ssterkte F amilieberichten Texelaartjës SCHOORIZ ien dag nieuwe odslachtplaats Reanimatiecursus BEZORGERS TEXELSE COURANT S TEXELSE J COURANT GEBROEDERS DE BESTE KANS OP SUCCES! GELEZEN IN 98% VAN DE TEXELSE HUISHOUDENS 7,05 9,40 11,75 14,10 16,45 18,80 21,15 23.50 j DEZE BON IS ALLEEN GELDIG VOOR TEXELAARTJES Tarief incl. 17,5% BTW VOOR INFORMATIE: 02220 - 62600 X 3 )ruine water ligt vol met dode voorns jpiMLVMMMm Gaaff. Het oppakken lamde vogels levert voor geen besmettingsgevaar ;l is het raadzaam daarna handen te wassen", aldus tulisme bestaan verschil- ormen. Maar enkele daar- eren voor mensen gevaar tis in Nederland al erg lang ier voorgekomen dat men- tnet zijn geraakt. Maar om i's te vermijden kun je je iet te water begeven als er eren in drijven." iS terschap was nog niet op ogte van de massale te, maar zal met de ge- actie ondernemen om de suit het water te verwijde- mer Schreurs van gemeen- godslachtplaats houdt vrij- 12 augustus open dag. :ii hter" Aad van Heerwaarden ilkomt tussen 13.30 en -Duur zijn vaste klanten, maar idere belangstellenden kun- "in kijkje nemen. C edrijf is onlangs verhuisd van pi, tdustrieterrein in Den Burg va je Laagwaalderweg 16, nabij io schild. „De startweek zit er- ie Ie hebben hier alles op orde, een hoop boeren weten ons t techt te vinden. Dat is slecht ariun en voor mij", meldt Van taarden. De open dag lijkt ;h een uitgelezen gelegenheid srandering te brengen in die venste situatie. tewerken vertelt dat maandag twee dode meeuwen zijn op gestuurd naar Lelystad voor on derzoek naar botulisme. „Paniekzaaien heeft geen zin. We moeten eerst de uitkomsten af wachten voor we weten of er iets aan de hand is." Volgens EcoMare is een botulisme-epidemie te voorkomen als de vondst van dode dieren in water snel wordt gemeld aan de gemeente. Dode dieren mogen niet worden begraven of meege geven met het vuilnis. In september wordt weer een rea nimatiecursus gehouden. Deze beslaat twee avonden. De eerste, op 22 september, betreft theorie en wordt gegeven door dokter Van Hattum. De tweede is op 29 sep tember en gaat om praktische vaardigheden. Mond op mond beademing wordt doorgenomen, evenals hartmassage. Deze les wordt gegeven door een verpleeg kundige van de ambulancedienst. De cursus kost f50,- per persoon. Beide avonden zijn in het Rode Kruis Gebouw aan de Jon kerstraat en beginnen om 20.00 uur. Aanmelden kan bij de Ambulance- dient tijdens kantooruren, telefoon 22122. ml ACTIE GIRO van Heerwaarden v. Heerwaarden van Heerwaarden 'U i Beers v.d. Veen nder Elias fth van Es Janssen éi Huisman er Vrijdag ,g, duw Barhorst Boon duw A. Mulder leline Leijen sn Betsema M Kooiman Hin Broekman 'r jn Barendregt a Boon i Boon Kooiman v.d. Vis-Dijker f- S. Koopman-Grit !re1 Bos a Koster Brouwer Hen 3' de Graaf Hs Veeger Ier h Goënga m van der Zee Ikle van Leersum Hooyschuur Route Den Burg A. Den Burg A1 Den Burg B. Den Burg C. Den Burg D. Den Burg E. Den Burg F. De Zes, Bg. Houtstr., Houtwg., Witte Kruisln., Kogerwg./ Kogerstr. 