ozefschool p de buis Texels F amilieberichten familieberichten TEXELSE J COURANT lexelaartjes GELEZEN IN 98% VAN DE TEXELSE HUISHOUDENS VOOR INFORMATIE: 02220 - 62600 7,05 9,40 11,75 14,10 16,45 18,80 21,15 23,50 DEZE BON IS ALLEEN GELDIG VOOR TEXELAARTJES y lingen van groep 6 van de >fschool zijn dinsdag lang- gefilmd door de Neder- ;e School Televisie. Dat \Murde op schapenboerderij i ordkroon aan de Nieuw - meg voor een 20 minu- farende aflevering van de wltelevisie die vanmorgen 10.00 uur is uitgezonden ascontainer De Waal. Burge ster Van Rappard krijgt voor Woonboerderij aan de Bomen- een glascontainer. De ver sing is nodig omdat op de plek het kunstwerk met de neltjes is neergezet. De aan- ing van de nieuwe lokatie ge- de mede op advies van de scommissie. Boodschappenwagen. Een )ijganger zag zondagochtend berm van de Pelikaanweg ipar winkelwagen staan, ge- met koffiefilters, een fles een pak hagelslag en andere sniddelen. Toen de wagen er i de avond nog stond, belde i politie. Toen die de wagen ophalen, bleek hij te zijn ver en vanmiddag om 16.30 uur wordt herhaald via Nederland 3. In de uitzending wordt ge toond hoe scholieren op agra rische bedrijven die zich daarvoor lenen, kennis maken met de dagelijkse praktijk door metterdaad aan het werk te gaan. Het programma is ge maakt in nauwe samenwer king met Het Kleine Loo, het blad van de Stichting Public Relations Land- en Tuinbouw dat als doel heeft om het „stads"publiek, beleidsma kers en opinievormers te voor zien van informatie over agrarische problematiek. De reportage op Texel werd onder regie van René in der Maur gemaakt door Marten Groot- jans (camera), Wout Koesman (geluid) en Carmen Schilstra (presentatie). De foto toont hoe Piet Monster van „De Noordkroon" voor de leerlin gen het schapen scheren de mon Streert. (Foto Harry de Graait Spiegel weg. Een 84-jarige man uit Den Burg merkte dat onbeken den de linkerbuitenspiegel van zijn Opel Ascona hadden afgehaald. Het gebeurde in de nacht van zon dag op maandag in de Emmalaan en de schade bedraagt ongeveer f250,-. Zeehond. Op de steiger van de Joost Dourleinkazerne heeft woensdagmorgen langere tijd een zeehond liggen rusten. Het gezond en weldoorvoed ogende dier is al vaker gezien in het water bij de ka zerne. „Dat moet Nico zijn ge weest", aldus dierenverzorger Rens van der Zwaag van EcoMare. Nico is een grote grijze zeehond met een zwarte kop, die regelma tig rond Texel wordt gesignaleerd en luierend op steigers in onder andere de Niozhaven en Oude- schild wordt aangetroffen. Het dier is bijzonder nieuwsgierig van aard en niet erg schuw. Na vele maanden geduld, is onze grote wens vervuld. Jij lieverd, teer en klein, wat zijn wij blij jou papa en mama te mogen zijn. Heel erg gelukkig zijn wij met de geboorte van onze dochter Mariëlle Harry en Lianne Blauw 10 juni 1994 Korfbaeck 7 1791 TE Den Burg Tel. 02220-15860 Hiermede geven wij kennis dat kort na zijn 90e verjaardag rustig en kalm van ons is heengegaan onze vader, schoonvader, groot- en overgrootvader Antonius van Heerwaarde luwnaar van Euphemia Maria Wesseling, eerder gehuwd geweest met Agatha Zoetelief. 