xelse para's baas eigen luchtruim Soede triathlonprestaties n Texelaars op vasteland KORT Texels hXï i\r& tigtal Texelaars it op surfplank engst bandenactie valt niet mee i jeugdtennisser Van den Berg wint duel van Loning Vissers werpen om het verst Clubmiddag golf Warme Vaals-Texel gaf geen problemen Bruidspaar op ski's vermaakt volle dijk Slot basketbal Intruderclub met 80 motoren present Ploegentijdrit Record-opbrengst voor Anjercollecte AOT wijzigt route tijdens dorpsmarkten Stijldansen TEXELSE p COURANT Twee Deuce-teams gepromoveerd Lydia Lap en Jelte van der Kooi stalen als bruidspaar de show. surfsters krijgen aanwijzingen van Gert Jan de Wit en Tineke Zuldema. IFoto Frons Hopman eer dertig nieuwsgierigen en zaterdag kennis met de ort. De organisatie van urfclub Texel toonde zich en met de animo voor de pdag". ■jonge als volwassen Texe laren naar Dijkmanshuizen waar het dankzij het weer aangenaam toeven Poor het matige briesje was eilijk de wind vol in de zei- ;rijgen, maar voor de begin- laren de kalme omstandig- een voordeel. De eerste adden begeleiders Tineke Gert Jan de Wit en arige Coen Zoon werd zon- Waalwijk 17e bij een wed- i het landelijk jeugdcircuit igensvan 14, 15 en 16 jaar. d eerste bij de 14-jarigen. zwemmen (750 meter) A|oen 15e en bij 20 km fiet- J 5 km hardlopen kon hij die aardig in stand houden. De jl jd was de derde in een dr il i vijf. Coen is in dit klasse- 1 lans 13e. De deelnemers beter presteerden zijn alle- _iider. «iller triathlontalent mani- lezich zaterdag in Langen- - waar Johan Weijdt, 3 aan Ran, Kim Kooger, Afra Reyer Stevens en Robert >el 200 meter zwommen. Joost Albers de handen vol en moesten er per plank groepjes worden geformeerd. De club maakte gebruik van materialen van de vroegere surfschool van Van der Vis. Ook konden de deel nemers oefenen op de simulator op de dijk, om zo te wennen aan de wiebelende surfplank. Sommi gen hadden de techniek snel on der de knie en zeilden onder toeziend oog van ouders zelfstan dig heen en weer in de baai. De surfclub hoopt dat met deze geslaagde dag nieuwe interesse is gewekt. Op zondag 31 juli timmert de club nogmaals aan de weg, want dan wordt in samenwerking met o.a. de kanoclub bij Dijkmans huizen een spectaculaire open dag gehouden. lelbelovend triathlontalent el. Dat is het afgelopen id weer eens gebleken ral de jeugd indruk maak- riathlons op het vasteland. 6 km fietsten en 2 kilometer hard liepen. Kim Kooger werd derde bij de meisjes en Afra Meijer zesde. Bij de jongens werd Reyer Stevens vijfde, Johan Weijdt zevende, Ro bert Jan Appel tiende en Sebasti- aan Ran twaalfde. Er waren totaal vijftig deelnemers. Volwassen Texelaars deden zon dag mee aan de kwart triathlon van Hoorn, die totaal 350 deelne mers trok. Guido Banda werd 23e in een tijd van twee uur en vijf mi nuten. Remco Nagtegaal eindigde in de middenmoot met twee uur en zeventien minuten. In de Texelse delegatie zaten drie vrouwen. Colinda Brouwer werd in die categorie eerste met twee uur en zestien minuten, Mariska Koen- ders tweede met 2.17 en Nata- scha van der Vis kwam niet verder dan 2.25 omdat het fietsen niet zo best lukte, maar bereikte daarmee toch de middenmoot. ng van de Atletiek Vereni- ixel om door de symboli- verkoop van betonnen 'banden f10.000,- bijeen voor de aanleg van de )aan in Den Burg, is maar deeltelijk geslaagd. inge Koen van Bommel uit osdorp heeft in Winkel het iwentoernooi" voor ten- Itot en met 12 jaar op zijn eschreven. De speler van te wist alle zes partijen in winning om te zetten. In 'trekkelijke finale was hij Enstander uit Hoorn met baas. Voor