Bramen en bessen kijken [ORT Texels mpeerweekend afgelast Vedstrijden in nege Akenburg -triathlon jong en oud Imotie Programma andcompetitie TEXELSE y COURANT FITT sponsort Arco's training Schaker Jaap Dros geeft simultaan Ledenvergadering klaverjasclub Finalisten Deuce dubbelspel bekend ?amma basketball SV De Koog wint zwakke wedstrijd Bizar scoreverloop ZDH-Twisk (5-3) Oefenmarathon Weinig vissen Excursie en een lezing Stuk in Studie Loon naar werken voor jeugdtriatleten deer nou toch es Texel ontdekt in het buitenland Informatie diabeten Theo Eilander weer de beste garnalenvisser Bord notaristuin gaat alsnog weg jmpeerweekend dat Zwem- oclub TX '71 dit weekend in park Molenkoog zou houden gans slechte weersomstan- jen verschoven naar vol- weekend. 0m manege Akenburg wordt lag de onderlinge wedstrijd Waddenruiters en de Klep- gehouden. Op het gras bui- vordt, verdeeld over drie gn, dressuur gereden. Dit on- start om 09.30 uur. Tij gen wegparcours worden de gmers getest op hun behen- d en kennis van de paar- ort. jmnenbak wordt een spring ers opgesteld, waar de ie ruiters rond 11.30 uur het zich aan zullen wagen. Aan ■dstnjd wordt deelgenomen combinaties, die allen zijn wonderen tijdens de afslui- parade om 15.30 uur. k is welkom, de toegang is onderdeel van het slui- logramma van zwempark koog wordt zondag 25 sep- reen promotie-triathlon ge- n, aanvang 12.00 uur. Elke sve Texelaar, jong of oud, traan deelnemen. on is beslist geen extreme wrt, maar een sport die voor o oud toegankelijk is. Vooral kozen wordt voor korte af in is deze sport geschikt ilke leeftijd en elk prestatie- De promotie-triathlon is kJ om de drempel naar deze te verlagen en om ermee te maken. »n is voor de volgende af in: 250 meter zwemmen in park Molenkoog, 10 km fiet- arcours Hogeberg, 2,2 km pen (vier ronden We- d). st zwemonderdeel wordt gepauzeerd om daarna te met het fietsen op het par- rrein aan de Emmalaan. Het nent heeft een puur recrea- akter en zal geen winnaar v Alle deelnemers die zich willen bekwamen, worden Ie triathlonafdeling Texel in legenheid gesteld om éérv lang gratis mee te trainen, jfformulieren voor deze itie-triathlon voor Texelaars 10 jaar zijn te verkrijgen aan ,,Jssa van zwempark Molen- Deelname is gratis. Tot en (Oensdag 21 september kan ch opgeven. g 20 september mannen: u. de Pilaar-RWS Sportshop u. Maarcob.-Sportshop RWS u. Graaf Spuit.-Fitt Maarco u. Tex.Autoc.-Teso G.SIock2 u. G.SIock2-Handicap'94 Teso u. Super-Perfect Bodies Handicap'94 mannen vrouwen: u. Cohen-Timmers B. de Vlier u. de Vlier-S.Schiphorst Timmers B. u. G.SIock(v)-Bremakker S.Schiphorst u. Kobeko-Meubelh.ABN/Amro u. ABN/Amro-DGM Cocky's u. Cocky's-Paal28 DGM Ivrouwen: kfu. BeautiqueT.-Leydekkers T.T. u. 7 Provinc.