p Auditie voor Vara's kindersongfestival Ringsteekcompetitie start in De Waal „Kennis is macht, karakter is meer" Gezinnen genieten van circusweekend zwembad EETLUST WORDT EETLAST 1 d 5 Agenda TEXELSE^? COURANT Inbraak Geslaagd Woningstichting Texel haalt rentevoordeel Dok Hans Boom ontving 1500e Uitslag herexamens morgen bekend Geslaagd Klapband neemt 'kompaktplaatje Clown Lot Kombrink toont haar vindingrijkheid als zaterdagmiddag tijdens het circus jMirtrvm De Nederlandse Lever Darm Stichting W V JE ZULT MAAR NOOIT MB GEWOON KUNNEN ETEN. r 7 flen EW irjH ro tyvuwn Zondrektapadjg rtwi tbi AlWrtui Hnwd. allemjjp Vow <fc 7 mtljoen NnJuri.wdrTS md n '<*(svotomo$- /icklo eten hrtrmwl nel to vaWsedSefd q telewOamStrNmoheitf (fcumerem rn4 onderrak. voc^cMjig «1 rrföHnwQ Uwft»i 6 ia» hnrcxM tu!o ownsta* Steun orts tüaom rrrt iw gil Oan tojnnm w| «rei om dal dm vrc* stads fix» manui hed o*won wtxiJ OcfWwlandselcvcf DvmSMiling Pctfta2S.36?0AA Id 0J462 M946 1 GEEF OM MENSEN MET SPIJSVERTERINGS^ EKTEN Dinsdag 28 juli Tussen 18.15 en 19.00 uur houdt de Wielervereniging Texel een criterium op het par cours bij Den Burg. In de N.H. kerk van Den Hoorn wordt om 20.00 uur een con cert gegeven, verzorgd door Dyo Wassink (orgel, Betty Bakker (bugel) en het muziek korps DEK. In de Waddenwinkel aan de Wilhelminalaan houdt Cor El len uit Oosterend een dia lezing over strand jutte rij. En tree f5,-. In Cinema Texel draait om 20.00 uur „Schindlers List". Woensdag 29 juni In Cinema Texel draait om 14.00 en 20.00 uur „Schind lers list". Donderdag 30 juni In Cinema Texel draait om 14.00 „Schindlers list" en om 19.00 en 21.15 uur „Naked Gun". Om 14.00 uur start bij De Schuilhut in De Koog een ker- kentocht onder leiding van P. Bakker. Het IVN Texel maakt een; tenwandeling in het berggebied. Start om uur bij jeugdherberg norama. Toneelgroep Vuilnis brer* theater-restaurant Klif Den Hoorn het stuk drink ik nou helemaal", f 12,50; vriendenprijs f10, Vrijdag 1 juli In Cinema Texel draait 14.00 uur „Schindlers en om 19.00 en 21,15 „Naked Gun". Notaris Boswijk neemt q tel Opduin in De Kooj scheid van relaties, van 1 tot 22.00 uur. Hoogwater te Oudes Di. 28 Wo. 29 Do. 30 Vr. Za. Zo. Ma. Di. 0.27 en 12. 0.54 en 13 1.10 en 13 1.36 en 14 2.17 en 151 3.20 en 16.' 4.25 en 16 5.35 en 18.1 Aan het strand is het ongeve* uur eerder hoog water. De zw 3 juli op om 5 23 en en gaat 6 om 22 02 u. 30 juni is het laa* kwartier 3 juli Doodtij. De leraren imiteren tijdens een sketch enkele 'zeer gemotiveerde' maandagochtend-leerlingen. iFoio Frans Hopman) Wad en Duin". „Het is tenslotte een kijkspektakel", aldus vrijwilli ger Henk van der Belt. „De deelne mers doen er alles aan om met hun koetsen zo goed mogelijk voor de dag te komen." Met Hens Spigt jr. als Nederlands kampioen heeft Texel dan ook een eer hoog te hou den. Perfectie tot in de details is precies wat de jury wil zien. Want behalve het aan de spies rijgen van de ring - een behendigheid die volgens traditie uitsluitend aan da mes is voorbehouden - zijn er pun ten te verdienen met de presentatie van het geheel. Zo moeten koetsier en bijrijdster ge kleed zijn in de stijl van de wagen en een correcte houding aanne- DINSDAG 28 JUNI 1994 weekend in Molenkoog enkele regendruppels vallen. Het circusweekend in zwempark Molenkoog trok zaterdag en zon dag veel