Zomeravond-cabaret in Klif van start Drie avonden fietsen langs fraaie routes Agenda F amilieberichten „Schildertje" opent seizoen met structuurschilderijen TEXELSE COURANT Gezellige bazaar Vrije School Superstars afgelast Maatschappelijk werk gaat op vakantie Niet Schieten en Duet Siglette Scheer- en melktrofee Hoonder donderdag Dinsdag 5 juli In zwempark Molenkoog wordt de tweede dag van de zwemvierdaagse gehouden, van 18.00 tot 20.00 uur. On der andere demonstratie boogschieten en liedjes van Frans en Lies. Tot 21.00 uur wordt in De Koog braderie gehouden In Cinema Texel draait om 20.00 uur „Schindlers List". De Wielervereniging Texel houdt op het circuit bij Den Burg een criterium. Start jeugd 18.15 uur; senioren 19.00 uur. Schipper Jan van Dijk van het bewakingsvaartuig Phoca ver zorgt in de Waddenwinkel aan de Wlhelminalaan in Den Burg een dia-lezing over de Waddenzee; 20.00 uur. Musica Texla geeft in de Her vormde kerk van Den Hoorn een zomeravondconcert, aan vang 20.15 uur. Toegang vrij; collecte na afloop. In theater-restaurant Klif 12 in Den Hoorn het cabaret Niet Schieten met „Natte narren" en Duo Siglette met „Geluk kig staan we hier". Entree f17,50; vriendenprijs f15,-. Woensdag 6 juli In Cinema Texel draait om 14.00 en 20.00 uur voor de laatste keer „Schindlers List". Donderdag 7 juli Om 14.00 uur gaat bij De Schuilhut in De Koog een ker- kentocht (historische route) van start onder leiding van een ervaren gids. Deelname is gratis. In zwempark Molenkoog is de derde dag van de zwemvier daagse. Met optreden van Ewout Adriaans, demonstra tie hulpverleningsteam van de brandweer (openknippen van een auto) en een kleine kermis. Onder leiding van mensen van IVN en Vogelwerkgroep be gint om 19.30 uur een excur sie rond de Horsmeertjes. Verzamelen op de par- keerstrook aan de Mokweg. In Cinema Texel draait om 19.00 en 21.15 uur „Naked Gun". Om 12.00 uur begint een kin derexcursie op het wad. Op gave hiervoor bij Waddenwinkel aan de Wilhj minalaan. Deelname kost f{ Vrijdag 8 juli In zwempark MolenkoJ wordt van 18.00 tot 2ol uur de vierde dag van 1 zwemvierdaagse gehoudj Met o.a. beachvolleybal, ld ne kermis en optreden Just Married. Bij het ZDH-terrein in C, Hoorn gaat om 19.30 uur eerste Hoornder crosski van deze zomer van start De Wielervereniging Tei houdt een ploegentijdrit a 24 kilometer, ook voor b drijfsteams. Start jeugd 18i uur; senioren 19.00 uur. In Cinema Texel draait o 19.00 en 21.15 uur „Naki Gun". Hoogwater Oudeschild Di. 4 4.25 en 16.54 Wo. 5 5.35 en 18.04 Do. 6 6.57 en 19.20 Vr. 7 7.55 en 20.14 Za. 8 8.55 en 20.55 Zo. 9 9.40 en 21.45 Ma. 10 10.26 en 22.25 Di. 11 11.00 en 23.10 Aan het strand is het ongeveer t uur eerder hoog water De zon komt 9 juli op om 5 28 uur enj onder om 21.58 uur. 8 juli nieu» maan; 10 juli springtij. „Heer, ik kom tot u" Verslagen, maar toch met dankbaarheid voor het jaar dat we toegekregen hebben, geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve man en onze papa Douwe de Boer op de leeftijd van 40 jaar. S. de Boer-Kingma Edwin Benno Annemieke Texel, 2 juli 1994 Wilsterstraat 20, 1791 XS Den Burg. Douwe is opgebaard in uitvaartcentrum „Texel", Bernhardlaan 147, Den Burg. Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen woensdag 6 juli van 19.30 tot 20.30 uur in het uitvaartcentrum en een half uur voor de rouwdienst in de kerk. Deze zal worden gehouden op donderdag 7 juli om 14.00 uur in de Gereformeerde kerk, Elemert 3 te Den Burg, waarna de begrafenis op de Algemene begraafplaats zal plaats vinden. Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, maar straks van aangezicht tot aangezicht. 