L 1uur 79 De makelaars bieden aan: Smakelijk weekend met de Versbakker! VERDIEN EEN RENAULT TWINGl EUROMASTER m-mmm m =S DE EUROPESE BANDENSPECIALIST schokdemp KERS GEMEENTE TEXEL FOTO DE WAAL TEXELSE g couRANT EETLUST WORDT EETLAST 1 GASOLIE PETROLEUM DIESELOLIE TROUWFOTO'S NauiA GARAGE „WESTEND" OCCASIONS GARAGE „WESTEND" Eelman Van Meerwaarden "MEYERT LAAN ^ZONWERINGEN" Ankerstraat 1 - Oosterend telefoon 16342 b.g.g. 18664 GOEDE KWALITEIT SCHERP GEPRIJSD Tarwekadetten 6 stuks1,95 Gevulde koeken 5 stuks5,95 t initwtz 1MB, Versbakkers over heel Texel VREDESTEINIIAAICHELIN DUNLOP BANDEN UITLATEN |2AT£I •AKKU'S |S WIELEN EELIW VRIJDAG 8 JULI 1994 De Nederlandse Lever Darm Slichting JE ZULT MAAR NOOIT GEWOON KUNNEN ETEN Giro 2737. lank 70.70.70.S38 De tedeiixulse Levti Darm Slna) Poaots ?5.3S?0 AA BraAdoi la (0462-Ö4W GEEF OM MENSEN MET SPIJSVERTERINGSZIEKTEN AstmaCFonds (20 cent per minuut) Informatie over astma, bronchitis en longemfyseem werkdagen van 10 tot 17 uur ALS ELKE SECONDE TELT De goedkoopste Van der Vis TEL. 12356 De goedkoopste De mooiste dag in je leven verdient de beste fotograaf. VAKWERK IN FOTO'S Foto's in klaar al voor K cent en GRATIS nieuwe FILM Fujicolor Lab Ford Escort 1.6 CLX, 3-drs., rood LM velgen 01-91 Ford Escort 1.6 CLX, 3-drs., rood met. 02-91 Citroen BX, Progress, 5-drs., trekhaak 06-91 Renault 19 TR, 3-drs., A. spoiler 11-91 Opel Kadett 1.8 Frisco, 3-drs., wit 05-91 Opel Kadett 1.2 S, open dak, trekhaak 01-84 Suzuki Swift 1.0, 3-drs., blauw 06-86 Suzuki Carry 1000 cc, wit 02-91 Fiat UNO 60, 3-drs. 03-87 en nog enkele inruilers Deze wagens worden APK gekeurd, heb ben een beurt gehad en worden met volle tank 3 mnd. garantie afgeleverd. dealer Oosierenderweg 52,1794 GB Oosterend, Texel, tel. 02220 - 18396. Enkele recreatiebungalows van het type twee-onder-een-kap op het bungalow park Gortersmieiu aan de Grenswcg nabij Den Burg, met onder- en bijgelegen eigen grond. De indeling: Entree, badkamer met ligbad, douche, vaste wastafel en toilet; woonkamer met open keu ken, open haard en open trap naar verdieping; berging. Op de verdieping zijn een overloop met vide en twee slaapkamers. De bungalows zijn voorzien van een gasgestookte CV- installatie met vloerverwarming en een schuifpui naar terras met buitenhaard, en worden opgeleverd inclu sief uitgebreide, luxe inventaris. De beu.' over de koopsom kan worden teruggevordeid. Oplevering in overleg De vraagprijs per stuk is (inclusief inventaris) f 240 000,k.k exclusief btw makelaars in onroerend goed Weverstraat 94 1791 AG Den Burg telefoon 02220 - 13555 fax 13946 Elk weekend heeft de Versbakker voor u een paar extra smakelijke aanbiedingen. Deze week: Gratis bezorging over heel Texel. Besteltelefoon 18207. De aanbiedingen gelden vrijdag 8 en zaterdag 9 juli. Oostcrcnd, Dc Cocksdorp, De Koog en 3 rijdende winkels Veilig op vakantie? Kom eerst naar Euromaster, voor een GRATIS ESANDEI U krijgt meteen een GRATIS VAKANTIE PASPOORT mee, boordevol handige leuke spelletjes. En...u kunt een spiksplinternieuwe Renault Twingo veri ^Iedereen mag meedoen, óók lease-rijders. Onze adressen staan in de Goudei Pnjzen ine! montage en BTW, exd. balanceren en tubeless ventiel Aanbiedingen zolang de voorraad strekt, doch uiterlijk t/m 31 atj 5print+ 145 R 13 135 R 13 79,- 165 R 13 Sp6 89: 175/70 R13 185/65 R 14P2I 00 1200 Vestigingen in Europa, waarvan 75 in Nederland. Dus zeker ook bij u in de buurt. Alkmaar, Schelphoek 10, 072-114152 Amsterd Johann Siegerstraat 1020-6924915 Den Burg (Texel), Abbewaal 7, 02220-13348 Heerhugowaard, Edisonstraat 6, 02207-18066 Ha Protonweg 12, 02290-11085 Naarden, Amsterdamsestraatweg 1, 02159-40844 Wormerveer, Bedrijfsparkplein 13 nr. 65 (achter Super! 