belangstelling. Vooral Texelse gezinnen streken neer bij het bad aan de Slingerweg. Alle attracties oogstten bijval, maar de afvaardiging van Gymvereni ging Texel (GVT) stal de show. Met de première van de vorige week gemaakte jeugdspeelfilm van Johan Hoogerheide kreeg het weekend een waardig slot. Zaterdag duurde het even voor het evenement op gang kwam. Blijk baar wachtten de mensen af hoe het weer zich zou ontwikkelen, want toen het onweergerommel was verdwenen en het slechts bij IFoto Frans Hopman) enkele regendruppels was geble ven, stroomde Molenkoog vol. De clowns Lot Kombrink en Karin Zo mers wisten met hun voorstelling op de speelweide jong en oud te boeien. Kinderen uit het publiek schroomden niet om naar voren te komen en de kunstjes van het clowneske tweetal na te doen. Een trekpleister was de prachtige „Pipo de Clown"-wagen van het reizend theater van Jan Rauh, die op het terrein was opgesteld. Een kleine groep jongens en meis jes had zich aangemeld voor de workshop acrobatiek van oud- Texelaar Oep Schilling. Samen met zijn assistente demonstreerde hij enkele hoogstandjes en grapte te gen de kinderen: „En nou jullie." Makkelijker gezegd dan gedaan, maar aan het eind lieten de kinde ren zien wat ze hadden geleerd. Veel jeugdige bezoekers lieten zich grimeren door Juul Swarthoff en haar cursisten, maar vermaak nummer één bleek toch weer het zwembad zelf. Vaak kostte het de ouders moeite hun kroost aan te sporen uit het water te komen en naar het veld te gaan. Indrukwekkend De turners en jazzdansers van GVT toonden zich ware circusar tiesten. Spectactulair was de de monstratie in de met zaagsel bedekte piste door een groep tur ners onder aanvoering van Nico Stoter. Zondagmiddag mani festeerde de jazzafdeling o.l.v. Yvonne Bruining zich indrukwek kend. Geïnspireerd door het thema circus hadden de 70 dansers spe ciaal nummers ingestudeerd. De groep was getooid in prachtige kostuums van zwart-plastic „bil- lentikkers" compleet met zéér ho ge hoeden. Een groep acrobaten zorgde voor een sprankelend dans-optreden, terwijl de kleintjes een leuk dansje in de „Bassie Adriaan"-sfeer brachten. De grap pige „vice versa"-maskers van achterstevoren aangeklede mei den verdiende de originaliteitsprijs. Duidelijk was dat in alle nummers veel tijd en energie was gestoken. Molenkoog-boulevard Zondagmiddag vier uur was het tijd voor de première van de speel film die Johan Hoogerheide een week eerder met 21 kinderen maakte. Zoals het hoort, arriveer den de „filmsterren" op chique wijze. Per huifkar werden ze voor gereden, om vervolgens over een rode loper langs een „haag van toeschouwers" in de filmtent plaats te nemen. Een stampvolle tent genoot van het eindresultaat, een alleraardigste, zeventien minu ten durende film. Hoogerheide had ruim honderd shots tot een grap pig geheel gemonteerd. Dankzij het plot en ondersteunende mu ziek was de film, met de titel „Ver mist", bovendien ook spannend. Tot slot zetten de jeugdige acteurs en actrices hun hand- of voetaf druk in rood cement op het terras van Molenkoog, net als de echte sterren op de beroemde Holly wood Boulevard in Los Angeles. De Vara organiseert dit jaar voor de derde keer een landelijk Vara- Kindersongfestival. Het is voor het eerst dat de finalisten op de televisie te zien zijn. Op woens dag 10 augustus wordt tijdens de folkloremarkt