Piet Kuiter maakte aan de draaibank alles pas Qpnfigg Junt achter 41 jaar scheepsreparatie Van Middelland naar Nieuwland Mini-triathlon voor de jeugd TEXELSE f couRANT nbaar groen „Uitvinder" Kok krijgt veel respons Texels vrouwenkoor hervat repetities Texel-HRC De Koog oefent tegen VVZ x BEZORGERS TEXELSE COURANT x - el opgenomen Europa-toer wange piloten Texels Geslaagd Waddenruiters naar NK in Spaarnwoude Texels kampioenschap tennis in De Koog Geslaagd nationale kollekte voor mensen met een verstandelijke handicap In het artikeltje over radiopiraat Favoriet stond dat het station was gevestigd aan de Middel landse weg. Bedoeld was: Nieuwlanderweg. De zender heeft vroeger wèl aan de Mid- dellandseweg gestaan. De be weringen dat wij bewust een verkeerde plek hebben vermeld om de Radio Controle Dienst in verwarring te brengen, zijn uit de duim gezogen. Diverse piraatzenders kregen destijds aan de Middellandse- weg gedurende vijf jaar gast vrijheid bij veehouder Burgman. Die maakte er een eind aan toen het vee merkwaardige ver schijnselen ging vertonen. Koei en wilden op bepaalde plekken in de stal niet staan en namen minder voedsel op waardoor de productie gevaar liep. Mevrouw Irene Burgman kreeg in die tijd herhaaldelijk migraineaanval- len. Het viel op dat de ver schijnselen verdwenen als de zender buiten werking was, zo dat het vermoeden rees dat ra diostraling er iets mee te maken had. Om die reden moesten de piraten tenslotte hun biezen pakken. Voor jongens en meisjes van tien tot zestien jaar houden de triathlo- nafdeling Texel en zwempark Mo lenkoog op vrijdag 9 september een jeugdtriathlon. De afstanden zijn 250 meter zwemmen, 9 km fietsen en 2,2 km hardlopen. De start in Molenkoog is om 18.00 uur. Na het zwemonderdeel ver trekken de deelnemers op de fiets vanaf het parkeerterrein aan de Emmalaan. De start gebeurt op de zwemtijd. De snelste zwemmer mag dus het eerste weg. Het fietstraject loopt over de Hoge- berg. Voor de 2,2 km lopen is een parcours van 550 meter uitgezet rond het Wezenland, dat de deel- nemertjes vier keer moeten afleg gen. De jongens en meisjes worden on derverdeeld in drie leeftijdsklas sen: tien tot en met twaalf jaar, 13 en 14 jaar en 15 en 16 jaar. Doel is kinderen te laten kennismaken met de triathlonsport. Met een sportieve instelling is deze mini- triathlon zonder problemen te vol brengen. Opgave kan aan de kassa van Molenkoog. Informatie bij Gert Pansier, (tel. 13668) VRIJDAG 19 AUGUSTUS 1994 U.IIcW.lJlsMdRTgM het college het mandaat uitgifte van openbaar >eft gekregen, een stok- berijdt, vindt Poster ner- slaan. „Ik wist dat dit lag en heb de verkoop iet de rest van het college »n. Het voltallige b en w hter deze transactie." er geen hoorzitting is Het gaat maar om één Dan kunnen we wel aan blijven." Poster betreurt de buurt nu achteraf met istbrief aan komt zetten. Rechter Dros is niet van plan het laten zitten en overweegt rechter te stappen. „Het is woon een plantsoen. Daar vanaf blijven." De wethouder beschouwt het door onkruid overwoekerde per ceel echter niet als een plantsoen. „Bovendien verandert Dros' uit zicht niet veel. Het blijft groen. Dat staat in de koopovereenkomst ver meldt. Géén schutting en geen parkeerplaatsen. Van de strook van negen meter breed, is de vier meter langs de weg overigens bui ten de koop gelaten. Dat blijft in ieder geval zoals het is." Dros houdt toch zijn bedenkingen. „Ik heb alle vertrouwen in de fami lie Van der Vis. Maar wat als ze hun huis verkopen?" Poster: „Door een kettingbeding in het contract gelden