Juttertje, slippies en hooi voor juryleden... Wind tart waterskiërs tijdens kampioenschap Jaap Bakker wint scenariowedstrijd EORïTexels Arnout de Weijer winnaar ielrenner Vinke irolongeert titel inda in subtop van triathlon Avondrit nspanningen tra vergadering v. Oosterend G-team verplettert overkantse clubs Tuusrondje voor Texelse zeilers Kampioenschap dames Heri Hodie Diplomazwemmen Animo skeeleren beneden de maat Twee dagen circus in het zwembad Windsurfers houden gratis opstapdag TEXELSE f couRANTDINSDAG 21 JUNI 1994 enner Jordy Vinke heeft zijn iwielertitel geprolongeerd, „en indrukwekkende eind- was hij zijn mederenners i het kampioenschap zater- e baas. Bij de jeugd zege- i Dirk Domhof. moren koersten een race van inden. De drie kanshebbers de titel verloren elkaar niet uit l Voor het ingaan van de ronde leek een demarrage )omhof succesvol, maar hij toch achterhaald. In de print klopte hij Evert Rikken- tweede) en Erwin Goënga. zintig senioren moesten 65 ronden (73 kilometer afleggen). Ondanks een in gips verpakte on derarm streed Jordy Vinke verbe ten voor de titel. Een fikse demarrage halveerde het aantal ti- telkanshebbers. Een tweede uit braak bracht Vinke alleen aan kop. Door gezamenlijk inspanning van Loek van Vliet, Theo Boom, Cristi- an Annyas, Roel Bakker, Henk Broekman en Jan Zijm werd hij na 20 solorondes teruggehaald Op vallend was de rol van Vinke sr. die met zijn manouvres het tempo van de achtervolgers probeerde te drukken. Ook de sterke Annyas waagde een ontsnappingspoging, maar werd opgeslokt door de kop groep. 25 rondes voor de finish liet Vink jr. zijn opponenten het ach terwiel zien en bekroonde zijn so- lorit met een eindsprint. Jaap Bakker uit Oudeschild heeft de door de filmclub Take 88 uitge schreven scenariowedstrijd ge wonnen. Hij nam zondagmiddag in Klif 12 in Den Hoorn een che que van f300,- en een beker in ontvangst uit handen van Leo van der Meer, directeur van de Stich ting Beeldende Amateurkunst. Het thans nog globale en korte verhaal (synopsis) zal worden uit gewerkt tot een echt scenario. Daarna hoopt de club de benodig de acteurs te kunnen werven bij de Texelse toneelverenigingen en kunnen de opnamen van start gaan. Het winnende verhaal draagt de ti tel „De man op krukken" en gaat over een schijnbaar gehandicapte kissieskerel (marskramer) die met zijn handicap en met verhalen over ellende bij hem thuis het medelij den en daardoor de klandizie en de gastvrijheid van de Oudeschilder bevolking opwekt. De aap komt uit de mouw als hij de laatste boot dreigt te missen, het op een ren nen zet en zijn krukken vergeet. Banda beweegt zich in de van de Nederlandse triath- reld. Tijdens een halve tri- het Friese Oldeberkoop de hij als 37e van de 350 mers. 13, (elaar zwom de 1,9 kilome- ,30 minuten. Hij kwam als het water op anderhalve achter de leider. Tijdens de imeter fietsen gaf hij teveel, kilometer zat Banda stuk, oor hij als 55e van zijn fiets Hij herstelde tijdens de ondes hardlopen van tien ki- Zijn eindtijd was 4 uur 17 Ie tweede halve triathlon in weken voor Banda. In loop finishte hij in 4 uur en uten. Hij bereidt zich voor name aan de hele triathlon mere, waaraan ook eilan- en Brouwer en Remko Nag- zullen meedoen. Van Lubek latlete Ingrid van Lubek afgelopen weekend goed dag. Na haar achtste n Keulen legde zij zaterdag Lohn beslag op de vierde in een prima tijd van 2 uur ten. In de door de Zweedse Nielsen gewonnen wed- wam de 23-jarige studente erapie na het zwemmen en nen zelfs als derde door. het afsluitende looponder- ist de Nederlandse prof- atinka Wiltenburg haar nog eren. Na de knieblessure, lange tijd uit de roulatie Ingrid van Lubek nu duide- op weg naar de top. Van "richt ondervindt zij geen neer en vooral met fietsen ze aan vooruitgang te heb- >oekt. remging „Tussen Wad en '°udt zaterdag een avond val is om 18.45 uur bij en Duin in de Dennen, tot en met donderdag bij ,n- tel. 12746 of H. Schut, 58. °m 20.00 uur houdt s.v. !nd een extra algemene le gering in de kantine. Het doeling dat de vergadering '•00 uur wordt beëindigd, eenieder ongestoord het van de WK voetbal kan Met een verpletterende toernooi- overwinning heeft het G-team van SV De Koog het