ilMillllWliMluiiiiMHiiim EED - 25.95 23.95 16?5 26?5 De makelaars bieden aan: -D. ;*t m GEMEENTE TEXEL Chinees - Indisch - Cantonees - Japans Sfeervol Oriëntaals lopend buffet N^PECMA^MBEVOLER FINDLATERS Switzer Texel Switzer Texel V HERVATTING PRAKTIJK SPECIALITEITEN RESTAURANT PEKING m voorgerecht hoofdgerecht nagerecht Elke zondag om 19.00 uur. Speciale prijs: van 27,50 voor ƒ24,50 p.p. Kinderen tot 12 jaar voor ƒ15,- iffiin Woningstichting Texel Woningstichting Texel KEESOMLAAN 21 te Den Burg JONGE Slijterij - Wijnhandel DE WIT Weverstraat 18 Den Burg Tel. 02220-12134 TEXELSE COURANT Woningstichting Texel SCHOUDIECK 19 te Den Burg Woningstichting Texel DUYKERDAM 46 te Den Burg GLAS-, SCHILDERWERK, en WANDAFWERKING Zonwering/stofferen 5 "fjj bi Per 29 augustus, na zwangerschapsverlof. Praktijk voor Fysiotherapie Henriette Timmermans Eelman Van Heerwaarden SCHOENMAKE FOCWA AUTOSCHADE-SPECIAj Met de juiste papieren naar het arbeidsbureail dat scheelt een hoop we VRIJDAG 26 AUGUSTUS 1994 heeft per ca. 1 oktober 1994 voor verhuur beschikbaar: L00DSSINGEL 38 te Oudeschild voor de categorie: Doorstromers Kenmerken: aantal kamers :4 woningtype eengezinswoning indeling woning: woonkamer, 3 slaapkamers kale huurprijs ƒ488.45 totale huurprijs :|493,95 voorzieningen :n.v.t. Basiscriteria: 1. economische/maatschappelijke binding 2. inkomen: maximaal jonger dan 65 jaar ƒ46.000,- ouder dan 65 jaar ƒ39.000,- 3. aantal personen: - minimaal 3 personen - éénoudergezin met minimaal 1 kind Inschrijvingen die niet aan de basiscriteria voldoen, worden niet in behandeling geno men en terzijde gelegd. Specifieke criteria: 1. urgentie 2. bewoningsduur 3. indien wordt ingeschreven door een wo ningzoekende die een woning achterlaat waarvoor hij/zij huursubsidie ontvangt van meer dan f300,- per maand, krijgt deze de woning Inschrijvingen dienen uiterlijk 2 september 1994 op het kantoor van de Woningstichting Texel, postbus 100, 1790 AC Den Burg te zijn ontvangen. Te laat ontvangen èn niet volle dig ingevulde inschrijfformulieren worden niet in de toewijzing meegenomen. Bij eventuele toewijzing vindt een mkomenstoets plaats. Woningzoekenden dienen te voldoen aan de criteria van de Huisvestingsverordening Texel 1994 voor het krijgen van een Huisvestingsvergunning. heeft per ca. 1 oktober 1994 voor verhuur beschikbaar: voor de categorie: Doorstromers Kenmerken: aantal kamers :4 woningtype .-eengezinswoning indeling woning: woonkamer, 3 slaapkamers kale huurprijs ƒ518,29 totale huurprijs ƒ523,79 voorzieningen :n.v.t. Basiscriteria: 1. economische/maatschappelijke binding 2. inkomen: maximaal jonger dan 65 jaar ƒ46.000,- ouder dan 65 jaar ƒ39.000,- 3. aantal personen: - minimaal 3 personen - éénoudergezin met minimaal 1 kind Inschrijvingen die niet aan de basiscriteria voldoen, worden niet in behandeling geno men en terzijde gelegd. Specifieke criteria: 1. urgentie 2. bewoningsduur 3. indien wordt ingeschreven door een wo ningzoekende die een woning achterlaat waarvoor hij/zij huursubsidie ontvangt van meer dan ƒ300,- per maand, krijgt deze de woning Inschrijvingen dienen uiterlijk 2 september 1994 op het kantoor van de Woningstichting Texel, postbus 100, 1790 AC Den Burg te zijn ontvangen. Te laat ontvangen èn niet volle dig ingevulde inschrijfformulieren worden niet in de toewijzing meegenomen. Bij eventuele toewijzing vindt een mkomenstoets plaats. Woningzoekenden dienen te voldoen aan de criteria van de Huisvestingsverordening Texel 1994 voor het krijgen van een Huisvestingsvergunning. 