5-1904 l 7-6-1994 A.R van Heerwaarde G.J. van Heerwaarde M.J. van Heerwaarde-Castelein ft André Gerard en Claudia Stefan en Carla H.W. van Heerwaarde N. van Heerwaarde-Huisman Marga en Jan Mark Sander en Monica N. Wesseling-van Heerwaarde A.G.J. Wesseling ft Alfred en Eveline Silvia en John Erik en Diane wgingstehuis St. Jan fixlaan 45, Den Burg. ^pondentieadres: A.P. van Heerwaarde weg 84, 1791 LB Den Burg. 9enheid tot condoleren vrijdag 10 juni van 0-20.30 uur in St. Jan en na de begrafenis in "toe Burcht. Eucharistieviering zal worden gehouden op da9 11 juni om 10.30 uur in St. Jan, waarna sgrafems op het R.K. kerkhof te Den Burg zal svinden or uw blijk van medeleven na het ir|ijden van onze moeder, groot- en ïr9motmoeder Petronella Bruijn-Mantje tu'9en wij u onze welgemeende dank. heeft ons heel goed gedaan. Namens de familie H.J. Bruijn Hoorn, juni 1994 Omdat er liefde is bestaat er geen voorbij in alle eeuwigheid ben jij. Temidden van haar liefhebbende familieleden hebben wij op 6 juni met intens verdriet af scheid genomen van onze dappere en onver getelijke mama Johanna Cornelia Dusseldorp (Jos) Zij werd maar 48 jaar. Onze dank gaat uit naar de doktoren Viergever en Gankema en naar allen, die tijdens haar ziekte voor haar zoveel betekenden. Cees t Amsterdam: Alma De Koog: Marco en Mariska Den Helder, 6 juni 1994 Corr.adres: G.R Blankmanstraat 248, 1785 CM Den Helder. De begrafenis heeft vrijdag 10 juni plaatsge vonden op de algemene begraafplaats te Huisduinen. 77 juni 1994 77 juni 1954 40 jaar Gerrit en Elisabeth Eelman-Wuis Van harte gefeliciteerd. Jaap, Astrid, Gerco en Robin Eelman, Jaap Eelman Mireille Kager Jarenlang proberen heeft uitgewezen dat wij zo wel voor als achter de Rugediek prima samen kunnen leven. Niets staat ons dus nog langer in de weg om elkaar het jawoord te geven. Dit doen wij op 24 juni 1994 in het gemeentehuis te Den Burg om 15.45 uur. De receptie is van 19.30 - 21.00 uur in „Bosch en Zee" te De Koog. Ons adres blijft: Bernhardlaan 105, 1791 XC Den Burg. Er waren geen woerden toen we eindelijk van je hoorden Er waren geen woorden toen wij je kenden zen Wij weten stil. eertxedig missctaen Er waren geen woerden toen wij je hebben aangeraakt God heeft zonder woorden voor ons een wonder waargemaakt Dankbaar en blij zijn wij met de komst van onze zoon Oj/ufUm ^1 ajanf/ft Cl/fut, 3eboren op 13 maart 1994, Sn Lanka Henk en Gea de Vnes-van dei Land Koserstraat 77, 1791 ER Den Burs Kadotip: H Wij gaan trouwen op vrijdag 17 juni 1994 om 16.30 uur in het Gemeentehuis te Den Burg. Inke Pie ter Wij houden receptie van 20.00 tot 21.30 uur op de Laagwaalderweg 20 te Oudeschild. Inke de Laat en Pieter Dros Wilhelminalaan 98, 1791 AR Den Burg. Liever geen kado's maar een SI Geboren op 6 juni 1994 Rogier Gerard Bonnie Rietveld Wim Mulder Max Het Hoogt 336, 1025 HJ Amsterdam. Zaterdag 14 mei is voor ons een onver getelijke dag geworden door uw warme belangstelling, felicita ties, kaarten, bloemen en kado's