F amilieberichten roonenberg in e bibliotheek ar|ing: voeding en gezondheid TEXELSE J COURANT' Disselband in Koninghal FNV rekent loon horecapersoneel na Familieberichten Texelaartjes ifster Yvonne Kroonenberg gt zondag 25 september om uur een lezing in de Texelse jheek Kroonenberg, die van it psychologe is, heeft meer- bestsellers op haar naam fa 86 verscheen van haar hand Ql niannen willen maar één e). een verzameling columns ;rder verschenen in de Play- en Intermagazine. Ruim exemplaren gingen over inbank. In '91 scoorde ze op- met „Kan ik hem nog U ^nberg schrijft het liefst over ivb eerste bijeenkomst van de irr 5e plattelandsvrouwen ;pt isdag om 20.00 uur in de nalige LBO-kantine. Mieke jer Spek verzorgt een lezing .Onze voeding en gezondheid giJn vanuit de alternatieve ge- I wijzen' onderwerp past bij de cam- e van de bond over kritisch umeren, duurzaam pro- ren. ns de avond kan tevens infor- worden ingewonnen over jissen die worden gegeven. W ye leden en introducées zijn _wri. 15 X) >5 droefd geven wij kennis dat op 78-jarige ftijd is overleden mijn man, onze vader, ioonvader en opa Adriaan Abraham Waverijn oud-notaris te Bodegraven J. Waverijn-Lous A. C. P. J. Waverijn M. Waverijn-Mok Pieter Gijs Jaap Elisabeth J. J. Waverijn VRIJDAG 16 SEPTEMBER 1994 relaties tussen mensen. Haar werk is makkelijk leesbaar en de licht voetige stijl blijkt ook weer uit haar nieuwste werk „Zij houdt van hem. Hij ook". De lezing wordt muzikaal omlijst door Jaap Dros en zijn Small Buzz. Entree ƒ10,-. De Anbo houdt op zaterdag 8 ok tober een gezellige middag in de burg. De Koninghal. Op het pro gramma staat een bijzonder op treden: de gehandicaptenband ,,De Dissel". Twee jaar geleden trad De Dissel al eens op in het Eierlandse Huis in De Cocksdorp. De band uit Hoorn heeft inmiddels landelijke bekend heid gekregen door een zeer geslaagd optreden bij Hennie Huisman op televisie. De middag is niet alleen bedoeld voor Anboleden. ledereen is wel kom. De aanvang is 14.00 uur en de kosten bedragen f 5,- voor le den en f6,50 voor niet-leden. Daar is koffie met koek bij inbe grepen. Kaarten zijn verkrijgbaar op de vol gende adressen: A. Huizenga- Kalis, De Zes 13 (13533); A. Reuvers-Prins, Klimpstraat 7 (16370); T. Kok-Barendregt, Witte- weg 5 (19362); A. Witte-Dirkson, Alle werknemers in de horeca kun nen woensdag 21 september hun loon laten narekenen. Die dag ko men deskundigen van de afdeling Den Helder van de Horecabond FNV naar het eiland. De bijeen komst is in hotel Den Burg aan de Emmalaan van 11.00 tot 15.00 uur, tel. 12106. Ook seizoenwer kers en degenen die werkzaam zijn in de contract-catering zijn welkom. Ingegaan wordt op vra gen als „zijn alle overuren be taald?", „is de zondagtoeslag niet vergeten?" en „klopt het loon vol gens de CAO-regels?". Jaarlijks leidt de looncontrole tot navorde ringen van duizenden guldens, al dus de horecabond. Wie meer wil weten, of liever een andere af spraak maakt, kan bellen met de afdeling Den Helder, dhr. P. Noot, tel. 02230-24861. Of met het re giokantoor in Amsterdam, tel. 020-6630966. Pontweg 175 (17322); M. van den Brink-Van Leeuwen, Oranjestraat 4 (18802); J. van Beek-Geerts, Houtmanstraat 24 (14087); R. Haarsma, Hogereind 11 (14330). gg n Burg, 13 september 1994 crematieplechtigheid heeft heden in te sloten kring plaatsgevonden. Ofl rrespondentie-adres: Vroonlant 20, 1791 Den Burg. Je had nog zoveel plannen en volgens ons nog zoveel te