I 1 Ml .gf: ÖBOVAG I8,00 F amilieberichten HELP HELPEN GIRO 6868 mEsmssm ?si TEXELSE J COURANT Rekreatieteam opvallend bezig W Om te onthouden ""■Q Jong geleerd... 'n Beetje schaduw «Jjf! S KOM Texels Training ZDH Hartelijk gefeliciteerd *®*®*®*®*®-k®*®*®~>^ Ing. JAN DUIN MAKELAARDIJ erkend keurings- j. bedrijf 1,- 'WW™ DINSDAG 2 AUGUSTUS 1994 n van het Rekreatieteam demonstreren wat zij deze week te bieden hebben De jongens en meisjes van het Re kreatieteam timmeren flink aan de weg. De studenten, die ook deze zomer weer allerlei sportieve acti viteiten organiseren voor energie ke vakantiegangers, trokken gisteren veel aandacht tijdens de markt in Den Burg. Opvallend uit gedost stonden ze als wassen beelden op de hoek Weverstraat- Parkstraat. Beurtelings kwamen ze in beweging en beeldden ze een sport, spel, of avonturentocht uit. Onderwijl deelden twee anderen de Vakantiekrant (waarin een overzicht van de activiteiten van het team is opgenomen) uit aan voorbijgangers. Het straattheater trok telkens veel belangstelling en de krantjes vonden gretig aftrek. Vrijdagavond had het Rekreatie team van zich doen spreken door voor het eerst in de geschiedenis een volleybaltoernooi te organise ren op de noodcamping. Gezien de grote toeloop van jongeren leek het teamleider Frank van Eunen iFoto Frans Hopman) een goede zaak om iets leuks voor hen op poten te zetten. Het initia- geformeerde teams het tegen el- tief sloeg enorm aan. Op drie vel- kaar op. Volgens de recreatiewer- den namen diverse spontaan kers was de sfeer uitbundiger dan normaal bij zulke toernooien het geval is. Conclusie: voor herhaling vatbaar. Een ontspannen potje volleybal vormde vrijdagavond voor diverse jongeren op de noodcamping een leuk begin van hun vakantie op Texel. <Foto Frans Hopman) i/ambulance: Bij brand en spoedeisend ambulance bellen: 06-11. Voor niet isend ambulance-vervoer: -12888 (bij geen gehoor: -22222). ikuren college van b en w: ïeester mr. W.L.F.C. Ridder appard (algemene zaken) g 16.00-17.00 uur. Wethou- ,D.K. Eelman-van 't Veer i| dinsdag 16.00-17.00 uur. uder D.F.G. Schilling (ruim- ordening, milieu, recreatie) g 10.00-11.00 uur. Wet- G. Poster (financiën en nie) 10.00-11.00 uur. Alle uren zijn in het raadhuis. kuur raadsfracties: CDA, WD en Groen Links iedere vóór de raadsvergade- 3weede dinsdag van de I; voormalige bodewoning aan de Parkstraat :a. 20.15 uur. Texels Belang maandag in de week vóór Isvergadering. Groen Links ik spreekuur op de donder- jrafgaande aan de week de commissievergaderin- irden gehouden. D66 heeft landag voor de raadsverga- ;r3 spreekuur van 19.00-20.00 het adres Bernhardlaan 67, irg, of op afspraak via tel. rechtshulp: Advocaat mr. [Weijer. Elke maandag van |).00 uur spreekuur in d'Ou- te Den Burg. ting Thuiszorg Texel (voor- Gezinsverzorging en Be- ihulp): Jonkerstraat 6, Den i 14152. Spreekuur na het ltd: maandagochtend )0.00 uur, 's middags 15.00 uur. Overige werkda- 9.00-10.00 uur en 15.00 uur. )loog: J. van den Berg, zit- gebouw Keesomlaan 11, 'jBurg op dinsdag van uur, woensdag van .1.00 uur, donderdag