Beter een grote knecht dan een kleine baas" Jat ik zeggen wou... Rondje Texel nu ook als dagtocht an der Veen veertig jaar vakman Bedrijvigheid Cartoon Reddingboot ukt weer uit TEXELSE 7 COURANT „Zwart"-concert in kerk Oosterend S.V. Oosterend hervat training SV De Koog BEZORGERS TEXELSE COURANT x - Veel schade door blikseminslag Training SVT Bert Bergsma op zijn aanwinst in de jachthaven van Oudeschild. De zee lonkt. IFoto Frans HopmanI gina 5 van uw uitgave van 29 juli heeft u een spot- („Cartoon") afgedrukt, an ik me zeer heb geërgerd, toon laat een lelijke, onsym- ke Duitser zien, die op een lijkt. De tekening toont iidelijk hoe u „de Duitser" wie Duitsers niet aar- ndt, zou ze ook niet als en klanten behoren te ont- i. Duitsers verachten, maar goede D-Mark incasseren, nsequent. jftig jaar geleden gebeurde, verpelijk. Ik ben me er zeer it van hoe de Nazi's in Ne- hebben huisgehouden. Texel bleef er niet van ird; ik heb de rustplaatsen neergeschoten soldaten uit bezocht. De wandaden stijds zijn zonder twijfel on- flijk. Ik verzet me er echter daarvoor nu nog verant- elijk te worden gesteld. RM-reddingboot Beursplein terdag en maandagmorgen iikt. De eerste melding oos, maar de tweede niet. 39 rond 19.00 uur vingen zeeschepen en de kust- een zogenaamd „panpan- op. Dat is de term voor ayday-melding op binnen vaar de peiling gaf aan dat de richting van de zee- "Jte ter hoogte van De Koog Een naam werd er niet bij geven. Een intensieve zoek- 'ot ongeveer 22.30 uur le- echter niets op. Zeemist n°rgen rond 08.00 uur 'iade marifoon „hilfe, hilfe". eer anderhalve mijl van de ner in het Molengat werd U|tser met vrouw en zoon 'offen op een scherp jacht oaam „Liberta". De man weg van Zeeland naar *9en, maar beschikte °ver een niet gedetailleer- *steekkaart. In de zeemist e Duitser volledig gedeso- fd geraakt. Daarnaast had dagen nauwelijks geslapen 5 het blok van de groot- kapot. Hij had niet vol- bezine aan boord om op ,0r verder te varen en een bvnenlopen was niet mo dder gedetailleerde kaart, inning van de Beursplein 'dde de Liberta tot in het !ai en verwees de Duitser Passantenhaven in Oude ls mijn zoon Daniël, vijf jaar oud, met Adolf Hitler in verband te brengen? Zulk denken is provinci aal en kleingeestig. Blijkbaar heeft deze cartoonist de Europese ge dachte nog niet in het hoofd. Voor zulke kunstenaars zullen de Duit sers altijd varkens blijven. Ik vraag u dit schrijven als lezers- brief („Wat ik zeggen wou...") te publiceren. In elk geval wil ik de VVV Texel, de heer Groenen, het Algemeen Dagblad, alsmede de Holland-correspondent van de NASCHRIFT: Tja, knap zijn de kari katuren van onze tekenaar maar hoogst zelden, of het nu om be kende Texelaars gaat of om Duitse vakantiegangers... U hoeft zich niet aangesproken te voelen. - Redactie. Drankrijder. In de Dorpsstraat van De Koog werd een 21-jarige automobilist uit De Hoef aange houden voor een blaastest. Hij bleek anderhalf maal de toegesta ne hoeveelheid op te hebben. Als klein jochie wilde hij al dol graag een bootje, maar zijn ouders gingen niet zonder meer akkoord. „Eerst je zwemdiploma halen", was hun voorwaarde. Hoewel de aankomende zeeman een broertje dood had aan zwem men, nam hij toch les. Een wel verdiende opblaasbare kano was uiteindelijk zijn deel. Nog later vertegenwoordigde de „anti zwemmer" Nederland op de