Cjrocn Twarlsjexels in het hart Ruime meerderheid stemt vóór fusie voetbalclubs rijvers ruilen TX 29 voor Helderse HD 4 Wheeler Arco de Graaf nationaal kampioen 199 Texel en Texelse Boys voortaan v.v. Texel '94 - Ult everij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, (y. Texel '94 niet zeker van terrein sjaarde toerist breekt heup Ruggesteun voor WK in Berlijn" Vechtpartij Jical Sea Festival Pectaculaire Wrwerkshow in dit JNummer w Tien scouts zitten veertien uur paal 2 w Examen strandwachten in ruwe branding 2 r „Natuurlijk doet opheffing pijn" 5 w Museum Oudeschild ontvouwt toekomstplan 5 Texelse triatleten kunnen „de hele" aan 6 Aanrijding Mosquito baart opzien IMog 4.000 vreemde auto's op eiland Fout kentekenbewijs Vuurtje mag niet TEXELSE'ÜCOURWT ROOMBOTER BZ'Zt OIMISVO NOI1S3HO IGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10912 DINSDAG 30 AUGUSTUS 1994 I AC Den Burg, lelefoon (02220) 62600. 81 (rtentle/abonnementen telefoon (02220) 62600 jctie Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, l0* f?on (02220) 62620, faxnr. (02220) 14111. ictie buiten werktijd Frans Hopman, Pater Witteplein Oen Burg. telefoon (02220) 15472. Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel. Oplage 7200 Abonnementsprijs /49,95 per half jaar. Losse nummers /ï,40. oelang v.v. Texel '94 op de ide Texelvelden kan blijven m «tballen durfde Rob Dapper steravond niet te zeggen, (njwillig vertrekken we in der geval niet. We blijven net lang tot de gemeente ons sgstuurt. Maar dan gaat het geld kosten. En gezien de ■zuinigingen die ze te wach- staan, zit dat er niet in. >t de fusie hebben wij iets daan om hier te mogen blij- En dat kan ik van de ge sente niet zeggen.' zekerheid was er wel door n besluit van het vorige col- ig& ie waardoor het C-veld en helft van het B-veld zouden it h eten verdwijnen, jdie ett sgavond laat brak ige man uit Liidenscheid lal sland) zijn heup, toen hij met n fiets een ongelukkige val )tj te op de Hoofdweg in Eier- kop ibet bvo gaarde toerist werd met een toot naar het Gemini zieken- ig, n Den Helder gebracht. I Foto Gerard Timmerman) Gisteravond stomden ook de leden ven SV Texel In met het fusievoorstel ven het bestuur •ge" icht van donderdag op vrij- H nstreeks 3.00 uur ontstond Dorpsstraat in De Koog ter van De Toekomst een /0( partij waarbij bezoekers en teel van het horecabedrijf ken waren. weer vielen rake klappen, ilarmeerde politie slaagde er vast te stellen wie er be- n was en waar het precies ig. De vechtenden werden n gescheiden zonder proces 'op te maken. De leden van Texelse Boys en SV Texel hebben in ruime meerderheid vóór de fusie gestemd. Nadat vrijdagavond de Boys bijna unaniem de voorzet hadden gegeven, maakte Texel gisteravond het werk af. Daarmee is Texelse Boys na ruim 62 jaar ophouden te bestaan en zal SV Texel voortaan als v.v. Texel '94 door het leven gaan. Beide vergaderingen waren goed voor een stortvloed van vragen en opmerkingen. Voorzitters Rob Dapper van Texel en Kees de Gra ve van de Boys werd soms het vuur na aan de schenen gelegd en moesten praten als Brugman om de kritiek de baas te worden. Om dat vooral De Grave in de Witte Burcht de voorzittershamer wat nma ft ..Helena Elisabeth is gisteren overbracht naar da nieuwe eigenaar in Urk. IFoto Bert Koning) Drijver en Zn. uit Oude raart vanaf half oktober 1 andere, grotere kotter, aankoop van de HD 4 van a Henk Baijs Zn uit Den 'reeft Drijver een waardige "voor de TX 29 Helena