1-57/2-74 Jan Reystr. vr.tc Ward Terpstra di.tc De Mars (oudste deell/Spinbaan De Mars v.a. Buytengors, Sluyscoog, Verlaet, Kofbaeck, Duykerdam, Middelton Oudeschild, Schilderweg 249-296 Den Hoorn De Koog, Bosrandweg t/m 227 en Pont- weg 234 en 236 De Cocksdorp Oosterend De Waal Zuid-Eierland en Nieuwlanderweg Midden-Eierland, Hoofdw., Slufterw., Oorspr.w., Stengw., Limietw. Eierland, Postw., Oorsprongw., Holland- sew., Hoofdw. (ged.) Vuurtoren/Krimweg Het Noorden Oosterenderweg, Ongeren, Meijertebos, (Waalen)burgerdijk Oost Spangerw., Marsw., Kadijksw., Haller- weg 20, Veenselangweg Hogeberg, Reijer Keijserstr, Hallerweg 51/55, Schilderw. 160-222, Wezenland, Zuidhaffel 49 't Horntje, Pontweg 1-68, Waterw. Zuidhaffel Westerw., Driehuizen, Keesomln. 45, Pontweg 91-95, Akenbuurt, Hemmerkooi Rozendijk, Smitsweg Gerritslanderdijkje, Grensweg, Pontweg 98-110 Californiëweg, Pijpersdijk, Pontweg 123- 224, Ruigendijk, Mienterglop, Bosrandw. v.a. 516 Kogerweg De Kaai Hoornderw., Hemmerw., Emmaln.33, De Grie Slufterweg/Zanddijk 12573 15579 12038 14301 16831 10022 14030 10131 13640 14478 10443 12763 19258 10739 16344 18235 13956 17908 16362 11231 16474 18307 18332 18635 18869 13621 19582 12836 19395 14216 12229 14607 15365 18915 19653 11653 VRIJDAG 5 AUGUSTUS 1994 Op 9 augustus 1994 hebben Jolande Beumkes en Ewout Adriaans het voornemen om in het huwelijk te treden om 15.45 uur in het gemeentehuis van Texel. Zuiderhaaks 18, 1797 SH Den Hoorn. Iets aan een kind heeft vleugels: of het van boven kwam: of het de ziel van een engel mee naar de aarde nam. Of het, hier neergestreken, natrillend van zijn vlucht ons een groet kwam brengen uit de hemelse lucht. Geboren op 2 augustus 1994 Christine Johanna We noemen haar Christa Han Wilmink en Elly Teule Lianne Ankerstraat 33, 1794 BH Oosterend- Texel, 02220-18963. Wij rusten van 13.00-15.00 uur. Voor bezoek graag even bellen. Geboren Iris Aline 1 augustus 1994 Sander en Annemarie Asjes Sanne Koetebuurt 22, 1794 BP Oosterend, telefoon 18967. Te koop: Unimog 404 6-cylinder ex-legerradio- wagen met gesloten bak van 250x130x210 cm, zeer geschikt voor op het strand. Prijs: 73500,-. Tel. 04930-19360. Voor een goede kennis ben ik op zoek naar oude modetijdschriften. Harry de Graaf, tel. 17266 of 62620. Zaterdag a.s. live Shakin' Legends. Aanvang 22.00 uur, entree gratis. Party centrum Loodsmansduin, Rommelpot 29, Den Hoorn. Tel. 19590. Wij repareren alle merken KTV, video, radio, cd, sa telliet, camera, etc. Servi ce Center Texel, 11777. Gezocht: keukenhulp en bedienend personeel. Restaurant Loodsmans duin, Rommelpot 29, Den Hoorn. Tel. 19590. Hettema-Agrico. A.s. za terdag, aanvang 19.00 uur. Color jeans, 5 kleuren met knoop- of ritssluiting, 749,95. Rabbit Habit. Horeca-inventaris o.a.: Berkel 834, afwasmachi ne RVS, kop en schotels, hakblok. Tel. 11466. Te koop: kinderwagen, wipstoeitje en reiswieg. Tel. 15032. Verkoop