\wma wordt weinig herkend èxelse contactpersoon oor whiplash-patiënten Tri-atletes supersterk TEXELSE y couRANT ituurvet over aat gegooid Sprookjesfeest examenklassen Visueel gehandicapte renners in tijdrit Tien jaar geëist voor vervoer drugs naar Texel Ronde politiemensen f400,- voor redders Van Lubek achtste in Duitse triathlon Turners in middelmoot Tenniscompetitie Poppen maken Texelse training volleybaldames bus in de sporthal. DINSDAG 14 JUNI 1994 ihiplash" (zweepslag) is een ïtbare aandoening met verstrekkende gevolgen, vnarie Laan uit Oosterend lierover meepraten. Zij on- ndt nog dagelijks ernstige als gevolg van een verkeer- aldrie jaar geleden. Omdat aandoening vrij weinig be- wil zij graag informatie en uitwisselen met Texel- patiënten. uitstaat de whiplash bij een lartbotsing. Daarbij wordt pfd van de inzittende(n) met van achter naar voren lerd. Zo kunnen beschadi- optreden in de weke delen, en gewrichten in de eek en in het gebied van de ibasis. De schade bestaat icroletsels: beschadigingen it het blote oog niet te zien larie Laan: „Direct na het kdenk je: daar ben ik goed jekomen, niets gebroken of het regelen van de schade pgelucht naar huis. Maar na uren kun je pijn in de nek, hoofdpijn en een duizelig tlijk gevoel krijgen. In zo'n loet men direct contact op- met de huisarts. Dit om uit in dat er iets ernstigs aan I is en als bewijs voor de •ling van eventuele schade- [kt uit ervaring, want ook geval (auto in de slip als van gladheid) kreeg ze pas uren later klachten. Triester as na twee jaar werd ont- at er precies aan de hand Oat komt mede omdat er :htig verschillende klachten optreden. Het is dan moei- bijvoorbeeld misselijkheid ele maanden nog in ver- brengen met het ongeval." haar is het van belang dat en de acute verschijnselen orden herkend, maar ook hten die op langere termijn k Texelaar, die het niet smet de sluitingstijd voor genheden tijdens het Jaz- nd, heeft in de nacht van op zondag twee bakken fintig liter heet frituurvet Groeneplaats gegooid. De en van een loempiaverko- mand raakte gewond. Een heeft het signalement van Ier aan de politie door- uit een whiplash kunnen voort vloeien. Die variëren van pijn in de nek, schouders en armen tot con centratieverlies, snel prikkelbaar en vermoeid zijn. Onbegrip De lichtste vorm houdt enkele we ken aan. Circa 70 procent van de whiplashpatiënten geneest weer helemaal. Voor de andere 30 pro cent duurt de genezing langer, of blijft geheel uit. „Zij krijgen dan te maken met onbegrip. Als medisch onderzoek niet veel oplevert en het duurt allemaal lang, dan den ken de mensen al gauw dat het wel psychisch zal zijn. Toch is een whiplash een lichamelijke aandoe ning en is het geen verbeelding." Het kan ertoe leiden dat patiënten hun werk niet meer kunnen doen, afgekeurd worden en sociale con tacten verliezen. Annemarie Laan, die zich heeft aangesloten bij een Nederlandse whiplash-vereniging, wil zich vooral richten op de groep van 30 procent. „Ik wil geen doktertje spelen, maar een praatpaal zijn." Zij is bereikbaar op het adres An kerstraat 1, Oosterend, tel. 18664 (alleen 's morgens tussen 9.00 en 12.00 uur). Op touw gezet door docenten en leerlingen die volgend jaar het haasje zijnhebben #e examenklassen van de OSG gisteren een sprookjesachtig feest beleefd. Wat er vandaag ook voor uitslag voor hen wacht, dét hebben ze in ieder geval binnen. Verdeeld in kleine groepjes moesten de leerlingen een sprookje uitbeelden. Verkleed dienden diverse