De makelaars bieden aan: EEN APPELTJE VOOR DE DORST! 5.95 i lift» Wie genoeg verhuurt, moet meer aan reklame doen. Wat werkgevers besparen als hun werknemers sparen. n Altijd mooi weer spelen. i 4 OPROEP teso Berentzen Appel IfilSai TEXELSE g COURANT Eelman Van Heenvaarden NU SPECIAAL AANBEVOLEN tec Slijterij - Wijnhandel DE WIT Weverstraat 18 Den Burg Tel. 02220-12134 TROUW REPORTAGES VOOR DE UITERSTE HOUT- BAARHEID. m - - r_ UW. .XX W (Branding ATLANTA RABOBANK TEXEL De Vitara Cabrio vanaf f 36.995,- FEEL FREE, FEEL SUZUKI VRIJDAG 12 AUGUSTUS 1994 aan alle Texelse muziek-, dans en/of zanggezelschappen Wij vragen uw medewerking voor een optreden op de laatste Durpermarkt, te houden op 18 augustus a.s. Gaarne opgeven op tel. nr. 16528, na 18.00 uur. Een vrijstaande recreatiebungalow (Roggeslootweg 125 nabij De Cocksdorp) met inpan dige berging en 445 m2 onder- en bijgelegen eigen grond, in bungalowpark Residentie Texel op vakan tiecentrum De Krim. De indeling: Hal/entree, woonkamer met open keuken, open haard en open trap, badkamer met toilet en ligbad waarboven douche, slaapkamer. In pandige bering. Op de verdieping zijn twee slaap kamers. De bungalow (type B) ligt aan de rand van het park, met uitricht over landerijen Voorzien van een gasge stookte CV-installatie. De btw over de koopsom kan worden teruggevorderd. Oplevering in overleg Vraagprijs 212.500,- k k. exclusief btw, inclusief inventaris. makelaars in onroerend goed Weverstraat 94 1791 AG Den Burg telefoon 02220- 13555 - fax 13946 SCHOLIERENKAARTEN Op het kantoor van Teso bootdienst, Pontweg 1, Den Hoorn, zijn voor hen die dagelijks voor schoolbezoek naar de vaste wal reizen, scholieren- passen verkrijgbaar Om hiervoor in aanmerking te komen, dient echter aan de volgende voorwaarden te worden voldaan - de te volgen opleiding is een officiële vervolg opleiding voor dagonderwijs aan de vaste wal; - de te volgen opleiding betreft geen (interne) bedrijfs- of beroepsopleiding; - het verplichte lesbezoek is minimaal vjer dagen per week. - het aantal stagedagen per week bedraagt maxi maal één: - de scholier is niet ouder dan 26 jaar Tegen overlegging van een recente ongebruikte pasfoto en bij een eerste inschrijving een geldig legitimatiebewijs dan wel een uittreksel uit het bevolkingsregister van de gemeente Texel, zal na invulling van een zgn, schoolverklaring gratis een scholierenpas verstrekt worden Bij het verlies van deze pas is 15,-- verschuldigd Op vertoon van deze pas kunnen aan het loket te Den Helder scholierenkaarten gekocht worden, en wel voor lesbezoek van maandag tot en met vrij dag in twee aaneengesloten weken De prijs van een scholierenknipkaart, die twee weken geldig is, bedraagt 24,00, Gedurende stage-periodes mag de scholierenpas niet worden gebruikt. RESTITUTIE De kosten van de scholierenknipkaarten komen voor restitutie in aanmerking Hiervoor kunnen de gebruikte kaarten per semes ter worden ingeleverd op ons kantoor, Pontweg 1, Den Hoorn. Restitutie zal worden verleend indien uit de ingele verde kaarten blijkt dat op vier dagen per week hiervan voor verplicht lesbezoek (dus zonder sta ge) gebruik is gemaakt Bij de scholieren die 18 jaar of ouder zijn wordt bij de restitutie een eenmalige korting toegepast van 100,-. Restitutie zal uitsluitend plaatsvinden door overma king op een aan te geven bank- of girorekening Zowel voor de verstrekking van schoolverklaringen en passen als voor informatie, is ons kantoor van af 22 augustus geopend van maandag t/m don