restanten huis raad. Za. 6 aug. a.s. van 13.00 tot 17.00 uur open huis op Boogerd 24, Den Burg. Meubels, bedden etc. Rotstuinplanten kunnen goed tegen zon. Ideetje voor in bakken of potten. Tuincentrum Fa. v.d. Wer- ve, Bernhardlaan, tel. 12925. Te koop: Fiat 131 okt. '83, banden 99%, mech. en tech. zeer goed, t.e.a.b. Jac de Boer. Tel. 12804. Te koop: versn. brommer en damesbrommer. Tel. 11472. Bamboe's in verschillende maten en soorten, redelijk groenblijvend, ruisend in de zomerwind. Tuincen trum Fa. v.d. Werve Bern hardlaan, tel. 12925. T.k.a.: BMX crossfietsje, 5 jr., 745,-. Tel. 15769. Kado-idee, een schape kaasje halen bij De Vlier, Hogerstraat Den Burg. Heel hartelijk bedankt voor de kaarten, bloe men, fruit en verdere belangstelling bij mijn verblijf in het zieken huis en bij mijn thuis komst. Ook mede namens Agatha en de kinderen. Het heeft ons veel goed gedaan. Jan Rutten T.k.: zwarte eethoek, sa lontafel en bankstel voor elk leuk bod, tel. 19242. Wij zijn verhuisd van Ko gerstr. 58, Den Burg naar Pontweg 55, 1797 SP Den Hoorn, tel. 19669: Bert, Jessieka en Daphne de Ridder. Hierbij willen wij ieder een bedanken die aan ons gedacht heeft tijdens ons verblijf in het ziekenhuis. Inmiddels zijn wij weer thuis. Wilt u ons bezoeken, dan graag even bellen: tel.: 15267. Frans, Sandra en Rianne Boersen Geboren 5-8-1965 vtut lvz>de cjehehciie&uL Burg A: Gollards/Samen Eén, Beatrixlaan 1 -39 oneven/2-58 even, Binnenburg, al. P. v. Cuyckstraat, Elemert, Gasthuisstraat 1-31, Gravenstraat, Groeneplaats, traat, Ada van Hollandstraat, Hollewal, Kantoorstraat. Keesomlaan 9-39; Mo rt, Molendwarsstraat, Parkstraat, Schilderend 6 en 10, Stenenplaats, Vismarkt, nzang. Warmoesstraat, Weststraat, Weverstraat, Pater Witteplein, Zwaan- Burg Al: ,,St. Jan", Beatrixlaan 41 t/m 143 oneven, Noordwester, Schoorwal, ul. Golfslag, Vloedlijn, Zeebries, Duinreep. ""9 B: Achterom, Bernardlaan 50- ...even en 63-121 oneven, Binsbergenstraat, erstraat. Drijverstraat, Marelstraat, Starkenburgh, Thijsselaan, Waalderstraat Wilhelminalaan 7 -.... oneven en 50-120 even, Wilsterstraat hrgC: Beatrixlaan 145-.... oneven en 60-.... even; W. van Beierenstraat, Boo- JanDirkszoord, Gasthuisstraat 33-76, Jonkerstraat, Kogerstraat 59-.... oneven even, lijnbaan. '9 D: Wilhelminalaan, Julianastraat, Burdetstraat, Mr. Kraaistr., Bernhardlaan Peeven en 2-48 even, Tjakkerstr., Lieuwstr. Burfl E: Bernhardlaan 123-... oneven, Maricoweg, Schoonoordsingel, Waal- aat 2-48 even en 1-43 oneven, Wagenmakerstraat. r9 U Emmalaan 1-44, Haffelderweg, Keesomlaan 1-7; Schilderend 1-143 one- 20-146 even, Slingerweg 21-27. INLEVEREN: maandag vóór 10.00 uur en woens dag vóór 17.00 uur. KOSTEN: ƒ7.05 tot en met 3 regels. Per regel meer f2,35 (incl. btw) SCT satelliet - tv, 11777. Motor te koop, 1 jr. oud, z.g.a.n., Kawasaki GT 550, 4 cil. Tel. 17335, na 19.00 uur. Nieuw: sweaters, 3 kleu ren Rabbit Habit. Voor een goed portret en een echte trouwreporta