7 f 3 Duizend kraanvogels voor een zieke" Kiek De Texelse natuur is weer wat armer rigami-docente Marrigje Barnard: deer nou toch es Eekhoorns en nijlganzen =- Mensen -E TEXELSE fy COURANT BEZORGERS TEXELSE COURANT Eindstanden voetbal seizoen 1993-1994 I Barnard verheft origami tot kunstvorm. IFotc March Hoijnon) pt< m vereldberoemde verhaal over het doodzieke meisje in nma dat hoopvol, maar door de stralingsziekte tever- duizend kraanvogels voor zichzelf probeerde te vou- spreekt Marrigje Barnard aan. De sierlijk gevouwen vogel is in vele landen het symbool van hoop, vrede en te idheid. Tien jaar geleden raakte ze in de ban van Origa- eeuwenoude Japanse papiervouwkunst. Sinds een sar geeft ze cursussen en workshops. Tijdens de Fol- mensdagen zijn haar werkstukken te zien op de kJe méér dan alleen een vouwen." Na een cursus bij Kooiman in Oosterend Marrigje Barnard aan de it de docentenopleiding ori- irder sloot ze zich aan bij verenigingen in binnen- en id. Ze gaat verder dan de dierenfiguren en siera- ig jaar maakte ze al een poppenhuis, waarin alle meubels, poppetjes en zelfs piep kleine pannetjes van papier waren gevouwen. Thee-ceremonie Het recente werk dat deze zomer te zien is op de Folklore is nog ver fijnder. In twee opengeklapte do zen die gemaakt zijn met boekbinders-technieken, zijn Ja panse taferelen te zien. Een com pleet theehuis waarin een echtpaar gezeten op de vloer een thee-ceremonie uitvoert. Met mi- nitieuze perfectie zijn de details aangebracht. Met boeiende verha len over de Japanse cultuur geeft Marrigje uitleg. Lachend beaamd ze dat ze dolgraag nog eens een keer naar het land van de rijzende zon zou willen afreizen. „Ooit komt het er nog eens van." We duiken in de tweede doos waarin een prachtige danseres ge kleed in een adembenemende ki mono is te zien, met op de achtergrond de heilige berg Fuji. Alles gevouwen van ragdun hand geschept papier dat in vele soor ten te koop is. „Je mag niet vouwen met je nagels, anders be schadig je het papier." Zodiac Origami is volgens Marrigje niet voorbehouden aan Japanse tech nieken. De Zodiac (dierenriem) fi guren, gevouwen van eenvoudig bruin pakpapier, tegen een blauw fond zijn bijzonder en gebaseerd op Italiaanse patronen. „Het is be langrijk dat je de patronen goed leert lezen. Beginners starten met eenvoudige platte patronen en gaandeweg worden de figuren ingewikkelder. Wie de smaak te pakken heeft kan zich te buiten gaan aan de mooiste papier soor ten. Via Marrigje Barnard kan Ori gami materiaal uit de hele wereld besteld worden en ze heeft een brede collectie in huis. Van teer zij depapier in de prachtigste kleuren tot computergedrukte motieven. Mannen In het lokaal van d'Ouwe Ulo ko men zeven gevorderde Origami liefhebsters enthousiast binnen. Elke eerste maandag van de maand is er een open vouwavond voor gevorderden en daarnaast zijn er cursussen voor beginners. De achtste deelneemster ligt in het kraambed en de groep heeft voor haar een passend Origami kraamkado gemaakt. „Het is een verslavende liefhebberij", vertellen de vouwsters. Ze gaan er eens lek ker voor zitten en bekijken met be langstelling de leuke muurcorsage die vanavond op het programma staat. Een paar uur later liggen er zeven prachtige corsages in ver schillende kleuren. De rangschik king van de elementen is vrij en daarom krijgt elk werkstuk een persoonlijke toon. Origami is ge schikt om