„Bassie ziet er net zo uit als op teevee" het Weekend Klif 12 mengt meer show door het eten Agenda E TEXELSE COURANT van 23 en 24 juli 1994 Kerkdiensten zondag 24 juli Open dag op water bij Dijkmanshuizen Vrouw dronken achter het stuur oud Papier Diner-cabaret „staat" nog niet VRIJDAG 29 JULI 1994 Vrijdag 29 juli In Cinema Texel draait om 14.00 uur „Duimelijntje" en om 16.00, 19.00 en 21.15 uur „The Flintsto- nes". De Wielervereniging houdt een tijdrit over 32 kilometer. Start bij de PEN-centrale om 18.15 uur voor jeugd en om 19.00 uur voor senioren. Zaterdag 30 juli In Cinema Texel draait om 14.00 uur „Duimelijntje" en om 16.00, 19.00 en 21.15 uur „The Flintsto- nes". De EO-televisie zendt om 19.50 via Nederland 2 een reportage uit over de Ronde om Texel. In Cinema Texel begint om 24.00 uur „De nacht van de horror". Zondag 31 juli In de Hervormde kerk van De Koog wordt om 12.30 uur een Duitse Evangelische dienst ge houden, voorganger ds H.R. Bet ting. In Cinema Texel draait om 14.00 uur „Duimelijntje" en om 16.00, 19.00 en 21.15 uur „The Flintsto- nes". In de Hervormde kerk van De Koog is om 19.30 uur een inter kerkelijke zomeravonddienst. Voorgangers Elly van Heerwaar den en Ria Bakker. Muzikale me dewerking van DEK en organist Fokke Walstra. Maandag 1 augustus In Cinema Texel draait om 14.00 uur „Duimelijntje" en om 16.00, 19.00 en 21.15 uur „The Flintsto- nes". Wim Wiering verzorgt in de Her vormde kerk van De Koog een dia-avond over Texel, aanvang 20.00 uur. Entree f2,-. Dinsdag 2 augustus In Cinema Texel draait om 14.00 uur „Duimelijntje" en om 16.00, 19 00 en 21.15 uur „The Flintsto- nes". Bij de Eendrachtweg wordt een sportviswedstrijd gehouden [van 19.00 tot 21.00 uur] speciaal voor toeristen. De Wielervereniging tioudt een criterium op het parcours bij Den Burg. Start jeugd om 18,i senioren 19.00 uur. In de Hervormde kerk v Koog wordt een dia-avon; Texel met Duitse toelichtinc ven, verzorgd door mevru Zegers-Goldnick. Entree f2, In de Hervormde kerk van schild wordt een zomer? concert gegeven door Ruth Solveigsteinsland m* begeleiding; 20.15 uur. In theater-restaurant Klif 12 opgetreden door Astrid den met het programma rano Absurdo gaat op reis' uur. Entree f17,50; vriend? f15,-. Hoogwater te Oudesc 29 0.40 en 30 0.54 en 31 1.10 en 1 2.00 en 2 3.30 en 3 4.47 en 4 6.15 en 5 6.25 en Ma. Di. Wo. Do. Vr. Aan het strand is het ongeveer« eerder hoog water. De zon komt op om 5.58 u. en gaat onder om u. 30 juli laatste kwartier. 1 31. doodtij. .Kijk, een gravin. Die is van adel.„Nee joh, dat is een foto-gravin. Komt u maar even op het toneel een foto maken, hoor. Foto March Hoijnen „Kom nou pappaschiet nou op. Geërgerd kijken de twee kinderen hun vader aan. Wie gaat er nu op de stoep voor de Koninghal met bekenden staan kletsen als Bassie en Adriaan op het programma staan. Ze nemen het niet langer en beginnen hun ouders de deur bin nen te duwen. De liedjes van het bekende televisie-duo zijn al hoor baar. Ze worden vermengd met vrolijk gekakel van kinderen. Bij een aantal achterin zit de stem ming er al in. Voorzien van knalge le Bassie en Adriaan-petten, ge kocht in een te opvallend aanwezi ge kraam, staan ze op de maat van de muziek te swingen op de stoe len. De zaal is goed gevuld, maar niet vol. Als de herkenningsmelodie van Bassie en Adriaan begint en het tweetal op de planken ver schijnt, zegt een jongetje heel ver baasd dat „Bassie er net zo uit ziet als op de teevee". Hij voegt er aan toe dat hij had gedacht dat hij