Surfronde viert vijfjarig ibileum met 75 deelnemers *UST Veel niveau in Texeirace [s Sport Texels HELP HELPEN GIRO 6868 hi alvoetbaltoernooi iale werkplaatsen Succes en pech voor wielerjeugd Eilandcompetitie volleybal van start Voetbalprogramma TEXELSE J COURANT Conflict openbaar groen in.de raad Beatrixlaan krijgt nieuwe riolering Winterstart voor bridgers MGASUiTDE IDDEMZEE li fLUST ORDT tijn natuurlijk niet zo groot t catamaranronde...." Wieb jen Berg. voorzitter van de ,'sce-commissie zegt het verontschuldigend. Toch hij zaterdag om 11.30 uur bij g maar liefst 75 surfers na, en start gaan voor de vijfde van dit evenement. Onder enige grote namen, zoals pisch plankzeilster Dorien de en drievoudig wereldkampi- du m titelverdediger Alexander h« stra. ■ns het jubileum is besloten niet van 50 deelnemers te men tot 75. Dat is eenmalig, .liegen alle kanten op met die g, n. Het veld ligt enorm ver uit r Dat is dus lastig voor de heid", verklaart Van den „Maar voor één keer maken sn uitzondering." dertien volgboten zijn za- j paraat om de surfers bij te Martin van der Wal coördi- hun werkzaamheden vanaf l. art van de race is vanaf het Op het moment suprè- ijdt een auto voor de deelne- iangs. Als die voorbij is nze gaan. Wie qua wind op gunstigste startpositie staat, het eerst weg. Mocht de uit een ongunstige hoek ko- bijvoorbeeld oost, dan wordt t water gestart. Idee gepikt kennen geen handicap- im, zoals catamarans. Van érg: „De deelnemers mogen «zen wat voor plank of zeil Kuiken. Bovendien zijn er on- g drie punten waar ze naar nt mogen om van materiaal selen. Wie het eerst weer bij 1N irthal Ons Genoegen wordt n e n bijzonder zaalvoet- r mooi gehouden. Alle deel- 15 ide ploegen bestaan uit «erkers van sociale werk- e" en in Noordholland. Totaal rijf teams mee. ,.De Bolder" in Burg brengt twee teams been. van beide teams is Marjan top, die samen met Theo nmon en Hans van Es het satiecomité vormt. Franchi tevens aanvoerder van van Texel 2 is Jan Daalder aptain". De twee Texelse nemen het op tegen sociale iaats Purmerend, s.w. Cru- en de WNK-bedrijven Heer- aard. De eerste wedstrijd 1-Purmerendl begint om uur. Elk duel duurt twintig n en tussen de wedstrijden sen pauze van vijf minuten, wnooi is om 16.10 uur ten Scheidsrechters zijn Siep 3J top en Erik Kossen. Suppor- ebben gratis toegang. K je a paal 9 is, heeft gewoonen. Simpel toch?" Onderweg zijn vaste controlepun ten die de deelnemers moeten passeren. „Dat idee van die fuik bij Oudeschild heeft de Ronde organisatie van ons gepikt", grijnst Van den Berg goedmoedig. „Wij hebben dat het eerste jaar ge lijk ingesteld om te voorkomen dat ze tot Wieringen aan toe zouden vliegen. Dat is niet meer te contro leren." Van den Berg hoopt dat de eerste surfer met drie uur weer op het strand staat. „De verwachting is windje zuidwest vijf. Pas bij acht blazen we de zaak af. dan is het voor de volgboten niet meer te doen en waai je van het strand af. Ook bij minder dan drie gaat de ra ce niet door." Rintje Ritsma De voorzitter is trots op de vele prominenten die aan de Texeirace meedoen. Enkele grote namen: Marcel van der Zwart, Olaf van Tol, Gijs van Meegen, Boet Brink- greve, Jacques van der Hout, Ste fan Gideonse, Dick Hoekstra en Monique Dijs. „We hadden ook schaatser Rintje Ritsma uuitgeno- digd, want die kan heel aardig sur fen. Hij belde me zelf op dat hij helaas op schaatstrainingskamp naar Frankrijk moest, maar dat hij volgend jaar zeker komt. Sympa thiek joch." Op het laatste mo ment wist de wedstrijdleider nog een startplaats in te ruimen voor de Duitse Nathalie Siebel, een profsurfster van wereldniveau. Ook op de startlijst staat de bron zen medaillewinnares Dorien de Vries, die dit jaar de Spa regatta en de Formule 42 op