Circus in De Koog, de geur van traditie m Weekend Radio Noordholland te gast in De Koog Engels blazerspaar in meertalige dienst VOOR Agenda oud P TEXELSE^ COURANT Finale Vara songfestival van 6 en 7 augustus 1994 Kerkdiensten zondag 7 augustus Turkije-reis in het voetspoor van Paulus Christenen in moslimwereld Hoogwater te Oudes Veldwerkmiddag voor kinderen Wad-aquarellen in Waddenwinkel Kindercirci geeft gele aan EcoMai JL. VRIJDAG 5 AUGUSTUS 1994 ..Dat met die hoepel wordt nooit wat. IFoto Tessa de Graaff) De geur van zaagsel en dieren. Op de donkere tribunes rond de kleine piste is de opwinding voelbaar. Het gaat beginnen. Een jongetje nestelt zich dichter tegen zijn moeder, terwijl het orkest schet tert. Toch wel wat eng. Dan gaan de gordijnen open. Veel gouden tressen, glimmende kostuums. En dieren, vooral veel dieren. Circus als vermaak lijkt tot uitster ven gedoemd. De verzorging van de beesten kost veel geld, evenals het transport van mens, dier en materiaal. Toch mag Texel zich ieder jaar verheugen in de komst van een circus, gestoeld op eeuwenoude tradities en gedragen door enthousiastelingen. Dit keer is het Duitse circus Ara- mannt in De Koog neergestreken. Het kleine team bestaat uit opval lend jonge mensen, die meerdere keren met verschillende acts voor het voetlicht treden. Zo is clown Frankie na de pauze actief als las sowerper en kunnen twee koeien het ook goed met hem vinden. Het programma is niet bijzonder spektakulair, maar heeft wel enke le uitschieters. Het Nederlandse acrobatenduo Savar biedt een gra cieus staaltje van kracht in de nok van de tent, maar valt vooral in po sitieve zin op tijdens de bijzondere evenwichtsposes op de grond. De dierennummers zijn, hoewel vertederend, in sommige gevallen rommelig. Een kleine ring vol enigszins dwarse koeien en kame len biedt een chaotische aanblik als daar ook nog eens een kudde lama's doorheen komt denderen. Traditionele paardenacts zoals vrij heidsdressuur met een Arabier en hogeschoolrijden met een prachti ge Fries doen het altijd goed. Iets meer vlees op de ribben zou enke le van de pony's niet misstaan, al glimmen ze allemaal wel. Een zeil vol enorme slangen en een kleine kaaiman laat het pu bliek met bewonderende oh's en ah's terugdeinzen. Waarschijnlijk door het warme weer lijken de rep tielen redelijk bij hun positieven. Eentje begint gezellig heen en weer te glijden, wat het sein is om ze in een pittig tempo terug te stoppen in hun manden. Een korte act, maar wat voor kunstjes kun je dan ook verwachten van een slang. Die hoepel wordt nooit wat. In dat opzicht doen de twee olifan ten en de vier beren het beter. Vooral de kleinste van de twee dikhuiden lijkt zijn kunstjes met bijzonder veel plezier te vertonen. Terwijl het dier alleen in de piste over een dunne balk balanceert, staat de dompteur op de achter grond geleund tegen de poot van zijn andere lieveling, gedachteloos onder haar buik kriebelend. Tijdens de folklore-markt op woensdag 10 augustus, die in het teken staat van Hobby. Muziek en Dans. vindt de provinciale finale van het Vara Kindersongfestival 1994 plaats. Het is de tweede keer dat de Vara Den Burg heeft uitgekozen voor deze finale. De organisatie is in handen van de Stichting Folklore Texel en de Va- ra. Achttien kinderen uit Noord- Holland zullen vanaf 14.00 uur op een podium op de Groeneplaats ieder een liedje zingen uit het Kin deren voor Kinderenrepertoire. Uit eindelijk zal één jongen of meisje doorgaan naar de landelijke finale die in het najaar wordt gehouden in Vlissingen. Van deze finale wordt een televisieregistratie ge maakt. Mogelijkerwijs is ook tij dens de verschillende provinciale finales, die deze weken in het land plaatsvinden, een cameraploeg aanwezig om een impressieverslag te maken. Overigens staat het Va- ra