Van der Neut geeft spelers huiswerk op Lange wachtlijst voor buitentoernooi Tevoko Behuizing wielrenners groeit mee met club jeuwe trainer en sponsors SV Texel TEXELSE 7 COURANT Teleurstelling exelse turners Éwemfandag 1 Molenkoog Voetbal-uitwisseling Sportiviteitsprijs voor dames Boys Zaalvoetbal seizoen 94/95 Nivon zoekt steun voor wandelpad Eilandcompetitie tennis Kogerslag-team in nieuwe tenues Nieuwe portocabine langs wielerbaan Redmer IJskaschool houdt fancy fair 1 r VRIJDAG 3 JUNI 1994 organisatie en discipline. zorgen dat het elftal er de rest komt dan vanzelf." van der Neut, de nieuwe van SV Texel, blaakt van ie, maar waakt voor te hoog men verwachtingen. Tij de eerste kennismaking met ilersgroep, dinsdagavond in De Kletskeet, hamerde de e oefenmeester vooral op «rbeteren van de organisa- bestuur van SV Texel gaf het goede voorbeeld door nlhulling van een lijst met sponsors, die komend sei- üder minstens duizend gul- te clubkas storten. Vinder Neut (52) heeft SVT naren trainer binnengehaald, etballer kwam hij in de jaren met HRC uit in de eerste destijds het hoogste ama- iveau. „Maar eigenlijk ben ik •chte Helder-man en kom ik een echte sportfamilie", sthij zijn achtergrond. In zijn rige loopbaan als trainer be- Van der Neut zijn grootste ssen bij een andere Helderse •gmg, HCSC, waar hij liefst sar de scepter zwaaide. Ruwe diamant 'Texel heeft hij om te begm- *en overeenkomst van een (atekend. Tegenover spelers, ur en sponsors liet Van der zich dinsdagavond meteen n als iemand die discipline in het vaandel heeft staan, nenen waarden zijn voor mij |de en teleurstelling liggen bij elkaar. Dat bleek tijdends off turnwedstrijden voor igd en de derde plaatsings- |fijd voor de oudere turners, 'kser kan een zorgvuldig op- 'wd seizoen in duigen doen Eén hapering in een oefe nde plaatsing van voor het verkeken. Dit overkwam Duin en Boy van de Vis in ^IDe kloet in Grootebroek. Duin maakte een mislukte in9 van rek. De salto achter- s|ag op de zwemfandag." de leus waarmee iedereen uitgenodigd mee te doen zwemfandag in zwempark koog. te'ijk zal deze dag in het te- aanvan het WK-voetbal. Op telweide zullen vele spelen "uitgezet die op één of an- "anier met een bal moeten n9edaan. aast zullen er zowel in het 3ls in het ondiepe bad wa- worden georganiseerd. ie 9asten zijn alle E- en F- "van de Texelse voetbalve ren. en is welkom op de zwem- idie duurt van 12.00-16.00 deelnemen is gratis. De *ers krijgen een fraaie her- r mee naar huis. over uit zwaai ging fout. Boy van de Vis turnde zijn rek wel goed in de ogen van zijn trainer, maar de jury bezag het met andere ogen. Dat daarnaast ook op brug zeer matig werd gepresteerd deed Boy uiteindelijk op de achtste en Jaap op de tiende plaats belanden. Ook Nico Stoter in 1B stak in zeer slechte vorm tijdens de derde plaatsingswedstrijd. Dankzij inzet, en een portie doorzettingsvermo gen werd de schade beperkt ge houden tot een zesde plaats, maar het zelfvertrouwen liep gedurende deze wedstrijd een flinke deuk op. Dankzij zijn voorgaande derde en tweede plaats was zijn plaatsing voor het N.K. niet in gevaar. Meer spanning was er tijdens de wedstrijd van Mark Jan Mulder. Hij moest proberen zijn behaalde voorsprong van 0,8 punten vast te houden. Daar de turners op sterk te waren ingedeeld was de tus senstand onderling