Cjrocn ^warLr Jéxels in het harL, fiet Stam onder vuur ia melding meteoriet Luisteraars geïrriteerd door zwijgen Radio Texel 348 \IAS OJth De weg naar extra omzet! itle en sterrenkundigen ontzenuwen inslagen «ra:-- -s. VERDER XT in DIT ÏS ummer w Strenderpop doet niet onder voor Texelpop 2 w Zwempark Molenkoog haalt 50.000e binnen 2 w Minder werklozen 5 w Druk weekend redders KNRM 5 ïs Weergoden geven nauwelijks overlast 5 achutiste met =letsel afgevoerd Cirkel in graanveld vraagteken voor boer Drankrijder met auto in greppel Twee lichtgewonden door aanrijding Bomen omgewaaid „Duitse kwestie" trekt de aandacht T E E LS E^COU RANT wijzigingskaart Texelse telefoongids 1995. SEVEN UP TT verschijnt elke vrijdag t/m 2 september Inleveren advertenties voor de editie van 26 augustus: t/m vrijdag 19 augustus a.s. kRICHT 15 SEPTEMBER 1887 DINSDAG 16 AUGUSTUS 1994 NR 10908 Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, Den Burg, telefoon (02220) 62600. itie/abonnementen telefoon (02220) 62600. ji Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, (02220) 62620, faxnr (02220) 14111. buiten werktijd Harry de Graaf, Pehkaanweg 75, g, telefoon (02220) - 17266. Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel. Oplage 7200 Abonnementsprijs /49,95 per half jaar. Losse nummers ƒ1,40. siding van vuurtorenwach- it Stam dat twee meteorie- het eiland zouden zijn agen is hem op een hoop komen te staan. Vrijdag zaakte het nieuws zelfs opschudding. Er zou zijn van inslagen in het dak nhuis en op de Hors. Toen af bleek dat de verschijnse- ats met ruimtesteen van hadden, maakten diverse al prominent melding van agen. am reageerde gisteren ont- >p de vele kritiek aan zijn ,ln het Utrechts dagblad zelfs als een soort bedrie- eschilderd." In het bewuste wordt hij vergeleken met Rijk de Gooyer die in'het re- potje van een verzekeraar bedankt!) door een ver meteoriet schade wil clai- Vat een onzin. Ze schrijven kat, terwijl ze niet eens de hebben genomen hier te komen. Ik krijg nu ten de zwarte piet toe- Id. Het is als vuurtoren- toch mijn plicht om ke zaken door te geven." Knal estie begon vrijdagmorgen eks acht uur toen de vuur- achter in zijn toren een fax ogen kreeg van de bad- rsvan paal 9. Daarin schre- een knal te hebben gehoord n de herkomst aan een ko meetinslag deed denken. Na poolshoogte te hebben genomen, vonden ze op de Hors een grote krater die hun vermoeden be vestigde. Vrijwel op hetzelfde mo ment dat Stam de fax las, schrok zijn vrouw Carola wakker van enorme knal op het dak van hun woning bij de vuurtoren. „Een on gelooflijke explosie. Ik zat gelijk rechtop in bed. Meteen na de knal hoorde ik gerammel alsof er iets naar beneden viel." Ze waarschuwde haar echtgenoot die op het tegelpad de resten van een dakpan ontdekte en enkele zwarte steentjes vond. Turend naar het dak zag hij in de nok naast de schoorsteen een open plek waar de dakpan had gezeten. Met in het achterhoofd de melding van de Hors, hoefde de vuurtoren wachter met lang na te denken over de oorzaak. Meteorietenzwerm Het geloof in de komeetinslag werd aangewakkerd omdat die zelfde nacht een meteorieten- zwerm, de Perseiden, door de ruimte scheerde. Een jaarlijks te rugkerend verschijnsel, dat door het slechte weer ditmaal niet door sterrenkundigen kon worden waargenomen. De optelsom was voor Stam aanleiding het KNMI in De Bilt in te seinen over de gebeur tenissen op Texel. „We hebben re gelmatig contact. Dit soort zaken geven we aan hen door." Het KNMI gaf de melding door aan sterrekundigen van de Dutch Me teoriet Society. Inmiddels had het bericht ook het ANP bereikt en stond de telefoon van de vuurtorenwachter roodg loeiend. CameramanJohn Smit van Videolux had van televisiezen der RTL 4 zelfs opdracht gekregen voor een reportage en waagde zich ondanks regen en storm hoog op het dak van Stams huis. Hjj.