-TopTienLeydekkers u. Nioz-Klif12 7 Provinc. u. Westerlaken-Vespertina Nioz u. DurperDrup-Question Westerl. j 'u. Haarstudio-lepe de Boer Question Hoewel de meeste bloemen nu uitgebloeid raken, is er in de herfst toch veel kleur. En dan heb ben we het nog niet eens over de verkleurende bladen van loofbo men, maar over de bessen en an dere vruchten, zoals bramen en rozebottels. Door hun felle kleu ren trekken ze diverse vogels aan, die ermee in hun energiebehoefte voorzien. Bramensap De vlier-, duindoorn-, meidoorn- en kamperfoeliebessen zijn natuurlijk niet voor niets zo fel gekleurd. Het is de bedoeling dat ze gezien wor den! In ons land vooral door vo gels (maar in de tropen ook door bijvoorbeeld vleermuizen). De bes sen moeten namelijk worden op gegeten. De pitjes, de zaden dus, gaan meteen mee naar binnen, maar worden wat later weer uitge- poept. Ze zijn door het maagzuur niet erg aangetast en kunnen weer ontkiemen. Zo is de versprei ding van de zaden van deze strui ken geregeld. Natuurlijk profiteren wij ook van al dat lekkers. Hoeveel kilo's bramen, vlierbessen, vogelkersen en roze bottels zullen er jaarlijks op Texel uit „de natuur" geoogst worden? VRIJDAG 16 SEPTEMBER 1994 Wheeler Arco de Graaf benut de herfst en de winter om zich te kwalificeren voor de Para lympics in 1996 in Atlanta. Komende zomer wachten de rolstoelatleet zware limieten voor de 1500 meter, de vijf en de tien kilometer waaraan hij wil meedoen. „Om mee te kunnen met de top moet ik er de komende tijd flink tegen aan." Behalve de gebruikelijke trainingsrondjes over Texel, sterkt hij tweemaal per week zijn spieren in het Centrum voor Fysiotherapie Texel. Be geleiders Joop Steenvoort en Freerk Broekstra stelden be langeloos een schema voor krachttraining op. Verder kan Arco kosteloos gebruik maken van de specialistisch appara tuur. Zo'n anderhalf jaar na de start van FITT is Steenvoort niet ontevreden over de animo voor de gecontroleerde fi- theidstrainingen. „Al merken we dat er bij bedrijven op Texel nogal wat schroom bestaat om mee te doen." Om de drempel te verlagen nodigt hij belangstellenden uit zater dag van 14.00 tot 18.00 uur uit een kijkje te nemen. (Foto Gerard Timmerman) Een goede traditie binnen de gele deren van schaakclub En Passant is de simultaanseance waarmee de regerend kampioen het schaakseizoen opent. Al vijftien jaar, of zoals eerder in deze krant „sinds mensenheugenis" is Jaap Dros kampioen. Hij zal het dus maandagavond opnemen tegen de „verliezers" van vorig jaar, maar ook thuisschakers zijn van harte welkom. Hoe groter de opkomst, hoe moei lijker Dros het krijgt, omdat hij dan tegen meer schakers tegelijk moet strijden. Maar Texels beste scha ker is een ervaren simultaangever die doorgaans hoge scores haalt in deze discipline. Jaap Dros heeft het vermogen om razendsnel de stellingen te analy seren en daardoor de juiste zetten op het bord te toveren. Omdat de Klaverjasclub Den Burg opent maandag 26 september het nieu we seizoen met een ledenver ga- dering om 20.00 uur in d'Ouwe Ulo. Tot deze datum kunnen nieu we kaarters zich aanmelden bij Freek Veeger (12212) of op de ver gadering. De contributie bedraagt /40,- per jaar. De totale opbrengst wordt gebruikt om ongeveer 25 kaartavonden te houden. In competitieverband wordt met vaste maten gespeeld. Qe eerste kaartavond is op 3 oktober. njdleiding: Frans en Guus, tel. "fo-Uriot 1-2; Texelse 'toale-Maarcobouw 1-2, Graaf- 0-3; Fitt-Teso 1-2; Groote handicap'94 3-0, Kobeko-Balcken i] ^enhove2-Beverdam 3-0; Kruis ter 0-3; EcoMare-Klif 2-1; P*r-LenR 0-3; Cocky's Kapsalon- 'l Paal 9-Meubelhuis 1-2. ^Visserbouw 2-1; Zeilmakerij- woning 3-0; Smash '68-Rival 1-2; «Jio-Vespertina 