Spelers en scheidsrechters moeten sport schoner maken" X ADVERTEREN Zaalvoetbal-slachtoffer waarschuwt: ituif en ruilbeurs Igd v.v. Texel '94 „Gouden Boltje" heeft alles onder controle IN DE NAJAARSSPECIALS LEVERT GEWELDIG VOORDEK OP! - Sport TEXELSE y coURANT Selinger en Boudrie even op het eiland Tennis in De Koog Wegwerkzaamheden Reageer vóór 14 september Informatie: Texelse Courant Bramen plukken mag weer Morgen weer wandelen om Texel GVT hervat lessen turnen en jazz Gemeente geeft ZDH-veld vrij Atletiek-trainingen Tafeltennis Kankerbestrijding jubileert met boek VRIJDAG 2 SEPTEMBER 1994 Kranenburg Eigenlijk is zaalvoetbal een sport die je bij wijze van spreken kunt volhouden tot je honderdste.' n Kranenburg zal voorlo- van de partij zijn in het Texelse zaalvoetbalsei- it vanavond in sporthal ioegen begint. De speler )e Koog 2 raakte ruim een geleden ernstig gebles- vaeen botsing met een te- der. Nog steeds idt hij hinder van de ge- laarvan. Het voorval zette I arige aanvaller aan het Als spelers en scheids- op dezelfde voet door- n er méér slachtoffers, len nu goede afspraken gemaakt om de sport Ie maken." I/ar/ 1994. De Koog 2 fcl belangrijke competitie duel tegen Texel 2, dat in de strijd om het kampioenschap slechts twee punten voor staat. Na een 2-0 achterstand bij rust, neemt De Koog een 3-2 voorsprong. Dan, diep in de tweede helft, krijgt Jaap van Kranenburg de bal. Van eigen helft rukt hij op, wijkt op volle snelheid uit voor een tegenspeler en haalt uit voor een schot. In een uiterste poging het schot te be lemmeren loopt de Texel-speler hem van de bal. Het volgende mo ment ligt hij tegen de muur van de sporthal, gewond aan gezicht en arm. Per ambulance en extra boot wordt hij naar het ziekenhuis over gebracht. De wedstrijd wordt gestaakt. Nu, zeven maanden later, is Van Kranenburg nog verre van her- (Foto Frans Hopmonl steld. Vooral zijn gezicht is gete kend. Hij belandde met zijn rechteroor hard tegen de muur, waardoor een gelaatszenuw knap te. Hierdoor trok zijn mond scheef, kon hij niet meer met de ogen knipperen en werd hij aan één kant doof. In het VU-ziekenhuis te Amsterdam werd de getroffen ze nuw verlengd. Langzaam, heel langzaam, herstellen de functies zich. „Eerst werkte de traanbuis niet meer, waardoor ik van even tv kijken al moe werd. Nu heb ik wel weer traanvocht, maar kan nog niet knipperen. Eén oog blijft 's nachts open staan. Mijn mond trekt bij, dat komt wel weer goed. Ik zie het wekelijks vooruit gaan; 's avonds voel ik tintelingen in mijn gelaat, da's een goed teken." De zaalvoetballer vreest dat de doofheid blijvend is. „De werking van de zenuw richt zich momen teel op het oog en m'n gelaat. Mijn gehoor gaat met vooruit." Het on geval had nog erger gekund, want met een arm wist hij de klap nog enigszins op te vangen. Zijn gebro ken ledemaat werd tot overmaat van ramp eerst verkeerd gezet in Den Helder. „Er zit nu een plaat in van twaalf centimeter. Maar vol gens de arts wordt de arm weer honderd procent." Talrijke reacties betekenden tij dens zijn revalidatie een fijne rug gesteun. „Ik heb ontiegelijk veel bezoek en kaarten gehad, ook van voetballers van vorige clubs. Dat deed me veel goed en heeft me geholpen me weer onder de men sen te vertonen. Ik heb er geen moeite mee, ik ben alleen wat stil ler." „Belangstelling" Wat hem echter erg dwars zit, is