels is achter het bedrijf een minicamping gevestigd. „Een appeltje voor de dorst", aldus het echtpaar. „Er staan voornamelijk mensen die op Texel werken." Huisje buiten In 1991 besloten Jan Gerard en Mar het rustiger aan te doen. Eind '93 stopten ze helemaal met boe ren. De pacht liep af, maar ze wer den in de gelegenheid gesteld de woning met enkele hectare grond te kopen. „Heel veel mensen die met pensioen gaan, willen een nuisje buiten. Wij hébben al een huisje buiten." Voor Van Malde gem stond het vast dat hij op Jachtlust bleef. Mar wilde liever naar Den Burg. „We zijn tot een compromis gekomen. We blijven hier, maar dan wordt de naam van de boerderij veranderd in Vogel vreugd. Het tuuterde eerst wel wat in mijn oren en ik heb even ge protesteerd. Maar zo hebben we allebei een beetje onze zin. We gaan er geen herrie over maken." Fazanten Rond de boerderij wemelt het van de vogels. Zangvogels kwetteren tend en Mar van Maldegem: ....allebei een beetje onze zin tFoto Tesso de Graaft) Must is gebouwd in 1910. Het extra boot varen voor een jacht- gekocht door baron Van Tuijl verpacht aan de voorouders 16. Van Maldegem. Omdat snwaterrijk gebied is, was er waterwild. „Zeventig of tach- ganien streken hier neer als vloed was", weet Van Malde- (73) nog. „Duizenden snip vooral als de wind naar het ten draaide." De eigenaar im regelmatig met vrienden Jachtlust om te jagen. „Prins idrik hoorde daar ook bij. Die in de kamer waar Mar en ik slapen....Ja, er kwam duur volk Men. Die lieten zomaar een partijtje. Tachtig gulden kostte dat, toen een vermógen. Maar ja, geld speelde geen rol." De vader van Van Maldegem reed het gezelschap van en naar de boot in een glazen koets. „Hij had het er druk mee, naast het zware werk op de boerderij. Zeker als Prins Hendrik kwam. Dan stond het hele huis op zijn kop, want in zijn gezelschap kwam een hele stoet mee met koks en bedienden. En dan moest mijn vader de gasten al om 03.00 uur naar de Muy brengen voor de eendentrek „We willen helemaal niet weg. M?ar ik zie er van komen dat we in de toekomst moeten", aldus Henri van Maldegem van de MAB- club. De vereniging poogt toe stemming te krijgen voor aanleg van een permanente autocross baan bij het bestaande motor crossterrein aan de Hoofdweg in Eierland. Twee keer per jaar wordt op Texel autocross gehouden op het land van Nic Dros in Harkebuurt bij Oosterend. „Een perfecte plek", vindt Van Maldegem. „De contac ten met Dros zijn geweldig. Hij denkt altijd mee en verleent ons onvoorstelbaar veel hulp. Het pu bliek kan mooi op de dijk zitten, dus wat wil je nog meer." De MAB-afdeling autocross heeft dus eigenlijk geen problemen, wa re het niet dat de provincie waar schijnlijk over enige tijd het gedeelte waar het land van Dros in valt, zal aanwijzen als stiltegebied. En dan is het gedaan met de auto crossen. „Als de autocross wordt stilge legd, zijn de mannen met te hou den en gaan ze geheid zelf ergens wildcrossen. Dan heb je oorlog", is de stellige mening van de MAB- voorzitter. „Vandaar dat we zelf al aan het rondkijken zijn." Eén lokatie De grote wens is een baan bij het motorcrossterrein aan de Hoofd weg, zodat één grote cross accommodatie ontstaat. Pogingen om een stuk land van Nico de Wit te verwerven mislukten. Maar de MAB-mensen hebben wél kans op een stuk braakliggend terrein dat eigendom is van Van Tuijl. „We zijn aan het onderhandelen over aankoop van 4,5 hectare. Voordat we definitieve stappen nemen, wilden we echter eerst weten hoe de gemeente er tegen