dezelfde voor waarden voor toekomstige eige naars." De kwestie geeft aan dat uitgifte van openbaar groen tot veel mis verstanden kan leiden. Dros advi seert belanghebbenden zich tevoren goed op de hoogte te stel len bij de afdeling grondzaken. Het optreden van Henny Kok uit De Cocksdorp in het tv- programma „Uitvinders" heeft veel respons opgeleverd. Bij de Evangelische Omroep, die de uit zending verzorgde, kwam opmer kelijk veel post binnen. Volgens Kok gaat het om brieven van men sen met allerlei kwalen, die graag met één van zijn geneeskrachtige middelen willen worden behan deld. Ook toonden artsen belang stelling. „Ik wil deze mensen graag helpen, uiteraard met medi sche begeleiding", aldus Kok. Het programma wordt morgen (zater dag) herhaald om half twaalf 's ochtends via Nederland 1. Het Texels Vrouwenkoor begint maandag 22 augustus weer met de repetities. Het koor komt elke maandagmiddag van 14.00 tot 16.10 uur bijeen onder leiding van dirigent Arie Groen. Nieuwe leden zijn welkom. Wie belangstelling heeft, kan vrij blijvend een repetitie meemaken. Voor informatie kan men terecht bij mevrouw G. Bakker, telefoon 12538 of bij mevrouw N. Cupido, telefoon 13560. Het is nog onzeker of de beker wedstrijd Texel 1-HRC, die dins dagavond om 18.30 uur op het programma staat, doorgang kan vinden. Reden is de slechte staat van de Texelse voetbalvelden door de droogte van deze zomer. Van daag wordt zowel het A- als het B- veld van SV Texel gekeurd en zal een beslissing worden genomen. De voetballers van SV De Koog spelen zondagmorgen een vriend schappelijke wedstrijd tegen WZ uit Baarn. De wedstrijd begint om 10.00 uur op de Ijsbaan in Den Burg. De Koog 2 speelt zaterdag om 15.00 uur een oefenmatch te gen VVZ 2 op het terrein aan de Emmalaan. Naam Peter van Heerwaarden C.M.F. v. Heerwaarden Henk van Heerwaarden Martijn Beers Barry v.d. Veen Alexander Elias Liesbeth van Es Marike Janssen Stefan Huisman Paula Vrijdag Mevrouw Barhorst Marga Boon Mevrouw A. Mulder Jacqueline Leijen Jitse Betsema Susan Kooiman Petra Hin Peter Broekman Martijn Barendregt Sophia Boon Susan Boon Petra Kooiman Mw. v.d. Vis-Dijker Mw. S. Koopman-Grit Reina Bos Trisha Koster Mw. Brouwer J. Hillen Ricardo de Graaf Evelien Veeger J. Flier Erwin Goënga Ruben van der Zee Danielle van Leersum Erik Hooyschuur Route Den Burg A. Den Burg A1 Den Burg B. Den Burg C. Den Burg D. Den Burg E Den Burg F. De Zes, Bg. Houtstr., Houtwg., Witte Kruisln., Kogerwg./ Kogerstr. 1-57/2-74 Jan Reystr. vr.tc Ward Terpstra di.tc De Mars (oudste deel)/Spinbaan De Mars v.a. Buytengors, Sluyscoog, Verlaet, Kofbaeck, Duykerdam, Middelton Oudeschild, Schilderweg 249-296 Den Hoorn De Koog, Bosrandweg t/m 227 en Pont- weg 234 en 236 De Cocksdorp Oosterend De Waal Zuid-Eierland en Nieuwlanderweg Midden-Eierland, Hoofdw., Slufterw., Oorspr.w., Stengw., Limietw. Eierland, Postw., Oorsprongw., Holland- sew., Hoofdw. (ged Vuurtoren/Krimweg Het Noorden Oosterenderweg, Ongeren, Meijertebos, (Waalen)burgerdijk Oost Spangerw., Mars,w., Kadijksw., Haller- weg 20, Veenselangweg Hogeberg, Reijer Keijserstr, Hallerweg 51/55, Schilderw 160-222, Wezenland, Zuidhaffel 49 't Horntje, Pontweg 1-68, Waterw. Zuidhaffel Westerw Driehuizen, Keesomln. 