nst legt emoties -ast in schilderijen A Fraaie schuur met sobere bedden GIRO randwachten redden ongen uit diepe kuil NATIONALE ACTIE R ecensie AHKUFEN Agenda (ÖRTTexels Geslaagd Bedolven onder meter zand Inbrekers op heterdaad betrapt DARF ICH HIER MRL MEIN& Trmilie ih ^Peutschlrhp DRN MOET t>E SNEL HEEL HORD "ROEPEM.WRttT WE WE&EK I EEH STORING jp= Modern vakantieleed TEXELSE^" C0URANT Nadeelgemeenten vormen breed front I* itit nikt* unrs. Ailito loader Gifoitn, Mcniii, Mumb i» Heed, NrdttUodtt Rcdf Kieii, Honk, Stkklioj Otcictiiscbt Hulp, Slicklis[ VlicbUlioj, Itirlgcd, Tore d«i Hoohbm, Uoictl Ntdeilud üer „Axis Mundi" aan het eind in de Waal exposeert Meel Johannes Kunst 155] e 1 t Amerikaanse Seattle. Hij een serie abstracte schilde- |'s' 'aarin hij zijn betrokkenheid «wereld en met relaties tot 'king heeft gebracht. en in het bijzonder onder Duitse toeristen, die er volgens haar toe gankelijker voor zijn dan Nederlan ders. Het getoonde werk van Kunst is te koop voor prijzen van f275,- tot f3800,-. De expositie duurt tot eind september. „Axis Mundi" is alle dagen open van 10.00 tot 12.30 uur en van 14.30 tot 18.00 uur. Sportvisserclub Texel: gastenwed- strijd bij de Paal 28 van 19.00 tot 21.00 uur. 11 augustus: Sportvisserclub Texel: gastenwed- strijd bij Paal 9 van 19.00 tot 21.00 uur. a'5 ber ook mijn eigen emotie 9d. Mijn werk confronteert De mensen hoeven het niet Ie vinden, ze mogen het zelfs inden, als het maar gevoe- bd proept", zegt Kunst, die in M: id niet alleen naam heeft ge er rnet schilderijen maar ook rrt ulpturen, meubels, foto's en chitectonische ontwerpen. Fries jeri ,s Nederlander van afkomst, nin Leeuwarden. In gezins- L ^j trok hij naar Amerika [UI f'jn ouders een nieuw be dilden opbouwen. Dertig .1 !0nde h'i 'n Los Angeles en zich tot een veelzijdig naar. Johannes Kunst is nu !Pa waar hij in verschillende e*poseert. Bij een tentoon- 'n Alkmaar ontmoette hij '°orman van „Axis Mundi" die veel belangstelling voor het Werk toonde en Kunst overhaalde om ook schilderijen neer te han gen in het kleine De Waal op Texel. Dit dorp heeft zich nog niet ontwik keld tot een Mekka voor kunstlief hebbers, maar het zal niet aan Jetty Voorman liggen als het dat niet alsnog wordt. Ze signaleert een groeiende belangstelling voor kunst, met name onder jongeren De volgende kandidaten, opgeleid door het Scheidegger Instituut, slaagden voor hun typediploma: Antonina Witte (Den Burg], Tamara de Lang (Den Burg], Nicky Ran (Den Burg], Sebastiaan Ran (Den Burg], Pim Koomen (Den Burg], Marlies van Heerwaarden (Den Burg], Maartje van Hattem (Den Burg], Maarten Dogger (Den Burg], Frank Boeyen (Den Burg], Sarina Vermue [Ou- deschild], Evert Rikkenberg (De Waal], Livia de Porto (Oudeschildl, Suzanne Roeper (De Cocksdorp], Cornelia Boon (De Cocksdorp], Stefan Witte (Ooste rend], Tobias van der Zee (Oosterend], Peter Bolier (De Cocksdorp], Dicky Meu- leman (De Koog]. ,n paraatheid op peil te houden, oefent de brigade bij paal 20 dagelijks, dagmiddag stond, ter gelegenheid van het bezoek van de verantwoordelij- neenteambtenaren, een lijnredding op het programma. Een routineklus, tinnen vijf minuten werd de „drenkeling" op onberispelijke wijze naar de fhaald. IFoto Frans Hopman l-jarige Fritz Könning uit jrg [Duitsland] is woensdag dood ontsnapt. De jongen bedolven onder een grote elheid zand. toen de zeer kuil die hij in het strand bij [Badweg] had gegraven, te. Dankzij doortastend op- van de Texelse reddingsbri- on hij net op tijd uit zijn be- wsitie worden bevrijd. li ig was de jonge Duitser al iJ net het graven van een kuil e. «ij losse zand, ondanks een is huwing voor de gevaren Woensdagochtend werd hij Bis op de vingers getikt, dit- wegens vliegeren op het strand. Daarna ging hij met een vriendje opnieuw graven. Toen deze zó diep at de puber er staande hele- (i verdween, stortte de kuil gebeurde even na half twaalf. Het vriendje alarmeerde onmiddellijk de reddingbrigade, die met zeven jongens en meisjes in actie kwam. Geassisteerd door enkele badgasten begonnen de strandwachten met het uitgraven. ,,Op een gegeven moment waren we zó diep, dat we met onze han den niet verder kwamen. Snel wer den schoppen gehaald om dieper te