1993 Herxheimer Herrlich Kabinett Vriendelijk geurend en zachtfris is deze bijna mollige witte wijn. Als bewijs voor zijn harmonisch en smaakvol karakter ontving hij het Pradikat Kabinett. Ruin wit/bruin Scotch Whisky A uiLTnuA;'/ Jonge Loebergh Bessen Jenever Gordon's Dry Gin 1992 Cötes du Roussillon A.C. 0,75 Itr. Robuuste, donker rode wijn uit het zuidelijkste wijn- bouwgebied van Frankrijk. Stoer, kruidig en daarom heel geschikt om bij de barbecue te worden geschonken. heeft per ca. 1 oktober 1994 voor verhuur beschikbaar: voor de categorie: Doorstromers Kenmerken: aantal kamers :4 woningtype eengezinswoning indeling woning: woonkamer, 3 slaapkamers kale huurprijs 674,59 totale huurprijs ƒ680,09 voorzieningen :n.v.t. Basiscriteria: 1. economische/maatschappelijke binding 2. inkomen: min. maximaal jonger dan 65 jaar ƒ30.895,- f46.258,- ouder dan 65 jaar n.v.t. ƒ46.258,- 3. aantal personen: - minimaal 2 personen Inschrijvingen die niet aan de basiscriteria voldoen, worden niet in behandeling geno men en terzijde gelegd. Specifieke criteria: 1. urgentie 2. bewoningsduur 3. indien een woningzoekende inschrijft met een huidige huurprijs van ƒ574,- of minder, gaat deze voor op andere woningzoekenden. Inschrijvingen dienen uiterlijk 2 september 1994 op het kantoor van de Woningstichting Texel, postbus 100, 1790 AC Den Burg te zijn ontvangen. Te laat ontvangen èn niet volle dig ingevulde inschrijfformulieren worden niet in de toewijzing meegenomen. Bij eventuele toewijzing vindt een inkomenstoets j Woningzoekenden dienen te voldoen aan de criteria van de Huisvestingsverordening Texel 1994 voor het krijgen van een Huisvestingsvergunning. heeft per ca. 1 oktober 1994 voor verhuur beschikbaar: voor de categorie: Doorstromers Kenmerken: aantal kamers :4 woningtype eengezinswoning indeling woning: woonkamer, 3 slaapkamers kale huurprijs :f650,00 totale huurprijs :f655,50 voorzieningen :n.v.t. Basiscriteria: 1. economische/maatschappelijke binding 2. maximaal inkomen: ƒ46.000,- 3. aantal personen: - minimaal 2 personen Inschrijvingen die niet aan de basiscriteria voldoen, worden niet in behandeling geno men en terzijde gelegd. Specifieke criteria: 1. urgentie 2. bewoningsduur 3. indien woningzoekende inschrijft met een huidige huurprijs van ƒ550,- of minder, gaat deze voor op andere woningzoekenden. Inschrijvingen dienen uiterlijk 2 september 1994 op het kantoor van de Woningstichting Texel, postbus 100, 1790 AC Den Burg te zijn ontvangen. Te laat ontvangen èn niet volle dig ingevulde inschrijfformulieren worden niet in de toewijzing meegenomen. Bij eventuele toewijzing vindt een inkomenstoets plaats. Woningzoekenden dienen te voldoen aan de criteria van de Huisvestingsverordening Texel 1994 voor het krijgen van een Huisvestingsvergunning. VANDERGRACHT SCHILDERS voor Vraag vrijblijvend prijsopgaal Maricoweg 7. 