Voetballers trappen af voor nieuwe seizoen flan voor 7 km lang rosspad in Dennen Eilandderby lijkt verleden tijd Visueel gehandicapte deelname aan tijdrit WE! Vn/HHTS up doc? wet IS 7RTERDRG- WOOR1. ZOEK DEKlUWG, KNflfi?WflNT DE DRCHT IS WEERr iBEGQtiriEn ountainbikes aan banden gelegd: TEXELSE^ COURANT Df Aanleg en onderhoud door wielerclubs „Gezelligheidsrit" Puntendeling derby Oosterend-De Koog Een vijfdaagse werkweek ook voor het wild Wijzigingen voor jeugd Texel '94 Texels kampioenschap catamaranzeilen Wereldkampioen doet ook mee VRIJDAG 9 SEPTEMBER 1994 ïhfl n«r, ziet er naar uit dat in De Den- een ruim zeven kilometer gevarieerd pad wordt aan- gd, waarop crossfietsers zich «en uitleven. Het plan is uitge- tdoor Wielervereniging Texel 9erclub Taxi 12000 in samen- üng met Staatsbosbeheer. Bij smeente is inmiddels een ver- ingediend voor een aanleg- inning. Zodra de baan een s (het streven is oktober) zijn irige bospaden verboden mountainbikers. Oorzaak van het plan is de toena me van het aantal fietsers, dat zich met een mountainbike of ATB-fiets op de bos- en duinpaden begeeft. Buiten het seizoen gaat het om een kleine groep Texelse wielrijders, waarvan de meesten lid zijn van (één vanj de twee ge noemde clubs, lp de zomer zijn het vooral toeristen, die de onverharde paden in de natuur opzoeken. De Texelse liefhebbers mijden het drukke bos dan liever; in pléats daarvan toeren zij met de racefiets over de wegen. De groeiende populariteit van het crossfietsen baarde Staatsbosbe heer (SBBI zorgen. Hoewel de sport op zich milieuvriendelijk is, leidde het tot ergernis bij andere gebruikers van de bestaande pa den, zoals wandelaars en ruiters. Overigens is dat een landelijk pro bleem. Een en ander leidde afgelo pen voorjaar tot overleg tussen de clubs en SBB. Smal pad Het plan voor het crosspad voor mountainbikes werd door Staats bosbeheer goed ontvangen. „Het behoort dan wel niet tot onze ta ken, maar het is niet strijdig met ons doel het bos- en duingebied zo aantrekkelijk mogelijk te maken", aldus woordvoerder Erik van der Spek. De route voert deels via nog niet bestaande paden in het gebied ge legen tussen de weg paal 12 (Ay- eslagl en het fietspad tussen „Bosch en Duin" en de Randweg. Dit fietspad is ook onderdeel van het parcours, evenals het al be staande wedstrijdcircuit aan de Biesboschweg. Het traject loopt zoveel mogelijk parallel met we gen en paden om de natuur te sparen. Volgens Van de Spek is het niet de bedoeling dat er wedstrijden op het parcours wor den gehouden, maar wordt het een smal, recreatief pad. Klimmetjes Zijn woorden worden beaamd door Dirk Vinke, secretaris van de wielervereniging. „Wij denken dat dit een goede oplossing is. Het is een parcours van voldoende leng te en variatie, dus met wat klim metjes bijvoorbeeld. Als we de baan korter en vlakker zouden ma ken, krijg je dat sommigen er al gauw niets meer aan vinden en tóch ergens anders gaan fietsen." Als het pad gereed is, mogen de wielrijders niet meer over de brede paden rijden. Nu mag dat nog op basis van gedogen. De bij moun tainbikers geliefde wandelpaden en ruiterpaden zijn niet bestemd voor de renners. Van der Spek: „Met dit pad hopen we dat aan dit foutieve gebruik een eind komt." Overigens heeft de boswachter niet de indruk dat er nu sprake is van overlast. SBB verbindt een „proeftijd" van twee jaar aan de vergunning voor het crosspad Sponsor Kosten van aanleg en onderhoud van het pad zijn voor rekening van beide