derdag van 8 00 tot 12 00 uur en van 13 00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 8 00 tot 12 00 uur Pin a Colada '993 Navarra Don Luis Blanco witte wijn. JNMESO/V d|c lekker licht cn fruitig smaakt Bourbon iowe Jenever IRISH WHISKEY fA 1990 Navarra Don Luis Tinto Vr,J Pittige rode wijn niet een heel leven dig karakter Henkes Jameson Jonge Jenever Irish Whiskev De fotograaf met ervaring en oog voor detail. Neem de vakman, u mist nooit Vraag naar de verschillende voordelen en mogelijk heden Fotograaf BOERSEN Koningstraat 36, Hippolytushoef Telefoon 02279 - 1482 ZATERDAG a.s., 13 augustus: laatste rommelmarkt in Oosterend aanvang 11.00 uur. Mooie prijzen bij het rad van avontuur Weer lekkere ge bakken en ge rookte verse vis Gezellige muziek van de rommel marktkapel Heerlijke oliebollen Kom gezellig naar Oosterend PLUS KLUS A. v.d. Vis b.v. Maricoweg 6, Den Burg. la carte restaurant MET DIV VIS- EN VLEESSPECIALITEITEN BRUILOFTEN Bowling RECEPTIES en PERSONEELSFEESTEN ft BOWLEN - KEGELEN - BILJARTEN AV •g Tot ziens bij *-'/s< Booiftfaan 6, <De te f o'd ALABMm G** -I De juiste reklamestrategie kan een hogere prijs voor hetzelfde produkt veraJ woorden Zodat u méér verdient aan hetzelfde werk. Goed idee? Uw reklamead| seur weet er alles van, Bel dus meteen, dan kunnen we volgend jaar nóg meer uit hetzelfde seizoen halen! Atlanta Reklame, voor strategie, concept en uitvoering van creatieve communicatie Peperstraat 38. Oosterend. Telefoon (02220) 1| Sinds 1 januari 1994 kunnc-n werknemers een gedeelie van hun inkomen belasiingv.-ij sparen. Du zogenaamde v-erknemerssparen is ook voor u als werkgever lucratief, omdat u hierover goen bc-las ting on sociale preirics hoeft af te drayen. En omdat meer dan dc helft van alle werknemers een betaal- of spaarrekening L i de Rabobank hrr-ft gaat worknemersspartn via ons een siuk eenvouöi ger. Maar dn», is niet het enige voordeel Wij geven een interessante rente van G' Bovendien kun» u profiteren van onze kenms en erva ring Zo verzorgen wij het opstellen van het recjte- p-.cm met een heldere toelichting voor u en uw werk nemers. U kunt uw werknemers zolls dubbel latc-n pionie ren door gebruik te rnjken an een combinatie van erknemerssparen c-n een lijfrenteverzekering. Een combinatie die v.ij u aanbieden m samenwerking met Als grootste spaarinstelling in r.'t-derlond is de onze dochterorganisatie Interpolis. Rabobank al jaren gespecialiseerd in deze man er van Bent o geïnteresseerd? V.e lu-lpen u graag c-r- sparen. der Rabobank. De grootste bonk in het midden- on kleinbedrijf Aangenaam. KLEUREN rukkerij L&R drukt ze wel PARKSTRAAT 10 1791 CA DEN BURG TELEFOON 02220- 62630 r. Je hebt van die mensen die alleen maar de zonnige kanten van het leven zien. En nou is het rare dat juist die mensen opvallend vaak in een Suzuki Vitara rijden. Of zou het omgekeerd zijn? Genieten die mensen Prijzen incl BTV/ oicl koiton njkloor mokon licht motoion vclgon opüo van iedere seconde omdat ze in deze parel rijden? Eén ding staat vast met de zeer compleet uitgeruste Vitara houdt mets u meer tegen. Want dankzij de inschakel- bare vierwielaandrijving rijdt u net zo comfortabel op als naast de road. De krachtige 1600 cc motor en het complete uitrustingsniveau zorgen ervoor dat u zich nergens zorgen over hoeft te maken. Behalve misschien over de weersverwachting Wij helpen u graag op weg. OOSTEREND (TEXEL): Garage Westend, Oosterenderweg 52, 02220 - 1 83 96.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 8