Weekend Commandopost toeristische trekpleister door panelen Film Theatergroep Vuilnis speelt in Klif 12 Zelfs leuk voor cultuurbarbaren" Feest- en dorpscommissie Den Hoorn vieren jubileum VOOR Agenda Ed Texels ,Wat drink ik nu helemaal...?" TEXELSE^? COURANT van 10 en 11 september 1994 Kerkdiensten zondag 11 september oud Papier Start nieuwe seizoen Volksdansgroep Georgiërs geven klassiek concert TEXELSE^COUR^ Een jaar lang voor half geld de Texelse Courai Studenten abonnement De Texelse Courant hoid de band in stand! VRIJDAG 9 SEPTEMBER 1994 ,,We zullen u belagen met structurele en incidentele subsidie-aanvragen". Met die woorden plaagde burge meester Van Rappard gedeputeerde Van Diepen, nadat ze woensdagmiddag informatiepanelen bij de gerestaureerde commandopost op Loodsmansduin had onthuld. De pro vincie wil namelijk meer mensen interesseren voor culture le zaken en uit dat oogpunt geld uittrekken voor kwaliteitsverbetering. Volgens de burgemeester weet Texel zelfs de grootste cultuurbarbaar naar musea te krijgen en is het dus duidelijk waar de meeste subsidie heen moet. De de geschutsemplacementen in De Bollekamer is een paneel geplaatst met uitleg. Het is een project van Werkgroep Restauratie Batterij Den Hoorn, een initiatief van Hoornder Daan Welboren. De kosten van de eer ste fase bedroegen ƒ40.000,- en zijn opgebracht door de. provincie, de gemeente en diverse sponsors. commandopost van Neder landse makelij is niet alleen een interessant historisch object, maar staat tevens op een bijzon der fraai punt. Door de restauratie en de papelen heeft Texel er een toeristische trekpleister bij ge kregen. De provinciale politica Frieda van Diepen sprak haar zorg over drei gende rijksbezuinigingen op de cultuursector uit. „Daar valt mo numentenzorg onder. Noord Hol land heeft veel cultureel erfgoed. We proberen dat te behouden door plaatsing op de provinciale monumentenlijst. Tevens willen we de monumenten en vooral het historische verhaal erachter meer bekendheid geven." De informatiepanelen die ze bij de commandopost op Loodsmans duin onthulde, zijn door de provin cie beschikbaar gesteld. „Dit is precies wat we bedoelen: cultuur- Initiatiefnemor Daan Welboren van de werkgroep die de schouders onder de restauratie van de commandopost zette, wijst de gedeputeerde op het fraaie uitzicht. iFoto Tessa de Graaft) toerisme bevorderen door informa tie te bieden over een monument. Het verhaal erachter. Binnenkort worden ook andere monumenten in de provincie van zulke panelen voorzien. Texel is het eerste pro ject." Eerste fase Het rechtzetten van de scheefge zakte, 500 ton zware commando post van de „Batterij Den Hoorn" en de plaatsing van de informatie borden is de eerste fase van de restauratie van de batterij. Op de vijf panelen staat de indeling van de gehele batterij en de geschie denis van Loodsmansduin. Ook bij De werkgroep onderzoekt de mo gelijkheden voor verdere restaura tie. Gedacht wordt aan het verbeteren van de toegankelijk heid van de geschutsemplace menten. Ook wordt onderzocht of een kanon kan worden herplaatst. Vleermuizen Staatsbosbeheer wil een deel van de Duitse bunker die naast de commandopost staat inrichten als winterverblijf voor vleermuizen. Een ruimte afsluiten met een deur, voorzien van een kleine opening, kan voor de juiste temperatuur en luchtvochtigheid zorgen. Gedeputeerde Friede van Diepen: tot etend gekomen door perfecte samenwerking niesen particulier initiatief en da overheid... iForo t.esse 1. Cream Wat zou er terecht komen van Ouwe Sunderklaas in Den Hoorn zonder de feestcommissie. Deze maand is het 75 jaar geleden dat een groepje inwoners deze in le ven riep. En laat de dorpscommis sie volgende maand precies veertig jaar bestaan. Een kolfje naar de hand van de feestcom missie, die samen met de dorps commissie op 24, 25. 