Kindersongfestival vrolijk zangfestijn Weekend Jong talent proeft van artiestenleven Kruidenman Henny Kok in tv-documentaire VOOR Agenda E TEXELSE^? COURANT Bert Koelewijn geeft orgelconcert Peter heeft al 645 supporters van 13 en 14 augustus 1994 Kerkdiensten zondag 14 augustus Olifanten gaan pootje baden Lichtmast en tegelpad in de De Houtmanstraat Raad steunt actie tegen korting Siberische di< in Waddenwin Inschrijven vo wandelrondje 1 VRIJDAG 12 AUGUSTUS 1994 Even mochten ze proeven hoe het is om een ster te zijn, de zangers en zangeresjes van Vara's Kinder songfestival die woensdag tijdens de folklore uit volle borst hun lied jes zongen. Gadegeslagen door honderden toeschouwers, deden ze tijdens de provinciale finale maar weinig onder voor de echte artiesten. Een enkeling vertoonde zelfs sterallures. De meeste van de zeventien deel nemers ervoeren het songfestival als een belevenis en niet alleen als een wedstrijd die je zo nodig moet winnen. Het grote podium, de schijnwerpers, het publiek en de professionele zanginstallatie..., is wel wat anders dan thuis tussen de schuifdeuren. Competitie was er natuurlijk volop en daarom werd 's morgens uit bundig gerepeteerd in d'Ouwe Ulo. Maar pas toen presentatrice Inge Diepman vlot de start aan kondigde, werd de spanning voel baar. Eenmaal op het podium ebde die bij de meesten snel weg. De zangtalentjes hadden hun liedjes gekozen uit het herkenbare Kinde ren voor Kinderen-repertoire dat in de smaak viel bij het publiek. Texelse deelnemers Als eerste Texelse verscheen Jolijn Smit uit Den Burg voor het voet licht. Jolijn heeft al de nodige (mu- sicaDervaring en gooide met een kraakheldere versie van het dra matische „Droevig gevoel" hoge ogen. Druk overleg tussen juryle den A ris van Ze ijlen en Joke van der Weyden gaf aan dat ze kans hebber was. De concurrentie was echter zwaar, zodat ze nèt buiten de prijzen zou vallen. Het publiek begon pas echt mee te zingen toen Sander Nooij, de tweede en laatste Texelse deelne mer, „Vinger in je neus" inzette. Technisch loepzuiver, maar een tikkeltje ingetogen vertederde hij de massa met het vrolijke liedje. Hij genoot er zichtbaar van. Stfalen Van de Noordhollandse sterretjes straalde de elfjarige Sander van Schagen uit Hoofddorp het meest. Zijn interpretatie van „Ha ha ha, je vader", combineerde hij met een soepele act die de jury meest aan sprak. Bescheiden liet hij achteraf weten dat hij zoveel succes niet 4 -ni Jurylid Aris van Zeipen complimenteen Sander van Schagen met zijn overwinning blj- Vara's Kinderiongiestiva! had verwacht. Hij vertegenwoor digt Noordholland in de landelijke finale die op 9 oktober in Vlissin- gen wordt gehouden. Tweede was de 13-jarige Esmee Paques uit Heerhugowaard, die Lege plek ken in de klas" vertolkte. Anders dan sommige ouders, die maar moeilijk konden accepteren dat hun kroost niet in de prijzen viel, waren minder succesvolle kinderen zelf totaal niet rancuneus en feliciteerden elkaar na afloop blijmoedig om als ,#chte sterren" een professioneel praatje te ma ken en de eindtune v,an Kinderen voor Kinderen in te zetten. Ook de organiserende Vara beleef de zichtbaar genoegen aan het festival, dat voor de tweede maal op Texel werd gehouden. De ge moedelijke manier waarop het draaiboek volgens schema kon worden afgewerkt, gaf de Vara aanleiding de stichting en de marktmeesters uitgebreid te be danken. Organist Bert Koelewijn geeft dinsdag a.s. in de Hervormde kerk van Den Hoorn een concert, aan vang 20.15 uur. Hij vertolkt wer ken van H. Pureed, J.P. Sweelinck, D. Buxtehude, J.S. Bach, G.F. Handel, L.C. Daquin, J. Stanley, J.A. Junghans, F. Men delssohn en E. Gigout. De in 1953 geboren Koelewijn speelde al op zeer jeugdige leeftijd