Dameskoppel overeind in ringsteekfinale Weekend Concert Koelewijn met hindernissen Oude Tractorenclub viert derde lustrum Nostalgie trekt publiek èn deelnemers Agenda Orgelrestauratie hard nodig VOOR TEXELSE^? CouRANT van 20 en 21 augustus 1994 Kerkdiensten zondag 21 augustus Van slag Trompet en orgel in zomeravondconcert Cor Ploeg besp orgel Oosterei VRIJDAG 19 AUGUSTUS 1994 Jos Waterman en Joke Bouthoorn werden na afloop gehuldigd met kampioensbeker en bloemen. (Foto Frans Hopman) Het Texels kampioenschap ring steken is gewonnen door het eni ge damesduo onder de 25 deelne mende combinaties. Koetsier Joke Bouthoorn en steekster Jos Waterman mochten na afloop van de finale, woensdagavond in Den Burg, de Jan Agter-bokaal in ont vangst nemen. De voorsprong die zij in de voorgaande zes wedstrij den hadden opgebouwd, kwam - ondanks een matige score- niet meer in gevaar. De dagprijs ging naar Gerard en Els du Porto, die hierdoor opklommen naar de tweede plaats in het totaalklas sement. Het ringsteken was deze zomer een groot succes. Mede dankzij het prachtige weer kwam bij alle zeven wedstrijden (gehouden over heel Texel) veel publiek te kijken. Bovendien bleken weer méér Texelse paardesportliefhebbers bereid om met hun paard en (an tieke) wagen aan het nostalgische schouwspel deel te nemen. „Net os vróger", in sommige gevallen, want de traditie van het ringste ken voert op dit eiland terug tot ver voor de oorlog. In tegenstelling tot het vasteland van Noordhol land, waar ringsteken vooral een show van pracht en praal was, de den de deelnemers op Texel liever gewoon. Je kon zowel met sjieke rijtuigen als eenvoudige boeren karren deelnemen. Ook de organisatie-van-nu kiest voor deze benadering. Tot groot genoegen van de ringsteekcom missie zorgden de vijf nieuwe aan spanningen deze zomer voor méér verscheidenheid. Zo verscheen Biem Trap met een zelfgemaakte koets en trok Marius Kikkert veel bekijks met zijn imposante Neder lands trekpaard (bels). Om de deelnemers te stimuleren zo goed mogelijk voor de dag te komen, loofde de commissie elke wed strijd een extra prijs uit. Toeristenronde Het plezier dat de deelnemers uit stralen, slaaf duidelijk over op het publiek. Er zijn dan ook telkens ge noeg liefhebbers voor de toe ristenronde. De vaste steeksters maken dan één ronde plaats voor dames uit het publiek. Niet zelden mogen de kinderen achterop de wagen zien hoe mama het er van af brengt. De toeristenronde telt niet mee voor het totaalklassement, maar wel voor de dagprijs. Hiervan pro fiteerden woensdag Willem en Jo- pie Bakker het meest. De dame die tijdens de toeristenronde op de bok plaatsnam wist alle drie rin gen aan haar stok te rijgen, iets wat deze zomer pas één keer eer der was gepresteerd. Met nog één ronde te gaan kwamen de Hoorn- ders hierdoor op de eerste plaats. Slechts door het missen van de al lerlaatste ring ging de dagzege echter aan hun neus voorbij. In de strijd om de dagprijs eindigde Dirk Witte met zijn dochter Sandra als derde. Pijp De publieksprijs vormde voor het echtpaar Bakker een mooie troost. Bijna traditioneel wist de combina tie van de prachtige zwarte Fries voor een Duitse jachtwagen de harten van het publiek te stelen. Waarbij waarschijnlijk de immer dampende pijp van „Ummel" het laatste restje twijfel wegnam. De prijs voor het schoonste geheel loofde de jury uit voor Frans Bak ker en Christa Kamminga in hun schitterende Tilbury van rond 1900. Toen het schemerig werd, ontstak de koetsier de lantaarns, waarmee hij zijn oog voor detail en stijl verraadde. Bij de toekenning van deze prijs letten de hiervoor uitgenodigde kenners zowel op de paarden en het rijtuig als op de kostumering. Het geheel moet met elkaar in overeenstemming