Tonnen boete dreigen voor Frits Langeveld Schouwburgreizen 94/95 OD: fraude bedraagt bijna f300.000,- Mensen (ORT Texels TEXELSE f COURANT' oen crosslopen Koog begint Teleurstellende resultaten NK jeugdwielrennen Geslaagden Calluna niscompetitie Toerclub rijdt van Vaals naar Texel Keurmeesters tevreden over Texelse geiten De Krim mikpunt parachutisten i1 BESTELBON j# - VRIJDAG 24 JUNI 1994 loete van een ton. Dat Texels meest besproken ondernemer. Frits Lange- De Koog, woensdag door imaarse rechtbank tegen sen. Bovendien hangt ook ikomst BV, waarvan hij di en enige aandeelhouder twee ton boete boven het Langeveld (51) wordt er- irdacht gedurende ten- drie jaar 25 procent van eegelden en garderobe- gsten te hebben gestopt in ipeciaal potje", waaruit betalingen zijn verricht. iar geleden kwam de zaak !t rollen, nadat Langeveld had gedaan van ver- jraktijken van een ex- aner, Die liep vervolgens li- ecta naar de Fiscale igen- en Opsporings Dienst om de beerput open te Op 24 augustus 1992 FIOD-inspecteurs Lange- m zijn bed en namen de uding in beslag. De inval I stof opwaaien, want „baas van het bere- had de FIOD een grote de haak geslagen. Meteen gesuggereerd dat het om men zou gaan. „Indianen- aldus Langeveld in een interview met de Courant. Minder officier van justitie mr. G. heeft Langeveld in 1989, '91 voor ruim ƒ290.000,- en omzetbelasting ont- Bovendien bestaat het ver dat de periode waarin is eerd nog veel langer is. ild heeft tijdens de verho- rde FIOD in 1992 de be lastingontduiking bekend. Met de genoemde omvang van de fraude is hij het echter niet eens. „Het is veel minder dan de FIOD be weert." In het verweerschrift stelt zijn ad vocaat mr. E.J.M. Rosier dat „er uiterst suggestief is gerekend door de FIOD". Hij concludeert dat zijn cliënt hooguit ƒ20.000,- tot ƒ25.000,- belasting per jaar is ver schuldigd. Volgens hem is slechts vier procent van de omzet aange wend voor de zwarte loonbetalin- gen. Aangeboden wordt „alles wat de fiscus toekomt te betalen, inclusief de rente". Om welk be drag het precies gaat, moet nog door de belastingrechter worden bepaald. Geen schikking Woensdag stond Langeveld te recht voor de meervoudige straf kamer van de Alkmaarse rechtbank. Daar werd niet zozeer gekeken naar het ontdoken be drag, maar stond de vraag cen traal of hij zich aan belastingontduiking schuldig heeft gemaakt. Bij aanvang van de zitting deed mr. Rosier het verzoek om de zaak met-ontvankelijk te verklaren. Hij vond het niet terecht dat zowel Langeveld als De Toekomst BV werden aangeklaagd. „In feite komt dat erop neer dat Langeveld tweemaal wordt gestraft voor de zelfde feiten." Na een langdurige beraadslaging besloten de drie rechters dat de zaak toch moest worden behandeld. Het was de tweede poging van de advocaat om de zitting te verijde len. In mei probeerde hij de officier van justitie over te halen om een schikking (financiële transactie) te treffen, gezien de hoogte van het te Koger crossloop van de n negen, die de komende vordt gehouden gaat zon- start. De aanvang is om lur bij de Kantine van SV g aan de Boodtlaan, waar B.45 uur kan worden inge- n. Er worden negen cross- ehouden, waarbij de beste en meetellen voor het to- sement. Er kan worden in- ven voor de categorieën: mini jeugd t/m 9 jaar, 2,5 jd 10 t/m 12 jaar. 4 km 3 t/m 15 jaar, 4 km recre- dames en dames vetera- km heren en heren ve- vorig