zeggen wou... m eursplein 5 schiet zeiljacht te hulp 11 ét: KORT Texels Sport m TEXELSE^ COURANT Diefstal uit tent Stijldansavond Meteorietinslag H k" er Edwin Junge it Vlieland-Texel dit jaar vervolg ering Rozendijk Weinig schade door storm van vrijdag zeggen wou... Texel 1994 Aanrijding Succes bij keuring Connemara-pony's Hoornder crossloop bijna waterballet Over een kleine Duits-Nederlandse samenleving Geschiedenis Overtrokken Verklaring Trainingen Tevoko DINSDAG 16 AUGUSTUS 1994 imanning van de Beurplein 5 ijdagavond- en nacht een te hulp geschoten dat op naar Terschelling tijdens (weer in nood was geraakt. ioord waren een moeder een inderen. De redders bege- n het schip naar Den Hei- De wipperploeg werd gmiddag ingeschakeld om urfer bij Dijkmanshuizen te n. nkomst bleek de plankzeiler dels in veiligheid. )uitse pleziervaartuig Emma vrijdagmiddag op de Wad- zo'n twaalf mijl ten noor man Texel toen het werd jllen door slecht weer. Red- van Terschelling waren met irlot (De Jan van Engelen is in reparatie) onderweg je Emma, toen een tweede de Pappaaday in de proble men kwam. De Terschellingers richtten zich op dat schip, terwijl de kustwacht de hulp inriep van hun Texelse collega's, die koers zetten naar de Emma. De Beursplein 5 arriveerde vrijwel gelijktijdig met een helicopter van de Koninklijke Marine bij het jacht. Pogingen om de vrouw en de kin deren aan boord van de helicopter of de Beursplein 5 te brengen lie pen in de kolkende zee op niets uit. Toen de opvarenden niet van boord konden worden gehaald werd besloten het jacht naar de haven van Den Helder te begelei den. Daar arriveerden de schepen zaterdagmorgen om acht uur. Met golven tot vijf meter hoog was de reddingactie een beproeving die reserveschippers Henk van Wijk, Peter den Brave, Martien Betsema en Charles Bouwma nog niet eer der hadden meegemaakt. Het ander jacht in nood was in middels op Vlieland gestrand. De opvarenden konden veilig van boord worden gehaald. Tijdens de reddingsactie raakte nog een der de jacht, De Boomer, in moeilijkhe den. Nèt voor dit schip dreigde te stranden, kon een Terschellinger berger dit schip oppikken. Elders op de Noordzee raakten vrijdag avond nog meer schepen in de problemen. Uit een tent op een camping in De Koog werden tussen zaterdagoch tend en zondagmiddag diverse ar tikelen ontvreemd. Buiten de gehele uitrusting aan gasbranders en -flessen, verdwenen een tuinstoel en een ligbed. De totale schade bedraagt rond de ƒ700, In het Eierlandsche Huis is er zon dagavond voor Texelaars en toe risten weer een stijldansavond. Liefhebbers van verschillende dan sen kunnen in De Cocksdorp van af 20.30 uur hun beste beentje voorzetten. De toegang is gratis. rvolg van PAGINA 1 voorgekomen. De laatste Glanerbrug." Disco winding was voorbijgegaan itams zoon Kees, wiens jmer recht onder de dakpan irlaar ze kunnen bij mij wel non naast m'n bed afschie- ferklaart hij Na enig naden- rinnert hij zich wel op het te tijdstip even op de wek- hebben gekeken. „Ach, eeft het in de disco gister wat laat gemaakt...", ver ader Piet. J\ Wetenschappers lenschappers van de Dutch ieten Sociëty bogen zich in niddag over de steentjes, ikundige, oud-Texelaar prof. b de Jager, liet na onder eten dat van een meteoriet pake kan zijn geweest. De tkken waren sintels of slak- n aardse herkomst, ndere verklaring voor het n van de dakpan dan dat kllicht vallend ijs van een g is geweest, heeft Stam in Jan Knippenberg, van deze krant een ingezonden «r deze kwestie is opgeno- oemt een meer aardse oor- ,Het huis is vlak voor de sk ergens mee behandeld, iken lang heeft een ladder dak gelegen waarop een )ouwvakker stond. :pan is toen waarschijnlijk neuveld. Door de weer- g van warm naar koud, is naar beneden gekomen." isteentjes heeft hij ook een ng. „Het is cement dat dakpannen is gebruikt. Ik weten, want