Animo voor zaalvoetbal oeit boven verwachting mmm f Texel komt doelpunt tekort tegen HRC Voetbaljeugd Boys en SVT traint samen Fusie hét gesprek langs de lijn ■TEXELSE 7 couRANT- - Tussenstand u de boules ga voor jeugd volwassenen HETNRF \I/ MAAKT HET MOGELIJK! GIRO 953. Jan Kiljan was geziene Hoornder Inbrekers aangehouden B eünyngheid Oude schooltassen gaan naar India Nachtwacht vindt huiler op strand Kotters aan de bedelaarshelling V Jli glis sombere verwachtingen komend seizoen meer zaal- jllers actief zijn dan afgelo- Vooral bij de jeugd is de spectaculair. Waren er vorig slechts drie teams, nu ster zeven. Bij de senioren poral De Krim en De Koog geworden. vrijdag 26 AUGUSTUS 1994 de 1 september begint het zaalvoetbalseizoen. De ^weken zullen bekerwedstrij- 9s tilden gespeeld, waarna in ■r de competitie begint. De jmpetitie heeft een andere Alle teams zijn ingedeeld in van drie of vier teams. Bij lies van vier teams gaan de 'ter sie twee verder en bij de van drie teams alleen de ste. Uiteindelijk blijven i teams over die via een af- '9§teem zullen strijden om de beker. De bekerwinnaar tenslotte spelen tegen de a ten van de hoofdklasse. De hiervan speelt volgend het toernooi om de Noord- veAjbeker. Irl Speeldagen ^voetbalcompetitie is we- op woensdag, donderdag Jagavond. Om de teams die op vrijdag of in het weekend spelen tegemoet te ko- rjjn weer een drietal zater- nden ingelast in de maand ber Bovendien wordt in ja- tijdens de winterstop van Idvoetbal, weer een aantal op zondag gespeeld. De heeft voor komend seizoen enge maatregelen afgekon- gen teams die een staking n wedstrijd veroorzaken of ■ld, komen. De boete kan in dat rtoa plopen tot ƒ240,-. ïaling wordt het betrokken to ut de competitie gehaald. de fgil ifdklasse is uitgebreid met d3f erveteams. De Koog 2, Klif etó rel 2. Daardoor spelen tien een hele competitie. Alle klassen bestaan uit elf Ook hier wordt een hele itie gespeeld. Al eugd zijn zeven teams ac- debuteert bij de jeugd met m en Oosterend komt na in van afwezigheid weer it een jeugdteam. Texel is tegenwoordigd met drie Transfers ebruikelijk heeft de trans- tweer interessante wisse- lopgeleverd. De Koog heeft leen drietal nieuwe spelers irdig tweede team opge- dat zeker in de hoofdklas- meekomen. Texel is niet zo jeweest en komt met bijna te team terug. Alleen Bern- enburg is naar De Koog ver- Mantje wist Martijn Beerling van Klif te strikken. Sa men met broer Ruud kan hij ervoor zorgen dat Mantje weer een be langrijke rol gaat spelen in de hoofdklasse. Kampioen De Koog heeft geen spelers zien vertrek ken, al zal de deelname van Martin Koorn niet altijd verzekerd zijn, omdat hij ook zijn verplichtingen in Haarlem heeft. Hoofdklasser Oosterend heeft het eerste team bij het grof vuil gede poneerd en daarmee een plaats in de hoofdklasse verspeeld. Boven dien zijn bij Oosterend de talent volle jeugdspelers vertrokken naar Jelleboog en De Krim. Slechts twee recreatieteams blijven over, waardoor de rol van deze eens zo toonaangevende zaalvoetbalvere niging praktisch is uitgespeeld. Trots Klif heeft bijna hetzelfde team als vorig seizoen. Dankzij overname van het eerste team van Ooste rend kan Klif komend seizoen zelfs met twee teams uitkomen in de en Plus Klus kanshebbers voor de eerste plaats. Rab zal een stapje terug moeten doen, omdat top scorer André Keesom overgestapt is naar Klif. De Krim heeft zich ver sterkt met „Jansen en Jansen" uit Oudeschild, waardoor zeker meer vaart in het team van De Krim zal komen. In de tweede klasse wordt het tijd voor Casino 3 om de titel te beha len. Taaie tegenstanders zullen on getwijfeld Gempo en ZDH worden. Beide teams zijn gepro moveerd uit de derde klasse. In de ze klasse ook nog een heel jong team, Texel 4, afkomstig uit de jeugdcompetitie. Het zal nog wel enige tijd duren voordat dit