Strenderpop bijna net zo groot als Texelpop Werkloosheid Texel daalt tot onder 300 olieverfschilderijen Morgenavond finale ringsteekcom petitie 50.000e in Molenkoog Agenda Liefst veertien bands treden op Het zwarte het Witte Hui Weer spullenmarkt Koger dorpsplein TEXELSE^» CouRANT Wind en regen jagen gasten op de vlucht Aanrijding met letsel Sponsorloop Bremakker Zangdienst Vrijmarkt Brommer in brand Nostalgierit Dinsdag 16 augustus In Cinema Texel dfaait om 16.00, 19.00 en 21.15 uur „The Flintstones". De wielervereniging houdt een sprintwedstrijd op het parcours bij Den Burg. Start jeugd 18.15 uur; senioren 19.00 uur. Tussen 19.00 en 21.00 uur houdt de sportvissersclub een wedstrijd bij de Eendrachts- weg, speciaal voor toeristen. De raadscommissie voor wel zijnsbeleid heeft om 19.30 uur een openbare vergadering in het raadhuis. Onder andere wordt gesproken over jaar verslag en jaarrekening van De Bolder en een kunstwerk ter gelegenheid van het Thijs- sejaar. In de Waddenwinkel aan de Wilhelminalaan geeft Gerlof de Roos een dialezing over Si berië en trekvogels, aanvang 20.00 uur. Entree f5,-. In de Hervormde kerk van De Koog wordt een dia-serie over Texel vertoond met toelichting in het Duits door mevrouw A. Zegers-Goldnick; 20.00 uur. Organist Bert Koelewijn ver zorgt een zomeravondconcert in de Hervormde kerk van Den Hoorn; 20.15 uur. Cabaret Hans Teeuwen treedt op in theater-restaurant Klif 12 in Den Hoorn met het pro gramma „Hard en zielig"; 21.00 uur. Entree f17,50; vriendenprijs f15,-. Woensdag 17 augustus In Cinema Texel draait om 14.00 uur „Duimelijntje" en om 16.00, 19.00 en 21.15 uur „The Flintstones". De raadscommissie voor ruimtelijk en huisvestingsbe leid heeft om 19.30 uur een openbare vergadering in het raadhuis. Onder andere wordt gesproken over de derde fase van het bestemmingsplan De Mars (hoorzitting), het con cept bestemmingsplan De Koog en diverse voorberei- dingsbesluiten. Donderdag 18 augustus In Cinema Texel draait om 14.00 uur „Duimelijntje", om 16.00 en 19.00 uur „The Flintstones" en om 21.15 uur „Beverly Hills Cop IV". Om 14.00 uur gaat bij De Schuilhut in De Koog een ker- kentocht van start. De sportvissersclub houdt een wedstrijd bij de Een- drachtsweg, speciaal voor gasten, van 19.00 tot 21.00 uur. De raadscommissie voor fi nancieel, economisch en technisch beleid heeft om Het festival „Strenderpop", dat zaterdag in Oosterend wordt ge houden, heeft een veelbelovend en omvangrijk programma. In de muzieknis op het terrein aan de Oranjestraat treden liefst veertien Texelse bands op. Het festival be gint om 13.00 uur en duurt tot 21.00 uur. Met zoveel bands steken de Oosterenders het jaarlijkse Texelpop-evenement naar de kroon. Texelpop bereikte in maart Volgens de cijfers van het ar beidsbureau zaten eind juli 296 Texelaars zonder werk. Ten op zichte van een maand eerder daalde de werkloosheid met 40 personen, een afname van bijna twaalf procent. De daling is even groot als in de maand juni. Het verschil met vorig jaar is hier door bijna verdwenen. Aan het be gin van 1994 lag het Texelse werkloosheidscijfer 100 boven dat van 1993. Inmiddels is deze ach terstand teruggebracht tot 19. Het arbeidsbureau droeg zelf een be langrijk steentje bij door een groot aantal mensen aan een baan te helpen. Van de 384 vacatures die bedrijven en instellingen de eerste zeven maanden van dit jaar indien den, handelde het arbeidsbureau er 347 af. In 292 gevallen had de bemiddeling succes, een