loekstra opnieuw de sterkste in spektakulaire slijtageslag ïurfrondje om Texel race der giganten Misschien kunnen we even afspreken... Radio Texel bewijst zich Leren boogschieten bij Eilandschutters TEXELSE^" couRANT Fietspad ;TOLG VAN PAGINA 1 Radio Texel heeft haar bestaansrecht meer dan be wezen met de reportage van de Texelrace. De hele dag was het programma Sportlokaal te beluisteren, met Albert Hoven als centrale presentator in de studio. Via een grote groep vrijwilligers langs de weg werd actueel nieuws en vele andere wetenswaardigheden over de wedstrijd doorgege ven. Op het strand bij paal 9 was het programma te beluisteren via de geluidsinstallatie. „Vol gend jaar willen we dat ook in Oudeschild, zodat de toe schouwers daar ook op de hoogte zijn van het verloop van de race", aldus Wieb van den Berg van de Texelrace- organisatie, die ook vol lof was over de radiomakers. voor mij zou zijn. Maar de omstan digheden waren toen ook veel hef tiger." De Texelaar had, net als de meesten, gekozen voor een niet al te groot zeil. „Alleen de toppers kunnen het aan om bij zulk weer met een groot zeil te varen. Die hebben net iets meer kracht en conditie", verklaarde Van den Berg. Gijs van Meegen was blij met de dag uitstel. „Toen we gisteren bij het water klaar stonden begon het ineens zo onwijs te waaien dat ik me afvroeg of het wel goed zou aflopen. Ik had zoiets van: als een man of vijf het uitvaren is het veel. Ik had dan wel één van die vijf moeten zijn natuurlijk, maar of dat was gelukt...." Gijs van Meegen rekt zijn spieren voor de krachtproef die hem uiteindelijk op een tweede plaats deed belanden kluwen stortte het deelnemersveld zich op de brekers, wat Hawaiaan- se taferelen opleverde. Gerouti- Alexander Hoekstra ging voor de neerde surfers verdwenen met start nog even het water op om enorme sprongen over de golven Materiaalpech en was hij gedwongen een lichtko- door een mastbreuk en liep bij Ou- gel af te schieten. Die werd door deschild ook nog een half uur ver- de waarnemingsposten op de kant traging op doordat hij materiaal de vuurtoren tot de VC-boei wordt wel even moeilijk. Onderweg ma teriaal wisselen? Nee, daar zou te veel tijd in gaan zitten." Dorien de Vries, een olympische surfster, zag ongeacht de wind evengoed al af van deelname. „Ik heb de griep", snotterde ze. „Ik denk niet dat het verstandig is als ik het water op ga. Onder deze omstandigheden baal ik niet zo, hoor. Ik denk dat ik het wel had geprobeerd, maar het is niet mijn weer." Afgeblazen Terwijl dappere gezandstraalde toeschouwers bijna van het strand werden geblazen en de vlag die de startlijn markeerde al snel om woei, verzamelden zich enige sur fers bij de waterlijn. Donkere wolken pakten aan de horizon sa men. Toen uit de bui nóg meer wind kwam, greep de kustwacht in. De wedstrijdorganisatie werd met klem geadviseerd de race als nog af te blazen en aldus ge beurde. Het grote voordeel van de Texelra ce boven de catamaranronde is, dat er een tweede poging op zon dag mogelijk is. „We zijn allemaal wat kleiner, het aantal deelnemers is geringer", legde voorzitter Wieb van den Berg uit. „Het is organisa torisch mogelijk om een uitvaldag te benutten." De verschuiving naar zondag pak te bijzonder goed uit. De wind was nog steeds krachtig: zes zeven en iets westelijker. Maar de golven waren aanmerkelijk minder hoog en een zonnetje maakte het een stuk aangenamer op het strand dan een dag eerder. Dat deed gro te drommen besluiten een kijkje te nemen bij paal 9, wat de sfeer ten goede kwam. Kleine zeilen Voor de startlijn traden 54 surfers aan, waaronder acht