„oude" boeien Eilandromantiek Tielemans blijft Texelse expositie Galerie Langewaal Gelukkig een nieuwjaar! Monique de Boer maakt rsssSHS zïïi S Agenda Familieberichten Geslaagde dubbel-expositie met keramiste persoonlijke boekjes De bedragen TEXELSE COURANT Trainingen Gyvo Museum verwelkt 50.000e bezoek Voetbalprogramma Voetbaluitslagen Programma zaalvoetbal Tuincentrum Eureka bouwt „showdorp" Dindag 13 september Rabobank Texel houdt in „Bosch en Zee" in De Koog om 20 uur de jaarlijkse leden vergadering. Na afloop leest Harry de Graaf voor uit (nieuw) eigen werk. In Cinema Texel draait om 19.00 uur Beverly Hills Cop III en om 21.15 uur Striking Dis tance. Om 19.30 uur begint in het gemeentehuis de raadsverga dering. De agenda staat el ders in deze krant. Op de wielerbaan in Den Burg start om 18.15 uur een baan- criterium voor de jeugd. De senioren rijden om 19.00 uur. Om 20.00 uur komt de afde ling stambomen van de Histo rische Vereniging in d'Ouwe Ulo bijeen. Woensdag 14 september In Cinema Texel draait om 19.00 uur Beverly Hills Cop III en om 21.15 uur Striking Distance. Hondenclub Texel houdt om 19.30 uur in de kantine van Met droefheid geven wij u kennis dat na een liefdevolle verzorging, in „St. Jan" is overle den onze zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en tante Hendrika Antonia Maria Snelders weduwe van J. H. Segerink op de leeftijd van 82 jaar. Bert en Corrie Segerink Justin Niels Ans en Theo Schraag Crista Bettine Ben Den Burg - Texel, 9 september 1994 Correspondentie-adres: A. Schraag-Segerink Bernhardlaan 158, 1791 XJ Den Burg. De begrafenis heeft reeds plaatsgevonden op de R.K. begraafplaats te Den Burg. DINSDAG 13 SEPTEMBER 1994 (ADVERTENTIE) T^0^»present. Boek- en kantoorboekhandel Lange veld en de Rooy Parkstraat 10. Den Burg Telefoon 02220 - 62610 Fax 02220 - 14111 Vanaf deze week zijn er weer elke vrijdag gymlessen in De Kaapsnol. Nieuwe leden kunnen zich aan melden tijdens de lessen, of bij gymjuf José Strating, tel. 13799. Maandagavond staat voor de Gyvo-leden volleybal op het pro gramma, onder leiding van de nieuwe trainer Michel Gomez. Gymnastiek: vrijdag 16 september 15.30-16.15 uur kleuters, 16.15-17.00 ni veau A basisschool; 17.00-17.45 niveau B. 17 45-18.30 niveau C/D; 18 30-19 30 voortgezet onderwijs. Volleybal: maandag 19 september 19.00-20.15 damesvolley bal. voel, een weerspiegeling van emo ties. Het is een proces van het verbeelden van de afbeelding. Ik hou niet zo van de term abstract. Ik zou mijn werk ook zeker niet abstract willen noemen. Als ik bij voorbeeld door het Texelse land schap loop dan zie ik steeds weer nieuwe beelden en ervaar ik nieu we sferen. Hetzelfde geldt als ik in een stad als Amsterdam ben. De mens en zijn omgeving beïnvloe den elkaar in een continu proces. Die beelden en sferen vind je in geabstraheerde vorm terug in mijn werk." De expositie duurt tot 29 oktober. Galerie Langewaal in De Waal is op dinsdag tot en met zaterdag geopend van 10.30 tot 17.30 uur. Ruud Nooij Het Maritiem en Jutters Mu kreeg woensdag de 50.000 zoeker binnen de poorten. D- die voor deze mijlpaal zorgd» mevrouw Milatz-Zonneveld Beets. Met de bejaardensot haar woonplaats maakte ze bustocht over Texel, waarbj stop werd gemaakt bij het schilder museum. Educatie: dewerker Gelein J overhandigde haar als ges» enkele boekwerkjes. De at stand ten opzichte van vorij die het museum door de he mer opliep, is nog niet ingek In 1993 werd de 50.000e dr ken eerder geregistreerd. Paul Römer richt zich tijdens zijn openingsspeech tot Harry Tielemans: Jij zit meestal in de klei. op een krukje voor een schapen- boet." Geheel rechts Ans Distelbrink. (Foto Frans Hopmanl Zaterdag 17 september: Castricum A2-Texel A2 14.30 u. Vrone B1 -Texel B2 13.00 u. WGW B2-Texel B1 14.30 u. De Koog B1-Helder