verenigingen. Zij proberen hiervoor een sponsor te interesse ren. De naam van de geldschieter zal worden vermeld op een infor matiepaneel aan het begin van de route. Op dat bord worden ook de gedragsregels vermeld. Vinke ver wacht dat de aanleg qua werk wel zal meevallen. „Het komt vooral neer op het verwijderen van tak ken en struiken. De paden ont staan daarna vanzelf; als we er met een paar fietsers overheen gaan, krijg je zó een spoor." Menvereniging „Tussen Wad en Duin" zal zondag de uitgestelde rit van 4 september rijden. De start is om 12.00 uur bij de oude melkfa briek op de Schilderweg. Wil een ieder die de rit wil meerijden zich vandaag nog opgeven of opnieuw opgeven bij Lies Eelman, tel. 12746. Deelnemers moeten zelf brood meenemen voor de stop on derweg. ledereen tevreden. De Koog had aan het 2-2 gelijkspel tegen Oosterend dinsdagavond vol doende om verder te komen in de strijd om de Noordhollandse be ker. Oosterend, dat toch al kans loos was, was blij met de puntendeling en het tempera mentvolle spel. Pas toen de Ko- gers er een schepje bovenop deden, kwamen ze in de slotfase nog langszij. De Koog bleek een matige variant van de bezetting die tweedeklas ser Zeemacht vorige week ver- schalkte. Vanaf de zijlijn kon coach Hans van der Park de irritatie die zijn voetballers soms opwekten maar nauwelijks verbergen. „Maar wat wil je ook. Er staan vijf andere spelers in dan zaterdag. Dan kan je niet verwachten dat ze op elkaar zijn ingespeeld." De Oosterenders gingen de duels gretig aan. Het gevaar kwam bij hen via de flanken, waar Jasper Boks en de van Texel afkomstige Henk Knol doelman Jan Plaats man op de korrel namen. Voor De Koog smoorde de inzet van Bern- hard Ipenburg en vuurde Piet Scholtanus voorlangs. Uit een vrije trap van Koger Tony de Jonge zette Ipenburg zijn ploeg met een fraaie omhaal op voorsprong. Piet Graaf bracht Oosterend na bijna een half uur langszij. Ploegmaat Robin Speets profiteerde van de wanorde binnen de Koger defensie en tekende met een schuiver in de hoek voor 2-1. Een antwoord had het technische De Koog niet in huis. Het had moeite met het positiespel waar toe coach Van der Park zijn team luid aanspoorde Pas in de slotfase kon invaller Martijn de Veij van De Koog profiteren van de training sachterstand bij Oosterend en passeerde hij de uitstekend kee pende Piet Daalder. Enige scha duw over de derby was de blessure van Jan Bloem, die met gescheurde enkelbanden werd af gevoerd. Hij zal voorlopig rust moeten houden. De voetbalwedstrijd Texel D1-ZAP D1 gaat morgen niet door. In plaats daarvan is de wedstrijd ZAP D1-Texel D2 ingelast, aanvang 10.00 uur. Het duel tussen de HRC-meisjes en het meisjesteam van v.v. Texel '94 is verzet naar 15.00 uur. Dat fuseren niet zo eenvoudig is, blijkt uit het trainingsschema voor de jeugd, dat voor de derde maal is gewijzigd. Vanaf maandag geldt een nieuw schema. Maandag: 16.00-16.45 keeperstraining pupillen, 16.45-18 00 keepers junioren; 17.00-18.30 B1 en B2 Dinsdag: 15.45-16.45 D2; 16.45-17 45 meisjes; 16.15-17.30 D1; 17.15-18.00 C1 Woens dag. 14.00-15.00 E3 en E4; 15.00-16.00 E1 en E2; 16.00-17.00 D3 en D4; 17.00-18.00 C2 en C3. Donderdag: 16.00-17.00 F3 en F4; 17 00-18-00 F1 en F2. Donderdagavond vanaf 19 30 uur is er extra training voor D-pupillen en keepers, na overleg Training A-junioren blijft onge wijzigd. Verklaring teams. De oorspronkelijke teams van Texelse Boys komen in de competitie als volgt uit Boys A1 wordt Texel Al; BI wordt Texel