het Texelse bekende het een geslaag- fbereiding op de reeks t toernooien", waaraan hij wil meedoen. Van de 400 beschikbare banden werden er 100 afgezet, zodat de actie niet meer dan f2500,- heeft opgeleverd. De organisatoren had den een beroep gedaan op de Texelse bedrijven. Gehoopt wordt dat velen daarvan alsnog over de brug zullen komen. Wie banden wil kopen kan altijd bellen naar Dirk Oosterhof, nummer 22198 of Theo Legierse, nummer 13145. Als het streefbedrag niet bij elkaar komt, zal de vereniging het geld moeten lenen bij de bank. Er is nauwelijks eigen reserve meer om dat f20.000,- is gestoken in de verlichting van de baan. Parachutiste. Tijdens het Neder lands kampioenschap parachu tespringen op vakantiecentrum De Krim blesseerde een 38-jarige deelneemster uit Capelle a.d.Ussel zich donderdagmiddag bij de lan ding aan een knie. De ambulance werd gewaarschuwd, maar de ver wondingen bleken mee te vallen. De zondag door Windsurfclub Texel gehouden wedstrijd had te kampen met weinig wind. Met een zwakke westenwind bonden tien surfers en één tandem (Joris La- mens en Gert Jan de Wit) de strijd met elkaar aan. Op de drie km lan ge driehoeksbaan toonde André van den Berg zich uiteindelijk de sterkste. Hij moest wel afrekenen met Menno Loning, die de eerste manche op zijn naam schreef. Lo ning had snel de leiding genomen en stond die niet meer af. Van den Berg werd tweede, de tandem (die buiten mededinging meedeed) derde. Na de pauze waren de rol len aan kop omgedraaid. Uitslag I.André van den Berg; 2.Menno Loning; 3.Mark van Rijsselberghe, 4.René Hoep; 5-Johan Cnossen; 6.Joost Albers; 7.Jacob Roeper, 8.John Zuidema, 9. Men no Goénga; 10.Klaas Jan van der Vis. Aanstaande zaterdag en zondag kunnen de Texelse surfers hun krachten meten met de Neder landse top, want dan wordt bij paal 28 het Nederlands kam pioenschap windsurfen ge houden. Met de zomerstop in het vooruit zicht hadden de sportvissers een magere vangst. Bij paal 31 wisten slechts drie van de elf deelnemers een visje op de meetlat te krijgen. Eerste werd Paul Verhagen, die een zeebaars van 38 cm aan de haak sloeg. Piet Kingma ving een bot van 25 cm en Roel de Zwart moest zich tevreden stellen met een botje van 18 cm. Aan de werpprestaties lag het niet, want bij de verwerpwedstrijd werden grote afstanden gegooid. Ton Dorst gooide 120 meter, Map van der Zwaag 105 meter en Jan Kingma haalde 104 meter. De vol gende viswedstrijd is op 19 juli aan de Eendrachtweg. Golfclub „De Texelse" houdt zon dag clubwedstrijden, gevolgd door een barbecue. Deelnemers aan de middag, die om 14.00 uur begint bij de golfschool op De Krim, die nen zich aan te melden voor vrij dag 20.00 uur bij Leo Timmers, tel. 15686. Het maximum aantal inschrijvingen is zestig. Kosten be dragen f20,- per persoon en moe ten ter plaatse contant worden voldaan. Puppyclub. Wegens onvoldoen de aanmeldigen dreigt de puppy cursus van de Hondenclub met door te gaan. De vereniging vraagt daarom belangstellenden zich te melden, zodat de cursus zo spoe dig mogelijk kan beginnen. Aan melden kan bij Marion Zijm, tel. 14205. Het dames-kring-team Deuce A, dat kampioen was geworden in de 2e klasse A, heeft de promotie wedstrijd tegen Anna Paulowna A, in een uitwedstrijd met 1-3 ge wonnen en promoveert daardoor naar de 1e klasse. Het dames-distrikt-team Deuce 1 heeft de beslissende laatste wedstrijd van de kompetitie met 2-4 verloren van het Helderse H.T.C. 3. Achteraf is echter geble ken dat door H.T.C. een niet- gerechtigde speelster was ingezet zodat de KNLTB de uitslag van die wedstrijd heeft gecorrigeerd in 