Sport Texel helemaal klaar voor de Brazilianen 1 utocross - -~<c- Nieuwe formule tuigrubrieken Riddertaferelen tijdens zomers Concours Hippique KITexels lel eens kippevel gehad bij 45 gradenstreepie vo°'bii de toer!sten B,> Mensen -E TEXELSE p COURANT - \iwe crosslokatie 11g niet in beeld ie Jacqueline Jimmink geeft demonstraties GOS besluit jaar met spelletjesdag Triatleet Banda onder twee uur Golfer Udding wint eerste wedstrijd Jeugdwielrennen Warme wedstrijd Texelse ruiters Diplomazwemmen Tropische cross voor MAB-leden pband speelt or wedstrijd" Geen Amerikaanse voetbal-toernee VRIJDAG 8 JULI 1994 uvve rotten, ledereen weet Rob Vriezema krijgt as- evan Kees van Lente. De fi- hanteert Adri Rentenaar. Martin Trap zal proberen toren geweld te overstem - et zijn commentaar. Moch- stembanden het begeven, co van Sambeek zijn plaats I, de oplopende kosten van nement, dat met 69 mede een begroting heeft van 40 000,-, zijn de Texelse ernemmg, Mantje Sport, a Scheepswerf en Café de als sponsors aangetrok- rtvan der Wal verzorgt be- os de bloemen, anks heeft de MAB de en- moeten verhogen naar itje. „Maar we bieden dan meer sensatie en een ge- É|verrassing. Dat wordt een ■oei |ocross start zondag om ren duurt tot circa 18.00 iet er naar uit dat de au- sers het terrein aan de weg voorlopig nog niet in te verlaten. De organi- MA B-club diende bij meente een verzoek in >en nieuw terrein aan de Iweg in Eierland. „In het ■plan van de provincie if oude terrein in een stil ted. Als dat wordt be- tigd zal het crossen wel ij zijn", meldde een voor de voorzitter Henri van >gem zich bij het college. t de gemeente momen- andere prioriteiten heeft de afdeling milieu tog met in de kwestie n verdiepen. „Ik kan zo 'oordelen in hoeverre de aan de Gentewe- praak kan doen op oude n", aldus een woord- r rten. Wegens een sterfge- le concerten van KTF op De Waal en 15 juli in Ou- afgelast. andplaats. Aan de Nikadel middel van platen op de taxistandplaats voor acht nagens worden gemaakt, mt bij het kleine parkeer- chter de supermarkt. Wapengekletter, hoefgeroffel, ge hinnik....toeschouwers van het Concours Hippique staat zondag wat te wachten. Op de terreinen rond manege Akenburg aan de Akenbuurtse weg begint om 12.00 uur een doorlopend pro gramma waarin diverse facetten van de paardensport kleurrijk aan de orde komen. Het grote concours van menvere niging Tussen Wad en Duin werd altijd met de Pinkster gehouden. Dit keer is gekozen voor een zo merse versie, opdat ook toeristen kunnen meegenieten van wat Texel heeft te bieden op paarden- gebied. Ook de aanpak heeft enige wijzi gingen ondergaan. Hoewel de be kende rubrieken als kleine limiet, grote limiet, open klasse, dames nummer en tweespannen uiter aard niet ontbreken, liep de animo voor deze tuigpaardwedstrijden steeds meer terug. „Het vergt ook nogal wat om daaraan mee te doen", aldus Emmy Scholl, die de p.r. van de vereniging verzorgt. Showblokken Tussen de menrubriekedoor zijn di verse showblokken. Zo is er een rassendefilé onder leiding van Aad van Heerwaarden. Aan het publiek trekken paarden en pony's voorbij van meer dan vijftien verschillende rassen, waarbij op deskundige wij ze uitleg zal worden gegeven over de typerende kenmerken. L. Reinds van de Praktijkschool in het Friese Oenkerk komt naar Texel met enkele ezels en ossen. Hij