Toch tevredenheid bij vijftiende Texel Jazz „Lindeboom" wederom betreurd: F amilieberichtei 5 Agenda TEXELSE^? COURANT Drugsgebruik Vrijwilligers voor onderhoud speeltuinen Hoornder rommelmarkt Waterskl-strijd Grassenexcursie Meerdere brommers ontvreemd DINSDAG 14 JUNI 1994 De Weverstraat diende als decor voor de streetparade van de Spare Time Jazzband. Een weinig minder toehoorders, maar voor het overige kan de vijf tiende editie van .Texel Jazz" ouderwets worden genoemd. Het was er weer allemaal: een grote variatie in genres, aanstekelijk en thousiasme bij muzikanten en pu bliek en rijkelijk stromend bier in alle café's. Organisator Joop Groen was dan ook uiterst tevre den. „Sommige groepen maakten wel eens een foutje, maar de mensen vermaakten zich prima, ledereen was in the mood", con cludeerde hij. Dissonant in het feest was toch weer „de kwestie" De Lindeboom. Tot enkele weken geleden was het onzeker of gebruik kon worden ge maakt van het hotel. Lastig voor de organisatie, omdat de contrac tering van een aantal bands op losse schroeven bleef staan. Uit eindelijk bleek de schouwburgzaal beschikbaar, maar de Schouten zaal en het restaurantgedeelte werden als locaties node gemist. „Jammer", vindt Groen. „Anders hadden we een paar extra bands kunnen aantrekken. En omdat het terras niet open was, miste je toch de nodige gezelligheid." Daar Latin Jazz-septet Nueve Manteco kreeg ondanks opzwepende ritmesekties het cafópu- bliek in de Twaalf Balcken maar moeizaam op gang. De muzikant van de Big Mama's soleerde op schuiffluit. het hoogst curieuze schouwspel dat „Bob Kerr and his Whoopee band" op beide avonden bood. Veelkleurige clownspakken, fraaie maskers en hanekammen waar de meest fanatieke punks jalours op zouden zijn, behoorden tot hun uitdossing. Hoewel de dixieland als basis diende, was de muziek verre van belegen en eigenlijk on beschrijflijk. Tussen de conventio nele instrumenten waren ook pistolen, koeiebellen en de meest buitenissige percussie-instrumen ten te beluisteren. De heren had den succes, want zelfs op de rusti ge vrijdagavond trad bij het veelkoppige publiek regelmatig ademnood op. Maar misschien kwam dat ook wel door het lachen. VERVOLG VAN PAGINA 1 raden we het met klem af. Vaak heeft dat gebruik ook te maken met een groepsproces. Als een kind wordt meegesleept door vriendjes, is het moeilijk om „nee" te zeggen. Hoe maak je je sociaal weerbaar, dat is een vraag waarop we antwoord proberen te geven." stond tegenover dat op zaterdag in Grandcafé „De Kelder" (voor heen „De Raadskelder") voor het eerst wel live-muziek ten gehore werd gebracht. Het afwisselende optreden van het „Jan Kuhne Kwartet" kon er op de nodige bij val rekenen. Na de avontuurlijke ouverture van Louis van Dijk en Cor Bakker en Muzikale wanorde tot op de seconde nauwkeurig Bob Kerr and his Whoopee Band hield met Britse humor het publiek in De Lindeboom aan zich gekluisterd trio op donderdagavond, had het festival vrijdag de nodige moeite om op gang te komen. Op de ieder halfuur varende TESO-boten wa ren als gevolg van het aanstro mende Rondje Texel-publiek uiteraard toehoorders in overvloed voor de „Spare Time Jazzband" en „Mannen met migraine". Maar de temperatuur van de buitenlucht leek te laag om bruisend enthou siasme op te wekken voor de mu zikanten van „Luluk Purwanto the Helsdingen Trio", die in het be gin van de avond een toch aan trekkelijke show gaven op de Groeneplaats. Het festival had op dat moment eveneens last van de concurrentie van de (gratis) Zuida- merikaanse avond die in de feest tent bij paal 17 werd gehouden. Veel catamaranzeilers gingen bo vendien vroeg te kooi. Joop Groen had oog voor