jaar kan de route ook md worden afgelegd. Het geld bedraagt ƒ3,00 voor jeugd, ƒ4,00 voor de 2,5 jeugd en ƒ5,00 voor de m dames en 8 km lopers, irijving (voor negen cros- edraagt het inschrijfgeld voor de mini jeugd, voor de jeugd en ƒ33,75 volwassenen. In elke cate ren prijs beschikbaar. Ook en alle deelnemers die de passeren een herinne- daille. Voor degene die zijn opzichte van vorig jaar het betert, is er de Jaap Slik- ie. De resultaten van de Texelse deel nemers aan het NK jeugdwielren nen in Helmond zijn tegen gevallen. Erwin Goënga, Dirk Domhof en Evert Rikkenberg ein digden allemaal in de midden moot. Ivo Witte werd voortijdig uit de race gehaald omdat zijn achter stand te groot was geworden. In zwembad Calluna werd zater dag afgezwommen voor verschil lende diploma's. Onder toezicht van Albert Middelbos, Colinda Vlaming en Martin Land slaagden alle deelnemers. ste deel van de eilandcom- ennis wordt dit weekend d. Bij Deuce kunnen/mo- n wedstrijden meer wor- peeld. Uitslagen dienen zo Hjelijk worden doorgege- tel. 16301. In het najaar Ber een korte competitie 1. Tevens is het de bedoe- I een toernooi te orga- Programma 9.00 uur M. v.d.Bent-P. Brons; Mhraag-D. Panneman; 10.00 A vd.Park; 19 00 W. Oosterhof- i Koogerslag: 9.00 J. vd.Meer- Bommel; 19.00 A. Keyser-I. 9- vd.Weter-W. Oosterhof 0-2, l"K van Bommel 0-2, D. Bol-J. •kA. Keyser- M. van Aken 2-0; W Oosterhof 0-2; P. Keyser-E. ®"2; E. Kossen-H. v.d.Park 1-1; t-H-vd.Park 0-2; R. Zoetelief-A. "2, A Westerlaken- E. van Bom- Jj Bokma-I. Westerlaken 1-1; E. Westerlaken 0-2; A den Braven 1-1; M. Bolte-J. T van Veen- H.Knol 2-0; R. Kossen 0-2. 'wielrenners. Op het par- an Sloten in Amsterdam de Texelse jeugdwielren- |"n Goënga, Dirk Domhof R'kkenberg een achtste, n tiende plaats behaald, akker werd in zijn catego- e en Ivo Witte twaalfde. Diploma A: Ivo Jager, Folmer Jager, Sifra v.d. Vis, Ivo Geersch, Simon Mangelrod, Sophie de Lugt, Roy Bakker, Bas Gerritsen, Emmeke Ran, Bob Fokker, Jan-Dirk de Visser, Laura Graaf, Jolanda v.d. Star, Doeke de Leeuw, Freek Verpaalen Diploma B: Arjan van Benthum, Stephanie de Bruijn, Simon Keiizer, Lianne Hoovschuur Tessa Betsema, Gemma Betsema, Klaas Lap, Martin Zegers, Janet vd. Bent, Maartje Meijer, Saskia v.d. Beek, Willem Ran, Rian Westdorp, Merel v.d. Linde, Souwtje Witte, Froukje Douma, Rinze Douma, Ditsy Kulk, Marcel Gieles, Remco Zigterman, Kevin de Waard, Gerco Eelman, Charlotte Bakker, Fenneke Lap, Michiel Stark, Jeroen Vla ming, Lizet Platte, Cindy Barends, Michel Schrama, Berit Lagerveld, Barbara Dub belt, Roswitha Commandeur, Simon Fib- be, Martin Brons. Basiszwemdiploma: Christel van Schoonhoven, Willemien Braam, Emmy Boerhorst, Tamara Barhorst, Jeroen Driehuis, Robert Zijm. Zwemvaardigheidsdiploma I en zwem mend redden I: Patrick de Graaf, Peter-Paul Vrijdag, Den nis vd. Star, Martijn Kooiman, Jip Frank. Snorkelduiken I: Patrick de Graaf, Rster-Paul Vrijdag, Den nis v.d. Star, Martijn Kooiman Kunstzwemmen III: Dominique Kooiman. Opgave zwemlessen seizoen 1994-1995 vanaf 20 juni 1994. Tel. Calluna 17888. Loterij ATV. Voor de loterij die Atletiekvereniging Texel heeft ge houden, zijn 4000 loten verkocht. De trekking was vorige week en de prijzen zijn inmiddels bij de ge lukkige winnaars thuisgestuurd. Surf wedstrijd. Windsurfclub Texel houdt zondag bij Dijkmans huizen een slalomwedstrijd die meetelt voor het clubkampioen