sla gingspercentage van 85 procent. Het aantal vacatures dat dit jaar bij het arbeidsbureau wordt mge- het recordaantal van twintig deel nemers. Blijkbaar is daarmee een trend gezet: vorig jaar waren nog maar zes bands bereid om op Strenderpop te komen spelen. Texelpop trok dit jaar verspreid over twee avonden méér dan dui zend belangstellenden; hoewel er nu veel meer mensen op het eiland zijn dan in maart, zal het voor de organisatie een ongekend succes zijn als er net zoveel pu bliek komt. diend, ligt overigens 39 lager dan vorig jaar. De achterstand wordt vooral veroorzaakt door de matige maand juni. In juli bedroeg het aantal vrijkomende functies 43, drie minder dan in juli '93. Bij het arbeidsbureau waren eind juli 497 mensen ingeschreven die op zoek zijn naar (ander) werk. Op het dorpsplein in De Koog wordt zaterdag weer een spullen- markt gehouden. In vergelijking met de vorige keren is het tijdstip gewijzigd. Ditmaal kunnen de be zoekers er van 16.00 tot 20.00 uur terecht. Naast de verkoop van o.a. boeken, huishoudelijke artikelen, schilderijen en speelgoed, kan de inwendige mens worden versterkt met versgebakken oliebollen. De opbrengst is bestemd voor het nieuwe dorpshuis. In Oosterend maken twee bands hun debuut voor een groot pu bliek. De eerste, „De Daltons" ge naamd, heeft de ondankbare taak het festival te openen. Helemaal onervaren zijn de meespelende muzikanten overigens niet. De an dere nieuweling heeft de echt Tes- selse naam „Skeuriezer". De naam doet muziek a la Normaal vermoeden, maar niets is minder waar, want de band speelt funk. Onbekend in de oren klinkt Wy, maar dat blijkt de nieuwe naam van de formatie Never Ending. Het doet denken aan het v nl van de man die op het eiland vertelt dat er nieuw hout t gespoeld op het strand. Ie< naar het strand om te kijke K wat te halen valt. Waarop d dénkt: „Het kon nog wel waar zijn. Ik ga zelf ook mas kijken." De meteoriet op het dak meest besproken vuurtorer ter van Nederland blijkt het| van regen, wind, temperati B schil en een ladder drie wel het dak die af en toe klapper wind... Dat gat had de buurman de I tevoren al gezien: een sti i een dakpan... Het leek wele clamefilm voor een vuu wachter. En dan maar zeggi U de pers het vuurtje opstoot mand in de buurt had iel merkt... Dat kan ook maar huis: het Witte Huis met hel te gat. Ik heb ook no; Marsmannetje weg zien lop 's Morgens vroeg toen ie slieP' J. Knipp „Vuurtorengebiedbev Uitsmijters Terug van weggeweest is Pride and Joy, die ontbraken op Texel pop. De andere bands zijn Chaos, Nothing to Loose, Bottle Steel and Company, Geronimo's Cadillac, Round Up, Super Groover! en Pea nuts. Uitsmijters van Strenderpop zijn het meidentrio Just Marry, die bij diverse optredens de harten van het publiek wisten te verove ren, de Van Beurden Blues Band, die zich opwarmt voor het komen de Bluesfestival, en The Shakin' Legends, de rock 'n' rollers die dit jaar een succesvolle revival door maken. Het complete programma van Strenderpop staat in de Va kantiekrant, die aanstaande vrij dag als bijlage bij de Texelse Courant verschijnt. Je bent niet dood, de Heer heeft je geroepen Bij Hem te wonen in Zijn glanzend huis Je hoeft geen rust noch vrede meer te zoeken Je hebt ze NU en je bent veilig thuis. Hierbij geven wij met grote droefheid kennis dat, na een kort ziekbed van ons is weg genomen, onze lieve broer, zwager, neef, oom en oudoom Willem van Heerwaarden Hzn weduwnaar van A. van Heerwaarden-de