Texelaars. André van den Berg, die afgelopen week ook werd geplaagd door griep, was één van hen. „De koorts is over, dus ik probeer het. Maar ik voel me nog niet erg fit. Of ik het dan wel zie zitten? Ach, ik voel het snel genoeg. Gaat het niet, dan ga ik naar de kant. Giste ren zei ik meteen al dat het te gek zijn materiaal te beproeven. Na een paar indrukwekkende spron gen in de hoge golven legde hij zijn plank met zeil op de kant om de briefing bij te wonen. Toen hij daarna bij zijn spullen terugkeerde. snel uit het zicht, maar menigeen strandde in de ruwe branding. Zo ook Texelaar Marc van Rijsselberg- he en de enige dame die een po ging waagde. Ze viel en raakte daarbij meters van haar plank van- bleek een zeillat gebroken en zat daan, waarna ze de strijd opgaf, er een scheurtje in het zeil. „Ik heb Theo Kooiker van Ameland had Wedstrijdleider Jan Thomson tijdens de briefing. geen idee hoe het komt", aldus de titelverdediger, terwijl hij haastig een reservelat op maat zaagde. „Misschien tijdens dat stukje va ren net of misschien is er iemand op gaan staan." Hij wist de zaak gelukkig tijdig te herstellen. De start van de Texelrace was spektakulair. De imponerende branding met enorme brekers strekte zich over vele meters uit. De deelnemers verzamelden zich achter een lijn. Na het startsignaal van wedstrijdleider Thomsen reed een auto met daarachter een boei van zuid naar noord voor de sur fers langs. Zodra die was gepas seerd, mochten ze het water op. Wie zich dus het meest noordelijk had opgesteld had enige tientallen meters minder af te leggen. Alexander Hoekstra en gevaarlijke outsider Olaf van Tol stonden in die hoek. Van Meegen koos echter voor de meest zuidelijke plek. „Dan ben ik het eerste op het wa ter en heb ik geen last meer van anderen. Daar moet ik mijn voor deel uit halen. Ik moet misschien wel iets meer meters varen, maar dat maak ik wel goed. Staat Hoekstra noord? Tja, dat is zijn tactiek. We zullen het wel zien." gezien en een boot was snel ter plaatse om Van Tol naar de kant te brengen. Menig surfer hield het na een stuk Noordzee voor gezien. Velen keer den om, anderen zetten hun plank bij de vuurtoren op de kant. André van den Berg gaf op ter hoogte van paal 21. Van Meegen nam de leidende po sitie over van Van Tol, op de hielen gezeten door Hoekstra. Op het wad wist Van Meegen zijn voor sprong te behouden, tot Hoekstra een gunstige slag onder de kant maakte. „Ik zag hem zo onder me door vliegen", verklaarde de latere nummer twee. Het gevreesde Mo lengat leverde het tweetal geen problemen op. Hoekstra bewees zijn grote klasse door zijn voor sprong uit te bouwen. Na 2 uur, 59 minuten en 15 seconden zet ten hij, onthaald door een juichen de menigte, zijn plank op het strand. Als een van de weinigen, naar later bleek, beklom hij redelijk fit het podium om de champagne in ontvangst te nemen. Dat het een prestatie van formaat betreft mag ook blijken uit de eindtijd. Het record rond Texel staat met Bijna zag het er slecht uit voor de latere winnaar: met hulp van Dorien de Vries zaagt hij een vervangende zeillat op maat, vlak voor de start. Branding De strandstart was voor de toe schouwers boeiend. In een grote pech. In het gewirwar sneuvelde zijn mast en tegen de tijd dat hij een andere op zijn plank had ge monteerd was de startlijn verwij derd en mocht hij niet meer van start. Klaas Jan van der Vis kamp te met hetzelfde euvel maar was wel op tijd weer op het water. Hij begon een inhaalrace. Kooiker zou later de pechprijs krijgen. De 32-jarige Olaf van Tol was als eerste weg en sloeg een enorm gat. Hij behield