KLEUR BREEKT SLEUR OMDAT HET HONDA IS... Bekendmakin SUPER VOORDEEL SPAAR VOOR GRATIS SUPER KOFFIE F W K9 m w VS 179 69 lk9 zoo 770 Tm M| ZOO ra i SUPER KOFFIE ROODMERK PRETTIGE VAKANTIE! NEEM MAAR VAN Mg AAN, DAT'T VOORDELIG K! TEXELSE COURANT soo^io^ Vanaf ƒ2825,- WATERSPORTCENTRUM DUINKER Gerechtsdeurwaarderskantoor Vermeer Lagerveld B.V. Eindeloos pleziervaartuigen verzekering Voor al uw drukwerk. Natuurlijk LenR Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Smiths Crispy chips ZUrVELACTDE van 807 voor Blanke vla Italiaanse nectarines Sperziebonen Bulgarian Cabernet Jonagored handappelen UIT ONZE DIEPVRIES Iglo Pizza Crossa Mora hamburgei Pluma i gegrild gehakt Stockmeycr /N rundersalami 7 Sups* Slagers- wn Aufschnitt rauw VAN DE SUPER SLAGEl Rundergehakt i Magere runder- 4 riblappen Magere rundcr- 4 braadlappen J Heel fijn 4 volkorenbrood 1 van 239 voor I DINSDAG 28 JUNI 1994 GEMEENTE^. TEXEL GEMEEMTE TEXEL Burgemeester en wethouders van Texel maken be kend dat overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 van het bestemmingsplan „Den Burg De Mars" als mede artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Orde ning het bestemmingsplan „ontwerp-uitwerkings- plan Den Burg De Mars Fase III" vanaf 1 juli 1994 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage ligt op de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuis vesting van de gemeentesecretarie van de gemeen te Texel (kamer 0.15), Groeneplaats 1 te Den Burg. Het plan is omgeven door de inmiddels gerealiseer de woonwijk Den Burg De Mars, de Waalderweg en agrarisch gebied. Het uitwerkingsplan betreft het bouwen van honderdzestien woningen en ambach telijke en verzorgende bedrijven. Eventuele bedenkingen tegen het bovenbedoelde ontwerp-besluit kunnen gedurende de termijn van de ter inzage legging schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar gemaakt worden. TEXELSE COURANT advertenties abonrvemenierv 02220 - 62600 redactie 02220 - 62620 Langeveld de Rooy DRUKKERIJ 02220 62630 KANTOORBOEKHANDEL: 02220 62610 Zorg dat uw huis of winkel met wegzakt in defgrijze massa. We hebben een brochure over sleurdoor- brekend kleurgebruik voor u klaarliggen en we maken graag een persoonlijk kleur- en onderhouds advies voor u VERFSPECIALIST SCHILDERSBEDRIJF Reyer Keyserstraat 2 - 3 22077 Hogerstraat 9-11-3 12305 DEN BURG j MOO* ^«50» HONDA laat er geen gras over groeien. Een staaltje schitterende grasmaaitechniek. electrisch vanaf ƒ495,- benzine vanaf ƒ1290,- HONDA bromfietsen Eigenzinnig, bijzonder, voor opvallend bromfietsrijden HONDA generatoren uw eigen energiecentrale voor tal van doeleinden. Met een laag verbruik en geluidsniveau. Vanaf ƒ1140,- Stille, schone, zuinige en krachtige viertakt HONDA buitenboordmotoren vanaf ƒ2115,- Heemskerckstraat 17, Oudeschild. Telefoon 02220 - 13831. VERKOOP BIJ EXECUTIE Op maandag de vierde juli negentien hon derd vier en negentig des voormiddags te 11.00 uur zal door gerechtsdeurwaarder H. Vermeer te Den Helder ten laste van J. Lan- ting, wonende te De Koog, gemeente Texel, aan de Nikadel 7, worden overgegaan tot de executoriale verkoop van: 1. een catamaran, Hobie Cat 16, type Ameri can Cup, bouwjaar 1989, lengte 5 me ter, breedte 2,45 meter, grootzeil fok (totale zeiloppervlakte 21 vierkante me ter), aluminium mast, 8 meter, met een top van kunststof. 2. trailer. Verkoop zal geschieden, op het parkeerter rein gelegen tussen Kikkerstraat 62 en 64 te De Cocksdorp op Texel, bij opbod tegen con tante betaling. gerechtsdeurwaarder H. Vermeer EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ JEZELF UDNB«4 Schilderend 81 - Den Burg Telefoon 12315 Verkeersmaatregel De hoofdingenieur-directeur van het Direc toraat-Generaal Rijkswaterstaat te Haarlem maakt, namens de minister van Verkeer en Waterstaat, het volgende bekend Bij besluit van 15 februari 1994, nr. TEX 110 (Stcrt. 