er in het „echt" anders uit zou zien. „Hier heeft Bassie net zo'n rode neus. Maar thuis kan ik ze beter zien, hè mam?" Hij knikt afwerend als zijn moeder hem vertelt dat op de rode banken vooraan nog wel plaats is. Eerst even de kat uit de boom kijken, nietwaar? Herkenbaar Geroutineerd weten de gebroe ders Van Toor de kinderen in korte tijd letterlijk en figuurlijk naar hun hand te zetten. Met groot enthou siasme wordt er geoefend in klap pen, stil zitten of keihard „olé" roe pen. Het gebodene is herkenbaar, niets nieuws onder de zon. Dat kin deren dat juist weten te waarde ren, is bekend. Liever tienmaal lui steren naar een verhaal waarvan ze weten dat het spannend of zielig is, dan iets onbekends van de plank halen. Bassie en Adriaan voldoen wat dit betreft volkomen aan de verwach tingen van het jeugdigapubliek en als de pauze begint rennen de kin deren dolenthousiast richting kan tine. Paprika-chips Als de voorstelling na twintig mi nuten wordt hervat, is het van meet af aan rumoeriger dan voor de pauze. Een doordringende pa prikachips-lucht, afkomstig uit tientallen krakende zakjes, ver spreid zich geleidelijk door de zaal. Opeens beginnen een paar kinde ren achterin met lange uithalen „Bassie, Bassie" te roepen. Het houdt een tijdje aan, maar wordt voorin niet overgenomen. De Van Toors weten het met een meezin ger, waarbij de kelen worden schor geschreeuwd, professioneel te doorbreken. Na het bekende „Alles is voor Bassie" is de jeugd weer wat gekalmeerd en gaat de HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg: 9.30 u. ds. J. ter Haar. Uitzending via De Lichtboei. De Waal: 9.30 u. dhr. C. van Lenten uit Oudendijk. De Koog: 9.30 u. en 11.00 u. dhr J. Wieten. Interkerkelij ke zomeravonddienst 19.30 u. Mevr. E. van Heerwaar den en Mevr. R. Bakker; m.m.v. fanfaregroep DEK uit Den Hoorn, o.l.v. R. van Faassen; orgel F. Walstra. Deutsche Ev. Gottesdienst 12.30 u. Pfarrer H.R. Betting aus Den Hoorn. Den Hoorn: 9.30 u. ds. H.R. Betting. Oosterend: 9.30 u. dhr. M.D. Kuiper. Oudeschild: 11.00 u. dhr. M.D. Kuiper. De Cocksdorp: 11.00 u. dhr. C. van Lenten uit Oudendijk. Zomeravondzangdienst 19 30 u. al.v. Annemarie en Jan Roukema. Orgel B. de Groot. GEREFORMEERDE KERKEN Den Burg: 10.00 u. ds F.J. Daane; 19.00 u. ds. J.J.N. Wilmink; uitzending via De Lichtboei Oosterend: 10.00 u. ds L. Dros uit Amsterdam; 19 00 u. zangdienst in Herv. Kerk. GEREFORMEERDE GEMEENTE 11.15 en 16.30 u. stud. W.J. Kareis in de Ned. Herv. kerk. Do. 4/8, 19.00 u. ds. C.J. Meeuse in het kerkgebouw a/d Schoolstraat. GEREF. KERK (Vrijgemaakt) in de Doopsgezinde kerk te Den Burg: 11.30 u. en 16.15 u. dienst. DOOPSGEZINDE GEMEENTE Kogerstraat, Den Burg. 10.00 u. ds. Kuitse; kerkbusje Den Hoorn; uitzending via Radio Texel. BAPTISTENGEMEENTE Julianastraat, Den Burg. 10.00 u. ds. J. Visser, gezinsdienst. 19.00 u. ds. J. Visser. ROOMS-KATHOLIEKE KERK Den Burg: Za. 19.30 u. The Gospeltrain; uitzending via De Lichtboei. Zo. 10.45 u. herenkoor. De Koog: zo. 9.30 u. Duitse mis: zo. 11.00 u.; wo 19.30 u.; vr. 19.30 u. De Cocksdorp: Duitse mis: zat. 19.30 u. Den Hoorn: Duitse mis: zo. 9.00 u. JEHOVAH'S GETUIGEN Noordwester 3, Den Burg. Openbare lezing: 10.30 u. „Acht geven op het profeti sche woord" Wachttorenstudie: 11.20 u. „Weerstand bieden aan de greep die de zonde op het gevallen vlees heeft". Opgaven voor vermelding in de lijst „Voor het weekend" moeten dinsdags voor 12.00 uur worden ingeleverd. Artsen Alleen dit weekend: Medische post Den Burg, Haffel- derweg 