voetbalsei zoen waardig afgesloten. „De ploeg speelde grandioos. De jon gens hebben het fantastisch ge daan", aldus Theo Franchimon, die de nodige doelpunten scoorde in het Alkmaarse toernooi. De voetbaldag werd georgani seerd door gezinsvervangend te huis De Klompenhoeve in Egmond aan de Hoef. Net als bondcoach Dick Advocaat niet bijster veel over de Saoudi's wist, was tegen stander De Drogerij nieuw voor de Texelaars. Het G-team legde me teen de nadruk op de aanval en zag de inzet beloond met een 8-4 overwinning. De afspraak tegen Yellow Boys niet egoïstisch te spe- de vergadering zal o.a. jeblikt worden op het ko- totbalseizoen. Ook de ver- Van de materialenberging de agenda. Bovendien de aanwezigen geatten- 'het feit dat de s.v. Ooste- 9end jaar 60 jaar bestaat. e*er niet ongemerkt voor wend heeft voor het nieu- )en dr'e seniorenteams in- 'en voor de competitie, de jeugd goed verte- r '9d zal zijn. Mede door 99en van een extra leden- r'n9 hoop s.v. Ooster- n|euwe seizoen zo soepel le 'aten beginnen. Traditiegetrouw houdt de Cocks- dorper kustzeilvereniging (CKZ) zondag voor alle leden van de Texelse catamaranverenigingen hun eigen Rondje Texel, het „tuus rondje". Volgens goed gebruik staat ontspanning weer voorop. Deelnemers kunnen zich vanaf 9.00 uur inschrijven in het club huis van CKZ bij Paal 33. De brie fing door toertochtleider Aldert Houwing is om 9.30 uur. Na de start vertrekken de cats over het wad via de VC-boei naar Paal 9, waar rond de middag een tus senstop is. Vervolgens gaat de route verder over de Noordzee en door het Eierlandse Gat naar de fi nish bij Paal 33. De dag wordt besloten met een gezamenlijke maaltijd. De kosten bedragen in clusief tussenstop en maaltijd ƒ35,- per persoon. Theo Franchimon met de winnende bokalen len hield gestand en mondde uit in een 5-1 zege voor de Texelaars. Met vier punten op zak hadden de mannen van coach Marjan West dorp tegen De Klompenhoeve ge noeg aan een gelijkspel. Of de zegetocht van de Texelaars was te danken aan de oranje tenues waarin ze het veld opkwamen is niet bekend, maar de manier waarop „het legioen" hen toezong heeft zeker bijgedragen aan de 18-1 overwinning waarmee de te genstander werd afgedroogd. „Een perfect toernooi", haalt Franchimon de wisselbeker en de kampioenstrofee tevoorschijn. Nadat de dames van Heri Hodie A, Ria Zoetelief, Els Ooyevaar, Regien de Bor, Ditte Westdorp en Mieke v.d. Bent, kampioen waren gewor den in hun poule in de tweede klasse kringcompetitie, moesten ze thuis een promotiewedstrijd spelen tegen het team van Hippo- lytushoef. Door aanvankelijk slecht weer werd uitgeweken naar 't Stappe- land. Daar werd na een aantal spannende momenten gewonnen met 3-1, zodat Heri Hodie volgend jaar eerste klasse mag spelen. Daarmee zijn de dames in twee jaar tijd van de derde naar de eerste klasse gepromoveerd. In verband met het diplomazwem men is Molenkoog vrijdag vanaf 17.00 uur gesloten. Begonnen wordt met het afzwemmen voor A. Om 18.00 uur wordt afge zwommen voor B. De wraak van de Oudeschilders is zoet. „Lamme Leo" wordt geboy cot en sterft in eenzaamheid er gens op het vasteland. Practisch Juryvoorzitter Harry de Graaf die de tien ingezonden verhalen in het kort weergaf en er het juryoordeel bij vermeldde, benadrukte dat niet alleen werd gelet op de kwaliteit van het verhaal. Minstens zo be langrijk was dat plaatselijke ama teurs er met beperkte middelen een behoorlijke film van kunnen maken, zonder al te grote techni sche en organisatorische proble men. Het verhaal van Bakker was niet het beste, maar werd wel het meest geschikt gevonden, temeer daar het acteermogelijkheden biedt aan tal van personages. De andere inzendingen vormden een bonte collectie. Martine Ko ningen uit Den Burg schreef „Het Plakkaat" over een aangespoelde drenkeling die als pleegzoon in een gezin wordt opgenomen. Dan blijkt hij een prins te zijn, die ech ter weigert terug te keren naar zijn rijke familie omdat hij zich bij de arme kustbewoners gelukkig voelt. Wim Beerling maakte een verhaal over ontspoord toerisme, veroor zaakt door een nieuwe Teso- directeur die de tarieven verlaagt zodat het eiland onder de voet wordt gelopen. Actiegroepen pro