3n REKEN NU BIJ ONS OP EXTRA Haal meer uitje studiebeurs met Easy Money De mahelaa bieden aan: 6 GEMEENTE TEXEL 0- 1 VOLVO 460 Zaterdag 17 september V g,"A X TEXELSE COURANT lexelaartjes DE KOOG AUDIRE BV hoortoestellen specialisten Dhr. C. Oosterhof SCHOOL BOEKEN AUTOBEDRIJF D. NAGY, Ruigendijk 2, De Koog, tel. 02220-175 67. Dat zie ik wel zitten Div. artikelen „zonnig'' afgeprijsd is daarop uw antwoord? GASOLIE PETROLEUM DIESELOLIE Rabobank. Aangenaam. <4 TEXELSE MOSSELEN Wegens omstandighed te koop GARAGE GRISNI Eelman Van Heerw Rabobank Texel Daar moet elke Texelaar bij zijn! VRIJDAG 2 SEPTEMBER 1994 INLEVEREN: maandag vóór 10.00 uur en woens dag vóór 17 00 uur KOSTEN: f7 05 tot en met 3 regels. Per regel meer f2,35 (incl. btw) Tropical Sea Festival. Vrij dag 2 en zaterdag 3 sept. Te koop: aardappelen Amazone (ook grote maat). Kuip, Nieuwlander- weg 36. Als de zon verstek laat gaan, heeft Combi Brou wer een voordelige zonne hemel! Combi Brouwer, tel 12294 Vakantie? „Laat ons uw telefoon aannemen." Wij nemen aan met uw naam. Interline, tel. 02152 - 49494 Bluesfestival Texel, 14, 15, 16 oktober. Stickers en posters verkrijgbaar in den Grooten Slock. Nu te koop: pruimen, reine Victoria. Woensd.midd. en zaterd. (min. 3 kg). Bezor- gén. L. Huisman, Fruit- kwekerij De Veen, tel. 12203. De leerlingen van de as.g. „De Hoge Berg" kunnen hun bestelde schoolboe ken afhalen bij Nauta Boek, tel. 12495. De twee paardjes kleding; voor werk-, kinder- en vrij- etijdskleding. Schilderweg 251, Oudeschild Blusmiddelen Service Texel voor de jaarlijkse controle van al uw brand blussers en voor verkoop van SAVAL brandblusma- terieel Tel. 15680/16545. te huur in de DORPSSTRAAT: WINKELUNITS van 100 m2 evt. met bovenwoning De locatie leent zich bij uitstek voor de verkoop van kleding, bloe men, sieraden, bijouterieën en versprodukten Oplevering: Voorjaar 1995 Inlichtingen Tel. 020-6680027 Fax 020-6632963 Vakantie vanaf 9 t/m 24 september Bij dringende gevallen bellen. 02230 - 18578. De leerlingen van o.s.g. „De Hoge- berg" kunnen hun bestelde school boeken afhalen bij Nauta Boek', tel. 12495. Zelf een rijsttafel maken, kijk eerst eens bij de Kippeboet voor de juiste kruiden en sauzen oude kaas 1 kilo HO,95 Amsterdamse zure bommen per stuk f 1,25 Weverstraat 39 Den Burg Telefoon: 14757 GEMEENTE TEXEL Burgemeester en wethouders zijn van plan mid dels artikel 18a van de W.R.O. medewerking te verlenen aan een melding bouwvoornemen van: ■J. Knippenberg te De Cocksdorp voor het plaatsen van een berging aan de Vuurtorenweg 178 te De Cocksdorp. Tevens zijn burgemeester en wethouders van plan vooruit te lopen op de vaststelling van een uitwerkingsplan door toepassing te geven aan ar tikel 16 van de voorschriften van het bestem mingsplan „Buitengebied". Deze bepaling wordt toegepast op de bouwplannen van; J.J. Nijp voor het vergroten van een zomerhuis aan de Cali- formëweg 200 te De Koog, J.H. Schutte voor het vergroten van een zomerhuis aan de Slufterweg 46 te De Cocksdorp. De bouw- en situatietekeningen liggen vanaf 5 september 1994 gedurende twee weken voor eenieder ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Or dening en Volkshuisvesting (kamer 0.12) van de gemeentesecretarie. Eventuele bedenkingen te gen bovenbedoelde bouwplannen kunnen gedu rende de termijn van ter inzagelegging schriftelijk aan burgemeester en wethouders kenbaar wor den gemaakt. GEMEENTE TEXEL Ontwerp-jaarprogramma sociaal-culturele activiteiten Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf 2 september tot en met 18 september 1994 ter visie ligt: Het ontwerp-jaarprogramma sociaal-culturele activiteiten voor het jaar 1995 in de gemeente Texel. Het ontwerp ligt ter visie op de afdeling Welzijn, bureau