ïchipper Nol zeilt en zingt verder I I SS* Geknipg></ I fr v Max-actie op 11 oktober familieberichten Texelaartjes TEXELSECOURANT" Gewond erkend keurings- Ing. JAN DUIN MAKELAARDIJ DINSDAG 6 SEPTEMBER 1994 Ihoud van zeilen en zingen, lis mijn leven", zegt Nol Bruul I uit Den Helder, schipper- nar van de traditionele zeil- Grote Jager". In samen- gig met het Maritiem en ■smuseum maakte hij ook Ijlgelopen zomer dagelijks len op de Waddenzee. Daar- voorzag hij blijkbaar in een jgfte. Donderdag registreerde Ijl 400e passagier van dit lijkt niet veel in vergelijking lie vele honderden passa gio meegaan met de grotere an zoals de TX 10, TX 27 Rival. Maar wat schipper I doet, is kleinschalig en Lmd voor fijnproevers. Met ■nog geen elf meter lange Snik kunnen niet meer ■tien passagiers mee en die ■in ook nog tenminste 12 |oud zijn in verband met de aid. ■mschaligheid draagt echter bij aan de sfeer. Al gauw Bat verbroedering aan boord, tin de hand gewerkt door de ntische zelfgeschreven zee- liedjes die Nol met gitaarbe- Hng over het water laat en. De zeiltochten met Nol en welkome uitbreiding van itische mogelijkheden ge- Aanvankelijk zou Bruul, die altijd wordt geassisteerd door zijn mee zingende echtgenote Geeske, zijn tochten vanuit zijn woon- en ge boorteplaats houden. De gemeen te Den helder had zelfs al ver gunning afgegeven. Een toevallig contact met Willem Peter van der Vis van het Maritiem en Jut- tersmuseum bracht verandering in zijn plannen. De basis werd alsnog de haven van Oudeschild, die veel kleiner en sfeervoller is. Vorig jaar begon Nol pas halverwege het (re genachtige) seizoen, zodat toen na afloop het succes niet goed was te beoordelen. Dit jaar ging het veel beter en wordt het effect van de mond tot mond-reclame merkbaar. Nol maakt voor f17,50 per persoon tochten van twee uur, soms wel drie keer op een dag. Ook langere dagtochten vanuit Texel of Den Helder zijn mogelijk. Liederen Nol brengt regelmatig nieuwe lied jes, Deze zomer zat „Mijn Oude schild" in zijn hitparade. Een groot deel van het repertoire van de zei lende troubadour is vastgelegd op musicassettes die aan boord wor den verkocht. Zo komt Jan Splin ter met een beetje geluk door de winter. Nol is gauw tevreden, maar hij moet wel eten en heeft vrij hoge kosten aan onderhoud en vernieuwing van zijn fraaie scheepje, zodat er uiteindelijk wei nig overschiet. Dat kan hem wei nig schelen. Als hij maar kan zeilen en zingen. Onder zijn passagiers zijn naar verhouding veel muziek liefhebbers. Nol: „Er zijn echte apartelingen bij. Laatst had ik een operazangeres aan boord. Die zong midden op het wad Die Lusti ge Wit we. Prachtig!". De samenwerking met het mu seum (die zorgt voor reclame en verkoopt de kaartjes) bevalt prima, zodat Nol vast van plan is door te gaan vanuit Texel. De komende weken is hij nog beschikbaar; daarna wordt een zo gering aan bod van passagiers verwacht dat het niet meer loont. Uit „Condition", toonaangevend Duits tijdschrift voor beoefenaars van loop- en „Ausdauer"-sport. Texel wordt in verband met de af wisseling van het terrein, de schoonheid van de omgeving en diverse sportvoorzieningen aanbe volen als „paradijs" voor training, gecombineerd met vakantie. Jriaubs- und Trainings™«exel Die westfriesische Insel f Texel, zu Holland gehorig und von altersher als Vogelin sel be- kannt, zieht in jedem Jahr, vor lallem in der Vorbereitungs- IphaseMarz/April, ganze Heer- l.charen von Mittel- und l>angstrecklern in ihren Bann. Ideale Trainingsmöglichkei- len, die schnell durch Mund- Fzu-Mund-Propaganda bekannt wurden, lieften die grofte Insel I zu einem wahren Lauferparadies wer- ^den. Warum eigent- ^ch? Hier findet der ^streckenenthu- n£400- lometerlange breite 3STul strand lassen das Laufen nie^ eintönig werden. Man kann windgeschiitzt durch den Wald traben, oder bei Ebbe mit oder gegen den WindTempolaufe oder je nach Lust Fahrtspiele oder Minu- tenlaufe absolvieren. Wer es hart liebt, kann auf mit Heu ab- gedeckten Sandwegen in den Dünen seine Kraft erproben. 