kado te geven, volgens de deelnemers. „Een persoonlijk gevouwen geschenk wordt altijd zeer op prijs gesteld." Volgens Marrigje is origami in Ne derland een echte vrouwenhobby. Terwijl in andere landen, met na me Japan, Engeland en Amerika het overwegend mannen zijn die zich bezighouden met papier vouwkunst. „Ik zou heel graag de komende winter een speciale mannencursus geven. Pyramides, abstracte vormen, vazen, kettin gen, bloemen, dozen of wenskaar ten, de origamimogelijkheden zijn onbeperkt", aldus Marrigje, die be gin juli nog één open vouwavond geeft. In september gaan de beginners cursussen weer van start evenals de open vouwavonden. Nadere in formatie daarover volgt in het to tale cursuspakket van de Welzijnsstichting. Wie daar niet op wil wachten kan -bellen: telefoon 15034. DINSDAG 28 JUNI 1994 uiman rijdag w Barhorst loon w A. Mulder ne Leijen f"ftsema 2a looiman oakman Route in Heerwaarden Den Burg A. 12573 v. Heerwaarden Den Burg A1 15579 Heerwaarden Den Burg B. 12038 Baers Den Burg C. 14301 d. Veen Den Burg D. 16831 Jer Elias Den Burg E 10022 van Es Den Burg F. 14030 Janssen De Zes, Bg. Houtstr., Houtwg., Witte Kruisln., Kogerwg./Kogerstr. 1-57/2-74 Jan Reystr. vr.tc 10131 Ward Terpstra di.tc 13640 Resp. gespeeld, aantal punten loon oon •oiman Vis-Dijker Koopman-Grit •oster ouwer Graaf Voeger uanga der Zee van Leersum '/schuur De Mars (oudste deel)/Spinbaan De Mars v.a. Buytengors, Sluyscoog, Verlaet, Kofbaeck, Duykerdam, Middelton Oudeschild, Schilderweg 249-296 Den Hoorn De Koog, Bosrandweg t/m 227 en Pont- weg 234 en 236 De Cocksdorp Oosterend De Waal Zuid-Eierland en Nieuwlanderweg Midden-Eierland, Hoofdw., Slufterw., Oorspr.w., Stengw., Limietw Eierland, Postw., Oorsprongw., Holland- sew., Hoofdw. (ged.) Vuurtoren/Krimweg Het Noorden Oosterenderweg, Ongeren, Meijertebos, (Waalen)burgerdijk Oost Spangerw., Marsw., Kadijksw., Haller- weg 20, Veenselangweg Hogeberg, Reijer Keijserstr, Hallerweg 51/55, Schilderw. 160-222, Wezenland, Zuidhaffel 49 't Horntje, Pontweg 1-68, Waterw. Zuidhaffel Westerw., Driehuizen, Keesomln. 45, Pontweg 91-95, Akenbuurt, Hemmerkooi Rozendijk, Smitsweg Gerritslanderdijkje, Grensweg, Pontweg 98-110 Californiëweg, Pijpersdijk, Pontweg 123- 224, Ruigendijk, Mienterglop, Bosrandw. v.a. 516 Kogerweg De Kaai Hoornderw., Hemmerw., Emmaln.33, De Grie Slufterweg/Zanddijk 14478 10443 12763 19258 10739 16344 18235 13956 17908 16362 11231 16474 18307 18332 18635 18869 13621 19582 12836 19395 14216 12229 14607 15365 18915 19653 11653 J Gollards/Samen Eén, Beatrixlaan 1-39 oneven/2-58 even, Binnenburg, l,.v'y'Yckstraat, Elemert, Gasthuisstraat 1-31, Gravenstraat, Groeneplaats, Ff Ada van Hollandstraat, Hollewal, Kantoorstraat, Keesomlaan 9-39, Mo lano e[^warsstraat' Parkstraat, Schilderend 6 en 10, Stenenplaats, Vismarkt, Warmoesstraat, Weststraat, Weverstraat, Pater Witteplein, Zwaan- ^an beatrixlaan 41 t/m 143 oneven, Noordwester, Schoorwal, IB a Vloedliin' Zeebries, Duinreep. Iha .c^erorn' Barnardlaan 50- even en 63-121 oneven, Bmsbergenstraat, fca. Drijverstraat, Marelstraat, Starkenburgh, Thijsselaan, Waalderstraat |c. m'nalaan 7 oneven en 50-120 even, Wilsterstraat Orkeatr,x'aan 145 oneven en 60-.... even; W. van Beierenstraat, Boo- I *2?ord' Gasthuisstraat 33-76, Jonkerstraat, Kogerstraat 59- oneven IOmat inbaan* E.en h®,minalaan. Juhanastraat, Burdetstraat, Mr Kraaistr., Bernhardlaan r en 2-48 