een dit maal positieve keerzijde: „De men sen zeuren altijd dat ze nergens inkunnen, maar door de tegenval lende belangstelling was het geen probleem om rustig een rondje te maken. Dat deden ze ook volop, dacht ik zo, want in de verschillen de pauzes stroomden de zalen leeg en werd het ergens anders drukker." Het is niet ons doel hier volledig heid na te streven, maar enkele in het oog/oor springende optredens mogen toch niet onvermeld blij ven. Onbetwist hoogtepunt was Ook op Texel Ook de ouders krijgen voorlich ting, want er bestaat veel onbe kendheid. Verder staat in het schoolreglement dat gebruik van en dealen in drugs op de OSG niet wordt getolereerd. „We zien na tuurlijk niet alles, maar we denken dat er op school niet wordt gehan deld in hash of andere middelen. Helaas zijn er wel andere adressen op Texel waar ze makkelijk aan het spul kunnen komen als ze dat wil len. Het eiland is er echtn van." Momenteel wordt door krachten een plan ontwikkö begeleiding van kinderen w bekend is of het verrr bestaat dat ze drugs gebr „We hebben daarover con met de schoolarts", Vries. „Het zal toch gaan orr verwijzen en begeleiden, wi kunnen niet optreden soort Jellinek-kliniek. We zj schóól." Bezadigd Een andere topact was „Nueva Manteca" in de Twaalf Balcken. De muzikanten legden ziel en za ligheid in hun technisch-virtuoze spel, maar aan de bezadigde toe hoorders leek het allemaal niet besteed. Vooral op vrijdagavond gedroegen ze zich alsof de zo veelste eendagsvlieg uit de Top-40 op een cassettebandje aan hen voorbijtrok. Een dag later maakte de band iets meer los, maar meer dan een enkele zonderling hief de beentjes toch niet van de vloer. „Knap hoor, die Zuidamerikaanse klanken in hun Jazz, maar mij zegt het niet veel", verwoordde iemand aan de bar kennelijk de visie van velen. Minder begaafd, maar op veel meer enthousiasme stuitend was de „Herringtown Jazzband" in Café De Zwaan. Hun uitvoeringen rammelden herhaaldelijk, toch zorgde deze groep voor de sfeer die men bij een Jazzfestival mag verwachten. Joop Rommets. Bord plat. In de nacht van vrij dag op zaterdag reed iemand het bord „De ruige hoogte" bij de ro tonde Nieuwlanderweg-Ruigen- dijk-Postweg omver. De dader is onbekend. Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Rom 10-11b Vervuld van herinneringen maar bedroefd om zijn heengaan, geven wij u kennis dat na een zorgzaam leven van ons is heengegaan onze vader en opa Everardus Wilhelmus Jacobus van Leersum weduwnaar van A.F. van Leersum-Tuinema op de leeftijd van bijna 87 jaar Evert en Leida Netty en Martin Ronald en Patricia, Edwin Enno en Melly Evert en Geertje Grietje en Mare Elly en Cor ft Kees en Carla Wim en Mariëlla, Henk en Caecilia Liesbeth en Wim Piet, Corma en Ab Jan Tiny en Cock John en Jolanda Yvonne Kees en Bettie Evert en Ankie Carla en Menno, Alie Fred Wim en Lia Linda en Bert Marco en Sandra Piet en Nanda Suzanne en Marco Miranda, Danielle, Marjolein Rita en Huug Erwin. Mirjam en Martijn Ada en Gerard Tanja en Alex, Stefan en de achterkleinkinderen Yasmine, Floortje, Linda, Dolf, Janick, Johan, Sander, Bart, Dennis, Cees, Sjoerd, Bettie, Lian en Marleen. Texel, 13 juni 1994 „Gollards" Correspondentieadres: W. van Leersum, Thijsselaan 108, 1791 VL, Den Burg. Gelegenheid tot condoleren, donderdag 16 juni van 19.30-20.30 uur en na de begrafenis in de „Poort", bij de Gereformeerde kerk. De afscheidsdienst zal worden gehouden op vrijdag 17 juni om 13.30 uur in de Gerefor meerde kerk te Den Burg, waarna de begra fenis op de algemene begraafplaats zal plaatsvinden. Afscheid nemen is met dankbare handen aannemen alles wat herinnering waard is. Dag lieve paps. Niet zeuren, geniet! Van 