team punten gaat pakken. Een kampioenskandidaat in de derde klasse is moeilijk aan te wij zen. De krachtsverschillen zullen klein zijn. Jeugd In de jeugdcompetitie spelen maar Vanachter een provisorische omheining kijken de supporters toe hoe John List aanlegt wijze van uitzondering werd gespeeld, verkeerde in slechte staat. hoofdklasse. Le Berry zal ongewij zigd de competitie ingaan en daar door een kanshebber worden voor de titel. Coach W. Oosterhof heeft er in ieder geval alle vertrouwen in. Jelleboog heeft het eerste team niet versterkt, maar wel spelers er bij gekregen die later ingepast kunnen worden. In de breedte een versterking dus, en daardoor we derom een kandidaat voor een ho ge klassering. Casino is terechtgekomen in de hoek waar de klappen vallen. Het eerste team komt verzwakt terug, omdat een aantal voetballers te kennen heeft gegeven te zullen stoppen. Een plaats in een lagere klasse zat er voor Casino echter niet in omdat Plus Klus en Oosterend al uit de hoofdklasse zijn gedegradeerd naar de eerste klasse. Heel trots zijn de veteranen van Texel 2. Na jarenlange strijd heb ben zij eindelijk de hoofdklasse be reikt. Menig jonger team in de hoofdklasse zal nog moeten uitkij ken voor de gevreesde acties van deze gelouterde veteranen. De ge middelde speler is de veertig jaar al ruim gepasseerd en dat is vol doende garantie voor de nodige tactische inzichten. Jansen en Jansen In de eerste klasse zijn Jelleboog 2 liefst zeven teams. Vergeleken met vorig seizoen is dat een hele ver betering. Texel is vertegenwoor digd met drie teams. Texel 1 is verjongd en omgedoopt in A.S.C. Texel, Texel 2 is ongewijzigd en speelt nu als Texel 1. Het nieuwe Texel 2 is samengesteld door de ook landelijk bekende jeugdzaal- voetbalcoach Willem Oosterhof. Sieme Jan Zijm heeft namens Klif een team ingeschreven dat bestaat uit talentvolle spelers van Tex. Boys D1. Ook Casino heeft een team dat bestaat uit jeugdspelers van Texelse Boys. De Koog deed al mee en heeft het team nu verjongd. Het zevental wordt volgemaakt door een nieuw team uit Oosterend. Kortom, het zaalvoetbal leeft op Texel ook komend seizoen weer. ledereen zal zich weer helemaal inzetten. Niet alleen de spelers, ook de scheidsrechters zullen zich weer doen gelden. Het scheids- rechterskorps wordt bijgestaan door clubscheidsrechters. Iedere vereniging met minimaal twee teams moet zorgen voor een scheidsrechter. Deze scheidsrech ters worden meestal aangesteld voor wedstrijden in de derde klasse. Texel 1 kon ditmaal zijn faam als „reuzedoder" niet waarmaken. Tegen het drie klassen hoger spe lende HRC uit Den Helder kwam het elftal van de nieuwe trainer Hans van der Neut kwaliteit te kort, maar dankzij veel werklust bleef de nederlaag beperkt tot 0-1. Omdat Texel af en toe kleine kansen kreeg op de gelijkmaker, bleef het niet hoogstaande duel tot de laatste minuut spannend. Langs de lijn en na afloop hielden de supporters zich echter vooral bezig met de fusie met buurclub Texelse Boys, die dit weekend z'n beslag moet krijgen. Binnen de lijnen was er al iets van het samengaan tussen beide vere nigingen merkbaar. De van Texelse Boys overgekomen Edgar Klippel speelde een behoorlijke wedstrijd als linksback en halverwege de tweede helft kwam Martijn Beer ling in het veld als invaller voor rechterspits Ralph Koning. In de opstelling ontbraken spelmaker Si mon Brand en middenvelder Mar cel Ris, allebei wegens een schorsing. Trainer Van der Neut zette Leendert Eelman op de plaats van Brand centraal in de verdediging. Verder greep hij voor al terug op de inmiddels vertrouw de namen. Het Texel-team was hierdoor dinsdagavond een mix van routine (Heerschap, Van Exel, List) en jongeren, van wie Gerco van Putten andermaal een uitste kende indruk achterliet. Praten Opvallend was voorts de terug- de boules-vereniging