zijn. Kampioenschap Joke Bouthoorn en Jos Waterman hadden voor de finale een voor sprong van vijf punten op hun ach tervolgers. In de voorgaande wedstrijden staken ze telkens minstens acht van de negen rin gen raak. De twee paardesport- vriendinnen konden daarom redelijk gerust aan de wedstrijd op de Groeneplaats beginnen. Met hun recreatiewagen, voortgetrok ken door een fjordenpaard, wisten ze ditmaal vier punten te behalen. Gerard en Els du Porto slopen nog wel dichterbij, maar moesten met de tweede plaats genoegen ne men. Willy Zijm (oudste deelne mer) en zijn dochter Johanna van der Zwaag kwamen prima voor de dag, wat uitmondde in de derde plaats in het totaalklassement. Heel goede zaken deed Piet Bak ker (De Atlas) met Jopie Buisman- Maas, maar hun reuzesprong reik te net niet tot op het erepodium. Ze deelden de vierde plaats met de iets teruggevallen Rein en José Eelman en Henk Spigt jr./Corinne Bussaard. Omdat hij buiten de eerste drie eindigde, is het nog helemaal ze ker of Spigt zijn vorig jaar behaal de titel tijdens het Nederlands kampioenschap mag verdedigen. De eerste drie zijn wél zeker van deelname aan het NK, dat gehou den wordt op 2 oktober in Vorden. Vrijdag 19 augustus In Cinema Texel draait om 14.00 uur „Duimelijntje", om 16.00 en 19.00 uur „The Flintstones" en om 21.15 uur „Beverly Hills Cop III" De wielervereniging houdt een criterium op het parcours bij Den Burg. Start jeugd 18.15 uur; senioren 19.00 uur. Zaterdag 20 augustus Het programma „Uitvinders" van de EO-televisie wordt om 11.30 uur via Nederland I herhaald. Van 13.00 tot 21.00 uur het Strender Popfestival in de mu- zieknis aan de Oranjestraat met medewerking van 14 Texelse groepen. In Cinema Texel draait om 14.00 uur „Duimelijntje", om 16^00 en 19.00 uur „The Flintstones" en om 21.15 uur „Beverly Hills Cop III". Van 16.00 tot 20.00 uur wordt op het dorpsplein van De Koog „Spullenmarkt" ge houden ten bate van het Ko- ger dorpshuis. Verkoop van o.a. boeken, huisraad, schilde rijen, huishoudelijke artikelen en oliebollen. Zondag 21 augustus De Cocksdorper Kustzeilvere- niging houdt een club wedstrijd bij paal 33. Briefing om 9 30 uur. In Cinema Texel draait om 14.00 uur „Duimelijntje", om 16.00 en 19.00 uur „The Flintstones" en om 21.15 uur „Berverly Hills Cop III". In de Hervormde kerk van Den Hoorn wordt een zangdienst gehouden met medewerking van DEK, aanvang 19.30 uur. Dinsdag 23 augustus In Cinema Texel draait om 14.00 uur „Duimelijntje", om 16.00 en 19.00 uur „The Flintstones" en om 21.15 uur „Beverly Hills Cop III". Vanaf 20.30 uur is in het Eier- landsche Huis in De Cocks- dorp stijldansen voor Texelaars en toeristen. Vrij entree. Maandag 22 augustus Het Texels Vrouwenkoor her vat de repetities, van 14.00 tot 16.10 uur in dorpshuis d'Ouwe ULO. Nieuwe leden zijn welkom. In Cinema Texel draait om 14.00 uur „Duimelijntje", om 16.00 en 19.00 uur „The Flintstones" en om 21.15 uur „Beverly Hills Cop III". De wielerclub heeft een rium op de baan bij DenB Start jeugd om 18.15 uur, nioren 19.00 uur. De sportvissersclub houdi het strand bij paal 17 sportviswedstrijd, speJ^ voor gasten van 19.00 21.00 uur. T In de Waddenwinkel aan Wilhelminalaan in Den B verzorgt Greenpeace een zing over walvissen in Noordzee, aanvang 20.00i Entree f5,-. »e( Paul Gerssen (orgel) en f) Bergsma (trompet) verzonj in de RK kerk van Den een zomeravondconcert, a vang 20.15 uur. Vanaf 21.00 uur wordt theater-restaurant Klif 12 getreden door Mars Teun met het programma Entree f17,50 (vriendenpi f1$.-). Hoogwater te Oudesct Vr. 19 Za. 20 Zo. 21 Ma. 22 Di. 23 Wo. 24 Do. 25 Vr. 26 7.14 en 20 8.14 en 21 9.25 en 2! 10.15 en 2! 