Cultuur. Op de afdeling kunt u nadere informatie over het ontwerp-jaarprogramma inwinnen. Gedurende de ter visie ligging is het voor betrok kenen mogelijk schriftelijk commentaar op het ontwerp-jaarprogramma in te dienen bij burge meester en wethouders. GEMEENTE TEXEL Tegemoetkoming reiskosten van en naar waddeneilanden voor studerenden („Teso-snip") Voor deze tegemoetkoming komen diegenen in aanmerking die: - recht hebben op studiefinanciering uit hoofde van hoofdstuk II van de Wet op de Studiefinan ciering (W.S.F.); - die geen onderwijs volgen op een van de wad deneilanden; - en van wie de ouder(s) bij een van de wadden gemeenten als woonachtig is ingeschreven. Aanvraagformulieren voor deze tegemoetkoming kunnen vanaf maandag 29 augustus in het ge meentehuis, bij de balie, worden opgehaald. De volledig ingevulde formulieren kunnen tot uiterlijk 14 oktober 1994 ingeleverd worden bij bureau Onderwijs, kamer 1.07. Een kopie van de O.V. jaarkaart die geldt van 1 november 1993 tot en met 31 oktober 1994 dient bijgevoegd te worden. Formulieren die na 14 oktober 1994 ingeleverd zijn, worden niet meer in behandeling genomen. GEMEENTE TEXEL Tot en met 12 september aanstaande wordt het spreekuur van wethouder Poster waargenomen door mevr. N. Eelman-v. 't Veer. GEMEENTE TEXEL Adressering post gemeentehuis Door een andere werkwijze van de PTT wordt de post, welke geadresseerd is aan Groeneplaats 1 een dag later bezorgd. Wilt u uw post zo snel mogelijk te bestemder plaatse hebben, dan kunt u deze het best adres seren aan Postbus 200, 1790 AE Den Burg. De aanschaf van een nieuwe Citroen AX, ZX of Xantia is tijdelijk wel heel aantrekkelijk. Zo zit er op alle modellen een financienngsaanbod. U kunt kiezen uit uitgestelde betaling tot 1 septem ber '95 of een financiering tegen slechts 5,9%*. Uw voor deel kan zo oplopen tot zo'n f 2.000,- op de AX, zo'n f 2.700,- op de ZX en zo'n f 3.400,- op de Xantia. Maar we hebben nog meer voordeel voor u in petto. MET GRATIS CASCO-VERZEKERING MAX. VOORDEEL CITROEN AX F 5.000,- MET PRESTIGE-PAKKET De Citroen AX Volcane (f 22.695,-) met Sport-pakket dorpelverbreders, wielkuiplijsten, exclusieve stalen velgen, sportieve bumper met geïntegreerde mist lampen vóór, sportstuur, gedeel telijk met velours beklede sportstoelen. AX Volcane voordeel uitstel van betaling óf f 1 500,-/ financiering met 5,9% f 2.000,- 1 jaar grabs casco-verzekering f 1.500,- De Citroen AX First Impression (vanaf f 22 590,-) met Luxe pakket: lichtmetalen velgen, gebnt glas, metallic lak en een zonnedak. AX First Impression voordeel Luxe-pakket f 1.500,- uitstel van betaling óf f 1.500,-/ financiering met 5,9% f2 000,- 1 jaar grabs casco-verzekering f 1.500,- i max. totaal voordeel f 3.500,- max. totaal voordeel f 5.000,- De Citroën ZX Reflex 1.4i (vanaf De Citroën ZX Avantage 1.4i MAX. VOORDEEL CITROËN ZX F 4.41 O,- MET TIJDELIJKE PRIJSVERLAGING f 28.110,-) met Presbge-pakket- stuurbekrachtiging, centrale porbervergrendeling en gebnt glas Lw.v. f 2.250,-. U betaalt slechts f 750,-. ZX Reflex 1.4i voordeel Presbge-pakket f 1.500,- uitstel van betaling óf f 2.100,-/ financiering met 5,9% f 2.700,- (vanaf f 29.770,-) met Presbge- pakket. stuurbekrachbging, centrale jx>rbervergrendeling met afstandsbediening, elektrisch bedienbare ramen vóór, elek trisch verstelbare rcchterbuiten- spiegel en metallic lak t.w.v. f 2.960,-. U betaalt slechts f 1.250,- ZX Avantage 1.4i voordeel Presbge-pakket f 1.710,- uitstel van betaling óf f 2.100,-/ financiering met 5,9% f2.700,- max. totaal voordeel f 4.200,- max. totaal voordeel f 4.410,- De Citroën Xanba levert standaard extra rijgenot door zijn stuurbc- krachtging en het befaamde veersystecm dat een zowel ongekend comfortabele als veilige