zeer goed bij te houden. De bevrijdende zucht Junioren C1 van Texelse Boys biik- ken terug op een geslaagde uit wisseling met VV Etten. Met deze vereniging uit de Achterhoek heeft de jeugdafdeling van de Boys al enkele jaren vriendschappelijke contacten. Ditmaal boden de Gel derse gastheren een afwisselend programma, met o.a. oud-Holland se spelen, een barbecue, dropping en bezoek aan een subtropisch zwembad. En uiteraard voetbal. De strijd om de „sportuitwis- seling-beker" werd beslist in het voordeel van Etten C1, dat de Texelaars ondanks een goede eer ste helft met 5-0 wist te verslaan. voor de hoofdmacht en gaan de concurrentie met de gevestigde orde aan. Nieuw is ook de „sponsorgroep". SV Texel beschikt niet meer over één of twee hoofdsponsors die jaarlijks een fors bedrag injecteren. In plaats daarvan heeft het bestuur voor komend seizoen een groter aantal Texelse bedrijven we ten te interesseren, die allemaal een kleiner steentje bijdragen Voorzitter Rob Dapper wilde geen precieze bedragen onthullen. „Per bedrijf gaat het om een bedrag van vier cijfers." Bedoeling is dat de sponsors sa men een clubje vormen. Opvallend is dat de deelnemende onderne mers nauwelijks voorwaarden stelden aan de besteding van het geld. Wel willen ze na afloop van het seizoen een overzicht van de uitgaven. De enige tegenprestatie die Texel levert is naamsvermel ding op o.a. aanplakbiljetten. En in de kantine hangt een bord met de namen van de sponsors. Ere voorzitter G.J. ten Cate onthulde het bord dinsdagavond. A la Calluna Volgens voorzitter Dapper is spon soring noodzakelijk, omdat rente en aflossing van de accommoda tie zwaar op de exploitatie druk ken. Met het sponsorgeld kan iets extra's worden gedaan. Dapper bekritiseerde in dit verband de ge meente, waarmee de club een langlopende lening heeft afgeslo ten tegen een rente van 8V2 pro cent. „Vergeefs hebben we enkele malen geprobeerd dit aan te pas sen. Een procent scheelt al 1.500,- per jaar. Waarom worden verenigingen niet op dezelfde wij ze behandeld als zwemparadijs Calluna? Wij willen ook wel op nieuw een lening afsluiten tegen lagere rente." Een tweedaags toernooi in het Drentse Rolde heeft het da mesteam van Texelse Boys de sportiviteitsprijs opgeleverd. Daarnaast werd een zesde plaats gehaald in een sterk veld van twaalf ploegen. Het was snel duidelijk dat het voor de dames van Texelse Boys niet eenvoudig zou worden. De tegen standsters speelden in veel hogere klassen. Toch weerden de Texe laars zich best, met twee maal een gelijkspel, twee keer winst en slechts één verloren wedstrijd. De strijd om de vijfde en zesde plaats werd echter verloren. Getreurd werd echter niet, toen bleek dat wegens de sportiviteit in en om het veld aan de Texelse dames een speciale prijs was toegekend. Het damesteam van Texelse Boys gaat er volgend seizoen weer en thousiast tegenaan, maar kan nog wel wat nieuwe leden gebruiken. Inlichtingen en aanmeldingen bij Norbert Kager, telefoon 14561. Maandag heeft de rayoncommis sie Texel tijdens de vergadering met de Texelse zaalvoetbalvereni gingen de indeling van het nieuwe seizoen (94/95) bekend gemaakt. In dezelfde vergadering nam de voorzitter van de RC Texel, Bertus Heerschap afscheid na deze posi tie binnen het zaal voetbal bijna 18 jaar te hebben bekleed. Opvol ger