toont hoe deze dieren vroeger Collecte. De collecte van de le ver darm stichting heeft op Texel ƒ5853,35 opgeleverd. werden ingezet voor landbouw- werkzaamheden en hoe handig deze dieren zijn in het rekken van karren. Leden van ponyclub De Kleppert- jes houden een ringsteekwed strijd, gezeten op hun rijdieren. Willem Goënga, vorig jaar winnaar van de Zilveren Zweep, zal onder het toeziend oog van wethouder Nel Eelman opnieuw een gooi doen naar deze felbegeerde onder scheiding. Dat zal hem echter niet licht vallen, want de concurrentie is aanzienlijk. Het concours wordt afgesloten met een imponerend ridderspekta kel. Ponyclub De Kleppertjes en rij- vereniging De Waddenruiters verzorgen met hun rijdieren de op voering van „Robin Hood". Het sprookje wordt muzikaal omlijst door de originele filmmuziek. Om de kosten op te vangen wordt het publiek uitgenodigd mee te doen aan de verloting, waarvoor talrijke fraaie prijzen beschikbaar zijn gesteld. Het programma: 12 00 uur: opening/kleme limiet, 12.15 uur: rassendefilé, 12.45 uur: keuring pony club de Kleppertjes, 13 00 uur: grote li miet, 13.15 uur streekrubriek pony's, 13.30 uur: demo ossen en ezels, 13.45 uur: ringsteken Kleppertjes, 14.00 uur open klasse enkelspan, 1415 uur: stree krubriek paarden, 14.30 uur: streekrubriek Friezen, 14.45 uur: demo ossen en ezels, 15.00 uur damesrubriek, 15.15 uur verkie zing paard/pony van het jaar, 15.30 uur: streekrubriek Fjorden, 15.45 uur: verlo ting, 16 16.15 u uur: slu Een jaar nadat ze als enige wa pengraveur in Nederland aan de slag is gegaan, treedt Jacqueline Jimmink uit Den Burg nu op eigen eiland naar buiten. Deze zomer Als afsluiting van het seizoen in Oudeschild houdt gymvereniging GOS bij mooi weer komende dins dag een spelletjesmiddag. De jeugd treedt vanaf 16.30 uur in het strijdperk op het Oudeschilder voetbalveld. Na afloop kunnen de jongens en meisjes samen panne koeken eten. 's Avonds is er voor de ouderen een volleybaltoernooi, aanvang 19.30 uur, eveneens op het voetbalveld. Alleen bij slecht weer wordt deze „afsluitdag" een week verschoven (naar dinsdag 19 juli). presenteert ze haar werk tijdens de folklorewoensdagen, de eerste maal op 6 juli. Niet alleen valt dan te zien hoe het graveren van wapens gebeurt, ook maakt zij op verzoek koperen naamplaten, sleutelhangers en dergelijke. De 24-jange ambachts vrouw houdt daarnaast op zater dag 9 juli een „open-deurdag" in haar atelier op het adres Koger- weg 138. Zij verzorgt van 14.00 tot 21.00 uur diverse demonstra ties. Bezoekers kunnen ook zelf proberen hoe lastig het is om hun naam in een sleutelhanger te gra veren. Daarnaast toont Jacqueline haar kunde op het gebied van ver fijnd schilderen en tekenen. Na het afronden van haar studie benutte de Texelse het afgelopen jaar om een plaatsje te veroveren in het wereldje van wapenhande laren. „Daar zit een stijgende lijn in", vertelt ze. „Een aantal hande laren zorgt voor vaste orders. Re gelmatig krijg ik wapens toe gestuurd om te bewerken." Guido Banda heeft als eerste Texelse triatleet de grens van twee uur doorbroken. In Wierin- gerwaard voltooide hij de kwart- triathlon in 1 uur 59 minuten en 30 seconden. De Texels kampioen dankte zijn snelle tijd mede aan zijn prestatie op de afsluitende 10 km hardlo pen, waar hij slechts 38 minuten voor nodig had. In het veld van honderd deelnemers eindigde Ban da als elfde. Ook Henk Stevens en Ed Zegers lieten in Wieringerwaard zien klaar te zijn voor de Texelse triathlon, die zaterdag 16 juli plaatsvindt. 