2, tel. 27270. Buiten het weekend: Medische post De Koog: Nikadel (naast RK kerk), tel. 27270. Alleen voor toe risten. Liefst op afspraak. Buiten het weekend voor toeristen op Noord-Texel (polder Eierland): dokter R. v.d. Bent, tel. 16234. Consult alleen na telefonische afspraak. Weekendarts Texelaars: Dokter K. Eissen en dokter F. P. Zwager, Julianastraat 9, Den Burg, tel. 12039. Aanvragen visites s.v.p. tus sen 9.30 en 10.30 uur. Spreekuur op zaterdag en zon dag van 11.30-12.00 uur en van 16.00-16.30 uur, zonder afspraak. Tandartsen Voor spoedeisende tandheelkundige hulp is er spreek uur zaterdag, zondag en maandag om 18.00 uur pre cies, Witte Kruislaan 19, Den Burg. Bij ongevallen of bloedingen is een tandarts bereikbaar via tel. 12323. Thuiszorg: Voor dringende hulp in het weekend en buiten de spreekuren: 14152. Spreekuur na het weekend maan dag 8.00-10.00 uur en 14.00-15.00 uur. Stichting Thuiszorg Texel, Jonkerstraat 6, Den Burg. Nuttige adressen: •Brand/Ambulance: Bij brand en voor spoedeisend ambulancevervoer bellen: 06-11. 'Politie: Keesomlaan 4a, Den Burg. Het bureau is da gelijks open van 9.00 tot 17.00 uur. Telefoon: tijdens kantooruren 22188; buiten kantooruren 12222. Bij spoedeisende gevallen: 06-11 Gevonden munitie: Bel de politie, tel. 22188. Dierenartsen Praktijk: Keesomlaan 11, Den Burg. Alleen in spoedgevallen tel. 12527. Kruisvereniging Texel: voor dringende hulp in het weekend en buiten de spreekuren: 02230-50150. Bel voor spreekuur, jeugdgezondheidszorg en verpleegkun dige thuiszorg: 13241. Verslavingsproblemen: Voor hulp bij acute proble men met alcohol, drugs of andere verslavingen, tel 19413 (De Nieuwe Skuul). •Kustwacht: Voor meldingen van schepen en zwem mers in nood: tel. 16270. •Chemicaliën op het strand: Bel de brandweer, tel. 12066. •Kunstgebitreparatie: Tandtechniek Van Kralingen (samenwerkend met het heelkundig centrum; vergoed door het ziekenfonds), tel. 12069, b.g.g. 0652804779. Tandtechniek R. van Oosten (particuliere praktijk), tel. 16441. Apotheek: Weverstraat 95, Den Burg. Tel. 12112. Zaterdag 11.00-12.30 en 15.00-17.00 uur. Zondag 11.00-12.30 uur en 16.00-17.00 uur. Buiten die tijd al leen voor spoedeisende gevallen. aandacht weer volop uit naar de verrichtingen op het toneel. Kletsnat Er is al weer heel wat afgeschaterd als Bassie tegen negen uur klets nat achter het gordijn verdwijnt. Het magische effect van een plens water maakt het succes van de for mule compleet. Voldaan en moegeschreeuwd ver laten de kinderen de zaal. Buiten proberen enkele medewerkers nog wat Bassie en Adriaan-poppen te slijten. „Nee, het is mooi geweest, we gaan nu naar bed want mor genochtend gaan we weer bijtijds naar het strand", zegt een moeder, terwijl ze twee tegenstribbelende kinderen met zich mee trekt. Luid keels „olé" roepend in de fietsen stallingen - dat klinkt zo lekker hol - wordt de weg naar huis onderno men. „Nou moéten jullie weer wat rustiger worden, hoor", maant een moeder haar kroost. „Anders wor den we straks de camping nog af gezet." Windsurfclub Texel en de Texelse Kanovereniging houden zondag bij het strandje van Dijkmanshui zen een open dag. ledereen die daar zin in heeft, krijgt dan de kans om onder begeleiding te surfen of kano te varen. Het programma wordt om elf uur 's ochtends geopend. Tot 13.00 uur heeft een ieder de gelegenheid om zelf te surfen of kanoën. De twee organiserende clubs zorgen voor oefenmateriaal. Om 14.00 uur is er een spectaculaire demonstratie parachutespringen. De