Olympische Spelen van 1972, op de 100 en 200 meter vrije slag. Maar pas nu is Bert Bergsma's ul tieme droom uitgekomen. Hij kocht een grote catamaran en gaat er dagtochten rond Texel mee maken. „Ik ben altijd gek geweest van va ren. Waarom zou ik dan geen men sen meenemen die ook interesse hebben?", vraagt de bedrijfsleider van zwemparadijs Calluna zich re torisch af. Op zijn majestueuze ca tamaran is plaats voor het door Bergsma zelf gestelde maximum van twaalf opvarenden. De ruimte op en de stabiliteit van de boot zorgen dat een tocht voor ieder een aantrekkelijk is. „Mensen krij gen van mij de kans om zelf lekker wat te prutsen. Wie wil mag zei len, navigeren en aan de touwen hangen. Binnen de veiligheidsmar ge natuurlijk, want die staat abso luut voorop. Maar wie alleen maar wil zonnen en lezen, komt ook aan z'n trekken. En als het weer met zo fraai is, de kombuis mag er ook wezen." Dat de tocht helemaal rond het eiland voert, verhoogt de charme, vindt Bergsma. „De Ronde om Texel heeft ervoor gezorgd dat het een bekende tocht is voor veel mensen. Bovendien lijkt het me leuk om uit de haven van Oude schild weg te varen, een richting te kiezen en vanaf een heel andere kant weer terug te keren. Het Eier- landse Gat, de Noordzee en de Ra zende Bol zijn vanwege de scheepvaart en ondieptes interes sante gebieden om te varen. En je ziet de bekende punten op Texel eens van een heel andere kant. Dat is toch wat anders dan een stukje heen en weer op de Wad denzee." Geduld Bergsma liepen al jaren rond met zijn plannen, maar hij kon ze maar niet tot uitvoer brengen. Hoge kosten of een gebrek aan tijd wa ren de storende factoren. „Ik heb wèl altijd boten gehuurd of met anderen gevaren. Maar als je echt wilt, komen je plannen uit. Je moet alleen het geduld kunnen op brengen." n-TWT-T or r-T DINSDAG 2 AUGUSTUS 1994 Dirk Jansz. Zwart en Suzan Zwart Donderdag 11 augustus geven D. Jzn Zwart (orgel) en Suzan Zwart (dwarsfluit) een concert in de Hervormde kerk van Oosterend. Ze voeren werken voor dwarsfluit Onder de huidige zomerse om standigheden zal nog lang niet iedereen stilstaan bij de nadering van het nieuwe voetbalseizoen. Over ruim een maand is het echter al weer zover. Als voorbereiding op het seizoen starten de senio rentrainingen van s.v. Oosterend vrijdag om 19.30 uur. Vervolgens zal elke^dinsdag- en vrijdagavond worden getraind. Alle trainingen beginnen om 19.30 uur. en orgel uit van Telemann, Matthe- son, Joachim Quantz (leermeester van de Pruisische koning Frederik II) en Michel Blavet. Daarnaast speelt D. Jzn Zwart alleen op orgel werken van Bach, Handel en ande ren, alsmede eigen werk. Het concert begint om 20.15 uur. Na afloop is gelegenheid om van de uitvoerenden persoonlijk mu ziek en cd's te kopen. De toegang is f5,-. (voor kinderen en 65 plus sers f2,50) ten bate van het or gelfonds. De seniorentraining van SV De Koog wordt donderdag hervat. De leden dienen zowel voetbal- als loopschoenen mee te nemen. De trainmgstijd is gewijzigd en is nu van 19.30 tot 21.00 uur. De jeugd- training begint eind augustus. Naam Peter van Heerwaarden C.M.F. v. Heerwaarden Henk van Heerwaarden Martijn Beers Barry v.d. Veen Alexander Elias Liesberh van Es Marike Janssen Stefan Huisman Paula Vrijdag Mevrouw Barhorst Marga Boon Mevrouw A. Mulder Jacqueline Leijen Jitse Betsema Susan Kooiman Petra