B1, C1 wordt Texel C2, Dl wordt Texel D2, D2 wordt Texel D4, E1 wordt Texel E4, F1 wordt Texel F2 en F2 wordt Texel F4. De oorspronkelijke teams van SV Texel: Texel A1 wordt Texel A2. spelend op zater dag, B1 wordt Texel B2, C2 wordt C3, D2 wordt D3 en F2 wordt F3 Overige teams behouden hun eigen naam en nummer. Jexel '94 beet vorige week al het spits af, maar komend kend trappen ook de andere clubs af voor het nieuwe balseizoen. Tijd om eens te kijken hoe de kansen van de clubs liggen. Een wedstrijdkeus is moeilijk, want zo- De Koog als Oosterend en ZDH spelen zondagmiddag dagavond toch al niet zo nauw. Met een wat bredere selectie, kan je op betere spelers terugvallen." Vooruitgang Pessimistisch is hij aan de start van zijn tweede seizoen als trainer niet. „Ik zie nu toch vooruitgang. En de spelers zijn welwillend. Dat maakt het coachen wel zo pret tig." Sterke kant van zijn team noemt hij de individuele klasse. „Technisch zit het wel goed. Al leen het inzicht. Soms maken ze het zich onnodig moeilijk. Waarom niet de makkelijkste weg." Met luidkeelse aanwijzingen probeert hij de spelers vanaf de zijlijn bij te sturen. Een pratende coach, dus. Strateeg Van der Park houdt het voorlopig op vier verdedigers, drie middenvelders, één hangende spits, die de schakel vormt met het middenveld en aanvalsduo Martijn de Veij, afkomstig uit het zaterdagteam, en Bernhard Ipenburg. Vaste doelman Jan Plaatsman moet de concurrentie aan met de van JVC afkomstige Gert Jan van Nuland. Den Hoorn ZDH staat dit jaar verre reizen te wachten. St. Pancras is zo onge veer het dichtstbijzijnde dorp waar de Hoornders hun geliefde spel op de mat kunnen leggen. Verder stopt de bus bij kleivelden in de Purmer, de Schermer en de Beemster. Tenminste..., als hun trouwe vervoermiddel dit jaar nog op de weg komt. Want voor ZDH alléén kan Sjors Twijnstra van Texeltours het voormalige scholie renbusje waarmee Inze Daalder de zwaluwen over het vasteland stuurt niet op de weg houden. Twijnstra: „Tja, ik zou wel willen, als ook andere clubs het huren. Maar die gebruiken liever de goed kopere busjes van het zomerre- creatiewerk. Daar kan ik niet tegenop." Brede selectie Wellicht zal ZDH toch in ruimer vervoer moeten vervallen, want de selectie bestaat dit seizoen uit liefst zeventien spelers, exclusief de meereizende coach, teambege leiding en supporters. Voor de club die twee jaar geleden nog een wis- de fusie tussen de Boys en lijkt het fenomeen eiland- lot het verleden te behoren. NVB heeft in de derde klasse ams van De Koog, Ooster en ZDH in drie verschillende erlafdelingen ondergebracht, teen gemis is dat de jaarlijk- Jachtmetingen verdwijnen, ijfelen sommigen. Zeker is let onderlinge contact er niet is gebaat. wend-voorzitter Albert Ho- begint met drie senioren en zorgeloos aan het nieuwe en. „Eentje meer dan vorig dat we doorstroming heb- anuit de A-junioren." Dat elf- opgeheven, maar de B-en de ■oren konden zich handha- Wat heet, dankzij een spe- boom vanuit De Cocksdorp, en de Strenders zelfs twee C- iteams. „En niet te verge- D, E en de F-pupillen. We en vruchtbaar dorp", grapt r Bep Vonk, nog nagenietend •et gelijkspel tegen De Koog. rdat we het veld niet op- 'ten, hebben we toch een ïgsachterstand. Sommige rs waren dinsdagavond na Sewoon leeg." frend wordt versterkt door Knol, die van Texel naar de 'n zijn dorp is overgestapt, 's die afscheid namen van !fend zijn Aart Johan van der en Pascal Riemens. Van de 'junioren die naar de