Ouderen kunnen twee dagen naar Gollards Bedrijvigheid Verzorging in huiselijke sfeer ostalgie en wedijver mineren in De Waal Surfmarathon afgeblazen wegens gebrek aan wind - ngsteekseizoen geopend Mensen (N£ TEXELSE y COURANT ise sauna De og weer open Excursie Fancy Fair Hoornder crosslopen sein g< ginnen ingen d „Geen zuchtje, zo kunnen we het water niet op", verwees hij naar de rood/witte uitstelvlag die er troosteloos bij hing. „Die kan wel in top blijven." [Ninlenrioj Zaterdag hadden de surfers meer geluk. De oostelijke wind van zes tot twaalf knopen was ruim boven de NK-limiet. Totaal werden vier verschillende courses gevaren over een traject van zo'n vijf kilo meter. Winnaar bij de heren werd Stefan Gideonse, die zich in het totaalklassement wat dichter bij koploper Alexander Hoekstra nestelde. Deze international was niet van de partij wegens een be langrijke wedstrijd in Spanje. Zijn vriendin en Olympische kampioe ne Dorien de Vries was er wel en zegevierde bij de dames. „Deze Texelse wedstrijd telt mee voor de klassering voor de Olympische Spelen in 1996 in Atlanta. Als gingen ringstekers zondagavond de strijd om de kernploeglid ligt daar nu mijn prio- iFoto Gerard Timmerman) riteit. Dankzij haar goede presta- Aan de HTS autotechniek in Apel doorn is Armando Boom afgestu deerd in de richting voertuigtechnisch ontwerpen. Zijn afstudeerproject deed hij aan het Koninklijk Instituut voor de Marina Het onderwerp was verbran dingsmotoren. „Mogen mijn kinderen ook meerij den?", informeert een badgaste, wanneer ze het nummertje in han den krijgt gedrukt. Even later rijgt ze met haar kroost achterin de koets glimmend een ring aan haar spies. „Door de toeristenronde proberen we het voor de toe schouwers nog aantrekkelijker maken", verklaart pr-man Van der Belt. Terugrijdend langs de Ooste- renderweg en Bomendiek nemen de koetsiers alle tijd hun liefhebbe rij aan de gelegenheids -steekster tot in de puntjes uit te leggen. Uitstapje Door de 21 rivaliserende teams was zorg aan materiaal en dier besteed. „Echt een zondags uit stapje voor de ringstekers", aldus speakster Renske van der Tempel, die de nodige wetenswaardighe den over het publiek uitstrooide. „Maar er wordt wel degelijk ge wedijverd om de dagprijs. De hele winter wordt erover gepraat." De stabiliteit van de wagen bepaalt grotendeels het resultaat. In voor waartse draf kan een flink schud dende tweewieler het richten van de speer lastig maken. Sommigen kiezen daarom voor een stabielere vierwieler, ook al gaat daarmee een stuk traditie verloren. „Maar ik houd vast aan mijn oude Tilbury. Het oog wil ook wat. En we heb ben toch nog een paar ringetjes te pakken", aldus koetsier Frans Bak ker. Meesterrijder Henk Spigt jr. trok op de beslissende punten aan de teugels, om wat vaart te remmen zodat het mikken beter gaat. Om dat de jury liever een vloeiend tempo ziet, kreeg hij een straf- puntje aan z'n broek. Als beste ringstekers van de eer ste wedstrijd kwamen Willem en Jopie Bakker uit de bus. De twee de prijs was voor Gerard du Porto en Els du Porto-Witte. Derde wer den Rein en José Eelman- Schaafsma. De aanmoedi gingsprijs ging naar het duo Trap, dat voor het eerst meereed. Een extra prijs was er voor de oudste deelnemer, Willy Zijm. De 75-jarige koetsier incasseerde een envelop met inhoud afkomstig van smederij Lou Witte. Na afloop kreeg iedereen een bloemetje van Verspertina en stond een verfris sing klaar in hotel Rebecca. Zeilen. Dirk en Eddy Pool heb ben met hun Matthia een catama ranregatta op het Lauwersmeer gewonnen. Zaterdag werd geva ren met veel wind, zondag met weinig. Er deden 25 boten mee. Vader en zoon Pool haalden over vijf manches twee tweede, twee eerste en een derde plaats. DINSDAG 5 JULI 1994 Wedstrijdleider André van den Berg leest op zijn windmeter af dat er zondag niet kan worden gesurfd. Naast hem de winnaars van zaterdag: Dorien de Vries (rechts), Stefan