even, Tjakkerstr., Lieuwstr. r rj evon, i jan.r.i t: Bernhatdlaan 123-, 12-48 oneven, Maricoweg, Schoonoordsingel, Waal even en 1-43 oneven, Wagenmakerstraat. .....cm i-«to oneven, vvag 0l4^ma'aan 1 Haffelderweg even, Slingerweg 21-27. Keesomlaan 1-7; Schilderend 1-143 one- 3e klasse A MFC 22 33 Helder 22 32 Alcmaria Vitrix 22 27 SVW 22 24 De Rijp 22 24 Schagen 22 22 WGW 22 21 Purmersteijn 22 21 Foresters 22 20 EVC 22 20 Texel 22 11 Zeevogels 22 9 3e klasse A (zaterdag) Alkm. Boys 20 35 Schagen 20 33 Uitgeest 20 24 SDOB 20 20 Purmerend 20 20 VVZ 20 18 De Koog (z) 20 17 Zaandijk 20 16 GSCK 20 13 Saenden 20 12 Kwadijk 20 10 B-junioren Ie klasse A Schagen B1 16 29 Helder B1 16 28 Geelzwart B1 16 24 Tex. Boys B1 15 12 HSV B2 16 12 Hollandia T B1 16 12 Watervogels BI 16 10 Wieringerwaard B1 15 9 HCSC B1 16 6 2A B junioren Schagen B2 14 21 Callantsoog B1 15 21 N. Niedorp B1 16 21 Texel B1 14 20 VZV B1 15 18 Succes B1 16 17 BKC BI 18 16 Helder B2 16 15 HCSC B2 14 3 Winkel B1 16 2 B junioren 2B WGW B2 17 29 ZAP B1 16 26 HRC B2 15 17 SRC B2 15 17 Sint Boys B1 15 15 Wieringermeer B2 15 15 VIOS (W) BI 14 11 Oosterend BI 11 9 JVC B2 15 4 SVAP B1 13 3 C junioren 1e klasse C1 Schagen C1 20 39 SRC C1 20 30 Helder C1 20 28 Watervogels C1 20 26 Geel Zwart C1 20 23 Texel C1 19 20 Kaagvogels C1 20 18 HCSC C1 20 16 Vios (W| Cl 20 7 BKC C1 20 6 Bergen C1 19 5 C junioren 2B N. Niedorp C1 16 29 Dirkshorn C1 16 24 SRC C2 14 20 JVC C2 16 19 Hollandia T C1 15 18 Schagen C2 12 13 Winkel Cl 15 10 Texel C2 14 9 ZAP C2 15 4 HCSC C2 15 2 2A C junioren De Koog C1 15 28 Vesdo Cl 13 22 Sint Boys C1 15 21 ZAPC1 16 15 HRC C2 16 13 Succes C1 14 11 Wieringerwaard C1 15 11 WGW C2 15 10 VZVC1 15 9 Texelse Boys C1 12 6 Meisjes junioren HRC 12 21 KGB 12 17 Berdos 11 15 Alkmaarse Boys 10 14 Reiger Boys 8 10 Zouaven 8 9 Tex. Boys 8 4 Kolping Boys 9 4 JVC 8 2 Duinzanders 10 0 Pupillen ID ZAP D1 10 18 HCSC D3 10 13 BKC D1 9 9 Succes D2 9 7 Texel Dl 10 6 SVAP D1 8 3 Pupillen 1E JVC D2 7 14 HRC D2 7 8 Texel D2 7 7 Wiron D2 8 5 WGW D4 7 2 3e klasse A Zeemacht 20 32 Sint Boys 20 30 BKC 20 30 Koedijk 20 23 Watervogels 20 20 Dirkshorn 20 19 Petten 20 15 ZDH 20 13 Texel is een paar nieuwe dier soorten rijker. En daarmee is de Texelse natuur weer een beetje armer. Want het zijn soorten die hier niet van nature thuis horen. Dieren die ontsnapt zijn of tosgelaten. Onze natuur is daardoor een beetje minder „echt Texels" geworden. Eilanden, zelfs al liggen ze heel dicht bij het vasteland zoals Texel, hebben vaak een aparte flora en fauna. De barrière van water voorkomt dat sommige soorten op natuurlijke wijze op het eiland belanden. Het is lo gisch dat hoe verder een eiland van het vaste land ligt, hoe zeldzamer flora en fauna zijn. Ook de periode dat een eiland eiland is, speelt mee. Texel is natuurlijk nog maar kort een eiland en ligt dicht bij land. Toch kent ook bij ons vooral de fauna heel eigen aspecten. Vooral het ontbreken van een aantal zoogdieren en amfibieën en reptielen is opvallend. Maar er zijn zelfs ook vogels, zo on geveer de meest mobiele die ren, die hier niet voorkomen. Bijzonder? Waarom is het ontbreken van soorten zo bijzonder? Hoe meer, hoe beter, zou je denken. Maar dat is niet altijd zo. Omdat veel diersoorten elkaar becon curreren of invloed op elkaar uitoefenen, voegt het ontbre ken van een soort soms juist iets toe aan de natuurlijke waarde of rijkdom! Een