bij ons Gouden Huwelijks feest. Hartelijk dank hiervoor, ook namens onze kinderen. Oosterend, juni '94 Aris en Duw v.d. Vis-Vonk ledereen heel hartelijk bedankt voor de vele kaarten, bloemen en andere attenties die we mochten ontvan gen voor ons huwelijk. Jaap en Anneke Slikker-Kampen INLEVEREN: maandag vóór 10.00 uur en woens dag vóór 17.00 uur KOSTEN: f7 05 lot en met 3 regels. Per regel meer f2,35 (incl. btw) Vrijdag en zaterdag a.s. Latin jazz met Nueva Manteca in De Twaalf Balcken. Studente zoekt werk van 11 juli tot 8 aug. Heeft veel ervaring in horeca. Tel. 19202. Vrijdag en zaterdag a.s. Latin jazz met Nueva Manteca in De Twaalf Balcken. Accordeonorkest hart stikke bedankt. Het was een ouderwets gezellige avond. Het smartlap penkoor. T.k.. openhaardhout, beu ken, eiken en netzakken. Tel 02240-15064. Na een ronde is het goed ijs eten op onze boerderij. Wij scheppen het voor u op en bakken geen zand en luchtkastelen, als u ge dacht had dat u eerste zou worden. Sint- Donatus, nabij Den Hoorn. T.k. gevrmooie grijze en zwarte spinwol. Tel. 15324, na 20.00 u. Het proberen waard. Een mooie krop sla bij De Vlier voor 95 ct. „Meyert Laan zonwerin gen". Specialisten in top kwaliteit zonneschermen. Bel 16342, b.g.g. 18664. Aangeb.: kamer in Alkmaar-Noord voor stu derende jongen. Tel. 072-616698. Vrijdag en zaterdag a.s. Latin jazz met Nueva Manteca in De Twaalf Balcken. T.k.: 5-pers. tourcaravan, incl. verw. en koelkast, prijs f 750,-. Tel. 22110. Kunsthandel Hans van der Klift exposeert het he le jaar door een sterk wis selende collectie realistische schilderkunst van bekende schilders, aquarellen van Texel van Hans Benoist, oude en nieuwe prenten van Texel, antiek volksaardewerk, alsook het bekende werk voor de kinderkamer van Gerda Boersma. Te koop: mountainbike. f 275,-. Tel. 14196. Het zijn er niet zoveel meer, maar er zijn nog mensen die niet weten hoe een biologische krop sla smaakt. De komende dagen een verse, smakelij ke krop sla voor 95 ct. De Vlier Natuurvoeding. Beter geknipt, een best gevoel!! Qnipp kapsalon. Liefst op afspraak. Tel. 12227. Nieuw. Dames- en heren- jacks, 2 kleuren, f 195,-. Rabbit Habit. VRIJDAG 10 JUNI 1994 Schotelantenne, nieuw, compleet f 500,-. Vrede lust, Californiëweg 235. Blue System. Summer Sale Bora Bora. Nu ook Texeler matrassen in verschillende prijsklas sen bij Texel Creatief Juni-aanbieding. 10% korting. 20% Korting op onze ge breide katoenen truien. Benetton, Weverstraat 3. Summer Sale Replay bij Bora Bora. Tevoko-jaarvergadering, 14 juni, 20.00 u. in De Schakel. Sportschool Texel: voor fitness, aerobics, steps, seniorenfitness, etc. Info 15421. Jurken, Sign of the time Bora Bora Super Summer Sale. Zaterdagavond 11 juni a.s., deurprijs: waardebon t.w.v. f 150,- van Nauta CD-filmclub. Trekking. 2.00 u. Zorg dat je uiterlijk om 1 00 u. binnen bent. Er hangt een geur van ver se waren in de Ho gerstraat. De Vlier Natuurvoeding. Verhuisd: Wilma van der Vis, van Thijsselaan 6 naar Waalderstr. 