Kindersongfestival los van het bekende Kinderen voor Kinderen televisieprogramma dat al jaren in het najaar wordt uitgezonden naar aanleiding van de nieuwe Kinde ren voor Kinderen c.d. De opzet van dit festival is veel kinderen in Nederland de mogelijk heid geven hun favoriete liedje op het podium te zingen. Afgelopen maanden zijn de voor rondes gehouden. Zo ook op Texel. Twee Texelse kinderen hebben zich gekwalificeerd voor de pro vinciale finale op 10 augustus: Jo- lijn Smit en Sander Nooy. Jolijn Wie het strand zat is kan nog tot en met woensdag terecht in het circus. Twee keer daags worden voorstellingen verzorgd. Tessa de Graaff De olifanten toonden duidelijk plezier in hun werk. (Foto Tessa de Graaff) HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg: 9.30 u. ds. J. ter Haar; uitz. via Radio Texel. De Waal: 11.00 u. ds. H.R. Betting; doopdienst. De Koog: 9.30 u. en 11.00 u. dhr. J. Wieten. Deutsche Ev. Gottesdienst 12.30 u. Pfarrer B. Enners-Fulda. Inter nationale Oecumenische dienst 19.30 u. dhr. B. Guiljam; Pfarrer B. Enners-Fulda; leden Bisdom Essen. M.m.v. „Wayside Music" o.l.v. Roger en Margaret Smith; Rob Manse (zang) en Marijke Witte (zang), P. Krayma en F. Walstra (orgel). In RK kerk De Koog. Den Hoorn: 9.30 u. ds. H.R. Betting; doopdienst. Oosterend: 9.30 u. SOW-dienst in NH-kerk; ds. C.L. Glastra uit IJmuiden. Oudeschild: 11.00 u. ds. J. ter Haar. De Cocksdorp: 11.00 u. ds. C.L. Glastra uit IJmuiden. Zo- meravondzangdienst 19.30 u. m.m.v. mevr. K. Keyser; G. Smeenk (viool) en J. Ran (orgel). GEREFORMEERDE KERKEN Den Burg: 10.00 u. ds. F.J. Daane. 19.00 u. ds. J.J.N. Wilmink; uitzending via De Lichtboei. Oosterend: 9.30 u. SOW-dienst in NH-kerk; ds. C. Glastra uit IJmuiden; 19.30 u. 'ds. F.J. Daane. GEREFORMEERDE GEMEENTE 11.15 en 16.30 u. (bed. H. doop) ds. C.J. Meeuse in de NH-kerk in Oosterend. Wo. 10 aug. 19.00 u. ds. C.J. Meeuse in kerkgebouw Schoolstraat in Oosterend. GEREF. KERK (Vrijgemaakt) in de Doopsgezinde kerk te Den Burg: 11.30 u. en 16.15 u. dienst. DOOPSGEZINDE GEMEENTE Kogerstraat, Den Burg. 10.00 u. mevr. ds. M. Keyser; uitz. via De Lichtboei. BAPTISTENGEMEENTE Julianastraat, Den Burg. 10.00 u. ds. K. de Jong uit Zeewolde; gezinsdienst. 19.00 u. ds. A. Reurekas uit Zwaag. ROOMS-KATHOLIEKE KERK Den Burg: Za. 19.30 u. herenkoor; uitzending via De Lichtboei. Zo. 10.45 u. dameskoor. De Koog: Duitse Mis: zo. 11.00 u.; wo. 19.30 u.; vr. 19.30 u. Oudeschild: zo. 9.30 u. De Cocksdorp: Duitse mis: za. 19.30 u. JEHOVAH'S GETUIGEN Noordwester 3, Den Burg. Geen vergaderingen i.v.m. congres in De Jaarbeurs te Utrecht. Opgaven voor vermelding in de lijst „Voor het weekend" moeten dinsdags voor 12.00 uur worden ingeleverd. Artsen Medische post De Koog: Nikadel (naast RK kerk), tel. 27270. Alleen voor toe risten. Liefst op afspraak. Buiten het weekend voor toeristen op Noord-Texel (polder Eierland): dokter R. v.d. Bent, tel. 16234. Consult alleen na telefonische afspraak. Weekendarts Texelaars: Dokter W. Vos, Schilderend 38, Den Burg, tel. 12023. Tandartsen Voor spoedeisende tandheelkundige hulp is er spreek uur zaterdag, zondag en maandag om 18.00 uur pre cies, Witte Kruislaan 19, Den Burg. Bij ongevallen of bloedingen is een tandarts bereikbaar via tel. 12323. Thuiszorg: Voor dringende hulp in het weekend en buiten de spreekuren: 14152. Spreekuur na het weekend maan dag 8.00-10.00 uur en 14.00-15.00 uur. Stichting Thuiszorg Texel, Jonkerstraat 6, Den Burg. Nuttige adressen: Brand/Ambulance: Bij brand en voor spoedeisend ambulancevervoer bellen: 06-11. •Politie: Keesomlaan 4a, Den Burg. Het bureau is da gelijks open van 9.00 tot 17.00 uur. Telefoon: tijdens kantooruren 22188; buiten kantooruren 12222. Bij' spoedeisende gevallen: 06-11 Gevonden munitie: Bel de politie, tel. 22188. Dierenartsen Praktijk: Keesomlaan 