dat komt ook de pannen van mijn huis eeft geen goed woord over ifklaring van zijn buurman. bewuste plek heeft heie een ladder gelegen. Zijn be is wel erg simpel. Als het kelijk is, kunnen we voort- imaal wel Jan Knippenberg dan een half uur na de enaf Texel meerde surfin- nal Edwin Junge uit ef bij het dorpje Vlieland- Je terugreis volbracht hij dezelfde tijd, waarmee hij twinning veilig stelde. Zijn samen met Marcel van der het snelheidsrecord rond "daan te scherpen, moest slecht weer worden af- 'dkracht zes tot zeven trof eniserende Windsurfclub Jale omstandigheden voor derby waarvoor zo'n 35 ters (één dame) zich in- 11 Bij zijn bliksemaan- 'P Vlieland werd Junge op gevolgd door Wouter van "gen. De Vlielander was a' surfend naar Texel ge- hzijn kielzog voeren Jaap gemeenteraad accoord nog dit jaar worden be- De storm van vrijdag veroorzaakte tussen paal 20 en 30 wat schade aan de afrastering. Het slechte weer van vrijdag heeft afgezien van wat kustafslag wei nig schade veroorzaakt. De wind stuwde het Noordzeewater slechts zestig centimeter hoger op dan normaal. Door het hoge water hadden pleziervaarders bij De Cocksdorp moeite met het afme- IFoto Dirk Kuiter ren en qanleggen van hun bootjes. In combinatie met de hoge golven is het onlangs verhoogde strand hier en daar wat afgevlakt. Door de wind is er op sommige strandslagen zand gestoven. Rijks waterstaat zal dat zo snel mogelijk opruimen. Op campings viel menig tent ten prooi aan de wind, die met kracht zeven tot acht uit het noord westen kwam. De klant is König. De Lindeboom... een wespennest. Voorzitter SV Texel is Dapper. VV Texel '94, ofwel de Fuseliers. Hopen, verlopen, slopen, herdopen. OrKaan teistert Groeneplaats. Een tweede Eierlandse Gat. Aad Bakker, Den Burg. Kees Snoeij en Ander van den Berg. Vier zeilers moesten door pech de tocht in de volgboot ver volgen. De terugreis voelde Junge de hete adem van Menno Loning, Manfred Klep, Van den Berg en Marc Rijsselberghe in de nek. Eén surfer bleek na afloop vermist, maar na een speurtocht was deze snel terecht. Overall eindigde An- dré van den Berg als tweede en Manfred Klip als derde. J met de aanleg van de "A lase van de Riolering van Wijk: het gedeelte tussen 9 en Pont weg. en vervolg op het traject 'JGrensweg dat in 1993 Jd werd gebracht. Er is Een 20-jarige inwoner van Ooster end verleende zaterdagmiddag rond vijf uur op het kruispunt Georgiëweg-Kogerweg geen voor rang aan een uit de richting van De Cocksdorp komende bestelauto, bestuurd door een 35-jarige inwo ner van De Cocksdorp. De perso nenwagen werd daarop door de bestelwagen in de flank geraakt, waarbij beide auto's behoorlijk werden beschadigd. mee gemoeid. Tijdens de centrale keuring van Connemara's (Ierse pony's) die zaterdag in Bilthoven werd ge houden, vielen drie Texelse inzen dingen in de prijzen. Het hengstveulen „Atlantic Tobas" van de familie De Kraker uit Den Burg behaalde een eerste premie en werd tevens uitgeroepen tot veulenkampioen. De jury complimenteerde de eige naars met de wijze waarop zij be zig zijn en adviseerde het.dier als De voorlaatste crossloop in Den Hoorn kende een dieptepunt qua deelname. Slechts 23 lopers gin gen de strijd aan tegen wind kracht zeven en zware regenval. Van afgelasting wilde organisator ZDH niets weten. „Alleen bij on weer", tartte voorzitter Jaap Lap de weergoden. Bij de vrouwen eindigde Erika Meijer in een tijd van 19 min 13 als eerste. Hoornder Harry Bakker was bij de vier kilometer voor he ren de snelste. Zelf toonde hij zich weinig tevreden met de eindtijd van 16.07. Richard Bakker uit De Koog kwam in 18.46 als tweede over de finish. De overwinning bij de acht kilometer ging naar Johan Koenis, die zich in 33.12 min over het gevarieerde parcours ploeter de. Veteraan Nico Vergouw (42) deed over dezelfde afstand slechts 14 seconden