Haal meer uitje studiebeurs met Easy Money. De makelaars bieden aan: sv De Koog Dirkshorn PROFESSIONEEL Wat doe je nog voor F 170,- PER MAAND?* garage dros HUUR Twingo rijden. INRUILAUTO'S TEXELSE g couRANT Grand Café Restaurant ,,De Kelder zoekt een kok tod-Café Kwiiaurant Rabobank. Aangenaam. Rabobank Texel 1 I Waterschap Hollands Kroon het register van stemgerechtigden ,h l!u»rr- 3S2TU3 Een luxe recreatieappartement Eelman Van Heenvaarden N.V. TEXELS EIGEN STOOMBOOT teso ONDERNEMING Garage Rentenaar met 3-6 mnd. garantie li De Twingo van Renault. VRIJDAG 9 SEPTEMBER 1994 die zelfstandig kan werken; die kreatief echt Texelse produkten kan verwerken; die bereid is, naast z'n vak, ook mee te denken over andere voorkomende zaken in een grand café restaurant. en wij bieden: bij gebleken geschiktheid een jaarkontrakt een goed salaris een prettige werkkring in een klein team. Heb je interesse voor deze vakature, bel voor een afspraak met Wilma, tel. 19310. Je studiebeurs is niet direct rente? Bovendien krijo je als een \etpot. Daarom is een houder \an een Studentcn- Studentenrekenina bij de Rabo- rekening elk jaar dc nieuwe bank altijd gratis. Dus met editie van het Eas\ Monev kor- gratis Europas, tingsboek. dag Ook nu weer gratis pinnen en tot 50% direct reke- ting op CD's, ningatschrift bioscopen, zodra studie- kleding,restau- beurs binnen is. En wat dacht rants, eetcafés, reizen en nog je van rood staan tot maximaal veel meer. Ga snel naar je j 2 .000,- tegen voordelige Rabobank Rabobank O 1 De 5 kwantiteits waterschappen Hollands Kroon. Groot-Geestmer am bacht, Westfriesland, Het Lange Rond en De Waterlanden orga niseren hun verkiezin gen gezamenlijk. Doel van de samenwerking is een efficiënte en gestroomlijnde verkiezingsprocedure en duidelijke en eenduidige infor matie voor de Noord hol landers. De voorzitter van waterschap Hollands Kroon maakt het volgende bekend: Met ingang van maandag 12 september 1994 ligt tijdens kantooruren op het waterschaps kantoor, ir. Smedingplein 1 te Wieringerwerf en na telefonische aanvraag op het districtskantoor, Van Neckstraat 1 te Oudeschild, ter lezing voor de categorieën gebouwd, ongebouwd en pachters. Iedereen kan hieruit inlichtingen verkrijgen en zonodig schriftelijk of mondeling om ver betering verzoeken U dient ervoor te zorgen dat een dergelijk verzoek uiterlijk 16 oktober 1994, de dag voor de kandidaatstelling, is ont vangen Bewijsstukken voor verbetering dient u bij te voegen. Uw schriftelijke verzoek kunt u richten aan Het voorlopig Dagelijks Bestuur van waterschap Hollands Kroon, Postbus 23, 1770 AA Wieringerwerf. Telefonische infor matie kunt u verkrijgen via 02272-6600. Wieringerwerf, 6 september 1994 S.P. Steltenpool, voorzitter (Met dcie publikatie wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 5 van het Algemeen Kiesreglement waterschappen Noord-Holland.) (Badwcg 96 in De Koog) op de eerste verdieping van appartementencomplex Prinses Juliana, met eigen berging en parkeerplaats. De indeling: Entree, gang, slaapkamer, badkamer met ligbad, aparte douche, tpilet en wastafel, woonkamer met open keuken en deur naar balkon. Uitzicht over land en zee. Inclusief eigen parkeerplaats en eigen berging. Oplevering m overleg, inclusief complete inventaris. Het is mogelijk om de btw die over de koopsom verschuldigd is, terug te vorderen. De vraagprijs is 285.000,- k.k. exclusief btw, inclu sief inventaris. makelaars in onroerend goed Weverstraat 94 1791 AG Den Burg telefoon 02220 - 13555 fax 13946 Oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders te houden op vrijdag 30 september 1994 om 20.00 uur in sport hal „Ons Genoegen", Emmalaan 51, Den Burg. 1. Opening. 2. Verslag van de directie over het boekjaar 1993/1994. 3. Aanbieding balans en winst- en verlies rekening met toelichting over het boek jaar 1993/1994. 4. Vaststelling jaarrekening 1993/1994. 5. Verkiezing commissaris. Aftredend vol gens rooster: de heer B. Bakker. De raad van commissarissen draagt voor: 1. de heer B. Bakker. 2. de heer C. Bremer. 6. Mededelingen. 7. Rondvraag. 