1 V. De zingende troubedour. omringd door bewonderaers. De jaarlijkse kledinginzameling „Geef Max de zak" wordt gehou den op dinsdag 11 oktober a.s. Huis aan huis op heel Texel zal vanaf 13.00 uur niet alleen afge dankte kleding maar ook schoei sel worden opgehaald ten bate van het Tesselhuus, Texelse reu mapatiënten en kinderen in Su riname. Op het publiek wordt het dringen de beroep gedaan nu al kleren en schoenen voor het goede doel uit te zoeken en deze op 11 oktober in aparte zakken aan de straat te zet ten. Net als vorig jaar zal de orga niserende Rotaryclub Texel met inzet van extra vrijwilligers de kin derschoenen sorteren en deze stu ren naar het sociaal fonds „Tori Oso" van oud-Texelse Nel Bakker in Paramaribo. De vorige zending is daar goed aangekomen en de schoenen zijn voor talloze straa tarme kinderen een uitkomst ge bleken. Een fietster uit Vlaardingen raakte vrijdagmiddag gewond aan haar gezicht door een aanrijding. Ze reed op het fietspad langs de Pontweg, maar aan de verkeerde kant van de weg. Toen ze afsloeg zag ze een tegemoetkomende bromfietser over het hoofd. Een valpartij was het gevolg. leen zeer actief en creatief leven en een lode van verstilling en rust is op 92-jarige |ftijd heengegaan onze lieve zorgzame (der, schoonmoeder, groot- en overgroot- ider Pieternella Zwanida van Goor weduwe van Cornelis Brouwer ZaandamA. Ph. M. Buis-Brouwer Santpoort: P. Z. Tigchelaar-Brouwer De Koog: F. C. Wendrich-Brouwer J. A. Wendrich kleinkinderen en achterkleinkinderen dank gaat uit naar het personeel van pleeghuis Texel voor de liefdevolle ver- fing- bleeghuis Texel, 3 september 1994. aller „Moe" is opgebaard in het „Uit- icentrum Texel" Bernhardlaan 147, Den Texel. Er is gelegenheid tot condoleren Jfscheid nemen op dinsdag 6 september 19.30 tot 20.30 uur in het uitvaart- lleraardebestelling vindt plaats op woens- ^fseptember 1994 om 11.00 uur op „Be- fplaats Westerveld", Duin en Kruidber- veg 6 te Driehuis. De stoet zal van Texel rekken met de boot van 9.00 uur. Na af- kvan de begrafenis is er gelegenheid tot ■doleren. ■espondentie-adres: Ruyslaan 25, 1796 |De Koog - Texel, tel. 02220-17855. e.T'f epK'l 11a cf Ps. 121 (gestreden en verlangend naar het einde i ons heengegaan mijn lieve vrouw, f( zorgzame moeder en oma R. Bakker-Greving echtgenote van H. Bakker -1921 9-9-1994 H. Bakker Edith en Ed Jeannette en Gillian Henk en Iris Amber Tom 5 september 1994 (slaan 61, 1796 AC De Koog. |tegrafenis zal in besloten kring plaats- (In plaats van kaarten) Jan Brouwer en Annie Hooimeyer "V vrijdag 16 september 1994 om 13.30 •"Wen in het gemeentehuis te Den Burg. awelijk wordt kerkelijk bevestigd om 'uur in de Gereformeerde kerk te »end. 'van harte welkom op de receptie van 'at 21.30 uur in het dorpshuis de Bijen- Oosterend. Jas is: Oranjestraat 14, '0 Oosterend. Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze zoon Bram 5 september 1994 Peter Johan v. Sikkeleras Karin v. Sikkeleras-Bakker Diek 4 1797 AB Den Hoorn Tel. 02220 - 19699 P.S. voor bezoek graag even bellen. Wij hebben een doch ter en zus! Gekregen op 4 september 1994 en we noemen haar Tahnee zij weegt 4100 gram Ad Guldemond Mariëtte Guldemond- Witte Rick Buytengors 96 1791 WS Den Burg Tel. 02220-10033. Wij slapen van 13.00 uur tot 15.30 uur. Een groot wonder Een jochie teer en klein Zorgt ervoor Dat wij voortaan Met z'n viertjes zijn 3 september 1994 Vanaf vandaag ben ik extra blij want ik heb er een broertje bij. En iedereen mag nu weten dat hij Jeffrey gaat heten. Wil je hem graag even zien, kom dan het liefst binnen een dag of tien. Onze trotse ouders zijn: Gerko en Nancy Praamstra Sluyscoog 22 1791 WT Den Burg. Tel. 13578 Melissa Wij zijn heel blij met de geboorte van onze dochter Fenna 3 september 1994 Zusje van Kerstin Bert en José Wit Aak 104 1771 GJ Wieringerwerf 02272-1985. Op 3 september 1994 is geboren onze lieve kleine zoon Teus Kitty Kikkert en René van Keulen Rommelpot 11 1797 RN Den Hoorn - Texel. Tel. 02220-19551/ 19296 Tijdelijk: Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam. Geboren: Spike Grant Colas Amsterdam, 4 september 1994 Joyce de Grand Marcel Dros Baindu INLEVEREN: maandag vóór 10.00 uur en woens dag vóór 17.00 uur. KOSTEN: f7.05 tot en met 3 regels. Per regel meer f2,35 (incl. btw) Sony Tri Logic Video met 5 jaar garantie - Service Center Texel 11777. Martin Karlas - dé zaak voor mensen met smaak- en in iedere prijsklasse iets te vinden. T.k.: oude vooroorlogse Ned. uniformen. Tel. 01180-13247. Verloren, omg. bioscoop, 2 wk. geleden: gouden armband, vaste schakel. Tel. 13871. Na 21.00 uur 's avonds lekker voor een borrel naar De Worsteltent. Cursus Modelleren. Crea tieve reis naar het innerlij ke o.l.v. Shamane Amara start 19 september. Open introductieavond do. 15 september om 20.00 uur plaats: White Eagle, Schil derend 19, Den Burg. Voor inf. Lisha Nelissen. Tel. 023-317138. Tegen inlevering van de 2e advertentie, 1 x gratis speelgoed lenen voor 2 weken op wo. 7/9, ma. 12/9 en wo. 14/9 van 9.00-11.00 uur. Speelo- theek Texel, d'Ouwe Ulo Den Burg. Tel. 10338. Om met J.G. van Malde- gem te spreken: „O Mensch acht u Kunsthan del Hans van der Klift." De Margriet-/Knip-, Mo decursus start. Inl. en opg. C. Broekman, tel. 16362. Te koop: studie-piano slechts f1200,-. Tel. 13223, na 17.00 uur. Te koop: Opel Kadett D, bj. '82, i.g.st., veel extra's, sportvlg., sportuitlaat, trekhaak etc. vr.pr. f3950,-, tel. 12574. Denkt u nog om de zon- nebloemvlaggen van 8 t/m 16 sept. September aanbieding: Brabantia keukentrapje van f89.50 nu f79.50. Rentenaar Oosterend, tel. 18227. Doe uw voordeel, 2 kol ven verse suikermaïs nu voor f1,95 bij De Vlier in de Hogerstraat. Wij repareren alle merken KTV, video, radio, cd, sa telliet, camera, etc. Servi ce Center Texel, 11777. Niet alleen Slufters en boerderijen, maar ook bosgezichten, bloemen en boten van Ad Blok van der Velden vindt u in de col lectie van Kunsthandel Hans van der Klift. Blues T-shïrts f25,- Rabbit Habit. SCT Satelliet - TV 11777. Wegens tijdgebrek te koop: NRPS Schimmel- merrie, (eventueel met hengstveulen). 1.46 cm. v: John Peter. M2 Dres suur en B-springen, ver- keersmak 1 jaarling merrie voskleur te ver wachten hoogte 1.56 v: Gomel OX 1e premie prov. keuring. Tel. 072-641958, tussen 19.00-20.00 uur. Wie heeft er nog Star wars speelgoed? Tel. 13456. Gevonden: Zalmrood ka tertje van 3 4 mnd. Die- renpension Slufterweg, tel. 11477. Te koop: Teso-aandeel f25,-, br. met bod o. nr. 1562 aan bur. Tex. Crt. Harlinger Courant, nieuwsblad voor het Wad dengebied en de eilanden Vlieland en Terschelling. Oplage: 6300, verschijnt dinsdags en vrijdags. On ze correspondent Dirk Kuiter verzorgt de algeme ne berichtgeving van Texel. Persberichten kunt u ook per telefax verzen den naar 02220-18737. Adres: Mulderstraat 12, 1794 AB Oosterend. Tel. 02220-18876, telefax: 