toepasselijke opdrachten te worden uitge voerd als het bouwen van een kasteel van dozen en het wer pen van een (namaak) prin ses. Tussendoor kon een puzzel worden opgelost die aanduidde op welke geheime plaats het examenfeest 's avonds zou worden voort gezet. Een toegangssleutel werd, na het volbrengen van de zeventien opdrachten, in café de Karseboom uitgereikt. IFoto March Haijnan) Piet Roeper en tandemrijder Frits Beake verkennen alsvast het parcours voor de tijdrit. Blind of slechtziend zijn en toch wielrennen. Dat het kan bewijzen tien tandemteams die 10 septem ber meerijden in de Texelse tijdrit. De renners zijn gestrikt door Mar tin Visser van het Wielercomité Texel. Frits Baake van de Tandem- raceclub Nederland verkende sa men met Piet Roeper alvast het parcours. De wielrenners die azen op de snelste tijd in de Texelse rit kunnen hun borst alvast nat maken voor spelt Baake, zelf ook slechtziend. „We zijn net zo fanatiek als ieder een. De beste teams kunnen toch een gemiddelde snelheid van dik vijftig kilometer per uur halen. Op het rechte eind kunnen we circa (Foto Gerard Timmerman) drie kilometer sneller dan solorij ders. Alleen in de bochten en bij het klimmen gaat het wat zwaar der." Bij de tandemteams is de blinde of slechtziende rijder achterop volle dig overgeleverd aan zijn stuur man. „Het zijn onze navigators. We moeten blind op ze kunnen vertrouwen. De sportbeleving is er niet minder om. We moeten net zo hard meetrappen en praten mee tijdens het koersoverleg." Het contact tussen de tandemrij ders en Martin Visser ontstond door toeval. „Het leek ons wel aar dig dit team erbij te betrekken. Leuk voor hen en voor ons." Het Wielercomité verwacht in septem ber meer dan honderd renners aan de start van de 40 kilometer lang tijdrit, die in circa een uur kan wor den afgelegd. „Een dergelijke gigantische hoe veelheid cocaïne is in Nederland nog steeds uitzonderlijk. In deze zaak moeten dan ook zeer hoge straffen worden opgelegd." Met die toelichting eiste procureur- generaal mr. P. Brilman donderdag bij het Amsterdamse gerechtshof tegen drie Amerikanen gevange nisstraffen van acht tot tien jaar. De mannen hebben getracht een partij van bijna vijfhonderd kilo coaïne op Texel aan wal te bren gen. De rechtbank Alkmaar ver oordeelde hen begin dit jaar tot celstraffen van zes tot acht jaar. Zowel de verdachten als het openbaar ministerie waren tegen dit vonnis in hoger beroep gegaan. Op 22 juli vorig jaar liep het uit Ve nezuela afkomstige zeilschip „Amon-Ra" de Vlakte van Kerken bij Texel binnen met 490 kilo co caïne aan boord. Deze moest wor den afgeleverd bij de molen. Een poging van de 42-jarige kapitein en een 38-jarig bemanningslid om de lading in een rubberboot aan land te brengen mislukte echter. De boot, die te zwaar was gela den, liep vast en raakte bescha digd. De twee mannen zagen zich genoodzaakt om hozend en pom pend op de vloed te wachten. Hun merkwaardige gedrag viel en Yolanda Maat duwen hun Prindle 19 het water in. Ze eindigden als cetergorie. kende zaterdag problemen bij de uit- van haar ondersteu- taak op en rond het paal 17. In een op- ntainer op het par- was een proviso- commandopost inge- roaar het publiek dat meldde deed dat voor- het eigen genoegen. geen incidenten", Jos Ber- een tevreden gezicht. juist gezellig. In de jaren leer je steeds kennen. Leuk !er ze even langskomen n praatje. Het lijkt af wel een reünie." rzorg werd de contai- tinu bemand. Daar- staken vier mensen van