van Heerschap wordt Jan Wil lem Boon, tot voor kort secretaris. De functie van secre taris zal worden vervuld door Jan Raven, terwijl alle scheidsrech- terszaken binnen de RC Texel Dat een weekendje .volleybal in de vrije natuur" nog steeds enorm aanslaat, bewijst het Tevoko-buitentoernooi. Het eve nement beleeft zaterdag en zon dag z'n 23e aflevering en is volkomen volgeboekt. Op zeven tien velden komen op de speel weide aan de Ploeglanderweg 132 dames- en herenteams in ac tie het aantal aanmeldingen be droeg echter liefst 173. Aan de succesformule van de voorgaande jaren is slechts op de tails gesleuteld. Dat wil dus zeg gen dat de organisatie weer rekent op een sfeervol toernooi, waarin sportiviteit en gezelligheid hand in hand gaan. Beide dagen beginnen de wedstrijden om 10.00 uur. Za terdag gaan de teams door tot 19.00 uur, zondag vormt de prij- belangrijk. Ook het binnenhouden van de vuile was hoort daarbij." Voorop staat de organisatie op het veld. Van der Neut, die Texel het afgelopen seizoen één keer zag voetballen, omschreef het team als „een ruwe diamant, die nog gepolijst moet worden". „Texel heeft een erg enthousiaste speel wijze, die met wat méér voetbal intelligentie kan worden verbeterd. Hoe? Door de ideeën die ik aan draag op de training. Ook kampen de spelers door de huidige speel wijze te vaak met blessures." Om met de eerste training op 2 augustus een goede start te kun nen maken, had Van der Neut voor de selectie een oefenschema meegebracht. Van de spelers wordt verwacht dat zij de zomer doorbrengen met rekken, strekken en hardlopen. Gebroeders Koorn Of Texel er na de degradatie in slaagt komend seizoen in de top van de vierde klasse te kunnen meedraaien, hangt mede af van het spelersmateriaal. Van der Neut heeft zijn hoop gevestigd op de te rugkeer van Martin Koorn, die van profclub Volendam geen nieuw contract kreeg aangeboden. Eer ste divisionist Haarlem heeft ech ter belangstelling getoond. Broertje Marco Koorn zit daar al; op amateurbasis probeert hij ko mend seizoen door te breken. Verschillende spelers hebben over schrijving aangevraagd naar SV Texel. Sommigen zijn kandidaat suitreiking om 16.00 uur de afslui ting. Tenminste, voor de deel nemers, want de vrijwilligers (le den van Tevoko) zijn nog een tijdje bezig met opruimen. Het weer schoon opleveren van het terrein staat hoog in hun vaandel. „Het is een milieuvriendelijk toernooi", stelt één van de organisatoren. Piet Keijzer. Als voorbeeld noemt hij dat de deelnemers hun eigen koffiemok moeten meenemen. Plastic bekertjes zijn uit den boze. Afvalscheiding is een andere van zelfsprekende zaak. Extra activiteiten zijn er ook. Spe ciaal voor de jeugd is er het popu laire grote springkussen en zondagmiddag verzorgt de Texelse band „Small Buzz" na het succes van vorig jaar, een optreden. Het hele weekend is er een kraampje Bas Thijssen. Jeroen Gieles, Bob Bleijerveld en Maurice de Groot poseren in hun nieuwe uitrusting bij de tennisbanen van r land. waar zij hun thuiswedstrijden spelen. 