10.55 en 23 11.14 en 23 11.56 en 23 12.04 en Aan het strand is het ongeveer et -f- uur eerder hoog water. De zon ko 21 augustus op om 6 31 u. enen onder om 21 46 u. 21 augustus i maan, 22 augustus springtij Vijf kwartier orgelmuziek tijdens een zomeravondconcert is zelfs voor de meest verstokte orgellief hebber een zware beproeving als de omstandigheden niet optimaal zijn. En dat was het allemaal niet bij het concert dat de Amersfoort - se organist Bert Koelewijn gaf in de N.H.-kerk van Den Hoorn, dat door ruim 80 luisteraars werd bij gewoond. I Het instrument, dat vroeger wei eens werd aangemerkt als het mooiste orgel van Texel, begint er zo zoetjes aan de brui aan te ge ven. Ondanks een recente stern- beurt klonk het orgel vrijwel overal vals en onaangenaam. Dat ook de concertgever hierdoor weinig in spiratie kreeg, was duidelijk. Na een feestelijk begin met een „Trumpet Tune" van Henri Purcell volgden de liedvaraties over „Mein junges Leben hat ein End" van Jan Pieterszoon Sweelinck. Zonder enige binding met de tekst werd de serie bewerkingen lusteloos en met veel onderlinge tempover schillen plichtmatig afgewerkt. Als verzachtende omstandigheid telt dat het zeer taaie „toucher" van het klavier een verantwoorde uit voering van deze clavecimbelach- tige muziek in de weg staat. Het orgel van Den Hoorn is halver wege de vorige eeuw gebouwd. De enige functie van een orgel in die tijd was de begeleiding van de zeer trage en luidklinkende psal men, waarbij ook nog de gierende stormwind moest worden over stemd. Het uitvoeren van orgellite ratuur was in die dagen niet aan de orde. Dat Koelewijn deson danks een zeer groot, vierdelig preludium en fuga van Dietrich Buxtehude op zijn programma had gezet, is pure overschatting van de mogelijkheden van het één- klaviersorgel met aangehangen pedaal. De grote orgelwerken van Buxtehude zijn gecomponeerd voor grote drie-klaviersorgels met een vrij pedaal, die moeten kun nen ademen in een enorme ker kruimte- Om nog enige indruk te maken, gebruikte de organist hier vrijwel voortdurend het 16-voetsregister, waardoor de basis een octaaf la ger komt te liggen en de doorzich tigheid van de muziek erg wordt belemmerd. Ook de hierop volgen de Canzona van Bach was saai en soms slaapverwekkend. En ook hier waren de nimmer aflatende ontstemmingen in de basisre- gisters irritant en eigenlijk onaan vaardbaar. Verloren zaak De „Hornpipe" van Handel, als or kestwerk overbekend, klonk ver trouwd in de oren en werd met HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg: 9 30 u. ds. J. ter Haar De Waal: 1100 u. ds. A.WF. Waardenburg uit Die- penheim. De Koog: 9.30 u. ds. A W F. Waardenburg. Deutsche Ev. Gottesdienst 12.30 u. in de Ev. Kirche - De Koog; Pfarrer B. Enners aus Fulda. Interkerkelijke zo- meravonddienst 19.30 u. in Ned. Herv. kerk - De Koog; ds. H. K. Fibb'e, m.m v. Saskia Eelman (Sopraan), Oskar Bremer (orgel). Den Hoorn: 9.30 u. ds. L.O. Giethoorn uit Groningen, Uit zending Radio Texel. 19.30 u. Zangdienst m.m.v. muziekgroep DEK. Oosterend: 9.30 u. ds. H.K. Fibbe. Oudeschild: 11.00 u. ds. H.K. Fibbe. De Cocksdorp: 11.00 u. ds. L.O. Giethoorn. 19.30 u Zomeravondzangdienst o.l.v. mevr. R. Moens, m.m.v. Rose Harmony Kwartet. Orgel dhr. W. Stam. GEREFORMEERDE KERKEN Den Burg: 10.00 u. en 19.00 u. ds. H. Hoekstra uit Em- men. 19.00 u. Uitzending via De lichtboei. Oosterend: 10.00 u. ds. J.J.N. Wilmink; 19.30 u. zangdienst GEREFORMEERDE GEMEENTE 11.15 en 16.30 u. dienst in Ned. Herv. kerk in Oosterend. Di. 23-8: 19.00 u. ds. C.A van Dieren in kerkgebouw Schoolstraat, Oosterend. GEREF. KERK (Vrijgemaakt) in de Doopsgezinde kerk te Den Burg: 11.30 u. en 16.15 u. dienst. DOOPSGEZINDE GEMEENTE Kogerstraat, Den Burg. 10.00 u. ds. L. Knipscheer; extra collecte vredesgroep; Uitzending via