beren het tij te keren door de boot verbinding te saboteren. Daarop komen de ondernemers in het ge weer en schakelen zelf boten en vliegtuigen in om de gasten te ha len. De boel loopt uit de hand. Tij dens een toeristenstop komt ieder tot bezinning. Gasten zijn weer welkom maar het gaat nu be heerst. De Texelaars hebben ook nog tijd voor elkaar. Akkie van der Kerkhof-Kikkert maakte een op feiten gebaseerd verhaal over de belevenissen van haar familie in de Russenoorlog. Het leven van alledag in en om huis waarbij ook genoeglijke din gen een rol spelen. Het meest experimenteel was het verhaal „Scheppen" van Frans Busch uit Den Burg. Een moderne Adam spoelt aan en schept zich letterlijk een wereld op het strand. Hij brengt allerlei voorwerpen uit de consumptiemaatschappij aan de oppervlakte tot het strand er vol mee staat. Hij wordt er echter niet gelukkiger door. Mariana Bijvoet uit Den Burg maakte een verhaal over de plan nen om de Hors tot beschermd gebied te maken. De discussie tussen voor- en tegenstanders, gelardeerd met beelden die de schoonheid van het gebied duide lijk maken. Het meest spectaculair was het verhaal van P.J. Kooger uit De Waal over een ramp die zich op Texel voltrekt als een massa weg gelekt aardgas tot ontploffing komt en Oudeschild van de bui tenwereld wordt afgesneden. Leen Gottschal uit Leiden kwam met een op feiten gebaseerd jut- tersverhaal. Een Hoornder is er in 1960 getuige van hoe granaten en andere militaire rommel heimelijk op De Hors wordt gedumpt. Als hij het verhaal vertelt, wordt hij niet geloofd. Hij is reeds lang dood en begraven als de krant in 1993 mel ding maakt van het terugvinden van de gedumpte spullen. Mevrouw E.M. Bakker uit Den Burg schreef „De Wortels". Een ontroerend verhaal over een vrouw die na een carrière in de stad, terugkeert naar het eiland Texel waar zij haar wortels vindt en zich weer „thuis" voelt. Stranding Dat amateurs in staat zijn iets moois te maken bleek bij de verto ning van „De stranding", de laat ste grote productie van Take 88. Het gaat om het effect dat in de dorpsgemeenschap van vroeger teweeg wordt gebracht als een schip op de kust loopt. Prachtige beelden van karakteristieke perso nages met Den Hoorn en omge ving als ongeschonden historische achtergrond. Leo van der Meer van de Stichting Beeldende Amateurkunst ver klaarde blij te zijn dat Take 88 nu een nieuwe productie op touw zet in de vorm van de film „De man op krukken". Het aardige van film maken is dat mensen van verschil lende artistieke disciplines samen werken. Toneelspelers, muziek- makers, cameralieden, schilders, schrijvers etc. dragen allemaal hun steentje bij aan dat ene gezamen lijke produkt. Van der Meer zei dat het uitschrijven van een scenario wedstrijd wat hem betreft voor herhaling vatbaar is. Jaap Bakker was blij met zijn prijs. Hij was er voldaan over dat de keus was gevallen op een simpel en voor iedereen begrijpelijk ver haal. „Hartelijk dank, mede na mens vrouw en vele kinderen, waar ook ter wereld". Voor de jury was het uitkiezen van het meest geschikte filmverhaal een zwarte klus geweest. Harry de Graaf beweerde zelfs dat de jury leden thuis nachtenlang met de verhalen in de weer waren ge weest en elkaar soms telefonisch moed inspraken. De beloning voor die opoffering was in elk geval ori- De meeste van de gratis beschikbare rolschaatsen bleven ongebruikt achter. IFoto Gerard Timmarman) aan het eind van de ronde te ont dekken dat afremmen ook een he le kunst is. Eenmaal vertrouwd met de rolschaatsen werd krachti ger afgezet en ontbrandde een heftige strijd. De tijdrit werd ge wonnen door Dirk Eelman uit 't Noorden, die met 2 minuut 22 een nieuw baanrecord vestigde. Hij werd op de hielen gezeten door Hans Haarsma uit Rhoon (2 mi nuut 27). Pieter de Ridder uit Eier- land eindigde 4 seconden langzamer als derde. In de wedstrijd van tien ronden won Hans Haarsma de eindsprint, gevolgd door Dirk Eelman en Pie ter de Ridder. De rolschaatsen werden beschik baar gesteld door Theo Legierse. Zondag deden tien rolschaatsers mee aan de rondrit over het eiland. Texel loopt niet warm voor skeele ren. Voor de organiserende Texel se IJsbond is het een raadsel waarom maar