'Foto Frans Hopman) waar volleybalkleding wordt ver kocht. De overkantse teams loge ren traditioneel op de campings De Bremakker en de Koorn-Aar. De Texelse deelname bestaat uit teams van de organiserende vere niging Tevoko en Smash '68 uit Oosterend. Parkeren De organisatie rekent als vanouds op goed weer. Als het regent wordt niet uitgeweken naar de sporthal. „De sfeer is dan toch weg, niemand vindt het leuk. En als het weer opknapt, kun je niet meer naar buiten. Dus zien we er maar helemaal vanaf." Bezoekers wordt geadviseerd om op de fiets te komen. Auto's kunnen aan één kant van de Ploeglanderweg wor den geparkeerd, alsmede op twee onverharde zijwegen (Dennenweg en Bosweg). Het Nivon, onder andere eigenaar van kampeerterrein Het Wouters- hok, ontwikkelt een lange afstands-wandelpad van 80 kilo meter over Texel. Voor de finan ciering hiervan worden bedrijven op het eiland benaderd. De kosten bedragen ƒ1000,- per ki lometer. Het Texelpad van het Nivon kan een belangrijke toeristische voor ziening worden. Het zal de wande laars over het hele eiland voeren, langs belangrijke bezienswaardig heden op gebied van natuur en cultuur. Uiteraard zijn er al de nodi ge paden op het eiland, maar er is er nog geen die alle landschappen met elkaar verbindt. Het Texelpad zal via terreinen van Staatsbosbeheer en Natuurmonu menten lopen. Daarnaast worden ook de dorpen en De Hogeberg aangedaan. Er zal worden gekozen voor paden die alleen te voet be gaanbaar zijn, zodat geen doublu res met bestaande fietsroutes ontstaan. De route zal deel uitmaken van het landelijke wandelpadennet van de Stichting Lange Afstand Wandel paden. Bewegwijzering bestaat uit worden behartigd door Theo Hou terman. Inmiddels is de RC Texel geredu ceerd tot drie personen hetgeen inhoudt dat versterking nodig is. De RC Texel is naarstig op zoek naar mensen. Dankzij de inspanning van de Texelse zaalvoetbalverenigingen en de RC Texel kan ook weer een competitie voor juniorenteams (tot 14 jaar) worden verspeeld. Maar liefst zeven en misschien zelfs acht jeugdteams zullen ko mend seizoen de strijd aanbinden. De indelingen zaalvoetbal Texel 94/95 is als volgt: Hoofdklasse: De Koog; Texel; Jelleboog; Casino; Le Berry; Mantje; Oosterend; Klif; Plus Klus; De Koog 2; Texel 2 Eerste klas se: Jelleboog 2; De Krim; De Koog 3, Rab, Jelleboog 3; Casino 2. De Koog 4; Rab 2; Oosterend 2; Klif 2; Klif 3 Tweede klasse: Gempo; Mantje 2, De Krim 3; Texel 3; De Krim 2; Casino 3; Texel 4; De Koog 5; Ni- oz; ZDH. Derde klasse: De Koog 7: Jelle boog 4; Klif 4; Rab 3; Mantje 3. De Krim 4; Oosterend 3; Casino 4. De Krim 5; De Koog 6 Junioren: Texel 1; De Koog; Casi no; Texel 2; Oosterend; Texel 3; Klif Onderstaand volgt een nieuw pro gramma voor de avondpoules (nieuwe indeling). Zo snel mogelijk krijgen de deelnemers de indeling en het volledige programma. L Saai valt uit in de ochtendcom petitie - zijn plaats wordt ingeno men door K. v. Bommel. PROGRAMMA 5 juni: Heri Hodie: 9.00 uur J. Stark-M. Knol 9 00 uur M. v.d. Bent-A. Heidstra 10.00 uur R. Zoetelief-H. vjó. Park 19.00 uur E. Dreessens-I. Westerlaken 20 00 uur E. v. Bommel-H. Maas. Deuce: 9.00 uur R. Buitenweg-D. Bol 9 00 uur D. Panneman-M. vjó. Wetering 10.00 uur E. Kossen-P. Brons 10 00 uur J Joosten-M. Bolte 19.00 uur B vxl. Wetering-W. Oosterhof 19 00 uur J. Zoetelief-A. Westerlaken 20.00 uur B. Verduyn-S. vjd. Veen 20.00 uur I. Land-A. Bokma. Koogerslag: 9.00 uur J. v.d. Meer-R vd Bent 10.00 uur A. Groot-R. Verduyn 19.00 uur A. Keyser-I. Beerling 19.00 uur A. Kamstra-E. Ooyevaar 20.00 uur M. v Aken-H. Frank 20.00 uur P. Keyser-C. den Braven. Oosterend: 10 00 uur J. Knol-J. Boon. UITSLAGEN: A Keyser-J. Zoetelief 1-1; A. Groot-T. v. Koppen 2-0, H. Knol-M. Bolte 2-0; J. Knol-H. Knippenberg 2-0; A. Kamstra-I. Land 1-1; E. Kossen-A. Heidstra 2-0; T. v. Veen-J. Joosten 2-0; R. Verduyn- H Bakker 2-0; M. v. Aken-P. Keyser 1-1; E. v. Bommel-W. Oosterhof 2-0; B. Verduyn- K. v. Bommel 0-2; H. vd. Park-P Brons 1-1; H. Bakker-T. v. Koppen 2-0; J. Stark-J. Boon 2-0; J. Knol-M. Bolte 1-1; A Westerl.