rokkenpiloten drukken tempel op 17de Rondje Als een onderbroek in een wasmachine Afdeling transport functioneert prima „Ook de langzaamsten zijn Ronde-winnaars" WAT STUURBOORD-BRKBOORD V BO ONS OP HET VELUWEMEER ZEGGEN W'J GEWOONLIJKS OP RECHTS TEXELSE COURANT els klassement fenmoed" beloond Duo Boog/Dercksen snelst door foefje Terwijl de eerste ca terne rans zich in zee wagen, zoeken toeschouwers de waterlijn op. proberen, De Hobie accelereer de als een speedboot. Voor de lol Op de Waddenzee ontdekten we eindelijk weer dat we dit voor onze lol deden. Zonnetje erbijeen gang als een kogel. Ook in het gevreesde Molengat liep het prima en met hulp van de eb-stroom en de afgenomen wind konden we in het laatste stuk tot de finish de golven heel best aan. Hoewel we vanaf de vuurtoren alleen maar andere boten had den ingehaald en we tussen al lerlei veel grotere (zwaard-) boten aankwamen, waren we niet zo tevreden over onze pres tatie We zaten ons geestelijk voor te bereiden op het com mentaar van de walploeg en waren dan ook verbijsterd toen we met veel gejuich werden onthaald. „Geweldig gezeild. Wét een inhaalrace. Bij de toren lagen jullie nog twintigste en jullie zijn als negende ge finis hed...." Voor de leek lijkt een negende plaats misschien niet zo enorm en het beeld wordt helemaal vertekend doordat je aankomt terwijl een deel van het veld er al is. Het handicap systeem is lastig, maar onver mijdelijk. Helemaal waterdicht is het ook niet, want bij deze windrichting met kruisrakken kun je met een asymmetrische boot nooit op tegen die grote joekels met zwaarden. Nadat onze verbazing voorzich tig omsloeg in tevredenheid, begon er meteen ook iets te kriebelen. Waarschijnlijk waren we omgeslagen als we bij de start meteen waren gaan staan. Nu waren we heelhuids en zonder schade rond. Daar valt ook wat voor te zeggen. Maar toch, hadden we maar.... Tessa de Graaff Dit rondje stond voor ons in het teken van „hadden we maar...". Na de briefing gingen we als eerste boot het water op om nog even alles rustig na te lo pen en af te trimmen. En om niet met z'n allen tegelijk tus sen de pieren door over die Ha- waïaanse branding te hoeven springen. Aan de wind op snelheid, met z'n tweeën in de trapeze, wil den we net zeggen dat het eigenlijk best ging met die gol ven, toen er een dijk van water voor ons verrees. Puffend klom de Hobie naar boven, kantelde over het randje en donderde aan de andere kant een paar meter naar beneden. We hin gen even in het luchtledige, met alleen het puntje van de roeren nog in het water. Een gevoel alsof je in een lift zit in een heel hoog flatgebouw. Om gingen we niet, maar het scheelde niet veel. „Alsof je een onderbroek in een wasmachine bent", vond mijn stuurman. Op safe Texelaars geven zich niet gauw gewonnen, dus toen we onszelf weer bij elkaar hadden gegrab beld, probeerden we het nóg een keer. Helaas was het resul taat ongeveer hetzelfde. Dat deed ons besluiten maar op sa fe weg te gaan. We konden 'm gewoon niet houden in die ho ge golven, met bovenop een flap wind en in het golf dal windkracht nul. Dus met twee man aan boord blijven en je goed vast houden. Gevolg was echter dat we na een voorzich tige start niet echt opschoten. Onze enige troost was dat we stuntmannen die het wèl pro beerden met z'n tweeën te staan, links en rechts om ons heen zagen omvallen. Ter hoogte van de Slufter werd het water iets rustiger, waar door we toch besloten het te DINSDAG 14 JUNI 1994 llsof hij zetelt in de ver- gerstoren van een interna- onaal vliegveld, zo bedient Daalder de knoppen van communicatie-apparatuur de container van 'trans- Drt'. Geroutineerd, bijna chteloos, spreekt hij zijn