02220-18737. Kinderspijkerbroeken mt. 116-176 vanaf f39,95. Rabbit Habit. Te koop gevraagd: gebr. houten stapelbed tel. 19426 vragen naar Geertje Decoders voor RTL4 en RTL5 - Service Center Texel 11777. Grote, sappige Reine Vic toria pruimen te koop. Te vens voordelige jamprui- men. Kees Keyser fruitbe- drijf Molenbuurt. Verkoop: 13.30-18.00 uur. Café Chantant in De Kar- seboom gaat overwinte ren. V.a. 30 september weer vrijdagavond om 21.00 uur. Nu nog op don derdagavond. De familie Vlaming e.a. hartelijk dank voor de gezellige avond en allemaal tot ziens, Frans en Lies. Voor ieder gezinslid iets lekkers bij De Worsteltent. Houd hem in de gaten' De aktiekrant van de Vlier valt bij u in de bus. Ook gratis verkrijgbaar in de winkel. Het is rond, het wordt van rood naar wit en als je het lang kookt hou je pap over. Natuurlijk lekkere biologische piepers van St. Donatus op Texel te koop. Ecover, een prima af- wasmiddel voor een prima prijs bij De Vlier in de Ho gerstraat. Al die leuke stoffen gezien In de knipmode en de knippie? Ruiten voor over hemden en Gilet man telstoffen voor kinder- jassen. Polar Fleece voor sweaters en de nieuwste rage gebreide borg. Stof- fenboet, Gasthuisstr. 14. Te koop broeikasje 127x86x63 cm. f125,-, nachthok voor 6 konijnen f125,-. Tel. 10423. Afstandsbedieningen voor alle merken KTV en VI DEO Service Center Texel 11777. Zelfmaakmode. Bij Milli ner Mode vindt u alle mo derne stoffen. Voor groot en klein. Burgwal 29. Verkoop van gebruikte bromfietsen. Bruining, De Koog, (02220) 17333. Prijzen: kijk en vergelijk, 't Speelgoedhuis, Ooste rend, tel. 18313. Ook voor laarzen en klompen. Leuke foto, tekst, tekening of kaart? Wij bedrukken nu alle soorten textiel. Bijv. T-shirts, jeans, swea ters, slabbetjes, en schor ten. Zowel op witte als gekleurde textiel. Zelf meebrengen van textiel is mogelijk. Klaar terwijl u wacht. Full-color of zwart/ wit. Ook kunnen wij een puzzel van een foto ma ken. Snel naar Combi Brouwer, Nauta Foto of Pen en Present Langeveld en De Rooy. Mavo Spaans. Inschrijven di. 6 en do. 8 sept. van 19.00 tot 20.30 uur in de Ouwe Ulo (of bel 10233). Oefentherapie-Mensen- dieck. Informatie: Bianca v.d. Wetering, tel. 15405. Maandag zijn we dicht. De rest van de week zijn we open op onze boerderij proeverij bij St. Donatus dus. Te huur: geïsoleerde op slagruimte voor caravan of boot etc. Fa. Bakker „De Korenschoof". Tel. 11454. Cocky's kapsalon is maandags gesloten. De enige kapsalon zonder af spraak. Tel. 17575. Deze week in de aanbie ding: Zachte Roomkaas, een smeerbaar produkt, van f3,95 voor f3,25. Landelijke aktie. Te koop op de boerderij St. Donatus. De Oki-yoga-lessen zijn deze week begonnen. U kunt zich nog opgeven. Inl. P. van Mierlo, tel. 19706. Te koop: Renault 4 F6 combi 1984. Prima au tootje, prettig geprijsd, tel. 15066. Start volleybalseizoen! wo. 7 sept. 20.00-21 30 uur. Smash '68 Bijenkorf Oosterend. Mevr. Raven is verhuisd van Keesomlaan 21 naar Starkenburgh 96, 1791 VS Den Burg, tel. 12882. Texelse bedrijven en orga nisaties: heeft u een ope ning, een uitbreiding, een nieuw produkt, een aan bieding, ander speciaal nieuws of wilt u extra aandacht voor uw dien sten? Maak dan ook rekla- me op Radio Texel! Een week of langer uw eigen jingle aan het eind van alle Radio Texel programma's. Uw reklameboodschap wordt beluisterd op het hele eiland! Voor informa tie tel. 13340 of 020-6791219 (evt. antw. app.). Kein Bild? Kein Ton? Wir kommen schon! Service Center Texel 11777. Stretch jeans, versch. wassingen f49,95. Rab bit Habit. Boek nü uw winterzonva kantie bij de Rabobank f60,- vroegboekkorting van Hotelplan voor reizen naar de Canarische Eilan den! Bel voor boekingen en info met de Rabobank Reisadviseur, tel. 14341. Alleen al 6-soorten ijs 8-soorten vlees, 3-soor- ten mosterd, 6-soorten honing, over de zuivel pra ten we al niet eens meer, zoveel is er te zien en te proeven op onze boerderij- proeverij St. Donatus. The Pianobar vraagt: pia nist/gitarist/etc. Inl. tel. 27376. 