38, 1791 EC Den Burg, tel. 10679. T.k.: Renault 11, bj. '87, vr.pr. f 3750,-, i.pr.st. Tel. 16606 Tanja heeft een beroep. Eindelijk! T.k.a. Mazda 323, rood, bj. '83, Ipg, apk tot nov '94, lage prijs. Tel. 13418. Texpol zoekt medewer kers om tulpenbollen, nar cissen, wortelen, appelen ed. te oogsten en te ver werken. Schriftelijke reac ties: Warmoesstr 34, 1791 CR Den Burg-Texel. Aangeb.: zonnige ruime 4-kmr. flat in Amsterdam t.o. groot winkelcentrum, vrij uitzicht. Huur f 640,- incl. cv. Gevr.: woning op Texel. Tel. 020-6625924. na 18.00 uur In Restaurant 't Kleine Verschil hangt weer een expositie van Ludie Bak ker met o.a. catamarans. Gravenstr. 16, tel. 15262. Geopend v.a. 17.30 u. beh. dinsd. Te koop: stalen kajuit zeilboot (opknappen), 7 mtr., 4 sl.pln., f 5000,-. Tel. 12049. Te koop: 200 Ip's, po pulair en klassiek. Tel. 12125. Jurken, Sign of the time. Bora Bora Super Summer Sale Zaterdagavond 11 juni a.s., deurprijs: waardebon t.w.v. f 150,- van Nauta CD-filmclub. Trekking: 2.00 u. Zorg dat je uiterlijk om 1 00 u. binnen bent. T.k.: Suzuki Alto, autom., bj. '86, met nieuwe apk- keuring, kl. rood, vr.pr. f 5750,-. Tel. 16606. Volgende week valt er weer een nieuwe voor deelkrant van De Vlier in de bus. De moeite waard dus. Houd hem in de ga ten. Ook verkrijgbaar in de winkel. Natuurvoeding in de Hogerstraat. 19-Jarige zoekt vanaf he den t/m 26 juli een baan. Tel. 13614. T.k.a.: 2 hardhouten ter rasschermen (incl. glas) en schommel. Tel. 15255. Aanbieding: jeans nu f 39,95. In alle maten. Rabbit Habit. Vrijdag en zaterdag a.s Latin jazz met Nueva Manteca in De Twaalf Balcken. Oxbow. Bora Bora Super Sale. Nu ook Texeler matrassen in verschillende prijsklas sen bij Texel Creatief. Juni-aanbieding: 10% korting. 20% Korting op onze ge breide katoenen truien Benetton, Weverstraat 3. Summer Sale Replay bij Bora Bora Tevoko-jaarvergadering, 14 juni, 20.00 u. in De Schakel. Sportschool Texel: voor fitness, aerobics, steps, seniorenfitness, etc. Info: 15421 De Vlier heeft voor u een groot assortiment le vensmiddelen. Van vers brood tot afwasmiddel en van natuurlijke gezichts crème tot verse bospeen. De specialiteiten van een groot aantal producenten onder één dak in de Ho gerstraat Singlets, versch. kleuren, f 9,95. Rabbit Habit. Vele soorten kruidenplan ten, ook op grote pot. Tuincentrum fa. v.d. Wer ve. Bernhardlaan, tel. 12925. T.k.a.: Ford Sierra 1.8, d. blauw met. bj. '83, au tom., apk tot nov. '94, pr. no.t.k. Tel. 13418. Dagelijks 's morgens vroeg verse aanvoer van Texels biologisch brood en Bakhuisbrood uit Alk maar. Nu ook op zater dag!! Tevens op dinsdagmiddag aanvoer ■ld Westenbrood. De Vlier Natuurvoeding in de Ho gerstraat. Na het concert ter viering van ons 10-jarig bestaan zoeken „The Rose Harmo ny Singers" enige verster king van de mannenstemmen. Welke man(nen) willen graag met een kleine groep aar dige mensen een afwisse lend repertoire zingen? Tot 25 juni kunt u contact op nemen met onze dirigen ten mw. Hanny Roos, tel. 19466. (In juli en au gustus eventueel inlichtin gen bij mw. Elzinga, tel. 13271). Ik ben lekker afgevallen, dus nu nog opvallen met