Texel aan de tweede halfjaars- I. Na vijf keer te hebben I, is de stand als volgt: /ondcompetitie: 1. Harm Gort 2. Joop Sikkeleras 153; 3. iHouten 152, 4. Thea ten Hoeve JtMdigmiddagcompetitie: 1. Ate V81; 2. Cor Timmer 161; 3. Joop ps 153; 4. Engelien Bosmans 152. Mierlo begint weer met sen Oki yoga. In de eer- van september gaan zo- lessen voor kinderen als senen van start. is een dynamische Zen «wustwording van adem beweging, mentale instel- „Dit kan mensen van In om fysieke, mentale en "Ie gewoontepatronen, K gezondheid verhinderen, 'deren", aldus Van Mierlo. "sssenen kunnen maan- 'd 5 september voor het Me bak. In deze cursus is ,5|t een grote verscheiden- oefeningen: veel bewe- widueel, met een partner bsgewijs. |f3' "s voor de jeugd begint op ^middag 7 september, ""en jonge kinderen (6-11 'lenderwijs nieuwe moge- o ontdekken en oudere 112-16 jaar) leren hun 'S'antwoordelijkheid ken nend wordt in yogahou- ondf meditatie, creativiteit en 16.00 O, tn inlichtingen voor beide ticMi Sn: p. van Mierlo, 82 tel. Pas maandag a s. is zeker of de fusie doorgaat, maar de jeugd- besturen van sv Texel en Texelse Boys hebben alvast gezamenlijk een trainingsschema opgesteld voor de eerste week. Dit schema is voorlopig en geldt tot 4 september. Maandag 29 augustus: 17.00 tot 18.00 uur Texel B1; 18.00 tot 19.00 uur Tex.Boys B1. verkorte training i.v.m. ledenvergade ring sv Texel. Traningsveld sv Texel, trainers Ralph Ko ning en Leendert Eelman. Dinsdag 30 augustus: 16.00 tot 17.00 uur Texel D1 en Texelse Boys D1. Trainingsveld sv Texel; trainer Douwe Dros. 17.15 tot 18.30 uur Texel Cl en Texel C2, trainingsveld sv Texel, trainer Jan Willem Boon. 19.00 tot 20.30 uur Texel A1 en Tex. Boys A1 Trainingsveld Texelse Boys, trai ner Henk de Ruyter. Woensdag 31 augustus: aanvang 14.00 uur oefenwedstrijden voor alle E-pupullen van sv Texel en Texelse Boys. Donderdag 1 september 16.00 tot 17.00 uur Texel F2 en Tex.Boys F2, trainingsveld sv Texel; trainer Kl?as v.d. Berg. 17.00 tot 18.00 uur Texel F1 en Texelse Boys F1, trainingsveld s.v. Texel; trainer Klaas vxl. Berg. 19.00 tot 20.30 uur Tex. Boys A1 en Texel A1, trainingsveld Texelse Boys, trainer Henk de Ruyter. Zaterdag 3 september: pupillentoernooi Geelzwart. Deelname door Texel D1, Tex. Boys D1, Texel E1, E2 en Texel F1. Vanaf maandag 5 september is Henk Veldhuizen weer. beschik baar. Dan kan er ook .weer ge traind worden door Tex. Boys C1, meisjes, Tex. Boys, Texel D2, Tex. Boys D2 en alle E-pupillen. Het de finitieve trainingsschema staat in de krant van vrijdag 2 september. Nieuwe leden zijn uiteraard wel kom, maar tot nader bericht moet nog wel een keus gemaakt wor den voor Texelse Boys of sv Texel. Opgave Tex.*Boys bij H. Pennings tel. 15761, opgave sv Texel bij J. Raven tel. 12334. Voor nieuwe jeugdleden (vanaf vijf jaar) zal bij doorgaan van de fusie op 3 sep tember een introductiedag worden gehouden. Nieuwe leden zijn ech ter ook al welkom op de eerste trainingsdag van de F-pupillen, donderdag 1 september, aanvang 16.00 uur. Nieuwe leden kunnen tot de herfstvakantie zonder kosten op proef deelnemen aan de trainingen. NATIONAAL REVALIDATIE FONDS 033 758050 Van een rondje door het dorp of werkend in zijn tuin, er was waarschijnlijk geen Hoornder die Jan Kiljan, die zonda gochtend thuis overleed, niet kende. Zijn rust, vriendelijk heid en ruime belangstelling maakten hem een geziene dorpsgenoot. Maar de meeste bekendheid verwierf Kiljan door zijn actie ve rol in muziekvereniging DEK. Vanaf 1927 - slechts twee jaar na de oprichting - was hij tot zijn dood musice rend lid. Tussen 1946 en 1985 maakte hij deel uit van het da gelijks bestuur. Eerst als pen ningmeester, later hanteerde Kiljan met trouw en toewij ding de voorzittershamer. In 1984 werd hij voor zijn ver diensten onderscheiden met de Eremedaille