actorchauffeurs en de man met de oranje hesjes „in et veld" toe. ..Weljajet. het eat heel best. We slepen de gten achtermekaar van het rand", antwoordt Daalder [(verzekerd, wanneer hij za- rdagmiddag even door ons zijn werk wordt gehou- „Maar ik doe het ook al eer zo'n zes, zeven jaar." ch leek de container de af topen dagen regelmatig op crisiscentrum. In samen- erking met .chef" Herman iks was Daalder belast met en afvoer van de catama- as. Vijftien tractoren ver erden van dinsdag tot ijdag zo'n 600 boten naar strand. En na de race ter terug naar de parkeer- sats. „Vrijdagavond moes- we helemaal naar het wel een borreltje. Maar schrijf dat maar niet op. Maak er maar van: hij bleef in de buurt om het materieel te bewaken. Inze Daalder (links) en Herman Boks container. puntje van De Hors. Een cata maran was vanuit Den Oever vertrokken, om varend paal 17 te bereiken. Dat lukte dus niet. Met twee tractoren heb ben we dat ding opgehaald. Voor de veiligheid met twee, ja. Want als er één tractor in het drijfzand raakt, zit je met een probleem." Borreltje 's Nachts sliep Daalder in een caravan op de parkeerplaats. „Je denkt toch niet dat ik steeds naar huis ga", zegt hij lachend. „Na het werk lust ik (transport) In overleg voor hun nieuwe Ronde- Dat is trouwens ook zo." Ter illustratie van het feilloos functioneren van het draadlo ze communicatiesysteem, verzoekt Daalder Herman Boks zich te melden. Nog geen minuut later is hij ter plaatse. „Had je me nodig?" De chef is zeer tevreden met de uitvoering van de lastige werkzaamheden. Vooral de afvoer verliep vlekkeloos, het geen vooral is te danken aan een ingenieuze constructie. Deelnemers die na de race hun catamaran terug naar het parkeerterrein willen laten vervoeren, moeten zich eerst afmelden bij de wedstrijdtafel. Daar krijgen ze hun borg van f25,- terug plus een genum merd afmeldformulier, waar mee ze terecht kunnen bij de afdeling transport. „Een goed systeem. Op die manier krijg je geen ruzie wie er aan de beurt is. Het is bovendien goed voor de veiligheid, want je weet welke catamarans binnen zijn", aldus Boks. „We konden trouwens na de start van het rondje om tien uur meteen aan de slag. Want wat zijn er veel boten blijven liggen... Altijd nog beter dan die onervaren figuren die het toch wilden proberen. Om geen nederlaag te leiden voor hun vrienden. Belachelijk, dit is een rondje voor de cracks. Dat kun je wel zien aan al die beschadigde boten." De container waarin de heren zijn gevestigd, is nieuw. Het stalen pand werd onlangs overgenomen van de Verenig de Schilders en flink opge knapt. „We kunnen er jaren mee vooruit", stelt Daalder voldaan. Vroeger leenden of huurden we altijd containers, maar een eigen exemplaar is veel gemakkelijker. Hoeven we tenminste niet steeds op nieuw in te richten." Achterblijvers »age van twee jaar geleden nog vers in het geheugen, k het dit jaar wel vanaf het Ruud Hamer was één van (rs die zaterdag besloot het van wedstrijdleider Edwin op te volgen en niet het op te gaan. De wind was aar tot kracht vijf afgeno- oor de storm van de afgelo- lagen waren de golven hoog. iterblijvers keken handenw- toe hoe een deel van de aken ten prooi viel aan de iranding. „We dachten dat oor waren en verkeerden al ira-stemming. Maar toen ar nog een hoge golf... We er gewoon tekort ervaring 'at geef ik ronduit toe", al- Menig catamaran werd tijdens de zeventiende Ronde om Texel een speelbal van de golven en kapseizde. oon en Fred Eenhoorn wa tt hun supercat de snelste 's. Geen geringe prestatie, gezien de materiaalpech ae het duo kampte. Door atig het grootzeil te bedie nt grote spierkracht vereist 9 traject, wist Boon zijn fan in de race te