langer. Bij de jeugd won Erik Bakker uit De Koog (de zoon van) in een tijd van 18.02 min. Banden lekgestoken. Een 48-jarige automobilist uit Harder wijk ontdekte donderdagavond dat van zijn auto twee banden wa ren lekgestoken. De wagen stond geparkeerd aan de Nikadel in De Koog. Zwaalicht gestolen. Oranje bo ven. Dieven hebben het oranje zwaailicht gestolen van het dak van een trekker die stond gepar keerd aan het Schilderend. Ze sne den daarbij de bedrading doormidden. De diefstal vond vol gens de 34-jarige eigenaar tussen 8 en 10 augustus plaats. De scha de bedraagt f300,-. Drankrijder. Een automobilist uit Nibbixwoud die, komende vanuit De Koog, op de Ruygendijk zijn wagen wilde keren, raakte daarbij via het fietspad in de greppel. Een alcoholonderzoek wees uit dat hij 745 ug/l alcohol in zijn adem had (driemaal de toegestane hoeveel heid). Nadat proces-verbaal was opgemaakt, werd hem de rijbe voegdheid ontzegd en werd zijn rijbewijs ingenomen. Diefstal uit tent. Uit een tent aan de Badweg in De Koog wer den tussen zaterdagavond en zon dagochtend enkele kledingstukken van het merk „Lot to" ontvreemd. De totale schade bedraagt zo'n ƒ120, Inbraak. Zondagochtend ont dekte de beheerder van en eetcafé in De Koog dat 's nachts de ach terdeur van zijn etablissement was geforceerd. De daders hadden blijkbaar niets van hun gading ge vonden, want bij nadere inspectie bleek er niets te missen. Diefstal uit auto. In de nacht van zaterdag op zondag werd de leren jas van een taxi-chauffeur uit zijn wagen ontvreemd. De taxi stond tussen 1.00 en 3.00 uur gepar keerd in de Warmoesstraat, De jas had een waarde van ƒ250, Antenne gestolen. Een 29-jarige inwoner van Schagen ontdekte za terdag dat de antenne van zijn auto was verdwenen. De wagen had 's nachts op het parkeerter rein van De Krim gestaan; de an tenne was zonder verder schade aan te richten keurig van het dak geschroefd. Vernieling. Van een aan de Ka- dijksweg geparkeerde bestelauto werden in de nacht van vrijdag op zaterdag twee banden lek gestoken. Jas gestolen. Een 19-jarige in woner van Purmerend die, tijdens een bezoek aan een discotheek in De Koog, zijn jas over een barkruk had gehangen, kwam tot de ont dekking dat het kledingstuk was verdwenen. Het betrof een roze jas van het merk „Australian" met een waarde van ƒ600, Vernieling aan auto. Zonda gochtend vroeg (tussen 01.30 en 11.00 uur) werd op het parkeerter rein aan de Nikadel de linkerbui tenspiegel van een aldaar geparkeerde auto gesloopt. Brieven van lezers Buiten verantwoordelijkheid van de redactie Ik kom even lang als Ulrike Flaake (TC 12 aug.) op Texel. Ik vond het moeilijk mijn verblijfplaats te moe ten delen met zoveel Duitsers (half/half). Ik schrok van de hefti ge anti-gevoelens die dat bij mij en anderen, mede-bewoners, opriep. Als ik daar alleen mee was blijven zitten, had ik Texel al eerder vaar wel gezegd dan Ulrike. De bewoners van het park waar ik woon (ook half/half) besloten ech ter het toch met elkaar te probe ren. Er werd een vereniging opgericht, tweetalig, die bijeen komsten hield en informatie gaf, alles tweetalig, waarin de proble men besproken werden. Acute klachten en conflicten kon je mel den bij het bestuur, dat voor de helft uit Nederlanders en voor de helft uit Duitsers bestaat. Soms waren die klachten verbluffend gemakkelijk te verhelpen. Zo was een jaarlijks terugkerende ergernis de herrie die op 4 mei rond 20.00 uur door Duitsers werd gemaakt en naar wij direct aanna men bedoeld om ons te pesten. Bij de bespreking daarvan bleken de Duitsers niet te weten dat wij, voorafgaand aan onze bevrijdings dag, jaarlijks een dodenherdenking houden. Nu ze dat weten, houden ze er rekening mee. Diepgewortelde h^tgevoelens, zoals we die zelf heDben of van huis uit hebben meegekregen, neem je er niet mee weg. Als op een vergadering een