schap. Inschrijving vanaf 10.00 uur en start om 11.00 uur. Ook niet-leden zijn welkom. fraudebedrag. Mr. Botman wees dat echter van de hand. Chronisch somber Opmerkelijk is dat tijdens de rechtszaak van woensdag j.l. veel aandacht werd besteed aan psy chologische aspecten. Volgens een psycholoog, die was opgeroe pen als getuige-deskundige, zou Langeveld „volledig detentie- ongeschikt" zijn. De disco eigenaar zou drie jaar lang „chro nisch somber" geweest zijn en twee jaar geleden aan een diepe depressie hebben geleden en le vensmoe zijn. De psycholoog denkt dat Langeveld volledig apa thisch zou raken als hij in een cel wordt gestopt. Mr. Botman hecht te weinig waarde aan het verhaal van de psycholoog, maar wenste er wel rekening mee te houden. In plaats van celstraf te eisen ver hoogde hij de boete. In een reactie noemt Frits Langeveld de eis „pit tig". De uitspraak van de recht bank volgt over twee weken. Voor de elfde keer fietsen leden van Toerclub Taxi 12000 de monsterrit Vaals-Texel. Zondag proberen negen kilometervreters de ongeveer 350 km te overbrug gen. Het wordt een lange en waarschijnlijk ook zeer warme dag voor de toerrijders, die hopen 's avonds om zeven of acht uur in Den Burg te finishen. Zaterdag reist het gezelschap af naar camping Schoonbron in Schin op Geul, waar 's middags de omgeving wordt verkend en 's avonds een hapje wordt gegeten. Daarna kruipen ze op tijd onder de wol, want middenin de nacht gaat de wekker voor een vroeg vertrek richting Texel. Volgens het weer bericht worden zondag tropische temperaturen verwacht en een gunstige zuidoosten wind. In elk geval hopen de deelnemers vroeg in de avond terug op Texel te zijn. De finish is zoals gebruikelijk weer voor de deur van de sponsor in de Warmoesstraat. De fietsers heb ben zich voorbereid op de cluba vonden (elke dinsdag en donder dag) en overkantse -soms door de leden zelf uitgezette- toertochten. Dik Haker vond dat nog niet ge noeg en knoopte er nog een fiets vakantie in Schotland aan vast, waarin hij ruim 1100 km aflegde. De andere deelnemers zijn Marijke Stark, Kees Wonder, Jan Nico van der Ploeg, Sjaak Randsdorp, Maar ten Dijker, Loek van Vliet, Leo Vlas en Jan Zijm. Als begeleiders gaan materiaalman Cees Ran en club voorzitter Jan Kuiper mee. De jaarlijkse keuring van de Texel se Geitenvereniging trok niet meer dan ongeveer 40 inschrijvingen, maar over de kwaliteit toonden de keurmeesters Tol en Turk zich te vreden. Circa tien dieren konden in het stamboek worden ingeschre ven. Met nipt verschil werd de 2-jarige bonte geit Sietske 5 van Marius Witte tot algemeen kampi oen uitgeroepen. Witte kon terug blikken op een succesvolle dag, want hij kreeg ook de prijs voor de beste eigenaarsgroep. Witje 2, een wit lam van R. van der Star, werd gekozen tot kampioenslam. De 1-jarige witte geit Gonnie van P.A. Bakker had de mooiste uier. De prijs voor de beste kind/geit com binatie ging naar Sara van den Tempel met Sofie. De keuring, die zaterdag zoals ge bruikelijk in het Groothandelsge bouw in Oudeschild werd gehouden, trok weinig publiek, maar was voornamelijk een gezel lig onderling evenement. Met een terrasje en ring was de inrichting dusdanig, dat het nauwelijks op viel dat de keuring in zo'n grote ruimte plaatsvond. Uitslagen Bonte geiten, 1 jaar: 1A en mooiste uier Volitha 34, eigenaar/fokker M A. Witte; witte geiten, 1 jaar: 1A en mooiste uier Gonnie, eig/fokk PA. Bakker; bonte lam meren 1A Lindy 5, eig/fokk. J.E Hin, Tog- genburger lammeren IA, Jitske 4, eig/fokk. M.A. Witte, witte lammeren. 