Hin Peter Broekman Martijn Barendregt Sophia Boon Susan Boon Petra Kooiman Mw. v.d. Vis-Dijker Mw. S. Koopman-Grit Reina Bos Trisha Koster Mw. Brouwer J. Hillen Ricardo de Graaf Evelien Veeger J. Flier Erwin Goënga Ruben van der Zee Daniëlle van Leersum Erik Hooyschuur Route Den Burg A. Den Burg A1 Den Burg B. Den Burg C. Den Burg D. Den Burg E. Den Burg F. De Zes, Bg. Houtstr Houtwg., Witte Kruisln., Kogerwg./ Kogerstr 1-57/2-74 Jan Reystr. vr.tc Ward Terpstra di.tc De Mars (oudste deel)/Spinbaan De Mars v.a. Buytengors, Sluyscoog, Verlaet, Kofbaeck, Duykerdam, Middelton Oudeschild, Schilderweg 249-296 Den Hoorn De Koog, Bosrandweg t/m 227 en Pont- weg 234 en 236 De Cocksdorp Oosterend De Waal Zuid-Eierland en Nieuwlanderweg Midden-Eierland, Hoofdw., Slufterw., Oorspr.w., Stengw., Limietw. Eierland, Postw., Oorsprongw., Holland- sew Hoofdw. (ged.) Vuurtoren/Krimweg Het Noorden Oosterenderweg, Ongeren, Meijertebos, (Waalen)burgerdijk Oost Spangerw.. Marsw., Kadijksw Haller- weg 20, Veenselangweg Hogeberg, Reijer Keijserstr, Hallerweg 51/55, Schilderw. 160-222, Wezenland, Zuidhaffel 49 't Horntje, Pontweg 1-68, Waterw. Zuidhaffel Westerw., Driehuizen, Keesomln. 45, Pontweg 91-95, Akenbuurt, Hemmerkooi Rozendijk, Smitsweg Gerritslanderdijkje, Grensweg, Pontweg 98-110 Califormëweg, Pijpersdijk, Pontweg 123- 224, Ruigendijk, Mienterglop, Bosrandw v.a. 516 Kogerweg De Kaai Hoornderw., Hemmerw., Emmaln 33, De Grie Slufterweg/Zanddijk S» 12573 15579 12038 14301 16831 10022 14030 10131 13640 14478 10443 12763 19258 10739 16344 18235 13956 17908 16362 11231 16474 18307 18332 18635 18869 13621 19582 12836 19395 14216 12229 14607 15365 18915 19653 11653 Den Burg A: Gollards/Samen Eén, Beatrixlaan 1-39 oneven/2-58 even, Binnenburg, Burgwal, P v Cuyckstraat, Elemert. Gasthuisstraat 1-31, Gravenstraat, Groeneplaats, Hogerstraat, Ada van Hollandstraat, Hollewal, Kantoorstraat, Keesomlaan 9-39 Mo lenstraat, Molendwarsstraat, Parkstraat, Schilderend 6 en 10, Stenenplaats, Vismarkt, Vogelenzang. Warmoesstraat, Weststraat, Weverstraat, Pater Witteplein, Zwaan straat. Den Burg A1: ,,St. Jan", Beatrixlaan 41 t/m 143 oneven. Noordwester, Schoorwal, Vaargeul, Golfslag, Vloedlijn, Zeebries, Duinreep. Den Burg B: Achterom, Bernardlaan 50- even en 63-121 oneven, Binsbergenstraat, Brouwerstraat, Drijverstraat, Marelstraat, Starkenburgh, Thijsselaan, Waalderstraat 45-86, Wilhelminalaan 7 - oneven en 50-120 even. Wilsterstraat Den Burg C: Beatrixlaan 145- oneven en 60-.... even; W. van Beierenstraat, 800- gerd, Jan Dirkszoord. Gasthuisstraat 33-76. Jonkerstraat, Kogerstraat 59-.. oneven en 76-... even, lijnbaan Den Burg D: Wilhelminalaan, Julianastraat, Burdetstraat, Mr. Kraaistr Bernhardlaan 1-61 oneven en 2-48 even. Tjakkerstr., Lieuwstr Den Burg E: Bernhardlaan 123-.. oneven, Maricoweg. Schoonoordsingel, Waal derstraat 2-48 even en 1-43 oneven.. Wagenmakerstraat Den Burg F: Emmalaan 1-44, Haffelderweg, Keesomlaan 1-7; Schilderend 1-143 one ven en 20-146 even. Slingerweg 21-27. noet ie kruipend naar z'n werk, hij blijft niet thuis." Zo buiten en vrij", verklaart de door firijft bedrijfsleider Piet de Bloois voorman-timmerman de zon gebruinde voorman. Ie van der Veen. Die is op 10 augustus veertig jaar Voora' de onderlinge sfeer bij Daal- der trok Van der Veen. „Er was aam bij bouwbedrijf Daalder. Van