3-3. Dit betekent dat Deuce 1 kampioen is geworden en automa tisch promoveert naar de 2e klasse. Op zaterdag 16 juli houdt Deuce, als officiële ingebruikname van de nieuwe kunstgrasbanen, een inspeel-toernooi. Er wordt dames dubbel, heren dubbel en gemengd dubbel gespeeld. De senioren-leden van alle Texelse tennisverenigingen worden uitge nodigd om hier aan mee te doen. Men kan natuurlijk maar aan één categorie deelnemen. Het toer nooi zal om 10.00 uur beginnen. Hoe lang het duurt hangt af van de deelname. Men kan zich opgeven door in te schrijven op de lijst in het clubge bouw of telefonisch bij een van volgende personen: E. Dankers, tel. 14397; J. Zutphen, tel. 14454; P. Witte, tel. 13123. Men kan zich opgeven als koppel, maar ook als enkeling. Zij volbrachten de fietstocht Vaals-Texel. Op de voorgrond v.l.n.r. Jan Kuiper en Cees Ran (begeleiders). Marijke Stark. Leo Vlas en Sjaak Randsdorp. Achterste rij: Maarten Dijker, Kees Wonder. Jan Nico van der Ploeg. Jan Zijm, Loek van Vliet en Dik Haker. (Foto Frans Hopman) noodweer losbarstte en de blik- te onderling sfeer en sa- 11 25.000 sprongen heb- J9®holpen aan het succes Texelse parachutesprin- ens de Nederlandse Karn appen vorige week op Bij drie van de vier on twanten de instructeurs 'a®f uit de bus. Martin van e'. verbonden als video- 1 het Paracentrum Texel, elk onderdeel waarop hij ®0n medaille te verove- *e'se kampioensteams u't bij het Paracentrum e 'nstructeurs en ervaren springers diebijna we- 0» het eiland present zijn. Onder de naam „High-ten" legde het viermansteam met oud- Texelaar Rob Maas beslag op de eerste plaats in het onderdeel vrije val formatiespringen. Ze werden gevolgd door de eveneens Texelse „For Tops". Para-instructuer Iwan Spilker maakte deel uit van de ploeg „Low-ten", dat de meeste rondjes draaide bij het achtmans formatiespringen. Teamlid Van den Brakel ging uiteindelijk naar huis met twee gouden medailles en één bronzen. Derde Texelse suc ces vormde het koepelforma- tiespringen waarbij instructeurs Spilker, Herman Landsman en de gebroeders Simon en Ernst Woer- lee in zeven sprongen met geo pende parachute honderd rotaties maakten. De ervaring en teamgeest van de Texelaars gaf volgens Spilker de doorslag. „Eén team had zelfs tachtig sprongen in Spanje ge maakt. Maar hun teamverband was weinig hecht." De Texelaars moesten alleen in het solo onderdeel luchtballet hun meerde re in een Rotterdams team erken nen. Dit atletische onderdeel werd op last van de jury door een ca- merman zo artistiek mogelijk vast gelegd. Het succes in eigen luchtruim is een aardige opsteker voor de pa ra's, die dit als een goede promo tie zien voor het springen op Texel. „De organisatie verliep vlekkeloos en dat is een goede reclame." De publicaties in regionale en landelij ke bladen trokken eveneens de aandacht. „Er zijn toch heel wat springers die nog een terugkeren naar het eiland." Het succes is aanleiding voor de Texelaars te proberen het NK ook volgend jaar naar Texel te halen. Tevoko. Ter afsluiting van het volleybalseizoen houdt Tevoko woensdag een mix-toernooitje. Vanaf 20.45 uur zijn zowel jeugd-, recreantie als competitiespelers welkom in de Burg. De Koninghal. Voor de elfde keer heeft een groep Texelse toerfietsers de 350 km lange tocht Vaals-Texel gereden. Zondagavond rond kwart over acht arriveerden de negen leden van toerclub Taxi 12000 in de Warmoesstraat, waar traditiege trouw het bedrijf van de sponsor het eindpunt vormde. Familie en bekenden bezorgden de fietsers een feestelijk onthaal met uiter aard vele bossen bloemen. De „monsterrit" was ditmaal