Porto op de leeftijd van 85 jaar. Geboren op 17 mei 1909 te De Koog op Texel. Eerder hoofd van de afdeling Sociale zaken ambtenaar van bouw- en woningtoezicht leider van de distributiedienst der gemeente Texel hoofdinspecteur der gemeentelijke woningdienst te Amsterdam onderscheiden met de Gouden Eremedaille van het Huis van Oranje Nassau. Namens de familie: A. M. van Niele J. T. van Niele-Logman Texel, 15 augustus 1994 verzorgingstehuis St. Jan Correspondentie-adres: J. T. van Niele- Logman, Achterhaven 85, 1135 XT Edam De overledene ligt opgebaard in „St. Jan". Een avondwake zal worden gehouden op woensdag 17 augustus om 19.00 uur in „St. Jan", waarna er gelegenheid is tot condoleren. De H. Eucharistieviering zal worden gehou den op donderdag 18 augustus om 10.30 uur in „St. Jan", waarna de crematie om 14.00 uur in Westgaarde, Ookmeerweg 275 te Amsterdam zal plaatsvinden. Vertrek met de boot van 12.05 uur vanaf Texel. De deelnemers aan het Texels kampioenschap ringsteken ma ken zich op voor de grote finale. Morgenavond vormt de Groene- plaats in Den Burg het decor van de ontknoping, aanvang 19.00 uur. Grootste kanshebbers zijn Joke Bouthoorn en Jos Water man, die na zes wedstrijden het tussenklassement aanvoeren. De zesde wedstrijd vond afgelo pen donderdag plaats in De Cocksdorp, waar alweer veel pu bliek op de been was. Henk Spigt en Corien Bussaard trokken aan het langste eind, voor Rein en Jo sé Eelman-Schaafsma. De strijd om de derde plaats ging tussen Frans Bakker/Christa Kamminga en Gerard/Els du Porto. Een barra ge liet de balans in het voordeel van Bakker uitslaan. De aanmoedi gingsprijs (een zak voer van Cavo Latuco) ging ditmaal naar Jildert, de 3-jarige bonte ruin van Dick Smit. Speciale vermelding verdient een toerist, die op de bok naast Gerard du Porto tijdens de gastenronde alle drie ringen wist raak te steken. Een prestatie, die door geen ande re vakantieganger is behaald dit seizoen. Het leverde hem een fles met de kruidendrank „Durper drup" op. De uitslag had tot gevolg dat Rein en José Eelman oprukten naar de tweede plaats in het tussenklas sement. Met 28 punten staan zij er nog vijf achter op de koplopers. Derde staan Willy Zijm en Johan na van der Zwaag met 26 punten, merkte de naderende tandem wél op, maar zag de bromfietser, een 53-jarige Cocksdorper, over het hoofd. Als gevolg van de aanrij ding kwam ook de tandem ten val. De bestuurder mankeerde niets, maar de achterop zittende 33-jarige vrouw uit Wolvega bles seerde haar knie. Na behandeling kon ze haar weg vervolgen. De Cocksdorper raakte per ambulan ce naar een huisarts; ook hij mocht na behandeling naar huis. DINSDAG 16 AUGUSTUS 1994 19.30 uur een openbare gadering in het raadhuis. Cl der andere wordt gesprol, over jaarverslag en jaarrel ning van De Bolder en de jaj verslagen van Gemeen werken, osg De Hogebergi de algemene dienst. Vo» over de tweede fase vani aanleg van riolering van i Rozendijk en het kunstwj ter gelegenheid van het Thj sejaar. In de Hervormde kerk v. Oosterend geeft organist C Ploeg uit Genemuiden t concert, aanvang 20.15 u Entree f5,-. Vrijdag 19 augustus In Cinema Texel draait o 14.00 uur „Duimelijntje", o 16.00 en 19.00 uur „T Flintstones" en om 21.15 u „Beverly Hills Cop IV". Great Winters bij haar favoriete schilderij. Haar eerste expositie is tot en met 25 augustus te zien in de raadhuiskelder. (Foto Frans Hopman) m rij waarop ze het meest trots is, is |,mnt \A/intOrC tnn nt die van een paddestoel