haar naam schreef. Het is tevens voor het eerst dat een winnaar van de Texeirace zijn titel komt verdedi gen. Alexander Hoekstra belooft in het programmablad dat huis aan huis op Texel is verspreid alles op alles te zetten om weer met de hoogste eer te gaan strijken. Dirk Domhof heeft tijdens wed strijden in Haarlem voor jeugd- wielrenners de derde plaats be haald in categorie 5. Zijn clubgenoot Evert Rikkenberg streed zij aan zij, maar moest drie kilometer voor de finish afhaken met een lekke band. Erwin Goën- ga legde in categorie 4 beslag op de zesde plaats. Ivo Wtte reed een opvallende koers in categorie 7, waar tempo wisselde van „wandelen" tot zeer hoge snelhe den. Hij pakte af en toe brutaal de kop en eindigde uiteindelijk als ze vende. Joost Bakker viel met zijn twaalfde stek net buiten de prij zen. De wedstrijde telde mee voor het Noordhollands districtskampi oenschap. Ook de Texelse deelname is voor deze gelegenheid uitgebreid van vijf naar negen surfers, die zich middels vier wedstrijden hebben gekwalificeerd. „Misschien wor den het er acht, want André van den Berg heeft de griep", waar schuwt de voorzitter. Overige Texelaars zijn: Marc van Rijssel- berghe, Klaas Jan van der Vis, Ja cob Roeper, Menno Loning, Gert Jan de Wit, Ron Broersma, Joost Albers en Jaap Kees Snoeij. Voor de Texelaars is er voor het eerst een speciaal klassement. „Dat houden we er trouwens vol gend jaar in." Ook is er een masters (veteranen) klasse voor 35 plussers. Radio Radio Texel volgt zaterdag vanaf 10.00 uur de surfrace in het pro gramma Sportlokaal. Prestentator Albert Hoven houdt vanuit de stu dio contact met verschillende ver slaggevers langs de weg en in volgboten. Ook zijn mensen van Radio Texel op het strand bij paal 9. Daar is in de wedstrijdtent te vens een actie van de windsurf- club om geld in te zamelen voor een nieuwe reddingboot voor de KNRM. Deze actie gaat uit van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond. Programma 13 september. Sporthal Ons Genoegen: Veld A: Mannen: 18.30 u. ABN/Amro-Uriot Tex. Auto 19.15 u. Tex. Auto-Maarcob.ABN/Amro 20.00 u. Graaf-Sportshop Maarco 20.45 u. Fitt-Teso Sportshop 21.30 u. G. Slock2-Handicap'94 Teso 22.15 u. Kobeko-Balcken Slock2 Veld B: Gemengd mannen: 18.30 u. Tatenh.2-Beverdam Waayer 19.15 u. Kruisw.-Waayer EcoMare 20.00 u. De Zandloper-LenR Klif 21.30 u. P.H. Oranjeboom-DGM Paal9 22.15 u. Paal9-Meubelhuis DGM Veld C: Vrouwen: 18.30 u. Wiersma-Visserb. Zeilmak. 19.15 u. Zeilmak.-Bosma won. Smash 20.00 u. Smash'68-Rival Vespertina 20.45 u. Haarstudio-Vespertina Rival 21.30 u. Westerlaken-Durper Drup Haarstudio 22.15 u. lepe de Boer-Question Westerl. Wedstrijdleiding Magda en Bianca (18593) Er is een wijziging in het voetbal programma. Dit weekend speelt niet Texel 4 om 14.00 uur tegen Helder 5, maar Texelse Boys 2. Geslaagd. Aan de Universiteit van Utrecht is onlangs Yvo S. Kok afgestudeerd in de geofysica. Zijn specialisatie is paleomagnetisme. Sinds 1 september is hij als onder zoeker in opleiding werkzaam aan de Faculteit der Aardweten schappen. De gemeenteraad behandelt dins dagavond de omstreden verkoop van een stuk openbaar groen op de hoek Brouwerstraat-Wilhel- minalaan in Den Burg. „De familie Van der Vis was de enige gegadig de die in aanmerking kon komen", stellen b en w in antwoord op pro testbrieven van een groep buurt bewoners (Douwe Dros en anderen) en buurman Bernard Bruin, die ook in aanmerking wilde komen om een stuk te kopen. De fractie van D66 zal naar aanleiding van de kwestie dinsdagavond een motie indienen. De democraten willen dat het college voortaan zorgvuldiger omspringt met buurt bewoners. Aangrenzende eige naren moeten tijdig worden geïnformeerd over de verkoop van openbaar groen. Daarnaast zou