11, Den Burg. Alleen in spoedgevallen tel. 12527. Kruisvereniging Texel: voor dringende hulp in het weekend en buiten de spreekuren: 02230-50150. Bel voor spreekuur, jeugdgezondheidszorg en verpleegkun dige thuiszorg: 13241. Verslavingsproblemen: Voor hulp bij acute proble men met alcohol, drugs of andere verslavingen: tel. 19413 (De Nieuwe Skuul). •Kustwacht: Voor meldingen van schepen en zwem mers in nood: tel. 16270. •Chemicaliën op het strand: Bel de brandweer, tel. 12066. •Kunstgebitreparatie: Tandtechniek Van Kralingen (samenwerkend met het heelkundig centrum; vergoed door het ziekenfonds), tel. 12069, b.g.g. 0652804779. Tandtechniek R. van Oosten (particuliere praktijk), tel. 16441. Apotheek: Weverstraat 95, Den Burg. Tel. 12112. Zaterdag 11.00-12.30 en 15.00-17.00 uur. Zondag 11.00-12.30 uur en 16.00-17.00 uur. Buiten die tijd al leen voor spoedeisende gevallen. Inge Diepman zingt het liedje „Droeverig gevoel" en Sander „Vinger in je neus." De deelnemers zingen allen live met een orkestband. Een deskundige jury beoordeelt de zangers en zan geressen op tekstvastheid, zang prestatie en de originaliteit van de uitvoering. Een van de drie juryle den is Texelaar Aris van Zeijlen. De presentatie is in handen van Inge Diepman. Zij is iedere zondag op de radio te beluisteren tijdens het Vara-programma „Vroege Vogels", dat zij samen met Ivo de Wijs pre senteert. Ruud Nooij Van 9 tot 22 september maakt een groep van veertig personen een reis naar Turkije om in dat land Efese en andere plaatsen te bezoeken waar de apostel Paulus is geweest. Het is een vervolg op de reis van vorig jaar toen bijbelse plaatsen in Israël werden bezocht. De Turkijereis is mede georgani seerd door de Hervormde predi kant Fibbe uit Oosterend en zijn Gereformeerde collega Daane uit Den Burg, maar wordt uitgevoerd door het Christelijk reisbureau Drietour. De bustocht door west- Turkije. volgt het voetspoor van Paulus, een confrontatie met het Christendom in zijn allervroegste periode. Paulus verkondigde het geloof overigens ook in andere landen rond de Middellandse zee. De reisgroep bestaat voor het overgrote deel uit Texelaars. Velen van hen hebben vorig jaar ook deelgenomen aan de Israël-reis. Voor de Turkije-reis zijn nog twee plaatsen vrij. Wie belangstelling heeft kan contact opnemen met M. Krotje, telefoon 18930. In .De. Poort, het gebouwtje bij de Gereformeerde Kerk in Den Burg, is woensdag om 20.00 uur een le zing door een medewerker van de Stichting Open Doors. Aan de hand van dia's praat hij over de si tuatie van Christenen in de moslimwereld. Tijdens zijn ver haal, met als titel „in de schaduw van de moskee", schetst hij hoe het aantal Christenen in moslim gebieden in deze eeuw is terugge lopen van 30 tot 3%. Verteld wordt over de oorzaak en wat Christenen in het westen kunnen doen om te helpen. De toegang is gratis Vrijdag 5 augustus De wielervereniging houdt een criterium op het parcours bij Den Burg. Start jeugd 18.15 uur; senioren 19.00 uur. Om 19.00 uur begint in Oosterend een ringsteekwed strijd, meetellend voor het kampioenschap van Texel. In Cinema Texel 16.00, 19.00 en „The Flintstones". draait 21.15 om uur Zaterdag 6 augustus In Cinema Texel draait om 14.00 uur „Duimelijntje" en om 16.00, 19.00 en 21.15 uur „The Flintstones". In het kader van de Nationale Bollendag kunnen tussen 10.00 en 16.00 uur de bedrij ven van Kooiman aan de Peli- kaanweg en J. Duinker in Den Hoorn worden bezocht. Om 19.30 uur gaat in de Kik- kertstraat in De Cocksdorp de 40e Ronde van Zuidema van start. Zondag 7 augustus Bij Oosterend wordt de twee de en laatste autocross van dit seizoen gehouden, aan vang 13.00 uur. In Cinema Texel draait om 14.00 uur „Duimelijntje" en om 16.00, 19.00 en 21.15 uur „The Flintstones". Vanaf 16.00 uur is de „Hori- zontoer" in