- s. 4 Landbouwer Jan Plaatsman bij de mysterieuze cirkel in zijn veld gerst. (Foto Gerard TimmermanI 6-jarige vrouw uit Ooy leeft gistermiddag ernstig opgelopen, toen zij na laken van een parachu- tg verkeerd neerkwam. De is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht, geconstateerd dat zij aarschijnlijk een dwars- leeft. iw volgde samen met haar twee kinderen een cursus 'aracentrum Texel. Gisteren ze haar eerste sprong. Vol- •oordvoerder Simon Woer- het Paracentrum maakte uw een fout door veel te af te remmen. Al twintig :oven de grond trok ze aan uurlijnen, terwijl dat eigen- vlak boven de grond moet. ze haar snelheid had verlo- varrelde ze de laatste me- ar beneden en kwam vrij titerover neer. De pechvolle Jtiste vertoonde verlam- fcrschijnselen in haar on- «m. Volgens de artsen zal enkele maanden duidelijk «everre de vrouw verlamd Cameraman John Smit waagde zich hoog op op het dak om tv-opnamen van de komeetinslagte maken. (Foto Gerard Timmerman) Zowel radio als Teletekst maakte al vrij snel melding van de komee tinslagen op Texel. Ook diverse middagkranten berichtten vrijdag over het vallend ruimtegesteente. Explosieven Al vèr voor het verschijnen van de ze kranten had de politie de inslag op de Hors echter al ontzenuwd. Het gat was ontstaan doordat de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) er donderdagavond gevon den munitie had laten springen. De inslag in het huis van Stam hield de nieuwsgierigen langer in spanning. „Het zou kunnen", boog ruimte kenner Cees Ribbens zich over de zwarte steentjes. „Ik zou ze eens onder de microscoop moeten be kijken." De zwarte vlekken op de scherven van de dakpan waren volgens Stam brandplekjes van het gloeiendhete ruimtegesteente. Ribbens' vraag aan de vrouw des huizes over de aard van de knal werd niet naar tevredenheid beantwoord. „Gewoon een enor me explosie, dus." De aanvankelijke opwinding van de ruimtekenner over de inslag verandert langzaam in ongeloof. „Een komeetinslag gebeurt hoogst zelden en is in de afgelo pen vijfhonderd jaar maar een keer Lees verder pagina 5 Zoiets heb ik van m'n leven nog nooit gezien", buigt loonwerker Wim Grisnigt zich over een cirkel in een veld gerst van de familie Plaatsman aan de Laagwaalder- weg ter hoogte van de Zaandam- merdijk. Medewerkers bezig met het dorsen van het graan ontdek ten de raadselachtige plek gister avond. Het is niet voor het eerst dat der gelijke cirkels in graanpercelen worden aangetroffen, maar voor Texel is het verschijnsel nieuw. Grisnigt leidt uit de kleur van de cirkel af dat het graan er zo al een tijdje moet bijliggen. „Het is in ieder geval vóór de regen plat ge gaan." De cirkel, zo'n vijf meter in doorsnee, is keurig rond en heeft een „steel" van twee meter leng te. De vraag wat het verschijnsel heeft veroorzaakt, blijft lang boven het gerst hangen. „In de aardap pelen zag ik dit jaar voor het eerst ook een paar cirkels, ongeveer net zo groot", aldus de loonwerker. „Bij Kees Hin (het raadslid) en in een veld langs de Leemkuil. Eerst hingen de planten slap en later stierven ze af." Volgens Grisnigt is de bliksem daarvan de oorzaak. „Maar