houden. In atall-klassement kwam het 'k Pool en Eric van Meenen lo Mattia 18 S als beste Js uit de bus. Pool om- de race als „makkelijk te Jstijdleiding heeft de moed ^wedstrijdleider Tony van 1 beloond met een achtste Me Hoby 16. Hij heeft bij }0ren een overboordgesla- 'er opgepikt, waardoor hij eer kon strijden voor de ln'n9- Om zijn humaniteit 3rbeeld te laten dienen, toch eervol geklasseerd. Een kille start van het Rondje, maar dankzij een doorbrekend zonnetje en de afnemende wind was het voor de toeschouwers en de bijna 400 vrijwilligers goed toeven op en rond het strand. Een deel zwermde uit over het eiland, terwijl anderen van minuut tot mi nuut op de hoogte gehouden door Radio Texel aankomst van de snelste boot afwachten in de feesttent. In een zes minuten du rende reportage van Studio Sport konden ze het spannende verloop van de race van nabij zien. De Evangelische Omroep doet dat binnenkort dunnetjes over. Van de boten die wel heelhuids door de branding kwamen, maak ten een deel ter hoogte van De Koog al rechtsomkeert. Zestig bo ten die te laat bij De Cocksdorp aankwamen werden terug gestuurd. Alle deelnemers pas seerden bijtijds het controlepunt bij Oudeschild. „Het was een zwa re race. Vooral voor laatst aanko menden die het langst op zee zaten. Ook zij hebben gewonnen", huldigt Joke de Boer. Dat het aantal inschrijvingen rond de 600 bleef steken, bevestigt de afnemende belangstelling voor de catamaransport. „Het vergt ken nelijk toch vrij veel van de men sen." Ondanks de schadegevallen schat De Boer de kwaliteit van de zeilers dit jaar hoog in. „Maar ze stappen steeds vaker over naar grotere, snellere boten. De kleinere klassen komen er voorin steeds minder aan te pas. De kwaliteit en concur rentie in deze categorie neemt af." Met slechts een enkele Australiër was het dit jaar een Europese ra ce. Onder de deelnemers ook de blinde Richard Gooyen, die met zijn vader een hecht team vormt. De Ronde om Texel trok grote be langstelling van de (internationale) pers. Zelfs een oorlogscorrespon dent die net terug was uit Joe goslavië was present. „We proberen ze het zoveel mogelijk naar de zin te maken", aldus pr- vrouwen Joke de Boer en Gerda Bremer. Wijzend naar het strakke draaiboek wordt dat bevestigd door de NOS-regisseur. „We kre gen alle medewerking die we no dig hadden. Natuurlijk is er wel eens wat, maar dat hoort erbij." De public relations is een tand- wieltje in het grote organisatierad achter het Rondje. Veiligheid van de zeilers blijft daarin een groot goed. Wegens ruw weer werd de spinnakerrace op vrijdag afgelast en gold die dag een vaarverbod. De negentig volgboten konden za terdag in de meeste gevallen snel hulp verlenen aan gestrande zei lers. ik hem tegenkom draai ik h nek om." Zeilschoolhou- lichel Harends en fokkemaat de Vries verbeten hun te- elling nadat hun splinter- ie Hobiecat 21 Formula bij lanvaring ter hoogte van De totaal vernield raakte. De ilificatie van de verant- Itlijke Prindle was voor hen een pleister op de wonde. rama was één van de 25 agevallen die zich volgens lanisatie voordeden. In veel it dekt de verzekering de Na een snelle optelsom teilschouder Harends zijn e op acht tienduizend gul- Eigenlijk stond er voor deze eveel wind, maar we gingen en lagen bij de eerste tien. toen kwam die Prindle bij laar binnen", trekt hij de van zijn boot op het droge, tenmerkend probleem bij het aldus Joke de Boer. „We te maken met pure njdzeilers die de regels kennen. Maar er zijn ook iets die nog amper weten ik- en stuurboord is." Bij de satie kwamen totaal elf pro van ontevreden zeilers bin- dus één van de gebroeders Harpe uit Dronten wier boot kapseizde. Tot overmaat van ramp