in het bos. V 11 CC L V V 11 I LC I O LVJKU I I L De paddestoel springt er heel hel der uit naar voren, het gevolg van glaceren. Bij deze techniek wor den verschillende doorzichtige la gen over elkaar aangebracht. Door het slecht weer van vrijdag hebben veel toeristen hun vakan tie voortijdig beëindigd. Hun mas sale vertrek op vrijdagmorgen was voor Teso teveel van het goede. Ondanks inzet van twee dubbel dekkers was de rij met auto's te gen elven gegroeid tot voorbij de Amaliaweg. Vrijdag zette de veer dienst bijna drieduizend auto's over. Vanaf donderdag tot en met zondag vertrokken totaal 6.401 auto's naar de vastewal. Zowel donderdag, als vrijdag en zaterdag werd met twee boten gevaren. Vanuit Den Helder vervoerde Teso 6030 auto's. Daarmee daalde het aantal vreemde auto's op het eiland zondag tot 7.135. Aanzien lijk minder dan half augustus vorig jaar, toen er nog 8.783 vreemde auto's op Texel rondreden. Toen Greet Winters ruim vijf jaar geleden van Hillegom naar Texel verhuisde, kreeg ze de drang om te gaan schilderen. Een weekcur- sus in Zutphen was de eerste stap voor de tegenwoordige Oude- schildse. De (voorlopige) mijlpaal heeft ze nu bereikt met haar eer ste expositie, die nog tot en met 25 augustus te zien is in de raad huiskelder. De tentoonstelling geeft een over zicht van de ontwikkeling die Greet Winters als beginnend schil deres heeft doorgemaakt. Ze schroomt niet een paar werkstuk ken uit de begirftijd aan het volk te tonen. Haar progressie valt duide lijk op te maken uit twee schilderij en die naast elkaar hangen in de voorste kelderruimte. Het ene -de oudste- toont de kotter TX 66 op volle zee, de ander alleen golven en lucht. Dit jongste werkstuk maakt een veel boeiender en ge raffineerdere indruk, wat mede te danken is aan de raadgevingen van haar huidige leermeester, de zeeschilder Jan Langeveld uit Den Helder. Behalve van hem krijgt de Een 26-jarige voetgangster werd zondag op de Vuurtorenweg ge raakt door een haar tegemoetko mende auto, bestuurd door een 47-jarige inwoner van het Duitse Erlangen. Deze kon de wande laarster door tegenliggers niet ont wijken en raakte haar met zijn buitenspiegel. De voetgangster kwam er met een pijnlijke rechte rarm van af. Eer» sponsorloop die woensdag is gehouden door camping DeBre- makker heeft voor de Stichting Vakantiezorg Texel f566,50 in het laatje gebracht. De stichting ver zorgt vakanties op het eiland voor mensen met een handicap. De deelnemers aan de sponsorloop renden enthousiast de ronden die Hidde Romeijn van de Stichting Recreatie Texel had uitgestippeld. Het geld zal worden besteed aan een tweewielige rolstoel die ge schikt is voor het strand. Texelse aan boord van het kunst schip KEES ook les van Elly Kroon, die vooral op grote doeken werkt. De afgelopen jaren kreeg ze les van een andere Helderse, de gale riehoudster José Hofkens. Mengen Olieverf heeft haar grote voorkeur. „Dat ligt mij het best. Ik vind het leuk om te mengen. Met aquarel leren gaat dat nu eenmaal niet en acrylverf droogt te snel op." De onderwerpen houdt ze dichtbij huis: landschappen en stillevens. Naast indrukken van de bollenvel den in haar vroegere woonplaats en van een vakantie in Oostenrijk zijn in de raadhuiskelder ook enke le Texelse situaties afgebeeld. Mooie plekjes, zoals de Dehnen (Rozendijk) en de boerderij van fruitkweker Huisman. Het schilde- Zondag om 19.30 uur wordt in de Hervormde kerk van Den Hoorn een zangdienst gehouden. Mede werking