B2 13.30 u. Oosterend B1-JVC B2 13.30 u. Texel C1-Vios(w) C1 13.30 u. Geelzwart C1 -Oosterend C1 13.15 u. Texel C2-Oosterend C2 13.30 u JVC D2-Texel D1 11.15 u. Succes D2-Texel D2 13.30 u. Texel C3 vrij HOSV-Texel (meisjes) 14.30 u. Pupillen: Oosterend F1-Texel'94 F1 10.00 u. Texel'94 F2-SVC F1 10.00 u. ZDH F1 -Texel'94 F3 10.00 u. Zaterdag 10 september: Reiger Boys A3-Texel A2 R.B. afgez. Texel B1-Geelzwart B1 8-1 HRC B2-Oosterend B1 afgelast Texel B2-ZAP B1 3-1 Helder C1-Texel C1 6-1 Texel C2-Helder C2 1-2 HCSC C3-Texel C3 2-4 Junioren meisjes: HRC-Texel Zondag 11 september: SRC-Texel De Koog-Dirkshorn Oosterend-Flevo Alkm. Boys 2-Texel 2 Vesdo 2-De Koog 2 Texel 3-Petten 2 Oudesluis 2-Oosterend 2 Oosterend 3-0udesluis 3 Texel 4-Helder 5 Texel A1-VZV A1 Texel'94 F4-De Koog F1 10.00 u. De Koog E1-Texel'94 E1 11.00 u. Texel'94 E2-SVC El 11.00u. ZDH E1-Texel'94 E3 11.00 u. Texel'94 E4-Oosterend El 11.00 u. Texel'94 D4 Vrij Oosterend D1-De Koog D1 12.00 u. SVC D1-Texel'94 D3 12.00 u. Zondag 18 september: Texel-DTS 14.00 u. Dess-Oosterend 14.00 u. Koedijk-ZDH 14.00 u. Texel 2-Egmondia 2 12.00 u. De Koog 2-Succes 3 14.00 u. Oosterend 2-Texel 3 12.00 u. 8KC 5-Texel 4 14.00 u. HRC 8-Oosterend 3 12.00 u. Wiermgerw. A1-Texel A1 11.00 u. Dames: Flamingo's 2-Texel Recreatievoetbal: ZDH-Texel Tex. Boys-Oosterend Dames: Texel'94-HOSV 2 Recreatievoetbal: Oosterend-ZDH De Koog-Tex.Boys Texel-SVC 14.00 u. 10.30 u. 10.30 u. 10.30 u. afgelast 1-4 3-2 1-4 afgelast 5-1 0-3 10-1 9-2 8-4 3-1 Fl. teruggetr. 1-5 3-2 Woensdag 14 september: 18.15 u. Texel 2-Oosterend 19.00 u. Klif-Texel 1 19.45 u. De Koog 7-Rab 3 20.40 u. Nioz-ZDH 21.35 u. De Koog 2-Mantje Zaaldienst: Oosterend Donderdag 15 september: 18.30 u. Texel 3-Casino 3 19.20 u. Texel 4-De Mok 20.15 u. Klif 4-Mantje 2 21.05 u. Klif 5-Mantje 3 21.55 u. Jelleboog 3-Casino 2 Zaaldienst: Mantje Vrijdag 16 september: 18.15 u. Casino 4-De Krim 5 19.05 u. Klif-Casino 19.55 u. De Koog 3-Rab 20.50 u. Le Berry-Jelleboog 21.40 u. Texel 2-De Koog 22.30 u. Oosterend-De Koog 4 Zaaldienst: Le Berry Een Amstelveense liefhebber heeft in de raadhuiskelder zijn twee favoriete kunstenaars sa mengebracht. Uit zijn woonkamer haalde hij de schilderijen van Texelaar Harry Tielemans van de wand en uit de voortuin griste hij de bronzen beelden van zijn plaatsgenote Ans Distelbrink weg. Het resultaat is een smaak volle dubbelexpositie, die de moeite van het bekijken waard is. Tielemans, die op 28 november a.s. 65 wordt, toont er bovendien zijn jongste landschappen. „Allebei zijn ze wars van gepriegel en zowel de beelden als de schil derijen komen tot leven. Dat is hun ;grote talent." Aldus kenschetste 'F>aul Römer de overeenkomst tus sen beide exposanten in zijn ope ningstoespraak, vrijdagmiddag temidden van tientallen genodig den. De veelvuldig op Texel pre sente tv-regisseur wist nog iets wat de Texelse schilder en de Amstelveense keramiste gemeen hebben. „Ze kneden de klei en de verf tot iets moois, dat er niet was. Het verschil is alleen dat Har ry meestal in de klei zit... op een krukje voor een schapenboet. Er ontstaat dan iets anders, namelijk het landschap door de ogen van een kunstenaar." Zware luchten Deze laatste opmerking is treffend voor het werk van Tielemans, zo wordt op de tentoonstelling aan getoond. Met de olieverfschilderij en die hij dit en vorig jaar maakte, laat de „oude meester" zich nog altijd als een ware romanticus ken nen. Zijn liefde voor het Texelse landschap blijkt uit het schilderij van een verweerde boerderij, een ongebruikelijk vergezicht op de molen van 't Noorden en natuurlijk de onvermijdelijke schapenboet, om een paar voorbeelden te noe men. Romantisch, omdat moder ne bouwsels, auto's en dergelijke hedendaagse zaken ontbreken. En een schilderij van een duinvallei wordt door