REKEN NU BIJ ONS OP EXTRA VOORDEEL! 1uur 79 Versbakker's eerlijke boerencake. buitenverlichting 'tGotr Meubelhuis exel GEMEENTE TEXEL Chinees - Indisch - Cantonees - Japans Sfeervol Oriëntaals lopend buffet GESLOTEN FOTO DE WAAL Het wordt weer vroeg donker. Heeft u de al nader bekeken?? SPECIALITEITEN RESTAURANT PEKING Incl. geroosterde pekingeend Aanstaande zondag om 19.00 uur. Speciale prijs: van ƒ27,50 voor ƒ23,50 p.p. Kinderen tot 12 jaar voor ƒ15,- TLXEI. TEI.. 02220 17587 A 'P- Elk weekend onbeperkt TEXELSE MOSSELEN eten met sausjes, stokbrood en salade f24JöO SCHOENMAKER FOCWA AUTOSCHADE-SPECIALIST Het loodswezen in de Rotterdamse haven, schenker van de wedstrijdbal, wenst ZDH succes in de thuiswedstrijd a.s. zondag tegen Koedijk. Aanvang 14.00 uur. AUTOBEDRIJF D. NAGY, Ruigendijk 2, De Koog, tel. 02220 -175 67. TEXELSE coURANT Dinsdag 20 september zijn wij wegens beursbezoek Boerencake 4,95 Mueslislof 2,95 Versbakkers over heel Texel GEMEENTE TEXEL GEMEENTE TEXEL P VRIJDAG 16 SEPTEMBER 1994 voorgerecht hoofdgerecht nagerecht* Kikkertstraat 19, 1795 AA De Cocksdorp, telefoon 02220-16547. Wezenland 1. Oen Burg. tel 13111 S.V. Z.D.H- De aanschaf van een nieuwe Citroën AX, ZX of Xantia is tijdelijk wel heel aantrekkelijk. Zo zit er op alle modellen een financieringsaanbod. U kunt kiezen uit uitgestelde betaling tot 1 septem ber '95 of een financiering tegen slechts 5,9%*. Uw voor deel kan zo oplopen tot zo'n f 2.000,- op de AX, zo'n f 2.700,- op de ZX en zo'n f 3.400,- op de Xantia. Maar we hebben nog meer voordeel voor u in petto. MET GRATIS CASCO-VERZEKERING De Citroen AX Volcane (f22 695,-) met Sport-pakket: dorpelverbreders, wielkuiplijsten, exclusieve stalen velgen, sportieve bumper met geïntegreerde mist lampen vóór, sportstuur, gedeel telijk "met velours beklede sportstoelen. AX Volcane voordeel uitstel van betaling of f 1.500,-/ financiering met 5,9% f 2.000,- 1 jaar gratis casco-verzekenng f 1.500,- De Citroën AX First Impression (vanaf f 22.590,-) met Luxe pakket: lichtmetalen velgen, getint glas. metallic lak en een zonnedak. AX First Impression voordeel Luxe-pakket f 1.500,- uitstel van betaling óf f 1.500,-/ financienng met 5,9% f 2.000,- 1 jaar gratis casco-verzekenng f 1.500,- i MAX. VOORDEEL CITROEN AX F 5.000,- MET PRESTIGE-PAKKET max. totaal voordeel f 3.500,- max. totaal voordeel f 5.000,- MAX. VOORDEEL CITROEN ZX F 4.Al O,- MET TIJDELIJKE PRIJSVERLAGING De Citroën ZX Reflex 1.4i (vanaf f 28.110,-) met Prestigc-pakket. stuurbekrachtiging, centrale portiervcrgrcndcling en getint glas t.w.v. f 2.250,- U betaalt slechts f 750,- ZX Reflex 1.4i voordeel Prcstige-pakket f 1.500,- uitstel van betaling óf f 2.100,-/ financienng met 5,9% f 2.700,- De Citroen ZX Avantage 1.4i (vanaf f 29.770,-) met Prcstige- pakket- stuurbekrachtiging, centrale porbervcrgrendeling met afstandsbediening, elektrisch bedienbarc ramen vóór, elek- tnsch verstelbare rechtcrbuiten- spiegel en metallic lak t.w.v. f 2.960,-. U betaalt slechts f 1.250,-. ZX Avantage 1.4i voordeel Presbge-pakket f 1.710,- uitstel van betaling óf f 2.100,-/ financienng met 5,9% f 2.700,- W98MI max. totaal voordeel f 4.200,- max. totaal voordeel f 4.410,- De Citroën Xantia levert standaard