zonder noemenswaardige problemen ver lopen. Mecanicien Cees Ran hoef de slechts in actie te komen voor één lekke band en enkele losse spaken. Het meest spectaculair was in feite de heenreis, toen een Met hun idee voor een gekostu meerd bal op het water wist Wa terskivereniging Texel zondagmiddag talrijke nieuwsgie rigen naar de Oudeschilder haven te lokken. Op de zonnige dijk ver maakten de toeschouwers zich met diverse creaties van cluble den. Zo zagen ze o.a. een doedel zakspeler, een indiaan en clowns op volle vaart achter een motor boot voorbij scheren. Het meeste applaus ging naar Jelte van der Kooi en Lydia Lap, die voor de gele genheid een bruidspaar vormden. Per open wagen en luid toeterend werd het stel de dijk opgereden, waarna ze tot hilariteit van de aan wezigen de ski's aantrokken en vrolijk hun rondjes draaiden. Ge heel in stijl haalde Van der Kooi de bruid na afloop uit het water en droeg haar de dijk op. Op veler ver zoek herhaalden de echtelieden" hun stunt later op de middag. De jury beloonde hun optreden met de maximale score. Uitslag l.Jelte v.d.Kooi/Lydia Lap 40 punten; 2 Frans Hopman 19; 3.André van den Berg 18; 4 Enk Witte. Peter Witte. John Daalder en Richard Witte 17; 5. Romein Dros en Er ik Venneker 16; 6 Maurice Riemens 15; 7. Monique Kalk en Pascal Riemens 10 sem op de trein leiding insloeg. Na dat de groep zaterdagavond in een restaurant in Valkenburg naar Nederland-België had gekeken en na een korte nachtrust, waren ze om half vier 's nachts vertrokken. Het eerste stuk verliep bijzonder vlot, omdat via de Mergelland- route werd gereden en dus niet hoefde te worden gestopt om de kaart te lezen. Via o.a. Tiel en Zeist koersten de Texelaars richting Noordholland. De warmte gaf on derweg geen hinder; volgens de deelnemers was het aangenaam fietsweer. Minder voortvarend ging het bij de lastige passage van Amsterdam. Door zoeken en verkeerd rijden verspeelde het negental daar tijd, zodat ze uiteindelijk op het laatste stuk naar Den Helder nog hard i moesten trappen om de boot van half acht te halen. De 52-jarige Leo Vlas, die vorig jaar wel de tweedaagse tocht Bastogne-Texel fietste, deed voor het eerst mee aan Vaals-Texel. Met zijn 59 jaar was Dik Haker de oudste en Jan Nico van der Ploeg (23) de jongste. De Texelse basketballers sluiten deze week het seizoen af. Van avond (dinsdag) is de laatste trai ning met een mixtoernooitje, waarbij alle leden (junioren, dames en heren) om 18.30 uur worden verwacht. Het toernooi duurt tot 20.30 uur. Zaterdag is in de Burg. De Koninghal een wedstrijd tussen het herenteam van De Mareis en een selectie uit de eilandcompeti tie. Publiek is uiteraard welkom. Het programma begint om 20.00 uur met een warming up, een kwartiertje later gevolgd door de eerste helft. Om 21.10 uur is de wedstrijd ten einde. De Intruder Owners Club Holland, een verzameling eigenaren van het motormerk Suzuki, type Intruder, bracht afgelopen weekend een massaal bezoek aan Texel. Een groep van ongeveer ruim honderd motorrijders op 85 motoren liet vrijdagavond de banden voor het eerst kennismaken met het Texel se wegdek. Bepakt met tentjes en slaapzakken zette het opvallende peloton koers richting vakantie centrum De Krim, waar men twee dagen en nachten te gast was. Za terdag maakten de Intruders een rondrit over het eiland, met halver wege een stop bij het Maritiem en Juttersmuseum. De op de haven geparkeerde Intruders, die qua ty pe met de Harley Davidson verge lijkbaar zijn, trokken veel bekijks. Ook Garage Dros in Eierland, de Suzuki Intruder dealer op Texel, kreeg visite, wat aanleiding