wegligging garandeert. Tijdelijk verhoogt Citroën dit rijplezier door een pnjsverlaging van maximaal f 2.280,- afhankelijk van het model**. U rijdt dus al Citroën Xanba vanaf f 36 990,- MAX. VOORDEEL CITROËN XANTIA F 5.680,- Xantia prijsverlaging uitstel van betaling óf financiering met 5,9% voordeel f 2.280. f2.780,-/ f3.400,- max. totaal voordeel f5.680,- BIJZONDER CITROEN CITROËN AFGEBEELD AX VOLCANE 1 1. ZX REFLEX 1.41 EN XANTIA. AANBIEDINGEN GELDIG VAN 22-08-94 TOT 1 10-94 KENTEKENREGISTRATIE VÓÓR 15-10-94 'MAX KREDIETSOM CITROEN AX F 10.000. CITROEN IX F 15 000,CITROEN XANTIA F 20 000. FINANCIERING TEGEN 5 9% EFFECTIEVE JAARRENTE OVER 24. 36, 48 OF 60 MAANDEN 0 0 V 0E GEBRUIKELIJKE BETAALPLANV00RWAAR0EN VAN ClTROÊN FINANCIERING NE0ERLAN0, AANGESLOTEN 8U HET BKR TE TIEL 'XANTIA PRUSVERLAGING GELDT NIET VOOR DE TURBO 0 EN 16V PRIJZEN INCL BTW, EXCl. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN INCL. 3 JAAR CITROEN ASSISTANCE EN 6 JAAR CARROSSERIEGARANTIE WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN Let op de „gele" prijskaartjes KAMPEERCENTRUM Spinbaan 14 - Den Burg - 13163 Theodorahoeve verzorgt voor ieder (aanstaand) paar een onvergetelijke receptie. Daar kun je geen nee tegen zeggen. voor reserveringen cn/of informatie Kogerstraat 26 Den Burg Tel: 02220 - 12328 De goedkoopste Van der Vis TEL. 12356 De goedkoopste Hotel - Bar - Bistro Terras Üi.l.l.UiihhHNimiiKj» WEEKMENU Meloen met gerookte lamsham Heldere ossestaartbouillon Visduo: gepocheerde zalm en gebakken zeeduivel, geserveerd met een lichte witte wijnsaus Uitgebr. Garnituur en Saladebuffet Dessert: Coupe Florida f 44,50 p.p. Keuken dagelijks geopend. Herenstraat 12, Den Hoorn, Tel. 02220 - 19228 Wil en Thea van Hintum Je studiebeurs is niet direct rente' Bovendien krij$r je als een vetpot. Daarom is een houder van een Studentcn- Studentenrekenino bij de Raho- rekenina elk jaar de nieuwe bank altijd gratis. Dus met editie v an het Easv Monev kor- ^ratis Europas, tinosboek. dao Ook nu gratis cn tot 50% direct reke- ting op CD's, nmoaischnft bioscopcp, zodra studie- kleding,restau- beurs binnen is. En wat dacht rants, eetcafés, reizen en no^ je van rood staan tot maximaal veel meer. Ga snel naar je ƒ2.000,- tegen voordelige Rabobank Rabobank 9 O Kikkertstraat 19, 1795 AA De Cocksi telefoon 02220-16547. Elk weekend, onbeperkt met sausjes, stokbrood en salade bouwjaar 1990 metallic lak L.M. velgen radio/cassette mistlampen electrische ramen stuurbekrachtiging BERNHARDLAAN 170, DEN BURG V l 10 )e de id' Een vrijstaande recreatiebungj (Grensvveg 238 nabij Den Burg) met 291 nv en bijgelegen eigen grond en eigen parkeetfö n bungalowpark Gortersmient. De indeling: Hal/entrcc, badkamer met dou toilet, woonkamer met plavuizen vloer a haard, schuifpui naar zonneterras met glazea scherm en open haard; open keuken en Hardhouten trap naar verdieping met tww kamers. De bungalows is voorzien van een aarc CV-installatie. Oplevering onder de lust en van de lopende seizocnvcrhuur. De over de koopsom te betalen btw kan won1p gevorderd De vraagprijs is 250.000,- k.k exclx inclusief inventaris. die makelaars in onroerend goe Weverstraat 94 1791 AG Den telefoon 02220- 13555 fa rcxeide wol OldcXH&HÓUf SaciA Promotion Special KJc&x "2/. &ctma* dulAtcdivpt Zuud SddtH (Zatcióuf Siextrruuucxci Sommc Op 17 september van 10 tot 22 uur laten de ondernemers van Oude schild zien wat ze in hun mars hebben tijdens een presentatiebeurs in de grote loods van RAB, ingang Schilderweg/Vlamkast. Interessant en gezellig voor iedereen, want ook aan de kinderen is gedacht. Hartelijk welkom! Presentatiebeurs Oudeschilder ondernemers Dm JeeMM* ot Um*** 1/04$» 7vuap* 1/m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 6