mijn haar. Qnipp kapsa lon. Liefst op afspraak. Tel. 12227. Verschillende modellen le ren jacks v.a. f 89,95. Rabbit Habit. Annemiek en Stephan. Levende muziek voor uw diner-dansant of bruiloft. Inlichtingen bij: The Pia nobar. Tel. 27376. Te koop: antiek rijtuig voor 2 pers., type Spider. Voor grote pony of paard. Tel. 02220-10306. Te koop: Ri-ha electr. or gel, f 200,-, Casio keybo ard, f 100,-. Tel. 15436. Nog steeds volop gerani ums en perkplanten. Deze week een volle bak perk planten voor f 9,95. Bij uw bloeileverancier Peter van Heerwaarden. Te koop: Spartamet D met electrostart, 1 jr. oud, door omst.h. praktisch met bereden. Tel. 12431. Vrijdag en zaterdag a.s. Latin jazz met Nueva Manteca in De Twaalf Balcken. Oxbow. Bora Bora Super Sale. Strandpaviljoen Paal 20 zoekt per direct en voor het komende seizoen nog enkele medewerkers m/v. Reacties, tel. 17780. Mooie geglazuurde potten en mandwerken. Tuincen trum fa. v.d. Werve, Bern hardlaan. Kipfilet 1000 gram f 13, Slagerij Hans Ploeger, Dorpsstraat 71, De Koog Tel. 17748. Kopstukken van Oranje. Nu te koop bij Tuincen trum fa. vjd. Werve, Bern hardlaan, tel. 12925. Woningruil. Julianadorp- Texel Eengezinswoning, 3 slp.kmrs. Tel 02230 47922, na 22.00 uur. Spijkerjacks, stonewas- hed, f 49,95. Rabbit Habit. Prijzen: kijk en vergelijk, 't Speelgoedhuis, Ooste rend, tel. 18313. Ook voor laarzen en klompen. Leuke foto, tekst, tekening of kaart? Wij bedrukken nu alle soorten textiel Bijv. T-shirts, jeans, swea ters, slabbetjes, en schor ten. Zowel op witte als gekleurde textiel. Zelf meebrengen van textiel is mogelijk Klaar terwijl u wacht Full-color of zwart/ wit Ook kunnen wij een puzzel van een foto ma ken. Snel naar Combi Brouwer, The Music Sto re, Nauta Foto of Pen en Present Langeveld en De Rooy. Bosch en Zee, vergader en receptiecentrum. Tel. 17789. Rest. Loodsmansduin. ie dere dag geopend vanaf 12.00 u. Rommelpot 29, Den Hoorn, tel. 19590. Bosch en Zee, vergader en receptiecentrum. Tel. 17789. Zelfmaakmode. Bij Milli ner Mode vindt u alle mo derne stoffen. Voor groot en klein. Burgwal 29. Cocky's Kapsalon, we zijn weer 6 dagen geo pend. De enige kapsalon zonder afspraak. Tel. 17575. Tegellijm of voegmateriaal nodig? Ook voor kleine hoeveelheden. Bel Tegel- zetbedrijf Toine, tel. 15379 b.g.g. 06-52712448. Verkoop van gebruikte bromfietsen. Bruining, De Koog, (02220) 17333. Cocky's Kapsalon, we zijn weer 6 dagen geo pend. De enige kapsalon zonder afspraak. Tel. 17575. Afvalcontainers voor het afvoeren van puin, hout. bouw-afval, vuilnis, ed Fa. Tatenhove, Den Burg tel. (02220) 13809. Wilco accu's voor auto's, trekkers en motoren. Ga rage Kievit, Jonkerstraat. Voor uitlaten, accu's, ban den en APK Garage Kie vit, Jonkerstraat 4, tel. 12525. Gazelle huurfietsen te koop, ook met trommel- rem en 3 versn., zeer gunstig geprijsd Verhuur bedrijf Kikkert, Badweg 19, De Koog, telefoon 02220 - 17215. Husqvarna motor- en elektrische kettingzagen met automatische ket tingsmering; zaagblad lengte 40 cm. Vanaf f450,—Fa. Tatenhove, Den Burg, tel. 