voorbeeld. Op Texel ont breekt de gewone veldmuis. Wel leeft hier de verwante noordse woelmuis. Dit is in Ne derland een zeldzame soort. Hij is door de agressievere of slim mere veldmuis in een grijs ver leden naar de moerassige plaatsen gedrongen waar veld muizen niet komen. Maar om dat wij geen veldmuizen hebben, komen op Texel de noordse woelmuizen bijna over al voor. Bij ons is daardoor een elders zeldzame soort wèl talrijk! Een ander voorbeeld. Doordat op ons eiland een aantal roof- diertjes zoals marter, wezel en vos, ontbreekt, hebben grond broeders (lepelaars, wulpen en weidevogels bijvoorbeeld) meer kansen jongen groot te bren gen. En omdat die soorten dus goed vertegenwoordigd zijn, zijn er op Texel naar verhouding meer kiekendieven. En dat zijn weer vrij zeldzame broedvogels elders in ons land. Eigen karakter Het eigene, het typisch Texelse, gaat dus bij het invoeren van „vreemde" soorten verloren. Texel gaat daardoor ook wat natuur betreft steeds meer op doorsnee-Nederland lijken. Daarom maken natuurliefheb bers zich nogal druk over ont snapte of losgelaten niet- Texelse dieren en vinden we dat dieren die niet op eigen kracht of natuurlijke wijze op het ei land geraken, hier niet thuisho ren. Steeds weer is er sprake van een (kleine) ecologische ramp! Nijlganzen Dit jaar zijn er voor zover ik weet, op Texel voor het eerst enkele broedgevallen van nijl ganzen vastgesteld in de na tuurgebieden van Staatsbos beheer. De nijlgans is een Afri kaanse soort die veel in gevan genschap wordt gehouden. Jaren geleden al ontsnapten ze uit de waterwildcollecties en spoedig daarna broedden ze in het wild. Dat het zo lang ge duurd heeft voordat ze Texel hebben bereikt, mag opmerke lijk worden genoemd. Blij zijn we er dus niet mee. Niet alleen omdat hij hier niet hoort, maar ook omdat het een nogal agres sieve soort is. In z'n leefgebied deinst hij er niet voor terug an dere vogels te verjagen of te verdrinken. Overal waar een nijlgans broedt, is dus geen plaats meer voor een inheemse soort. Eekhoorns Een volgend geval van onna tuurlijke introductie is het ver schijnen van eekhoorns in het Texelse bos. Anders dan bij on ze gevleugelde „vrienden" die Texel via de lucht bereiken, komt dit kwaad van het eiland zelf. Afgelopen herfst waren er al berichten van een eekhoorn of enkele eekhoorns rond het NIOZ en in het Hoornder Nieuwland. Vandaar was het spoor te volgen via de Hoorn- derweg richting Den Burg en de Dennen. We hoopten dat er sprake was van maar één exemplaar (die gaat op den duur wel weer dood). Maar dat bleek (helaas) niet het geval. Begin mei zag ik in het bos twee exemplaren bij elkaar en er is zelfs sprake van drie bij een. Het blijft nog een beetje de vraag of dit echt leidt tot een definitieve vestiging van eek hoorns in het bos, maar ik ben bang dat dat wel zo zal gaan. Het lijkt misschien of ze iets aan de waarde toevoegen, maar (niet alleen omdat ze wel eens nesten van vogels roven) ze vormen dus een verarming. Eekhoorns zijn mooie en leuke Oosterend 20 13 HRC 8 16 18 Kreileroord 20 13 Watervogels 6 16 17 Vesdo 20 12 JVC 6 18 13 WGW 6 18 6 3e klasse B Kreileroord 3 16 0 ALC 20 34 Flevo 20 31 Reserve 5e klasse B Zuidermeer 20 27 Winkel 3 20 33 DESS 20 24 Oudesluis 3 20 31 Tex. Boys 20 23 SRC 7 19 28 De Koog 20 21 JVC 7 18 23 N. Niedorp 20 19 Helder 6 19 23 Con Zelo 20 17 ZAP 8 19 19 Oudesluis 20 16 BKC 5 17 13 AGSV 20 