senio- °orschoven, mag talent Cor 'n9 niee met het eerste. „Het •middeld een jonge ploeg, jit toekomst in." Iil seizoen voor het eerste zal jken, is Vonk nog niet duide- fa, in welke poule voetballen 9enlijk? In ieder geval hebben e9en De Koog de training- wstand aardig kunnen inha- Derde 9 jeugd in het derde van rou- te voorzien, krijgen die steun van een deel van de „ouwe garde" uit Strend. Toch is het er niet alle maal rozegeur en maneschijn. De recreanten hebben met het ver trek van enkele spelers toch een veer moeten laten. Voorzitter Al- bert Hoven meent niettemin over elf spelers te beschikken. Nog reacties heb gehad op het plagerijtje in de Helderse Courant Daarin vertelde ,/de Vonken" op iedere nederlaag van Texel een pilsje te drinken. „Ach, jawel. Maar het was een geintje. We heb ben niks tegen de spelers." Hans van der Park: ...inzicht kan beter De Koog Voetballers van SV De Koog die een basisplaats in het eerste wil len, zullen er voor moeten knok ken, voorspelt trainer Hans van der Park. Voor de twee seniore nelftallen heeft hij 32 spelers op de lijst staan. Een deel daarvan is afkomstig van het zaterdagelftal. Netzoals dat twee jaar geleden op eigen initiatief is gestart, ging dat nu op verzoek van de spelers ter ziele. De coach relativeert het spelerso verschot. „Wil de selectie bestaansrecht hebben, moet je bij de start toch zo'n 17 spelers heb ben. Een blessure of wat anders en je zit krap. Vorig jaar hadden we een kleine selectie. Dat is moeilijk werken. In deze afdeling neemt men het met het uitgaan op zater- In da man tegen man-duels tussen Oosterand en De Koog ontzagen de spelers elkaar niet. Foto Gerard Timmerman) de opportunistische Willem Roo- meijer hamert hij op zaken als dis cipline en trainingsarbeid. Daarnaast streeft Van der Neut een andere speelstijl na: kortere combinaties in plaats van de lange haal naar voren en méér rust in het spel. Wellicht dat de jongere spe lers dat oppikken, zodat Texel '94 daar in de toekomst de vruchten van plukt. Eerst moet het team echter dit sei zoen proberen goed mee te draai en in de vierde klasse. Over een kampioenschap praat trainer Van der Neut bewust niet. „Laat het elftal eerst maar eens goed voet ballen." De Cocksdorper Kustzeilvereni- ging hoüdt zaterdag en zondag het Texels kampioenschap cata maranzeilen bij Paal 33. Deelname aan de wedstrijden staat open voor alle Texelse zei lers. De organisatie nodigt met na me kleinere boten uit om mee te doen, zodat de onderlinge strijd hoog kan oplaaien. Wedstrijdleider Aldert Houwing start de briefing om 9.30 uur. De wedstrijden be staan uit driehoeksbanen. Na af loop is er een maaltijd. Voor zeilers met weinig ervaring is er een spe ciale prijs. Het inschrijfgeld voor een tweemansboot is f 30,- (solo zeilers ƒ20,-). Voor de jaarlijkse tijdrit van Oude- schild naar De Cocksdorp en weer terug verschijnen morgen middag 110 wielrenners aan de start. Opmerkelijk is de deelname van tien tandems, waarvan de duo-rijder blind of zeer slecht ziend is. Eén van die deelnemers Is niemand minder dan wereld kampioen Jan Mulder. Drie tan dems komen uit Duitsland. De komst van het visueel gehandi capte tiental kwam tot stand door dat hun sponsor een kennis is van één der leden van het organise rend Wielercomité Texel. Voor de tandems bestaat veel belangstel ling; na hun bezoek aan Texel rei zen ze direct af naar Zeeland, waar zondagmiddag een wedstrijd op het programma staat. De Texelse race tegen de klok, die in wielerkringen