De Lichtboei. BAPTISTENGEMEENTE Julianastraat, Den Burg. 10.00 u. ds. M. Ezinga uit Andijk, gezinsdienst; 19.00 u. ds. M. Ezinga. ROOMS-KATHOLIEKE KERK Den Burg: Za. 19.30 u. dameskoor; uitzending via De Lichtboei. Zo. 10.45 u. The Gospeltrain. De Cocksdorp: zo. 9.30 uur. JEHOVAH'S GETUIGEN Noordwester 3, Den Burg. Openbare lezing: 10.30 u. „Acht God u persoonlijk belangrijk?". Wachttorenstudie: „De christelijke kijk op autoriteit". Opgaven voor vermelding in de lijst „Voor het weekend" moeten dinsdags voor 12.00 uur worden ingeleverd. Artsen Alleen dit weekend: Medische post Den Burg, Haffelderweg 2, tel. 27270. Buiten het weekend: medische post De Koog, Nikadel (naast RK kerk), tel. 27270. Alleen voor toeristen. Liefst op afspraak. Buiten het weekend voor toeristen op Noord-Texel (polder Eierland): dokter R. v.d. Bent, tel. 16234. Consult alleen na telefonische afspraak. Weekendarts Texelaars: Dokter A. C. P. J. Waverijn en Th. van Hattem, Kogerstraat 87, Den Burg, tel. 12016. Consult uitslui tend na telefonische afspraak. Verpleegkundige thuiszorg (wijkverpleging) Kruiswerk Kop van Noord-Holland, afd. Texel. Voor dringende verpleegkundige thuiszorg in het wee kend buiten de spreekuren: 02230-50150. Spreekuur verpleegkundige thuiszorg (iedere werkdag 13.00-14 00 uur), tel. 13241 Spreekuur jeugdgezond heidszorg (iedere werkdag 8.30-9.00 uur), tel. 13241. Tandartsen Voor spoedeisende tandheelkundige hulp is er spree kuur zaterdag, zondag en maandag om 18.00 uur pre cies, Witte Kruislaan 19, Den Burg. Bij ongevallen of bloedingen is een tandarts bereikbaar via tel. 12323. Thuiszorg (bejaardenhulp en gezinszorg): Voor dringende hulp in het weekend en buiten de spreekuren: 14152. Spreekuur na het weekend maan dag 8.00-10.00 uur en 14 00-15.00 uur. Stichting Thuiszorg Texel, Jonkerstraat 6, Den Burg. Nuttige adressen: "Brand/Ambulance: Bij brand en voor spoedeisend ambulancevervoer bellen: 06-11. 'Politie: Keesomlaan 4a, Den Burg. Het bureau is da gelijks open van 9.00 tot 17.00 uur. Telefoon: tijdens kantooruren 22188; buiten kantooruren 12222. Bij spoedeisende gevallen: 06-11 •Gevonden munitie: Bel de politie, tel. 22188. •Dierenartsen Praktijk: Keesomlaan 11, Den Burg. Alleen in spoedgevallen tel. 12527. •Verslavingsproblemen: Voor hulp bij acute problemen met alcohol, drugs of andere verslavingen: tel. 19413 (De Nieuwe Skuul). •Kustwacht: Voor meldingen van schepen en zwem mers in nood: tel. 16270. •Chemicaliën op het strand: Bel de brandweer, tel. 12066. •Kunstgebitreparatie: Tandtechniek Van Kralingen (samenwerkend met het heelkundig centrum; vergoed door het ziekenfonds), tel. 12069, b.g.g. 0652804779. Tandtechniek R. van Oosten (particuliere praktijk), tel. 16441. •Apotheek: Weverstraat 95, Den Burg. Tel. 12112. Za terdag 11.00-12.30 en 15.00-17.00 uur. Zondag 11.00-12.30 uur en 16.00-17.00 uur. Buiten die tijd al leen voor spoedeisende gevallen De klok van de Hervormde kerk in Oosterend is van slag. Na al een tijdje een beetje ver keerd te hebben gelopen, heeft het uurwerk er helemaal de brui aan gegeven. Verve lend voor bewoners die ge wend zijn regelmatig een blik op de klok te werpen. Domi nee, koster en kerkbestuur krijgen regelmatig vragen, maar kunnen er weinig aan doen. De karakteristieke to ren, inclusief klok, is immers eigendom van de gemeente. Navraag bij de dienst gemeen tewerken leert dat reparatie er aan zit te komen. Door vakan tie van medewerkers èn door spoedklussen, zoals verstopte rioleringen, was de kerkklok nog niet aan de beurt. Organist Paul Gerssen en trom pettist Roel Bergsma geven dins dagavond een concert in de Roomskatholieke kerk van Den Burg. De twee in de kop van Noordholland woonachtige muzi kanten spelen