45, Pontweg 91-95, Akenbuurt, Hemmerkooi Rozendijk, Smitsweg Gerritslanderdijkje, Grensweg, Pontweg 98-110 Californiëweg, Pijpersdijk, Pontweg 123- 224, Ruigendijk, Mienterglop, Bosrandw. v.a. 516 Kogerweg De Kaai Hoornderw., Hemmerw Emmaln.33, De Grie Slufterweg/Zanddijk 12573 15579 12038 14301 16831 10022 14030 10131 13640 14478 10443 12763 19258 10739 16344 18235 13956 17908 16362 11231 16474 18307 18332 18635 18869 13621 19582 12836 19395 14216 12229 14607 15365 18915 19653 11653 Den Burg A: Gollards/Samen Eén, Beatrixlaan 1-39 oneven/2-58 even, Binnenburg, Burgwal, P. v. Cuyckstraat, Elemert, Gasthuisstraat 1-31, Gravenstraat, Groeneplaats, Hogerstraat, Ada van Hollandstraat, Hollewal, Kantoorstraat, Keesomlaan 9-39; Mo lenstraat, Molendwarsstraat, Parkstraat, Schilderend 6 en 10, Stenenplaats, Vismarkt, Vogelenzang, Warmoesstraat, Weststraat, Weverstraat, Pater Witteplein, Zwaan straat. Den Burg A1: ,,St. Jan", Beatrixlaan 41 t/m 143 oneven. Noordwester, Schoorwal, Vaargeul, Golfslag, Vloedlijn, Zeebries, Duinreep Den Burg B; Achterom, Bernardlaan 50- ...even en 63-121 oneven, Binsbergenstraat, Brouwerstraat. Drijverstraat, Marelstraat, Starkenburgh, Thijsselaan, Waalderstraat 45:86, Wilhelminalaan 7 -.. oneven en 50-120 even, Wilsterstraat. Den Burg C: Beatrixlaan 145-oneven en 60- even; W van Beierenstraat, Boo- gerd. Jan Dirkszoord, Gasthuisstraat 33-76, Jonkerstraat, Kogerstraat 59-.... oneven en 76-. even, lijnbaan Den Burg D: Wilhelminalaan, Julianastraat. Burdetstraat, Mr. Kraaistr Bernhardlaan 1-61 oneven en 2-48 even, Tjakkerstr., Lieuwstr. Den Burg E: Bernhardlaan 123- oneven, Maricoweg, Schoonoordsingel, Waal derstraat 2-48 even en 1-43 oneven, Wagenmakerstraat Den Burg F: Emmalaan 1-44, Haffelderweg, Keesomlaan 1-7; Schilderend 1-143 one ven en 20-146 even. Slingerweg 21-27. uten blazer naar 3.000 pk eekotter. Piet Kuiter maak- mtwikkeling van de naoor- lisserij van zeer nabij mee. {begonnen als snotneus in derij van Jaap Kiljan, zette e maand als 59-jarige een chter zijn loopbaan in het n scheepsreparatiebedrijf oom. In die 41 Oudeschil- en ontwikkelde hij zich als ist op het gebied van draai- lan het kleinste ringetje tot iGtste schroefas. Kuiter lakend als iemand die over- oplossing voor wist. werkte ook met kachels, i en fietsen, maar daar niet zo van. Mijn voorkeur naar schepen. Hij had dat ie gaten en begeleidde mij vertelt Kuiter. „Toen ik -direct na de itschool- telde de Texelse «et meer dan tien kleine, kotters. Een dok was er op ét. De kotters konden al- or het bovenwater-deel op terecht, voor het ater-deel moesten ze naar Ider." Scheerborden ad je in Oudeschild de ihelling van Kees de Wijn, houten botters en blazers gerepareerd. De schroefas i blazer had de dikte van emsteel, 25 millimeter. Te- rdig zijn de assen 250 mm. Je kunt nu overal een nul achter zetten." „In de smederij deden wij veel reparatie- en vervangingswerk. De schuiten van toen hadden slak- kenkorren, die hard sleten door het slepen over de zeebodem. Ook hadden we een hoop werk aan het maken van scheerborden. Die wa ren van hout, maar wij maakten het ijzerwerk er omheen." De ma ten van een scheerbord staan in Kuiters geheugen gegrift: 2.65 bij 1.20 meter. Martelen In de loop der jaren heeft Kuiter (in zijn vrije tijd een fervent bouwer van scheepsmodellen) de vissers schepen groter en moderner zien worden. De borden verdwenen, de wel tien meter lange bokken kwa men er voor in plaats. Het aantal pk's verdubbelde om de haver klap: van 150 naar 300, van 300 naar 600 en tenslotte naar boven de 3.000. Door wetgeving is aan deze „wedstrijd" een eind geko men en mogen de nieuwe kotters een motorvermogen van maxi maal 2.000 pk hebben. „Gelukkig maar", zegt Piet Kuiter, „want wat zou anders het einde zijn? Maar de vissers zijn vindingrijk. Ze com penseren het pk-verlies door zwaardere schroeven." De grotere schepen