bekend staat als het „open Noordhollands kam pioenschap tijdrijden voor niet- licentiehouders", begint morgen om 13.00 uur. De start- en finish lijn is zoals gebruikelijk getrokken voor de PEN-centrale bij Oude- schild. Behalve provinciegenoten ver wacht de organisatie ook een flink aantal Groningers en Friezen. Fa voriet is de meervoudige winnaar Ruud Lockx, maar ook Texelaar Jordi Vinke kan hoge ogen gooien. Vinke won onlangs een clubtijdrit over 32 km met twee minuten voorsprong op Theo Boom. Zij strijden tevens om de zege in het tijdritklassement van Wielervereni ging Texel. Veel aandacht gaat uit naar de be- drijfsbokaal. Diverse Texelse be drijven zullen het met ploegen van drie eigen medewerkers tegen el kaar opnemen. Vorig jaar sleepte hotel Boschrand de trofee in de wacht. Het parcours is nagenoeg gelijk aan voorgaande jaren. De deelne mers mijden ditmaal de Vlieland boulevard, maar rijden recht streeks naar het keerpunt (krui sing Vuurtorenweg-Stengwegl. Verwacht wordt dat dit uit ver- keersoogpunt veiliger is. De finish van de laatste renner wordt tegen 16.00 uur verwacht. se dood in ogen keek, is de veel heid aan spelers ogenschijnlijk een luxe. Gerrie Plaatsman: .moeilijke keuze... Het noodzaakt trainer Gerrie Plaatsman echter tot moeilijke keuzes. De enthousiaste trainingsop komst, de teamspirit en het ge middeld goede spel tijdens de oefenwedstrijden kenmerken zijn selectie, die onder zijn hoede het afgelopen seizoen steeds beter op elkaar ingespeeld raakte. Als de stijgende lijn zich doorzet gaan de zwaluwen hoogtijdagen te gemoet. Tweede club van Texel Het optimisme gaf elftalbegeleider Ruud Bakker al reden zijn vereni ging tot „tweede club van Texel" uit te roepen. Kantinebeheerder Joop Rommets hoopt dat door het enthousiasme zijn wervingspro blemen voor de barbezetting tot het verleden zullen behoren. Het recreatieteam van ZDH belooft met een brede bezetting een ge duchte tegenstander te zijn voor andere veteranenteams. Fusieclub Tot slot de nieuwe vereniging v.v. Texel '94, waarover de laatste we ken al veel is gezegd en geschre ven. Na de fusie tussen de twee buren s.v. Texel en Texelse Boys beschikt Den Burg nu over één voetbalclub met vier senioren-, twee dames-, twee recreatie- en negentien jeugdteams. De fusieclub verdeelt de thuis wedstrijden over drie velden. Door het oude B-veld van de Boys niet van de gemeente te huren, wordt meteen een financieel voordeel behaald. Voor komend weekend is het volledig gerenoveerde Boys A- veld goedgekeurd; één van de juni orenteams zal er als eerste op voetballen. Het eerste begon zondag (op het oude Texel A-veld) de competitie met een overtuigende 3-1 zege op Zouaven. Texel 1 leunt deels op de geroutineerde kern, die de afgelo pen jaren diverse successen wist te behalen met als hoogtepunt de bijna-promotie naar de tweede klasse KNVB. Spelers als Simon Brand, John List en Paul van Exel zijn nog wel goed, maar inmiddels de dertig gepasseerd. De opvol gers dienen zich -gelukkig voor de Texelse voetbalsupporters- al aan. Zondag bestond de linkerflank uit drie aanstormende talenten. Mar cel Ris, Gerco van Putten en de van de Boys overgekomen Edgar Klippel. Alle drie kunnen zij in de toekomst een meer centrale rol vervullen. Andere wind De uit Den Helder overgekomen trainer Hans van der Neut laat in de eerste maanden een andere wind waaien. In tegenstelling tot Hans van der Neut: ...discipline...

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 5