Ir" gevonden. Gisteren '4 bemanning hun oude aar de nieuwe eigenaar in fa's (Piet, Henk, John en len zich toe op de vis- 'M ADVERTENTIE e" zaterdag 3 september "ïlag 2 september: meest '°P Texel gehoudenl! Wang: 21.30 uur '"kadel - De Koog serij van haring en rondvis, maar het schip is ook geschikt voor de vangst van tong en schol. De in 1980 gebouwde 29 heeft een ver mogen van 1400 pk en meet 35,35 bij 7,5 meter en behoort daarmee tot de kleinere schepen van de Texels vloot, al is het voor de rondvis nog een redelijk groot schip. Dankzij de multifunctionele uitrusting is het schip voor ver schillende doeleinden geschikt. Firmant Henk Drijver is blij dat de transactie eindelijk rond is. „Het is tegenwoordig niet eenvoudig een koper te vinden. De tweedehands markt zit aardig vol. In Nederland sowieso, maar ook Engeland, waar tot voor kort nog veel ge bruikte schepen naar toe gingen, koopt niets meer. Er waren nogal wat kotters voor de offshore in ge bruik, maar dat is ook verleden tijd." Juist door de veelzijdige uit rusting van de kotter voldoet het schip aan de eisen van de nieuwe eigenaar in Urk, die het voorlopig voor de haringvisserij zal ge bruiken. Markt De nieuwe kotter HD 4 liep in 1985 van de helling en is met 40 meter lengte (8 meter breed) aan- losjes hanteerde, was het verloop van de vergadering wat rumoeri ger. leder kreeg wel de kans zijn of haar zegje te doen. Ook Dapper had zoveel vragen- vuur niet verwacht. Net als De Grave erkende ook hij dat het bestuur zich „zou beraden over de positie", als de leden tegen het voorstel zouden stemmen. Gaan deweg de avonden zag men de voordelen van de fusie in en ver stomde de kritiek. Uiteindelijk wa ren slechts vijf van de 69 Boys-stemgerechtigden tegen de samensmelting, terwijl maar 9 van de 93 aanwezige Texel-leden „te gen" waren. Kleuren Vrijwel de hele aanhang van Texel had grote moeite met de nieuwe kleuren geel en blauw. Dapper vroeg zijn gehoor waar dat „groen/zwart, Texels in het hart" eigenlijk vandaan kwam. Hij had het nagevraagd. „Dat schijnt de zetter van de Texelse Courant be gin vijftiger jaren in de kop te heb ben verwerkt." De toezegging van Dapper dat in de gefuseerde club opnieuw over de kleuren kan worden gestemd was niet tegen dovemans oren. Nog voor de stemmen waren ge teld, overhandigde Dries Veltkamp hem 53 handtekeningen, genoeg voor een buitengewone ledenver gadering om het groen/zwart weer in stemming te brengen. Leegloop Bij de Boys liet De Grave nog eens de gebeurtenissen de revue pas seren die hadden geleid tot de fu sie. „In voorjaar hadden we in de gaten dat de Boys moeilijké tijden tegemoet ging. Spelers haakten merkelijk groter. De huidige 2200 pk zal om praktische redenen naar 2000 paardekrachten worden te ruggeschroefd. Bedoeling is dat het schip na enkele kleine aanpas singen als Helena Elisabeth verder zal varen. Over de prijzen van de vis is Drijver niet ontevreden. „De visserij is nu nog goed, maar de besommingen zijn met hoog." Hij denkt wel dat het huidige prijspeil niet zal stand houden. „De besomming trekt nu alweer aan. ledereen vaart maar en voert grote hoeveelheden vis aan, waardoor de prijzen inzakken. Het zou beter zijn als iedereen wat langer aan de wal bleef liggen, zo dat de handel weer aantrekt. Maar dat is makkelijk praten." Volgens Drijver is de zeedagenregeling en de quotering kennelijk geen af doende antwoord op de grote aan voer. af." De leegloop noemde hij deels het gevolg van de