van 100 uur en vrijdag van 12.00 uur. Tel. 10386. Te- bereikbaar via tel. |5313 (op maandag tussen 11.00 uur). Ïlen drugs: Consultatiebu- )r alcohol en drugs, Mol- '45, 't Horntje. Spreekuur afspraak: tel. 19413. Jilp verslavingen: Elke dins- n 19.30 tot 21.30 uur in tULO. Ervaringen uitwisse- r allerlei verslavingen (niet ilcohol of drugs, maar ook Dkken, etc.). ledereen, ver sniet, is welkom. Jfocht: Voor meldingen van of zwemmers in nood: 70. Eg Kruiswerk Kop van 'and, afdeling Texel: Wit- aan 19, Den Burg, tel. Opening magazijn voor het verpleegartikelen, in- ^)tie spreekuur en informa- werkdagen van 13.00 tot Telefonisch spreekuur zondheidszorg: elke werk- 8-30 tot 9.00 uur. Spreek- Ukverpleegkundige thuis- k werkdag van 13.00 tot ur- Voor spoedgevallen van ikundige aard buiten de "tijden en in het weekend ^nummer 02230-50150 Plevierstraat 16, De ,e' 17896. Elke eerste '9 van de maand informa- het Bahé'i-geloof van 200 uur. Anti-discriminatie Texel, voor mel ding van alle soorten discriminatie. Tel.nrs.: 12609, 14897 en 16315. 'De Lichtboei: FM 100.2 op de kabel. Muziekprogramma's van maandag tot en met vrijdag, tus sen 18.30 en 19.30 uur. Verzoek platen: tel. 13430 of schriftelijk via postbus 89, 1790 AA Den Burg. 'Maatschappelijk werker: Frank van Lare, spreekuur in d'Ouwe ULO, Schilderend 39, Den Burg. Maandag 8.30-9.30 uur; dinsdag 18.30-19.30 uur; woensdag 8.30-9.30 uur; vrijdag 15.30-16.30 uur. Spreekuur FIIAGG (Regionaal Insti tuut Ambulante Geestelijke Ge zondheidszorg, bereikbaar op hetzelfde adres): elke donderdag 13.30-14.30 uur. Tel. 15813, b.g.g. 02230-15805. 'WAO-groep: Dienstencentrum De Buureton, Molenstraat, Den Burg. Elke woensdag van 10.00-12.00 uur. 'Spreekuur uitkeringsgerechtig den: Iedere tweede en vierde woensdag van de maand van 10.15-11.15 uur. 'Artsenlaboratorium en trombo- sedienst: Kruiswerkgebouw, Witte Kruislaan 19, Den Burg (ingang tandartsenpraktijk). Iedere maan dag en donderdag van 9.00 tot 11.00 uur kan men hier bloed laten prikken. Tel. 14887, b.g.g. Gemini- ziekenhuis Den Helder, 02230-11232 of 11299. Trombo- sedienstgegevens (en/of briefje van arts), ponsplaatjes van zieken huis en verzekeringspapieren (zie- kenfondskaart) meenemen. 'Speel-o-theek: Dorpshuis d'Ou we ULO, Schilderend 39, Den Burg. Open: maandag 9.00-11.00 uur en woensdag 14.00-16.00 uur. 'Vrijwilligersgroep wijkverple ging: Voor diverse hulp aan ieder die daaraan behoefte heeft (praat- Op vakantie kom je toe aan dingen waar thuis geen tijd voor is. Vissen in de Brink bij voorbeeld. Het rustieke water in De Koog blijkt een prima plaats om het spel van hengel en dobber onder de knie te krijgen, zo ontdekte de 6-jarige Kevin Smit uit Zut- phen afgelopen zondag. On der toeziend oog van zijn oom, zusje en vader lukte het hem een voorntje aan de haak te slaan. iroto from Hopman) je maken, boodschappen doen, wandeling maken, enz.). Aanvra gen: indienen bij de vrijwilligers of bij de Stichting Kruiswerk Kop van Noordholland, afdeling Texel (voor heen Groene Kruis), op werkdagen van 13.00-14.00 uur, tel. 13241. •Opvang