kunnen gaan", vertelt één van de redders, Therèse van Rossum. De jongen zat zó diep, dat men begon te twijfelen over de juiste plaats. Na zes minuten kwam het hoofd in zicht. „Naar schatting zat hij een meter onder het zand." Geen reanimatie Haar metgezellen lieten Therèse in de kuil zakken, haar aan de benen vasthoudend. Voorzichtig verwij derde ze het zand rond het hoofd. „Tot mijn verbazing ademde hij nog, zij het zwak. We vreesden voor nekletsel, gezien de stand van het hoofd. Maar gelukkig viel het mee. Hij kon zich al gauw vrij be wegen en was volledig aanspreek baar." Beademing was niet nodig. De ver pleegkundigen van de ambulance, die razendsnel ter plekke was, con troleerden de jongen nog wel op eventueel nekletsel. Verdere be handeling was echter niet nodig. De politie bracht de knaap met de jeep naar het vakantieadres van zijn ouders in De Koog. Gisterochtend even na drie uur kwam het inbraakalarm van een horecabedrijf in Den Burg in wer king. De eigenaar ging er met een medewerker op af en kon een 26- jarige Oudeschilder op heterdaad betrappen. Hij was het gebouw binnen gekomen via een openge broken lichtkoepel en zou er van door gaan met een fles sterke drank, twee flesjes bier en f25,- uit defooienpot. Het aanhouden verliep niet zonder blessureleed. Bij een valpartij kwam de horecaondernemer bo venop de inbreker terecht, die daarbij gekneusde ribben en een beschadigde neus opliep. Hij moest zich onder doktersbehande ling stellen. Nadat de jongen aan de politie was overgeleverd, bleek Wethouder Gerbrand Poster heeft namens Texel zitting genomen in een werkgroep die de actie coördi neert tegen de regeringsplannen om een groot aantal gemeenten aanzienlijk te korten wat betreft de uitkering uit het gemeente fonds. Texel hoort met o.a. Hilversum, Huizen en Haarlemmermeer tot de gemeenten die het initiatief heb ben genomen voor de actie. Dins dag kwamen de initiatiefnemers bijeen in Den Haag, waar werd be sloten er nog meer gemeenten bij te betrekken en hen uit te nodigen hun wethouder van financien af te vaardigen. Verder wil men dat in de groep de politiek breed is verte genwoordigd; het mag geen aan gelegenheid zijn van één bepaalde stroming. Als de regeringsplannen doorgaan krijgt Texel elk jaar 1,3 miljoen gul den minder, waardoor men ge dwongen is plaatselijke belastin gen [met name de Onroerend Zaakbelasting] aanzienlijk op te trekken. Texel hanteert nu een van de laagste tarieven van Nederland. Voor andere „nadeelgemeenten" zijn de gevolgen vaak nog ernsti ger. De werkgroep heeft inmiddels bij twee bureau's offerte ingewon nen voor het opstellen van een rapport waarin de onaanvaard baarheid van de regeringsplannen duidelijk wordt gemaakt. Ook zal een gesprek met de vaste kamer commissie voor Binnenlandse Zaken worden gearrangeerd. Qjtl I dat ook een 17-jarige jongen uit Den Burg bij de inbraak betrokken was geweest. Hij was op het mo ment van de aanhouding al via de lichtkoepel ontsnapt en had zijn buit [acht flessen witte wijn] op het dak achtergelaten. Hij kon later in zijn woning worden aangehouden. Het tweetal hoorde tot een groepje jongeren dat zich die nacht in het park had vermaakt onder het genot van de nodige consumpties. Toen alles op was, besloten de twee jongens middels inbraak een nieuw voorraadje te halen. De veelbesproken schuur van bol- lenkweker Jaap Duinker in Den Hoorn staat er meer prachtig bij. Het karakteristieke bouwsel werd de afgelopen maanden met liefde gerestaureerd onder auspiciën van de Stichting Dorpsherstel Texel, na het nodige touwtrekken over subsidiering en vooral over de vraag in hoeverre Duinker in het bouwsel logies zou mogen verstrekken aan seizoenwerkers. LANGE TERMUN Augustus 1-5 augustus: bouwdorp I. Opgeven bij het Jeugdwerk, tel. nr.: 15582. 2 augustus: Theater Klif 12: Zangeres Astrid van Helden - „Soprano Absurdo gaat op reis". Aanvang: 21.00 uur. Entree ƒ17,50; vriendenprijs ƒ15,-. Sportvissersclub Texel: gasten- wedstrijd bij de Eendrachtsweg van 19.00 - 21.00 uur 4 augustus: Sportvisserclub Texel: gastenwed- strijd bij de Eendrachtsweg van 19.00 tot 21.00 uur. 6 augustus: Nationale Bollendag van 10.00 tot 16.00 uur. 8 augustus: Horizon-toer in De Koog. 8-12 augustus: bouwdorp II. Opgeven bij het Jeugdwerk, tel.nr.: 15582. 