die voorsprong tot paal 28. Toen brak zijn mastvoet wilde wisselen en zijn volgwagen op een andere plek stond dan hij dacht. Als hij deze pech niet had gehad, was hij voor in het klasse ment geëindigd. De laatste finisher, Fred de Haan uit Den Helder, hield de organisa tie lange tijd bezig. Na Oudeschild maakte hij een lange slag naar bui ten, omdat hij in één keer naar paal 9 wilde surfen. Hij verdween daardoor compleet uit het zicht. De Haan schatte de afstand ver keerd in en kwam bij paal 17 uit! Hij surfde terug en kwam na een omweg tot opluchting van de vei ligheidscommissie als veertiende aan de kant. De enige wanklanken van de race betroffen een diefstal en een dwarsligger: bij de toren weigerde een ver achterliggende Belg de aanwijzingen van een volgbootbe manning om naar de kant te gaan op te volgen. „Hij komt gewoon nooit meer aan de start bij ons", verklaarde een resolute Van den Berg. Een verdwenen mast werd als gestolen bij de politie gerap porteerd. De zelfgemaakte prijzen vielen in goede aarde bij de winnaars. Alexander Hoekstra en zijn partner Dorien de Vries kondigden aan vol gend jaar zéker weer van de partij te zijn. „Zo'n wedstrijd mag je niet missen." De urtslag: I. Alexander Hoekstra, 2 Gijs van Mee gen, 3. Ruud Bakker, 4. Tjitse Spitse, 5. Roland de Vries, 6 Stephan Gideonse, 7. Remco de Weerd, 8. Bart Abrams (België) 9.Remco Witte 10. Klaas Jan van der Vis. II. Bert Wellens (België), 12. Kees Jaap Snoeij. 13 Jeroen Geus, 14. Fred de Haan Tekst en foto's Tessa de Graaft De „Eilandschutters" stelt be langstellenden in de gelegenheid om vanaf vrijdagavond tijdens vijf achtereenvolgende wekelijkse lessen kennis te maken met de beginselen van het handboog- schieten. Tijdens deze lessen kan gebruik worden gemaakt van ma teriaal van de vereniging. Per serie van vijf lessen kan maximaal aan zes personen les worden Wereldprestatie gegeven. Van Meegen oogde aanmerkelijk 1.58.15 uur op naam van Stephan van den Berg, die voer met een uiterst gunstige wind. Hoekstra deed er met een ongunstige wind slechts een uur langer over. vermoeider, toen hij enige minuten na de winnaar aankwam. Hij strompelde over het strand, maar klaarde op bij de ovatie die ook hem ten deel viel. „Hier finishen is al een wereldprestatie, laat staan als tweede", aldus Van den Berg. Opmerkelijk is ook de prestatie van de 37-jarige Tjitse Spitse uit Scharnegoutum, die net als Van Meegen alle edities van de Texelra ce heeft meegemaakt. Hij finishte als vierde en was daar stomver baasd over. „Ik dacht dat ik vijf tiende was of zo", aldus de vete raan, die de beproeving goed had doorstaan. Hij was tevens de eni ge „Master" (=veteraan) die de ronde uitvoer. Hoewel hij lange tijd op kop had gelegen, finishte Texelaar Kees Jaap Snoeij als twaalfde, achter Klaas Jan van der Vis (tiende). Van der Vis had een moeizame start, De kosten bedragen f30,- voor een volledige serie van vijf lessen. Indien men na de lesperiode besluit lid van de vereniging te worden, zullen de cursuskosten op de contributie in mindering wor den gebracht. De lessen beginnen om 19.30 uur en duren tot 21.00 uur. Handboogschieten is voornamelijk een concentratiesport, die zowel door mannen als door vrouwen kan worden beoefend. Het aantal vrouwelijke leden bij handboog vereniging „Eilandschutters" is aan de lage kant, zodat het moei lijk wordt hen in een aparte klasse tegen elkaar.uit te laten komen. Hoewel mannelijke deelnemers uiteraard ook van harte welkom zijn, nodigt de vereniging om die reden vooral vrouwelijke aspirant- schutters uit de kennisma kingslessen bij te wonen. Voor