in Zilver ver bonden aan de Orde van Oranje-Nassau. Jan Kiljan werd op 14 juli 1912 geboren in Den Hoorn. Na zijn schooltijd werkte hij zo'n der tig jaar als knecht op boerderij „Spyk". Voor de fa. Daalder was hij later werkzaam in het duinonderhoud. In de periode dat het muziekonderwijs op Texel nog op een laag pitje stond, leidde Kiljan nieuwe le den van DEK op tot volwaar dig muzikant. Menig fanfarelid van nu is door hem ingewijd in de geheimen van de corhoorn, bariton en bas. Die lessen gaf hij na werktijd bij hem thuis in de keuken. Dat hij zijn man netje stond op genoemde blaasinstrumenten, bewijst zijn veelvuldige deelname aan solistenconcoursen. Totdat het gebouw onlangs een groot deel van zijn functie ver loor, hielp Kiljan ook nog en kele jaren zijn vrouw bij het kosterswerk voor de katholie ke kerk in Den Hoorn. keer van Erwin Koning, de bij de vorige trainer (Roomeijer) in onge nade gevallen spits. Koning kwam tegen HRC nauwelijks in sco- ringspositie en moest oppassen dat hij niet verviel in een oude fout, teveel praten. Een verschijn sel waarvan meer Texel-spelers last hebben, zo bleek dinsdag weer eens. Paul van Exel en Wim van Veen liepen om die reden on nodig tegen een gele kaart aan. Van der Neut wond zich er aan de zijlijn zeer over op. „Tsjonge, jon ge... Dat is toch gewoon een vrije trap voor Racing. Wat lopen jullie nou te zeuren!", mopperde hij. De eerste kans van de wedstrijd was overigens voor Erwin Koning. Alleen voor keeper Siegfried Doo- deman wist hij de bal er echter niet in te krijgen. Na twintig minu ten doorbrak de prima spits van HRC, Chima Oneyke, het even wicht. Een snelle aanval werd af gerond met een schot op de paal, waarna Oneyke de terugspringen de bal intikte. voor een vrije trap. Het B-veld. waarop bij (foto Frans Hopmanl Texel kreeg het hierna moeilijk. HRC speelde pressing (de nieuwe taktiek van trainer Michel Lies hout), waardoor de thuisclub erg moeilijk uit de verdediging kon ko men. Vijf minuten voor rust kreeg Texel een kans op de gelijkmaker, maar uit een gevaarlijke corner ging de bal voorlangs. Geen rustpunt In de rust deed Van der Neut geen pogingen de tactiek te wijzigen. „Texel mist een rustpunt, nu we onder druk moeten voetballen", concludeerde hij. Het is de bedoe ling van de trainer om dit seizoen „meer voetbal" in de ploeg te brengen. Kortere combinaties en méér beweging in alle linies, dat is zijn opzet. Na tien minuten in de tweede helft zakte HRC terug en greep Texel brutaal het initiatief. Een corner en vrije trap, allebei na een actie van Van Exel, waren het gevolg. De HRC-keeper kwam echter niet in de problemen. Halverwege de tweede helft kwam HRC weer op zetten. Eerst mocht Texel van ge luk spreken toen Klippel de snelle Oneyke uit balans bracht, maar de strenge arbiter B.C. Bakker uit Heerhugowaard geen penalty gaf. Even later behoedde Bart Heer schap zijn ploeg voor een grotere achterstand door een kopbal van ex-prof Gert Jan Duif over te tikken. Bij Texel werden Martijn Beerling en Patrick van Leeuwen als verse aanvallers ingebracht, maar dat hielp niet. Oud-Texelaar Jeffrey Androg, die na zijn avontuur in het betaald voetbal bij HRC is beland, bleef op de reservebank. Fusie Vanavond stemmen de leden van Texelse Boys in de Witte Burcht over het fusievoorstel, dat door de besturen van de Boys en SVT is overeengekomen. De leden van SV Texel spreken zich maandag avond uit in de eigen kantine. Ter informatie en verduidelijking schreef het Texel-bestuur een stukje in het programmablad voor het duel met HRC. „Niet iedereen zal even gelukkig zijn met de ge maakte afspraken, maar iedereen dient goed te bedenken dat deze afspraken een onderhandelingsre sultaat zijn", zo wordt de leden op het hart gedrukt. „Zowel SV Texel als Texelse Boys hadden in eerste instantie andere uitgangspunten, maar