42 leden van de Texelse Golfclub genoten zondagmiddag hun eer ste les van professional Joost Brieko en assistent Joris van der Plas. Bart Udding uit Oudeschild werd winnaar van de wedstrijd waarin de pas verworven vaardig heden werden uitgetest. De golfles was onderdeel van een maandelijkse clubmiddag bij de Texelse Golfschool op De Krim. Het bleek een doorslaand succes. Onder de leden twee Belgen, een Duitser, vier overkanters en 35 Texelaars. Geoefend werd op tech nieken die nodig zijn voor het „golfvaardigheidsbewijs". Als tweede achter Udding eindigde overkanter Paul Groothuis. Derde werd Jan Winnubst uit Den Burg. De aanmoedigingsprijs was voor Ranti Luitjes uit Oostzaan, wegens haar grote inzet. Als „maandwinnaar" mag Udding zijn auto een maand lang op een ereplaats bij De Krim parkeren. Er waren ook presentjes voor de golf- docenten. Gebakken „slippies" van golfer Henk van Wijk, vormde het hoofdmaal van de barbecue ter afsluiting van de golfmiddag. Jassen gestolen. Uit een café in De Koog zijn twee jassen gesto len. Deze behoorden toe aan 18-jarige inwoners van Hoogvlied en Cappelle aan de IJssel. Drankrijder. Een prikactie van de politie in de nacht van woens dag op donderdag leverde op de Laagwaalderweg één drankrijder op. De 30-jarige inwoner van Den Burg blies 420 ug./l. Dat is ander half keer de toegestane hoe veelheid. Stevens kwam binnen in 2.16.34 en Zegers in 2.27.30. Remko Nag- tegaal, die zich net als Banda en Rien Brouwer voorbereidt op de hele triathlon in Almere, kwam goed voor de dag op een halve tri athlon in Stein. Door de warmte en de Limburgse heuvels was het enorm zwaar, maar Nagtegaal had zijn race goed ingedeeld. Tijdens het lopen haalde hij nog diverse deelnemers in en finishte in een verdienstelijke 5 uur 4 minuten. Ivo Witte, jeugdlid van Wielervere niging Texel, heeft tijdens een koers in Zwanenburg een prima prestatie geleverd. Door pech liep hij halverwege de 30 km lange wedstrijd grote achterstand op. Na 25 km wist hij door in hoog tempo door te fietsen het peloton weer te achterhalen. Hij finishte tenslotte als 18e. Erwin Goënga, Evert Rik- kenberg en Dirk Domhof werden resp, 6e, 6e en 8e in hun catego rie. De wedstrijd vond plaats in tropische omstandigheden, extra bemoeilijkt door de nieuwe regel dat de renners geen bidon met drinken op hun fiets mogen hebben. Wielrennen. Dirk Domhof, Jordi Vinke en Yvo Witte hebben de drie klassen van de dinsdagavond op de baan gehouden wielerwedstrijd gewonnen. Warmte deert Texelse ruiters niet erg. Zaterdag behaalden veel Kleppertjes in Andijk een winst punt, terwijl enkele Waddenrui ters zondag van zich deden spreken. Topscore bij de pony's werd be haald door Nelleke Gerlsma die met Lucky Boy in de B-dressuur 127 punten bijeen reed, goed voor een vierde prijs. Ook Jantien van Beurden en Judith Onneweer haal den een winstpunt en promoveren hierdoor naar de klasse L. Marije Gerlsma werd eerste in de M1 met 121 punten. In de L1 scoorde Ronnie Blom 120 punten en een zelfde resultaat be haalde llona van der Vis in de B. Ook in het springen presteerde zij succesvol. De twee Texelse amazones van de Waddenruiters