8. Sluiting. De te behandelen stukken met toelichting waaronder het proces-verbaal van de buiten gewone vergadering van aandeelhouders van 7 januari 1994, liggen tot en met de dag van de vergadering ter inzage op het kantoor van de onderneming, Pontweg 1, 't Horntje, Texel, van maandag tot en met donderdag van 09.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 16.00 uur. Aandeelhouders worden erop gewezen dat het aandeel of recent bewijs van bewaar- neming ter verkrijging van stembiljetten bij het tekenen van de presentielijst dient te worden getoond. Afschriften van depotbe- wijzen dienen uiterlijk 28 september 1994 ten kantore van de onderneming aanwezig te zijn. Vertegenwoordiging van een aandeelhouder is overeenkomstig artikel 24 van de statuten toegestaan, indien een volmacht of een an der bewijs waaruit de vertegenwoordigings bevoegdheid blijkt en het hierop betrekking hebbende aandeel bij de toegang tot de ver gadering kan worden getoond. Texel, 9 september 1994 raad van commissarissen en directie Opel dealer üostererrd, 02220 - 18227 Suzuki Swift 1300 GL 1990 Chevrolet Lumina APV 6 pers1990 Opel Rekord 5-drs. stationcar 1985 Opel Kadett 5-drs. stationcar 1989 Opel Vectra 18i 4-drs1991 Opel Vectra 18i 4-drs1989 Opel Vectra 20i 5-drs. GLS 1989 Opel Kadett 1.41 3-drs1990 Opel Kadett 3-drs1989 Opel Kadett 3-drs1988 Opel Corsa 3-drs1993 Opel Corsa 1300 Swing 1988 INRUIL EN OPEL FINANCIERING OPEL AL 25 JAAR NUMMER 1 Al voor f58,- per dag even er tussenuit knijpen in je eigen Huur-Opel. Waar u ook heen wilt Happy-Rent wijst u de weg in zo n comfortabele luxe Huur-Opel Happy Rent Happy Rent voor personen en bestelauto's OPEL DEALER GARAGE RENTENAAR Oosterend 02220 - 18227 Café De Kuip La Casserole Beerekuil Texel Rabbit Habit A.s. zondag 11 september Boodtlaan Aanvang 14.00 uur Loterij met prachtige prijzen VEM electro- techniek Camping Bregkoog TEXELER dekbedden onderdekens TOPTIEN De Koog SEMKE Delicatexel Dorpsstr. 24a Kikkert rijwielen Bad weg 19 DE RODE TAXI 12284 17555 Sportshop Texel Hans v/d Parf trainer Haar zit nu anden Vanaf zondag we de Stil Ook in uw bedrijf kan koffiezetten nu op een professionele manier gebeuren, tegen een betaalbare prijs. NIEUW is het NOVO koffiezelopporaot met de volgende kenmerken: Professionele machine RVS casco RVS doorstroom element Sterk vereenvoudigde eledronica 2 wormhoudplalen mei outomatiscbe temp.rei_ Slondoord: 1 kunststof filterpon ,1 glazen kan Zettijd 1,9 liter in 5 minuten 12 koppen TotaalprijsF 470.— Genoemde prijs is exclusief BTW VEM ELEKTROTECHNIE Spinbaan 1791 MC Den Burg - Tex Tel: 02220-1345 0 Dc afgebeelde bekleding is van model Twingo E* vijf versnellingen getint glas rondom wis/was op de achterruit van binnenuit verstelbare buitenspiegels achterbank in lengterichting verstelbaar gordelspanners v REJ EJNj^ 5SÜ Ja, ongelofelijk - een Renault Twingo rijden voor f 170,- per maand.0 Dat aanbod doen we u. De Twingo is daarbij nog eens voorzien van talrijke extra's waaronder vijf versnellingen, getint glas rondom, wis/was op de achterruit, van binnenuit verstelbare buitenspiegels, achterbank in lengterichting verstelbaar en gordelspanners vóór. U rijdt al een Twingo vanaf f 21.340,-. Op naar de show room dus! IConsumentenprijs incl kosten rij klaarm aken i 21.890,-, inruil cn/of aanbetaling f8.717,5 6, krcdict.som f 13.1/2,44 24 nmndtn f 170,- per maand met ccn slot termijn van f 11./ o7,-, effectieve 2). inruil cn/of aanbetaling f 5.485,39, kredietsom f 16-404,61 24 maanden f 320,- per maand met een slottermijn van f 11.737,-, effectieve jaarrente 11,1%. Op basis van financiering i vm. Renault Financiering volgens dc gebruikelijke voorwaarden. Zij toetst elke aanv raag bij hel BKR ie Ticl 0 gcldi voor de Twingo standaard uitvoering. Prijzen incl BTW, exclusief kosten y rijklaar maken. Prijs- cn spccificaiicwij/igingcn voorbehouden. 8 jaar plaatvverkgarantie. WILLIAMS RENAULT WORLD CHAMPION FORMULE 1 1992/1993. Oorsprongweg 3, 1795 LA Eierland-Texel. Tel. 02220-11233/11423. u

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 8