in kerkdiensten en begeleidde hij koren. Tijdens zijn studie bouw kunde aan de Gooise MTS kreeg hij les van de bekende Rutger van Mazijk. Bert Koelewijn koos daar op definitief voor de muziek. Hij volgde opleidingen, behaalde di ploma's en volgde ook dirigenten cursussen. Bert Koelewijn is dirigent van meerdere koren. Op namen van deze koren werden uit gebracht op plaat en cd. Ook werkte Koelewijn als begeleider mee aan meerdere tv-opnamen. Hij is vaste begeleider van het trompetduo Herman en Henk-Jan Draaiorgamst Peter Kaan uit Oudeschild heeft niet te kla gen over gebrek aan steun bij zijn pogingen om op de woensdagen weer op zijn oude plek bij het raadhuis te worden toegelaten. Hij verza melde de afgelopen weken in zijn eentje niet minder dan 645 handtekeningen van mensen, die vinden dat hij te rug moet. Slechts in één geval weigerde iemand te tekenen. Kaan laat zijn orgeltje nu spe len in de Parkstraat bij Nauta Boek. De uitbater van deze winkel gaf onlangs nog in de krant blijk van zijn sympathie voor Kaan, zodat de Oude schilder orgelman er verze kerd van is dat zijn aanwezigheid op prijs wordt gesteld. De afgelopen drie weken werd hij geassisteerd door mevrouw H. Hendriksen uit Deventer, die geld van de voorbijgangers incasseerde ten bate van de reddingmaat schappij. Deze va kant ie- gangster („Ik ben gek op draaiorgels!") vond het leuk om hem te helpen en hoopt van harte dat hij straks weer bij het raadhuis mag staan. De handtekeningen zullen bin nenkort aan de burgemeester worden aangeboden. Kaan moest onlangs het veld ruimen, omdat het een voor waarde was waaronder de ge meente vergunning voor de folklore activiteiten had gege ven. Hij mocht volgens de be schikking niet meer bij het raadhuis staan, maar ook niet bij de Rabo-bank. De Folklore liet hem toch toe, maar moest Kaan alsnog tot verplaatsing bewegen toen de gemeente daar geen genoegen mee nam. In de raadsvergadering van dinsdag brak Peter Bakker van Groen Links een lans voor „nationale volksheld" Kaan en vroeg zich af hoe het zo ver heeft kunnen komen. Wet houder Schilling: „Er waren goede afspraken gemaakt met de folklore. Als die waren nagekomen zouden er geen problemen zijn geweest en was deze vriend niet zo be handeld". HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg: 9 30 u. ds. H.R. Betting; uitz. via De Lichtboei. De Waal: 11.00 u. ds. J. ter Haar. De Koog: 9.30 u. en 11.00 u. mevr. C. Vlaming uit Die- men; 11.00 u. ds. H.R. Betting. Deutsche Ev. Gottes- dienst 12.30 u. in den Ev. Kirche - De Koog; Pfarrer B. Enners aus Fulda. Interkerkelijke zomeravonddienst 19.30 u. in Ned Herv. kerk - De Koog; m.m.v. Marius Trap (tenor) en Hans de Goede (orgel). Den Hoorn: 9.30 u. ds. J. ter Haar. Oosterend: 9.30 u. ds. H.K. Fibbe. Oudeschild: 11.00 u. mevr. C. Vlaming uit Diemen. De Cocksdorp: 11.00 u. ds. H.K. Fibbe. Zomeravondzangdienst 19.30 u. o.l.v. mevr. H. Jansen. M.m.v. „Wayside Music" (Engels blazerduo); orgel K. Prins. In de Ned. Herv. kerk De Cocksdorp. GEREFORMEERDE KERKEN Den Burg: 10.00 u. en 19.00 u. ds. F.J. Daane. Oosterend: 10.oo u. ds. Tanja uit Amsterdam. 19.30 u. zangdienst in muziektuin, Oranjestraat. GEREFORMEERDE GEMEENTE 11.15 en 16.30 u. ds. F. Harinck in de Ned. Herv. kerk in Oosterend. Wo. 17-8: 19.00 u. ds. F. Harinck in kerkge bouw Schoolstraat, Oosterend. GEREF. KERK (Vrijgemaakt) in de Doopsgezinde kerk te Den Burg: 11.30 u. en 16.15 u. dienst. DOOPSGEZINDE GEMEENTE Kogerstraat, Den Burg. 10.00 u. ds. A. Kuit-Verbeek. BAPTISTENGEMEENTE Julianastraat, Den Burg. 10.00 u. ds. M. Brands uit Rijnsburg; gezinsdienst; uitz. via Radio Texel. 