't leven, het mag. Maar doe het vandaag, Want vandaag is de das- Geheel onverwacht is overleden mijn I zorgzame man, onze onvergetelijke jjï opa en mijn fijne schoonzoon Sies Albert Siersma echtgenoot van Tineke Elisabeth Tod op de leeftijd van 52 jaar. T.E. Siersma-Toolei E.H. Krugers-Siers P.L. Krugers Caroline R.T.S. Siersma E.H. Toolens-Buys Texel, 11 juni 1994 Kogerstraat 43, 1791 EP Den Burg Er is gelegenheid tot condoleren op v dag 15 juni van 19.30-20.30 uur in uit centrum „Texel", Bernhardlaan 147, tl Burg. Een korte rouwdienst zal worden gelx op donderdag 16 juni om 13.30 uur in In vaartcentrum, waarna de begrafenis algemene begraafplaats te Den Bui: plaatsvinden. Lieve pappa. Altijd was u er voor mij, ik hou zoveel van u. Elisab? Er waren nog te veel dingen die we st moesten doen. Ik zal je missen pap. Dinsdag 14 juni Het Nederlands damesteam volleybal traint van 9.00 tot 12.00 uur in sporthal Ons Ge noegen. Publiek is welkom. In Cinema Texel draait om 18.30 uur „Look who's talking now" en om 20.30 uur „The Pellican Brief". De wielervereniging houdt van 18.15 tot 19.00 uur een criterium op het parcours bij Den Burg. Om 19.30 uur begint in het gemeentehuis de openbare raadsvergadering. In schouwburg De Kampanje begint om 19.30 uur een openbare discussieavond over het proviciaal beleid inzake de landbouw. Woensdag 15 juni Van 10.00 tot 14.30 uur wordt in het jeugdgebouw aan de Oranjestraat in Ooster end een rommelmarkt gehou den door en ten bate van de peuterspeelzaal. Om 19.00 uur begint in de Burgemeester de Koning-hal een mix-toernooi voor Tevo- koleden. Donderdag 16 juni Bij De Schuilhut in De Koog start om 14.00 uur een ker- kentocht onder leiding van R. Buitenweg. In Cinema Texel draait om 14.00 en 20.00 uur „Schind- lers List". Het IVN en de Vogelwerk groep Texel maken een gras- senexcursie. Start om 19.30 uur bij het vogelwachtershuis- je van De Geul aan de Mokweg. Vrijdag 17 juni Het Nederlands damesteam volleybal traint in sporthal Ons Genoegen van 10.00 tot 12.00 en van 14.30 tot 17.00 uur. Publiek is welkom. In Cinema Texel draait om 14.00 en 20.00 uur „Schind- lers List". In De Scholerie in Zuid- Eierland geeft kunstkenner Klaas Faber een dialezing0 schilder-avonturier Paul c gain, die zich honderd jaar leden vestigde op een ei in de Stille Oceaan. Aanv 20.30 uur. Kaarten a zijn te koop bij Nauta Boe, Den Burg. Hoogwater te Oudescl Di. 14 12.20 Wo. 1 5 0.05 en 13.0$ Do. 16 0.45 en 13.34 Vr. 17 1.45 en 14.24 Za. 18 2.24 en 15 30 Zo. 19 3.37 en 17.00 Ma. 20 5.16 en 18.04 Di. 21 6.30 en 19.05 Aan het strand is het ongeveer a uur eerder hoog water. De zonkj 19 juni op om 5.17 en en gaat c om 22.02 u. 16 juni eerste kw^ 18 juni Doodtij Speeltuinen dienen door buurtbe woners te worden onderhouden. Gebeurt dit niet, dan dreigt de ge meente de toestellen te verwijde ren, omdat anders gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Om dit te voorkomen zijn stemmen opgegaan voor het instellen van een werkgroep, die het onder houd aankaart bij een buurt en be geleid. Boekenwurmen kunnen zaterdag 18 juni hun hart ophalen in Den Hoorn. De rommeltjesmarkt die dan aan de Witteweg wordt ge houden staat bol van het leesvoer. Het aanbod bestaat uit uiteenlo pende genre's en is groter dan ooit. Naast boeken worden op de krantenmarkt ook meubels en handwerken te koop aangeboden. Voor de liefhebbers is er koffie en oliebollen. De opbrengst van de markt is bestemd voor de restau ratie van het Hoornder kerkje. Speeltuinen worden gerealiseerd op grond van de gemeente. Het materiaal wordt geleverd, vaak zorgen buurtbewoners voor plaat sing. Eén keer per jaar wordt door de gemeente een