eilandsituatie Studerende spelers, die door de week aan de vastewal wonen, kunnen het niet meer opbrengen alleen voor het voetbal naar Texel te komen. Door de lager in komsten uit contributie bleven de gevolgen voor de kas niet uit. De leegloop werd versterkt doordat andere spelers overstapten naar andere clubs. „Je kan wel door draaien in de hoop dat het beter wordt. Maar toen er niks was om die hoop op te baseren zijn we naar het bestuur van SV Texel gestapt. Toen bleek dat die dezelf de kant opdachten dan wij er bij de besturen over veel punten van overeenkomst waren", doelde hij op het onderhandelingsresultaat tussen beide fusiecommisies. „Eigenlijk is het 2-1 voor Texel", Wheeler Arco de Graaf heeft op het nationaal kampioenschap op de halve marathon in Lisse zon dag goud behaald. De Texelaar ontsnapte vier kilometer voor de finish aan de kopgroep en hield zijn demarrage tot de finish vol. Zijn groeiende vorm maakt de kans groter dat de atleet op het wereldkampioenschap in Berlijn hoge ogen zal gooien. Voor Arco is de overwinning een flinke opsteker. „Na een goed start van het wheelerseizoen, kampte ik halverwege met een te rugslag." Oorzaak daarvoor waren moeilijkheden met de positie in zijn stoei. Pas nadat de problemen waren opgelost, keerde de oude betoogde Dapper dat Texel goed uit de onderhandelingen was ge rold. „De wedstrijden worden zo veel mogelijk bij ons gespeeld en Texel houden we in de naam. Al leen verliezen we wel het groen/zwart." Gerucht In de SVT-kantine ging Rob Dap per in op een gerucht dat Texelse Boys ten dode zou zijn opgeschre ven en dat de Boys-leden dus bin nenkort vanzelf zouden komen. Hij hielp het direct de wereld uit. „De Boys kan nog jaren vooruit. Het probleem is dat we zelf met onder bezetting kampen. Want luid roe pen lang de zijlijn is aantrekkelijker dan zelf te gaan besturen." Bestuurder Joop Koning bevestig de dat hij steeds meer moeite heeft de drie seniorenteams bezet te krijgen. „Het wordt bijna onmo gelijk. Ik moet de spelers zaterdag avond uit alle hoeken vandaan halen. Als er niet vijf jongens van de Boys waren overgestapt, had ik het niet geweten." vorm terug. „Toen ging ik in korte tijd een stuk sneller. Dit Neder lands kampioenschap betekent een flinke ruggesteun voor in Ber lijn." Op 21 september vertegen woordigt Arco Nederland op de hele marathon in de Duitse hoofd stad, waar de internationale top van de partij zal zijn. Wind Van de 25 wheelers in Lisse, wa ren er zo'n vijf die kans maakten voor de nationale titel. Op het as falt was de wind gedurende de ruim 21 kilometers een zware te genstander. Arco reed zich kort na de start samen met Iwan van Bre men en Ronald van Reden los van het peloton. „De omstandigheden VERDER XT Wheeler Arco de Graaf behaalde zondag een gouden plak Jeugd Bij de jeugdafdeling kampt SVT eveneens met problemen. „We Lees verder pagina 5 Een bijzonder vliegtuig trok vrijdag en zaterdag de aan dacht in Eierland. Het was een tweemotorige De Havil- land Mosquito, een jachtbom menwerper die' eind jaren dertig werd ontwikkeld en in de oorlog een geducht wapen vormde. De Mosquito was vermaard om zijn topsnelheid van ruim dan 600 kilometer per uur, maar nog meer omdat hij vrijwel helemaal van hout was gemaakt. Er zijn er ongeveer 700 ge bouwd, maar op de hele we reld is er nu nog maar één in vliegwaardige staat. Dit toestel, eigendom van het be drijf British Aerospace, stak vrijdag vanuit Chester m En geland de Noordzee