19.00 u. ds. M. Brands uit Rijns burg; uitz. via De Lichtboei. ROOMS-KATHOLIEKE KERK Den Burg: Za. 19.30 u. dameskoor; uitzending via De Lichtboei. Zo. 10.45 u herenkoor. De Koog: Duitse Mis: zo. 11.00 u.; wo. 19.30 u.; vr. 19.30 u. De Cocksdorp: Duitse mis: za. 19.30 u. JEHOVAH'S GETUIGEN Noordwester 3, Den Burg. Openbare lezing: 10.30 u. „God's zienswijze m.b.t. seks en huwelijk". Wachttorenstudie: „Van welke tafel eet u?". Opgaven voor vermelding in de lijst „Voor het weekend" moeten dinsdags voor 12.00 uur worden ingeleverd. Artsen Medische post De Koog: Nikadel (naast RK kerk), tel. 27270. Alleen voor toe risten. Liefst op afspraak. Buiten het weekend voor toeristen op Noord-Texel (polder Eierland): dokter R. v.d. Bent, tel. 16234. Consult alleen na telefonische afspraak. Weekendarts Texelaars: Dokter H. van Dijk. Kotterstraat 24, Oosterend, tele foon 18234. Consult uitsluitend na telefonische af spraak. Verpleegkundige thuiszorg (wijkverpleging): Kruiswerk Kop van Noord-Holland, afd. Texel. Voor dringende verpleegkundige thuiszorg in het wee kend buiten de spreekuren: 02230-50150. Spreekuur verpleegkundige thuiszorg (iedere werkdag 13.00-14.00 uur), tel. 13241. Spreekuur jeugdgezond heidszorg (iedere werkdag 8.30-9.00 uur), tel. 13241. Tandartsen Voor spoedeisende tandheelkundige hulp is er spree kuur zaterdag, zondag en maandag om 18.00 uur pre cies, Witte Kruislaan 19, Den Burg. Bij ongevallen of bloedingen is een tandarts bereikbaar via tel. 12323. Thuiszorg (bejaardenhulp en gezinsverz.): Voor dringende hulp in het weekend en buiten de spreekuren: 14152. Spreekuur na het weekend maan dag 8.00-10.00 uur en 14.00-15.00 uur. Stichting Thuiszorg Texel, Jonkerstraat 6, Den Burg. Nuttige adressen: •Brand/Ambulance: Bij brand en voor spoedeisend ambulancevervoer bellen: 06-11 •Politie: Keesomlaan 4a, Den Burg. Het bureau is da gelijks open van 9.00 tot 17.00 uur. Telefoon: tijdens kantooruren 22188; buiten kantooruren 12222. Bij spoedeisende gevallen: 06-11 •Gevonden munitie: Bel de politie, tel. 22188. •Dierenartsen Praktijk: Keesomlaan 11, Den Burg. Alleen in spoedgevallen tel. 12527. •Verslavingsproblemen: Voör hulp bij acute problemen met alcohol, drugs of andere verslavingen: tel. 19413 (De Nieuwe Skuul). •Kustwacht: Voor meldingen van schepen en zwem mers in nood: tel. 16270. •Chemicaliën op het strand: Bel de brandweer, tel. 12066. •Kunstgebitreparatie: Tandtechniek Van Kralmgen (samenwerkend met het heelkundig centrum; vergoed door het ziekenfonds), tel. 12069, b.g.g. 0652804779. Tandtechniek R. van Oosten (particuliere praktijk), tel. 16441. •Apotheek: Weverstraat 95, Den Burg. Tel. 12112. Za terdag 11.00-12.30 en J5.00-17.00 uur. Zondag 11.00-12.30 uur en 16 00-17.00 uur. Buiten die tijd al leen voor spoedeisende gevallen. Twee olifanten baarden woensdagmiddag opzien aan het strand van De Koog. De dikhuiden, afkomstig van cir cus Aramannt, liepen stamp voetend door het zwin en hadden daar kennelijk veel plezier in. Enkele strandbezoe- kers kregen de gelegenheid om een ritje te maken. Daar onder was een verslaggever van de Texelse Courant. Die had er geen rekening mee ge houden dat een olifantenhuid zo ruw is als schuurpapier, zo dat hij schaafwonden aan zijn benen opliep, die door de KNBRD-strandbewakers wer den behandeld. De olifanten lieten zich ook in Den Burg zien, waarbij reclame werd gemaakt voor het circus. B en W zijn ermee accoord gegaan dat Circus Aramannt een paar dagen langer in De koog blijft: tot en met zondag. Woensdag is een voorstelling om 17.00 uur en donderdag, vrijdag, za terdag en zondag om 16.00 en 20.00 uur. Zaterdagoch tend om 11.00 uur is op het dorpsplein in De Koog een oli- fantenontbijt. Vrijdag 12 augustus In Cinema Texel draait om 16.00, 19.00 en 21.15 uur „The Flintstones". De wielervereniging houdt een ploegentijdrit over 32 ki lometer. Start bij de PEN- centrale: jeugd 18.15 uur; se nioren 19.00 uur. De nieuwe slachtplaats van A. van Heerwaarden (Laag- waalderweg 16) ^oudt tot 21.00 uur open huis. Zaterdag 13 augustus In Cinema Texel draait om 14.00 uur „Duimelijntje" en om 16.00. 