familieberichten zaar Vrije School TEXELSE J COURANT Eerste rommelmarkt in Oosterend Texelaartjes Vakantiewerk! Bollenpellers gevraagd. Bollenpellers gevraagd: H. Smit, Postweg 129. Telefoon 11434. Ing. JAN DUIN MAKELAARDIJ WONING IN DEN BURG DE BESTE KANS OP SUCCES! GELEZEN IN 98% VAN DE TEXELSE HUISHOUDENS 7,05 9,40 11,75 14,10 16,45 - 18,80 21,15 23,50 DEZE BON IS ALLEEN GELDIG VOOR TEXELAARTJES Tarief incl. 17,5% BTW VOOR INFORMATIE: 02220 - 62600 Y ijn geld op een leuke manier gsteden. kan zaterdag a.s. ,t in de Vrije School aan de uisstraat in Den Burg. Daar van 10.00 tot 15.00 uur gehouden, die tevens is ld om het publiek gelegen ie geven om met de Vrije el kennis te maken. de eerste bazaar na de uit- ig van de school. Er is een eltjesmarkt, restaurant, ver van een prachtige amethyst. DINSDAG 28 JUNI 1994 kinderspelletjes, grabbelton, pony rijden, demonstratie Raku potten bakken, afdrukken kleuretsen, wolvilten, speksteensnijden, olie bollen bakken, etc. Verder zijn kunstwerken te koop en nieuwe en tweedehands boeken. De opbrengst van de bazaar is bestemd voor de bouw van een rij wielstalling bij de school. De peu- tergroep „Het sterrekind" is actief bij de bazaar betrokken. Het pu bliek kan kennis maken met de bij zondere wijze waarop met deze peutergroep wordt gewerkt. Infor matie daarover geeft Ans Kikkert, Zaterdag wordt in Oosterend de eerste van vier rommelmarkten gehouden. De talrijke kramen in de telefoon 14828. Voor meer informatie over de ba zaar in het algemeen kan men te recht bij Mieke Laan, telefoon 14800 of Frank Polling, tel. 22213. Wie spullen heeft die op de rom- meltjesmarkt verkocht kunnen worden, kan bellen naar Liliane van Langelaan, tel. 14897. nostalgische straatjes rond de Hervormde kerk zullen weer ge vuld zijn met vele spullen, zoals glas, aardewerk, boeken, kleding, meubels en pannen. Traditioneel kunnen liefhebbers vers gebakken vis veroberen, terwijl ook oliebol len, appelflappen en ijs te koop is. Kinderen kunnen worden gesch minkt en bij het rad van avontuur zijn leuke prijzen te winnen. Ter verhoging van de sfeer speelt de „rommeltjeskapel" een repertoire van bekende liedjes. De markt be gint om 11.00 uur en duurt tot 14.30 uur. Ik heb de goede strijd gestreden, heb mijn loop ten einde gebracht, heb het geloof behouden." Ie dag des Heren is in de volle zekerheid het geloof van ons heengegaan onze ge- e broer, zwager en oom Jan Gernaat in de leeftijd van 83 jaar, sinds 9 juni 1987 weduwnaar van Hiltje Koolstra. Muntendam: G. Kor-Gernaat Meeden: E. Gernaat-Meijer Australië: O. Koolstra-Habets Den Burg: A. Bremer-Koolstra M. Bremer Franeker: A. Koolstra Y. Koolstra-Jilderda Australië: G. Koolstra G. Koolstra-van Kooten Zandvoort: J. Koolstra M. Koolstra-de Bloois Den Burg: E. de Boer-Koolstra J. de Boer Den Burg: F. van Kooten-Koolstra Neven en nichten srlt, 26 juni 1994 «gen 55. uwdienst zal worden gehouden op don- ig 30 juni om 15.30 uur in de Geref. Rengersweg te Oenkerk, waarna de rdebestelling zal plaatsvinden op het of van Oenkerk. I» |enheid tot condoleren een half uur voor .j nvang van de