extra njgenot door zijn stuurbc- krachtging en het befaamde vecrsystccm dat een zowel ongekend comfortabele als veilige wegligging garandeert. Tijdelijk verhoogt Citroën dit njplezier door een pnjsvcrlaging van maximaal f 2.280,- afhankelijk van het model"*, U rijdt dus al Citroën Xantia vanaf f 36.990,-. MAX. VOORDEEL CITROEN XANTIA F 5.680,- Xantia prijsverlaging uitstel van betaling óf financienng met 5,9% voordeel f 2.280,- f 2 780,-/ f3.400,- CITROËN max. totaal voordeel f5.680,- BIJZONDER CITROËN AFGEBEELD AX VOLCANE 1 1 ZX REFLEX 1 41 EN XANTIA AANBIE0INGEN GELDIG VAN 22-03-'94 TOT l-10-'94 KENTEKENREGISTRATIE VOOR lS-10'94 'MAX KREDIETSOM CITROEN AX F 10.000 CITROEN ZX F 15 000,CITROEN XANTIA F 20.000 FINANCIERING TEGEN 5,9* EFFECTIEVE JAARRENTE OVER 24, 36. 48 OF 60 MAANDEN. 0 B V DE GEBRUIKELIJKE BETAAL PLAfTV OORWAARDEN VAN CITROEtfFINANCIERING NEDERLAND. AANGESLOTEN BU HET BKR TE Ti£L "XANTIA PRIJSVERLAGING GELDT NIET VOOR DE TUReO 0 EN 16V PRUZEN INCL BTW. EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN INCL. 3 JAAR CITROEN ASSISTANCE EN 6 JAAR CARROSSERIEGARANTIE WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN Parkstraat 3 -• 1791 CA Den Burg - Texel Tel 02220-12246 Foto's in cent klaar al voor en GRATIS nieuwe FILM Fujicolor Lab Elk weekend hebben de Versbakker-winkels een paar smakelijke aanbiedingen uit de ambach telijke bakkerij. Deze week (vrijdag 16 en zaterdag 17 september): bereid mee uitsluitend roomboter rijk gevuld met gemengde vruchten, 400 g Gratis bezorging over heel Texel. Besteltelefoon 18207. Posterend, Pc Cocksdorp, Pc Koog cn .3 rijdende winkels WHSYESTfcG VOOh OUDEREN Stichting bejaardenzorg Texel heeft per ca. 1 oktober 1994 voor verhuur beschikbaar: De benedenwoning KLIMPSTRAAT 25 te De Cocksdorp voor de categorie: bejaarden (65 jaar en ouder) Kenmerken: aantal kamers woonkamer, 1 slaapkamer, berging/logeerkamer kale huurprijs 532,70 totale huurprijs ƒ615,70 Basiscriteria: 1. economische/maatschappelijke binding 2. inkomen: maximaal alleenstaanden ƒ29.000,- meerpersoonshuishouden f39.000,- S.v.p. bewijsstukken van het laatst, bekende jaarinkomen meesturen. Inschrijvingen die niet aan de basiscriteria voldoen, worden niet in behandeling geno men en terzijde gelegd. Specifieke criteria: 1. verhuizingen binnen het complex krijgen voorrang 2. locale gebondenheid (inschrijvers uit De Cocksdorp gaan voor) 3. a. leeftijd. b. te duur of te goedkoop wonen t.o.v. het inkomen. Inschrijvingen dienen uiterlijk 22 september 1994 op het kantoor van de Stichting Bejaar denzorg Texel, Postbus 73, Abbewaal 1, 1790 AB Den Burg te zijn ontvangen. Te laat ontvangen èn niet volledig ingevulde in schrijfformulieren worden niet in de toewij zing meegenomen. Woningzoekenden dienen te voldoen aan de criteria van de Huisvestingsverordening Texel 1994 voor het krijgen van een Huisvestingsvergunning. I VEM ELEKTROTECHNIEK Splnbaanio 1791 MC Den Burg - Texj Tel: 02220-1345! ONTDEK O EEï ECHTE GEHElf1EM Vx'N.M TEXEL TEXELGEV0EI HET TIJDSCHRIFT VOOR MENSEN DIE VAN TEXEL HOUDEN OVERAL TE ROOP VOOR 5,75 orr lag Gemeentelijke studietoelage 1994/1995 Het bestuur van de Stichting Prof. Dr. W.H. Kee- somstudiefonds te Texel, deelt mee dat