sprake moeten zijn van een open bare bekendmaking, voorzien van een termijn waarbinnen omwo nenden c.q. belanghebbenden be zwaar kunnen maken. VRIJDAG 9 SEPTEMBER 1994 Maandag begint aannemingbedrijf De Vries van der Wiel in op dracht van gemeentewerken met de vervanging van het riool in de Beatrixlaan. Het betreft het ge deelte tussen de Kogerstraat en de Jonkerstraat. Door het opbre ken van de straat is daar de ko mende vijf weken geen doorgaand verkeer mogelijk. Mede omdat de Beatrixlaan deel uitmaakt van de „ring" rond Den Burg-centrum zal het verkeer ruim tevoren op de werkzaamheden worden gewe zen. De bus neemt een andere route: vanaf de Bernhardlaan via de Kogerstraat en de Jonkerstraat naar de Beatrixlaan. Bewoners zul len hun woning de komende we ken gedeeltelijk wél met de auto kunnen bereiken. Met het werk wordt begonnen vanaf de hoek Jonkerstraat-Beatrixlaan. De wintercompetitie van bridge club Groot Slem begint maandag om 20.00 uur in manege Aken- burg. Nieuwe leden zijn welkom. Op 22 en 23 oktober wordt in ho tel Opduin het grote Open Toer nooi voor paren gehouden. In november start bij voldoende be langstelling een nieuwe beginner scursus. Inlichtingen via 13271. Naturisten. Een verzoek van de Helderse naturistenverenging Emi- nat om op Texel een natuurcam- ping te mogen opzetten, is door b en w afgewezen. Het gemeentelijk beleid staat geen uitbreiding van het aantal recreatieterreinen toe. Het college heeft de aanvragers doorverwezen naar de RST, die een gedeelte van camping Loodsmansduin heeft ingericht voor naakt kamperen. Undoi.jko Vereniging lol Befioud van de Waddenzee W- 050 124900 De Nederlandse lever Darm Stichling M MAAR I' "GEWOON *81 ETEN l W MENSEN MET ®IERINGSZIEKTEN HEI KEDERIAIIOSE ROOE KRUIS OEI) H0AB iMnvnauninaH ledereen mag het nu horen, mijn broertje is geboren. Ik ben zo trots en blij, want ik heb er een vriendje bij. Laura! Adriaan Willem Wij noemen hem Adri Hij is geboren op 8 september 1994 en weegt 3410 gram. Martin en Joke Smidt-Verra Laura Postweg 159 1795 JM De Cocksdorp Graag voor bezoek even bellen: telefoon 02220-11639 Strooi uit mijn as voor alle winden dat wat mijn lichaam was de weg kan vinden naar alles wat het eens beminde naar duinen strand en zee en zich daarmee zal verbinden. Ondanks zijn optimisme kon hij deze strijd niet winnen en hebben we bedroefd maar vervuld van fijne herinneringen afscheid genomen van onze lieve Martin op de leeftijd van 16 jaar Klaas en Lia de Ridder Ronald Sander Opa de Ridder Oma Langeveld Texel, 7 september 1994 Herenstraat 45, 1797 AG Den Hoorn. Martin blijft thuis tot de crematie. Zaterdag 10 september is er gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen van 19.30 - 20.30 uur in dorpshuis „De Waldhoorn" te Den Hoorn. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op maandag 12 september om 13.00 uur in het crematorium te Schagen. Na de crematie is er in de koffiekamer van het crematorium nog gelegenheid tot con doleren. Op uitdrukkelijk verzoek van Martin geen rouwkleding. Bij storm was je op 't strand te vinden Om te kijken of je nog iets op je fiets kon binden Want jutten was je leven Helaas is het je niet langer gegeven. Lieve Martin Vechten heb je gedaan Nooit klagend, nooit vragend, maar alles gelaten doorstaan. Opa To - Koert Corry - Harry Gerard - Patricia Op je laatste reis langs de zee, neemt de wind je mee. Met verdriet hebben wij afscheid genomen van mijn lieve kleinzoon en onze neef Martin Oma Langeveld Piet en Els Bedroefd moesten wij kennisnemen van het overlijden van Martin Maarten, Klaasje Wendy, Linda Frits, Altine Jetske, Marthe, Hidde Nooit meer... een balletje trappen in de tuin Nooit meer... op zijn fiets naar het strand Nooit meer... die bescheiden