reden" op hun paarden ven de toeschouwers entwee uit Den Helder l|ge motorrijders rond ren drie reservisten pa- r het jazzfestival wa de vaste wal nog eens 8.00 uur. Terwijl Edwin Lodder tijdens de briefing op hun gemoed van de zeilers in spreekt staat de spanning op hun gezichten af te lezen. twee maal twee motorrijders extra besteld. „Maar het wordt elk jaar makkelijker voor ons", meent Berbée. „De organisatie houdt een prima draaiboek bij en is daardoor in staat elke keer de puntjes op de i te zetten. Je moet leren van de fouten uit vorige ja ren." Dat werd inderdaad gedaan. Had het Rondje in het verle den nog regelmatig te kam- De wipperploeg van de KNRM is dankzij de 66ste verjaardag van de Duitser B. Votter f400,- rijker. De watersporter incasseerde tijdens zijn feestdag het dubbele bedrag en verdeelde het geld tussen de Texelse en een Duitse red dingsmaatschappij. pen met verkeers- en vooral parkeerproblemen, dit keer werden ze grotendeels voor komen. Deelnemers en mede werkers konden hun auto kwijt op de parkeerplaats bij de opgang van het strand, de toeschouwers waren aange wezen op de Ruyslaan. Ber bée zwaait lof toe aan de parkeerwachters. „Die doen uitstekend werk. Bovendien is alles van te voren uitstekend geregeld, want in tegenstel ling tot vorig jaar is nu volko men duidelijk wie wel of geen recht hebben op een plaatsje op het parkeerterrein." Opvallend was dat het aantal fietsers veel lager lag. „An ders zag het helemaal zwart. Oorzaak is denk ik de harde wind. Maar de publiekelijke belangstelling was sowieso lager, als ik het goed inschat. Dat is ook een reden dat de parkeersproblemen meevie len." Hans Bakker van de wipperploeg incasseert de cheque. Foto's en tekst van de zeven tiende Ronde om Texel: Harry de Graaf, Joop Rommets, Tessa de Graaff en Gerard Timmerman. twee sportvissers op, die de doua ne in Den Helder waarschuwden. Toen de douane poolshoogte nam, sprongen de opvarenden van de rubberboot in het water en renden weg over de Waddendijk. Even la ter werden zij echter door de poli tie aangehouden. Het zeilschip „Amon-Ra", dat in middels koers had gezet naar South-Hampton, werd na een in ternationaal aanhoudingsverzoek van de Alkmaarse officier van justitie in beslag genomen door de Engelse autoriteiten. Daarbij werd ook het derde bemanningslid (38) gearresteerd. Enkele dagen later vond een inwoner van Ameland nog zestien pakketten cocaïne, die kennelijk overboord waren gegaan. Soft drugs De kapitein heeft toegegeven hoe hij de opdracht tot een drugstransport heeft aangenomen van een Colombiaanse opdracht gever, tegen een betaling van vier honderdduizend dollar. Volgens de kapitein was de afspraak echter dat het om soft drugs zou gaan. Net als zijn bemanning heeft hij naar zijn zeggen steeds in de ver onderstelling verkeerd dat hij hasj vervoerde. „En wij dachten dat dat in Nederland was toegestaan." Procureur Brilman hechtte weinig geloof aan deze lezing. „Zo'n hoge beloning voor het vervoer van Co lombiaanse goederen laat zich niet rijmen met een dergelijke naïvi teit." Volgens de procureur geeft het te denken dat de mannen door toeval tegen de lamp zijn gelopen. „Het is waarschijnlijk niet de eerste lading hard drugs geweest die zij hier hebben binnenge bracht", aldus mr. Brilman. De advocaat van de kapitein, mr. Jos Rijser, noemde de tegen zijn cliënt geëiste tien jaar cel „buiten proportioneel". Zijn beide colle ga's vroegen het hof hun cliënten vrij te spreken omdat deze niet