dertien mensen de rolschaatsen zaterdag wilden on derbinden. „En dat terwijl we voor iedereen gratis passend ma teriaal klaar hadden liggen." Het handjevol sporters dat wel een rondje waagde op de wielerbaan ontdekte dat de snelheid die op de rolschaatsen is te bereiken nauwe lijks onderdoet voor die van schaatsen op echt ijs. Menig be ginner durfde uit angst onzacht met het beton in aanraking te ko men eerst niet voluit te gaan om gineel. Theun de Winter kreeg een pak hooi voor zijn ezel. Co Vlees houwer kreeg een fles Juttertje (,,om zich het Texelgevoel eigen te maken") en voor Harry de Graaf was er een emmer slippies omdat hij eens had geschreven dat je hem daarvoor midden in de nacht mag wakker maken. Collecte. Deze week wordt op heel Texel gecollecteerd voor de lever- en darmsstichting. Windkracht 4 tot 5 was de voor naamste tegenstander van de waaghalzen die zondag bij Oude schild meestreden in het Texels Kampioenschap waterskiën. Door de hoge golven verloren de skiërs het contact met het water en gin gen meer dan eens kopje onder. Winnaar werd Arnout de Weijer. De snelheidsmeter van de speed boot van Robin Speets wees op het moment dat de lijn op span ning werd getrokken precies op 45 kilometer per uur. „De omstan digheden moeten voor iedereen gelijk zijn", aldus organisator An- dré van den Berg van Waterskive reniging Texel die aangaf dat hogere snelheden met dit weerty pe nauwelijks mogelijk zijn. „Op de golven kun je lang overeind blij ven, maar voorbij de golf hang je even in de lucht en kan het snel bekeken zijn. Het kunstje is zolang mogelijk overeind te blijven zodat je zoveel mogelijk boeien kan pas seren. Dat vereist techniek en kracht." Het parcours moest vanuit twee richtingen worden afgelegd. Bij de wat minder ervaren waterskiërs werd menigeen op het eerste stuk al voorover getrokken. Het leverde een spectaculair plaatje voor de toeschouwers die zich op het zuidelijke havenhoofd in het zon netje koesterden. Ze zagen De Weijer alle zes boeien ronden ter wijl Van der Berg na vijf boeien on deruit ging. Paul Dijt haalde met drie boeien een eervolle derde plaats. Beste dame was Monique Kalk. S5. Het Texels kampioenschap weterskiën leverde voor de toeschouwers een spectaculair plaatje Op de toto Monique Kalk in actie. (Foto Gerard Timmorman) In zwembad Molenkoog wordt een circusweekend gehouden. Op het terrein zullen tenten verrijzen, zodat de activiteiten ook bij slecht weer kunnen doorgaan. Zowel zaterdag als zondag staat Molenkoog van 12.00 tot 18.00 uur in het teken van circus. Er wor den behendigheidsspelen in en om het bad gedaan, Juul Swarthoff en medewerkers zijn vanaf 15.00 uur aanwezig om gegadigden te schminken, het recreatieteam ver zorgt spelletjes en er kan uiteraard worden gezwommen. Zaterdag is om 14.00 uur de voor stelling „Klarsj" van Jan Rauh's kunstenmakerstheater. Oep Schil ling houdt een workshop acroba tiek. Om 17.00 uur voert Soulou Manani een acrobatische dans op en de turnvereniging treedt op on der leiding van Nico Stoter. Zondag geeft de Jazzafdeling van GVT acte de presence. Deze staat onder leiding van Yvonne Bruining. Lotte Kombrink en Karin Zomers bieden om 16.00 uur een kinder voorstelling en de première van de circusfilm van Johan Hoogerheide is om 17.00 uur. Het weekend, dat wordt georgani seerd door het zwembad en de Welzijnsstichting, wordt gepre senteerd door Henk Slikker. Toe gangsprijs is het normale zwem badtarief. Windsurfclub Texel speelt met een opstapdag bij Dijkmanshuizen in op de toenemende belangstelling van dit watersport-onderdeel. Zaterdag 25 juni van 11.00 tot 15.00 uur kan iedereen vanaf 12 jaar gratis kennismaken met de. sport. Materiaal is ter plekke be schikbaar. Ervaren Texelse surfers zullen de beginners zowel theoretische als praktische instructies geven. Op het water houden ze een oogje in het zeil. De 16-jarige windsurfclub beschikt over een goede surfloka- tie en een uitstekende accommo datie en een clubboot. Komend seizoen staan tal van surfwedstrijden op het program ma waaronder toertochten naar Vlieland, 't Horntje, Den Helder met als klapstuk de Texel Race rond het eiland.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 7