1A, Witje 2, eig/fokk R. van der Star; overlo pers: 1A Sonja 11, fokker J. Noom, eig. Maartenhuuis; bonte geiten v.a. 2 jaar: 1A Sietske 5, eig/fokk. M.A. Witte; mooiste uier Daphina 2, eig/fokk. A.W. van Haastrecht; Toggenburger geiten v.a. 2 jaar: 1A en mooiste uier Carla 2, fokk R. Bakker, eig. PA. Bakker, witte geiten v.a. 2 jaar. 1A Ilse, fokk. P.A. Bakker, eig. J.E. Hin; mooiste uier Laura, eig/fokk. Maar tenhuis. Uitkijkend op de toekomstige lokatie van de golfbaan registreert een cameraman de verrichtingen van de para's. IFoto H. vrd Graal) De Texelse parateams gooien ho ge ogen op het Nederlands kam pioenschap parachutespringen dat tot en met zondag op De Krim wordt gehouden. Bij het forma- tiespringen voor viermansteams legden de ploegen van het para centrum beslag op de eerste en tweede plaats. Het is de eerste keer dat de natio nale kampioenschappen op het eiland worden gehouden. De wedstrijden omvatten verschillen de disciplines en er doen springers uit binnen- en buitenland mee. Toen het weer opklaarde waagden de achtmansformaties woensdag vanaf zo'n dertien kilometer de sprong naar beneden. Ze proberen tijdens hun val zoveel mogelijk van de opgedragen figuren te vormen. Die worden op video vastgelegd door een meespringende camera man. De jury die aan de hand van televisiebeelden de capriolen be oordeelt bestaat uit een tien man sterke afvaardiging van de Konink lijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart. Na de eerste ronde gingen de Texelse springers en de Wiermgers gelijk aan kop. De 25 deelnemen de teams landden vlak voor pu bliek op een gemarkeerde plek bij het zwembad van De Krim. Don- Ook het komend theaterseizoen regelt de Welzijnsstichting bij vol doende deelname reizen naar avondvoorstellingen in de Helder- se schouwburg De Kampanje. Dit betekent dat, indien 75 of meer mensen inschrijven voor een van onderstaande voorstellingen, TE- SO bereid is een extra boot in te zetten voor de terugreis. Ook voor busvervoer van de schouw burg naar de boot wordt gezorgd. De voorstellingen waaruit dit jaar kan worden gekozen zijn: 1. Karin Bloemen met een muzika le show: „La" Bloemen als wereld zangeres en rascomediènne in een show met „Broadway-allure". Zij wordt bijgestaan door drie perfect dansende en zingende Adonissen en een swingende band onder lei ding van Willem Ennes. Vrijdag 16 december, entree f 35,-. 2. Seth Gaaikema, nieuwe one- man-show: „De wereld is stapel gek, nu wij nog!" Seth is weer he lemaal terug op het podium als conferencier. Deze keer was de pers unaniem enthousiast over zijn prestaties. Seth is brutaler, scher per, stapt uit zijn eigen schaduw en windt zich terecht op in zijn verrassende nieuwe show. De mu ziek is van Bob Zimmerman. Don derdag 22 december, entree 32,50. (kortingpas CJP/pas '65 27,50). 3. „Golden Earring, Unplugged volume 2: Deze Nederlandse roek- legende besloot na twintig jaren van stilte weer eens in de snaren te grijpen. Oude hits in een nieuw jasje zorgden direct voor gouden CD's en een plaats op de hitlad ders. Uitbundige zalen tijdens hun laatste theatertoernee maken een herhaling noodzakelijk: „Unplug ged Volume 2" gaat deze nieuwe reeks optredens heten. Barry Hay, Rinus Gerritsen, George Kooy- mans en Cesar Zuiderwijk bespe len akoestische gitaren, contra bas, drums en voeren klassiekers uit het roek-repertoire uit in een schitterend arrangement. Woens dag 25 januari, entree f 42,50 (kortingpas f 36,-). 