para's lan den op windsurfplanken op het water. Een uurtje later wordt een estafettewedstrijd gehouden en om 16.00 uur een kano- en wind surf polowedstrijd. De open dag wordt afgesloten om 17.00 uur, waarna de leden van beide vereni gingen een barbecue te wachten staat. Voor de jeugd is de hele dag op de dijk een luchtkussen aanwe zig. Bij een routinecontrole die de poli tie gisterochtend op de Pontweg hield, werd rond halt vijf een 25-ja- rige vrouw uit Utrecht aangehou den die 435 microgram alcohol in elke liter van de door haar uitge ademde lucht bleek te hebben, twee keer zoveel als is toegestaan. Ze kreeg een proces verbaal en een rijverbod van vier uur. Enkele uren werd op de Meijerte- bos een 24-jarige man uit Den Burg aangehouden, die wat dat betreft ook over de schreef was ge gaan, zij het minder ernstig. De blaasproef gaf 240 mg per uitge ademde liter lucht aan, goed voor een rijverbod van anderhalf uur en een proces verbaal. De Waal In De Waal wordt zaterdag oud papier opgehaald. Leerlin gen, ouders en leerkrachten van de Redmer IJskaschool komen tussen 9.30 en 10.30 uur langs de huizen. Oud pa pier kan ook worden ingele verd bij de schapenboet in De Mars te Den Burg, naast het Kotex-gebouw (vóór 9.30 uur). Minder sketches, méér muziek, zang en dans. Dat is het nieuwe recept voor het diner-cabaret, dat de medewerkers van Klif 12 de gasten een jaar lang voorschote len. Tijdens de première, woens dagavond, bleek dat het ambitieu ze programma nog niet klopt. De voorstelling, waarin de prachtige kostuums voor een extra dimen sie zorgden, heeft echter voldoen de inhoud om er na verloop van tijd te „staan". Als aanvaardbaar excuus voor het nog rammelende geheel geldt de onervarenheid van sommige me dewerkers en de korte voorberei ding. Na afloop nam Klif-eigenaar Cor van Heerwaarden publiekelijk de schuld op zich: „Voor het slot lied hebben we alleen gisteravond een uur gerepeteerd. Maar het lied hoort erbij, dus gooien we 'm er nu gewoon in. Sorry, op mijn verant woording." Het dubbelzinnige is, dat de late start van de repetities door het grote succes van Klif 12 is veroor zaakt. De afgelopen maanden had de vaste kern het zeer druk met de voorbereiding van andere pro gramma's [o.a. kindertheater De Van Tasjes, Café Chantant], de di ners, kleinkunst-optredens en eve nementen. Dat het nieuwe diner cabaret hierdoor in de knel is geko men, moet een waarschuwing zijn voor de betrokkenen. Voor de klei ne, actieve groep medewerkers en vrijwilligers waarop Klif 12 leunt, ligt overbelasting voortdurend op de loer. Toverformule Diner-cabaret, vroeger bekend als revue-menu, is al jarenlang de to verformule van Cor van Heerwaar den en zijn medewerkers. Het ene moment zetten de serveersters het eten op tafel, het andere moment staan ze met de koks op het podi um een lied te zingen. In voor gaande jaren bevatte het program ma veel sketches en werden Texel se situaties op de hak genomen. Bewust gaat Klif 12 ditmaal op een andere toer. Geen aaneenschakeling van luchti ge sketches en liedjes, maar een show-achtige opzet, die meer aan sluit bij de tegenwoordige uitstra ling van het Hoornder theater-res taurant. Toch valt er nog het nodi ge te lachen. Bijvoorbeeld om de doldwaze woordenwisseling in de Franse taal door drie kolderiek uit gedoste heren. Leuk is ook de scène waarin twee ballerina's op de hak worden genomen door twee proestende meiden, maar dit moet nog worden bijgeschaafd. Met de twee „giebels", Margriet de Graaff en Janien