en toenemen de automatisering maken hem niet sentimenteel. „Je zult mij niet horen praten over die goeie, ouwe tijd. Toen was het vaak martelen geblazen. Het was net na de oor log en je moest je met weinig zien te redden. We deden alles met een snijbrander; een slijptol of knip- schaar hadden we niet. Het ging er provisorisch aan toe; we werk ten hard, maar het schoot weinig op." I love draaiwerk Tijden veranderden. De helling van De Wijn maakte plaats voor de doorbraak naar de nieuwe werk- haven. Daar begon Hans Boom, in middels de nieuwe werkgever van Kuiter, in februari 1980 met zijn dok. Kuiter werkte daar echter zel den, bijna altijd was hij te vinden in de grote werkplaats aan de Heemskerckstraat. Daar staat zijn grote liefde, de draaibank. De stic ker „I love draaiwerk", die op het gereedschappenbord bij deze ma chine prijkt, spreekt boekdelen. Gevarieerd werk: niet alleen voor scheepsreparaties, maar voor elk ander constructiewerk kon je bij hem terecht. „Van de taartensnij der van bakker Dros tot het schie tijzer van Aad van Heerwaarden." Schuifmaat De snelle technische veranderin gen lieten ook het draaiwerk niet ongemoeid, zo valt in de loods te zien. De oudste draaibank is nog aanwezig, maar is inmiddels om gebouwd tot las-manipulator, een machine om vispijpen aan elkaar te lassen. Het langzaam ronddraai ende deel herinnert nog aan de vroegere functie. „Als ik op die eerste draaibank een draad moest snijden, moest ik alle tandwielen verwisselen", weet Kuiter. .Met de computergestuurde draai bank, waaraan hij tot vorige week werkte, gaat dat een stuk eenvou diger, „Nu hoef ik alleen een paar handles te om te zetten. Die mo derne apparatuur was wel wen nen, maar het werkt perfect. Met de digitale aflezing van nu kun je veel zuiverder werken." Dat bete kent niet dat handwerk en vak manschap verleden tijd zijn. „Nee hoor. Zo draag ik nog altijd een schuifmaat bij me. Handmatig me ten blijft nodig, want je kan niet al les eerst op de draaibank leggen." Paswerk Met zijn precisie dwong Kuiter respect af bij zijn collega's, zo blijkt als we aanschuiven tijdens de koffiepauze op zijn laatste werkdag. „Pietje Pas", noemen ze hem gekscherend. „Piet is be roemd om zijn paswerk. Je kunt het zo gek niet bedenken, of hij heeft er wel een oplossing voor." Kuiter zelf blijft bescheiden onder de hulde. „In de loop der jaren ben ik allround geworden. Maar ik leer nog alle dagen hoor, elke klus is weer anders." Voor de twee jongeren die inmid dels klaarstaan om hem op te vol gen, fungeerde Piet Kuiter als leermeester. Graag probeerde hij zijn veertig jaar ervaring op hen over te brengen, want, zo zegt hij: „Als je niet doorgeeft wat je zelf hebt geleerd, sta je stil." Frans Hopman Piet Kuiter bij „zijn" draaibank. Met zijn paswerk werd hij „wereldberoemd op Texel", maar nu gaat hij in de VUT. (Foto Frans Hopman) rre elf vliegtuigen brachten iet ige piloten maandag en >en ag een bezoek aan Texel, iet aren leden van de ,,Asso- Re n des jeunes pilotes pour z? Pe" die bezig zijn met no uropa-tour waarbij totaal ;ta' estemmingen in west- mi a worden aangedaan. aêf ervan 6000 km begon op justus in Straatburg en |(j. 