28 en 30 september in De Waldhoorn flink uitpakt. „Eigenlijk wilden we als feestcom missie eerst ons eigen jubileum vieren, maar toen we erachter kwamen dat de dorpscommissie HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg: 9.30 u. ds. J. ter Haar; uitz. via De Lichtboei. De Waal: 11.00 u. dhr. M. D. Kuiper. De Koog: 9.30 u. dhr. M. D. Kuiper. Den Hoorn: 9.30 u. ds. H R. Betting; viering van Schrift en Tafel. Oosterend: 9.30 u. ds. J. de Gier uit Dokkum. Oudeschild: 11.00 u. ds. J. de Gier uit Dokkum. De Cocksdorp: 11.00 u. ds. J. ter Haar. GEREFORMEERDE KERKEN Den Burg: 10.00 en 19.00 u. ds. G. R. Rinsma uit Schagen. Oosterend: 10.00 u. ds. J. v. Reenen; uitz. via Radio Texel. 19.30 u. ds. J. v. Reenen. GEREFORMEERDE GEMEENTE in kerkgebouw Schoolstraat te Oosterend. 10.00 en 16.00 u. dienst. GEREF. KERK (Vrijgemaakt) in de Doopsgezinde kerk te Den Burg: 16.15 u. dienst. DOOPSGEZINDE GEMEENTE Kogerstraat, Den Burg. Gemeentedag Zaandam. BAPTISTENGEMEENTE Julianastraat, Den Burg, 10.00 u. ds. J. Visser. 19.00 u. ds. J. Visser. Evangelisatiedienst m.m.v. Bap. Ev. koor uit Den Helder; uitz via De Lichtboei. ROOMS-KATHOLIEKE KERK Den Burg: Za. 19.30 u. dameskoor; uitz. via De Licht boei. Zo. 10.45 u. herenkoor. De Cocksdorp: zo. 9.30 uur. JEHOVAH'S GETUIGEN Noordwester 3, Den Burg. Openbare lezing: 10.30 u. „Van Christelijke loyaliteit blijk geven." Wachttorenstudie: 11.20 u. „Werk hard voor de redding van uw gezin." Opgaven voor vermelding in de lijst „Voor het weekend" moeten dinsdags voor 12.00 uur worden ingeleverd. Artsen Uitsluitend voor spoedgevallen. Dokter H. van Dijk, Kotterstraat 24, Oosterend, telefoon 18234. Consult-uitsluitend na telefonische afspraak. Verpleegkundige thuiszorg (wijkverpleging): Kruiswerk Kop van Noord-Holland, afd. Texel. Voor dringende verpleegkundige thuiszorg in het weekend buiten de spreekuren: 02230-50150. Spreek uur verpleegkundige thuiszorg (iedere werkdag 13.00-14.00 uur), tel. 13241. Spreekuur jeugdgezond heidszorg (iedere werkdag 8.30-9.00 uur), tel. 13241. Tandartsen Voor spoedeisende tandheelkundige hulp is er spreek uur zaterdag, zondag en maandag om 18.00 uur pre cies, Witte Kruislaan 19, Den Burg. Bij ongevallen of bloedingen is een tandarts bereikbaar via tel. 12323. Thuiszorg (bejaardenhulp en gezinszorg): Voor dringende hulp in het weekend en buiten de spreekuren: 14152. Spreekuur na het weekend maan dag 8.00-10.00 uur en 14.00-15.00 uur. Stichting Thuiszorg Texel, Jonkerstraat 6, Den Burg. Nuttige adressen: *Brand/Ambulance: Bij brand en voor spoedeisend ambulancevervoer bellen: 06-11. •Politie: Keesomlaan 4a, Den Burg. Het bureau is da gelijks open van 9.00 tot 17 00 uur. Telefoon: tijdens kantooruren 22188; buiten kantooruren 12222. Bij spoedeisende gevallen: 06-11 •Gevonden munitie: Bel de politie, tel. 22188. •Dierenartsen Praktijk: Keesomlaan 11, Den Burg. Alleen in spoedgevallen tel. 12527. •Verslavingsproblemen: Voor hulp bij acute problemen met alcohol, drugs of andere verslavingen: tel. 19413 (De Nieuwe Skuul). •Kustwacht: Voor meldingen van schepen en zwem mers in nood: tel. 16270. •Chemicaliën op het strand: Bel de brandweer, tel. 12066. •Kunstgebitreparatie: Tandtechniek Van Kralingen (samenwerkend met het heelkundig centrum; vergoed door het ziekenfonds), tel. 12069, b.g.g. 0652804779. Tandtechniek R. van Oosten (particuliere praktijk), tel. 16441. •Apotheek: Weverstraat 95, Den Burg. Tel. 12112. Za terdag 11.00-12.30 en 15.00-17.00 uur. Zondag 11.00-12.30 uur en 16.00-17.00 uur Buiten die tijd al leen voor spoedeisende gevallen. Iedere zaterdag haalt Scouting Texel oud papier op. De mensen wordt verzocht deze spullen vóór 10.00 uur aan de straat te zetten, zodat ze vlot kunnen worden inge laden. Komende zaterdag wordt oud papier etc. opgehaald in de volgende straten: 1. Bernhardlaan, Lieuwstraat, Tjakkerstraat en Wilsterstraat. Vrijdag 9 september Wessel Schenk van de Jacob Daalderschool in Oosterend is te zien in het schooltelevisie weekjournaal op Nederland 1 tussen 11.00 en 11.30 uur. In zwembad Molenkoog start om 18.00 uur een jeugdtriath- lon voor jongeren van 10 tot en met 16 jaar. De jeugdtraimngen atletiek worden hervat om 18.30 uur op het trainingsveld van Texel se Boys. In Cinema Texel draait om 19.00 uur Beverly Hills Cops III en om 21.15 uur Striking Distance. Zaterdag 10 september Bij paal 33 worden vandaag en morgen de Texelse kampi oenschappen catamaranzei len gehouden. De briefing is om 09.30 uur Burgemeester Van Rappard opent om 10.00 uur de Texel se monumentendag in de NH kerk van Oosterend. Tussen 10.30 en 12.30 uur worden in de bibliotheek Ikebana-demonstraties gegeven. Het surfspektakel „Texelrace" start om 11.30 uur bij paal 9. In sporthal Ons Genoegen be gint om 12.00 uur een zaal voetbaltoernooi voor sociale werkplaatsen, georganiseerd door De Bolder. Het Noordhollands kampioen schap tijdrijden start om 13.00 uur bij de Pen-centrale in Oudeschild. Daar is ook de finish. In het Eierlandse Huis te De Cocksdorp begint om 20.30 uur een stijldansavond. In cinema Texel draaien de zelfde films als gisteren, met als toevoeging om 14.00 en 16.00 uur The Flintstones. Zondag 11 september Van 08.00 tot 10.30 uur is bij paal 17 een sportviswedstrijd in de serie om het Texels kam pioenschap. In cinema Texel draait hetzelf de programma als gisteren. Ook tijdens de tweede dag van het Texels catamarankam pioenschap is de briefing om 09.30 uur bij paal 33. Om 12.00 uur start de gezel- ligheidsrit van menvereniging Tussen wad en Duin bij de oude melkfabriek. In d'Ouwe Ulo geven Georgi sche musici een klassiek con cert op piano en xylofoon. De toegang is gratis. Maandag 12 september In Cinema Texel draait om 19.00 uur beverly Hills Cop III en om 21.15 uur Striking Distance. L. Evers, voorzitter van het Ojec, spreekt om 20.00 u voor het Leerhuis over str| mingen in het Jodendom te tijde van Jezus. In het zaait) bij de Doopsgezinde kerk. In de NH kerk van De Koog om 20.00 uur een dialezir, over Texel door F. Veldwisc) Dinsdag 13 september In cinema Texel draait hetze! de programma als gisteren. In Bosch en Zee houdt de bobank Texel haar jaarlijkse Ie denvergadering om 20.00 uu De Texelse gemeenteraad ve gadert om 19.30 uur in h» raadhuis. De Wielervereniging hom een baancriterium om haj baan aan de Haffelderwet Start jeugd om 18.15 uur, si nioren om 19.00 uur. De afdeling stambomen ve de Historische Veremgm komt om 20.00 uur bijeen d'Ouwe Ulo. Hoogwater te Oudeschik Vr. Za. Zo. Ma. Di. Wo. Do. Vr. 10 11 12 13 14 1 5 16 12.06 en 235 12.30 en 23.4 13,0 0.30 en 13.2 1.30 en 14.3 2.37 en 15.4 3.55 en 17. 