De Koog. Handboogclub De Eiland- schutters houdt op de speel weide aan de Ploeglanderweg de jaarlijkse „Texelronde". Van 10.30 tot 16.00 uur treden zestig schutters van zeven verenigingen tegen elkaar in het strijdperk. De toegang is gratis. Om 19.30 uur begint in de RK kerk van De Koog een meerta lige oecumenische kerkdienst voor toeristen en Texelaars. Medewerking wordt verleend door de Engelse blaasmuzi- kanten Roger en Margaret Smith, en de Texelse solisten Marijke Witte en Rob Manse. Maandag 8 augustus In Cinema Texel draait om 14.00 uur „Duimelijntje" en om 16.00, 19.00 en 21.15 uur „The Flintstones". In Galerie Tessel begint een nieuwe expositie. Texel-kenner Freek Veldwisch verzorgt een dialezing over het eiland in de Ned. Her vormde kerk van De Koog, aanvang 20.00 uur. Toegang f2,-; kinderen tot 12 jaar f 1,-. Dinsdag 9 augustus Van 13.00 tot 21.00 uur wordt in De Koog braderie gehouden met een live uitzending „Zo- mertoer" van Radio Noord holland. In Cinema Texel draait om 14.00 uur „Duimelijntje" en om 16.00, 19.00 en 21.15 uur „The Flintstones". Van 19.00 tot 21.00 uur wordt bij paal 28 een sportvis wedstrijd gehouden, speciaal voor toeristen. Op het parcours bij Den Burg houdt de wielervereniging een criterium. Start jeugd 18.15 uur; senioren 19.00 uui De gemeenteraad ka openbare vergadering in het raadhuis; 19.30 u recte uitzending door Texel. In de Doopsgezinde Den Burg wordt een zo vondconcert gegeven Wayside Music, Rogi Margaret Smith. Aa 20.15 uur. In de Waddenwinkel Wilhelminalaan in Den verzorgt Bruno Ens, de leksterspecialist van land, een dialezing, a; 20.00 uur. Ens deed o.a vogelonderzoek in Sibe Afrika, waarover hij hei publiceerd. De op Texel nachtige Ens probeer antwoord te laten zien vraag „Het wad, een vloedig of schaars gedel fel voor wadvogels?" Voor de overige evenem wordt verwezen naar d kantiekrant.! Vr. Za. Zo. Ma. Di. Wo. Do. Vr. 5 6 7 8 9 10 11 12 6.25 en 8.36 en 9.26 en 10.05 en 10.50 en 11.36 en 12.05 en 12.40 en Aan het strand is het ongeveer uur eerder hoog water. De zon 7 augustus op om 6.09 u. e onder om 21.19 u. 7 augustus we maan, 8 augustus springtij De zomertoer van Radio Noord holland doet dinsdag De Koog aan. Tijdens de braderie in de badplaats wordt vanaf 10.00 uur een rechtstreekse uitzending ge maakt. De programma's, waar aan door Texelse organisaties wordt meegewerkt, zijn te ont vangen via FM 93.9. De zomertoer bestaat uit een aan tal vaste onderdelen. Met spelle tjes kunnen diverse prijzen worden gewonnen, zoals discmans, VVV- bonnen, dagtrips, walkmans, toe gangskaarten en stereo apparatuur. Bezoekers kunnen wat vertellen via het onderdeel „Open microfoon" tussen 10.30 en 11.30 uur. Dan is het ook mo- Kinderen van 8 tot 14 jaar kunnen vrijdag 12 augustus om 13.30 uur terecht in het veldwerkcentrum van EcoMare. Daar begint een veldwerkcentrum, waarbij op on derzoek wordt uitgegaan in de Texelse natuur. Deelnemers wor den verzocht korte broek of zwemkleding mee te nemen, want zeeleven krijgt vooral de aandacht. Meedoen kost F\0,- per kind en de kaartjes kunnen aan de balie van EcoMare worden gekocht. Het uit Engeland afkomstige echtpaar Roger en Margaret Smith zal zondagavond de inter nationale oecumenische kerk dienst in de RK kerk van De Koog opluisteren. Het tweetal, dat al vele malen op Texel optrad, is be faamd door hun beheersing van diverse antieke blaasinstrumen ten. Ook de Texelse solisten Ma rijke Witte (sopraan) en Rob Manse (bas/bariton) verlenen hun medewerking aan de dienst. De internationale (meertalige) kerkdienst is de tweede en laatste van deze zomer. De bijeenkomsten zijn speciaal voor toeristen, maar ook de komst van Texelaars wordt op prijs gesteld. Na de geslaagde dienst van 10 juli belooft die van komende zondag weer een bijzon dere te worden. De