de 55-jange Cocks- een tjjd dat |k tjjdens de schaft er hoeft het met aan de grote klok te worden gehan- mondharmonica speelde samen hij vindt het niet zo'n prestatie. Zijn collega's denken met de opperman, een andere anders over. werknemer drumde daarbij z'n broodtrommeltje aan puin. Dat tehuis, maar ook dat zag Van der waren echt van die dorpsfiguren Veen met zitten. „Ik werk liever Weet ie> vroe9er was er meer l|ld «er Veen heeft zich voor de ieurig in de kleren gestoken, oopt hij liever in spijkerbroek rond, daar kun je je „klau- tenminste gewoon aan af- Ooit dacht de voorman om het bouwbedrijf vaar- zeggen en kok te worden, weekenden bakte ik patat Koog, maar dat leek me toch >ts om lang vol te houden." leef het bouwbedrijf. Broodtrommeltje jttienjarig broekie kwam Van »en bij bouwbedrijf Daalder Daarvoor volgde hij twee ambachtsschool voor Ïevverking in Den Helder. „Ik i eerst in het bedrijf als krul- gen, ik kon 't gereedschap fithouden. Ik moest onder op zaterdag de houtkrullen nden die nog over waren, en varkensboeren haalden edeelte op en de rest moest in. Verder timmerde ik hui- en was ik in de werkplaats den." eerste jaren bij Daalder deed er Veen twee jaar lang de rekenschool in Den Burg. Er hem een baan aangeboden •rktekenaar op het gemeen- voor een praatje, nu moet alles sneller. Eigenlijk is de aardigheid eraf wat betreft het timmerwerk. Er wordt nu veel met beton ge werkt, daar is geen donder aan." Ouderwets Over heel Texel verspreid liggen de projecten waar Van der Veen aan heeft gewerkt. Als voorman timmerman doet hij het uitvoer- derswerk. De werktekeningen ko men bij hem terecht en vervolgens zet hij deze uit. De plattegrond wordt uitgegraven en de maten worden aangegeven op de plek waar het gebouw moet komen. Van der Veen coördineert het ge heel en is eindverantwoordelijk. „Half Texel heb ik gebouwd", grapt hij. Bekende projecten zijn Bos en Duin, het TESO-gebouw in Den Helder, het Havenrestaurant, Liekele van der Veen. veertig jaar harde werker bij Daalder (Foto Frans Hopman) verbouwingen aan EcoMare, het Maritiem museum, De Twaalf Balcken en de restauratie van de schapeboet van Jaap Duinker. Aan de laatste werkte Van der Veen met het meeste plezier, evenals aan het gebouwtje waar je de kaartjes koopt voor het Mari tiem museum. „Dat is nog op de ouderwetse manier gebouwd. Dat kun je zien aan de balkconstruc- ties op de zolder." Pilsje „M'n grootste prestatie is dat ik niet weggelopen ben" zegt Van der Veen in een onbewaakt ogen blik. Het geeft aan dat het in het bedrijf niet altijd koek en ei is ge weest. Vier verschillende directies zijn inmiddels de revu gepasseerd. Tijdens één van die wisselingen, nu zo'n tien jaar geleden, kwam het bedrijf in een diep dal terecht. „Teveel bazen en te weinig knech ten", verklaart de timmerman. „Nu is het gelukkig weer een goed lopend bedrijf." Voor zichzelf is de timmerman nooit begonnen: „Beter een grote knecht dan een kleine baas. Toen- dertijd waren er geen centen en nu ben ik te oud. Als je eigen baas bent werk je zeven dagen in de week. Nu gaat de deur om vijf uur achter mij dicht, drink ik thuis een pilsje en na het eten ga ik naar de tuin." Daar komen hij en zijn vrouw tot rust en is er altijd wel iemand in de buurt voor een praat je. De jaren in de bouw hebben hun sporen nagelaten. Vooral 's winters heeft