12 tot en met 25 augustus: Tentoonstelling in het raadhuis door mw. G.J. Winters. 16 augustus: Sportvisserclub Texel: gastenwed- strijd bij de Eendrachtsweg van 19.00 tot 21.00 uur. Theater Klif 12: cabaret Hans Teeu- wen met „Hard en Zielig". Aanvang: 21.00 uur. Entree ƒ17,50 vrienden prijs ƒ15,-. 17-18-19 augustus: Zwerftocht Hike, aanmelden bij het Jeugdwerk; tel.nr.: 15582. 18 augustus: Sportvisserclub Texel: gastenwed- strijd bij de Eendrachtsweg van 19.00 tot 21.00 uur. 23 augustus: Sportvisserclub Texel: gastenwed- strijd bij Paal 17 van 19.00 tot 21.00 Het werd uiteindelijk tot algemeen genoegen geregeld. Gelukkig maar, anders zou de schuur zijn gesloopt wat ook door de grootste monumentenhater zou zijn be treurd. Het was een vrij ingrijpend karwei. Volgens een plan dat werd ge maakt door architektenburo Jan Visser werden door aannemings bedrijf H. Daalder en Zonen B.V. grote delen van het misschien wel 200 jaar oude gebouw vervangen. Delen van de gevels werden op nieuw opgemetseld, tal van spar ren in het dak werden vervangen, alle kozijnen, deuren en ramen werden vernieuwd en er kwam nieuw riet op een deel van het dak. In de typische gepotdekselde hou ten voorgevel werden balken ver werkt die op het Hoornder strand aanspoelden. Een dakgoot ont breekt, maar het hemelwater dat van de pannen loopt komt terecht in een betonnen goot aan de voet van de schuur. In de schuur werd een betonnen vloer gestort. Jaap Duinker kan hier 15 ton tulpen [plantgoed] op slaan waarbij ventilatie- en ver warmingsapparatuur zorgt voor een constante temperatuur van [liefst] 20 graden. Aan de achterzij de bevindt zich de logiesgelegen- heid voor de seizoenwerkers, die tot dusver werden gehuisvest op de ook veelbesproken „gedoog- camping" vlak bij Loodsmans duin. In de schuur mogen tussen 1 april en 1 november 12 mensen slapen. De stapelbedden zijn ver deeld, over enkele afgeschutte vakken. Alles is sober uitgevoerd, conform de richtlijnen van de ge meente die tot elke prijs wil voor komen dat de slaapgelegenheid voor seizoenwerkers zich ontwik kelt tot een gewoon toeristisch verblijf. Sommige genodigden die de schuur woensdag ter gelegen heid van de oplevering bekeken, dachten met gemengde gevoelens terug aan kazernes en internaten, waarin zij ooit verbleven. Een wc en douche ontbreken natuurlijk niet. Jaap Duinker zelf was actief bij de restauratie betrokken. In tegenstel ling tot nieuwbouw, die nauwkeu rig kan worden gepland, is restau reren een avontuur. Je weet nooit wat je tegenkomt. Telkens moeten beslissingen worden genomen. Jaap Duinker zegt vooral leuk sa mengewerkt te hebben met Lieke- le van der Veen van het bouwbe drijf Daalder die zich liet kennen als een „flexibele timmerman". De hele restauratie heeft ongeveer een ton gekost. Meer dan de helft daarvan werd via subsidiering door de overheid bekostigd, de ge meente droeg f45.000,- bij en de provincie f15.000,-. Er zijn steeds meer mensen die iets voelen voor het restaureren van hun boet of schuur, dank zij de gunstige subsidieregeling, maar ook omdat de interesse voor cul tuurhistorie toeneemt. De Stich ting Dorpsherstel hoopt spoedig de stolpschuur van Kok aan de Mokweg aan te pakken en ook boeten van Witte aan de Oosteren- derweg, Boerhorst aan de Hoorn- derweg en Bakker aan de Hem- merweg staan op de nominatie. Theater Klif 12: Mars Teumsz met „Vos". Aanvang: 21.00 uur. Entree ƒ17,50; vriendenprijs ƒ15,-. VRIJDAG 29 JULI 1994 9 augustus: Theater Klif 12: Het lijk drijft al met „De Normalen" - cabaret. Aanvang: 21.00 uur. Entree ƒ15,-; vriendenprijs ƒ12,50. Slok. Een 20-jarige fietser uit Dr- onten raakte dinsdagmiddag licht gewond toen hij nabij de kruising Pontweg-Hoornderweg een slok uit zijn bidon [drinkbus] wilde nemen. Hij raakte uit balans, kwam ten val en bleef liggen met een gekneusde schouder. ijkje in een der slaapcompartimenten. Bestuursleden van de Stichting Dorpsherstel, gemeenteambtenaren, aannemer, architect, opdrachtgever en andere betrok kenen kwamen woensdag bijeen om de schuur van Jaap duinker te „openen". [Foto's Harry de Graaf]

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 5