over stond." Via een brief en een gesprek werd duidelijk dat de ge meente wel oren heeft naar een autocrossbaan in Eierland, mits deze slechts twee keer per jaar wordt gebruikt. „Het wordt dus geen oefenlokatie, waar elke week wordt gescheurd. Waarschijnlijk wordt het land buiten het cross- seizoen verhuurd aan een boer. Dan gaat het dus niet ten koste van de oppervlakte agrarische grond." Geen haast De eigenlijke baan zal slechts 2 hectare in beslag nemen. De rest betreft parkeerterrein. Aanleg van een dijk rond de baan en een sloot, zal zo'n anderhalve ton vergen. „We hebben veel leden en het aan tal crossers neemt ook ieder jaar toe. Financieel kunnen we het red den", verklaart Van Maldegem. „Wanneer het gaat gebeuren? Ach, we hebben geen haast. Ik denk pas over een jaar of vier, vijf." de hele dag en af en toe scheert een roofvogel voorbij. „We genie ten daar enorm van", legt Mar van Maldegem uit. „Fazanten lopen door de tuin. Próchtige beesten. En dan komen in de herfst die ja gers, soms wel twintig man als je de drijvers meerekent. Als ze dwars door onze tuin gaan zijn wij dól. Maar al blijven ze op het land, evengoed vinden we het zonde. Een basisschool uit Beverwijk, die al tien jaar iedere zomer een week op Texel doorbrengt, heeft Cor El len gevraagd hen een rondleiding te geven in het Juttersmuseum. „In het verleden deed hij dat ook alle jaren voor ons, vandaar dat wij hem rechtstreeks hebben bena derd", aldus één van de leer krachten. „Ik kan het niet maken tegenover onze eigen mensen, vandaar dat we er niet aan beginnen", is de reactie van W.P. van der Vis, con servator van het museum in Oude schild. Hij heeft Maarten Boon en Gelein Jansen in dienst voor het begeleiden van groepen. „Ellen is hier geen werknemer meer. Als hij door een groep wordt gevraagd, moeten ze hem maar in zijn wo ning bezoeken of hem naar hun onderkomen uitnodigen." De schoolleiding zegt begrip te hebben voor dit standpunt. „We zullen evengoed een bezoek bren gen aan het museum." We hebben grote moeite met de huidige vorm van jagen. Kijk, jacht is nuttig als er teveel van een soort is. Maar wat tegenwoordig ge beurt, met die uitgezette beesten, dat is niks. Speelgoed voor de ja gers. Vandaar de naamswijziging. Vogelvreugd is veel toepasselij ker." Het bord ligt klaar, maar het duurt nog tot augustus voor het wordt opgehangen. Dan wordt namelijk de gevel van de fraaie boerderij ge zandstraald. Pas daarna komt de nieuwe naam erop. „Maar in de volksmond zal het nog lang „Jachtlust" blijven", besluit Van Maldegem. „Ze zitten ook overal, die Texe laars", zo schrijft P.M. Inpijn uit Den Haag. Hij ontdekte in Pal- merston te Nieuw Zeeland dit bord bij een schapenfokbedrijf. De afdeling Beleidsgericht Weten schappelijk Onderzoek van het Nederlands Instituut voor Onder zoek der Zee staat onder financië le druk. Van overheidswege is besloten de jaarlijkse subsidie van 1,7 miljoen gulden die hiervoor beschikbaar was in enkele jaren terug te draaien en uiteindelijk af te schaffen. Dit probleem was een der gespreksonderwerpen bij het twee uur durende kennisma kingsbezoek dat demissionair staatssecretaris Cohen van On derwijs en Wetenschappen woensdag aan het NIOZ bracht. De bewindsman (die de boot miste en daardoor een uur later ar riveerde dan was gepland) werd verwelkomd door prof dr ir J.A. Battjes uit Delft, voorzitter van de Stichting NIOZ en door de NIOZ- directeuren ing E. van Abs, prof dr W.G. Mook en drs M. Rietveld. Dr Han Lindeboom, hoofd van de af deling