1791 MD Den Burg, Tfexel telefoon 02220 - 14060 WIJ MAKEN ALLES, bv. tenten, motorhoezen, muziekinstrument hoezen, spandoeken, gereedschapstassen, ringen inslaan, tassen MAATWERK wij stofferen uw boot, caravan of meubel kussens REPARATIES alle tentreparaties, vliegerreparaties WIJ VERKOPEN o.a. stof aan de meter, vele soorten canvas, band, klitteband, Zwitsers messen, koord, touw, alle tentfournituren, professionele vlie gers, vliegeronderdelen. Wilhelminalaan 3a, 1791 AL Den Burg, tel. 14079 GEMEENTE TEXEL 1 v. T D. Westerlaken voor het plaatsen v.e. bedrijfswon Spinbaan 8a te Den Burg (ontvangen 17-8-'94), JH(j Zon voor het bouwen v.a kelder/bergruimte a/d Sb 67 te Den Burg (ontvangen 17-8-'94); NV. P.W.N.y bouwen v.e. filtergebouw a/d Westerweg (naast nr.jjj IA Burgemeester en wethouders zijn van plan met toepassing van artikel 19 van de W.R.O. en artikel 50, lid 5 van de Woningwet medewerking te ver lenen aan het bouwplan van: de heer M.W.A. van Sambeek voor het plaatsen van een dienstwoning aan de Schilderweg 250 te Oudeschild. Dit bouwplan is in strijd met het ter plaatse gel dende bestemmingsplan. Ter plaatse is een voor- bereidingsbesluit van kracht. Het bouwplan is overeenkomstig het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan. Tevens zijn burgemeester en wethouders van plan, ingevolge artikel 12 van de Monumenten wet, medewerking te verlenen aan een bouwplan van: de Stichting Dorpsherstel Texel voor het restaureren van een schapenboet aan de Oosterenderweg 38 te Oosterend. De bouw- en situatietekeningen van bovenge noemde bouwplannen liggen vanaf 29 augustus 1994 gedurende twee weken voor een ieder ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (kamer 0.12) van de gemeente secretarie. Eventuele bedenkingen kunnen gedurende de termijn van ter inzagelegging schriftelijk aan bur gemeester en wethouders kenbaar worden gemaakt. Afgegeven bouwvergunningen MO-Projekt Texel b.v. voor het bouwen v.e. praktijkruim- te/kantoor a/d Wilhelminalaan te Den Burg; J. Boon voor het vernieuwen/veranderen/vergroten v.e woonhuis a/d Krim- weg 4 te De Cocksdorp; De Muy b.v. voor het verande ren/vergroten v.a zomerhuis a/d Slufterweg 98 te De Cocksdorp Bezwaar- en beroepsmogelijkheden Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht kunt u binnen zes weken na de dag waarop deze besluiten zijn bekendgemaakt een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders indienen. Het bezwaarschrift dient ten minste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagteke ning, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt, de gronden van het be zwaar en zo mogelijk een afschrift van het bestreden besluit. Het bezwaarschrift schorst met de werking van het besluit waartegen het is gericht. Bovengenoemde vergunningen kunt u inzien bij de afdeling Bouwzaken, kamer 2.12. Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 41 van de Woningwet bekend dat een aan vraag om bouwvergunning is ingediend door: L'-'f Der Burg (ontvangen 16-8-'94); D A. Blom voor het plas; garage a/d De Winstraat 16 te Oudeschild (orr 18-8-'94); Vakantiecentrum „De Krim" voor het plaatsen van kantoren/werkplaatsen/opslag a/d Rc» weg te De Cocksdorp (ontvangen 22-8 94); J.C. het vergroten v.e. dakkapel a/h Hogeremd 31 te D (ontvangen 22-8-'94); Drijver Bouw B U b.v voori breiden v.e. berging a/d Buijsstraat 10a te De Ccc (ontvangen 23-8-'94); Drijver Bouw B U b.v y plaatsen v.e. berging a/d Korfbaeck 10 te Den Burg^ /li gen 23-8-'94); K. Lüdke voor het veranderen/vergrc zomerhuis a/d Bosrandweg 269 te De Koog (on- <a 23-8-'94). iC Tevens is een melding bouwvoornemen diend door: I. de Jonge voor het veranderen/vergroten v.e woonli Borandweg 227 te De Koog (ontvangen 23-8-'94) stei Tegen deze kennisgeving kunt u geen ben 'n,v maken. Bezwaren kunt u pas indienen a ^e' bouwvergunning is verleend. Verleende vergunningen worden gepubliceerd. lan GEMEENTE TEXEL Tegemoetkoming reiskosten van en naai deneilanden voor studerenden („Teso-sni| Voor deze tegemoetkoming komen diege e i aanmerking die: hel - recht hebben op studiefinanciering uit h ete van hoofdstuk II van de Wet op de Stude ciering (W.S.F.); - die geen onderwijs volgen op een van deneilanden; - en van wie de ouder(s) bij een van de vu gemeenten als woonachtig is ingeschrei Aanvraagformulieren voor deze tegemoet! '9! kunnen vanaf maandag 29 augustus in k <9e meentehuis, bij de balie, worden opgehaal ila' De volledig ingevulde formulieren kunrv uiterlijk 14 oktober 1994 ingeleverd word het Bureau Onderwijs, kamer 1.07. Een kop de O.V. jaarkaart die geldt van 1 november tot en met 31 oktober 1994 dient bijgevo worden. Formulieren die na 14 oktober 1993 inge zijn, worden niet meer in behandeling gen liet GEMEENTE TEXEL Tot en met 12 september aanstaande wc spreekuur van wethouder Poster waarga door mevr. N. Eelman-v. 't Veer. Een vrijstaande recreatiebungalow (Roggeslootwcg 365, nabij De Cocksdorp) met inpan dige berging en 409 mz onder- en bijgelegen eigen grond in bungalowpark Residentie Texel op vakantie centrum De Krim. De indeling: hal/entree, woonkamer rrtet open keu ken, open haard en open trap, badkamer met ligbad, vaste wastafel en toilet; slaapkamer. Op de verdieping zijn een overloop, twee slaapkamers met dakkapellen en een badkamer met douche en toilet. De bungalow (type A) is voorzien van een gasge stookte CV-installatie en wordt opgeleverd inclusief inventaris. De btw over de koopsom kan teruggevorderd worden. Op levering in overleg. De vraagprijs is inclusief inventaris f 247.500,- k k. exclusief btw. makelaars in onroerend goed Weverstraat 94 1791 AG Den Burg telefoon 02220- 13555 fax 13946 Wezenland 1. Den Burg te1 Naar het arbeidsbureau om u te laten inschrijven? Neem dan meteen een geldig identiteitsbewijs cn uw SOFI-nummer mee. Dat scheelt een hoopwerk- Neem altijd originele documenten mee en geen fotocopiccn. Geldige SOFI-bcwijzcn zijn: mededeling fiscaal nummer aangifte- of aanslagbiljet van de Belast Geldige identiteitsbewijzen voor inschrijving zip paspoort toeristenkaan identiteitskaart van de VNG En voor vreemdelingen: o a. paspoort met (aanvraag)verblijfsvergunning verschillende soorten vcrblijfsvcrguniw! Nog vragen? Het arbeidsbureau heeft er een folder ov'cr cn u kunt ook altijd even bellen. Dat kan een hoop werk schelen UREAU

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 8