voor het studiejaar 1994/1995 studietoelagen uit het fonds kunnen worden aangevraagd. Studietoelagen worden verstrekt aan degenen die niet in staat zijn de kosten voor hun studie (volledig) te betalen. Een voorwaarde hiervoor is dat de aanvrager op Texel woont. Ook als de ouders van de aanvrager op Texel wonen, kan een toelage worden aangevraagd. Verzoeken om een studietoelage 1994/1995 die nen voor 15 oktober 1991 bij het bestuur te wor den ingediend. Verzoeken die later binnenkomen zullen niet in behandeling worden genomen. Het aanvraagformulier is verkrijgbaar op het bu reau Onderwijs van de afdeling Welzijn, Raadhuis Texel, Groeneplaats 1 te Den Burg, kamer 1.07. GEMEENTE TEXEL Burgemeester en wethouders hebben op grond van art. 53a, lid 2 van het Bestemmingsplan Buitengebied Texel" de volgende vrijstellingen verleend voor het plaatsen van 1 kampeermiddel op het erf voor de periode 15 maart t/m 31 okto ber voor een termijn van 1994 t/m 1996, aan: *W. Timmer, Schorrenweg 43, te Oosterend. De burgemeester van Texel maakt tevens bekend dat burgemeester en wethouders van Texel op grond van art. 53a, lid 4, van het bestem mingsplan „Buitengebied Texel" en art. 21 van de Kampeerwet de volgende vrijstellingen heb ben verleend voor het houden van een kampeer plaats t.b.v. kamperen bij de boer voor de periode 15 maart t/m 31 oktober voor een termijn van 1995 t/m 1999, aan: *P.J. Uitgeest, Maaikeduinweg te De Koog voor het plaatsen van 4 kampeermiddelen. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken na de dag waarop deze besluiten zijn bekendgemaakt een bezwaarschrift bij bur gemeester en wethouders indienen. Het be zwaarschrift dient ten minste te bevatten de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen be zwaar wordt gemaakt, de gronden van het be zwaar en zo mogelijk een afschrift van het bestreden besluit. 'Het bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. De bovenstaande besluiten liggen ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuis vesting, kamer 0.12 van het gemeentehuis. GEMEENTE TEXEL Burgemeester en wethouders zijn van toepassing van artikel 19 van de WRO mei) king te verlenen aan het plan van: - de gemeente Texel voor de aanleg van ee keerterrein nabij de kruising Witteweg melpot. De aanleg van het parkeerterrein is in strij het ter plaatse geldende bestemmingspla plaatse is een voorbereidingsbesluit van la De aanleg is overeenkomstig het in voorbers zijnde bestemmingsplan. jn )or De situatietekening ligt vanaf maandag IS tember 1994 gedurende twee weken voo ieder ter inzage op de afdeling Ruimtelijke ning en Volkshuisvesting (kamer 0.12) vand meentesecretarie. Eventuele bezwaren tege bovenbedoelde plan kunnen gedurende d mijn van ter inzagelegging schriftelijk aan meester en wethouders kenbaar wordei maakt. De burgemeester maakt ingevolge artikel 2 de Wet op de Ruimtelijke Ordening beken; de raad van de gemeente Texel bij besluit ds 13 september 1994 wijzigingen van mingsplannen in voorbereiding heeft vert voor de op de bij deze besluiten behorende ten aangegeven gebieden betreffende: Vierhuizen 5 te Oosterend; Mienterglop 7 Koog; Ruyslaan 81 te De Koog; Terrein tenzi van recreatiepark De Krim te De Cocksdorp