zijn als volwassen partners tot elkaar gekomen." Er wordt op gewezen dat ieder lid bevoegd is zijn stem uit te brengen door schriftelijk een ander lid te machti gen. Een lid mag maximaal twee stemmen uitbrengen. De Helderse politie heeft een 20-jarige man uit Geldermalsen en een 18-jarige uit Culemborg aangehouden. Ze hebben bekend in de nacht van maandag op dins dag te hebben ingebroken in wo ningen en in hotels aan de Boodtlaan en in een supermarkt aan de Nikadel. Daarbij werden kleine geldbedragen ontvreemd. In een van de hotels werden de daders rond 7.00 uur door de eige naar betrapt. Ze gingen er van door, maar de eigenaar kon een goed signalement verschaffen aan de politie waardoor de zaak snel kon worden opgelost. Een van de agenten waaraan het signalement was gegeven, zag de daders die zelfde ochtend op de boot naar Den Helder. Hij waarschuwde col lega's in de marinestad, die het tweetal op de haven opwachtten en insloten. Bij Mantje Schoenen in de Ho- gerstraat in Den Burg worden af gedankte schooltassen ingezameld met de bedoeling de ze te sturen naar arme kinderen in de zuidelijke deelstaten van India. Wie een schooltas (die nog bruik baar moet zijn) afgeeft, krijgt als tegenprestatie een klein present je. Als ze ook nog een nieuwe tas (ter waarde van minstens f99,-) van het merk Kipling kopen, krij gen ze bovendien een waardebon die recht geeft op een fraai etui ter waarde van enkele tientjes. Mantje voert de actie in samen werking met de bekende hulpor ganisatie Terre des Hommes en tassen- en rugzakkenfabrikant Kipling. Terre des Hommes zorgt voor het verzenden en uitreiken van de ingeleverde tassen. Op dit moment kan 47% van de kinderen in India niet lezen of schrijven. Oorzaak is de armoede van hun ouders zodat die geen geld hebben om hen naar school te laten gaan. Terre des Hommes maakt met gerichte projecten on derwijs voor steeds meer kinderen mogelijk. In de zuidelijkste deelstaten Karnataka, Kerala en Tamil Nadu zijn nu al zestig klein schalige onderwijsprojecten. De meeste arme kinderen hebben geen schooltas... De actie loopt tot 17 september. In de nacht van dinsdag op woensdag hoorde strandbewaker Jan van der Star gehuil op het strand tussen paal 20 en 21. Het bleek te gaan om een verzwakte jonge zeehond; letterlijk en figuur lijk een „huiler" dus. Via de politie werd gezorgd dat het dier, Gavin genaamd, werd overgebracht naar EcoMare. Gavin woog slechts 15 kg, terwijl hij op basis van zijn lengte en leeftijd 30 kg zou moe ten wegen. Het zeehondje is erg gevoelig voor infecties en omdat hij onder de wondjes zit, onder gaat hij nu een penecilinekuur. Be doeling is om Gavin begin oktober samen met tien andere jonge zee honden (geboren in EcoMare) en twee eerder opgevangen dieren uit te zetten in de Waddenzee. 9 Een oude traditie in ere her steld. Fotograaf Bert Koning betrapte schipper Theo Eilan der toen die zijn garnalenkot- ter „Nienke" (foto boven) achter de jachthaven bij Ou deschild bijna droog zette, kennelijk voor een inspectie. „Aan de bedelaarshelling, zo heette dat vroeger", zo raad plegen we Jaap Bakker uit het vissersdorp. „Vroeger gebeur de het vaak. dat schepen bij laag water bij de Schans en Ceres werden drooggezet om de onderkant in de teer te zet ten. Daarmee spaarden ze geld uit voor een dokbeurt. Soms lagen er wel vier tege lijk. Dan konden we er als jo chie omheen lopen. Wanneer het vloed werd mochten we meevaren naar de haven. Nu zie je het bijna niet meer. Eigenlijk moeten ze helemaal droog liggen." Een foto uit de verzameling van Adrie Westerlaken uit Oudeschild laat zien hoe Willem Vlas de TX 15 in de teer zet. De plaat stamt uit de zeventiger jaren en is volgens de maker bij de waterinlaat bij de PEN- centrale genomen. (foto onder). /r

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 7