1 Cor 13: 12 a Na een ernstige ziekte hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve zoon, broer, zwager en oom Douwe de Boer Lieve man van Sijke Kingma en vader van Edwin, Benno en Annemieke Hindeloopen: Wiebe de Boer Baukje de Boer-Smit Lunteren: Dirk en Gea Berno en Bauke IJlst: Harmen en Tjitske Wiebe, Hieke en Abe Hindeloopen: Jolling Hindeloopen: Barber en Peter Den Burg - Texel, 2 juli 1994 Géén woorden meer niet meer Ogen zien in gedachten jouw wil om te leven nog even... Opeens is hij er niet meer onze geliefde collega Douwe je gaf gewoon jezelf Zo denken wij aan jou. Dirk, Klaas Ina en Kees Douwe de Boer We zullen je missen. We wensen vrouw en kinderen veel sterkte. Je vrienden van de Marstuin Douwe Bedankt voor al je humor. Nooit meer: „dan in onze tijd" Sijke, Edwin, Benno en Annemieke ook op ons kun je rekenen. Ger, Margriet Ricardo en Patrick Met diepe verslagenheid hebben wij ka moeten nemen van het toch nog zeer on wacht overlijden van Douwe de Boer lid en voormalig bestuurslid van onze verenig Opnieuw blijven wij verbijsterd achter Wij hopen dat zijn vrouw, kinderen en ve re familie de steun mogen vinden dit u verlies te verwerken. Bestuur en leden van het Koninklijk Texels Fanfarecoff Verdrietig en ontdaan hebben wij het overlijden vernomen van onze collega Douwe de Boer Douwe was een plezierige fijne man die hart voor zijn werk de dingen deed dieI toevertrouwd waren. Dit maakte hem bij ons zeer gewaarde? Wij wensen zijn vrouw en kinderen de kr toe om dit grote verlies te kunnen verwerken. Veeteeltstudiec'i Verslagenheid, toen ons vandaag het be bereikte, dat onze medewerker Douwe de Boer z'n ongelijke strijd heeft moeten opgev Ruim 21 jaar is hij op Texel als insem? werkzaam geweest. Zijn werk heeft hij nauwgezet en met veel enthousiasmr gevoerd. Dank zijn wij hem verschuldigd voor z'm voor de Noodhollandse rundveeverbeö en op Texel in het bijzonder. Z'n optimisme, blijmoedigheid en blijven in onze herinnering. Wij wensen de familie en in het bijzonds ke en de kinderen alle sterkte toe omd<i| lies te verwerken. Bestuur Rundveeverbeterings Organisatie Noord-Holland (RG Avenhorn, 2 juli 1994 Zaterdag 2 juli bereikte ons het droe* richt, dat na een ernstige ziekte is overt onze collega Douwe de Boer Wij verliezen in hem een gewaardee* sympathiek medewerker. De gedachten gaan uit naar zijn vrouw kinderen en familie. Medewerkers Rundveeverbete Organisatie Noord-Holland (Rt Avenhorn, 2 juli 1994. DINSDAG 5 JULI 1994 De zaterdag gehouden bazaar van de Vrije School Texel is heel ge noeglijk verlopen. Het evenement veroorzaakte gestage toeloop van mensen, waaronder ouders die belangstelling hebben voor het Vrije School-onderwijs. De leerlingen zelf hadden een werkzaam aandeel geleverd. Zij maakten artikelen die op de ba zaar werden verkocht. Het samen bezig zijn, met hulp van mensen van bd-boerderij Sint Donatus, Maartenhuis en anderen die sym pathiseren met de antroposofi sche levensbeschouwing, droeg bij aan het „familiegevoel" van al len die bij de Vrije School zijn be trokken. De financiële opbrengst van de bazaar viel echter een beetje tegen: f2400,-. Wegens onvoldoende deelname is •de „Superstars"-wedstrijd zondag niet doorgegaan. Voor het evene ment gaven zich met pijn en moei te 25 Texelse sportmannen en -vrouwen op. De organisatie streefde echter naar een minimum •van 35, hetzelfde aantal dat de 'eerste editie vorig jaar tot een suc ces maakte. Vermoed wordt dat !de datum te dicht tegen het zo merseizoen lag. De Texelse Sport raad is van plan volgend jaar opnieuw „Superstars" te organi seren, maar dan wellicht op een andere basis. De stichting voor maatschappelijk werk in de Kop van Noordholland houdt wegens vakantie van 4 juli tot en met 5 augustus op Texel geen spreekuur. Gedurende deze tijd kan men met een maatschap pelijk werker zonder afspraak een