1984-1994. Rob en Ada v.d. Werken alweer 10 jaar een paar! Daphne en Yvonne geef papa en ma ma een kus en feliciteer ze ook van ons. Peter, Olga, Sil en Axel 7 september. Maak nu uw keuze voor de beplanting van uw tuin met perkdahlia's voorjaar 1995 en bezoek de show- tuin met meer dan 25 soorten. Dahliakwekerij v. Slageren, Postweg 175. Paardrijlegging Rabbit Habit. f49,95. U weet het! Wie op het strand een aangespoelde plastic fles van ecover vindt, mag hem gratis vul len bij De Vlier in de Ho gerstraat. Cocky's kapsalon is maandags gesloten. De enige kapsalon zonder af spraak. Tel. 17575 Deze week in de aanbie ding: Zachte Roomkaas, een smeerbaar produkt, van f3,95 voor f3,25. Landelijke aktie. Te koop op de boerderij St. Donatus. De Oki-yoga-lessen zijn deze week begonnen. U kunt zich nog opgeven. Inl. P. van Mierlo, tel. 19706. Te koop: Renault 4 F6 combi 1984. Prima au tootje, prettig geprijsd, tel. 15066. Start volley balseizoen! wo. 7 sept. 20.00-21.30 uur. Smash '68 Bijenkorf Oosterend. Reparatie en onderhoud alle merken voor een betaalbare prijs Alfa Audi Austin BMW Chrysler Citroën Daihatsu Fiat Ford Honda Lada Lancia Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Rover Saab Seat Skoda Subaru Suzuki Toyota Volkswagen Volvo ÏTS AUTO SERVICE CENTRUM Maricoweg 3 Den Burg Tel. 15588 Wij kunnen ook voor uw nieuwe auto zorgen AUTO Mavo Biologie. Inschrijven di. 6 en do. 8 sept. van 19.00 tot 20.30 uur in de Ouwe Ulo (of bel 10233). Bakker Juwelier, Groene- plaats 6, tel. 12587. Bijna 85 jaar het adres voor sie raden, kwaliteitsuurwer- ken en alle reparaties van goud, zilver en uurwerken. Tegeilijm of voegmateriaal nodig? Ook voor kleine hoeveelheden. Bel Tegel- zetbedrijf Toine, tel. 15379, b.g.g. 06-52712448. Mavo en Havo Duits. In schrijvingen di. 6 en do. 8 sept. van 19.00 tot 20.30 uur in de Ouwe Ulo (of bel 10233). Haarstudio Binnenburg werkt elke donderdag op afspraak. Tel. 15224. Tegelzetbedrijf Piet Koo- ger voor al uw tegelwerk. Tel. 18463. Mats werkschoenen Oersterk en lopen als Ec- co's. Mantje Schoenen. Haarstudio Binnenburg werkt elke donderdag op afspraak. Tel. 15224. Engels wordt uw tweede taal. Leer Engels (MAVO) bij het Open Leercentrum. Inschrijven di. 6 en da 8 sept. van 19.00 tot 20.30 u. in de Ouwe ULO (of bel 10233). Zwaanstraat 6 - Den Burg - Texel postbus 163 - 1790 AD Den Burg telefoon 02220 13888 WOONHUIS IN DEN BURG Wilsterstraat 56. Royale schakelbungalow met verdie ping en 381 m2 grond. De bungalow heeft een woonkamer met open keuken, open haard en schuifpui naar de tuin, hal met toi let en trapopgang, badkamer met ligbad, 3 slaapkamers en garage. Op de verdieping een grote werk/slaapruimte met w.c./douche en keukenblok. Een heerlijk beschutte tuin met vij ver, kasje en blokhut. WONING IN DEN BURG Boogerd 38. Nabij het centrum gelegen hoekwo ning met garage/berging en 237 m2 grond. De woning heeft een royale hal met trapopgang, woonkamer met open keuken, een slaapkamer beneden, bijkeuken met toilet. Boven zijn 2 royale slaapkamers, badkamer met douche, 2e toilet, bergruimte en vlizotrap naar de bergzolder. De woning heeft een plaatsje achter op de zon en een tuin ernaast. ^PUUJKV

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 3