Duitse mede bewoner een onwelgevallig stand punt verkondigt, komt het nog steeds voor, dat iemand „Heil Hit- Ier" gaat roepen. Maar die wordt dan wel openlijk tot de orde geroe pen door de Nederlanders, en biedt zijn excuses aan. Zo hebben we wel bereikt dat we hier, op Vredelust, nu een leefbare samenleving hebben, waarin een groeiend wederzijds respect ont staat. Maar we zijn er wel van overtuigd, dat je er wat aan moet doen, en dat het niet vanzelf gaat. Pim Koenen Amstelveen/De Koog Beste mevrouw Flaake, U schrijft dat u zich heeft verdiept in de geschiedenis van de tweede wereldoorlog. Ook dat u niet be grijpt waarom uitgerekend in het toeristenseizoen zoveel aandacht aan die oorlog wordt besteed... Het zou i.v.m. „Het Seizoen" beter zijn geweest als de bezetting en de bevrijding van Nederland had den plaatsgevonden in oktober, maar daar hebben de Duitsers in dertijd geen rekening mee gehou den. Jammer. Er bestaat zoiets als erfzonde, en niet in de Bijbelse be tekenis. De daden van de voor ouders, en zolang er kinderen en kleinkinderen leven die de verha len over de oorlog van hun voor ouders gehoord hebben, blijft de herinnering bestaan. In elke Ne derlandse familie zijn er vreselijke herinneringen. Het is te makkelijk om te zeggen, 50 jaar geleden is verleden Maar gaat u gerust naar een ander land volgend jaar. Bestudeer dan wel eerst goed de geschiedenis. Behalve in Italië, en Oostenrijk misschien, is de verhouding met de Duitsers net als in Nederland. Irene Maas Alkmaar Een beetje overtrokken, de inge zonden brief van mevrouw Flaake in de TC van 12 augustus naar aanleiding van de cartoon van 29 juli jl. Toen ik de cartoon zag, heb ik die opgevat als humorvolle prent zon der maar een ogenblik aan discri minerende bedoelingen te denken. Het onderwerp had net zo goed op iemand uit Drenthe of Limburg kunnen slaan. Dit soort dingen moeten kunnen zoals de krant ook zelf suggereert in het commentaar op pagina 1. Mevr. Flaake komt al 16 jaar naar Texel. Zij zou dus door een dergelij ke prent heen moeten kijken. Dan ziet zij meer dan kwetsende (in haar opvatting) afbeeldingen. Zij ziet een aardige tolerante bevol king en een wonderschone natuur. Zelf kom ik al 37 jaar op het eiland en weet dus goed waarover ik het heb. Als jochie van 8 ging ik met vader en moeder op uitnodiging van goede kennissen mee op va kantie. We kliefden door de golven naar Oudeschild aan boord van de „Dr. Wagenmaker". Als kind zag ik voor het eerst auto's met witte nummerplaten en zwarte letters. Mijn vraag was dus: zijn dit Texel se auto's? (wij waren voor het eerst van ons leven op vakantie, wist ik veel...) Het antwoord was uiteraard dat dit Duitse auto's wa ren. Ondanks dat de oorlog toen nog niet zo lang geleden was en mijn vader in een Duits werkkamp was geweest, hebben wij nimmer enige anti-gevoelens gehad; maar ook niet ontdekt bij Texelaars. Afgelopen juli ben ik met eigen ge zin (drie opgroeiende kinderen van 15 en 13 jaar) twee weken met va kantie op Texel geweest. Neemt u van mij aan: geen verkeerd woord over onze Duitse mede- rustzoekers. Ik denk dat veel toe ristische voorzieningen mede te danken zijn door trouwe komst van onze Oosterburen. Overigens moet mij van het hart, nu ik toch bezig ben, dat het zo wel mooi is met alle voorzienin gen. Niet voller, dus de slaapplaatsen-limiet maar zo hou den. Gelukkig hebben vele onder nemers hun kwaliteit verhoogd (of zijn hier meer bezig) en dat is uit stekend. We kunnen niet meer te rug naar de zandwegen van vroeger. Weet u nog bijv. de Ruys- laan langs de schapeboet richting museum het bos door? In de herfst van vorig jaar liep ik daar en droomde weg van hoe het ooit was. Er zijn uiteraard veel van deze voorbeelden. Ik wil er maar mee zeggen, laten wij Texel koesteren zoals het is. Ruimte, ontspanning, natuur royaal aanwezig voor