5.44 en 18.1 Aan het strand is het ongeveer eent; eerder hoog water De zon komt september op om 7.06 u. en gaat der om 20.03 u. 12 september ee'; kwartier, 14 september doodtij De Volksdansgroep Texel begint met het nieuwe dansseizoen. Ook dit jaar zal het eerste dansuur ge schikt zijn voor beginners en het tweede uur meer gericht op gevor derde volksdansers. De dansen zijn afkomstig uit vele landen, in het bijzonder uit de Balkanlanden, Israël, Turkije, Armenië, maar soms ook verder weg, bijvoor beeld Mexico of Amerika. De aard van de dansen is zeer verschillend van de bekende stijldansen of dis co, in het bijzonder door de bijzon dere ritmes en de volksmuziek die vaak op voor ons ongewone in strumenten wordt gespeeld, leder een mag meedoen een leeftijdsgrens is er eigenlijk maar in de praktijk is ieder vi brugklasleeftijd welkom. De suren zijn 19.45-20.45 21.00-22.00 uur in de Wiele te De Waal. De eerste avon woensdag a.s. De dansleiding handen van Gatske Ykema en lem de Bruin. Meer informatie krijgen bij Kees Veth, tele (02220H3516. ook jarig is, zijn we direct naar ze toegestapt. Je houdt zoiets hier toch niet stil", gaf voorzitter Piet Schneider de aanzet tot de festivi teiten. Daarop volgde maanden lang speurwerk in de archieven. Om de vrede binnen de dorpscom missie te bewaren mocht in de be ginjaren van de dorpscommissie tijdens de vergaderingen niet over geloof en politiek worden gepraat, zo leest de huidige voorzitter Hans Zijm voor uit de notulen. Voor een evenredige vertegen woordiging van de godsdiensten bestond het bestuur uit drie Roomskatholieken, drie Neder lands Hervormden, één Doopsge zinde en één buitenkerkelijke. Vaak ging het lidmaatschap gecombi neerd met een zetel in de feest commissie, dat destijds als een eer werd beschouwd. Feestcommissie Sinds 1990 opereert de feestcom missie onder de vleugels van de dorpscommissie, die het dorps huis beheert. Veel energie stak die recent in de herinrichting van Diek, de Herenstraat en het fietspad naar paal 9. Met een ver bouwing en renovatie van het dorpshuis in de pen, is achterover leunen er voorlopig niet bij. Dat geldt ook voor de feestcommissie, die behalve 12 december ook ko ninginnedag en de intocht van sin terklaas regisseert. Programma Zaterdag 24 september is er van 19.00 tot 21.00 uur in de Wald hoorn een gezamenlijk koud buf fet. Per persoon zijn de kosten ƒ15,- (kinderen tot 9 jaar halve prijs). Deelnemerskaarten zijn tot en met 19 september te koop bij Hans Zijm bij slagerij Goënga. De deelnemers staat na afloop bij de ingang van het dorpshuis een ver rassing te wachten. Vanaf 21.30 uur is de informele opening van het winterseizoen, waarbij Humpy Dumpy de muziek verzorgt en iedereen welkom is. Zondag 25 september houden de commissies van 14.00 tot 15.00 uur in het dorpshuis receptie voor leden, oud-commissieleden en ge nodigden. Aansluitend is iedereen welkom op de bijeenkomst. Daarin is aan de hand van foto's en op merkingen een ere-gallerij samen gesteld van (oud)-bestuurders. Verder wordt de uitslag van een tekenwedstrijd bekendgemaakt en worden films van de kleuterschool ('74 en '77) vertoont. Er zijn foto presentaties van Riet Witte en Ed Drijver over Ouwe Sunderklaas. Bustocht bejaarden. Woensdag 28 septembervertrekt om 14.30 uur een bus met onbekende be stemming. Aansluitend houden de bejaarden een broodmaaltijd. De kosten zijn ƒ35,-, opgave bij let de