voorbereidin gen zijn getroffen door pfarrer B. Enners uit Fulda (die hier al meer dere zomers heeft meegewerkt), leden van het RK team van het bisdom Essen (die in de Koger dui nen vanuit hun stacaravan actief zijn), en de Texelse toeristenpa„^. Bram Guiljam. Roger en Margaret Smith verzor gen onder de naam „Wayside Mu sic" al ruim veertien jaar 's zomers concerten op Texel. Na hun optre den in de RK kerk zullen zij komen de week nog enkele malen op het eiland in actie komen. Eerst tijdens het zomeravondconcert dinsdag in de Doopsgezinde kerk van Den Burg, daarna op de folklore en Hoornder Donderdag. De Texelse organist Piet Krayma zal beide so listen ondersteunen. De andere or gelbespeler is Fokke Walstra uit Kollum, die door de organisatie wordt ingeroosterd zodra diens vakantie bekend is. Hij zal de ge meentezang „van elke tong en na tie" begeleiden. Bezoekers krijgen een drietalige li turgie, zodat ieder de dienst in de door hem of haar gewenste taal kan meebeleven en -zingen. De dienst begint om 19.30 uur. Na af loop is er gelegenheid voor een kop koffie in De Schuilhut, achter de Ned. Hervormde kerk in het centrum van De Koog. gelijk zelf een favoriete plaat mee te nemen en die aan te kondigen. Spectaculair en leerzaam voor jong en oud is de „Toekomstbus". Met medewerking van de biblio theken in Noordholland, waaron der die van Den Burg, kan daar worden kennisgemaakt met de nieuwste communicatie apparatuur. Voorts komen leden van de Historische Vereniging Texel in actie tijdens een kwis en uiteraard zijn er gesprekjes met gasten en bewoners. Ook is het de bedoeling dat een inwoner iets voordraagt waarin Texel centraal staat; hiervoor is Theo Timmer be naderd. Luisteraars kunnen via de telefoon deelnemen aan het „VVV/Toer-in spel". De VVV Texel levert ook een aan deel; onder meer is men aanwezig in de reportagebussen. Braderie- gangers kunnen bovendien bij een kraam terecht voor toeristische in formatie over Texel. Tot en met eind september zijn in de Waddenwinkel aan de Wilhel minalaan wadschilderijen te zien, gemaakt door Elisabeth Koopman uit Anna Paulowna. De schilderes probeert het mooiste licht en de mooiste kleuren van het wad in haar aquarellen vast te leggen. Zelf zegt zij hierover: „Ik ben geen fotograaf, mijn aquarellen zijn geen momentopnames. Het steeds wisselende weer, het ko men en gaan van het getij, de voorbijsnellende wolken en de soms bijna-onzichtbare horizon zijn allemaal elementen die de sfeer van de schilderijen bepalen. De tentoonstellingsruimte van de Waddenwinkel is dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur gratis te be zichtigen. De Cocksdorp Zaterdag wordt in De C en omgeving oud papi haald door de ouders vs gen van o.b.s. Durperho wordt verzocht het papie om 8.30 uur aan de weg! 's Middags van 13.00 l uur wordt in de rest van landse polder door de school oud papier opgeti Verwarming. De CV krijgt een nieuwe verwar tel. De oude zorgde voor; blemen dat zelfs lesds uitgevallen. „We fietsten naast elk bedachten dat we wel je konden spelen voor ouders." Bart van Oen Enschede en Els Engelk Winschoten, die op kar terrein 't Woutershok ven, besloten zaken aan te pakken. Met hu het Rekreaïieteam weit Ie kinderen van het tem mobiliseerd en werd dagen flink geoefend hebben affiches gerra kaartjes voor een kwart kocht", vertelt Els. Woensdagavond was ver. Boven alle verva trok de voorstelling Hondenhemeltje" bipi bezoekers. „We I clowns, goocheltrucs, ren die als leeuw wan kleed met een dompten was acrobaat", aldus Besloten werd de opbie f57,85 te schenken aa' I Mare. Gistermorgen de jonge artiesten dan lijk ontvangen. Voor él handiging aan directed Kuiper wilde Bart noc even op zijn hoofd gaan'- zoals op de foto is tel IFoto Tesui |f ft

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 8