informatie: telefoon 13692. DINSDAG 13 SEPTEMBER 1994 veel ervaring op zee hebt gaat het misschien nog wel. Maar ik surf altijd op binnenwater, dus voor mij heeft dit geen zin. Trouwens, met dit weer breken carbon-masten als luciferhoutjes", aldus Dam. Ook Texelaar Mark van Rijssel- berghe zag zaterdag af van deel name. „Mijn weer? Ik denk dat ik in no-time weer half geblesseerd aan de kant sta. Er zijn er vast die dit wel aan kunnen, maar ik voel me niet zeker en dan moet je het niet doen." Risico's Twee favorieten, Gijs van Meegen en titelverdediger Alexander Hoekstra, stonden zaterdag wèl klaar. „Ik voel me goed, ik ben hier vaker geweest en ik heb wel bij meer wind gevaren", verklaarde Van Meegen, die het erg verstan dig vond van een aantal surfers om niet mee te doen. „Sommigen willen zich bewijzen en doen daar om dingen die ze eigenlijk niet aankunnen. Dan ben )e natuurlijk niet goed bezig, bovendien breng je de organisatie in een lastig pak ket." Ondanks de harde wind had Van Meegen voor een groot zeil gekozen. „In vlagen zal ik inder daad moeten lozen, maar in zo'n race moet je risico's nemen wil je in de top meedraaien. In het voor de windse stuk kun je als regel wel wat meer zeil gebruiken en aan de wind kan ik ook aardig wat zeil houden. Het stuk halve wind van jt strompelden ze het strand op. Ze werden ontvangen gen daverend applaus. De vijfde editie van de surfron- m Texel werd, met een dag vertraging, een hele bijzon- Veertien van de vierenvijftig starters volbrachten het its. De 23-jarige Alexander Hoekstra uit Almere maak- n favorietenrol waar: hij schreef opnieuw de Texelrace jn naam. Een verslag van een titanenstrijd. pand aan de openingshan- werd kort het woord ge- door wethouder Eelman, gemeentewerken Piet districtsmanager Gerard Ivan KWS en Hans Zijm Hoornder dorpscommissie, snoemde bestempelde het als „heel belangrijk voor Omdat grondeigenaren eid bleken een strook te "aan de gemeente, begint 5Pad niet op de kruising ^•Rommelpot, maar pas töH-veld. Daar wordt een de bomenhaag aan het eofferd. Het tracée loopt '"et de weg (aan de noord- 'der naar het parkeerter- Paal 9. De werkbreedte '""eter bedragen, zodat er hogelijk duingrond ovèT^ ™dt gehaald, één van de t'den van Staatsbosbe- (ADVERTENTIE) Ruimte in begroting r,eente heeft de totale «groot op A725.000,-. De vergoedt 40 procent u't het fonds recreatieve en laatst werd bekend ïk zelfs 50 procent subsi- -.Daarover zijn we heel J - aldus wethouder Eel- 'e rijksbijdrage zorgt er- we nu een enorme ruimte «grotingsbudget hebben, pandeling van de begro- c in november zal blijken ruimte wordt ingevuld." kg/K1* PRESENT. Boek- en kantoorboekhandel Lange void en de Rooy Parkstraat 10. Den Burg Telefoon 02220 - 62610 Fax 02220 - 14111 wze winnaar van de titanenstrijd beloont het publiek voor de ovatie met spui- tmpagne. rende gezichten waren te zien bij de organisatie, was dat wel anders. De wol aan tot kracht acht. irfers op zich niet zo'n pro maar wèl voor de volg- is lelijk werd besloten toch fen. Wedstrijdleider Jan in deed een dringend be- j de eenenzestig inschrij- ien van de kant te gaan als van zichzelf en hun condi- !:n. „Bij de vuurtoren en in lengat lopen metershoge De wind is zuidwest dus in de Noordzee- als aan de ikant moet worden ge- Oat kost enorm veel Té extreem szijn pleidooi hees eenen- man zich in een pak. Nico Groningen en Roy Diepen- IJmuiden waren daar niet is té extreem. De kleinste fijn te groot voor deze aldus het tweetal. „Als je Een wirwar van zeilen in de branding, vlok na de start.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 5