De makelaars bieden aan: DROS TWEEWIELERS k ES ÈW M Te koop JOS KAGER 1 i\zië" BIJNA VOOR NIETS UW ZOMERGARDEROBE AANVULLEN? „De Banaan" J. van der Vis 1 DROS TWEEWIELERS damesmode moerbee EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ JEZELF TE KOOP VOLVO 740 GARAGE DROS JËW sfeervol Aziatisch lopend buffet Dé bromscooter van 19( TEXELSECOURANT' Uw mooiste voordeel deze zomer. Dat kan nu bij Damesmode Moerbeek en Soks! Vrijdag en zaterdag bij Samen f6,95 verkoping van div. slooparlikelen en roerende goederen, 9 Eelman Van Heerwaarden TROUWFOTO'S NauiA KaJïï® TROUW- REPORTAGES voor uw nieuwe fiets, brommer, scooter, motor of grasmaaier. Voor reparatie of onderhoud halen en brengen wij het GRATIS van huis. WIJ HALEN EN BRENGEN GRATIS STUURGROEP WADDENPROVINCIES Nieuw interprovinciaal plan voor het Waddenzeegebied. Voor al uw drukwerk... Natuurlijk LenR N oord ■liïolland KENNISGEVINGEN Chinees-Indisch-Kantonees specialiteitenrestaurant Zondag 3 juli Speciale prijs: van YAMAHA at°e Gt^s P Verhuurbedrijf H. BRUINIf Brink 6, De Koog, tel. 27027. VRIJDAG 1 JULI 1994 Klassieke, modieuze mode bij Damesmode Moerbeek. Jonge, trendy mode bij Soks. Onze opruiming biedt u nu nog volop keuze in absolute topmerken. Dus kom snel bij ons langs... voordat de zomer écht begint. Parkstraat 4-6, Postbus 131 1790 AA Den Burg - Texel Telefoon 02220 - 13393, Fax 02220 - 10263 soks Parkstraat 4-6, Postbus 131 1790 AA Den Burg - Texel Telefoon 02220 - 13393. Fax 02220 10263 1 bos Wortels 1 kilo Andijvie 1 Bloemkool 1 Komkommer 1 krop Sla 1Vi kilo Tuinbonen 1,95 KAAS: Belegen per kilo f 11,95 NOTEN: Vï kilo doppinda's f2,95 250 gram pepitamix f2,95 Weverstraat 72, Den Burg. 2 juli van 9.00 tot 18.00 uur w.o. kozijnen, deuren, dakpannen, hout, meubilair, gordijnen, kooktoestellen, koelkasten, kachels, sanitair, etc. Betaling: uitsluitend contant, Zanddijk 2, Eierland. Vrijstaande bungalow tweede woning (Orchismienc 32, De Koog) met garage/berging en 588 m2 onder- en bijgelegen eigen grond Indeling: Ruime hal/entree met toilet en meterkast, grote slaapkamer met aansluitend badkamer met lig bad, aparte douche en dubbele wastafel, kleinere slaapkamer met wastafel, royale zitkamer; eetkamer met schuifpui naar terras, bijkeuken annex werk kamer met buitendeur, keuken met doorgang naar ruime garage/berging. Voorzien van een gasgestookte CV-installatie. Oplevering is desgewenst per direkt mogelijk. De vraagprijs bedraagt f 375.000k.k. makelaars in onroerend goed Weverstraat 94 1791 AG Den Burg telefoon 02220- 13555 fax 13946 De mooiste dag in je leven verdient de beste fotograaf. VAKWERK IN FOTO'S combi 2.4 turbo diesel 6 cil. 1987. Tel. 11233 De fotograaf met ervaring en oog voor detail. Neem de vakman, u mist nooit. Vraag naar de verschillende voordelen en mogelijk heden Fotograaf BOERSEN Koningstraat 36, Hippolytushoef Telefoon 02279 - 1482 Even DROS TWEEWIELERS bellen Grasmaaien wordt weer een feest Motorfietsen voor iedereen Ook voor het onderhoud Je blijft fietsen na een onderhoudsbeurt bij DROS TWEEWIELERS Oorsprongweg 3 Eierland, tel 11233 friesland, groningen, noord-holland De Colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies Groningen. Friesland en Noord-Holland maken