werd één van de twee overvaren door een andere boot. „Ik denk dat ik er een paar gekneusde ribben aan heb overgehouden." „Waarom al die vragen, ben je soms van de verzekering of zo?", wijst een Wassenaarse zeiler naar zijn beschadigde Dart 18. „We wa ren een speelbal van de golven." Getuige het schouwspel in zee waren ze niet de enige. „Kijk, daar gaat weer een mast doormidden. En daar ligt er een te spoelen." Omvang schade Over de omvang van de schade zijn de meningen verdeeld. „We hebben zeven boten nog op tijd kunnen repareren", aldus een catamaran-importeur. „Verder heb ik één Prindle met een gebroken mast binnen gekregen." Hij constateert dat veel met oud ma teriaal wordt gevaren. „Maar in negen van de tien schadegevallen ligt de oorzaak bij de stuurman zelf." Niet alleen bij de catamarans ging het fout. Het KNRM-reddingteam bood bij paal 17 hulp aan een om geslagen rubberboot van het korps mariniers. Daarbij raakte de radio-installatie en de buiten- boordmoter vol water en ging tot overmaat van ramp de thermos- kan verloren. Ondanks de vele dui kelingen en aanvaringen, viel het letsel mee. „Eigenlijk bijna niets", aldus Jan Vonk van de EHBO- post. „Een paar verstuikte enkels en wat schaafwonden." Zei/schoolhouder Michel Harends doet voor de televisie camera verslag van zijn schipbreuk. RONDE OM TEXEL UITSLAGEN Overall-klassement 1. Reg White en Webb Olie - firebird 2. Peter Boog en Herbert Derksen - tornado 3. Hans van der Plas en Karei de Mooy - Nacra 5.5 Beste Texelaars Overall Dirk Pool en Eric van Meenen-Mattia 18s WINNAARS KLASSEWEDSTRIJDEN: Tornado: Herbert Derksen en Peter Boog Open klasse eenmansboot: Jos de Bakker - Hobie 14 Open klasse tweemansboot: Reg White en Webb Olie - firebird Dart 20: Eugene van Capelle en Casper Martens Prindle 19: Trevor Annels en Steve Dodgson Prindle 18: Jaap Kampen en Erwin vd. Belt Prindle 18.2: Matthias Schmidt en Sebastiaan Dohrendorf Prindle 16: Hans en Eddy Bakker Nacra 5.8: Heimen Kijf en Olaf Stig Nacra 5.5: Helge Sach en Christian Sach Nacra 5.7: Calli Thuerey en Silke Nagel Nacra 6.0: Harrie van Rhijn en Gerrit Nag- tegaal Hobie 18: Kees van Nes en Joan Nieu- wenhuize Nacra 6.0s: Piet en Mischa Heemskerk Hobie 17: Joop Ros Hobie 16: Onno van der Plaat en Tim Smits Dart 18: Jorg Gosche en Mike Muller Dart 6000: Ruud Goudriaan en Richard Hal- berstadt Jeugdklassement: Gunnar Larsen en Gerhard van Geest, beiden 19 jaar op een Hurncane Damesklassement: Ute Klaassens en Manan Kleijn op een Hobie 16. Texelse prijswinnaars: Hans en Eddy Bakker, eerste prijs - Prindle 16 Martin en Yolanda Maat, derde prijs Pnndle 19 Jan Lange (geen Tex.) en Jeanette Zijm, vierde prijs - Hobie 16 „Heerlijk weer, maar wel zwaar door de harde wind en de hoge golven", aldus eerstaankomenden Peter Boog en Herbert Dercksen na het ontkurken van de cham pagne. Het Zuidhollandse tweetal zeilde voor de eerste keer samen. „We moesten dus wel even aan el kaar wennen." Vanaf de VC-boei kreeg het tweetal de wind in de zeilen. „We hebben weliswaar geen spinnaker, maar wel een apart foefje om snel voor de wind te varen. We gaan ieder achterop een drijver zitten om de romp uit het water te houden voor een ho ge snelheid." Als tweede in de Tor nadoklasse van vorig jaar mag Boog als ervaren worden gezien. „Maar twee jaar geleden werden onze drijvers lekgeprikt." Het tweetal greep naast de overal loverwinning. Die ging naar de Britten Reg White en Webb Olie met een nieuw type catamaran. Ze kwamen bijna vijf minuten later door de finish, maar hadden een gunstiger handicap. Eerstaankomenden Peter Boog en Herbert Dercksen ontkurken de champagne.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 5