op de Groeneplaats de provinciale finale gehouden. Ook Texelse kinderen nemen hier aan deel. De winnaar of winnares plaatst zich voor de landelijke fi nale, die in het najaar zal worden gehouden. Kinderen die geboren zijn in de ja ren 1981 tot en met 1985 kunnen deelnemen aan een auditie op za terdag 16 juli in de voorspeelruim te van d'Ouwe Ulo. Een deskundige jury beoordeelt de zangkwaliteit, presentatie en tekstvastheid en bepaalt welke kinderen mogen doorgaan naar de provinciale finale op 10 augustus op de Groeneplaats. De deelne mers kunnen kiezen uit dertig ge selecteerde Kinderen voor Kinderen-liedjes. Een achtergrond koortje van maximaal vier kinde ren is toegestaan. Tijdens de voorronde en de provinciale finale wordt gewerkt met een orkest band, een cassettebandje met daarop de muziek van een liedje zonder de gezongen tekst. Kinderen die willen meedoen kun nen zich opgeven bij Ruud Nooy, telefoon 15034. Ze ontvangen dan zo spoedig mogelijk een in schrijfformulier en een lijst met dertig liedjes uit het Kinderen voor Kinderen-repertoire, waaruit kan worden gekozen. Opgave voor het VARA Kindersongfestival ismoge- lijk tot woensdag 6 juli. Een keet die werd gebruikt bij de Nederlandse kampioenschappen parachutespringen op vakantie- centrum De Krim was in de nacht van zaterdag op zondag het doel wit van inbrekers. Ontvreemd werden een boormachine ter waarde van ƒ250,- en een porto foon (ƒ700,-). Een 34-jarige inwo ner van Den Burg deed hiervan aangifte bij de politie. Aan de HEAO in Amsterdam is Norbert Eelman geslaagd voor de studierichting bedrijfsinformatica. Oud-Texelaar Eduard Dijker stu deerde af aan de Hogere Techni sche School in Alkmaar als ingenieur weg- en waterbouw. De Texelse paardemenners berei den zich voor op het kampioen schap ringsteken dat zondag avond van start gaat in De Waal. Het evenement is in de loop der jaren uitgegroeid tot een folklore- achtige bezienswaardigheid waarbij traditie en sportiviteit een groot goed zijn. De wedstrijd be gint om 19.30 uur. De publieke belangstelling is een van de drijfveren voor organisator de Texelse Menvereniging „Tussen Telefoonkraak. Het dievengilde had het dit weekend voorzien op een telefooncel in een bungalow park bij de Slufter. Ze kraakten de automaat en gingen er vandoor met circa f200,-. Met de herfinanciering van ruim ƒ11 miljoen gulden aan leningen incasseert de Woningstichting Texel een jaarlijks rentevoordeel van meer dan honderdduizend gulden. Huurders zullen er vol gens directeur H. Wendrich ech ter weinig van merken. „De rente op andere leningen is hoger dan die waarop het rijk de subsidie ba seert." Hoewel het Waarborgfonds Socia le Woningbouw de garantstelling van de gemeente heeft overgeno men, moesten de raadsleden er toch hun goedkeuring aangeven. Mocht dit fonds namelijk in gebre ke blijven - dat in praktijk vrijwel ondenkbaar is - dekt de gemeente het risico. Het betreft een vrijwilli ge herfinanciering voor meerdere wooncomplexen, waarvoor de Woningstichting 7,7 7,8 procent rente betaalde. Het nieuwe per centage bedraagt 6,625. Volgens Wendrich kan dit rentevoordeel volgend jaar teniet worden ge daan. Meerdere leningen moeten dan namelijk verplicht worden af gelost met geld dat wellicht tegen een hoger percentage op de kapi taalmarkt moet worden geleend. Het scheepsreparatiebednjf Hans