19.00 en 21.00 uur „The Flintstones". 4n het EO-programma „Uitvin ders" is Texelaar Henny Kok te zien. Nederland 2, aanvang 21.45 uur. Zondag 14 augustus Vanaf Paal 33 maakt de wind- surfclub Texel een wedstrijd- tocht naar Vlieland. Inschrijven vanaf 11.00 uur, briefing 11.45 uur. Deelname staat ook open voor niet-leden. In de Hervormde kerk van De Koog wordt een Duitse evan gelische dienst gehouden, aanvang 12.30 uur. In Cinema Texel draait om 14.00 uur „Duimelijntje" en om 16.00, 19.00 en 21.15 uur „The Flintstones". In de Hervormde kerk van De Koog begint om 19.30 uur een interkerkelijke zomeravond- dienst Voorganger Ds J. ter Haar. Muzikale medewerking van Marius Trap (tenor) en Hans de Goede (orgel). Maandag 15 augustus In Cinema Texel draait om 14.00 uur „Duimelijntje" en om 16.00, 19.00 en 21.15 uur „The Flintstones". De raadscommissie voor alge meen en organisatorisch be leid heeft om 19.30 uur een openbare vergadering in het raadhuis. In de Hervormde kerk van De Koog wordt een dia-avond over Texel gehouden, verzorgd door J. vd Berg, aanvang 20.00 uur. Dinsdag 16 augustus In Cinema Texel draait om 14.00 uur „Duimelijntje" en om 16.00, 19.00 en 21.15 uur „The Flintstones". Tussen 19.00 en 21.00 uur wordt bij de Eendrachtsweg een sportviswedstrijd gehou den, speciaal voor toeristen. De wielervereniging houdt een sprintwedstrijd op het parcours bij Den Burg. Start jeugd om 18.15 uur; senioren 19.00 uur. De raadscommissie voor wel zijnsbeleid heeft om 19.30 uur een openbare vergadering in het raadhuis. Gerlof de Roos geeft 20.00 uur in de Wadden# kei in de Wilhelminalaan( dialezing over Siberië en tq vogels. Entree f5,-. In de Hervormde kerk van Koog wordt een dia-t. over Texel gegeven met Dii toelichting van mevrouw Zegers-Goldnick; 20.0014 In Den Hoorn verzorgt o* nist Bert Koelewijn een zot ravond concert in Hervormde kerk, aaiwj 20.15 uur. In theater-restaurant Klif 1} Den Hoorn treedt vanaf 21 uur het cabaret Hans Ta wen op met „Hard en ziet Toegang f 17,50; vriendenp f15,-. Voor de overige evenemen wordt verwezen naar de kantiekrant. Hoogwater te Oudescli Vr. 12 Za. 13 Zo. 14 Ma. 15 Di. 16 Wo. 17 Do. 18 Vr. 19 12.40 en 0.10 en 13 0.37 en 13 1.17 en 14 2.50 en 15 4.07 en 17. 6.00 en 1? 7.14 en 20 Aan het strand is het ongeveer eerder hoog water. De zon komili gustus op om 6 20 u. en gaat om 21.05 u. 14 augustus eerste't tier, 15 augustus doodtij. Drost waarmee hij onder andere een concerttoernee maakte door Canada. Als docent is Koelewijn verbonden aan de regionale mu ziekschool in Amersfoort. Naast lesgeven, arrangeren en dirigeren geeft hij regelmatig orgelcon certen. Kruidengenezer Henny Kok uit De Cocksdorp is morgenavond te zien in het tv-programma Uitvin ders van de EO. In de documentai re die om 21.45 uur op Nederland 2 wordt uitgezonden vertelt Kok over kruiden waaraan hij een ge neeskrachtige werking ontleent. „Ik heb middelen ontdekt tegen cara, hepatitis, huidaandoeningen en noem maar op. Een mevrouw die al dertien jaar een leveraandoe ning had is dankzij kruiden in re cordtijd genezen. De resultaten zijn goed, dat is inmiddels bewe zen." Ook tuinbouwers die kam pen met vreterij in hun gewassen zegt hij te kunnen helpen. „We gaan bijvoorbeeld proeven doen bij een slakweker in Andijk wiens ge wassen worden aangetast door slaboorders. Dit soort proeven ge beuren in overleg met de landbou wuniversiteit in Wageningen." Kok verzekert ook bij de bereiding van geneesmiddelen