zal worden verleend door muziekvereniging DEK uit Den Hoorn. Bezoekers van de dienst wdrden in de gelegenheid gesteld zelf de te zingen liederen aan te geven. Spannend Op haar werk zijn de nodige op- en aanmerkingen te maken, maar ze beseft zelf ook dat ze er nog lang met is. „Deze expositie is best spannend. Het was voor mij de aanleiding om het afgelopen jaar veel te schilderen, wat me trou wens veel ontspanning geeft. Ik heb de smaak te pakken en wil beslist doqrgaan om me verder te ontwikkelen." Voor de grote vrijmarkt, die zater dag 27 augustus in zwempark Molenkoog wordt gehouden, kun nen nog kramen worden besteld. De huur bedraagt f25,-. Bestellen bij de kassa of via tel. 13373. Tij dens de gratis toegankelijke vrij markt is er ook muziek, hapjes en drankjes. Maandagochtend vroeg ontdek ten drie jongens een brandje op bungalowpark Sluftervallei. Het bleek de brommer van een 17-jarige* inwoner van Nieuw- Vennep te zijn. De jongens waar schuwden de beheerder, die de brand met enkele emmers water wist te blussen. De brommer (een Vespa) werd geheel vernield; de schade bedraagt zo'n f2200, De politie vermoedt dat het voer tuig werd aangestoken. Het tot voor kort schitterende zomerweer heeft het open luchtzwembad Molenkoog geen windeieren gelegd. Het was er voortdurend druk met soms meer dan 1000 bezoe kers per dag. Vrijdag werd de 50.000e bezoeker van dit sei zoen geregistreerd. Het was Corrie Visser uit Den Burg, een der trouwste klanten van het bad sinds de bouw in 1971. Elke werkdag komt zij twintig baantjes afleggen. Corrie kreeg uit handen van de badmeesters Michel Go mez en Norbert Eelman een taart en een bos bloemen (fo to). Ze hoopt dat het Molenkoog-bad in stand zal worden gehouden en is daar om blij met de verbouw- en vernieuwingsplannen. Ze zwemt graag in een open- luchtbad en maakt graag ge bruik van de mogelijkheid die hier wordt geboden om een paar maal per dag baantjes te trekken. „Ik moet er niet aan denken om naar Calluna in De Koog te moeten". Vorig jaar werd het aantal van 50.000 bezoekers ook ge haald, maar toen pas in de eerste week van september. Waarschijnlijk als gevolg van het slechte weer van vorig jaar verliep de voorverkoop van abonnementen voor het seizoen 1994 slecht. Het ging veel beter toen het seizoen eenmaal was begonnen. De verkoop van dagkaarten ver toont een spectaculaire stij ging. In 1993 werden er het hele jaar 1551 verkocht. Dit jaar waren het er tot dusver 4075. (Foto Harry de Groot) Menvereniging „Tussen Wad en Duin" houdt zaterdag een nostal gierit voor één van de verzor gingstehuizen. Dit jaar is het Verpleeghuis Texel aan de beurt. De rit begint om 14.00 uur en zal eindigen om ongeveer 17.45 uur. Onderweg wordt een stop ge maakt bij „Bosch en Duin", waar iedereen kan genieten van koffie met gebak, aangeboden door bak kerij 't Gouwe Boltje. Om optimale veiligheid te garan deren wordt, de rit begeleid door de bereden politie. Bij slecht weer zal de rit een week later plaats vinden. De wielervereniging hou een criterium op het parcou bij Den Burg. Start jeugd 18.1 uur; senioren 19.00 uur. Hoogwater te Oudesc Aan het strand is het ongeveer eerder hoog water. De zon kom gustus op om 6.31 en en gaó om 20.51 u 21 augustus voll 22 augustus springtij. Di. 16 Wo. 17 Do. 18 Vr. 19 Za. 20 Zo. 21 Ma. 22 Di, 23 2.50 en 15.57 4.07 en 17.15 - 6.00 en 18.44 7.14 en 20.10 8.14 en 21 9.25 en 22 10.15 en 22 10.55 en 23

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 2