Boom in Oudeschild passeerde vrijdag een geden kwaardige mijlpaal: het 1500e schip werd gedokt. Dat was reden voor een taartje bij de koffie, temeer daar het toeval (echt!) wilde dat nummer 1500 de Noordzeekotter TX 66 van broer Wim was. Hans Boom begon met het dokken van schepen in fe bruari 1980, aanvankelijk met een tweedehandsdok van 600 ton, dat later iets werd vergroot. Van meet af aan was het een succes. Aan zo wel Texelse als over kant se klanten was geen gebrek en tegenwoordig is menig schip dat in Oudeschild een dok beurt ondergaat, zelfs uit het buitenland afkomstig. In de loop der jaren zijn de visserij schepen echter gemiddeld aanzienlijk groter geworden en om de loop in het bedrijf te houden was het nodig een 1500 tons dok aan te schaf fen. Dat gebeurde in oktober 1991 en sindsdien kunnen niet alleen de grootste kotters worden ontvangen maar ook andere grote vaartuigen zoals de Grinza zandschepen en de Pelagia van het NIOZ. Het 93 meter lange dok is zo groot dat enkele kleinere schepen er Vrijdagavond kregen 200 leerlin gen van OSG „De Hogeberg" hun diploma uitgereikt. De binnen komst van de geslaagden in de Burgemeester De Koninghal werd opgeluisterd door de Boerenka- pel, die een welgemeend applaus van ouders en andere familiele den muzikaal ondersteunden. 22 geslaagde leerlingen, die via een herexamen hebben getracht het resultaat te verbeteren, ontvin gen een „tegoedbon". Morgen krijgen zij te horen of deze poging is gelukt, waarna zij vrijdag - uiteraard mèt diegenen die pas in tweede instantie zijn geslaagd - de diploma-uitreiking nog eens dunnetjes over mogen doen. Na de opening door conrector Ger- ben van der Feen, was het woord aan rector Henk de Vries. De rec tor, die vorig jaar moest volstaan met een telegram vanuit het zie kenhuis, zei blij te zijn de diploma uitreiking dit jaar wèl mee te kun nen maken. Hij richtte zich tijdens zijn toespraak op de „keerzijde", de andere kant van de medaille. „Ik ben blij dat ik hier nu sta, maar eigenlijk zat ik liever in de zaal." Met een aantal voorbeelden il lustreerde hij dat alles in het leven gekleurd is, maar dat het soms eenvoudiger is de zaken in zwart/wit te zien. In dit kader haal de hij ook de film „Schindler's List" aan, die de OSG-leerlingen afgelopen week in klasverband be zochten. „De film heeft op ieder een een diepe indruk gemaakt." Hij sprak z'n verbazing uit over het feit dat nog weinig eindexamen kandidaten van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt naar de film te gaan. Via school, waar een kaart moet worden gehaald, kan de film - tegen een sterk geredu ceerd tarief - tot 29 juni worden bekeken. Inkrimpen Wethouder Nel Eelman-van 't Veer ging in op de voortdurende bezui nigingen op onderwijs-faciliteiten. „Die hebben ons allemaal doen schrikken. De fusie is niet tot stand gekomen om de onder wijsmogelijkheden te doen inkrim pen." Het terugdraaien van faciliteiten is volgens de wethou der niet te accepteren, de speciaal voor de fusie opgestelde 'Wad denregeling' moet van toepassing blijven. „De schoolleiding en de gemeente moeten nauw samen werken om er zoveel mogelijk uit te slepen", aldus Eelman- van 't Veer. H. Van Aken stak de leerlingen na mens de ouderraad een hart onder de riem. „Kennis is macht, maar karakter is meer", aldus de voor zitter, die namens de raad alle