aanleg golfbaan). De besluiten liggen met bijbehorende te vanaf 19 september 1994 voor eenieder ter ge op de gemeentesecretarie, afdeling Ruin ke Ordening en Volkshuisvesting, kamer 0.I Tevens maken burgemeester en wethoudff gevolge artikel 41 van de Woningwet beken een aanvraag om bouwvergunning is inge; door: J.R. Wetsteen voor het bouwen v.e. bedrijfspand me! huis a/h Vliegwiel te Oudeschild (ontvangen 8-9-'94i Projekt b.v. voor het bouwen van vijf woonhuizen aid mandeursingel te Oudeschild (ontvangen 8-9-'94), der Heide voor het veranderen/vergroten v.e. zomerk Slufterweg 146 te De Cocksdorp (ontvangen ten Brug voor het bouwen ve. woonhuis a/d Langevek' 39 te De Cocksdorp (ontvangen 12-9-'94); J.Y. Stap voor het vergroten v.e- woonhuis en het plaatsen ve ge/berging a/d Schilder weg 217 te Oudeschild (onW 12-9-'94); J.K. Kikkert voor het bouwen v.e. jongveeii Hemmerweg 12 te Den Hoorn (ontvangen 12-9-'94! Tevens is een melding bouwvoornemen diend door: C.J. de Ridder voor het plaatsen v.e. serre a/h Vroonii te Den Burg (ontvangen 8-9-'94); E. Kooiman voor he! sen v.e. tuinschuur a/d Vuurbaeck 4 te Den Burg (onW 8-9-'94). Tegen deze kennisgeving kunt u geen bezw maken. Bezwaren kunt u pas indienen al vi bouwvergunning is verleend. Verleende bc vergunningen worden gepubliceerd. u. Burgemeester en wethouders zijn van plan vrijstelling te verlenen van het ter plaatse gelden de bestemmingsplan door middel van toepassing van artikel 17 van de WRO aan: vakantiecentrum „De Krim" te De Cocksdorp voor het plaatsen van 4 portocabins gedurende de periode van 3 oktober 1994 tot en met 3 okto ber 1999. Het verzoek ligt vanaf 19 september 1994 gedu rende twee weken ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (kamer 0.12) van de gemeentesecretarie. Gedurende de termijn van ter visielegging bestaat voor eenieder de mogelijkheid om tegen het verlenen van de vrijstelling bij burgemeester en wethouders schriftelijk bedenkingen in te dienen. Afgegeven bouwvergunningen R.J.H. Draaijers voor het vergroten v.e. zomerhuis liersweg 31 te Den Burg; J. Groen voor het bouwf woonhuis a/d Middelton 11 te Den Burg; Duin Bouvtf voor het bouwen van vier woningen a/d Sluyscoog^ 90 en Vuurbaeck 2 te Den Burg; Recreatiestichtin? voor het vergroten v.e. woonhuis a/d Boodtlaan 80' Koog; J. Drijver voor het bouwen v.e. bedrijfsruimt Slotskolk 12 te Oosterend. Goedgekeurde meldingen I. de Jonge voor het veranderen/vergroten v.e woonto Bosrandweg 227 te De Koog; C.J. Jaspers voor het p!s v.e. serre a/d Sluyscoog 78 te Den Burg Bezwaar- en beroepsmogelijkheden ti Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht^ binnen 6 weken na de dag waarop deze bes!i s+j; zijn bekendgemaakt een bezwaarschrift W|jj( gemeester en wethouders indienen. Hel zwaarschrift dient ten minste te bevatte naam en het adres van de indiener, de dagi li ning, een omschrijving van het besluit waart* w bezwaar wordt gemaakt, de gronden van b«! zwaar en zo mogelijk een afschrift van bestreden besluit. Het bezwaarschrift scN niet de werking van het besluit waartegen j.. gericht. ha Bovengenoemde vergunningen kunt u inzie' ju de afdeling Bouwzaken, kamer 2.12.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 6