Gideonse middenen Hans van der Bergh van de watersportbond, iFoto Gerard Timmerman) gesloten te zijn geweest, Finse sauna aan de Par araat in De Koog deze 2ijn deuren weer geopend. doitatie is nu in handen van Keijser, zuster van Ewoud die het bedrijf destijds Ze is jarenlang op het md werkzaam geweest in ■twarenindustrie, maar het -eiland trok en ze wilde wat ondernemen. De rustie- blokhut waarin de sauna stigd heeft uiterlijk noch in- belangrijke veranderingen laan. Wel is de boel opge- De inrichting voorziet in itree met kleedruimte, dou- nte met afkoeltobbe, de ke saunakabine, een nte met comfortabele en, een beschutte veranda •t „luchtbad" en een terras in. Voorts is er een massa- te (Eveline keijser heeft een gevolgd om een ontspan- iassage te kunnen geven) kamer waar gebruik kan gemaakt van de zon- ma is elke dag open van tot 24.00 uur voor ge- bezoek. De entree be- (17,50 met de mogelijkheid 10-badenkaart te kopen 50,-. oog ontbreekt het niet aan entie, maar Eveline Keijser f alle vertrouwen in dat ze itenstroom van voldoende op gang zal kunnen bren- kleinschalige sfeer en de ilijke benadering en bege- van de klanten moeten de punten zijn. Bovendien is gstelling voor sauna de af- i jaren sterk toegenomen. nes van de heropende Ko- na is: „Gezond ontspannen sfeervolle omgeving". waarnemend hoofd zorg Anne Kemper. Activiteiten Gezelligheid is een belangrijk punt. Wie wil kan deelnemen aan geza menlijke activiteiten, zoals spelle tjes, gym, klaverjassen en bingo. Handwerken of knutselen is ook mogelijk, desgewenst met bege- ln verzorgingshuis Gollards ging gisteren de dagopvang voor ouderen van start. Hulpbehoevende mensen die het prettig vinden om er één of twee dagen eens uit te zijn, krij gen daar in een huiselijke sfeer verzorging en gezelligheid geboden. Voorlopig is de dagopvang alleen op maandag en donderdag geopend en is men begonnen met een kleine groep. De dagopvang is niet hetzelfde als de dagbehandeling in het Ver pleeghuis Texel, waar mensen een intensieve behandeling krij gen of wegens dementie niet meer hele dagen thuis kunnen zijn. Het is niet de bedoeling de dagopvang ook voor demente be jaarden beschikbaar te stellen. De Gollards heeft in samenwerking met de Stichting Thuiszorg Texel (gezinsverzorging en bejaarden hulp) het initiatief genomen. Voor ouderen die thuis hulp nodig hebben, kan de dagopvang een uitkomst zijn. Het vergroot de kans om zo lang mogelijk zelfstan- dig^ te blijven wonen. Bovendien hebben hun partners, familie, bu ren en/of kennissen één of twee dagen in de week „vrijaf", wat een behoorlijke verlichting kan beteke nen. Aanmelding gebeurt op vrij willige basis; er is dus geen medische indicatie nodig. Van be lang is wel dat de gebruikers in een groep kunnen functioneren. De opvang begint om 9.30 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur. Sa men wordt koffie, thee en een maaltijd gebruikt. In overleg kan 's middags worden gerust. De oude ren kunnen doen wat ze zelf wil len. „Van rustig zitten tot meedoen aan spelletjes. Ook voor dagelijkse dingen, zoals helpen ta fel dekken, is er ruimte", aldus lokatie-manager Kees Boer en leiding. Als ze dat willen, kunnen de mensen tevens meedoen aan de activiteiten die in de grote zaal voor de vaste bewoners van de Gollards worden georganiseerd. In de dagopvang zorgen een me dewerkster van de Stichting Thuiszorg en een vrijwilligster voor begeleiding. Eventueel wordt bijgesprongen door het Gollards- personeel. De verzorgsters geven, indien nodig, ook aandacht aan problemen en helpen bijvoorbeeld bij een douchebeurt. Optimistisch Een Texelse dagopvang zat al eni ge jaren in de pen; zelfs was al speciaal hiervoor een zaal aange bouwd en ingericht. De dagop vang is financieel mogelijk mede dankzij subsidie van de provincie in het kader van de Wet op de Be jaardenoorden. Dit geld is bestemd voor de kosten van facili teiten zoals de ruimte, maaltijden en