4. „Later is te laat" van Noël Co ward in een regie van Jules Roy- aards. Deze volgens de schrijver „zeer lichte comedie" uit 1939 handelt over de verwaande en egocentrische, maar tegelijkertijd charmante en geestige steracteur Gary Essendine. Coward speelde de rol indertijd zelf in 1942, toen het stuk voor het eerst werd uitge voerd. Zijn eigen cynisme en bij tende ironie kwamen hem daarbij van pas. Deze rol wordt vanavond vertolkt door Willem Nijholt, met als belangrijkste tegenspeelsters Anne-Wil Blankers en Gerrie van der Klei. Vrijdag 3 februari, entree 38,50 {kortingpas f 32,50). (kortingpas 29,75). 5. „Porgy Bess" door Opus One: Het verhaal van de onmoge lijke liefde tussen Porgy en Bess heeft Opus One geïnspireerd tot een actuele dansvoorstelling met een bonte combinatie van jazz- dans, tapdans en meer romanti sche duetten. Gershwins muziek hoort u in „jazzy" bewerkingen van onder meer Oscar Peterson, Miles Davis en Gershwin zelf. Vrij dag 3 maart, entree ƒ20,- (korting pas ƒ17,-). 6. „BZN": Deze Volendamse groep scoort al bijna 15 jaar de ene hit na de andere. In 1993 ont ving BZN goud en platina voor zo wel de CD „BZN Gold" als de reguliere CD „Sweet Dreams". Vrijdag 21 april, entree ƒ65,- (kor tingpas ƒ57,-). 7. „My Fair Lady": Eén van de grootste musical-successen uit de historie, met Paul van Vliet als pro fessor Higgins, Vera Man als Elisa en Piet Bambergen als haar vader Afred Doolittle. Een warme, char mante en rijk aangeklede musical. Vrijdag 12 mei, entree ƒ65,- (kor tingpas ƒ57,-). Collecte. De AVO-collecte voor integratie gehandicapten heeft op Texel ƒ6379,88 opgeleverd. Gevallen. Een 35-jarige toeriste is maandag met haar fiets van het schuine dijktalud langs de Volhar ding gegleden. Ze liep schaafwon den op. Vervoerskosten. Het college van b en w staat niet afwijzend tegen over het verlenen van een ge meentelijke bijdrage in de vervoerskosten voor dagopvang van ouders in de Gollards. J Inleveren voor 1 augustus a s. bij de Welzijnsstichting, postbus 143, 1790 AC/ bezoekadres: d'Ouvve ULO te Den Burg. I I I Ondergetekende, Naam: Adres: I Postcode Plaats: I Telefoon:I I wil graag kaartjes reserveren voor de volgende voorstellingen: datum naam voorstelling aantal kaartjes normaal pas 65-CJP t 16 dec Karin Bloemen I 22 dec. Seth Gaaikema I 25 ian. Golden Earrinc I 3 febr. Later is te laat I 3 mrt. Porgy Bess 21 apr. B.Z.N. 2 mei My fair Lady In huize Riteco in Den Burg is het dubbel feest. Zoon Ewout (24) is aan de HTS Noorderhaaks in Den Helder geslaagd voor de opleiding Petrolie en gas, afdeling onder houd. Hij overweegt een baan in een raffinaderij of in de offshore te nemen. Zus Rinke (20) is aan de MEAO in Den Helder geslaagd voor de vrije richting. Ze zet haar studie voort op de Sociale Academie voor Per soneel en Arbeid in Driebergen Zeist. derdag werd het onderdeel lucht ballet „freestyle" gesprongen en vandaag start het laatste onder deel „parachuteformatie", dat vanaf de grond goed is te volgen. Toeschouwers zijn welkom. Het Vakantiecentrum organiseert het kampioenschap samen met Paracentrum Texel. De publieke belangstelling op De Krim was groot. 