zouden hebben beseft waar zij mee bezig waren. De uitspraak volgt op 20 juni. Tri-atlete Ingrid van Lubek is tij dens een internationale wedstrijd in Keulen zondag als achtste da me geëindigd. Temidden van 700 andere deelnemers leverde de Texelse een prestatie van for maat, zeker omdat de hele Euro pese top was vertegenwoordigd. „Een prachtige kwart-thriathlon", omschreef Van Lubek het par cours. „Al leek het door de wind wel alsof we op Texel waren. Maar het ging formidabel lekker." Het sterkst presteerde ze tijdens de 1,5 kilometer zwemmen en de 38 kilometer fietsen. Tijdens de over gang naar het lopen, wisselde de Texelse gelijk met landgenote Ka- tinka Wiltenburg. Bij het loopon derdeel (tien kilometer) moest Van Lubek wat inleveren. Nog herstel lende van een beenblessure was ze toch niet ontevreden over haar prestatie tijdens deze laatste disci pline Haar eindtijd bedroeg 1.48 uur. Ze eindigde daarmee vlak achter de Duitse Sonja Krolek en de Zweedse Suzanne Nielsen. De Texelse maakte deel uit van een Duitse atletiekploeg, de SV Glad- beek, die in het Europese circuit actief is. Twee weken geleden ein digde Van Lubek als tiende in een wedstrijd in Londonderry. Komen de zaterdag doet ze mee aan een nacht-triathlon in Duitsland. Licht teleurgesteld konden de Texelse turners na afloop van de N.K. in Roermond concluderen dat de doelstellingen niet gehaald waren. Mark Jan Mulder en Wilco Drijver eindigden niet bij de eerste zes en Nico Stoter niet bij de eer ste drie. De kroon op een prima turnseizoen, waarin de turners en turnsters van G.V.T. opmerkelijk veel en vooral goede prestaties wisten te behalen, bleef uit. In nivo 4C (tot 14 jaar) turnde Wil co Drijver toch een goede wed strijd. Het cijfer voor zijn voltige oefening viel echter tegen, terwijl de oefening aan het rek rechtma tig laag uitviel. De andere turners die dit jaar geplaatst waren voor deze wedstrijden hadden de laat ste maanden niet stilgezeten, want er werd bijzonder goed en op hoog nivo geturnd. Wilco behaal de 43,90 punten en werd daarmee achtste. In nivo 1C waar Mark Jan Mulder acteerde waren de turners zeer aan elkaar gewaagd. Nummer één van Wik F.T.C. uit Heerenveen turn de 44.70 punten bij elkaar. Mark Jan werd tiende met 43.35 pun ten. Vooral op brug,rek en sprong leverde hij punten in. Op voltige, vrije oefening en ringen werden enkele tienden gewonnen. Vooral de stut tot handstand in de ringen is een onderdeel dat goed uit de verf kwam en door Mark Jan voor het eerst op een wedstrijd werd geturnd. In nivo 1B beleefde Nico Stoter een baaidag. Werkelijk geen enkel toestel ging naar wens. Toppunt Dinsdag hebben de dames van Deuce 1 de laatste wedstrijd van de districtscompetitie gespeeld. In een spannend duel tegen HTC 3 bleek het uiteindelijk niet mogelijk de drie punten die nodig waren voor het kampioenschap binnen te halen. Door een overwinning van 4-2 van de Helderse dames kon dit team de titel mee naar huis nemen. De overige district-teams hebben zaterdag de competitie van het seizoen 1994 afgesloten. Daarbij hebben nog drie teams door een overwinning op de slotdag beslag weten te leggen op de tweede plaats in de rangschikking van hun poule. Dat geldt zowel voor heren 1 en gemengd 1 als voor de jon gens van 12-15 jaar. Na afloop van de laatste wedstrij den is de competitie afgesloten waarbij tevens de kampioenen van dit jaar, de dames van Deuce A en Deuce B van de kring-competitie, door het bestuur in de bloemetjes werden