goed. Nu ben je weg uit ons midden dit afscheid is voorgoed. tef! lop in het leven is tijdens zijn vakantie op ,eL' ita door een acute hartstilstand uit ons dden weggerukt, mijn lieve zoon, onze >er, zwager en oom Remco de Beer op de leeftijd van 31 jaar nsterdam, 16-9-1962 Kreta, 10-9-1994 De Koog: W. de Beer-Dosker Almere: Wilma, Leen en Marco Den Burg: Hans en Marijke vit meer jou zien tod: vit meer jouw lach b!j vit meer jouw stem mco wat zullen we je missen. baasje, ook ik zal je missen. Yentl tegenheid tot condoleren dinsdag 20 ptember van 19.30 tot 20.30 uur in Ivaartcentrum „Texel" Bernhardlaan 147 Den Burg, alwaar Remco is opgebaard en crematieplechtigheid in het smatorium. crematieplechtigheid zal plaatsvinden oensdag 21 september om 15.00 uur in het ematorium te Schagen, Haringhuizerweg 3. wrespondentie-adres: Duinroosstraat 3, '96 BJ De Koog - Texel. ld 3 ooit meer je lach wit meer je stem wit meer je warmte Wr wel die herinnering Lieve Remco tfankt voor alle fijne en lieve momenten die *de afgelopen 2 jaar samen gehad •bben. *al je nooit vergeten. ^3t zacht. Veel liefs Lydia 3fnen op 't werk •$i arien waren wij sterk 5rr>en oplopen naar huis zei altijd „Wij zijn 'n Team" Margreet Het zal stil zijn Remco Michael en Nanning Geraldine en Anouk Het zal nooit meer hetzelfde zijn. Rust zacht lieve Remco We zullen je missen. Dirk en Petra Trap Remco we zullen je missen en wensen de familie veel sterkte toe met dit grote verlies. Erik en Richard Remco We zullen je missen. Jolanda Sylvia Petra Veel te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen van onze biljartvriend Remco de Beer Biljartvereniging De Zwaan Met verslagenheid hebben wij kennisgeno men van het overlijden van Remco de Beer De Pierenstekers Hans, Jack, Maarten Roel en Martin Veel te jong Veel te vroeg Remco Wij wensen de familie veel sterkte toe. Henk Ingrid Lesley - Jeffrey Rust zacht Remco We zullen je nooit vergeten. Martin en llsa Met verbijstering hebben wij kennis genomen van het overlijden van Remco Mevr. de Beer, Hans en Marijke, Wil, Leen en Marco heel veel sterkte. Henny en Henriëtte Voordat jij vorige week op vakantie ging, hebben we nog vrolijk afscheid van elkaar genomen, niet wetend dat dit afscheid definitief zou zijn. Dag Lieve Remco Rust zacht. Ik zal je nooit vergeten. Annette Met verslagenheid namen wij kennis van het overlijden van onze buurman Remco de Beer Wij wensen de familie alle kracht toe dit ver lies te dragen. De buren van de Weststraat Met verslagenheid ontvingen wij het bericht van het overlijden van Remco de Beer Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies. Medewerkers van „De Verliefde Kreeft" Nooit meer stoten Nooit meer scoren! We hebben een goede vriend verloren. Jij zal er niet bij zijn als we gaan vissen. Remco de Beer We zullen je missen. Biljartclub Café de Zwaan Remco je was een knoert, je blijft altijd in onze gedachten. Wij wensen de familie veel sterkte toe. Robert, Sylvia, Kim, Ome Joop, tante Henny en personeel van Strandpaviljoen paal 17 Ome Joop Met een machteloos gevoel van grote ver slagenheid werden we geconfronteerd met het plotseling overlijden van Remco Je was een goede buur en voor sommigen van ons een goede vriend. Hans, Marijke en Margreet heel veel sterkte. De medewerkers van Question/Casino familie Stiekema Woorden schieten tekort, Remco We missen je nu al. Wij wensen de familie veel sterkte toe. Texel, 10 september 1994 