voor mensen uitsluitend wetenschappenlijk te werk te gaan en de officiële weg te bewandelen. Een verklaring voor zijn gave de geneeskracht van kruiden te herkennen heeft hij niet. „Ik ben gewoon een uit de klei getrokken boer uit Wervers- hoof die iets extra's heeft meege kregen." Zijn genezingen hebben inmiddels Twee wensen die aan het licht kwamen toen de herinrichting van de De Houtmanstraat in Oude schild in openbare discussie werd gebracht, zullen worden ingewil ligd. Er komt een lantaarnpaal op het achterpad bij de bejaardenwo ningen en er zal een tegelpad wor den aangelegd. Het tegelpad (f7.500,-) en de elektriciteit voor de lantaarnpaal worden betaald door de gemeente; de lantaarn paal zelf komt voor rekening van de Stichting Bejaardenzorg. internationale aandacht getrok ken. „Het lijkt wel een sneeuwbal effect. Ik word steeds vaker gevraagd in het buitenland, waar al de nodige aandacht aan me is besteed. Ik krijg zelfs brieven uit Joegoslavië." Eer Kok beschouwt het een eer door de EO te zijn gevraagd. „Ze wer ken serieus. Dat heb je aan de uit zending van het Rondje kunnen merken. Bovendien zijn de andere uitvinders van internationale af komst niet de eersten de besten." Kok neemt de kijkers in de uitzen ding mee naar de vindplaatsen van de planten die over Texel ver spreid liggen. „Zo maak ik ook nog een beetje reclame voor het eiland." De kans is aanwezig dat het niet blijft bij een eenmalig optreden van Kok op televisie. „Ik ben bena derd door een andere omroep om eens in de week of eens in de maand iets te presenteren." „Je moet wel eens een spierinkje uitgooien om een snoek te van gen", zocht wethouder Poster (fi nanciën) dinsdagavond steun voor de actie tegen de kor tingsmaatregel van de overheid. De raad reageerde kritisch, maar stelde toch f5000,- beschikbaar in de hoop de f1,3 miljoen aan overheidsgelden te behouden. Het onderzoek gebeurt op initia tief vén veertien van de 275 ge meenten die worden gekort. Peter Bakker (Groen Links) was scep tisch over het resultaat. „Als je gaat vissen moet je wel weten of er snoek zit. Anders vang je bot." Hij wilde weten hoe groot de kans op resultaat is. „Ik lees verder dat de gemeenten zelf hebben meege werkt aan deze verdeling van gel- den." Hans Roeper (PvdA) deed Gerlof de Roos laat dinsdaj zijn „Siberische" dia's zien Waddenwinkel, Wilhelm 30, Den Burg. De aanv 20.00 uur, entree f 5,-. De Roos is een internationi kend vogelwaarnemer. Va onderzoek naar steenlop: paarse strandlopers woo werkt hij op Vlieland. Di avond gaat zijn lezing ov deel van Siberië waar „onze vogels broeden en overlew verhaal toont ook hoe moe spannend onderzoek soms verlaten streken vol snee water- niet moeilijk. „Mits het gi aan onderzoek wordt best niet aan protestreisjes na Haag." Pieter de Groot (D66) steti ook de Vereniging van Ned se Gemeenten als rugg achter het onderzoek te k Hij bepleitte verder een'ré ringspositie voor Texel. „R eilandsituatie zijn extra voo gen nodig." Poster zegde! aan te kaarten en benadruk vertrouwen in dit onderzod Tot en met 13 augustus isf mogelijk zich in te schrijd de ronde om Texel voor 1 laars. Deelnemers dienen c op te nemen met H. van waarden, Lieuwstraat 33 Burg. Leden van de orgam? wandelsportvereniging He' den Boltje betalen bij de1 schrijving f7,50, niet-leden Bij de start kost de tocht I De wandelaars kunnen zate september tussen 6.30 0 uur van start gaan bij he< wachtlokaal op veerhaj Horntje. Dat is tevens hei punt. Deelnemers moeten maal 16 jaar zijn om de tot circa 60 km te volbreng loopsnelheid moet tenm,f km/u en mag ten hoogs1 km/u zijn. Onderweg z'Jni verplichte controleposten verdere informatie: B. R00 14451.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 2