activiteiten. Van degenen die van de opvang gebruik maken wordt een eigen bijdrage ver wacht. De hoogte daarvan is af hankelijk van het inkomen. Ook de vervoerskosten zijn voor eigen re kening. Aan de overkant is dagopvang succesvol, reden voor manager Boer om optimistisch vooruit te blikken. Hij verwacht dat de groep gebruikers kan worden uitgebreid naar tien vijftien. Afhankelijk van de behoefte kan uitbreiding wor den overwogen. Ouderen zelf, maar ook anderen namens hen, kunnen voor aan melding of meer informatie con tact opnemen met de coördinator van de dagopvang, mevrouw Boukje Dijkstra. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 14152. wie rijtuig hè", wijst Ger- ert op de wagen die koet- rard du Porto over het Hogereind stuurt. „Die is Het is een Victoriaanse an wel zo'n honderd jaar n plaatje hè." De voorbij aanspanningen zijn on- van de eerste ringsteek- d die zondagavond in De verreden. de paarden hun het parcours in De de organiserende Texelse „Tussen Wad en uitgestippeld. Dankzij de historische wa- aangepaste kledij van steeksters en organisa- op de zomerse avond verleden in de pittoreske tot leven was geko- Henk van der Belt geeft, kan de combi- aan de tocht langs die achter elkaar bo ven het Hogereind bungelen. „Eer ste mis", blijkt het richtingsgevoel tijdens de openingsrit nog even zoek. „Tweede ring raak", duiken kinderen achter de metalen ring aan die over straat klettert. Tevre den kruist schrijver Cor de Lugt de succespoging aan op het wedstrijdformulier. „Derde ring mis", verdwijnt de koets uit zicht. Tijd voor ringmeester Sieme Plaatsman en zijn in boerenkiel gestoken mede-vrijwilligers een nieuwe ring op te hangen en zich uit de voeten te maken voor een volgende aanstormende koets. Jongste Temidden van de folklore is de elf jarige steekster Sarah Keijser in opvallend blauw de meest verras sende verschijning. „Ik heb al vier ringen te pakken", grijnst de jongste deelnemer als ze haar plekje op de bok tijdens de „toe ristenronde" heeft afgestaan aan een toeschouwer. De marathon naar Vlieland die wegens gebrek aan wind zondag moest worden afgeblazen, heeft de sfeer bij het Nederlands Kam pioenschap windsurfen dit week end niet kunnen bederven. Zaterdag hadden de surfers bij paal 28 de wind wèl in de zeilen en werd een normaal programma gevaren. Zelfs de „cracks", waarvan som migen helemaal uit Zeeland naar Texel waren gekomen, koesterden zich zondag ontspannenin het zonnetje terwijl wedstrijdleider André van den Berg de windmeter nog maar eens omhoogstak. tie zaterdag vond ze, net als andere surfers, de reis naar Texel de moeite dubbel en dwars waard. Om van het dure imago af te ko men, zijn bij dit kampioenschap beperkingen aan het materiaal gesteld. De keus is beperkt tot hooguit vier zeilen en twee bor den. De maatregel blijkt niet zon der succes. Het deelname-aantal steeg van 200 tot ongeveer 500. Ondanks deze 4-2-formule, zijn Texelse surfers opvallend afwezig tijdens de „Body Glove Windsurf- toer 1994", waarvan de wedstrij den onderdeel zijn. Te ver „Er zijn best wel een paar zeilers die de kwaliteiten hebben, maar de reisafstand is te groot om de zes westrijden elders in het land te volgen", aldus mede-organisator Wieb van der Berg. „Waarom we dan toch zoveel tijd in deze organi satie steken? Ik denk omdat we gek zijn van deze sport en we heb ben een goed team, dat prima te gen zijn taak is opgewassen." Hessel Evertse van de Koninklijke Nederlandse Watersportbond moest de ogen dan ook even uit wrijven toen hij zag hoe slagvaar dig de Texelaars het traject op zee uitzetten. Wedstrijdleider André van den Berg: „We hebben vrij veel westrijdervaring. Alleen zijn bij dit NK de regels veel scherper. Ver schillende kleuren vlaggen en we werken met geluidssignalen. Voor de soepelheid die we normaal han teren is nu geen plaats. Logisch, want de surfers varen voor een plek in het klassement." Van den Berg en