Hans Arnout, Bul Bakker, Dirk Bakker, Aad en Elly Banda, Barry Barhorst, Sjef en Ria Boom, Han Boonman, Rinus v. Boven, Ron Braaksma, Fam. A. Brans, Rob Caspers, Hans en Angelique Coot, Piet Dam, Cor en Anne Datselaar, Willem en Marja v. Diessen, Margreet Dissel, Pieter Dogger, Piet Drijver, Linda en Monique Eelman, Jennie Eilers, Wieberen van Ellen, Erwin en Sigrid (Zeist), C.J. van Etten, Piet en Hanny Evers, Richard en Sabine de Feyter, Ronald Fischer, Bill Grisnigt, Harry Hartog, Dolf ten Haven, Nel Hillen, Johan Hin, Guus Hoep, Fam. R. Hoep, Piet en Cora Hof, Miriam von Holte, Natasja Hoogewoning, Willem Huizinga, Adrie en Ria Hutjes, Oebele Jan, Cees en Anouschka Jonker, Jos en Yvonne, Ruud Kalusche, Roel en Maja Keyzer, Henk-Jan Klok, Ralph Koning, heo en Lia Kuip, Donald en Mariëtte v. Laar, Joles v. Lenten, Roos v.d. Linden, Inge Lodewijks, uiian, Miranda Maas, Menno Moerbeek, Wim Moerbeek, Klaas-Jan Modder, Leo Nelis, Yvette Nichols, Henny Ploeger, Rob Pool, Jan Post, Miranda Reuvers, Rob en Thea, Dirk Roeper, Corry Schaatsenberg, Hans en Miranda Schade, Bertus en Agnes v.d. Schans, Harry en Kitty Slaman, Rob en Linda van der Stap, Olaf Storms, Martin en Miranda Trap, Jan Veldman, Sylvia Vennik, Fred en Anita Versluys, Ron Vink, Rianne Visser, Cor Vlaming, Erik en Shirley Vonk, Andy Vreeman, Harm de Vries, Nicolette de Vries, Guus v.d. Wal, Jelle v.d. Wal, Wil en Dirk, Steef en Rietje de Wit, André Witte, Fulco Zegel, Melle Zegel. Ons bereikte het droevige bericht, dat on verwacht, tijdens zijn vakantie in Grieken land, is overleden ons zeer gewaardeerd motocrosslid. Remco de Beer Wij wensen zijn naasten veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. MAB club Texel 1969 1994 Op 24 september 1994 is het 25 jaar geleden dat onze ouders Eddy Stiekema en Aadje Stiekema-van Maarseveen in het huwelijksbootje stapten. Dit willen wij met ongemerkt voorbij laten gaan. Wij nodigen u uit voor de receptie op zondag 25 september van 1700 tot 19.00 uur in disco-dancing Question", Zwaanstraat 5 te Den Burg. Gntha en André Danielle en Mariene Kadotip: 13 Corine Hoogenbosch en Hans Siffels zullen op donderdag 22 september 1994 om 15.00 uur in het Regthuys te Westzaan elkaar het ja-woord geven. Gelegenheid tot feliciteren van 19.00 tot 20.00 uur in restaurant 't Kombof in De Woude. Ons adres: Kaasmaker 20, 1566 RE Assendelft. Dinsdag 27 september 1994 gaan wij trouwen Simon Lap en Tascha Witte De huwelijksvoltrekking vindt plaats om 13.30 uur in het gemeentehuis te Den Burg De kerkelijke inzegening is om 14.30 uur in de Ned. Herv. kerk te Den Hoorn. De receptie is van 19.30 tot 21 00 uur in restaurant Theodorahoeve te Den Burg. Ons adres: Aquamarijnstraat 385, 9743 PJ Groningen. Tijmen Wit en Brenda Daalder gaan trouwen op vrijdag 23 september 1994 om 14.15 uur in het gemeentehuis van Texel te Den Burg. Als u ons wilt feliciteren, dan bent u van harte welkom op onze receptie, die zal worden gehou den van 19.00 tot 20.30 uur in Partycentrum Calluna, Schumakersweg 3, De Koog. Ons adres wordt: Kotterstraat 12, 1794 BE Oosterend Texel. Bedankt Voor bloemen en planten van vele passanten. Voor txixi en stapels kaarten die in de brievenbus zaten. Voor stevige handen en diverse soorten manden. Voor ontelbare zoenen (links-rechts-links), een vriendelijk woord, een lachend gezicht. Voor een stevige borrel, een lekkere fles wijn, wat kan een mens met dit alles gelukkig zijn. Voor