die meededen in Andijk, reden zich beiden in de winstpunten. Daniëlle Boom pro moveerde naar de L1 met scores van 120 en 126 punten. Vera Blom haalde met haar Hannelou het eer ste winstpunt in de M1. In zwembad Molenkoog zijn alle kandidaten voor het A- en B- diploma geslaagd. Sommige ou ders zwommen samen met hun kind en ontvingen daarvoor het „samen op examen"-diploma. Examinatoren waren Ingrid van Lu- bek en Nel Veelo. De geslaagden zijn: Diploma A: Nina Bartelsman; Mia Bartelsman; Dennis Backer en Diana Backer, Guus van Raap horst en W. van Raaphorst; Simone de Graaf; Tobias Hijnen en Eveline ten Hoeve; Marcel Alderlieste; Lydia Festen; Hendrik Jan Bakker; Martijn Hoogenbosch; Emiel vxJ. Heiden en Peter vd. Heiden; Gaime Vlaming; Rodi Bakker; Mira de Steur; Ché- ra Grootjen; Mascha Nooy; Sander Nooy; Marieke Wieringa en Annie Vlaming-van Dijk; Irene Dekker en Jan Dekker, Nadine Mogling; Chana Tromp; Edwin Slik; Mathé Hoep, Sander Witte; Dennis Witte; Pïm Siebinga; Timo Schater; Freek Dijksterhuis en W. Bladt; Ciske Veltkamp; Sharon Daal der en Jolanda Legierse-Daalder; Charib Kariebo; Pim de Lugt; Theo Hoogerheide; Rob Teipstra; Rosa Isis Albers; Roosje de Vries; Mihai Poleacov. Diploma B: Niek v. Egmond; Anne v. Egmond; Lotte Bakker, Bart Laan; Ahram van Noort; Mar- loes Maas; Stephanie Keyzer en Claudia Keyzer; Diana Neeltje van der Wilde en Rien vd. Wilde. Richard Brouwer; Marjo lein Siersma; Hans van Franeker en J.A. van Franeker, Nienke Kruithof; Miranda Hoogenbosch; Mariska Witte; Suzan Wie ringa en Annie Vlaming-v. Dijk; Cindy Brouwer en J. Visser; Lotte Koomen; Mar jolein Zijm; Gerrit van Straten; Chris Kui per; Peter Eelman; Roderick Kampstra en J. Kampstra-Boomstra; Milton Verseput, Sarina Senuye; Michel Knol; Jonathan Stiehl; Dijanne v Egmond; Erik Jaspers; Marian Trap; Marijke Terpstra en Sietske Terpstra; Linda Trap; Tommy Boogaard; André van Strien en Ria van Strien; Wou ter van Strien; Dina Schahidi; Asha Me- chielsen; Simon Petrus Dros; Rob Zegers; Charlotte de Vries; Leon Zijm; Tamar Tai Ismail; Channa Mee-Lin Ismail; Leonie van Schaik; Rodi Bakker. Alsof je op een motor in de sauna zat. Zo gaat de zesde clubcross van de MAB de geschiedenis in. Met name in de liefhebbersklasse verdween in twee manches van een kwartier in hoog tempo het vocht dat de deelnemers in de avond ervoor tot de kleine uurtjes tot zich hadden genomen.... In de klasse 60/80 cc bleek Jan van der Vis het meest hittebesten dig. De eerste plaats in de 80 cc groot was voor Cristian Landman. Junior Stefano Siebeling hield het hoofd koel in de 125 cc. Bij de se nioren ging de winst in deze klas se naar Simon Hoenson. Ronald Zijm nam de eerste prijs in ont vangst in de rubriek 250 cc. Menno ten Wolde profiteerde bij de liefhebbers van de verzwakking van zijn tegenstanders, die de avond ervoor aan taktiekbespre- king in de kroeg hadden gedaan. U n de rest van het land be- wereldkampioenschap op Texel het dagelijks rit- van een WK-koorts of ifcfe op het eiland nauwe- ke. Slechts rond de duels Nederlands elftal is het straat en zijn de café's 9vuld. Maar nu Oranje ivond moet aantreden te- baltovenaars uit Brazilië - spanning. d-café De Kelder verrijst buiten op de Vismarkt i heuse tribune. De fans daar de wedstrijd volgen groot tv-scherm. Als het meewerkt zou dat wel eens tot