Van der Veen last van zijn spieren. Bij het bouwbe drijf wil hij het liefst rustig afbou wen. Zijn rug en ledematen willen niet meer zo erg. Eind dit jaar komt er een nieuwe CAO-regeling, tot die tijd is het afwachten wanneer de VUT ingaat. Ook de komende jaren zal de voorman-timmerman dus gewoon op zijn werkplek zijn te vinden. „Niks bijzonders." In de nacht van zondag op maan dag sloeg de bliksem in de wo ning van de familie P. Luyckx, Akenbuurt 26. Er ontstond geen brand, maar de schade was aan zienlijk: er ontstond een gat van enkele vierkante meters in het dak, de voorgevel scheurde, kozij nen werden ontzet en meterkast, radio, televisie en video werden vernield. Pannen werden van het dak geslingerd en kwamen terecht op een auto, die daardoor deuken opliep. Het gebeurde rond één uur. Zijn onlangs verworven catamaran kocht hij uiteindelijk nadat enkele andere transacties niet waren doorgegaan. „Ik zag deze boot in een internationaal blad voor wa tersport.Hij is op een werf ge bouwd door een liefhebber, die het idee had om na z'n pensioen door het Caraïbisch gebied te toeren. Maar hij kreeg een hartaanval toen de boot net af was. Hij had er net vijf keer mee gevaren." Dat zijn catamaran zo goed als nieuw is, heeft ook nadelen, denkt Bergsma. Een ingevaren boot heeft zijn kinderziektes inmiddels verloren. „Daarom is het goed dat ik deze boot van Zuid-Bretagne naar Texel heb gevaren. Dat is toch zo'n 1000 kilometer." Stabiel Het vaartuig is gemaakt van hout en onzinkbaar, meent Bergsma. „De drijvers zijn helemaal vol ge schuimd. Al loop je twee enorme gaten op, dan nog blijf je drijven. Catamarans hebben de naam om te kunnen slaan. Maar dat doet Er klonk een daverende klap en het licht viel uit. Een geur van zwavel verspreidde zich door het huis. De bewoners stelden aller eerst vast dat er niets aan de hand was met de paarden elders in het gebouw. Iemand van de brand weer constateerde dat er geen brand of instorting dreigde. Hoe groot de schade is, was gisteren nog niet bij benadering te zeggen. Vanavond worden de trainingen van SV Texel hervat. De selectie oefent iedere dinsdag om 19.00 uur en donderdag om 19.15 uur. Dan is tevens van 18.15 tot 19.15 uur keeperstraining. een kotter ook als je tegen een tanker aanvaart. Mijn boot is door de breedte, 10,25 meter, juist heel stabiel." Dagen en tijden waarop Bergsma en compagnon Jan Prins hun tochten maken, liggen niet bij voorbaat vast. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen en hun wensen kenbaar maken. Maar niet altijd zullen ze allemaal gehono reerd kunnen worden. „Je bent gebonden aan het tij. De VC-boei op de Vlakte van Kerken kun je al leen passeren wanneer het water het hoogste punt heeft bereikt. Dan staat er nog maar 80 tot 100 centimeter. Deze boot steekt 50 centimeter, zodat je iets speling hebt. Dat vind ik trouwens ook z'n charme hebben, dat je kunt ko men op plaatsen waar voor een ander te weinig water staat." De tocht por catamaran kost f85.- p.p., in clusief lunch. Passagiers hoeven volgens Bergsma niets anders mee te nemen dan een warme trui en een goed humeur. Informatie en reserveringen: tel. 17058. a lezers Buiten verantwoordelijkheid van de redactie Süddeutschen Zeitung over deze cartoon inlichten. Manfred Scholz, De Witteberg 432, Texel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 7