gevonden huisdieren: Dierenpension „Slufterweg", Sluf- terweg 216, Eierland, tel. 11477. Van gemeentewege aangewezen als opvangadres van onbeheerd aangetroffen katten en honden. Mensen die hun huisdier kwijt zijn, kunnen hier informeren. •Milieuklachten: Afdeling milieu beheer, gemeente Texel, tel. 13041, tijdens kantooruren op werkdagen. Ook (24 uur per dag): provinciale klachtentelefoon, tel. 023-310200. Privacy gegaran deerd. •Begeleidingsgroep borstkanker- patiënten: Kruiswerkgebouw, Wit te Kruislaan 19, Den Burg. Inlichtingen: tel. 13241, op werk dagen van 13.00-14.00 uur. •Spreekuur Buureton: Woensdag, donderdag en vr'jdag van 14.00-15.00 uur. Praten over aller lei vragen en problemen m.b.t. ouder worden. •Info-team FNV: Renske van IJs- seldijk (13397), Ben Starink (18868), Jan Brandenburg (14162), Theo van der Berg (13513), Wietse Boonstra (13860, speciaal voor rechtshulp), secreta riaat Jaap Huisman, (12621). •Bibliotheek: Openbare biblio theek, Drijverstraat 7, Den Burg. Open: maandag 10.30-12.30 uur; dinsdag 14.30-20.30 uur: woens dag 14.30-17.00 uur; donderdag gesloten; vrijdag 14.30-20.30 uur; zaterdag 10.30-12.30 uur. •Bibliobus: Elke dinsdag op Texel. Standplaatsen en openingstijden: 10.00-10.30 uur 't Horntje, De Da geraad; 10.35-11.35 uur Oude- schild, Bruinvisschool; 11.45-12.15 uur De Waal, tegenover Polderweg 1; 12.35-13.20 uur De Cocksdorp, Eierlandsche Huis; 13.30-14.15 uur Midden-Eierland, Strijbosschool; 14.35-15.30 uur Den Hoorn, Drij- verschool; 15.45-16.30 uur De Koog, Nikadel; 16.45-18.00 en 18.30-19.45 uur Oosterend, De Bijenkorf. •EcoMare: Centrum voor Wad den en Noordzee, Ruyslaan 92, De Koog, tel. 17741. Open: dagelijks (behalve zondag van 1 november tot 1 april). Zeehonden voederen: 11.00 en 15.00 uur. •Maritiem en Juttersmuseum: Barentszstraat 21, Oudeschild, tel. 14956. Open: dagelijks, behalve zondag. •Oudheidkamer: Kogerstraat 1, Den Burg, tel. 13135. Open: van 1 april tot en met 31 oktober en voorts in kerst- en voorjaarsvakan tie, van maandag tot en met vrijdag. •Agrarisch en Wagenmuseum: Hogereind 6, De Waal, tel. 12951. Open: van Pasen tot en met 15 september (en herfstvakantie), dinsdag tot en met vrijdag van 10.00-17.00 uur (zaterdag tot 16.00 uur), zondag en maandag en na 15 september dagelijks van 14.00-16.00 uur. Elke dinsdag- en donderdagmiddag smids- Dieren hebben het niet mak kelijk in de hitte. De Texelse schapen, ook al zijn ze pas ge schoren, zouden hun wollen vacht best wel even uit willen doen. Dat gaat echter niet, zodat ze op zoek moeten naar een alternatief. Elk zuchtje wind, elk streepje schaduw is welkom. Zelfs al moet je er met z'n allen voor onder een voerbak gaan liggen... (Foto Frans Hopman) eliminatie: Werkgroep demonstraties van 14.30-16.30 uur. Afspraken voor groepen bui ten openingstijden: 18909 of 18622. 'TESO bootdienst: Informatie over wachttijden tijdens vakantie- drukte: tel. 69690. Gevonden voorwerpen: tel. 69655. Informa tie over vertrektijden en tarieven: tel. 69691 of 69692. Hoofdkan toor: tel. 69600 (alleen op werk dagen van 8.00 tot 16.30 uur, niet op vrijdagmiddag). Openbaar ver voer reisinformatie: 06-9292 (50 ct/p.m.). 