ge. Pieter de Vries, dé fo tograaf, tel. 14280/ 13359. Een handige papieren draagtas met 10 kilo Texelse aardappelen (krui mig of vast) voor een ak tieprijs bij De Vlier in de Hogerstraat. Philips Turbo-drive video met 5 jaar garantie - Ser vice Center Texel, 11777, Zaterdag a.s. live Shakin Legends. Aanvang 22.00 uur, entree gratis. Party centrum Loodsmansduin, Rommelpot 29, Den Hoorn. Tel. 19590. Vers boerderij-ijs van St. Donatus, soja-ijs van Lo- verendale, waterijs en chocoreus. Dit alles zon der suiker en uitstekend van smaak. Ook grootver pakking! De Vlier Ho gerstraat, Den Burg. Barhorst Meubelhandel Witte eethoek, div. fau teuils en salontafels, stof fen en leder-look bankstellen, eiken wan- dmeubels, stalen kasten, stellingen en burostoelen. Ook inkoop. Maricoweg 2a. Tel. 12381 - 13055. Omdat Hans van der Klift met z'n kunst meer en meer de realistische kant op gaat, valt er over de prijs van veel schilderijen te praten. Kunsthandel Hans van der Klift voor kooplui met smaak. Wie mist rood katje met rood halsbandje? 4 maanden oud). Af te ha len op Emmalaan 8. Te huur: bovenkamer in Alkmaar, tel. 12217. Gratis af te halen: jonge katjes (2x rood, 1x rood/wit). Tel. 22193. Te koop: 350 pak ge- hakseld graszaadhooi, goede kwaliteit, tel. 19628. T.k.: Ford Capri 1,6 GL 1975. T.k.gevr.: VW Sci- rocco. Tel. 22193. Mexicaanse distel, warm te bestendig. Tuincentrum Fa. v.d. Werve. Bernhard laan, tel. 12925. T.k.: Nissan Cherry 1300 L voor loop-sloop of cross, motor prima, prijs n.o.t.k. Tel. 12414. Hans van harte gefelici teerd met je 44ste verjaar dag. DCT. Van de buitenschoolseop- vang (voor kinderen v.a. 4 jr.) kunt u ook alleen in de vakantie gebruik maken. Tel. 15958/18881. Damit Ihnen nicht im Ur- laub Hören und Sehen vergeht! Service Center Texel Radio - Fernsehen, 11777. Met 'n geknipt koppie de zomer door!! Qnipp Kap salon. Liefst op afspraak, tel. 12227. Beste De Vlier, wij heb ben een labrador hond die weet hoe lekker onze schapekaas is. Zou hij bij jullie...? Schapenboerderij De Noordkroon. Wie heeft er nog een oude, goede stofzuiger over voor de Waddenwin kel. Wilhelminalaan 30, Den Burg, tel. 15466? Zaterdag a.s. live Shakin' Legends. Aanvang 22.00 uur, entree gratis. Party centrum Loodsmansduin, Rommelpot 29, Den Hoorn. Tel. 19590. Grote maten spijkerbroe ken t/m 56", ƒ49,95. Rabbit Habit. Zaterdag a.s. live Shakin' Legends. Aanvang 22.00 uur, entree gratis. Party centrum Loodsmansduin, Rommelpot 29, Den Hoorn. Tel. 19590. Gezocht: keukenhulp en bedienend personeel. Restaurant Loodsmans duin, Rommelpot 29, Den Hoorn. Tel. 19590. T.k.: 2 jr. oude Gilera Citta Funny i.z.g.st. vele ex tra's, tel. 14222. Kein Bild? Kein Ton? Wir kommen schon! Service Center Texel, 11777. Handboogvereniging „Ei- landschutters" organi seert zondag a.s. op het terrein aan de Ploeglan- derweg de jaarlijkse Texel- ronde. 