Ruijter of Janny Schuijl. Prof. Kees de Jager. Hoornder prof. De Jager vrijdag 30 september om 2f uur in het dorpshuis een l= over het ontstaan van Den H en het vroegere De We Amateur-archeoloog Willem! is er met een verzameling s ven en andere vondsten. De tree bedraagt 2,50. Reserv bij Dimi Winters, tel 19474. Herinrichting De Houtn straat. Niet aannemer West ken, zoals we vorige week ben ten, maar Texel BV voert herinrichting van de De 1 manstraat uit. (ADVERTENTIE) In Cinema Texel draaien dezelfde films als vorige week. De tijden zijn als volgt: THE FLINTSTONES, za./zo./wo. 14.00 uur en 16.00 uur BEVERLY HILL COP III, dagelijks 19.00 uur STRIKING DISTANCE, dagelijks 21.15 uur Drie Georgische musici geven zon dag om 16.00 uur een klassiek concert in d'Ouwe Ulo. Ze spelen op piano, xylofoon en marimba. Merab Edgaridze (28) doceert pia no aan het conservatorium van Kutaisi. Revaz Edgaridze (20) is derdejaars student aan het con servatorium en speelt xylofoon. Pianist Wasja Djaniashvili (21) is de jazz-specialist van de groep. Het programma vermeldt klassie kers van een diversiteit aan com ponisten, onder wie Mozart, Wagner en Paliev. Verder spelen ze een jazzimprovisatie. De entree is gratis, na afloop is er collecte. Theatergroep „Vuilnis" bestaan de uit Aris van Zeijlen, Lia Coutin- ho, Charlotte Lorier en Cor van Heerwaarden zal dit najaar haar voorstelling „Wat drink ik nu hele maal" nog twee maal in Klif 12 voor het voetlicht brengen, te we ten op dinsdag 13 september en dinsdag 25 oktober. „Wat drink ik nu helemaal..." is een toneelvoorstelling die de afta keling toont van een aan drank verslaafde vrouw die sociaal en geestelijk wegglijdt en door haar omgeving tenslotte helemaal in de steek wordt gelaten. Nachtzuster Evelyn wordt wegens haar drank gebruik door het ziekenhuis ont slagen. Ze raakt steeds verder aan lager wal. In een opeenvolging van korte scènes passeren de diverse stadia van verslaving en afglijding de revue. In het tweede gedeelte - „De Kli niek Scene"- zijn we getuige van een gesprekstherapie-groep, ofwel bewoners van de kliniek die elk met eigen problemen en achter gronden hier terecht zijn gekomen. Een aangrijpend verhaal dat ener zijds ver van ons bed lijkt te zijn, maar in werkelijkheid verrassend dichtbij is! Dinsdag 13 september. Theater restaurant Klif 12, aanvang 21.00 uur, entree ƒ12,50, vriendenprijs ƒ10,00 (diner vooraf mogelijk) Een scène uit Wat drink ik nu helemaal". IFoto Arend Ni/kemp) "Jiit/i ia l.ff bjrL. Aan de overkant wonen en stud: ren, maar toch op de hoogte té ven van je eiland? Lezen wat je oude sportcluppie presteert en wat ze allemaal uithalen in je geboortedorp? Meeleven met oud-klasgenoten gaan trouwen of een kindje heb ben gekregen? Weten wat er de komende weekends te beleven valt? Meepraten over branden, ongelukken, politiek en ander Dat kan allemaal met een op de Texelse Courant. Jongens en meisjes die aan de overkant wonen en studeren, te nen ook in dit studiejaar 1994-1? een speciale korting van 50 pn> cent op het abonnementsgeld krijgen. Je hoeft alleen maar een schot» verklaring te overleggen en uitef lijk vóór 15 oktober 1994 a.s. te reageren. Ook degenen die afgelopen schooljaar de Texelse Cou^ ontvingen en hun studenten abonnement willen verleng moeten dit vóór 15 oktober regelen. Informatie: aan de balie van de Texelse Courant, Parkstraat 10. 1791 CA Den Burg, telefoon fij

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 2