'ia Cannes, Rome, Corsi- ,n rPignan, Quiberon, Biggin jpj :ngeland) en Cambridge ng Texel. Van Texel zijn ze jpg ag vertrokken naar Ko- !gen. Vervolgens komen )tQ heim in Duitsland, Frank ly JJxemburg aan de beurt, jgrt cht eindigt op 20 augus- Ostende. De piloten (van n(j l 22 jaar) maken met de acJ Promotie voor de Europe- <en dachte in het vliegwezen. H 'moment gelden de open eec an van Europa voor het erkeer nog steeds niet. Re is beperkte financiële tod- 290 Tijdens een alco- °'e aan de Beatrixlaan trof e in de nacht van woens- donderdag een 52-jarige die rijkelijk veel had ge- Het blaasapparaat wees aan. De vrouw kreeg een opgelegd. Bovendien be- direct haar boete: f320,- eling, volgens het „gelijk •principe, bestaat voor die niet in die mate alco- n gedronken dat hun rij- lngenomen wordt. Een 1 in dit geval „transactie- middelen moest de organisatie een beroep doen op sponsors. Texel droeg zijn steentje bij door geen parkeergeld voor de over nachtende toestellen te bereke nen. Het vliegveldrestaurant en rijwielverhuurder Van der Linde boden hun diensten aan tegen gereduceerd tarief. De piloten (merendeels Fransen die de vliegerij niet als professional beoefenen, overnachtten met hun meegebrachte tenten op de Krim. Ze hadden nog liever op het vliegveld gekampeerd di rect bij hun toestellen, maar dat kon de vliegvelddirectie op grond van gemeentelijke regels niet toestaan. Het komt vaker voor dat vliegers op de luchtha ven willen kamperen. Op de meeste andere vliegveld is dat namelijk mogelijk. Directeur Ed de Bruyn zou daarom best een ontheffingsmogelijkheid willen hebben, zoals bij het erfkampe- ren op boerderijen.! Oud-Texelse Anneke Dapper heeft op 15 augustus het doctoraal exa men psychologie behaald. Als specialisatie deed zij psycho- gerontologie. Anneke wist haar studie aan de Katholieke Universi teit Nijmegen binnen vier jaar te voltooien. De Waddenruiters hebben zich za terdag tijdens de provinciale kam pioenschappen in Spaarnewoude geklassificeerd voor de Nederland se kampioenschappen. Poncyclub De Kleppertjes werd re servekampioen. Acht van hen re den een proef en vier ruiters legden een springparcours af. Bij de paarden streden vijftien viertal len om de eer, waaronder twee in de klasse Z, vier in de M en negen in L, waaronder vier Texelaars. Ze behaalden een derde plaats, goed voor een plaatsje op de Levade in Ermelo voor het NK. De Texelse deelname bestond uit: Annemiek van IJsseldijk met Earldom, Mar- loes van der Vis met Fanatiek, Marjon van Feen met Zita en Bea Dekker met Flair. De Helderse Loes Bergkamp voerde het com mando. Bij de individuel combina ties wisten Danielle Boom en Marcus Kuip een winstpunt in de individuele dressuur klasse L te bemachtigen. Amazone Vera Blom legde beslag op de eerste plaats in het B-springen. Van 24 augustus tot en met 2 ok tober worden op de gravelbanen van de Stappelandhal de eerste Texelse kampioenschappen ten-' nis gehouden. Deelname is alleen mogelijk voor leden van een Texel se tennisvereniging, of tennissers die op Texel wonen. In de D-categorie wordt in alle vijf onderdelen gespeeld. Tevens is hier dispensatie mogelijk voor C- spelers. Voor E-spelers en speelsters van 18 jaar of ouder wordt in het enkelspel een extra onderdeel gespeeld. Tevens is in het gemengd dubbel een extra on derdeel voor iedereen van 45 jaar en ouder. Men is niet na één wed strijd uitgetennist, want er is een verliezersronde. Bij slechte weersomstandigheden wordt uitgeweken naar de hal. Gespeeld wordt om twee gewon nen sets. Inschrijfformulieren wor den gestuurd naar de Texelse clubs. Belangstellenden kunnen zich ook nu al opgeven bij 't Stap- peland, tel. 27000. Ivo van Heerwaarden uit Den Hoorn slaagde aan de Hogere Eco nomische School Amsterdam (HEAO, richting bedrijfseconomie) voor het eindexamen. Giro 11 22 22 2 Bank 70.70.70.333 t.n.v.Stichting NKGG te Utrecht

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 7