Tielemans compleet gemaakt met twee overvliegende lepelaars. Eilandromantiek in opti ma forma dus. Idyllisch zijn de landschappen echter niet, vooral omdat stralend blauwe luchten ontbreken. Zware wolkenpartijen hebben Tielemans voorkeur. „Ik ben altijd somber ge weest", zegt hij daarover. „Als iemand mij vraag een mooie Sluf ter te schilderen, ben ik na een uur die blauwe lucht zó zat, dat ik het meteen ga zitten veranderen." Gouwe ouwe Hoewel zijn gezondheid niet zo best meer is, schildert Tielemans nog steeds op lokatie. „Daar ga ik mee door zolang ik kan. Als ik daarmee stop, ga ik dood." De expositie toont ook enkele „gouwe ouwe" en zou daardoor als een overzichtstentoonstelling Texelse Boys een informs avond over cursussen in winterseizoen. Donderdag 15 september In Cinema Texel draait c< 19.00 en om 21.15 uur Beve Hills Cop III. Vrijdag 16 september Om 21.00 uur start in zwe« park Molenkoog het kampe* weekend van Zwem- poloclub TX '71. Om 9.45 uur houdt Wat! schap Hollands Kroon in h stadhuis in Den Helder e openbare vergadering. In Cinema Texel draait o 19.00 uur en om 21.15 u Four Weddings and a fune (komedie met in de bijrol R wan „Mr. Bean" Adkinson Hoogwater te OudescM Dl. 13 Wo. 14 Do. 15 Vr. 16 Za. 17 Zo. 18 Ma. 19 Di. 20 1.30 en 14.30 2.37 en 1 5.44 3.55 en 17.10 5.44 en 18.25 6.54 en 20.00 7.55 en 20.55 8.55 en 21.55 9.50 en 22.15 Aan het strand is het ongeveer een eerder hoog water. De zon komi september op om 7 17 en en gaai der om 19.47 u. 19 september w maan. 14 september doodtij. mm f f m speciaal softwarepakket op haar 1**1 lustraties mee telt een boekje 36 Monique de Boer: ..een bijzonder persoonlijk cadeautje. De familie De Ridder van Tuincen trum Eureka, gevestigd aan de Schorrenweg, heeft in één van de kassen een fraai „showdorp" aan gelegd met produkten van het be faamde „Hillhout". In het dorp kunnen klanten bekijken hoe de produkten er in opgebouwde staat uitzien. Getoond worden onder meer tuinschuren, schermen, tuin- bakken, zandbakken, pergola systemen, flonders, bloembakken ifoio T.sso de Greotti en prieeltjes. Galerie Langewaal in De Waal opent in het derde jaar van haar bestaan met een dubbele exposi tie van de Texelaars Anna de Vis ser (brons) en Ton van Hilten schilderijenEen primeur voor de galerie, want nog niet eerder werd zo prominent werk van Texelaars geëxposeerd. Anna de Visser en Ton van Hilten hebben een atelier in Oosterend, Cherubijn" genaamd. Anna de Visser woont en werkt sinds I960 op Texel. Zij werd geboren op Vlie land en bracht haar jeugd door in Zeeland. In de loop van de jaren heeft zij zich ontwikkeld tot vorm geefster. Ze ontwierp handpoppen en marionetten en bezat een eigen poppentheater, waarmee ze op trad op scholen. De laatste jaren richt ze zich op het beeldhouwen. Recentelijk kwam zij in het nieuws doordat ze de opdracht kreeg om het beeld ,de Sommeltjes" te ver vaardigen. Dit kunstwerk staat op de hoek van het Hogereind en de Langwaal, tegenover de galerie. De expositie toont 21 beeldjes in brons van de hand van Anna de Visser. Het werk kenmerkt zich door vloeiende vormen die een grote expressieve kracht uitstra len. Anna de Visser over haar werk: „Ik wil mijn werk noch abstract, noch naturalistisch noe men. Wel merk ik dat ik meer en meer toegroei naar abstractie." In Galerie Langewaal is ook haar laatste kunstwerk te zien: „De drie bruiden". De prachtig gestileerde beeldjes tonen een aantal ge moedsmomenten van een bruidje voor, tijdens en na de bruiloft. An na de Visser: „Het is nog niet af. Uiteindelijk wordt het een beel dengroep, be staande uit vijf brui den. Ik ben nog bezig met een bruidje dat de devotie uitbeeldt en een dansende bruid." De kunste nares liet zich ook inspireren door het schaakspel. De figuren die de schaakstukken uitbeelden, heeft