controleronde gemaakt om de staat van de toestellen te bekijken. Contactper sonen uit de buurt krijgen een verslag. Als er onderhoud moet worden gepleegd, verstrekt de gemeente het materiaal. Het werk moet ech ter door de buurt worden gedaan. „Gebeurt dit niet, dan gaan wij er van uit dat geen behoefte meer is aan de speeltuin en zullen we overwegen 'm weg te halen", al dus Riekie van Dijk van de afdeling welzijn. Om het niet zo ver te laten komen, hebben mensen van buurtvereni- De waterskivereniging houdt zon dag om 13.00 uur een slalom wedstrijd. Toeschouwers kunnen deze volgen vanaf de dijk bij de ha venmond van Oudeschild. Gestre den wordt in de categorie heren en dames. Als er tijd over is, wordt nog een verrassingswedstrijd ge houden. ging De Marskramer het plan op gevat een werkgroep in te stellen. Wie ook vindt dat speeltuinen op Texel in stand moeten blijven, kan zich aanmelden bij Adrie Zijm, te lefoon 15392. Het IVN houdt donder dag een grassenexcursie onder leiding van Cees Bruin. Leden van de Vogel werkgroep en het IVN kunnen meedoen, verzamelen om 19.30 uur bij het vogelwachtershuisje naar De Geul. Wie meer informatie wil hebben kan bellen naar 13582. Texel-CD. De verkoop van de CD „Texel, mijn eiland" van Maarten' Koorn, loopt behoorlijk. Er zijn er nu 600 aan de man gebracht, zo dat de producenten goede hoop hebben dat de hele oplage van 1000 exemplaren uiteindelijk zijn weg naar het publiek zal vinden. Misselijke grap. Iemand belde vrijdag de politie met de medede ling dat op het Bolwerk in Oude schild een man onwel was geworden en verstikkingsver schijnselen vertoonde. Toen politie en ambulance zich naar de opge geven plek spoedden, bleek er niets aan de hand te zijn. De afgelopen dagen werden op Texel diverse bromfietsen gesto len. Donderdagmiddag ontdekte een inwoonster van De Koog dat de grijze Sparta die zij bij Chinees restaurant De Lange Muur had neergezet, was verdwenen. Het verzekeringspiaatje op de brom mer draagt het nummer PTB 740. Woensdagavond of donderda gochtend werd bij De Rotisserie aan de Oesterstraat in Oosterend een (afgesloten) blauw-paarse Puch ter waarde van f2000,- weg gehaald, eigendom van een meisje uit Den Burg. Zondagochtend tussen 3 en 6 uur verdween in de Molenstraat in Den Burg een brom-bakfiets, merk Apollo, eigendom van een 17- jarige jongen. Op het verzeke ringsplaatje staat het nummer ZHF 163. Een 18-jarig meisje uit Oosterend had haar blauwe Puch-maxi zater dag afgesloten in de Waal- derstraat gezet. De volgende middag bleek de brommer (waar de f2000,-) verdwenen. Op het verzekeringsplaatje staat het num mer ZHD 592. Elly en Tiny Met onsteltems vernamen wij het overlijden van Sies Siersma oud-leraar en oud-adjunct-directeur aan een van de samenstellende delen van onze school, maar bovenal een zeer gewaar deerd collega van ons. Personeel OSG „de Hogeberg" Verslagen hebben wij moeten kennis nemen van het plotseling overlijden van Sies Siersma Meer dan 25 jaar heeft hij zich, met zijn inne mende persoonlijkheid, ingezet voor het Be roepsonderwijs aan de Texelse jeugd, als leraar en als adjunct- en plaatsvervangend directeur van het voormalige LBO-Texel. Wij wensen Tineke en de kinderen veel kracht om dit verlies te dragen. Collega's voormalig LTO/LHNO/LAO. Ik kende u nog maar zo kort van <f« maar ik zal u missen. Elisa Rust zacht, mama Bert en Tineke Marjolein en Mn Gretha en Ja' Texel, 11 juni 1994 Sies Onze integere humorvolle collega en raad is er niet meer. Johan enT Fridt en Mi Nico en EU» Ton en Ne" Ap en KW Graag willen we Tineke en de kinder* nen om moed te putten uit de mod met Sies.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 2