de Bruijn, zijn overigens de humoristische uit blinkers van het medewerkers- team genoemd. Humor vormt zoals gezegd dit maal echter niet de hoofdmoot. Centraal staat show, theater, glitter glamour. Om dit te benadrukken wordt tussen de gangen door tel kens een andere stad voor het voetlicht gehaald. Bedoeling is dat de gasten zich achtereenvolgens in Amsterdam, Parijs en New York wanen. Het gedeelte over Neer- lands hoofdstad maakte woens dag de minste indruk, dat over de „Big Apple" het meeste. De liedjes waarmee elke stad wordt aange duid waren goed gekozen [„Oud- Amsterdam", „Milord" en „New York, New York"]; de uitvoering ha perde echter nogal. Oude doos Cor van Heerwaarden was de hele show weer nadrukkelijk aanwezig, maar kon niet overtuigen met twee travestienummers. Zijn duet met de onzekere Kees Brouwer maakte een geforceerde indruk en ook zijn bekende Liza Minelli-act kreeg een magere uitvoering. Van Heerwaar den bekende dat hij dit nummer puur op zijn routine had gespeeld. „Maar na vijf keer staat het er weer." Ook op andere momenten werd terug gegrepen op oude succes nummers. Het door Charlotte Lo- rier groot gemaakte „Pleecom plex" bijvoorbeeld, dat nu wordt gezongen door Ina Staal. Door er elementen aan toe te voegen, zoals de komische inbreng van kok Jan Stevens temidden van met pleeborstels zwaaiende dames, behield het optreden enige span ning. Een sterke indruk maakt deze greep uit de oude doos echter niet. Van Heerwaarden: „Anderhalf uur vol maken met compleet nieuwe nummers is moeilijk. Ik denk dat het op deze manier kan, omdat we steeds weer nieuw publiek krijgen, dat onze oude nummers niet kent." Het verdwijnen van typiscr se taferelen is het logische van de keuze voor de show. Maar zouden de vele ten ep Texelaars nou juist n stukje herkenbaarheid he! op prijs stellen? Wellicht v< een onderdeel „Den Hoorn' denken... Nu kwam alle sketch met Cor van Heem in de hoofdrol als Duitse tce de vlot acterende Rob Je als botte ober een beetje over. En dat paste nou ne niet, omdat het was opgeno het Amsterdamse gedeelte het zich eerder op de Stene? afspeelde dan op het Leidse Voor muziek is wel een gr weggelegd. Niet alleen prima nieuwe pianist Walte ker een belangrijk aande- mochten Daan Welboren foon], Nienke Bloksma [bas Staal [percussie] hun kunr monstreren. Het Amerikaar loogje tussen Donker en W; was één der leukste intern van de avond. Kost Veel lof verdient de aan) Slechts anderhalve maand première benaderde Van waarden kledingontwerp^ de Leeuw om aan de show werken. Het resultaat wa bluffend, variërend van 1fc se kostuums in het nummer van 't hele spul" [uit de Les Miserables] tot schitter; gedoste can-can danseres; een prachtig showgordijn, invloed van choreografe Ina eveneens vorige maand e vraagd, was merkbaar. Op selende wijze maakten werkers gebruik van het kle dium, wat vooral in de gro; nes van belang was. Kregen de gasten een one dende show te zien, ook da tijd mocht er zijn. Bij drie vier gangen -alleen de soe; vast- kon men kiezen uit: rechten om van te watert Voor de medewerkers hierdoor een volle avono werken geblazen, zowel achter de schermen. Het e: was nauwelijks weggeston de afwas draaide al op vdl Frans Hl Het nieuwe diner-cabaretprog' driemaal per week te zien. OpM* en vrijdagavond met onderê vroegere programma's, Amstéfl Parijs Zaterdagavond komt Ne# de plaats van Parijs. „Klif 12 on Broadway", poserend als vrijheidsbeelden. IFoto F'*1'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 2