een sketchje, een lied en gezellige muziek, van dit feest hebben we zeker gien spiet. Kortom, door iedere huldeblijk voelen wij ons ont zettend rijk. Gery en Axel Lap Iedereen bedankt voor de bloemen, kado's en belangstelling op onze huwelijksdag. Onze droom is werke lijkheid geworden. Annemieke en Walter van Beek ledereen hartstikke be dankt voor gulle gif ten, kado's, bloemen, kaarten en aanwezig heid op onze trouwdag. Beppie Pieter Onze huwelijksdag was door uw belang stelling fantastisch! Hartelijk dank. Marion Martin Timmer Wij zijn getrouwd. Carol Dorst en Annalies Voogd 9-9-1994 ledereen bedankt voor de fantastische dagen. Alle collega's, familie, buren, vrienden en kennissen die tijdens mijn verblijf in het Gemini-ziekenhuis en bij mijn thuiskomst mij verrast hebben met de vele bezoekjes en at tenties, allemaal hartstikke bedankt. Door jullie en vooral door Kees ben ik weer gauw de ouwa Truus Hallo, hier met de dierengroep Hebben jullie het nieuws al gelezen? Zo niet, dan weten jullie het bij deze. Wij hebben er een baasje bij En daarmee zijn we waanzinnig blij. Kevin is de naam die hem is gegeven. Hij gaf op 15 september 1994 zijn eerste kreet als teken van leven. Rex, Dirk, Miep, Bert en Truus. De trotse ouders zijn: Jan en Jolanda Abma-van der Bend De Ruyterstraat 120 1792 AP Oudeschild Telefoon 02220-15905 Bel even voordat jullie komen, anders heb je kans dat Jolanda en Kevin nog liggen te dromen. INLEVEREN: maandag vóór 10.00 uur en woens dag vóór 17.00 uur. KOSTEN: f7.05 tot en met 3 regels. Per regel meer ƒ2,35 (incl. btw) De nieuwe Centerparcs gidsen 1994/95 zijn uit. Bij ons kunt u boeken. Reisburo Texel Holland In ternational. SCT Satelliet - tv, 11777. Tk.: kleurentv. Tel. 14955. Te koop: Gordijnen, ve lours L. beige „nieuw", halve prijs, 2.50 m lengte; Wasdroger; Draaifauteuil oudrose leer. Inl. tel. 11238, na 19.00 uur. Te koop: zwarte eettafel op één poot met 3 stoe len; zwarte salontafel met witte tegels; eiken vitrine kast. Tel. 12684. T.k.a.: pauwen, Chineze zijdehoenders. Tk. gevr.: kalkoenen, parelhoenders. Inl. tel. 19722. Antennes voor radio en tv - Service Center Texel. 11777. De Zonnebloem regio Texel wil iedereen bedan ken die de vakantieweek tot een sukses heeft ge maakt, m.n. Teso, Bakkerij Ofrein, PH.Hotel, Hotel Opduin, AH, Ria's Win keltje, Cavo Latuco, Zegel Modes en alle 27 mede- werk(st)ers. Aruba en Curacao vanaf 7 november a.s. ook per charter. Informeer voor voordelige arrangementen bij Reisburo Texel Holland International, tel. 12242. T.k.: z.g.a.n. compleet kokspak. Tel. 18635. Verhuisd van Bernhard laan 56 naar Starken- burgh 80. Tel. 14519. T. Agter-Zondervan. Restaurant ,,de Fuik" is gesloten tot 13 oktober. Caravan te koop (2 3 pers.), ouder model. Tel. 18300. Prachtige fleece sweaters v.a. 89,-. Benetton, We- verstr. 3. Decoders voor RTL4 en RTL5 - Service Center Texel. 11777. Psst... kom ook eens met haarll Qnipp Kapsalon. Liefst op afspraak, tel. 12227. Truien v.a. ƒ49,95. Rabbit Habit. Niet alleen nieuwe Texelse etsen, maar ook prachtig ingelijste prenten van Texel uit 1806 vindt u bij Kunsthandel Hans van der Klift. Bang voor regen? Wel nee! Toch zoek ik per 1 nov. een dak boven m'n hoofd. Zelfst. woonr. liefst in of nabij O'end. Tel. 18571. Wegens omstandigheden thuis gezocht voor een rood/witte kat en hond. Tel. 10402 na 19.00 uur. Te huur: gem. 4 pers. wo ning te De Koog t/m 1-5-'95, prijs ƒ975,- p.m. Reakties