7 Petten 3 18 9 Twisk 20 1 Tex.Boys 3 13 8 Wieringerwaard 4 15 4 Reserve 1e klasse A Con Zelo 4 16 3 SVW 5 22 32 Zouaven 3 22 29 A junioren 2e klasse A SRC 3 22 27 Sint Boys A1 11 22 LSVV 3 21 25 JVC A2 13 18 Berdos 2 22 24 Kaagvogels A1 12 16 SC Dynamo 2 22 23 Tex,Boys A1 11 12 Texel 2 22 21 ZAP A2 13 12 WGW 3 22 19 HCSC A2 12 11 Alcm. Vitrix 3 21 17 Wieringermeer A2 13 10 Alkm. Boys 2 22 17 Winkel A2 11 8 Wieringerwaard 2 22 15 West Frisia A2 14 1 Always Forward 4 22 13 Reserve 3e klasse A WGW 4 18 30 Watervogels 2 18 28 SRC 4 16 23 BKC 2 17 20 N.Niedorp 3 17 18 Succes 3 16 15 Vesdo 2 17 12 Kaagvogels 2 16 11 ZAP 4 18 8 De Koog 2 17 1 Reserve 5e klasse A Texel 3 16 22 Oosterend 2 16 22 ZAP 7 19 22 Oudesluis 2 20 22 Schagen 7 17 20 Helder 5 18 20 De Rijp 15 29 Flamingo's 2 15 21 Tex.Boys 14 19 LSVV 14 17 Kolping Boys 2 16 17 Egmondia 15 15 DTS 16 14 Sint Boys 16 4 JVC 2 15 0 Voetbal indeling 4e klasse A seizoen 1994-1995 Texel; Go Ahead; Wieringer waard; Grasshoppers; Spirit; SRC; Always Forward; Hollandia T; Zouwen; DTS; Vios(W); SEW. diertjes, dat ben ik van harte met iedereen eens. Echter niet in het Texelse bos, net zomin als een kangoeroe of een geel- kuifkakatoe dat is! Wat te doen? Er is eigenlijk maar één middel om er voor te zorgen dat de Texelse natuur Texels blijft. Dat is door te verbieden dieren te houden die niet van nature op het eiland thuishoren en geen gangbare" huisdieren zoals honden, kippen of konijnen zijn (uitzetten zou uiteraard ten alle tijden verboden moeten zijn). Immers, als we de dieren in ge vangenschap houden, kunnen ze ontsnappen. En wie contro leert of de kooitjes niet toch een keer worden opengezet? Een hobby van een enkeling kan zo uitlopen op een ca tastrofe in de Texelse natuur, zeker als er ook (niet-inheemse) roofdiertjes worden gehouden. Wat mij betreft zou in de APV een verbod moeten worden op genomen. Eventuele vergunningverstrek kers het Ministerie van Land bouw, voor het houden van niet-Texelse soorten zouden re kening moeten houden met on ze kwetsbare eilandpositie. Dit is natuurlijk geen garantie dat de natuur blijvend tegen „exo- ten" beschermd wordt, maar er zijn dan sancties mogelijk. Ondertussen moeten mensen die dergelijke dieren houden be seffen dat ze een veel grotere verantwoordelijkheid hebben dan alleen te zorgen voor het welzijn van hun dier. Ze moeten ook de „echte" natuur tegen ontsnappingen beschermen. Wie eekhoorns of nijlganzen (al of niet met jongen) ziet, wordt verzocht dit door te geven aan Ecomare, telefoon 17741. Liefst met exacte lokatie en tijd. Adriaan Dijksen - Ecomare Marieke Westerlaken is geslaagd voor de richting ondernemers schap, schoonheid- en voetverzor ging aan het Kennemerpoort- college voor MDGO-UV te Haarlem. Aan de Landbouwuniversiteit te Wageningen is Niels Jimmink af gestudeerd als landbouwkundig ingenieur. Hij behaalde het docto raal examen van de richting „Alge mene Agrarische Economie" en „Bedrijfskunde". „Een hele lijst met geslaagden voor het zwemdiploma in de krant, maar mijn naam staat er mooi niet tussen", beklaagde Ivo Geersen (6) uit Den Burg zich bij de redac tie. Om zijn gelijk te bewijzen had hij het zwembrevet maar meege nomen. Ivo, gefeliciteerd. Geslaagd. Kees Plug uit Den Burg slaagde aan de Technische Universiteit Twente voor het doc toraal examen Chemische Tech nologie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 5