over om deel te nemen aan een vlieg- show in Lelystad war er was genoeg tijd om tevoren een bezoek aan Texel te brengen, op uitnodiging van de luch thavendirectie die hetzelfde toestel ook had ontvangen bij de laatste airshow. Aan de stuurknuppel zat John Da- vies, testpiloot van British Ae rospace. Deze is niet alleen bezeten van vliegen, maar ook van de triathlonsport. Hij houdt zijn konditie op peil door rondjes te rennen om de luchthavens die hij beroeps halve bezoekt. Na aankomst op Texel liep Davies in hoog tempo drie keer rond het vliegveld. Zaterdag om half drie Ifoto) vertrok de Mosqui to met brullende motoren richting Lelystad en draaide laagvliegend nog een rondje als afscheid. Dat veroorzaakte direct een boos telefoontje van een bewoner van de Hoofdweg, die nogal was ge schrokken van het lawaai.... (Foto Harry de Graaf) Vrijdagmiddag deed zich op de Elemert een aanrijding voor waar bij een personenauto en een vrachtwagen werden bescha- digd.De personenauto, bestuurd door een 54-jarige man uit De Cocksdorp, zou de aanvankelijk stilstaande vrachtwagen (be stuurd door een 36-jarige man uit Apeldoorn) passeren. Op dat mo ment begon de vrachtauto te rij den en week naar links uit, waardoor beide auto's elkaar schampten. De vakantiedrukte neemt steeds verder af, zo blijkt uit de jongste vervoerscijfers van Teso. Afgelo pen weekend daalde het saldo auto's van niet-ingezetenen tot 4051. In vergelijking met vorig jaar blijft het aantal toeristen lager, want toen waren het er in hetzelf de weekend nog 5555. Niettemin beleefde Teso een druk weekend. Vooral vrijdag, toen aan de Texelse kant van het Marsdiep de wachttijd opliep tot 1 Vi uur. In het begin van de middag konden de twee dubbeldekkers het aan bod weer de baas. Zaterdagoch tend moest een deel van de vertrekkende automobilisten een afvaart geduld hebben. Van Den Helder naar Texel zette Teso 5641 auto's over (in 1993 5588) en in de omgekeerde richting 6837 ('93: 6452). waren zwaar, maar doordat we goed samenwerkten en elkaar goed afwisselden, bleven we toch op een minuut voorsprong." Na de succesvolle ontsnap pingspoging die Arco tegen wind waagde, probeerde Van Bremen de Texelaar nog terug te halen. „Maar het gaatje dat ik kon slaan was nèt groot genoeg om de voor sprong te behouden, zodat ik als eerste door de finish kon." Arco's eindtijd bedroeg 54. 37 minuten. Tegen een 24-jarige man uit Den Burg werd zondagmiddag proces verbaal opgemaakt, omdat zijn auto gebreken vertoonde (zoals defecten aan remlicht en richtin gaanwijzer) en omdat het getoon de kentekenbewijs deel lil niet bij de wagen hoorde. De politie heeft donderdag proces verbaal opgemaakt tegen een 42-jarige man die in de buurt van de Pontweg bij Den Burg een vuur stookte. De man verbrandde afgedankte gaasbakken en ander afval waar onder autobanden. Daarbij ont stond een inktzwarte rookkolom, die de aandacht van de politie trok. I M ADVERTENTIE Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant de DYMO 1000 de compacte portable labelmaker-fblder van <fe/t%PRESENT. 1 Boek- en kantoorboekhandel Langeveld en de Roov r-v I Parkstraat 10. Den Burg PJl\\ Telefoon 02220 - 62610 Fax 02220 - 14111 I.M. ADVERTENTIE GOUD pakje 250 gram van 249 voor Zie voor meer aanbiedingen onze advertentie op pagina 4 I.M. ADVERTENTIE Deze adv. is op z'n kop geplaatst. :»ba jaq ijn jaquiy afiuia|>| i :ua6ep>|ja« do 'Joy u,z do p/qj&m op iaz

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1