-C. d. Braven 2-0; E. Dreesens-R de Boer 0-2; I Westerl.-C. d. Braven 0-2; A. Heidstra-A. Westerl. 1-1; A. Keyser-J. Zoetel. 1-1; E. Dreesens-A. Westerl. 0-2; H. Schraag-M. vd. Weter. 0-2; H. Schraag- D Bol 0-2. geelrode markering die voor alle paden van deze stichting geldt. Bedrijven die het pad op het eiland sponsoren worden opgenomen in een speciale gids. Tennisvereniging Kogerslag is nog jong en heeft nog weinig geld in kas, maar het enige competitie team beschikt over een compleet nieuwe uitrusting. Het jeugdige viertal kwam zondag in glimmen de trainingspakken, shirts en broekjes naar de thuiswedstrijd op de buitenbanen van sporthal 't Stappeland in De Koog. Dankzij sponsor Nico Erwich van het sport- en evenementencentrum hadden de jongens bovendien splinternieuwe tassen en rackets bij zich. Tenues en materialen zijn mede bekostigd door squashmerk Saxon en een kleine eigen bijdra ge. Voor Bob Bleijerveld (17), Bas Thijssen (17), Maurice de Groot (14) en Jeroen Gieles (16) vormt het in elk geval een stimulans om goed voor de dag te komen in de bondscompetitie, waarin zij het moeten opnemen tegen meestal oudere spelers. Zondag was dat nog niet zo te merken, want alle partijen gingen verloren (0-6). Dat was echter geen schande, want de tegenstan der was kampioensploeg De Zes Wielen uit Alkmaar. In de voor gaande wedstrijden werden regel matig partijen gewonnen, of krap verloren. „De ervaring van de te genstanders geeft vaak de doorslag. Wij zijn nog niet zo ge wend aan de verschillende baan- soorten", aldus de Koger tennistalenten, die hun thuis wedstrijden op gravel afwerken. De competitie is binnenkort afge lopen; wellicht doet het team nog mee aan enkele toernooien. kwam na het derde toestel sprong. Hier werd een score be haald van 8,50 en daarmee liep Mulder nog eens 0,5 punten extra uit op zijn achtervolgers. Door sta biel te turnen kwam de plaatsing voor het N.K. niet echt in gevaar, maar oppassen bleeft het. Mark Jan werd zevende en plaatste zich als 9e turner voor de finale op 11 en 12 juni in Roermond. G.V.T. heeft daar drie turners in de strijd: Mark Jan Mulder nivo 1C, Nico Stoter nivo 1B, Wilco Drijver 3C. De Redmer IJskaschool in De Waal houdt morgen de jaarlijkse fancy fair. Ook is er weer een gro te rommelmarkt met veel koopjes op allerlei gebied. Er zijn bijzonde re stukken bij, zoals oud servies goed, en verder o.a. potten en pannen, lampen, elektrische ap paraten, speelgoed en meubilair. De prijzen zijn als vanouds laag, want alles moet weg. De verkoop start om 10.00 uur en sluit om 16.00 uur. Op de markt zijn verder veel boe ken en platen, planten en zaden. Bezoekers kunnen tevens diverse soorten zelfgebakken koek, cake en oliebollen kopen. Voor jong en oud zijn er daarnaast activiteiten op het schoolplein, waarmee prij zen te winnen zijn. Men kan sjoe