dat hij niets meer heeft vernomen van de speler met wie hij in bot sing kwam. „Ik wil hem bedanken voor de enorme belangstelling die hij heeft getoond na mijn onge luk", zegt Van Kranenburg cy nisch. „Ik heb hem nog nooit gezien, en nu hoeft het niet meer na zoveel maanden. Het ongeval was in mijn ogen geen kwade op zet, maar nu ik niets van hem hoor, begin ik daaraan toch te twij felen." Werken op de camping van zijn moeder, „Bregkoog", waar hij be heerder is, is uit den boze. „Af en toe heb ik duizelingen. Alleen rust helpt, ik doe weinig anders dan rustig wat wandelen." Van Kra nenburg wil echter geen klaag zang aanheffen. „Het is niet rrwjn bedoeling er een huilverhaal van te maken." Evenmin wil hij het zaal voetbal in discrediet brengen, want de sport gaat hem aan het hart. Juist dóarom doet hij zijn oproep. „Zelf speel ik al ruim vijftien jaar zaalvoetbal, maar nooit heb ik wat gemankeerd. Het Texelse zaalvoet bal was ten opzichte van de over kant altijd al anders; hier werd en wordt niet gauw gefloten voor lij felijk contact, hoewel dat volgens de regels verboden is. De laatste drie jaar heb ik het spel ruwer zien worden. Duwen en trekken, het loopt de spuigaten uit." Voorzetjes 10 Februari 1994 was het diepte punt. Hoewel Jaap van Kranen burg vindt dat zijn blessure een extreme uitzondering is, vreest hij dat er meer brokken zullen vallen. Zijn oproep om er iets aan te doen, komt recht uit zijn hart. „Scheids rechters en spelers, doe er iets aan, zodat wat er met mij is ge beurd, niet meer kan voorkomen!" De Koger pechvogel geeft alvast een paar voorzetjes. „In elk geval zouden de scheidsrechters stren ger moeten fluiten. Een gast hier op de camping, die zelf in de zaal fluit, zei me: als ik op Texel de wedstrijden zou leiden, zou er bij na niemand meer binnen de lijnen staan... Er moet worden opgetre den tegen lichamelijk contact.sWie opzettelijk een tegenstander blok keert moet een tijdstraf van twee minuten krijgen. Vooral aanvallers moeten in bescherming worden genomen. Ook zogenaamd lichte overtredingen, zoals het uit balans brengen van een speler, waardoor een aanvalskans verloren gaat, verdienen een tijdstraf. Spelbe derf, zoals het wegtrappen van de bal om tijd te winnen, wekt grote ergernis op, maar blijft vaak on bestraft." Afspraken Van Kranenburg erkent dat meer zelfbeheersing van spelers even eens gewenst is. Leidt strenger fluiten niet juist tot méér irritatie? „Ik denk dat je veel kunt voorko men door aan het begin van het seizoen goede afspraken te ma ken. De spelers zullen dan reke ning moeten houden met de nieuwe instructies. Een kwestie van wennen. Ik snap niet waarom de spelers, zelfs in de lagere klas sen, er zo hard in vliegen. Als je gewoon lekker zaalvoetbalt, kun je deze sport bij wijze van spreken volhouden tot je honderdste." '8 wordt voor nieuwe leden :ifn 7 jaar en de F'jes van 116.00 uur een voetbal- jshouden op het terrein Tixel '94. Tevens is er dan L ilbeurs voor voetbal- uw aan te melden jeugd- llen de eerste nieuwe le- van de fusieclub, die iweek is ontstaan uit s.v. fexelse Boys. ie voetbalinstuif kunnen x talenten kennis maken «oetballen. Onder leiding wordt een circuit met eenvoudige voetbalspelletjes afgewerkt en ontvangt men aan het einde een voetbaldiploma. Voor drinken en een traktatie wordt gezorgd. Nieuwe jeugdleden kunnen vrijblij