7 Verenigingen strijden dan om de door makelaarskantoor Eelman van Heerwaarden be schikbaar gestelde wis seltrofee. De toegang is gratis. Aanbieding: div. jeans nu, ƒ29,95. Rabbit Habit. Wie heeft onze fietsstoeltjes gevonden (oranje en zwarte met paars/groen zitje). Robin en Mark, tel. 17706. Puur appelsap voor ƒ2,50 bij De Vlier. Te koop: 1 heteluchtka- chel, 40 KW aardgas, ga rage uitvoering, bj. 1990, tel. 11746. Te koop: een 3 pers. Tour Caravan merk Chateau. Tel. 15138, Duykerdam 16. T.k.: Honda XL 500, off the-road in onderdelen pr.n.o.tk. surfzeil 4,8 m2 z.g.a.n. pr.n.o.tk. Tel. 14040. T.k.a.: Sony video-set 1x CCD v800-HI-8-cam. 1x RME 700 mont.comp., z.g.a.n. spec, prijs. Tel. 14499. Te koop gevr.: de Waard tent, 4 pers. Tel. 19449. Trottoirtegels te koop ge vraagd. Tel. 19449. Gezocht: keukenhulp en bedienend personeel. Restaurant Loodsmans duin, Rommelpot 29, Den Hoorn. Tel. 19590. Hettema-Agrico. A.s. za terdag, aanvang 19.00 uur. De Vlier bezorgt over het hele eiland uw bood schappen. Wij zijn verhuisd! Roel, Marjan, Jim en Ischa Heerschap naar Postweg 81, 1795 JL De Cocks dorp, tel. 11694. Stretchspijkerbroeken dames- en herenmodel, ƒ49,95. Rabbit Habit. Sony audio - video - KTV Service Center Texel, 11777. Problemen met het ver voer van je crossauto? Wij doen het voor ƒ30,-. Tel 12991. Huishoudelijke artikelen Rentenaar Oosterend. Kort of lang, de kniptech niek is van belang. Qnipp Kapsalon. Liefst op af spraak, tel. 12227. Geef eens een echte Mar tin Karlas aan jezelf! Grundig weersatelliet systemen - Service Cen ter Texel, 11777. T.k.a.: 2 Teso-aandelen ƒ25,-. Reakties br. o. nr. 1555 aan bur. Tex. Crt. Te koop: VW Golf memp- his 1.3, bj.'88, 54.000 km, i.z.g.st. Tel. 17161. Cocky's Kapsalon, we zijn weer 6 dagen ge opend. De enige kapsalon zonder afspraak. Tel 17575. Prijzen: kijk en vergelijk, 't Speelgoedhuis, Ooster end, tel. 18313. Ook voor laarzen en klompen. Leuke foto, tekst, tekening of kaart? Wij bedrukken nu alle soorten textiel. Bijv. T-shirts, jeans, swea ters, slabbetjes, en schor ten. Zowel op witte als gekleurde textiel. Zelf meebrengen van textiel is mogelijk. Klaar terwijl u wacht. Full-color of zwart/ wit. Ook kunnen wij een puzzel van een foto ma ken. Snel naar Combi Brouwer, Nauta Foto of Pen en Present Langeveld en De Rooy. Administratie, Adviezen Belastingzaken. Admi nistratiekantoor Rood, De Dageraad 61, tel. (02220) 19429. Doorlopende verkoop ge bruikte rijwielen. Verhuur bedrijf Bruining, Nikadel 60, De Koog, tel. (02220) 17333. Diverse maten kinderrijwielen. Pils voor een piek. Zater dagmiddag 5 tot 6 uur.ln den Grooten Slock. Sierlijke garages en schu ren uit 32 mm-gg rabat, 35 j. gar.tijd, 40% korting, nergens goedk. Houtb., It Paradyske, Noardburgum, fold. 05110-74655 of 05115- 43313 of 43705. Zelfmaakmode. Bij Milli ner Mode vindt u alle mo derne stoffen. Voor groot en klein. Burgwal 29. Cocky's Kapsalon, we zijn weer 6 dagen ge opend. De enige kapsalon zonder afspraak. Tel. 17575. Verkoop van gebruikte bromfietsen. Bruining, De Koog, (02220) 17333. Motorenrevisie, A S En gineering. Tel. 02230- 30263, 's avonds 02220- 10369. Dagelijkse dienst. Kipfilet 1000 gram ƒ13.