dienst. spondentie-adres: A. Koolstra, straat 26, 8801 KC Franeker. ten wij iemand hebben vergeten een irief te sturen, wil diegene deze adver- uitnodiging beschouwen. ben de opstanding en het leven; e in Mij gelooft zal leven, k al is hij gestorven en een ieder, leeft en in Mij gelooft, I in eeuwigheid niet sterven. igmaar dankbaar dat hem verder lijden ard is gebleven, hebben wij afscheid !n nemen van mijn lieve man, onze va- opa Siegward Gersthage augustus 1931 25 juni 1994 Helga Gersthage-Bittrich Heike en Kees Bremer Sandra en Stefan Markus Gersthage Karin Steegstra rend - Texel, 25 juni 1994 ai 1, 1794 HL nstvan Woord en Gebed wordt gehou- p r woensdag 29 juni om 10.00 uur in de andse Hervormde Kerk te Oosterend, a de begrafenis plaatsvindt op de Ne- ig Ise Hervormde begraafplaats aldaar. 31 is ™eid tot condoleren is er dinsdag 28 n 19.15 uur tot 20.00 uur in de Neder- Hervormde Kerk. Amen, amen, amen Dat wij niet beschamen Jezus Christus onze Heer amen, God, uw naam ter eer! I"en je nooit vergeten, Opa! Sandra en Stefan J1 moeilijke tijd wensen wij rw Gersthage, Heike en Markus jerkte. fam. Steegstra „Heer, ik kom tot U" f luni is na een ernstige ziekte van lengegaan ons koorlid Siegward Gersthage Soli Deo Gloria De kerkeraad van de Nederlandse her vormde gemeente te Oosterend, maakt met grote verslagenheid bekend, het over lijden van haar aftredende kerkeraadslid Siegward Gersthage op zaterdag 25 juni jl. De heer Gersthage heeft onze gemeente met grote inzet en liefde gediend in het ambt van ouderling. Ons medeleven en onze voorbeden gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Bedroefd maar dankbaar dat verder lijden hem bespaard is gebleven, delen wij u mede dat na een liefdevolle verzorging in „St. Jan", toch nog onverwacht op 83-jarige leeftijd van ons is heengegaan onze goede vader en zorgzame opa Hendricus Jacobus Maas weduwnaar van Maria O. L. Maas-Daems Den Burg: Henk en Els André, Richard Amersfoort: Jan en Martha Cindy, Linda, Jan Texel, 25 juni 1994 verzorgingstehuis St. Jan Correspondentie-adres: H.C.J. Maas, Thijsselaan 144, 1791 VL Den Burg. Gelegenheid tot condoleren dinsdag 28 juni van 19.30 tot 20.30 uur in „St. Jan" en na de begrafenis in „de Witte Burcht". De H. Eucharistieviering zal worden gehou den op woensdag 29 juni om 10.15 uur in „St. Jan", waarna de begrafenis op het R.K. kerkhof zal plaatsvinden. 25 juni 1994 0.10 uur Wij zijn dankbaar en gelukkig met de geboorte van Bram Abraham Sebastiaan Lengte 57 cm, gewicht 4050 gram. Albert en Anja Schermer-Witte A.J. Luthulistraat 44 1447 XE Purmerend Tel. 02990-61801 Bram en Anja rusten van 13.00 tot 15.00 u. Wij zijn heel blij, want vanaf nu zijn wij met z'n drieën. Tim-Jari is geboren op zaterdag 25 juni 1994, weegt 3810 gram en is 54 cm lang Hans en Julia Weverstraat 45, 1791 AB Den Burg. Voor bezoek graag even bellen, 15580. INLEVEREN: vóór 10.00 uur en woens- vóór 17.00 uur. KOSTEN: 7.05 lot en met 3 regels. Per regel meer ƒ2,35 (incl. btw) De Cocksdorp, 1e durper feestmarkt. Donderdag van 17.00-21.00 uur. Jurkjes, div. soorten v ƒ29,95. Rabbit Habit. De