Zuidamerikaanse tafere len kunnen leiden. Of wordt na af loop toch de oranje klompendans ingezet? Televisie Het feit dat het WK-duel Nederland-België door het onge looflijke aantal van bijna tien mil joen landgenoten op tv is bekeken, zegt genoeg over de populariteit van de voetbalsport. Logisch dat de Texelse horeca en logiesbedrij- ven massaal op het WK inspelen om de hier verblijvende toeristen van dienst te zijn. In veel café's, restaurants en kantines staat de televisie aan. Niet alleen bij wedstrijden van Nederland, maar ook bij andere duels. Duitse en -tot voor kort- Belgische gasten zoch ten de café's op om de wedstrij den van hun nationale elf te zien. In Talk of the Town aan de Dorpsstraat wordt zelfs elke WK- match getoond. Zo trok men voor de krachtmeting tussen Italië en Nigeria, op een doordeweekse avond, een volle bak. Horecagelegenheden met een groot tv-scherm, zoals de „Talk" en verderop Le Berry, hebben een café De Kuip bijvoorbeeld ont breekt zo'n scherm, waardoor voornamelijk de vaste klanten voor de twee tv-toestellen plaats nemen. „Maar bij Nederland- België was het hier gezellig druk", zegt de barkeeper. Gokken Voor de eigen aanhang doet De Kuip aan klantenbinding door het spelen van een WK-poule. Het Ko- ger café is via dit spel in een strijd gewikkeld met twee zaken uit Den Burg, eetcafé Parkstraat en De Pi laar. Bedenker, uitvoerder en wedstrijdleider is natuurlijk Ed ward Bonne. Met zijn „afvalspel" heeft hij de deelname aan zijn WK- spel in 1990 overtroffen. De 165 spelers van vier jaar geleden zijn verpulverd door de score van nu: 220. Opmerkelijk is het enthou siasme in De Pilaar, dat toch be paald niet als voetbal-bolwerk bekend staat. Het kost Bonne wel handenvol zaaide paniek in de ge- van de Klapband, toen 'at de „jongens van Ad- morgenavond de lnale tegen Brazilië spe- 5 vrijwel dezelfde tijd Texelse smartlappen- e "ve-opnamen voor de 'aas-CD gepland. Via beime stemming kreeg de voorrang boven De avondopnamen "ven daarom naar ÜUr- Na ongeveer een "dt de studio, in jonge- Time Out, omge- tot voetbalstadion en samen naar de wed- ^orden gekeken. De op- met kinderpubliek, om !n 14.30 uur blijven on- •gd. Supporters in café De Pilaar, gestoken in hun echt Tesselse" t-shirts, proosten op het succes van Oranje en de WK-poule, die op de ingenieuze kaart aan de wand kan worden bestudeerd iFoto Frans Hopman) werk, maar spelletjes verzinnen en toto's opzetten is al tien jaar zijn grootste hobby. „Toch wordt het tijd voor een afscheid. Misschien dat ik in mijn elfde seizoen met een grandioos Tourspel de fakkel aan anderen zal overdragen", mij mert Bonne. Opjutten Hij is overigens lang niet de enige die zich op de WK-gokkerij heeft gestort. In diverse bedrijven en vriendengroepjes wordt driftig ge raden en ingezet. Variërend van een knaak voor de simpele „blin- depoule" tot honderd piek voor een complete toto (De Zwaan). „Hierdoor wordt het hele toernooi belangrijker", vertelt exploitant Hans de Beer. „We trekken vooral veel Texelaars, die het gezelliger vinden om samen te kijken. Onder de wedstrijd jutten ze elkaar lekker op." De Grooten Slock speelt een eigen spel met ruim honderd oran jeklanten. „Het is elke keer feest, ongeacht de uitslag. De Brazilia nen? We zijn er helemaal klaar voor." Onder de deelnemers vallen ƒ500,- en diverse (gekke) prijzen