075-214923 Zaandam, Zomerdijk 9, 075-353121 GROTE BEURT INCL. APK IN ALLE VORMEN EN KLEUREN Drukkerij L&R drukt ze wel PARKSTRAAT 10 1791 CA DEN BURG TELEFOON 02220-62630 VRAAG ONZEPRUS^ Autocenti Abbewa^, Telefoon 151 GEMEENTE TEXEL GEMEENTE TEXEL Op maandag 11 juli vervalt het spreekuur van wethouder Schilling. Zijn spreekuur wordt waar genomen door burgemeester Van Rappard op woensdag 13 juli van 16.00 tot 17.00 uur. GEMEENTE TEXEL De burgemeester van Texel brengt ter openbare kennis dat burgemeester en wethouders van Texel voornemens zijn om met toepassing van ar tikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 5 van de Woningwet medewerking te verlenen aan de bouwplannen van: O. G Lippross voor het veranderen van een zomerhuis aan het Stappeland 199 te De Koog; J. Drijver voor het plaatsen van een bedrijfsruimte aan de Slotskolk 12 te Oosterend. De bouwplannen zijn in strijd met de ter plaatse geldende bestemmingsplannen. Ter plaatse zijn voorbereidingsbesluiten van kracht. De bouw plannen zijn overeenkomstig de in voorbereiding zijnde bestemmingsplannen. De bouw- en situatietekeningen liggen vanaf 11 juli 1994 gedurende twee weken voor eenieder ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, kamer 0.12, van de gemeente secretarie. Eventuele bezwaren tegen de bovenbedoelde bouwplannen kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar worden gemaakt. De burgemeester van Texel brengt ter openbare kennis dat burgemeester en wethouders van Texel voornemens zijn om met toepassing van ar tikel 16 van de voorschriften van het bestem mingsplan „Den Burg-de Mars" medewerking te verlenen aan een bouwplan van: Duin Bouwbedrijf voor het bouwen van vier woningen aan de Sluyscoog 86 t/m 90 en de Vuurbaeck 2 te Den Burg. Het bouwplan is in overeenstemming met de ontwerp-uitwerking van het voornoemd bestem mingsplan. De bouw- en situatietekening ligt vanaf 11 juli 1994 gedurende een maand voor eenieder ter in zage op de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, kamer 0.12, van de gemeente secretarie. Eventuele bezwaren tegen het bovenbedoelde bouwplan kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar worden gemaakt. Burgemeester en wethouders van Texel maken ingevolge artikel 41 van de Woningwet bekend dat een aanvraag om bouwvergunning is inge diend door: J. D. Roeper voor het plaatsen van een garage aan de Span- gerweg 16 te De Waal (ontvangen 28-6-1994); R v/d Wees voor het plaatsen van een dakkapel aan de Roggeslootweg 479 te De Cocksdorp (ontvangen 30-6-1994); H. Bronk voor het plaatsen van een serre aan de Hoofdweg 104 te De Cocksdorp (ontvangen 1-7-1994), C.J. Hin voor het plaatsen van een woonhuis met garage aan de Nieuwlanderweg te De Waal (ontvangen 1-7-1994); K. Bremer voor het plaatsen van een garage aan de Oesterstraat te Oosterend (ontvangen 5-7-1994), H. van Rijs voor het veranderen/vergroten van een woonhuis aan de Achtertune 22 te Oosterend (ontvan gen 5-7-1994); Tevens is een melding bouwvoornemen inge diend door: RE.N. voor het plaatsen van een transforma torstation aan de Commandeurssingel te Oude- schild (ontvangen 15-6-1994). Tegen deze kennisgeving kunt u geen bezwaren maken. Bezwaren kunt u pas indienen als de bouwvergunning is verleend. Verleende bouw vergunningen worden gepubliceerd. GEMEENTE TEXEL Verleende vergunningen voor evenementen. Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij vergunning hebben verleend aan - het Eierlandsche Huis, Klimpstraat 33 te De Cocksdorp voor het mogen houden van twee drive-in discoshows, op 27 juli en 10 augustus aanstaande. Met het oog op het voorkomen van eventuele overlast voor omwonenden wordt de vergunning verleend tot 24.00 uur op genoemde data; - de Stichting Triathlon Texel, voor het organise ren van een kwart-triathlon op 16 juli aanstaande en het verzorgen van levende muziek op de Groe- neplaats bij binnenkomst van de deelnemers tus sen 14.30 en 16.30 uur. - de dorpscommissie De Koog voor het houden van een viertal spullenmarkten op het Dorpsplein te De Koog op 9 en 23 juli, 6 en 20 augustus 1994 van 11.00 tot 15.00 uur. Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht kunt u tegen deze besluiten een bezwaarschrift indie nen binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is verzonden of uitgereikt. Het bezwaarschrift dient ten minste te bevatten: - de naam en adres van de indiener; - de dagtekening; - een omschrijving van het besluit waartegen be zwaar wordt gemaakt; - de gronden van het bezwaar; - zo mogelijk een afschrift van eht bestreden besluit. Indien een bezwaarschrift is ingediend is het in spoedeisende gevallen mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de president van de rechtbank te Alkmaar, sector bestuursrecht, postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Van de indiener van een dergelijk verzoekschrift wordt een be drag van ƒ200,- aan griffierechten geheven. 200,- voor natuurlijke personen en ƒ400,- voor rechtspersonen). Op dinsdag 12 juli begint het spreekuur van de burgemeester niet, zoals gebruikelijk om 16.00 uur maar om 16.30 uur en zal duren tot 17.00 GEMEENTE TEXEL Burgemeester en wethouders van Texel maken het volgende bekend. Vanaf heden tot en met 30 september 1994 ligt het Ontwerp Interprovinciaal Beleidsplan Wad denzeegebied ter inzage op de volgende lokaties: - de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuis vesting van de gemeentesecretarie (kamer 0.12) Groeneplaats 1, Den Burg; - de openbare bibliotheek, Drijverstraat 7, Den Burg. In dit plan zetten de provincies Groningen, Fries land en Noord Holland hun gezamenlijk streven naar een duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee uiteen. Voor uiteenlopende beleidsvelden worden daartoe instrumenten in gezet op basis van diverse provinciale plannen. Integratie en uitwerking van deze plannen dragen bij aan een meer integrale aanpak. Daarom heb ben de colleges van Gedeputeerde Staten van genoemde provincies gezamenlijk het Ontwerp Interprovinciaal Beleidsplan Waddenzeegebied vastgesteld. Schriftelijke reacties kunnen worden ingezonden voor 1 oktober 1994 aan de colleges van Gede puteerde Staten van Groningen, Friesland en Noord Holland. De reacties kunnen worden gea dresseerd aan: Stuurgroep Waddenprovincies, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden. GEMEENTE TEXEL Burgemeester en wethouders van Texel maken bekend dat zij voornemens zijn vergunning op grond van de Wet milieubeheer te verlenen aan: A. Langeveld voor een akkerbouwbedrijf en schapenhouderij aan de Postweg 140; J.S- Keijser voor een schapenhouderij en akkerbedrijf aan de Hallerweg 33; A. Terpstra voor een melkrundveehouderij en bollenbedrijf aan de De Rede 7; n.v. PEN Energiebedrijf Nood-Holland voor een electriciteits- distributiebedrijf aan de Reijer Keijserstraat/Schilderend; El ko Vermeulen bouw b.v. voor een aannemersbedrijf/ timmerfabriek aan de Slotskolk 6 te Oosterend. In het belang van de bescherming van het milieu worden voorschriften aan de te verlenen vergun ningen, kenmerk Wm 2, 10, 14, 16 en HWAB 