Cocksdorp, 1e durper feestmarkt. Donderdag s. van 17.00-21.00 uur. Het Tesselhuus zoekt nog enkele vrijwilligers voor de begeleiding van gehan dicapte jonge mensen in de week van 30-07-'94/ 06-08-'94. Welke jongere vanaf 18 jr. heeft interes se? Tel. 15156 of 27025. GEBOREN Wij zijn blij met onze zoon Morris John en Mary Koopman-Halsema broertje van Joyce en Dexter 24 juni 1994 Trompstraat 13 1792 BJ Oudeschild Telefoon 15592 Een nieuw leven. Een klein wonder. Het klinkt zo gewoon. Maar is voor ons zo heel bijzonder. Heel blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze dochter Samantha Samantha is geboren op 27 juni 1994 om 04.20 uur, weegt 3000 gram en is EL cm lang. Henry van der El en Harriët van der El-Witte Stolpweg 4 1797 AV Den Hoorn Tel. 02220-19613 Harriët en Samantha rus ten van 13.00-15.00 uur. Te huur: eenv. zomerhuis je. Vrij tot 23 juli. Tel. 11257. Vrijdagvoordeel in De Vi taminebron: geschr. jon ge worteltjes, halve kilo ƒ1,25. T.k.: dwerggeitjes, cavia's, sierkippen, duiven, een den, dw. konijntjes. Tel. 19497. 7 soorten ijsl soja, scha- pemelk, vanille, kaneel, bosbessen, aardbeien en frambozenijs. Te proeven op de boerderij-proeverij bij Sint Donatus. De Cocksdorp, Ie durper feestmarkt. Donderdag van 17.00-21.00 uur. Aanbieding: jeans, ƒ39,95. Rabbit Habit. Te koop- crossmotor, Ya maha, 125 cc, bj. '85, in perfecte staat, ƒ1250,-, 4 Michelin banden met vel gen, 175x70x13, 80% profiel, ƒ400,-; tostoeltje, ƒ50,; antiek theekastje, ƒ125,-. Tel 02220-15720. Grote keus reisvideo's van de meest uiteenlo pende vakantiebestem mingen. Snel dus naar Nauta CD. Gratis af te halen: schoon fijn puin. tel. 17748. Stretchspijkerbroeken dames- en herenmodel ƒ49,95. Rabbit Habit. Zomer kinder T-shirts en shorts. Voor jongens en meisjes. Zegel kids ca suals. Weverstraat 32. Decoders voor RTL4 en RTL5. Service Center Texel, 11777. Aangeb.. Opel Rekord 2.3 d, station, bj. '82, apk t/m 9-'94, vr.pr. ƒ800,-. Tel 15434. De Cocksdorp, 1e durper feestmarkt. Donderdag a.s. van 17.00-21.00 uur. Gevr.: werkster voor 1 ochtend per week. Tel. 17153/17644. Grote bazar met rommel tjesmarkt; zaterdag 2 juli van 10.00 tot 15.00 uur. De Vrije School en peuter groep „Het Sterrekind", Gasthuisstraat 55, Den Burg. Zomer overhemden korte mouw. Veel keus Zegel kids casuals We verstraat 32. Sony Service 11777. audio-video-ktv. Center Texel, Goedkoop op vakantie? Nissan Cherry 1.3 LX '82 1 op 16 apk t/m 10-'94 vr.pr. ƒ350,- Tel. 15434. Wie heeft mijn broek (zwarte) gevonden op de Hoornderweg in plastic tas? Tel. 19359. Deze week ÜÜÜIllllllllll! (week 26) tegen inleve ring van deze adv.: schou derkarbonade 500 gr. ƒ3,49. Slagerij Hans Ploe ger, Dorpsstr. 