zij getransformeerd tot intrigeren de objecten in brons. Snel werken Ton van Hilten is sinds drie jaar woonachtig op Texel. Hij heeft een opleiding tot interieur-architect gevolgd en schildert en tekent van jongs af aan. Het is de eerste keer dat hij op het eiland exposeert. Eerder was zijn werk onder andere te bezichtigen in Amsterdam. Ton van Hilten schildert met acrylaat- verf, een techniek die snel werken impliceert, omdat de verf in korte tijd droogt. Ton van Hilten is vooral geïnteres seerd in de samenhang tussen de mens en het landschap, zowel in de urbane als de landelijke omge vingZijn schilderijen met stedelij ke impressies tonen felle contrastrijke kleuren. De doeken waarop de kunstenaar de vrije na tuur verbeeldt, vallen op door een verfijnde, bijna pastelachtige kleurstelling. Van Hilten: „Voor mij is het uitbeelden een zaak van ge- rommelig zootje was geweest, had ik het nooit gedaan. Maar toen ik zag hoe fraai de boekjes zijn, met mooie, harde kaften, ste vig papier en kleurige tekeningen, wilde ik me er graag mee bezig houden." Wie een speciaal cadeautje wil ge ven kan kiezen uit verschillende basisverhaaltjes, passend bij de geboorte van een baby, huwelij ken, verjaardagen, jubilea, pen sioen of VUT. Er zijn ook versies in het Engels, Frans en Duits. Moni que voert gegevens van de betrok kenen in in het verhaal via een Na de geboorte van haar dochter wilde biologisch analiste Monique de Boer-Wijnhoff (28) uit Den Burg weer iets doen. Dat „iets" werd het maken van kwalitatief fraaie boekjes met een verhaaltje waarin degene die het krijgt de hoofdrol speelt. Een bijzonder ca deautje of een herinnering aan een speciale gelegenheid. „Ik zag zo'n boekje bij mijn schoonmoeder. Het boeide me meteen. Kort daarna kwam ik een advertentie tegen waarin nieuwe dealers werden gevraagd." Moni que zocht contact met „Create-A- Book" en ging naar een voorlich tingsbijeenkomst. „Als het een Meer lezen Het idee van „Create-A-book" komt uit Amerika. Monique: „Daar werd een project gehouden om "kinderen weer meer aan het lezen te krijgen. Ontdekt werd dat kin deren het extra spannend vinden als ze zélf in een verhaal voorko men. Zo is het eigenlijk begon nen." In heel Nederland bevinden zich inmiddels dealers. Monique de Boer beperkt haar activiteiten voorlopig tot Texel. „Ik ben hier en daar folders aan het verspreiden en er komen al opdrachten bin nen." Ze begint langzaam, temeer daar ze haar werkzaamheden combineert met het moederschap en nummer twee zich heeft aan gekondigd. „Maar volgend jaar zo mer wil ik de verschillende dorpsmarkten op het eiland af om ook de toeristen te bereiken." Wie meer wil weten over de mo gelijkheden kan bellen naar Moni que via 22089. De beide kunstenears bij hun werkstukken. (Foto Drie oude mannetjes: één van de ..spreke van de bijna 65-jarige kunnen wor den beschouwd. Tielemans toont zich in zijn sas met de hernieuwde kennismaking met sommige pronkstukken. Klassiek zijn de mannen in het café en een tweetal geschilderde cartoons. Grapjes In tegenstelling tot Tielemans zal Ans Distelbrink bij de meeste Texelaars onbekend zijn. Toch tim mert zij al dertig jaar aan de weg als professioneel keramiste. Gestyleerd werk heeft haar voor- ie" beelden van Ans Distelbrink. keur. „Lijnen doortrekken, daar hou ik van. Dat is zó lekker, dat ik nauwelijks kan stoppen als ik een maal bezig ben." In de raadhuiskelder zijn menselij ke en dierlijke figuren te zien. Een deel is abstract vormgegeven, maar door hun houding beelden ze een bepaald karakter uit. Als het even kan, verwerkt ze er een grap je in. Bijvoorbeeld door een dino saurus met beide vlerken op de rug uit te beelden. „Daardoor krijgt hij iets brutaals over zich. Emotie en humor, dat ben ik."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 2