vend met de voetbalsport ken nismaken, de eerste twee maan den weten de kinderen meestal wel of ze willen blijven voetballen. Jeugdleden ouder dan zeven jaar kunnen zaterdag, meedoen aan de oefenwedstrijden. Voor informatie hierover kan men terecht bij: Jan Raven, tel. 12334 of Henk Pen- nings sr., tel. 15761. Hier kunnen ook nieuwe jeugdleden worden aangemeld. Dat is tevens mogelijk zaterdag in de kantine. Ruilbeurs Texel '94 hoüdt gelijktijdig een ruil beurs voor voetbalschoenen. Jeugdleden van de nieuwe fusie club worden in de gelegenheid gesteld hun voetbalschoenen om te ruilen, indien men zelf een paar inlevert kan men deze gratis om ruilen tegen een ander paar. Heeft men geen voetbalschoenen in te ruilen dan betaalt men 710,- voor een paar gebruikte „kicksen". Aan de ouders wordt gevraagd om ou de voetbalschoenen zoveel moge lijk in te leveren. De ruilbeurs wordt gehouden van 14.00 tot 16.00 uur tijdens de voetbalinstuif in de kantine van Texel '94. Oefenwedstrijden Zaterdag 3 september 11.00 u- Texel '94 meisjes-Texel '94 C2; 11.30 u Texel '94 C3-Texel '94 Cl; 12.00 u.Texel '94 meisjes-Texel '94 Cl; 12.30 u. Texel '94 C3-Texel '94 C2; 13.00 u Texel '94 meisjes-Texel '94 C3; 13.30 u. Texel '94 C1-Texel '94 C2. 11.00 u. Texel '94 E3-Texel '94 E4; 12.00 u. Texel '94 D3-Texel '94 D4; 14.30 u. Texel '94 81-Texel '94 B2. Zondag 4 september 12 00 u. Texel '94 A1-Texel '94 A2. Trainingen Alle trainingen zijn op het trai ningsveld van s.v. Texel, tenzij an ders aangegeven. Maandag: 17.00 u. tot 18.30 u. B2; 18.30 u tot 20.00 u. B1. Dinsdag: 16.15 u. tot 17.45 u. Dl en D2 veld Tex. Boys; 17 15 u. tot 18.44 u. Cl; 16.30 u tot 17.15 uur C3, 19.00 u. tot 20.30 u. A1 en A2 veld Tex boys. Woensdag: 14.00 u tot 15.00 u. E2 en E4; 15.00 u. tot 16.00 u. El; 16.00 u. tot •tfona/ Avltal Salinger demonstreert de service. (Foto Gerard TimmermanI Oud-volleybalinternationals Avital Selinger en Ron Boudrie waren zaterdagmiddag even op het eiland. In vakantiepark Turkse Tent verzorgden de topspelers een volleybalclinic voor de cam- pinggasten. De Turkse Tent is een echte volley balcamping, aldus assistent bedrijfsleider Janneke Goénga. „Elke maandag houden we op de velden hier volleybalwedstrijden waaraan gemiddeld zo'n 25 tot 30 teams meedoen. Volleybal is een heel toegankelijke sport." De komst van spelverdeler Selinger en aanvaller Boudrie, die onder nummer 9 en 5 in het nationale team speelden, was vooral te dan ken aan volleyballiefhebber Henk Priem, directielid van Euroase dat verspreid in Nederland 12 cam pings heeft. Beide volleyballers hebben een grote staat van dienst. De 35-jarige Selinger, zoon van coach Arie Selinger, kwam in 1982 uit Is rael naar Nederland en behaalde samen met Boudrie, Bert Goed koop, Marco Brouwers en andere spelers Brother Martinus grote successen. Na hun actieve loopbaan legde het tweetal zich vanaf vorig jaar toe op de promotie van het volleybal. Met hun demonstraties en clinics willen ze de sport naar een hoger niveau tillen. Zaterdagmiddag maakten ze de campinggasten op speelse wijze vertrouwd met de service, het on derhands en bovenhands spelen, de smash en gaven ze tactische aanwijzingen. Tennisvereniging De Koogerslag houdt haar clubkampioenschap pen van zaterdag 3 september tot en met zondag 18 september op de banen van 't Stappeland. Tij dens deze kampioenschappen ver vallen de vaste uren van alle leden. Er is overigens volop gelegenheid om te tennissen. 