450 Texelaars grepen vorig weekend de kans er gratis te kam peren. Ze zagen vrijdagavond een parachutspringer naar beneden komen met de sleutel voor een nieuw samtairgebouw, waarmee directeur Martin Warnaar de feestelijke openingshandeling kon verrichten. De opbrengst van het kampeerweekend 2650,-) is bestemd voor het Texelhuus. Aan het Grafisch Lyceum in Am sterdam behaalde de 23-jarige Erik Witte uit Den Burg het diplo ma grafisch vakman. Hij sloot de 2-jarige opleiding van het Beroeps Begeleidend Onderwijs af met een 9, het hoogste cijfer van alle exa menkandidaten. Witte is werk zaam als offset-drukker bij Lange veld de Rooy. Matinees De middagvoorstellingen van De Kampanje kunnen uiteraard wel probleemloos door Texelaars wor den gezocht. Ook wat dat betreft is er ruime keus: 15.00 uur zondag 23 oktober Chopin, een pianogenie dinsdag 25 oktober Smogsmullers Reuzedaad - musical zaterdag 9 november Poppentheater Damiët van Dalsum zondag 20 november Trio Passaggio - klassiek zondag 27 november Hoofdstad Operette - Die Lustige Witwe zaterdag 10 december Kindermatinee - Bonte Bakfiets Tweede kerstdag - 26 december Marjorie Barnes trio dinsdag 27 december Familiematinee „De Grens" 13.00 en 16.00 uur maandag 2 januari Wintercircus zondag 22 januari Kreisler-programma - klassiek zaterdag 28 januari 't Kliekske - kinderprogramma zaterdag 18 februari kindermatinee - Trompet voor Olifant zondag 26 februari Nicolae Pirvu en dansgroep Nitsanim Roemeense folklore donderdag 2 maart Jeugdkomedie Amsterdam - musical zondag 5 maart Paul Pleijsier - gitaar 14.30 uur woensdag 8 maart Cocktail Trio voor senioren zaterdag 22 maart kindermatinee „Klatergoud" zondag 26 maart klassieke matinee - Ensemble Amadé zaterdag 22 april kindermatinee „Itoek en het ijsbeertje" Nadere informatie over de voor stellingen vindt men in de nieuwe seizoenkrant van De Kampanje, die gratis kan worden afgehaald bij de Welzijnsstichting in d'Ouwe ULO. De 23-jarige Daniëlle Schilling is aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht afgestudeerd in de richting theatervormgeving. Rogier Kruger is aan het Grafisch Lyceum te Amsterdam afgestu deerd in de richting grafisch vakman. Mariëlle Vonk uit Den Burg is aan de Rijksuniversiteit van Maastricht geslaagd voor haar doctoraal exa men geneeskunde. Aan de HBO te Amsterdam is Dia na Moens geslaagd voor het exa men Maatschappelijk Werkster. Niek Witte is geslaagd voor de studie informatica aan de Hoge school (HIO) in Utrecht. Ben Oostra (46) uit Den Burg slaagde aan het Grafisch Lyceum in Amsterdam voor het diploma Grafisch Voorman. Hij is sedert 32 jaar werkzaam bij drukkerij Lange veld de Rooij. Aan het Agrarisch Opleidingscen trum in Hoorn zijn vijf Texelaars geslaagd voor de Middelbare Tuin bouwschool. John Ran (bollen teelt) en Menno Timmer (bloementeelt) legden de 4-jarige opleiding met goed gevolg af. John Nieboer (bollenteelt), Remco Ran (bollenteelt) en Marco Flier (bloementeelt) slaagden voor de 3-jarige opleiding. Aan het Open Leercentrum Texel werden door de volgende mensen de volgende MAVO-certificaten behaald: Nederlands: Paul Bakker, Dimphy Bervoets, Marga Drijver, Anneke Hoogenbosch, Janny Tïjsen en Nel Witte. Engels: Jan van Dijk, Hennie Hil- gers, Anneriet Keijzer, Nel Vermeu len en Hessel Rienks. Datum: Handtekening; Wiskunde: Lydia Verwey

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 7