-. Slagerij Hans Ploeger, Dorpsstraat 71, De Koog. Tel. 17748. Nieuwe bankstellen v.a. ƒ695,00. Wiersma meu belen, Wilhelminalaan 14, tel. 02220-15361/15099. Wilco accu's voor auto's, trekkers en motoren. Ga rage Kievit, Jonkerstraat. Voor uitlaten, accu's, ban den en APK Garage Kie vit, Jonkerstraat 4, tel. 12525. Gazelle huurfietsen te koop, ook met trommel- rem en 3 versn., zeer gunstig geprijsd. Verhuur bedrijf Kikkert. Badweg 19, De Koog, telefoon 02220 - 17215. Husqvarna motor- en elektrische kettingzagen met automatische ket tingsmering; zaagblad lengte 40 cm. Vanaf ƒ450,—. Fa. Tatenhove, Den Burg, tel. 13809. Verzekeren?? Bremer! Kantoor (02220) 18221 Siem Bremer (02220) 18681 Koos Bremer (02220) 18624 Kees Bremer (02220) 18837 Pils voor een piek. Zater dagmiddag 5 tot 6 uur. In den Grooten Slock. Afvalcontainers voor het afvoeren van puin, hout, bouw-afval, vuilnis, e.d. Fa. Tatenhove, Den Burg, tel. (02220) 13809. T.k. rode bessen, prima Doré aardappelen, witte bessen. L. Huisman, fruit- kwekerij De Veen, tel. 12203. Eetcafé Sam Sam De Koog, tel. 17590. ANWB erkende rijschool Willemen. Voor al uw rij bewijzen. Tel. (02230) 35663. Strandpaviljoen De Krim, Paal 28. Wij zijn alle da gen geopend. Visman's warenhuis heeft alles (bijna). Texeler dekbed staat ga rant voor kwaliteit, maar soms hebben wij een dek bed of onderdeken met een naaifoutje of vlekje. Doe uw voordeel met 30% korting. Laagwaal derweg 12, Oudeschild, tel. (02220) 12654. Eelke Kloosterman haard- hout. Nu ook in netten. V.a. ƒ7,50 bij u thuis. Tel. 05177-9592. De Koog heeft 't? Sam Sam natuurlijk! Tel. 17590. Wij zijn met vakantie t/m 21 aug. '94. Tegelzetbe- drijf Toine. Texel Techniek ververst en levert olie Tel. 27005. Gezellig feest? Zeker in Sam Sam geweest! Tel 17590. Horizon-Toer. De Koog. Zondag 7 augustus, aan vang 16.00 uur, dorpsplein. Vrouw, 32 jr., zoekt met spoed eenvoud, woon ruimte. Brieven o.nr. 1554 aan bur. Tex. Crt. Horizon-Toer. De Koog. Zondag 7 augustus, aan vang 16.00 uur, dorpsplein. Dito Dito sweaters, T- shirts en leggings nu 30% korting bij Boetiek 22, Weverstr. 22 Den Burg. Fresia's, f 2,- per bos. Veeger, Grensweg 5, tel. 12229. Texel Techniek, uw dealer van Bolens grasmaaiers. Tel. 27005. Spare ribs eten? Sam Sam, tel. 17590. Horizon-Toer, zondag 7 augustus. Talk of the Town, Onder de Pomp, De Toekomst, De Kuip, 't Gal joen, Le Berry. Aanvang 22.00 uur. Texel Techniek ook voor verkoop onderdelen, tel. 27005. Sam Sam de gewoonste zaak van de wereld, tel. 17590. Div. Levis jeans nu ƒ100,- bij Boetiek 22, Weverstr. 22, Den Burg. Vrijgezellenfeest? Sam, tel. 17590. Sam Blusmiddelen Service Texel voor de jaarlijkse controle van al uw brand blussers en voor verkoop van SAVAL brandblusma- terieel. Tel. 15680/16545. Unitech zitmaaiers pas sen ook in üw tuin. Frans Stolk Mech. b.v. Bern- hardl. 