bekend dat van 1 juli 1994 tot 1 oktober 1994 het Ontwerp Interprovinciaal Beleidsplan Waddenzeegebied ter inzage ligt op de gemeentehuizen van de Waddenzeegemeenten en in de bibliotheken in deze gemeenten. Gedurende deze penode kan een ieder reageren op dit plan. Het Ontwerp van het Interprovinciaal Beleidsplan Waddenzeegebied ligt tegelijkertijd ter inzage bij: - de afdeling Communicatie van de provincie Groningen, Martinikerkhof 12 in Groningen (telefoonnummer 050 - 164160); - het buro Voorlichting van de provincie Fnesland. Tweebaksmarkt 70 in Leeuwarden (telefoonnummer 058 - 92524): - het buro Communicatie van de provincie Noord-Holland, Dreef 3 in Haarlem (telefoon nummer 023 - 143143). Het plan is op deze adressen ook verknigbaar. In het plan spreken de Colleges van Gedeputeerde Staten zich uit over het in de komende jaren te vöeren beleid voor de Waddenzee en in de aangrenzende strook Noordzee. Het plan heeft een status vergelijkbaar met een provinciaal milieubeleidsplan en streekplan. De Colleges willen het betreffende gebied duurzaam beschermen en ontwikkelen. Binnen deze doelstelling moet ruimte blijven voor menselijke activiteiten met een economische en/of recreatieve betekenis. In het plan staat aangegeven hoe de Colleges dit willen bereiken. Tijdens de inspraakpenode worden dne openbare informatie-avonden georganiseerd. De data en adressen zijn als volgt: -13 juli om 17.30 uur Den Helder Hotel-Restaurant Lands End, Havenplein 1 -18 juli om 17,00 uur Leeuwarden provinsjehüs, Tweebaks-markt 52, - 20 juli om 20.00 uur Groningen Gebouw Provinciale Diensten, Eendrachtskade z z, 2. Mocht u willen reageren op het plan, dan kan dat. U kunt tijdens de informatie-bijeenkomsten uw mening geven. Daarnaast kunt u schnftelijk reageren door voor 1 oktober 1994 een brief te sturen aan de Colleges van Gedeputeerde Staten, De reacties kunnen worden geadresseerd aan; de Stuurgroep Waddenprovincies. Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden. Uw reacties worden meegewogen bij de definitieve vaststelling van het Interprovinciaal Beleidsplan Waddenzeegebied m februan 1995 door Provinciale Staten van de Wadden provincies. Leewarden 30 juni 1994 Gedeputeerde Staten van de Waddenprovincies PROVINCIE WOONWAGENPLAN NOORD-HOLLAND Het 'Woonwagenplan Noord-Holland 1994-1997' is op 13 juni I994 door Provinciale Staten van Noord-Holland vastgesteld. Een evaluatie van het gevoerde woonwagenbeleid is het belang rijkste onderwerp van dit plan. Verder komen aan de orde: - het uiterlijk in I997 te realiseren aantal standplaatsen voor woonwagens in de afzonderlijke Noordhollandse gemeenten. Bij de berekening van deze zogenaamde 'taakstellingen' is uitgegaan van de reëel in de gemeenten bestaande behoeften Elke gemeente bouwt zoveel mogelijk voor de eigen behoefte aan standplaatsen; - welke ongunstig gelegen woonwagencentra moeten worden opgeheven? Welke centra moeten vanwege hun te grote omvang in de planperiode worden 'gedeconcentreerd'? Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan de belanghebbende binnen zes weken na de dag van deze publikatie schriftelijk bezwaar maken tegen de inhoud van dit plan. Het maken van bezwaar dient te geschieden door indiening van een bezwaarschrift bij; Gedeputeerde Staten van Noord-Holland La.v. de secretaris van de Hoor- en Adviescommissie Postbus I23 2000 MD Haarlem. Het bezwaarschrift moet een omschrijving bevatten van het besluit waartegen het is gericht, alsmede de gronden van het bezwaar. Op dit adres is desgewenst een folder te verkrijgen met een uitleg over de procedure. Inlichtingen: Th. Vissers, dienst WEB (welzijnszorg), tel. 023-143537. Bestellingen: Centrale Bestuursdienst (distributie), tel 023-144426/4226 TERINZAGELEGGING VAN DE VAARWEGENVERORDENING NOORD-HOLLAND Vanaf I juli tot I september ligt in de kantoren van de gemeenten en waterschappen in Noord-Holland ter inzage de door Gedepu teerde Staten van Noord-Holland in ontwerp vastgestelde Vaarwegenverordening Noord-Holland 1994. De verordening op grond van artikel 145 Provinciewet, bevat bepalingen in verband met de scheepvaart en in het belang van de bescherming, de instandhouding en de bruikbaarheid van vaar wegen, de daartoe behorende bruggen, sluizen en viaducten en de daarlangs gelegen oevers en oeverwerken. Gedurende de periode van I juli tot I september kunnen belang hebbenden tegen de ontwerp-verordening schriftelijk bezwaren indienen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Dienst Wegen, Verkeer en Vervoer, Postbus 205, 2050 AE OVERVEEN. Voor vragen of opmerkingen kunt u bellen met mw. R. Mungroop, werkzaam bij de provincie Noord-Holland, tel. 023-145369. Haarlem, 29 juni 1994. 4» Groeneplaats 12, Den Burg, tel 13833 presenteren wij in de grote zaal (Uitsluitend na reservering) Aanvang 19.00 uur. Van f28,00 voor f25,00 per persoon. Kinderen van 4 tot 12 jaar 15,-. 25 Chinese en Indische specialiteiten gerecht Nagerechten: perziken, ananas, lychee, vruchtt gebakken banaan Vanaf 25 pers. lopend buffet gehele week mogel na reservering, prijs op aanvraag. Natuurlijk kunt u ook la carte bij ons eten Reserveer tijdig uw tafel: 13833 Ook afhaalmaaltijden (240 zitplaatsi (Big Wheels) Uit voorraad leverbaar in de kleuren: Deep Yellowish Green Metallic Dull Violet Metallic Black Open. 13 uur per dag, 7 dagen p» Een vrijstaand woonhuis met garage en recreatie woning, onder en bijgelegen eigen grond (380 m2), gele gen op een uitstekende lo catie op loopafstand van centrum en strand. INDELING WOONHUIS Ruime hal met toilet meterkast, L-vormige woonkamer, keuken ei keuken met uitgang ni zonnige binnenplaats. VERDIEPING: 3 slaapkamers, allen ir wastafel, 2e toilet en kamer. Tweede verdiep 2 slaapkamers, beide wastafel, berging. De woning wordt mol teel geëxploiteerd als sion (logies ontbijt). ZOMERWONING: Woonkamer, keuken, toilet, aparte douche en 2 slaap kamers. De zomerwoning is voorzien van inventaris voor 4 personen en is door de ANWB op 3 sterren niveau geclassificeerd. Het geheel is voorzien van een NEFIT HR C.V.-installatie 1 en heeft een aparte boiler. De woning en zomerwoning zijn in goede staat van derhoud. Het geheel kan eventueel op korte termijn vrij word' opgeleverd (met overname lopende verhuurcontractf van de bungalow voor dit seizoen). Prijs op aanvraag. BEMIDDELING ONROEREND GOED Bernhardlaan 109 Postbus 146 1790 AC Den Burg-Texel Telefoon 02220-128;

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 4