lach Nooit meer... een nieuwe dag. Toch nog plotseling is overleden onze buur jongen Martin de Ridder Wij wensen Klaas, Lia, Ronald en Sander veel sterkte toe met dit grote verlies. Enno en Baukje Drijver Michiel, Jorn en Gemma Opa Drijver Waarom al dat vechten Waarom al die pijn Je strijd was oneerlijk en niet terecht Je wilde graag nog verder Maar verloor dit gevecht Rust zacht Dag Martin Henk, Jitty Brigiete, Sjoerd Jolanda Jacquelien Rian, Marco en Raymond Martin je hebt gevochten, een jaar lang, toch bleef je vrolijk. Je blijft bij ons in de gedachten als een optimistische buurjongen en school- fietsvriendje van Yvette. Wij wensen Lia, Klaas, Ronald en Sander sterkte toe. Namens: Henk, lenske, Marco, Coen en Yvette Dag lieve Martin Rian - Marco en Raymond Bianca Fred Dennis en Angela Mariëlle - Lisette - Melanie en Cynthia Lieve Martin We zullen je nooit vergeten. Manon en Heidi Lieve Martin We zullen je nooit vergeten. We wensen Lia, Klaas, Ronald Sander veel sterkte. Neis Nienke Roos Maarten Veel te vroeg moeten we afscheid nemen van onze leerling Martin de Ridder Ook wij zullen hem missen. Personeel en leerlingen van OSG - „De Hogeberg" We zijn heel verdrietig dat we Martin de Ridder niet meer kunnen ontmoeten. We wensen zijn ouders en broers veel sterkte toe. Alle klasgenoten van 4-MAVO Een laatste groet Martin We zullen je missen. Esther, Eveline, Sandra Judith, Niels, Jeen en Priscilla Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het heengaan, op veel te jonge leeftijd, van ons jeugdlid Martin de Ridder Wij wensen de familie veel sterkte toe. Bestuur en jeugdbestuur van V.V. Texelse Boys en in het bijzonder zijn vrienden van de A-junioren Je had de zeilen reeds gezet zelfs mijn liefde voor jou kon deze koers niet wijzigen blijf dicht bij me „Jonne" Vervuld van fijne herinneringen maar bedroefd om zijn heengaan geef ik kennis dat na een leven vol liefde en hartelijkheid onverwacht van mij is heengegaan mijn lieve man Robertus Maria Spoelstra Hengelo, 30-10-1960 Texel, 6-9-1994 M. M. C. Spoelstra-Wessels Middelton 23, 1791 TC Den Burg. Rob is opgebaard in „Uitvaartcentrum Texel", Bernhardlaan 147 te Den Burg, al waar gelegenheid tot condoleren op zater dag 10 september van 19.30 tot 20.30 uur. Een avondwake zal worden gehouden op zondag 11 september om 19.00 uur in de aula „lm Pace", Deurningerstraat 94 te Hen gelo, O. De uitvaartmis zal worden gehouden op maandag 12 september om 12.30 uur in de Paus Joannes kerk aan de Castorweg te Hengelo, waarna de crematieplechtigheid om 14.30 uur zal plaatsvinden in het crema torium „Enschede" te Usselo, gelegen aan de rijksweg Enschede - Haaksbergen. Na de crematieplechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium. Rust zacht Rob we zullen je missen. Marjon veel sterkte. Simon Yvonne Met ontsteltenis hebben wij kennis geno men van het overlijden van onze buurman Rob Wij wensen Marjon alle kracht toe om dit onvoorstelbare verlies te dragen. De buren van de Middelton Met verslagenheid namen wij kennis van het overlijden van onze financieel manager en collega Rob Spoelstra Wij missen in hem een perfect accountant en een zeer gewaardeerd collega. Directie en personeel van de Texelse Wol Onderneming Met verbijstering hebben wij kennis - genomen van het plotseling overlijden van Rob Spoelstra Wij wensen Marjon en familie veel sterkte en kracht toe. Bestuur, direktie en medewerkers Stichting VVV Texel Promotie Uw belangstelling en medeleven, betoond tijdens; de ziekte en na het overlijden van onze lieve JAN PIETER JOHANNES FOLKERS is voor ons een grote steun geweest. Hiervoor onze hartelijke dank T. J. Eelman kinderen en kleinkinderen Texel, september 1994

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 3