'Radio Texel: Stichting Lokale Omroep Texel, Postbus 178, 1790 AD Den Burg. Studio: Molenstraat 4 (onder De Buureton). Dagelijks te beluisteren op FM 106.2. Met muziek, achtergronden en actuele informatie over Texel. Studiotele foon 12199. 'Politie: Keesomlaan 4a, Den Burg. Het bureau is dagelijks open van 9.00 tot 17.00 uur. Telefoon tijdens kantooruren 22188; daar buiten 12222. Voor spoedeisende gevallen het alarmnummer 06-11. 'Dierenartsen: Alleen voor spoed gevallen telefoon 12527. Spree kuurtijden Den Burg: maandag t/m vrijdag 17.00-17.30 uur, maandag en vrijdagavond 19.30-20.00 uur. 'Gevonden munitie: Bel de politie, tel. 22188. De voetbaltraining van ZDH wordt donderdagavond hervat. Trainer Gerrie Plaatsman zal de senioren en recreanten vanaf 19.00 uur klaarstomen voor het nieuwe sei zoen, dat in september begint. Op het veld aan de Witteweg wordt deze maand wekelijks op dinsdag en donderdagavond getraind. Toos, René, Mikko, Ruben, Levi, Nathan en Saul Coltof zijn blij u te kunnen berichten dat op 1 augustus 1994 hun 6e zoon en broertje is geboren: Baruch Benjamin 1 augustus 1994, Burgh-Haamstede Tijdelijk adres: A.Z Sint Jan Ziekenhuis, Ruddershove 10, 8000 Brugge Donderdag 4 augustus wordt onze moeder en oma A. Krijnen-Eelman 80 jaar U kunt haar feliciteren van 15.30 tot 17.30 uur in de „Verrekieker" te Oudeschild. Kinderen en kleinkinderen Zwaanstraat 6 - Oen Burg - Texel postbus 163 - 1790 AD Den Burg telefoon 02220 - 13888 BUNGALOW IN DEN BURG Sluyscoog 10 Aardig gelegen bungalow, de mid delste van 3 aaneen, met 229 m2 grond. De bungalow heeft een woonkamer met open keuken en schuifpui naar terras en tuin, een hal/entree met toilet, bergkast, 2 slaapkamers en badkamer met ligbad, een berging aan de voorzijde, en achter een heerlijke vrije tuin op het westen met tuinschuurtje Diefstal. Uit een tent op cam ping Kogerstrand is zondagavond rond 23.00 uur een portemonne gestolen met een bankpas en f 10,- een spijkerbroek en een wereld ontvanger. Het slachtoffer is een 43-jarige toerist uit Oudehorne. Telefoonkraak. Vermoedelijk met een valse sleutel is de geldla- de van een munttelefoon in een bedrijf aan de Pelikaanweg ge opend. Hoe groot de buit is, is niet bekend, maar erg veel kan het nooit zijn geweest. RECREATIEBUNGALOW NABIJ DE KOOG Californiëweg 51. Nabij het bos gelegen recreatie bungalow op 485 m2 eigen grond in bungalowpark „So What". Deze bungalow heeft een woon kamer met keukenhoek, 3 slaapka mers, douche/w.c. en ruime berging. De bungalow heeft aardgas. HET REDERLAlfDSE RODE KRUIS NATIONALE I ACTIE GIRO Reparatie en onderhoud alle merken voor een betaalbare prijs Alfa Audi Austin BMW Chrysler Citroën Daihatsu Fiat Ford Honda Lada Lancia Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Rover Saab Seat Skoda Subaru Suzuki Toyota Volkswagen Volvo ■M.J.t-f.AMJJJj.'.J.ID'b Maricoweg 3 Den Burg Tel. 15588 Wij kunnen ook voor uw nieuwe auto zorgen APK AUTO

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 3