zijn teamleden hadden geen pardon voor enkele surfers die een valse start maakten. Maar ze vonden troost in de barbecue avond in de strandtent van Piet Zijm en het kampeerweekend dat voor hen op De Krim was georga niseerd. Belangstellenden kunnen donder dag deelnemen aan een excursie in het gebied rond de Horsmeert jes. Gidsen van het IVN vertellen over de diverse daar aan te treffen planten, zoals de orchidee. Leden van de Vogelwerkgroep Texel zul len de deelnemers wijzen op de vogels, die in dit gebied voorko men. De excursie begint om 19.30 uur vanaf het parkeerterrein bij de Horsmeertjes gelegen aan de weg langs de Mokbaai). Het diploma Internationaal Mana gement-English Stream van de HES te Amsterdam is behaald door Esther Kuip. Cécile Bakker slaagde aan het Schoevers-instituut te Amsterdam voor het diploma medisch- directiesecretaresse. Zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur houdt peuterspeelzaal „Spele- maer" in d' Ouwe Ulo de jaarlijkse fancy fair ten bate van de speel zaal. Er zijn vele spelletjes en acti viteiten voor de kleintjes, zoals vissen vangen, goudzoeken, hin- dernisbaan, balzwiepen en schminken. Er is prijsjesparasol en een pratende papegaai. Daarnaast worden tweedehands kinder- kleertjes, speelgoed en andere rommeltjes verkocht en is er een verloting met veel leuke prijsjes, waaronder een dekbed, veel waar debonnen en een taart. De prijzen zijn gratis ter beschikking gesteld door de winkeliers in Den Burg. Vanzelfsprekend ontbreken ook koffie, thee, limonade, cake en popcorn niet. En er zijn overheerlij ke oliebollen te koop! Ter gelegen heid van het 15-jarig bestaan van „Spelemaer" in november dit jaar, heeft de speelzaal alle (overige) bedrijven in en rond Den Burg aan geschreven met het verzoek een stoeltje te kopen voor de speel zaal. De stoeltjes zijn hard aan ver vanging toe. Omdat de reguliere middelen van de speelzaal ontoe reikend zijn voor een dergelijke grote uitgave, wordt hiervoor een malig een beroep op bedrijven gedaan. De eerste Hoornder crossloop gaat vrijdag van start. Totaal staan dit seizoen zeven lopen op de agenda. Het parcours voert als vanouds door het fraaie duinge bied De Bollenkamer. Start en fi nish zijn getrokken bij het ZDH-terrein aan de Witteweg. De lopers vertrekken telkens om 19.30 uur; de inschrijving is vanaf 19.00 uur. Voor iedere deelnemer is een herinneringscertificaat be schikbaar. Wie minimaal drie keer meedoet, wordt opgenomen in het eindklassement. Na afloop worden onder de deelnemers prijs jes verloot. Dat geldt niet voor de jeugd tot en met 10 jaar, die voor f2,- per keer kunnen meedoen aan de miniloop. Er zijn vijf wedstrijdcategorieén, waarbij alleen voor de winnaar een prijs is te verdienen. Op de 4 km zijn er de categorieën jeugd, heren vanaf 15 jaar en dames vanaf 15 jaar. Op de 8 km kunnen de dames en heren vanaf 15 jaar en de vete ranen (40 hun krachten meten. Deelname kost voor de jeugd t/m 14 jaar f3,-, voor de anderen f5,-. Aan de Hogeschool in Amsterdam is Suzanne Westerlaken (22) uit Den Burg geslaagd voor de oplei ding diëtiek. Alfred Bakker (22) uit Den Burg voltooide aan de Hogeschool in Haarlem de opleiding HTS Bouw kunde. Zijn afstudeeropdracht ging over hogesterkte beton. „Dat is beton met een hogere druksterkte dan de gangbare. Het is beter verwerkbaar, heeft een hogere dichtheid en is slijtvaster." De nieuwe vinding komt uit de Verenigde Staten, maar is volgens Alfred ook hier in opkomst. De ko mende twee jaar gaat hij aan de Technische Universiteit in Delft de opleiding Bouwmanagement en vastgoedbeheer volgen. Sander Witte uit Den Burg is in Hoorn geslaagd voor de 4-jarige opleiding MTS bouwkunde. Appie Pinkse (32) en Sander van Heerwaarden (22) zijn aan de sla gersvakschool te Utrecht geslaagd voor het ondernemersdiploma CCO. Beiden zijn werkzaam bij Slachtplaats Van Heerwaarden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 7