br.o.nr. 1565 aan bur. Tex. Crt. Op vrijdag- en zaterdag avond onbeperkt spare- ribs eten voor ƒ22,50, Eetcafé Santa, Nikadel 7. Je kunt natuurlijk wel ad verteren met je antieke aardewerk, maar de Texel se aquarellen en prenten blijven een belangrijk on derdeel in de collectie van Kunsthandel Hans van der Klift. Pull, 5 kleuren, ƒ25,-. Rab bit Habit. Sunglitz omdat: dit de snelste manier is om een verbluffend mooie haar kleur te krijgen omdat uw kapper nog weet wat haarkunst is omdat: u met deze behan deling het milieu niet be last. Voor een sunglitz behandeling kunt u uit sluitend terecht bij: Qnipp Kapsalon. Liefst op af spraak, tel. 12227. Ook Ruud Boom Catering Service pakt zaterdag op de beurs in Oudeschild uit Win een luxe feestontbijt voor 2 personen! 1 okt. dan is hij er weer. Unieke penning: de Texel se Wadden Ecu. Nu nog in beperkte oplage te koop bij het Maritiem en Jutters Museum voor ƒ12,50. Zondag 18 september 17.00 uur wordt de 4e ex positie in Art Gallery het Posthuys officieel ge opend door wethouder Nel Eelman. U bent van harte welkom. Nu ook te huur, ƒ15,- pjdag. Zandstra skeelers mt. 39 t/m 46, Sportshop Texel, tel. 13145. Het is ook uw eigen ver dienste dat voedingsmid delen van prima kwaliteit op Texel betaalbaar zijn. Immers door de grote be langstelling is de omzet- snelheid goed, de vers heid optimaal en de prijs in orde. De Vlier, in de Ho- gerstraat. Tuinhout voor een degelij ke schutting. Vraag prijs opgave. Tuincentrum v.d. Werve, Bernhardlaan. 1 okt. dan is hij er weer. Unieke penning: de Texel se Wadden Ecu. Nu nog in beperkte oplage te koop bij het Maritiem en Jutters Museum voor ƒ12,50. Te koop: Vespa bromfiets Piaggio. Tel. 12363. Kleicursus van Nesrin Du ring begint woens. 21 sept. Tel. 18879. Philips Turbo Drive Video met 5 jaar garantie - Ser vice Center Texel, 11777. Gevraagd: land om scha pen op te houden. Tel. 15405. Zeepsteen. Het marmer uit Kenia S.O.S. winkel. Ook in Oosterend. „In Aqua Vita" heropent de visbeurs op 16 sept., 19 00 uur, d'Ouwe Ulo. Stretch spijkerbroeken, black en stone, dames- en herenmodel, ƒ49,95. Rabbit Habit. Nieuw) Grote collectie tuinbeelden. Prima kwali teit tegen betaalbare prij zen. Tuincentrum v-d. Werve, Bernhardlaan. Bearcat scanners - Servi ce Center Texel, 11777. Vanaf nu verkrijgbaar een mooie en goedverzorgde geschenken mand of doos, gevuld met een ruim assortiment Texelse Produkten van biologi sche/natuurlijke kwaliteit. U kunt óók kiezen voor een pakket algemene na- tuurprodukten. Dit alles in div. uitvoeringen en prijs klassen en uitsluitend sa mengesteld van prima kwaliteit. In de winkel hebben wij voor u ver schillende voorbeelden klaar staan. Zo u wilt ver zorgen wij voor u de ver zending naar familie of relatie in Nederland of daarbuiten. De Vlier na- tuurvoeding in de Ho- gerstraat. Grote Amaryllisbollen in 6 kleuren, p.st. ƒ4,50. Tev. hyacinthen in 6 kleuren, narcissen in 16 soorten en vele andere soorten bol gewassen A. van Strien. Oudeschild, tel. 13659. txg.g. 12904. Verloren: gouden ring met steentje. Beloning. Tel. 15020. Voor al uw schilderwerk, binnen of buiten, behang, glas- of tapijtwerkzaam heden, naar de vakman Arn Looyer, Spinbaan 1, Den Burg, tel. 13179. Wij repareren alle merken KTV, video, radio, CD, sa telliet, camera, etc. - Ser vice Center Texel, 11777. Weekendaanbieding: fan tasietruien. Benetton, Weverstraat 3.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 3