172. Tel. 12752. Levis T-shirts nu halve prijs bij Boetiek 22, Wev- verstr. 22 Den Burg. Boven de grond gekomen, alleen nog op Donatus. Texelster; uw biologische pieper. Texel Techniek voor trac toren, heftrucks, grond verzet mat. Tel. 27005. Dorpshuis De Koog. Wij vragen klein huisraad t.b.v. zaterdagmarkt. Op brengst is voor nieuw bouw Dorpshuis. Tel. 17172 of 17283. Deze week in de aanbie ding, geheel vernieuwd: aardbeienkwark van ƒ4,25 voor ƒ3,75 aan de boerderij. Alleen maan dags gesloten. Boerde- rij/proeverij Sint Donatus. sapketels sapketels sapketels Rentenaar, Oosterend, 18227. Unitech zitmaaiers, prima leuke prijs. Frans Stolk Mech b.v. Bernhardl. 172. Tel. 12752. Zo veel zomer, zo veel ko ninkjes. Zomerkoninkjes hebben we gevangen voor ons boerderij-ijs, onze vruchtenyoghurt en kwark. Deze week extra lekker. Boerderij/proeverij Sint Donatus. Alleen maandags gesloten. De zomercollecties van Mexx en Sandwich nu met 30% korting bij Boe tiek 22. Wevertstr. 22, Den Burg. Aardappelen te koop Do- ré's. J. Oosterhof, tel. 18637. Woensdag wordt er bezorgd. Iseki heeft al eén gazon maaier vanaf f 645,-. Frans Stolk Mech. b.v. Bernhardl. 172, tel. 12752. Horizon-Toer, zondag 7 augustus. Talk of the Town, Onder de Pomp, De Toekomst, De Kuip, 't Gal joen, Le Berry. Aanvang 22.00 uur. We hebben ze gevangen, getemd, gedresseerd en ze zitten nu achter glas; onze biologische aardbei en in de kwark dus. Deze week extra lekker. Boer derij/proeverij Sint Donatus. Blusmiddelen Service Texel voor de jaarlijkse controle van al uw brand blussers en voor verkoop van SAVAL brandblusma- terieel. Tel. 15680/16545. Iseki gazonmaaiers voor meer maaiplezier. Frans Stolk mech. bv. Bern hardl. 172, tel. 12752. Maak het autorijden niet te duur. Doe dat samen met Auto Service Cen trum, Maricoweg 3, tel. 15588. Shiatsu en ontspan ningsmassage. D. Lap, Mokweg 41, Den Hoorn, tel. 19224, na 18.00 uur. Voor het vakkundig trim men van uw hond of kat. Dierenpension - Trim salon Slufterweg, tel. 11477. Vervoer kan gere geld worden. Milieubewust? Dan na tuurlijk brood van Texelse bodem: Bloem van Texel het eerste en enige Texel se natuurbrood. Dros Bak kerij/Maalderij Oudeschild: Schilderweg 278; Den Burg: Kogerstr. 44. DOLBY PRO LOGIC SLRROLND SC-R508 SK I' DB. 1.499.= WAALDERSTRAAT 33-35 DEN BURG-TEXEL TELEFOON 02220 12550 TEXELAARTJE Bon opsturen in gesloten enveloppe naar Texelse Courant, advertentieafdeling, Postbus 11, 1790 AA Den Burg (als brief frankeren), Betaalkaart of contant geld bijsluiten. Gebruik voor elke letter, elk leesteken en elke tussenruimte een vakje Brief onder nummer f2,50 extra. Sluittijd maandag vóór 10.00 uur woensdag vóór 17.00 uur. Gebruik ook deze bon bij opgave aan de balie. Parkstraat 10, Den Burg (Langeveld de Rooy). Naam: Adres: Postcode/plaats: Plaatsen op: Advertentie x per plaatsing zetten. Handtekening:

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 9