1994, 39) is onder meer door plaat sing van bord G 13 van ^ijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, een gedeelte van de Nattevlakweg en een gedeelte van de Randweg te Texel, welke wegen in beheer zijn bij Staatsbos beheer, aangewezen als onverplicht fiets pad Tegen dit besluit zijn een vijftiental ba ren ingediend Gelet op deze bezwaw gelet op het tijdens de ter zake gehoa hoorzitting naar voren gebrachte, isbj besluit van 9 juni 1994, nr RSRJ 94/55 het bestreden verkeersbesluit ingetooM Voornoemde beslissing zal, gelet opb gestelde in artikel 7 12 Algemene wel stuursrecht, worden geplaatst in één Staatscouranten, welke rond 29 junizi verschijnen Tegen deze beslissing kar iedere belanghebbende binnen zes wl na publikatie in de Staatscourant bera worden ingediend bij de arrondisserw rechtbank te Alkmaar, Postbus 251 1800 BG Alkmaar Ministerie van Verkeer en Waterstaat SUPERKRAKERS Elke tweede rok grom vu bankotgao' naturel, paprika cheese-onion of peanut zak 200 gram van 189 voor Meer informatie hierover leest u op de spaarkaart die u in de actie-verpakking vindt. U kunt natuurlijk ook gewoon een spaarkaart in de winkel halen! .;GT' SPAAR ZUTVF.I ZEGELS Kleur de kleurplaat zo mooi mogelijk m en maak kans op een van de 3000 VIP gezinskaarten voor een dierentuin Haal snel een kleurplaat in de winkel. bundel (3 pakken a 250 gram) KAAS ZUIVEL VLEESWAREN ZELFBEDIENING: Goudse jong of jong belegen gesneden kaas vers verpakt per 180 gram, per kilo voor iiterpak van 219 voor Mona halfvolle vanille fruitkwark perziken beker 450 gram Van 369 V00P m GROENTE FRUIT mandje ca. 1 kilo m 500 gram m Coca Cola Regular IBfüBI WIJNV/D MAAND Verpakt m een handig koettaste' slxpack (6 blik|es 33 cl.) van 975 voor Sauvignon of Blanc "ft fles 0 75 liter Goudappcltjc literpak VOOr tfu met 10% grata et tra mhoudl Ariel Ultra of Dash Ultra voor navulzak 3 kilo van 22.99 voor "Bij aankoop van Ft. 50,- aan boodschappen ontvangt u een gratis vakantieboekje vol met tips en informatie vooreen geslaagde vakantie! Faam Hollandse drop zacht/zoet zak 1 kilo van 649 voor EMfXR Café Noir '3epak GRATIS!' bundel 3 pakken van 477 voor Royco Cup-a-soup In diverse smaken DTFïm 'Mot grata vakantie knutsotboeA/el pakje van 169 voor Aquafrcsh tandpasta al m regular of tandsteen control tÊ stalube 75 ml. MmM M 'Nu mot ?0% GRATIS otlra inhoud' mW Nivea zomiemelk F4 llacon 400 ml. m van 18.95 voor m Gourmet kattevoer rundvlees, wild, zeevis, kip/lever, rund/hart, zalm of kalfsvlees bhk 40O gram van 169 VOOr m EMPfk Pindakaas poi 350 gram van 229 voor Kofficcups halfroom NU EXTRA VOORDELIG strip io cups van 89 voor Mini's: Bros, Kitkat, Lion, Crunch, Nuts of Smartics zak van 339 voor m i'cijncnburg Right mlxrccp: nolcn/vruchtcn, appcl/rozijncn of Iroplcal 'Mui iara op etnpt/ibcnntrrrriefi een mvnekhled'. pak a 6 stuks van 295 voor Vcrkadc Sultana diverse smaken v.nbipak (8 pakjes) van 498 voor Nutricia chocomel vol of halfvol EXTRA VOORDE LIG' 6-pack (6 pakjes 20 ci.) van 530 voor Celeste, Venetiana of Picanta .-n per stuk 300 gram voor 4/7 'Nu 3 stuks voor Den Hertog boerenyoghurt roomijs met bosvruchtensaus, met tropische vruchten of naturel j iiterbak van 579 voor doos 12 stuks 75 gram van 698 voor lOOgram van 159 voor 7 too gram van 299 voor ZELFBEDIENING: leverworst vers verpak/ I 350 gram van 279 voor f* I vers verpakt per 150 gram per 100 gram van 259 VOOr j kilo %J kilo J If kilo 1 "j l| u 3 yi Ijl 0 J 1 Zachte maanzaad- of scsamboUctjcs zak 6 stuks van 209 voor ZELFBEDIENING: SW Croissants pak 4 stuks van 295 voort Vogelenzang 25 Den Burg - Telefoon 124' Week 26 Aanbiedingen geldig van woensdag 29 juni t/m zaterdag 2 juli 1994, tenzij anders vermeld. Priiswijzigingen. drukfouten en/of uitverkocht voorbehouden Super Artikelen met gratis Super Spaarzegels "Zolang de voorraad strekt. Voor meer informatie,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 4