71, De Koog, tel. 17748. Scholieren gevraagd voor in de bollen. Op het land en in de schuur. Joost de Wit, tel. 18623. SCT satelliet-tv, 11777. Nieuwe aardappelen. Sie- me Wuis brengt ze bij u thuis. Gratis bezorging. Telefoon 18885. Zuivere Zuivel van Sint Donatusl Natuurlijk lek ker, di.middag, dond. en zat. Verkoop a.d. boerderij. Zaterdag 2 juli van 10.00 tot 15.00 uur: grote bazar van de Vrije School en peutergroep „Het Sterre kind", Gasthuisstraat 55, Den Burg. Gevraagd voor direkt: meisje of jonge vrouw voor de ochtenduren tot september of einde sei zoen. T. Plaatsman, Hotel de „Weal", tel. 13282. Het Tesselhuus zoekt nog enkele vrijwilligers voor de begeleiding van gehan dicapte jonge mensen in de week van 30-07-'94/ 06-08-'94 Welke jongere vanaf 18 jr. heeft interes se? Tel. 15156 of 27025 Woensdagvoordeel in De Vitaminebron: gesn. dijvie, halve kilo ƒ1,25 Donderdagvoordeel in De Vitaminebron: bamipak ket, halve kilo ƒ1,95. Marijke Eelman geslaagd voor het vakdiploma Werkend bij Cocky': kapsalon. T.k.: Suzuki Alto GLS 4 drs., blauw, bj. 1-4-'88, apk tot 1-7-'95, 4 nw.- banden, nw. uitlaat, nw. schokbrekers, vr. prijs ƒ6950,-. Tel. 19653. Zaterdag a.s., 2 juli: rom melmarkt in Oosterend Aanvang 11 uur. Gebak ken vis, rad van avontuur, diverse attrakties. We gaan onder water en plukken lamsoren („zee aster"). We stoppen 'm in een fles zeekruidenazijn, zeekruiden mosterd potten 'm voor u op. Ver koop a.d. boerderij Sint Donatus-zeeziltegroenten bij de div. verkooppunten Grote maten spijkerbroe ken t/m maat 56, ƒ49,95. Rabbit Habit. Restaurant, speksteen snijden, wolvilten op de grote bazar v.d. Vrije School en peutergroep „Het Sterrekind", Gast- huisstr. 55, Den Burg. Wij repareren alle merken ktv, video, radio, cd, satel liet, camera, etc. Service Center Texel, 11777. Te koop: balansploegje (antiek); 4-pits gasstel; karcher hogedrukreiniger; gegal. voerbakken; hou ten balken 20x7x6.30 m. lang en 20 Yndalament platen 19 mm, 1.22 x 2.44. Tel. 22212/19312. Te koop: 2 3 zits licht grijs leatherlook bankstel Tel: 15309, na 18.00 uur. Lavatera of druiven op pot en nog vele andere planten. Tuincentrum fa. v.d. Werve, Bernhardlaan. Zomer T-shirts en shorts. Veel keus Zegel kids ca suals Weverstraat 32. Spijkerjacks, stonewas- hed, ƒ49,95. Rabbit Habit. Af te halen: mooie jonge katjes. Tel. 11274. Philips turbo-drive-video met 5 jaar garantie. Servi ce Center Texel, 11777. De Cocksdorp, 1e durper feestmarkt. Donderdag a.s. van 17.00-21.00 uur. Het Tesselhuus zoekt nog enkele vrijwilligers voor de begeleiding van gehan dicapte jonge mensen in de week van 30-07-'94/ 06-08-'94. Welke jongere vanaf 18 jr. heeft interes se? Tel. 15156 of 27025. Marijke Eelman geslaagd voor het vakdiploma. Werkend bij Cocky's kapsalon. Eigenlijk ben ik het zat! Er zijn zoveel produkten. U moet gewoon maar eens komen kijken op onze boerderij-proeverij. Sint Donatus. T.k.: Suzuki Alto GLS drs., blauw, bj. 1-4-'88, apk tot 1-7-'95, 4 nw. banden, nw. uitlaat, nw. schokbrekers, vr. prijs ƒ6950,-. Tel. 19653. Zaterdag a.s., 2 juli: rom melmarkt in Oosterend. Aanvang 11 uur Gebak ken vis, rad van avontuur, diverse attrakties. Te koop: nieuw 26" ATB frame: Nishiki-Benotto versn: Shimano 18 sp. s.i.s. voor ƒ550,-. Tel. 15434. Het ziet eruit als een krui sing tussen 'n Michelin- mannetje en een groene asperge. U kunt 't probe ren op de boerderij. O jal Zeekraal natuurlijk! Sint Donatus. Jan Velthuis is één van Nederlands bekendste aquarellisten. In de collec tie van Kunsthandel