13809. Verzekeren'? Bremerl Kantoor (02220) 18221 Siem Bremer (02220) 18681 Koos Bremer (02220) 18624 Kees Bremer (02220) 18837 Pils voor een piek. Zater dagmiddag 5 tot 6 uur. In den Grooten Slock. Bosch en Zee, vergader en receptiecentrum. Tel. 17789. Bruiloft vieren? Verjaardag of feestje Party Centrum Loodsmansduin. Tel. 19590, inl M. Maduro. Pieter de Vries dé foto graaf, tel. 14280/13359. Administratie, Adviezen Belastingzaken. Admi nistratiekantoor Rood. De Dageraad 61, tel. (02220) 19429. Doorlopende verkoop ge bruikte rijwielen. Verhuur bedrijf Bruining, Nikadel 60, De Koog, tel. (02220) 17333. Diverse maten kinderrijwielen. Pils voor een piek. Zater dagmiddag 5 tot 6 uur.ln den Grooten Slock. Sierlijke garages en schu ren uit 32 mm-gg rabat, 35 j. gar.tijd, 40% korting, nergens goedk. Houtb., h Paradyske. Noardburgum, fold. 05110-74655 of 05115- 43313 of 43705 Motorenrevisie, A S En gineering. Tel. 02230- 30263, 's avonds 02220- 10369. Dagelijkse dienst. Nieuw op Loodsmans duin: pizza plaza. Div. Ita liaanse gerechten. Rom melpot 29, Den Hoorn, tel. 19590. ANWB erkende rijschool Willemen. Voor al uw rij bewijzen. Tel. (02230) 35663. Strandpaviljoen De Krim, Paal 28. Wij zijn alle da gen geopend. Visman's warenhuis heeft alles (bijna). Texeler dekbed staat ga rant voor kwaliteit, maar soms hebben wij een dek bed of onderdeken met een naaifoutje of vlekje. Doe uw voordeel met 30% korting. Laagwaal derweg 12, Oudeschild. tel. (02220) 12654. Eelke Kloosterman haard- hout. Nu ook in netten. Va. f7,50 bij u thuis. Tel. 05177-9592 Nieuwe bankstellen va. ƒ695,00. Wiersma meu belen, Wilhelminalaan 14, tel. 02220-15361/15099. Nieuw op Loodsmans duin: pizza plaza. Div. Ita liaanse gerechten. Rom melpot 29, Den Hoom, tel. 19590. De twee Paardjes' kle ding unisweaters ƒ29,- Texel Techniek ververst olia Van grasmaaier tot graafkraan. Tel. 27005. .De twee Paardjes' kle ding overalls; 2 voor ƒ100,-. Jazzfestival Texel, 9 t/m 12 juni Posters en stic kers verkrijgbaar in Den Grooten Slock. ,De twee Paardjes' kle ding kinderjeans v.a. ƒ39,-. Huishoudelijke artikelen. Rentenaar, Oosterend, tel. 18227. Cracker - nylon windjacks in diverse kleuren nu op voorraad ƒ89,95, Zegel Kids Casuals, We verstraat 32 Reparatiebedrijf Texel Techniek voor landbouw- en grondverzet-machines. Tel 27005 Maak het autorijden niet te duur. Doe dat samen met Auto Service Cen trum, Maricoweg 3, tel. 15588. TEXELAARTJE DE BESTE KANS OP SUCCES! Bon opsturen in gesloten enveloppe naar Texelse Courant, advertentieafdeling. Postbus 11, 1790 AA Den Burg (als brief frankeren). Betaalkaart of contant geld bijsluiten. Brief onder nummer ƒ2,50 extra. Sluittijd maandag vóór 10.00 uur woensdag vóór 17.00 uur. Gebruik ook deze bon bij opgave aan de balie. Parkstraat 10, Den Burg (Langeveld de Rooy). j Gebruik voor elke letter, elk leesteken en elke tussenruimte een vakje: J Naam: i Adres: i i Postcode/plaats: Tarief incl. 17,5% BTW Plaatsen op: cfoAdvertentie x per plaatsing zetten. Handtekening.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 3