17.00 u. D3 en D4; 17.00 u. tot 18.00 u C2; 19.00 u tot 20.00 u. meisjes Donderdag: 16.00 u. tot 17.00 u. F3 en F4; 17.00 u tot 18.00 u. F1 en F2; 19.00 u tot 20.30 u. A1 en A2 veld Tex. boys. Keeperstrainingen voor pupillen op maandag vanaf 16.30 uur. Kee perstraining voor junioren op don derdag vanaf 19.30 uur. Omkleden in de kleedkamers van s.v. Texel, de Boys-kleedkamers worden voor de jeugdtrainingen niet gebruikt. Dinsdag en woensdag zullen onderhouds- en reparatiewerk zaamheden worden uitgevoerd aan de Schilderweg, het gedeelte dat door het bedrijventerrein loopt. Dat betekent dat dinsdag de aan sluiting van de Heemskerckstraat op de Schilderweg is afgesloten, maar dat het verkeer, zij het moei zaam, wel de Schilderweg kan be rijden. Woensdag is de Schilderweg de hele dag tussen Heemskerckstraat en Laagwaal- derweg afgesloten voor alle ver keer. Zeer dringend „bestemmingsverkeer" is af en toe wel mogelijk in overleg met gemeentelijk opzichter W. Schreurs. Als de weersomstandig heden tegen zitten kan het alle maal nog langer duren of moet zelfs worden besloten het werk in een later stadium uit te voeren. I.M ADVERTENTIE Voetbal. De Texelse jeugdspeler Sieme Zijm heeft met AZ A1 woensdagavond met 3-1 verloren van Ajax. Een onnodige nederlaag, aldus p.r.-man Arie van Westerop. Bij rust leidde AZ nog met 1-0, maar na het uitvallen van de Alk- maarse spelverdeler sloegen de jeugdinternationals van Ajax toe. Sieme, die zich als vrije- trappenspecialist ontpopt, speel de een goede wedstrijd. De weini ge fouten die hij beging, wist hij zelf weer te herstellen. Zaterdag neemt AZ het thuis op tegen Vi tesse uit Arnhem, aanvang 14.30 uur. In De Bollekamer en De Muy is het sinds gisteren toege staan om bramen te plukken. Dat meldt Staatsbosbeheer, dat in deze natuurreservaten tijdelijk het verbod heeft op geheven om buiten de aange geven paden te wandelen. Om trekvogels genoeg rust en voedsel te kunnen bieden voor ze aan hun zware reis beginnen, blijft het verbod in de andere beschermde gebie den van kracht. In de duinen zijn ook de groe ne routes weer opengesteld. Deze wandelpaden, gemar keerd door palen met een groene kop, mogen in verband met de rust van (broed)vogels alleen in herfst en winter wor den betreden. Omdat de pa den veelal door vochtig gebied lopen, raadt Staats bosbeheer wandelaars overi gens aan laarzen te dragen. In alle vroegte gaan morgen twee- driehonderd wandelaars op pad voor de 24e Ronde om Texel. Het ruim 60 km lange „wandelrondje" is inmiddels ge sneden koek voor de organiseren de vereniging Het Gouden Boltje. „Alles is onder controle", meldt voorzitter Ben Roest desge vraagd. „Het aantal voorinschrij vingen was goed -tachtig stuks-, de weersberichten zijn niet on gunstig en wij zijn er klaar voor." Zelfs na 23 keer organiseren valt aan het draaiboek nog wat te ver beteren. „Nieuw is een tent bij de verzorgingspost op Ceres. Dat is eigenlijk de enige 'drastische' ver andering", zegt Roest. Na enig na denken schiet hem nog wat te binnen; „In Oudeschild hebben we de EHBO gescheiden van de con trolepost. De eerste hulp is nu in dorpshuis 't Skiltje, de controle blijft in De Zeven Provinciën. Vaak vallen de deelnemers daar om een uur of vijf 's middags binnen en willen ze een