geslaagden een rode roos liet overhandigen. Vocale kwaliteiten Het „ludieke" deel van de avond werd geopend door Jaap Dros, die traditiegetrouw een aantal van zijn leerlingen op de gitaar begeleidde. De vocale kwaliteiten van Marije Schoo en Sigrid Ramaker oogst ten terecht een donderend applaus. Veel waardering was er ook voor de inzet van een aantal leraren, die anekdotes uit het door de leerlin gen geschreven „afscheidsboek" naspeelden. Na de pauze volgde de officiële uitreiking van het diploma, waarbij alle leerlingen één voor één - in rap tempo - het podium werden opge roepen. Vermelding van bijzondere leer prestaties van de geslaagden ont brak jammergenoeg. Het naar voren halen van een aantal leerlin gen gaf de uitreiking in voorgaan de jaren toch een wat persoon lijker karakter. Tegen kwart voor elf stroomde de bomvolle De Koninghal leeg, waar na de leerlingen zich nog eens massaal in het feestgedruis stort ten. De leraren hadden eerst nog een ander karweitje. Helpen met het opruimen van ruim 600 stoe-' len.... Marijke Eelman, behaalde het vak diploma kappersvak. Zij is werk zaam bij Cocky's Kapsalon. men. Er moet correct worden ge reden, uitsluitend in draf. Om het vermaak voor de toe schouwers te verhogen wordt het ringsteken tijdens de eerste ronde gegund aan toeristen. Het steken gebeurt in De Waal aan het Hogereind, waarna de combi naties via de Sommeltjesweg en de Bomendiek opnieuw de aan loop nemen. Voorlopig hebben zich twintig combinaties bij Van der Belt opgegeven. Het paardenevenement reist deze zomer over het hele eiland, waarbij in elk dorp ringsteekwedstrijden worden gehouden. 14 juli is Den Hoorn aan de beurt, 19 juli De Cocksdorp, 31 juli Oudeschild, 5 augustus De Cocksdorp. De finale wordt op 17 augustus in Den Burg gehouden. In juli is de aanvang steeds 19.30 uur, terwijl in augus tus een half uurtje eerder wordt gestart. Jongerencentrum Time dorpshuis d'Ouwe Ulo) li zaterdag 9 juli als muziel De Texelse formatie De Kl zal daar in aanwezigheid bliek („live" dus) zijn e; opnemen. De band houdt namesessies: twee voorl en één voor de volwassj Voor alle optredens is een aantal gratis toegang: verkrijgbaar. Hoewel de Klapband z'n: teit voornamelijk dankt as sche vertolkingen van Ns se smartlappen, gaat het cd vol sinterklaasliedjes („kompaktplaatje") gad ginds komt de Klapband. De bekende wijsjes zijn vijf muzikanten zelf bew gearrangeerd. Voor de o zijn leerlingen van tw« scholen gevraagd. Om 1 14.30 uur is het hun beurt een lekker sfeertje te ze ouderen mogen om 2l meezingen, joelen en klap doeling is de beste verse cd te zetten. De entre kunnen worden afgehaa Music Store aan de Wev Ringsteken is vanouds een sport die veel aandacht trekt. De cd wordt in het naja? goedheiligman weer op naar Nederland, op passé ze gepresenteerd. tegelijk in kunnen. Een sommetje leert dat hetd drijf sinds 1980 gem twee schepen per week ontvangen, meestal voc onderhouds- reparatie controlebeurt. Dat bied denvol werk en het dok dan ook de ruggegrat het bedrijf Boom. Cone tie is er in Nederland gü Dat veel schippers de keur geven aan het di Texel heeft iets te make gebleken betrouwbai prijs en goede bereikbiï via diep water zonder s) Op de foto de bemam van het dok en de TX 6 wijl Hans (rechts) en Boom elkaar de hand dm

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 2