bij deze cirkels is dat vol gens mij met zo. Bij een blikse minslag zou het gerst zijn verbrand." Een 22-jarige automobilist uit Nib- bixwoud raakte in de nacht van zaterdag op zondag letterlijk en fi guurlijk van de wal in de sloot. Bij een poging op de Ruigendijk met de auto te keren, belandde de man in een greppel. De politie ontdekte Radio Texel is nog steeds niet te rug in de ether. Dat heeft geleid tot onaangename verbazing on der de luisteraars, die niet begrij pen waarom het defekt dat als gevolg van blikseminslag op 28 juli aan de zender ontstond, niet snel kan worden gerepareerd. Ook vraagt men zich af waarom geen reservezender kan worden geleend of gehuurd en waarom Radio Texel ook niet te horen is via de kabel, hoewel dat tech nisch best zou kunnen. Roelie Bakker van Radio Texel ver telt dat Radio Texel als legale om roep zich moet houden aan de PTT-voorschriften en dus niet zo maar andere apparatuur in gebruik kan nemen. Alvorens tot reparatie of vernieuwing te kunnen over gaan, moest de expert van de ver zekering worden geraadpleegd. Die adviseerde reparatie, wat f4000,- kost. Die reparatie moest plaatsvinden in België en heeft als gevolg van vakantie veel tijd ge- P activiteit in de mobiele studio van Radio Favoriet aan de Middellandse weg. Er zit inmiddels meer dan 500 uur onafge- (Foto Harry de GraatI vergd. Het herstel is inmiddels uit gevoerd, maar nu hebben zich enige tijdrovende problemen voor gedaan met het overmaken van het geld, zodat de zender nog niet terug is op Texel. Gehoopt wordt dat alles een dezer dagen rond komt en dat Radio Texel nog vóór het komende weekend weer in de lucht zal zijn. Gelijke monniken Dat de uitzendingen ook niet via de kabel doorgingen heeft te ma ken met het principe dat Radio Texel door iedereen ontvangen moet kunnen worden. Lang niet alle Texelaars zitten op de kabel, dus: gelijke monniken gelijke kap pen. De door De Lichtboei ver zorgde uitzendingen van kerkdiensten zijn via de kabel wèl doorgegaan. Het bestuur van Radio Texel ziet in dat de omroep zich door weken lange afwezigheid van zijn luiste raars heeft vervreemd en wil maatregelen treffen om herhaling te voorkomen. Men beraadt zich over de aanschaf van een reserve zender (ca f6000,-) die onmiddel lijk kan worden ingeschakeld als de gewone zender als gevolg van defect of in verband met onder houd uit de lucht gaat. Piraat De Texelse radiopiraten opereren heel wat minder moeizaam. Zij maken ongekontroleerd gebruik van goedkope zenders die veel sterker zijn dan die van radio Texel, worden door de politie ontzien en kunnen daardoor hun hobby open lijk bedrijven. Een voorbeeld is Ra dio Favoriet (101,2 Mc), die aan de Middellandse weg flink in het oog springt met een naambord en een antennemast van 21 meter. Mede door het gat dat Radio Texel in de markt heeft laten vallen, weten de zeventien jongens die de zender bij toerbeurt dag en nacht beman nen, zich verzekerd van een grote en groeiende schare luisteraars. Dat blijkt uit de talloze telefoont jes, die binnenkomen via de eigen lijn, nummer 22009. Een grap is het Plaatsman beslist niet. „In ieder geval niet door ons. Maar we wo nen vlakbij. Als anderen iets zou den uithalen, zou het ons gerust zijn opgevallen." Ook Plaatsman heeft geen verklaring. „Je leest er wel eens over in de boerderij. Een tijdje terug beweerden grappen makers dat zij de cirkels maakten. Maar bij nader onderzoek bleek dat niet te kunnen. En bij blikse minslag zou je zwarte vegen of zo