len, worsthakken, schminken, grabbelen, drollen werpen, flesse- post versturen, er is een „blinde bingo" en een rad van avontuur, met mooie prijzen. Ook zijn op het schoolplein nog lo ten te koop voor de grote loterij. Winkeliers en bedrijven hebben zich zeer vrijgevig getoond, zodat het moeilijk wordt zonder een prijs naar huis te gaan. Hoofdprijzen zijn een compleet ro tan tuinstoelenset (van Jelle Wiersma), een diner voor twee personen (bij De Graanzolder), een gratis dagje Vlieland incl. huurfiet- sen voor twee personen en een Texeler dekbed. De trekking is om 15.00 uur. De opbrengst van de fancy fair is voor de actie „Stuur een Papoea naar school" en voor het spekken van de schoolkas. Een passende accommodatie voor een groeiende vereniging. Wielervereniging Texel is trots op de fonkelnieuwe portocabine bij de wielerbaan die dinsdagavond officieel in gebruik werd geno men. Gelijktijdig presenteerde de renners de nieuwe trai ningspakken. Het nieuwe onderkomen vervangt de oude stacaravan die eerder dit jaar door vandalen werd gesloopt. De portocabine doet dienst als kleedruimte, heeft een keukentje en biedt toeschouwers de moge lijkheid de wedstrijden van binnen te volgen. Hoewel de club bij gro tere evenementen terecht kan in de Boys-accommodatie, wilden de wielrenners toch een eigen onder komen langs de baan. Ondanks het risico op nieuw vandalisme, keerde de club de spaarpot om en investeerde ƒ20.000,- in het semi- permanente gebouw. „Want er ligt al een plan voor het sportcomplex Den Burg-Zuid. Wie weet wat er in de toekomst verandert", aldus bestuurder Benno Bakker Triathlon Het ledenbestand van de Wieler vereniging is gegroeid tot 120. Vooral de vorig jaar opgezette tri- athlonafdeling (35 leden) blijkt po pulair. „Een heel actieve groep. Het zijn sporters met een doel. Ze werken nu toe naar de hele triath lon in Almere." Veel trainen dus voor de liefhebbers van deze in tensieve discipline. Net als de wie- lerjeugd worden ze begeleid door Leen van Elk. Dankzij een samenwerking met de atletiekvereniging worden de tri atleten ook kundig begeleid bij het lopen. Datzelfde geldt voor het zwemmen, dat onder toezicht van Bert Bergsma in Calluna wordt be oefend. Elk lid van de wielervereni ging heeft de vrijheid mee te doen aan deze onderdelen. „Zo probe ren we voor ieder wat te bieden", aldus Bakker. Op de dinsdag- en vrijdagavonden worden wedstrijden gehouden en zaterdagavond wordt er getraind. Voor de veertigplussers binnen de club is de B-afdeling in het leven geroepen. De groep houdt op don derdagavonden recreatieve ritten. De snelste renners in de race- afdeling kampen wegens de ei landsituatie met onvoldoende ge lijkwaardige tegenstanders. Zij compenseren dit in koersen aan de vastewal. Om de kosten voor jeugdige leden te druKken in vesteert de vereniging zelf in fiet sen voor deze leeftijdsgroep. De nieuwe wielertruien en de trï- athlonpakken betaalden de wiel renners, met uitzondering van de jeugd, die Catharinahoeve als sponsor heeft, uit eigen zak. De kleurencombinatie rose/geel/zwart (op uitdrukkelijk verzoek van de vrouwelijke leden), geeft de club een uniforme uitstraling. Dankzij gemeenschappelijke inkoop bleef deprijs beperkt. In nieuwe trainingspakken poseert de wielervereniging voor de portocabine.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 7