hapje eten. Dat hoeft dan niet meer naast het blaren prikken te gebeuren." Ook de autotelefoon, om contact op te nemen met de bagagewagen die het vervoer van spullen naar de boot verzorgt, is een noviteit. „En o ja, wat misschien ook wel leuk is te vermelden: er worden video opnamen gemaakt. De film laten we dan volgend jaar zien tijdens het 25e rondje." Vanaf maandag 5 september gaan alle lessen van Gymnastiek Vereniging Texel weer van start volgens onderstaand rooster. Nieuwe leden kunnen zich mel den bij aanvang van de les en twee weken (lessen) vrijblijvend proeven van de sfeer binnen de vereniging. Docenten zijn Nico Stoter en Yvonne Bruining. De lessen gymnastiek worden gege ven in de Beatrixzaal, de lessen jazz in de Ferrever. Rooster Maandag: 15 45-16.30 u. Meisjes 4 jaar 16.30-17 15 u Jongens 4 jaar 17.15-18.15 u. Jongens 7 jaar 18 15-19.15 u. E.T. jongens B 19.15-20.45 u. E.T jongens A 20 45-21.45 u. Dames maandag 17.30-18.30 u Jazz 7-10 jaar 18.30-19.30 u. Jazz 10-12 jaar 19.30-20.30 u. Jazz 14 jaar e.o 20 30-21.30 u. Jazz dames 2 Dinsdag: 15.45-16 30 u Peuters 3 jaar 16 30-17.30 u. Meisjes 6 jaar 17.30-18 30 u. Meisjes 8 jaar 18.30-19.30 u Meisjes 10 jaar 19 30-20.30 u. Meisjes 12 jaar 20.30-21.30 u Asp. dames 14 jaar e o Woensdag: 14 30-16 00 u. E.T. Meisjes C 16.00-17.30 u. E.T. Meisjes B 17 30-18.45 u. ET Meisjes A 18 45-20 00 u E.T. Jongens A en B 20.00-21.00 u. Springuur 19.1 5-20.15 u Jazz 12-14 jaar 20.15-21.15 u. Jazz dames 1 Donderdag: 1 5.45-16 30 u. Meisjes 5 jaar 16.30-17 30 u. Meisjes 7 jaar 17.30-18.30 u. Meisjes 9 jaar 18.30-19.30 u. Meisjes 11 jaar 19.30-20.30 u. Meisjes 13 jaar 20.30-21.30 u. Dames donderdag Vrijdag 1 5.45-16.30 u. Jongens 5 jaar 16 30-17.30 u. Jongens 6 jaar 1 7 30-18.30 u. Jongens 8-9-10 jaar 18.30-19.30 u. Jongens 11-12 jaar 19 30-20.30 u. Jongens 13-16 jaar 20.30-21.30 u E.T. meisjes A Zaterdag Vanaf 10.00 u. E.T. meisjes A en B Vanaf 10.00 u. E.T jongens A Voor informatie over lestijden en indeling: Yvonne Bruining of Nico Stoter, telefoon 15228. Als eerste vereniging van Texel mag ZDH haar voetbalveld weer bespelen. De gemeente heeft de Hoornders die toestemming gisteren verleend, nadat de vrij willigers Cees de Bruyn en Cees Slegtenhorst het veld de afgelo pen dagen intensief hadden besproeid. Daartoe moest eerst de achter het terrein liggende kolk vrijgemaakt worden van de ergste modder. ZDH kan direct profiteren van de mogelijkheid om weer op het eigen veld te spelen. In navolging van de andere Texelse verenigin gen werd dinsdag nog op de ijs baan in Den Burg geoefend (2-1 winst tegen De Koog), zaterdag speelt het eerste team „thuis" te gen een juniorenselectie van Hel der. De wedstrijd begint om 19.00 Vorig jaar trok de wandelronde bij na 300 deelnemers. Maar toen had het evenement de gebruikelij ke plaats op de kalender, in juni. De keuze voor de eerste zaterdag van september is noodgedwon gen. Het prikken van een datum hangt samen met de waterstan den. „Wegens de oversteek van de Slufter-geul moet het 's morgens om half twaalf 's laag water zijn. We zoeken dan een zaterdag, die er bij past. Liefst in juni, want vormt de Texelse ronde voor me nig wandelaar een mooie voorbe reiding op de grote wandel tochten, zoals de Vierdaagse van Nijmegen. Als we het wandelrond je later in het jaar houden, scheelt dat wel een stuk of veertig deelne