te verdelen. Discotheek Question trok de aandacht door de bierprijs tijdens Nederland-lerland bij elk doelpunt te verlagen met een kwartje. Holland schoot tweemaal raak. Naar Amerika Niet alle Texelse voetbalsupporters zitten op eigen eiland voor de buis. Sommigen konden de kriebels niet weerstaan en vlogen naar Ameri ka om de sterren van dichtbij te bekijken. De installateurs Gerard Boogaard, Menno Schuyl, Adrie Westerlaken en Willem Duvekot maakten gebruik van de mogelijk heid om mee te reizen met een branche-organisatie. Ze vertrok ken voor vier dagen met een groep van 150 man naar Orlando, waar Nederland de eerste vier wedstrij den speelde. In Florida had het Texelse viertal een prima tijd. „Heb je wel eens kippevel gehad bij 45 graden Cel sius? Nou, ik wel, toen de 'wave' zes keer rond ging in dat met oran- De Texelse voetballers Bart Heerschap, Simon Brand, Wim van Veen en Martin Koorn hadden net als het Ne derlands elftal in Amerika aan de bak gekund. Als leden van het Helders selectieteam wa ren ze uitgenodigd om gedu rende twee weken enkele wedstrijden te spelen in het „land van Uncle Sam". Door ziekte en financiële proble men ketste het mooie reisje af. De voetballers moeten zich nu gewoon maandag melden voor de eerste training in Den Helder om zich voor te berei den op het Maritiem Toernooi dat eind juli op de agenda staat. De oud-Texelse Geri Wuis is aan de landbouwuniversiteit van Wage- ning afgestudeerd in de richting Humane Voeding. je gevulde stadion", zegt Gerard Boogaard na thuiskomst. „Alleen al het naar het stadion toegaan was een show op zich", herinnert zich Willem Duvekot, die geïmpo neerd raakte door de grootschali ge aanpak van de Amerikanen. De groep maakte uitstapjes naar o.a. Disneyland en de Universal Stu dio's, waar ze oog in oog stonden met een kolossale King Kong aap. „Het meest bizar was Church Street in het centrum", aldus Du vekot. „Alsof je in Breda liep, al leen maar Hollanders en Belgen in carnavalsstemming.' Nadat Nederland de kwartfinale had bereikt, kwam Joop Groen van het Reisburo Texel op de prop pen met aanbiedingen voor Nederland-Brazilië. De kosten voor een weekendje heen en weer Dal las: ƒ1.925,- ƒ2.450,-. Enkele Texelaars konden de verleiding niet weerstaan en vliegen vanavond de grote plas over. Twee anderen hebben al plaatskaarten gereser veerd voor als Nederland op zon dag 17 juli in de finale staat. Als... Aan de Hogeschool Amsterdam, faculteit Economie en Informatie is Arieke Kuiter uit Oost geslaagd voor de opleiding PR en Voorlich ting van de studierichting bibliotheek- en documentaire in formatie. Zij is thans werkzaam bij de Kabelkrant. Marian van Tatenhove uit Oost slaagde aan de Hogeschool Alk maar cum laude voor haar studie management economie en recht. Ze wist voor haar examens gemid deld hoger dan een acht te scoren en werd met een negen beloond voor haar afstudeerscriptie, han delend over belastingcontrole. Elgin van der Vis behaalde het cer tificaat wiskunde voor Mavo aan het Open Leercentrum Texel. Met dit zesde dokument is haar Mavo pakket compleet en krijgt ze een volledig diploma uitgereikt. Voor de opleiding International Marketing aan de HEAO in Alk maar slaagde Nienke Bloem uit Oosterend. Zij gaat per 1 augustus bij PTTTelecom werken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 7