Hans van der Klift vindt u nieuw werk van deze en andere bekende Kunstenaars. ZPC TX 71 leden. Geef je op voor 1 juli '94 voor de minimarathon. Aanvang 20.00 tot 24.00 uur. Eén liefhebbersbaan voor de ouders. Opgave Mo lenkoog. Grabbelslinger, raketsto- ken, etsen, verloting, sie raden, boeken, pony rijden, oliebollen.. Bazar, Vrije School en peuter groep „Het Sterrekind", Gasthuisstraat 55, Den Burg. Café Chantant, nu iedere do. avond om 21.00 uur in de Karseboom. Gea lang niet gezien en Charlotte, Harry, Noor en Aris ook niet. Hoop jullie gauw weer te zien. Tot ziens, Frans en Lies. Damit Ihnen nicht beim FuBball Horen und Sehen vergeht! Service Center Texel, radio tv, 11777. T.k. gevr.. koelkast. 02220-17216. Tel. Bollenpellers gevraagd. Fa. J. Duinker, Herenstraat Den Hoorn, tel. 19438. Het is heerlijk en eerlijk natuurlijk' De produkten op de boerderij-proeverij bij Sint Donatus di -mid., dond. en zat. Tegelzetbedrijf Piet Koo- ger voor al uw tegelwerk. Tel. 18463. Mats werkschoenen. Oersterk en lopen als Ec- co's. Mantje Schoenen. Haarstudio Binnenburg werkt elke donderdag op afspraak. Tel. 15224. Cocky's Kapsalon, we zijn weer 6 dagen geo pend. De enige kapsalon zonder afspraak. Tel. 17575. ,De twee Paardjes' ding kinderjeans ƒ39,-. Banden en uitlaten servi ce. A.S.C., Maricoweg tel. 15588. Huishoudelijke artikelen. Rentenaar, Oosterend, tel, 18227. ,De twee Paardjes' kle ding werkspijkerbroeken; 2 voor ƒ100,-. Cecil heeft weer volop keus in nieuwe sieraden (ook leuk als kado). We verstraat IC. Nieuwe Doré aardappe len. L. Huisman, fruitkwe kerij De Veen, tel. 12203 (Gooi de oude maar weg). Bosch en Zee, vergader en receptiecentrum. Tel 17789. Zelfmaakmode. Bij Milli ner Mode vindt u alle mo derne stoffen. Voor groot en klein. Burgwal 29. Cocky's Kapsalon, we zijn weer 6 dagen geo pend. De enige kapsalon zonder afspraak. Tel 17575. Tegellijm of voegmateriaal nodig? Ook voor kleine hoeveelheden. Bel Tegel zetbedrijf Toine, tel. 15379 b.g.g. 06-52712448. Verkoop van gebruikte bromfietsen. Bruining, De Koog, (02220) 17333. Elke woensdag nasischo tel met saté Afhalen bij Snackbar Dennenoord voor maar 11,50 p.p.! Zomeraanbiedingen bij Cecil. O.a. div. gilets nu 19,-. Weverstraat 1C. Metalenhandel Cobus Spigt, tel. 11297. Handel in oud ijzer, metalen, au towrakken en frituurvet ten. Geopend van di. t/m van 8.00-12.30 uur/13.30-17.30 uur. Haarstudio Binnenburg werkt elke donderdag op afspraak. Tel. 15224. Texelse Boerenkaas. Ook voor Faxapparatuur kunt u bij kantoorboek handel Langeveld en de Rooy terecht. Nieuw op Loodsmans duin: pizza plaza. Div. Ita liaanse gerechten. Rom melpot 29, Den Hoorn, tel. 19590. Juni-aanbieding: Braban tia droogmolen 50 mtr in cl. beschermhoes van 171,50 nu ƒ159,50. Ren tenaar Oosterend. Tel. 18227. Sportschool Texel: voor fitness, aerobics, steps, seniorenfitness, etc. Info: 15421. Bosch en Zee, vergader receptiecentrum. Tel. 17789. Prijzen: kijk en vergelijk, 't Speelgoedhuis, Ooste rend, tel. 18313. Ook voor laarzen en klompen. Leuke foto, tekst, tekening of kaart? Wij bedrukken alle soorten textiel. Bijv. T-shirts, jeans, swea ters, slabbetjes, en schor ten. Zowel op witte als gekleurde textiel. Zelf meebrengen van textiel is mogelijk. Klaar terwijl u wacht. Full-color of zwart/ wit. Ook kunnen wij een puzzel van een foto ma ken. Snel naar Combi Brouwer, The Music Sto re, Nauta Foto of Pen en Present Langeveld en De Rooy. Herenoverhemden met korte mouw v.a. f 69,95 bij Cecil, Weverstr. 