was voor een groepsfoto. Na de voet balmatch Nederland-België kon den de motoreigenaren hun zangtalenten tonen in de kantine van De Krim tijdens een „Intruder- karaoke". Zondagochtend vormde het gezamenlijk ontbijt de afslui ting, waarna de deelnemers drup pelsgewijs huiswaarts keerden. Volgens Fup Boon uit Oosterend, één van de vier Texelse Intruder- clubleden, vonden de rijders het weekend „perfect geslaagd" en voor herhaling vatbaar. Voor de ze kerheid bombardeerden de cluble den Boon alvast tot organisator van het weekend in 1995. Bij de PEN-centrale werd vrijdag avond een ploegentijdrit gehou den, één van de voorbereidings wedstrijden op het Noordhollands kampioenschap (Oudeschild-De Cocksdorp v.v.) op 10 september. Bedrijfsteams kunnen dan weer strijden om de bedrijfsbokaal. Om hun deelname te bevorderen kon den de bedrijfsteams vrijdag tien, vijf en drie seconden bonificatie verdienen. Er kwamen echter slechts twee ploegen opdagen (Vissers Bouwbedrijf en Fa. Taten- hove). De overige teams werden geformeerd uit leden van de wie lervereniging. Voorafgaand reed de jeugd een koppeltijdrit over acht kilometer, gewonnen door Er- win Goënga en Evert Rikkenberg (tijd 15.16 min). Bij de senioren won het trio Vinke/v.d.Kie- boom/Broekman, dat 33.58 minu ten nodig had voor de 24 km. Loek van Vliet en Jan Zijm eindigden met zijn tweeën op bijna twee mi nuten op de tweede plaats. Derde werd de triathlonploeg. Op 8 juli (24 km) en 12 augustus (32 km) staan de volgende ploegentijdrit ten op het programma. Mede door de inzet van een zestal Texelse verenigingen heeft de jaar lijkse Anjercollecte ditmaal ƒ3.771,- opgebracht, een record- score. Ter vergelijking: de afgelo pen jaren varieerde de opbrengst van ƒ1.500,- tot ƒ2.700,-. Een der de deel van het ingezamelde be drag komt direct ten goede aan de collecterende verenigingen. Dat zijn DEK (Den Hoorn), Excelsior (Oosterend), 't Amateurtje (De Waal), peuterspeelzaal De Kooter- keet (Oudeschild), de Speel-o- theek en Scouting Texel (beide Den Burg). De organisatie was evenals voorgaande jaren in han den van de Welzijnsstichting. Tijdens de zomerse dorpsmarkten in De Cocksdorp, Den Hoorn en Oosterend zal de AOT-bus de cen tra mijden en dus een gewijzigde route volgen. Tijdens de Durper Markten (don derdag) is de toestand tot 15.56 uur normaal. Daarna zal de bus over de Langeveldstraat rijden. Tijdens de Hoornder Donderdagen rijdt de bus tot 16.05 uur normaal; daarna over de Westerweg met als tijdelijke haltes Kleiweg-Diek en Kleiweg-Westerweg. Tijdens de Oosterender rommelt- jesmarkten rijdt de bus tot 9.14 uur normaal; daarna via de Ko ningsweg, waar ook kan worden in- en uitgestapt. ..En ze konden nog waterskiën ook! IFoto's Frons Hopman) Fietsdiefstal. Bij scholenge meenschap De Hogeberg ver dween vorige week een zwarte MTB-damesfiets. De gedupeerde, een 18-jarig meisje uit Den Burg, had de fiets wel op slot gezet. BZN. De entree voor het optre den van de Volendamse formatie BZN in De Kampanje op vrijdag 21 april bedraagt ƒ52,50 (met kor tingpas ƒ44,50). In de vorige edi tie van de TC stond een onjuist bedrag vermeld. Niet alleen in de winter, maar ook in de zomer kunnen liefhebbers van stijldansen terecht in het Eier- landse Huis. Op de zondagavon den 3 juli en 20 augustus zijn zowel Texelaars als vakantiegan gers welkom om onder het genot van een hapje en een drankje hun beste beentje voor te zetten bij o.a. de Engelse wals, foxtrot en rumba. De aanvang is beide avon den 20.30 uur, de toegang is vrij. DINSDAG 28 JUNI 1994

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 7