mers." Morgen zal het blijken. Programma Voorde 24e wandelronde om Texel kan za terdag 3 september tussen 06.30 en 07.00 uur worden gestart vanaf het Teso- wachtlokaal op veerhaven 't Horntje. Het lokaal is open vanaf 06.00 uur. Minimum leeftijd om mee te lopen is 16 jaar De snel heid moet tussen 5 en 71/* km/u liggen. Er zijn drie verplichte controleposten, bij paal 17 („Ome Joop"), het Torenpaviljoen en De Zeven Provinciën. Het inschrijfgeld be draagt f12,50, waarvoor men onderweg koffie krijgt en na afloop een fraaie herin nering. Voor verdere informatie: Ben Roest. tel. 14451, of Hennie van Heer waarden, tel. 13087. De leden van Atletiek Vereniging Texel kunnen vanaf komende week weer volop aan de bak. De vrouwen zijn als eerste aan de beurt. Op dinsdag werken zij in de Dennen aan hun conditie, ledereen die al wat loopervaring heeft of na een rustperiode weer wil begin nen, is welkom. Om 13.45 uur wordt verzameld op het Turfveld. Voor informatie kan 's middags en 's avonds naar Coby Bakelaar wor den gebeld tel. 13843. De senior- en jeugdleden zullen dit seizoen op de nieuwe atletiekbaan trainen. Volgens de verwachtin gen wordt daarmee over een paar weken een begin gemaakt. Zolang de baan nog niet open is, wordt gebruik gemaakt van het terrein van de (voormalige) Texelse Boys. Woensdag trainen om 18.30 uur de senioren. De jeugd traint dit seizoen op vrij dag onder leiding van Marcel Ver beek, die als leraar lichamelijke opvoeding aan de OSG is verbon den. Aanvang: 18.30 uur. De trai ning duurt ongeveer een uur. Geïnteresseerden zijn welkom om vrijblijvend een paar keer mee te draaien. Inlichtingen: Dirk Ooster hof, tel. 22198. Op vrijdag om 19.00 uur is er een training onder leiding van Cees Timmer. Deze is vooral bedoeld voor mensen die al „voor zichzelf" lopen - of dat van plan zijn -, maar daarnaast behoefte hebben aan advies en begeleiding. De Atletiek Vereniging biedt deze service. Vrij blijvend kan iedereen drie maan den meetrainen. Men hoeft geen lid te worden, maar voor deze pe riode wordt wél een vergoeding van f30,- gevraagd. Bij genoeg animo bestaat het plan om door te trainen voor de halve marathon van De Waal, die begin maart 1995 wor.dt gelopen. Tafeltennisvereniging Tetak begint donderdag a.s. weer met de trai ning in zaal De Ferrever in Den Burg. De jeugd oefent van 18.30 tot 19.45 uuur en de senioren van 19.45 tot 21.30 uur. Mensen die geen lid zijn kunnen drie avonden vrijblijvend een balletje komen slaan. Daarna kunnen ze beslissen of ze lid willen worden. Voor meer informatie: Lieuwe van der Veen, tel. 16395. Vrijwilligers van de Kankerbestrij ding gaan in de week van 12 tot 17 september de Texelse deuren langs. Het thema van dit jaar is: „De Nederlandse Kankerbestrij ding is er voor iedereen, voor jong en oud." De organisatie hoopt dat alle honderd vrijwilligers zich weer belangeloos willen inzetten voor de oranisatie die dit jaar 45 jaar bestaat. Ter ere van dit jubileum geeft de KWF het boekje „Kanker, zit dat zo.." uit. Hiermee hoopt de organisatie misverstanden over de ziekte uit de weg te ruimen. De in houd geeft een wetenschappelijke kijk op alle verhalen die de ronde doen. Het boekje kost 14,50, waarvan een rijksdaalder voor het KWF is bestemd. De uitgave is te koop bij Nauta Boek en Het Open Boek.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 7