Beleidsgericht Weten schappelijk Onderzoek, hield een inleiding over de activiteiten van zijn afdeling en over de relatie daarvan met het fundamenteel onderzoek. Ook beluisterde de be windsman een toelichting van ma nager Pernetta van Core Office Land Ocean Interaction Coastal Zone. Een rondleiding werd gehou den langs diverse onderdelen van het NlOZ-complex, zoals de werk plaats de afdeling chemische oceanografie en de proefopstellin gen in het aquariumgebouw. Staatssecretaris Cohen (links), geflankeerd jes en de directeuren van het NIOZ. door medewerksters van zijn departement, in gesprek met stichtingsvoorzitter prof Batt- tFoto Harry de Graaf) Enige en algemene kennisgeving. seen liefdevolle verzorging van ruim 25 sr in Huize „Ruimzicht" te Zwammerdam, plotseling van ons heengegaan Vrouwtje Burger de leeftijd van 80 jaar. vammerdam, 31 mei 1994 1 begrafenis heeft inmiddels plaatsgevon- in op de Nederlands-Hervormde begraaf- tëts te Oosterend. lrrespondentie-adres: A. Brans, Oosterweg 26, 94 GL Oosterend (N.H.) de overweldigende belangstelling tijdens !'ekte en na het overlijden van mijn lieve man nze vader MARTEN HUMMEL en wij u hierbij onze oprechte dank. Het is onmogelijk een ieder persoonlijk te be en bijzonder woord van dank aan artsen, wijk ing, nachtzorg, gezinshulp, tuinders en ^voor hun goede zorgen en hulp. Tiny Hummel-Daalder en kinderen luni 1994 uw blijken van belangstelling en medeleven "jvan U mochten ontvangen tijdens de ziek- 1 na het overlijden van mijn lieve man, onze !r on opa JAN ALBERT BRINKS ^en WÜ U onze oprechte dank. A. Brinks-Nieboer en kinderen •Osdorp, juni 1994. i.p.v. kaarten. 12 juni zijn onze ouders Ben en Henny Amsing-Mosk 35 jaar getrouwd. Wij zouden het leuk vinden als u zaterdag 11 juni tussen 19.30 en 22.00 uur even langs komt aan de Spangerweg 18 voor een hapje en een drankje. Aad - Anja en Lisanne Helma - Martin Erg verrast waren wij met de grote belangstelling bij ons 45-jarig huwelijksfeest. Hartelijk dank voor de kaarten, kado's en bloemen. Alb en Rien v.d. Schans-Post Hartelijk bedankt voor de kaarten en verdere attenties in en bij thuiskomst uit het zie kenhuis. Ook namens mijn man. N. Eelman-Lap, Verlaet 7. Bedankt familie, vrienden en kennissen voor uw be langstelling bij ons hu welijk. Gerrit Jan en Gerda Plaatsman-Koopman Uit het ziekenhuis, via het verpleeghuis, nu weer thuis, ledereen bedankt voor de belangstelling, in welke vorm dan ook. F. Stiggelbout-Mosk Voor het vele medeleven tijdens mijn verblijf in het zieken huis en bij mijn thuis komst zeg ik, ook namens mijn man, hartelijke dank. J. Oosterhof- van der Kooi gaan op vrijdag 10 juni 1994, om 14.15 uur, trouwen in het gemeentehuis van Texel, Groeneplaats 1 te Den Burg. Familie, vrienden en bekenden zijn van harte welkom op onze huwelijks receptie tussen 19.30 en 21.00 uur in het Havenrestaurant", Pontweg 3 te Den Hoorn. Ons adres: De Zes 4, 1791 EX Den Burg. Bon opsturen in gesloten enveloppe naar Texelse Courant, advertentieafdeling, Postbus 11, 1790 AA Den Burg (als brief frankeren). Betaalkaart of contant geld bijsluiten. Brief onder nummer f 2,50 extra. Sluittijd maandag vóór 10.00 uur woensdag vóór 17.00 uur. Gebruik ook deze bon bij opgave aan de balie. Parkstraat 10, Den Burg (Langeveld de Rooy) Gebruik voor elke letter, elk leesteken en elke tussenruimte een vakje j Naam i j Adres: i i Postcode/plaats: i Plaatsen op: ToAdvertentie x per plaatsing zetten Handtekening.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 3