werken uit het klassieke repertoire, o.a. van Han del, Schumann en Bach. Het con cert begint, zoals steeds in de zomeravondserie, om 20.15 uur en is gratis toegankelijk. De 49-jarige Bergsma werd gebo ren in Friesland, maar woont al 25 jaar in Den Helder, waar hij werkt als bedrijfstechnicus bij de marine. Bergsma speelt trompet bij het Stedelijk Muziekkorps, het Helders Kamerorkest, het Helders Operet teorkest en als invaller bij het Hoorns Symphonieorkest. Het liefst speelt hij echter als solo trompettist samen samen met de 34-jarige Paul Gerssen. Deze stu deerde orgel en kerkmuziek aan het Alkmaars conservatorium en is werkzaam als dirigent, orgeldo cent en organist in Schoorl, Heemskerk en Den Helder. Morgen vertrekt een delegatie van de Oude Tractoren- en Moto ren Vereniging naar Bergen (NH). Dat gebeurt rijdend met oude trekkers. Twee weken later, op 3 en 4 september, is het helemaal feest voor de leden, want dan wordt het derde lustrum gevierd met een bezoek aan Swifterband in de Flevopolder. Zondag 4 sep tember wordt hiervoor een bus reis vanaf Texel georganiseerd. De Texelse club groeit sterk. Steeds meer hobbyisten sluiten zich aan en kopen een oude trac tor om op te knappen en te laten zien. Dit jaar is een nieuw bestuur aan de slag. Voorzitter is nu Simon Stark, secretaris Nico Schipper en penningmeester Riemke Boon. Bestuursleden zijn Gerard Huis man, Henk Barhorst, Marcel Bak ker en Edo Spoelstra. Tot nog toe beleven de leden een actief verenigingsjaar, hoewel een grote show ditmaal in het pro gramma ontbreekt. Die wordt na melijk om de twee jaar gehouden. Inmiddels zijn de voorbereidingen op de volgende show, met Pinksteren 1995, al in volle gang. Dit jaar werden uitstapjes ge maakt naar de Case-fabrieken in Duitsland en een broederclub in Sevenum (L). Een club uit Gelder land bracht een bezoek aan Texel. Evenementen waren de open dag in juni aan de Stuifweg en de fol- kloredag op 6 juli. Naar Swifterband gaan 3 en 4 september vijftien tractoren van Texel. Er zullen daar totaal zo'n 400 modellen te pronken staan. Op zaterdag 3 september zijn er de nationale ploegwedstrijden en daarnaast zijn er andere activitei ten zoals trekker-trek, behendig heidswedstrijden, een ruilbeurs, een markt, show met tractoren, stationaire motoren, oude auto's enzovoort. De busreis op 4 september'kost ongeveer ƒ30,- per persoon, inclu sief boot. Opgeven bij Edo Spoelstra (tel. 19334), of Simon Stark (tel. 16220). Het clubseizoen wordt afgesloten in november met een gezellige avond, waarvoor een spreker wordt uitgenodigd en films wor den gedraaid. veel kunst- en vliegwerk In de daarop volgende ties van Daquin en Stanly het orgel in deze slechte nog het best af, omdat hi& te veel toetsen tegelijk hoei worden ingedrukt. Het werd besloten met 19de muziek van Mendelssohn gout. Onder normale oms heden zouden deze werken orgel best goed geklonke ben. Samengevat moeten vastgesteld dat Bert Koelei best deed, maar in feite voor een bij voorbaat zaak. De kerkvoogdij van Den staat voor de vraag of een ge, peperdure restauratie orgel haalbaar en verantw Dat het instrument een herstel waard is, staat va vertegenwoordigt immers langrijke mate een stuk ges nis uit de Nederlandse org; Frans Donderdag 28 augustus ge Ploeg uit Genemuiden een concert in de Hervormde ke Oosterend. Hij voert werl van Bach, Handel, Zwart, ni, Lefebre, Wely en andere; Cor Ploeg (22 jaar) is een dig organist en daarnaast van een drietal koren. Hij is zojuist terug uit de 0- waar hij diverse concerten gegeven. Het concert begint om 20' De toegang voor volwasse f 5,-, voor 65-plussers enk' f 2,50. De opbrengst ktf bate aan het orgelfonds, I3

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 2