gesprek hebben op het spreekuur van het kantoor in Den Helder, Spuistraat 3. Dat kan op maandag-, disndag-, donderdag en vrijdagochtend van 9.00 tot 10.00 uur en op woensdagavond van 18.30 toto 19.30 uur. Afspra ken en telefonisch advies: op werkdagen van 9.00 tot 12.30 en 13.30-16.45 uur via tel. 14185, of 02230-15834. Henk Noorlander hangt een van de structuurschilderijen" op in zijn atelier Atelier 't Schildertje van Henk Noorlander in Den Hoorn opende zaterdag een expositie van Henk van den Bosch uit Apeldoorn. Hij laat 17 „structuurschilderijen" zien, waarin niet alleen verf maar vooral cement, gips, zand en an dere bouwmaterialen zijn ver werkt. Hoewel titels als „Texelse strand", „Tunesisch Landschap" „Stoney Bottom" anders doen vermoeden, zijn ze weinig figuratief en alleen met veel goede wil herkenbaar. De combinatie van kleur en vorm is echter heel decoratief en de prij zen zijn niet extreem hoog (f225,- tot f1800,-) zodat het allerminst is uitgesloten dat het werk zijn weg naar de kopers zal vinden. Henk Noorlander wordt daar niet beter van want hij stelt de ruimte gratis beschikbaar en vangt geen provisie, zoals in een echte galerie wél gebeurt. De expositie, die tot en met 17 juli is te zien, werd zaterdagmiddag geopend door wethouder Nel Eel- man met een plezierige korte voor dracht. Ze gaf er blijk van een warm hart te hebben voor am bachtelijke kunst in het algemeen. Duet Siglette. al enkele malen succesvol in Klif 12. verzorgt vanavond opnieuw een op treden. Vanavond vindt de eerste voor stelling plaats in de serie van het zomeravond-cabaret in theater restaurant Klif 12 in Den Hoorn. Op negen achtereenvolgende dinsdagavonden wordt het Hoornder podium ontruimd voor een (semi-)professionele voor stelling. Er is dit jaar gekozen voor een serie voorstellingen met veel festival-winnaars die allemaal veel muzikale momenten hebben of op een andere manier zeer brui send zijn. Vanavond wordt het spits afgebeten door cabaret groep NIET SCHIETEN, finalisten op het Amsterdams Kleinkunst- festival, samen met DUET SIG LETTE, een vrolijk muzikaal duo dat veelvuldig gastoptredens bij de diverse festival verzorgt. In hun eerste programma „Naton gen in de Foyer" wisten de drie jonge heren van Niet Schieten reeds velen te verwennen. Nu zijn ze terug! Nog prikkelender. Als een cactus in een vreemd land: NATTE NARREN. Een zeer geva rieerde show, waarbij drie moder ne narren in opleiding worden geconfronteerd met het feit dat hun leermeester komt te overlij den. In de laatste les zouden zij le ren wat narrigheid is en waarom dat zo belangrijk is voor een Nar. Door het wegvallen van hun voor beeld zijn de drie nog Natte Narren Het werk van Henk van den Bosch (gehuwd met een Texelse, vandaar de band met het eiland) komt voort uit een ambachtelijke tradi tie. Nel Eelman bracht lof aan Noorlander voor zijn bereidheid om andere kunstenaars in zijn ate lier te laten exposeren. De voor malige „Vermaning" aan De Diek is een prima expositieruimte, waarin schilderijen maar ook teke ningen en foto's goed tot hun recht komen. Ze hoopte dat veel toeristen en Texelaars het smalle paadje naar de Vermaning zullen weten te vinden. Verder De volgende tentoonstelling is van 19 juli tot en met 5 augustus: te keningen van Charles Janko. Van 7 tot en met 26 augustus zijn in 't Skildertje foto's te zien die zijn ge- IFoto Harry de Graaf) maakt door jachtopziener Ed Drij ver. Ze laten zijn kijk op de natuur zien. Van 28 augustus tot en met 30 september volgt een expositie van de Amerikaanse schilderes Caroli ne Hubbs. Met haar „Low Lands"- expo toont ze haar werkelijkheid van het Nederlandse polderland schap en de waddeneilanden. Van 2 tot en met 30 oktober tenslotte een foto-expositie van rustend