1C. Rest. Loodsmansduin, ie dere dag geopend vanaf 12.00 u. Rommelpot 29, Den Hoorn, tel. 19590. Bosch en Zee, vergader en receptiecentrum. Tel. 17789. Bruiloft vieren? Verjaardag of feestje Party Centrum Loodsmansduin. Tel. 19590, inl. M. Madura Nu weer aardbeien. L. Huisman, frurtkwekerij De Veen, tel. 12203. Reparatie en onderhoud alle merken met Bovag garantia Auto Service Centrum. Maricoweg 3, tel. 15588. Info-avond: wo. 29-6, aanvang 19.00 uur in d'Ouwe Ulo over part time jaaropleiding tot voetreflextherapeut(e). Inl.: school voor voetre- flexologie, tel. 19708. .De twee Paardjes' kle ding unisweaters 129,-. Hulp bij problemen' Privé- consult met de bekende paragnost Thilly Ran, va naf 25-7 op Texel! Beta ling naar draagkracht Tel. afspreken voor deze con sulten mogelijk tot 13-7, tel. 05448-2332. Tevens openbare avond met hea ling, eind juli. Geboren: Lucky Star Tessel Dochter van Alice van Altena en Alexander S. Volle zus van Kimberly Tessel Callantsoog, 19-6-1994. Leerkracht met gezin zoekt koortsachtig woon ruimte op Texel i.v.m. baan. Tel. 15529. ,De twee Paardjes' kle ding overalls; 2 voor ƒ100,-. Zonnestudio Cecil voor een lekker bruin teintje (ook zonne-kadobon). Tel. 15708. Fa. Schermer, tel. 19433/ 12451. Zwaanstraat 6 - Den Burg - Texel postbus 163 - 1790 AD Den Burg telefoon 02220 - 13888 rWOONHUIS IN DEN BURG n Wilsterstraat 56. Royale schakelbungalow met verdie ping en 381 m2 grond. De bungalow heeft een woonkamer met open keuken, open haard en schuifpui naar de tuin, hal met toi let en trapopgang, badkamer met ligbad, 3 slaapkamers en garage. Op de verdieping een grote werk/ slaapruimte met w.c./douche en keukenblok. Een heerlijk beschutte tuin met vij ver, kasje en blokhut. Boogerd 38. Nabij het centrum gelegen hoekwo ning met garage/berging en 237 m2 grond. De woning heeft een royale hal met trapopgang, woonkamer met open keuken, een slaapkamer beneden, bijkeuken met toilet. Boven zijn 2 royale slaapkamers, badkamer met douche, 2e toilet, bergruimte en vlizotrap naar de bergzolder. De woning heeft een plaatsje achter op de zon en een tuin ernaast. -^UdUKV TEXELAARTJE Bon opsturen in gesloten enveloppe naar Texelse Courant, advertentieafdeling. Postbus 11, 1790 AA Den Burg (als brief frankeren). Betaalkaart of contant geld bijsluiten. Brief onder nummer ƒ2,50 extra. J Gebruik voor elke letter, elk leesteken en elke tussenruimte een vakje Sluittijd maandag vóór 10.00 uur woensdag vóór 17.00 uur. Gebruik ook deze bon bij opgave aan de balie. Parkstraat 10, Den Burg (Langeveld de Rooy). Naam: Adres. i Postcode/plaats i Plaatsen op: ooAdvertentie x per plaatsing zetten. Handtekening:

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 3