320, verbonden. Tijdens de inzagetermijn van 12 juli tot 10 augus tus 1994 liggen gedurende de werkuren in het gemeentehuis op de afdeling Milieubeheer ter in zage de aanvragen om vergunning, de ontwerp besluiten en alle verder daarop betrekking heb bende openbare stukken. Desgevraagd kunnen de stukken ook buiten de gebruikelijke werkuren worden ingezien en toegelicht. Gedurende de inzagetermijn bestaat desge vraagd voor eenieder gelegenheid tot een ge- dachtenwisseling over het ontwerp van een besluit en tot het mondeling inbrengen* denkingen daartegen. De betrokken 33 wordt dan uitgenodigd om bij die gedadi seling aanwezig te zijn. Tegen een ontwerp-besluit kan eenieder de inzagetermijn bij burgemeester en wet! schriftelijk bedenkingen inbrengen. De schriftelijke bedenkingen dienen 9 seerd te worden aan: Burgemeester en* ders van Texel, postbus 200, 1790 AEDa Texel. De persoonlijke gegevens van deg schriftelijk bedenkingen heeft ingebrach den, indien hij daarom verzoekt, niet gemaakt. Op grond van de Wet Milieubeheer endi mene wet Bestuursrecht kunnen alleen w bedenkingen hebben ingebracht en be'a benden aan wie redelijkerwijs niet kam verweten geen bedenkingen tegen eeno besluit te hebben ingebracht, tegen het d ve besluit in beroep gaan. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij d ling Milieubeheer, telefoon (doorkiesn 62188. GEMEENTE TEXEL Lijst van afgegeven bouwvergunningen Drijver B U b.v. voor het bouwen van zes woninji Buijsstraat 2 t/m 10a te De Cocksdorp; Kerkvoogi lands Hervormde kerk voor het vergroten/veraf* een kerk/consistorie aan de Trompstraat 60 te Oj M. B. Kooger voor het bouwen van een garage/be de De Wittstraat 26 te Oudeschild; Jachtwerf Fa. voor het plaatsen van een loods aan het Vliegwiel! schild; H. Boks voor het bouwen van een woonhi Schilderweg 258 te Oudeschild; P C. Blom voorW wen/verplaatsen van een zomerwoning aan de W 80 te Den Hoorn; E. Kampstra voor het vernieu**® ten van een garage/schuur a/d IJsdijk 15 te Oud# J. P. Jansen voor het veranderen/vergroten vanM huis aan de Westerweg 10 te Den Burg; P G.B. I® het vergroten van een zomerhuis aan het Gerntsla 120 te Den Burg, A. van der Star voor het vergrote""' woonhuis aan de Hollewal 5 te Den Burg, Geme® voor het vergroten van een zoutloods aan het We» te Den Burg; J. Krijnen voor het plaatsen van eefli aan de De Wittstraat 25 te Oudeschild; J. Witte plaatsen van een woonhuis aan de Kaapstraat! Koog; Stichting Dorpsbestuur Oosterend voorheb van een dorpshuis aan de Bijenkorfweg/MuldersE Oosterend; VOF GraBo Strandexploitatie voorheb van een strandpaviljoen aan de Krimweg (f Cocksdorp; A. D. Schagen voor het bouwen van# huis aan de Slotskolk 20 te Oosterend Goedgekeurde meldingen SC. Eldering voor het bouwen van een berging®* kerstraat 28 te Oosterend; N. H. Reij voor het W een berging aan de Duykerdam 44 te Den Burg; «I* het bouwen van een berging aan de De RuytersW Oudeschild; H. W. Stark voor het plaatsen vanetf^ aan de Langeveldstraat 67 te De Cocksdorp. Bezwaar- en beroepsmogelijkheden Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag waarop deze te zijn bekendgemaakt een bezwaarschrift' gemeester en wethouders indienen, zwaarschrift dient ten minste te bevat1 naam en het adres van de indiener, defi ning, een omschrijving van het besluit waj bezwaar wordt gemaakt, de gronden van' zwaar en zo mogelijk een afschrift 1 bestreden besluit. Het bezwaarschrift niet de werking van het besluit waarteg* gericht. Bovengenoemde vergunningen kunt u de afdeling Bouwzaken, kamer 2.12.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 8