moeten zien." Omdat het toch een zeldzaam ver schijnsel is, hebben de dorsmachi nes ruim om de cirkel heen gemaaid, zodat die voorlopig nog is te zien. „Ik denk dat ik morgen maar een kassa op de dam zet", grapt Plaatsman over mogelijke belangstelling. Een bromfietser en een tandem- rijdster raakten gistermiddag licht gewond, toen zij op het fietspad langs de Postweg werden aange reden door een Texelse postbestel- ler. Deze, een inwoner van Den Burg, wilde een inrit inrijden. Hij Geen grap dit en hield de Nibbixwouder aan. volgens Sieme Het bleek dat hii te d,eP in het Ook aan sponsors is volgens de jongens geen gebrek: Texelse on dernemers die als tegenprestatie een beetje reclame krijgen. Radio Favoriet zit goed in zijn spullen. In de caravan die als technische ruimte en studio dienst doet, staat een keur aan apparatuur, een in drukwekkende collectie cd's (waaruit met behulp van de com puter snel een bepaald nummer kan worden gezocht) terwijl de resterende ruimte wordt ingeno men door kratten pils. Er zijn tien min of meer vaste medewerkers die de plaatjes presenteren en ook niet te beroerd zijn om allerlei per soonlijke groeten, boodschappen en jammerklachten („er is hier een groot tekort aan vrouwen!") de Texelse ether in te slingeren. Record Nog maar kort geleden, toen het station in De Waal stond, trad de Radio Controle Dienst op en werd de zender ter waarde van f2000,- in beslag genomen. De piraat was die slag snel te boven en is nu be zig met het breken van het Texelse duurrecord zenden. Als er niets tussen komt, is het zaterdag a.s. zo ver en wordt er feest gevierd ter gelegenheid van het overschrij den van de 650 uur. D.e bedoeling is dat Radio Favoriet dan nog een weekje doorgaat, vervolgens uit de lucht gaat voor technisch on derhoud en dan terugkomt op een andere frequentie omdat de huidi ge golflengte iets te dicht bij een van de Hilversumse zenders zit. Gemeentewerken heeft afgelopen weekend in de Waalderstraat bo men verwijderd, die door de storm van vrijdag waren omgewaaid of het dreigden te begeven. De onvei- Kratten pils lige situatie was ontdekt door sur veillerende politiemensen. glaasje had gekeken. Hij kreeg een proces verbaal en moest tevens zijn rijbewijs inleveren. De klachten van Duitse vakantie gangers over een anti-Duitse stemming geven veel stof tot dis cussie. Vooral het ingezonden stuk en het commentaar in de af gelopen krant hebben diverse reacties uitgelokt. Niet alleen klommen verscheidene lezers in de pen (zie de rubriek „Wat ik zeg gen wou..."I, ook besteedde Ra dio Noordholland er gistermiddag aandacht aan. De regionale zender greep de kwestie aan om de huidige Nederlands-Duitse verhouding in het algemeen aan de orde te stel len. Briefschrijfster Ulrike Flaake, die afgelopen weekend haar va kantieadres in De Koog verliet en terugkeerde naar Dortmund, was bereid gevonden om in de uitzen ding een telefonische toelichting te geven. In het Nederlands, ove rigens. Desgevraagd vertelde de Duitse ons gisteren, dat ze met haar inge zonden stuk bewust op overtrok ken wijze heeft gereageerd. De brief was volgens haar ,,'n beetje ironisch". ,,lk wilde ermee berei ken dat hierover wordt gesproken. Het gedrag waarop ik doel, is voor Duitsers heel pijnlijk." I.M. ADVERTENTIE I.M. ADVERTENTIE Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant de 2 flessen a 1V4 liter Zie voor meer aanbiedingen onze advertentie op pagina 3 I.M. ADVERTENTIE

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1