gezet. Daarbij werd Afke Steenhuizen van Deuce B nu niet vergeten. Uitslagen: Dirstnctscompetitie Senioren Dames: Deuce 1- HTC 3 2-4; Heren: Deu ce 1-Hippo 1 5-1; Schagen 3-Deuce 2 3-3; Hippo 2-Deuce 3 5-1; Deuce 4-HTC 12 2-4; Gemengd. Julianadorp 1-Deuce 1 2-3. Jeugd; Jongens 12/15 jaar: Deuce 1-Anna Paulowna 1 5-1; Jongens 15/18: Hoog Op 1-Deuce 1 2-4, Donderdagavond 16 juni wordt er in de serie zomeravondcursussen van Atelier De Witte Engel de zus jes Aardbei gemaakt. Deze twee popjes worden gemaakt van rode flanel waar de pitjes op gebor duurd worden. Deze cursus kan ook worden gevolgd door handige kinderen vanaf ongeveer 12 jaar. Opgave of inlichtingen bij het ate lier of telefoon 13644. van mislukking was wel de rekoe- fening. Tijdens het eerste onder deel liet het klittenband van het linkerturnleertje los. Gedurende de oefening dreigde dit om de rekstok vast te gaan lopen waardoor een zeer gevaarlijke situatie ontstond. Stoter trok zich er niet veel van aan en beëindigde zijn oefening op normale wijze met een dubbele salto. Dat de concentratie weg was bleek bij de landing die niet goed opgevangen werd. De tri-atletes Mariska Koenders, Colinda Brouwer en Natasja van der Vis hebben in Schagen huis gehouden tijdens een kwart tri athlon. Een eerste, tweede en vierde plaats was het resultaat. Ruim honderd deelnemers plons den in het koude water van de ha ven van Schagen. Natasja van der Vis klom er als eerste uit, met Koenders op haar hielen. De ver wachting was dat die volgorde in het fietsen zou worden gehand haafd, want Van der Vis is de be tere fietser. Het liep echter anders. Op de smalle wegen, waarbij an dere verkeersdeelnemers voor een rommelige situatie zorgden, liep Mariska Koenders weg van haar eilandgenote en nam ze een voor sprong van vier minuten. Ook het looptraject was rommelig. Colinda Brouwer wist van een vierde tot een tweede plaats op te klimmen en de afstand met Koen ders te verkleinen tot twee minu ten. Van der Vis liet zich op de eindstreep verrassen, waardoor ze vierde werd. Bij de heren eindigden Texelaars Simon Appel en Ed Zegers in de middenmoot. Het was zweten geblazen voor de dames van de Neder landse volleybalselectie, giste ren tijdens hun eerste dag van een weekje Texelse training. Goedkeurend keek trainer Bert Goedkoop toe hoe de meiden werden afgeknepen in de Fitt-ruimte van het fysio- therapiecentrum. „Voor ons is dit het begin van het seizoen. Het accent ligt op teambuil ding", verklaarde hij. „We hebben vorig jaar zulke goede contacten gelegd dat we graag naar het eiland wilden terugkomen. Voor survival- werk zijn de omstandigheden op Texel perfect." Om wat terug te doen voor de Texelaars en om hun sport te promoten, verzorgen de se lectiedames woensdagmid dag een instuif in de sporthal, waarbij alle kinderen van Texel welkom zijn. Belangstellenden mogen tevens kijken tijdens de training in de sporthal. De aanvangstijden staan in de agenda van deze krant. Het damesteam bereid zich op Texel voor op deelname aan de Goodwill-games eind juli in Rusland, de Grand Prix series in Azië en het wereld kampioenschap op 20 okto ber in Brazilië. De volleybaldames doen ook aan humanitaire hulp. Ze za melen geld in voor rechtshulp aan weesmeisjes, die in Brazi lië op straat leven. Speciaal voor dit doel staat woensdag tijdens de gratisinstuif voor de Texelse jeugd een collecte- De dames zweten in het loopapparaat. IFoto Tessa da Graaff)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 7