huisarts Leo Barnard uit Oosterend. Bezoekers kunnen dagelijks te recht in 't Schildertje en daarbij uiteraard ook kennis maken met Noorlander en het werk dat hij ter plekke maakt. Je moet wel flink tegen de deur drukken, want die klemt. Als heel hard drukken niet helpt, zit de deur op slot en is de schilder niet thuis omdat hij er gens in het landschap bezig is. Vandaar dat op het bord staat: „Dagelijks geopend, tenzij ik dicht ben". voor deze laatste les op zichzelf aangewezen. Karaktertrekken en eigenschappen leiden de weg in een verbeten zoektocht. Deze door absurditeiten gekwelde geschiedenis wordt afgewisseld met een stortvloed aan sketches, waanzinnige discussies, herken bare situaties, bizarre handelingen en verrassend grappige liedjes. Waarschuwing: deze taboe- omzeilende groep deinst niet terug voor woorden als „pardoes" en „warempel". Duet Siglette Sigurd van Lommei en drs. Nico- LETTE ten Bosch zouden nu waar schijnlijk docent (m/v) Frans geworden zijn, als ze er niet tijdig achter waren gekomen, dat het zingen van een lied hen pas echt gelukkig maakt. Zij vergen het uiterste van hun vocale kwalitei ten en jagen zichzeit op tot onge kende hoogtes en laagtes. Bij het samenstellen van hun repertoire mag Duet Siglette zich graag laten leiden door zowel smaak als sma keloosheid. „Wij staan gelukkig hier" is een gastronomisch lied jesprogramma vol muzikale lekker nijen om je vingers bij af te likken. Theater-restaurant Klif 12, Den Hoorn, tel. 19633. Aanvang 21.00 uur, entree ƒ17,50. vriendenprijs ƒ15,00. (diner vooraf mogelijk) Wat dit laatste betreft heeft de toerclub geprobeerd enkele fraaie routes uit te zetten. Gezien de af stand kan men niet te ver van Den Burg gaan. Globaal wordt gefietst tussen De Koog, Den Hoorn en Oudeschild. Om onderweg voor enige beschutting te zorgen wordt enkele malen de Dennen aange daan. Ook wordt gelet op de vei ligheid: oversteken van de Pontweg blijft beperkt. Bovendien staan daar helpers op de uitkijk. Deelname aan de Fietsdriedaagse kost totaal ƒ6,- per deelnemer. Herman Barhorst heeft tijdens de Hoornder Donderdag de schapen- scheertrofee gewonnen. Tweede werd Ard Plaatsman. Het scheren werd gejureerd door D. Roeper van de Fenne en H. Bakker van de Scholleboe. Het schapenmelken werd gewon nen door Frans Bakker, op de voet gevolgd door W.J. Bakker. H. Tjep- kema en P. Bakker jureerden. Mari- us Witte van Wezenspyk had de schapen beschikbaar gesteld. Deze week staat de Hoornder donderdag in het teken van de muziek. Maandag, dinsdag en woensdag kan een ieder die er zin in heeft deelnemen aan de Fietsdriedaag se. De organiserende Toerclub Taxi 12000 heeft drie tochten van elk 25 km uitgezet. Liefhebbers kunnen elke avond om 18.00 uur vertrekken vanaf de taxigarage in de Warmoesstraat. Na afloop is er voor alle deelnemers een herinne ring beschikbaar. Na een onderbreking van twee jaar heeft de toerclub de draad weer opgepakt. „De animo voor de Fietsdriedaagse liep terug, van daar dat we er mee waren gestopt. Maar het is ons gebleken dat er weer behoefte bestaat. Aan de dorpentocht op Koninginnedag deden 50 a 60 fietsers mee en we kregen diverse vragen of dit jaar weer een driedaagse zou worden georganiseerd", vertelt mede organisator Jan Zijm. Hij hoopt op een goede opkomst, minstens honderd deelnemers. Om dat te bereiken heeft de toerclub reclame gemaakt bij o.a. scholen en oude- rencentra. Gehoopt wordt dat jong en oud een rondje zal fietsen. „De driedaagse is beslist geen wedstrijd, maar bedoeld voor alle huis-, tuin- en keukenfietsers die een paar mooie tochten willen rij den." Niet Schieten" promoot hun voorstelling „Natte Narren' met deze publiciteitsfoto. (Foto Paul Lens)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 2