alle liefhebbers van welke nationaliteit dan ook. Wij blijven in elk geval kp- men, voor een paar dagen of voor een vakantie maakt niet uit. A. Knegt, Hardinxveld-Giessendam Geachte redactie, hierbij wil ik rea geren op het redactioneel com mentaar in de Texelse Courant van j.l. vrijdag. Voor hoe stom houdt u mij en ook de andere Duitsers, die zich over uw cartoon hebben op gewonden? U weet best dat het niet uw „volstrekt onschuldige woordspeling" was, die ons erger de, maar de afbeelding van de Duitser (dikbuikig, domme ge zichtsuitdrukking, halsketting, protserige ring). Als het u inder daad slechts om de woordspeling ging, zouden we graag in de vol gende kfant uw antwoord hebben op de vraag, in hoeverre deze af beelding nodig was c.q. tot een be tere verstandhouding bijdraagt. Omdat alles „volledig onschuldig" bedoeld moeilijk geven. is, zal het voor u niet zijn een verklaring te Ulrike Flaake, Dortmund/De Koog. RS. Aan de heer Van Linge: Ik heb niets tegen mislukte scherts. U zou echter moeten beseffen dat deze „grap" door vele van uw landgenoten graag wordt gebruikt om zich Duits-vijandig op te stellen. NASCHRIFT Hoe aardig wij zijn voor Duitsers moge blijken uit het feit dat wij op nieuw uw slecht leesbare Duitse brief hebben vertaald, hoewel u volgens eigen zeggen het Neder lands uitstekend beheerst. Neder landers vinden dat buitengewoon arrogant en u bevestigt er het vooroordeel mee, dat u zegt te bestrijden. Zo is het ook bij land genoten van u overgekomen. Vooral de afgelopen week is ons gebleken dat zij minder zwartgallig tegen het probleem aankijken, dan u. Zij lachen er wijselijk om. Onze tekenaar bedient zich van karika turen en beeldt een personage uit als een stereotyp, dat is het beeld dat „men" heeft van dat persona ge. Omdat de gemiddelde Duitser dikker is dan de gemiddelde Ne derlander (het verschil wordt ove rigens steeds kleiner), omdat hij in een duurdere auto rijdt en ook an dere tekenen van welvaart ver toont, beeldt tekenaar Toon hem af zoals in de gewraakte Cartoon. Overdreven, niet volgens de wer kelijkheid, lelijk. U zou gelijk heb ben als Toon dat alleen met Duitsers deed. Hij spaart echter niemand. Om u daarvan te over tuigen wordt u bij deze uitgeno digd voor een bezoek aan onze drukkerij waar u de tekeningen van de afgelopen jaren kunt inzien. Hieronder alvast een voorproefje. - Red. hengst aan te houden. De 5-jarige moeder „Pepperony's Quick Star", eveneens van de familie De Kraker, behaalde een eerste pre mie en kreeg het predikaat „ster". De 2-jarige hengst „Different van de Kiboets" van de familie Van Leeuwen uit Eierland behaalde een eerste premie en werd jeugdkam pioen. Een eerder dit jaar door de familie De Kraker verkochte pony, zuster van de 5-jarige merrie, kreeg eveneens een eerste premie met ster. Connemara's vallen op door hun veelzijdigheid; als rijdier èn als tuigpony inzetbaar, robuust en so ber. De vrij kostbare pony's wor den tussen de 1.36 en 1.48 meter hoog. De Texelse dieren zijn overi gens in Nederland gefokt. De fa milie De Kraker viel met andere inzendingen de afgelopen jaren al tweemaal in de prijzen. Vanaf maandag 22 augustus be ginnen de volleybaltrainingen van Tevoko weer. De eerste twee we ken t/m 2 september, wordt in de Sporthal getraind en wel als volgt: Jeugd: woensdag 18.30 - 19.30 u. Dames: 1-2-3 wo. 19.30 - 21.00 u. Heren 1-2-3-4 recreanten: wo. 21.00 tot 22.30 u. Dames recr.: 19.00 - 20.15 u. Jeugd: Vrijdag 17.30 tot 18.30 u. De tramingstijden vanaf 5 septem ber volgen in de Texelse Courant van dinsdag 30 augustus. burgemeester oud-wethouder een TC-lezer een militair \1 RH qvOhD ondernemer zakenman lournaliste cartoonist 70 MIEN DE TOERISTBeELfiSTIffO) ft OOK WEER BETfiflLPjI de gemiddelde Nederlandse toerist en een Duitse toerist

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 5