2-1; Westerlaken- 1-2; lepe de Boer-Question hal Sportlaan, Den Helder: juur Marels(d)-Enkhuizen UUr Marels(h)-ZAP 2 Afgelopen weekend hebben 46 koppels hun wedstrijden gespeeld voor het clubkampioenschap van tennisvereniging Deuce in de cate gorie gemengd-dubbel. Door een Uitslagen overwinning op Ilse Beerling en Hans Geus plaatsen Gretha Beijert en Marcel Boogaard zich voor de finale, waarin zij het zullen opne men tegen Jannie Zutphen en Theo van Maanen, die hun halve finale in een drie-setter wonnen van Anneke en Hans Boswijk. Er werd gespeeld volgens het zgn. afvalsysteem. De verliezers uit zo wel de eerste als de tweede ronde gingen verder in de troostronde. In totaal zijn meer dan 80 wedstrij den gespeeld. De finales worden a.s. zondag gespeeld, evenals de finales van het dames- en heren- enkel- en dubbelspel. simultaangever het natuurlijk moeilijk heeft tegen zovele tegen standers, zijn er een paar regels die het iets makkelijker voor hem maken. Jaap Dros heeft aan alle borden wit en op het moment dat hij aan het bord komt, moet er ge zet worden door zijn tegenstander. Dit houdt het tempo hoog, waar door de overige spelers weinig be denktijd krijgen. De simultaan vindt maandagavond plaats in De Witte Burcht en begint om 20.00 uur. De deelname is geheel gratis. Vers bloed De schakers van En Passant zijn naarstig op zoek naar nieuwe te genstanders. Naast de interne competitie, waarin het Texels kam pioenschap wordt bevochten, worden er daarom dit jaar ook en kele andere wedstrijden georgani seerd. Zo zal er een aantal malen een „Rapid-avond" gehouden worden, waarbij het speeltempo aanzienlijk hoger dan normaal zal liggen. Ook wedstrijden van „dorp tegen dorp" staan op de agenda. Daarnaast worden schakers uitge nodigd om gewoon eens binnen te lopen in de Witte Burcht op maan dagavonden (steeds om 20.00 uur) en een gezellig partijtje mee te spelen. Het leuke van schaken is dat er al tijd, overal ter wereld, een tegen stander te vinden is van gelijk niveau. Dat geldt dus ook voor Texel. Op 19 september zal ook de jeugdafdeling de draad weer op pakken, eveneens met een simul taan. Deze begint om 19.00 uur. De Koog heeft de eerste wedstrijd van het seizoen tegen Dirkshorn winnend afgesloten, maar het du el zal niet als hoogstaand in de boeken worden bijgeschreven. De eindstand werd 3-2. De eerste helft toonden beide ploegen zich tam. Het enige hoog tepunt vormde het doelpunt van Bob Blijerveld, die scoorde uit een kluwen van spelers voor het vijan delijke doel. Op slag van rust kwam Dirkshorn langszij door een blunder van Coen Schoonheden, die in eigen doel schoot. Een korte donderspeech van trai ner Van der Park in de rust deed wonderen. Martijn de Veij scoorde kort na elkaar twee keer, zodat de stand op 3-1 kwam. Toen was het gedaan met de ople ving en kwam Dirkshorn tien mi nuten voor tijd terug met een prachtige lob. De Koog hield het daarbij, zodat de eerste twee wedstrijdpunten binnen werden gehaald. Het scoreverloop waarmee ZDH tegen Twisk (5-3) de competitie opende, deed menig toeschouwer huiveren. Na een 2-0 voorsprong gaven de Hoornders het spel vol ledig uit handen. Waar de West friezen zuinig met de ruimte omsprongen, hielp ZDH de kan sen om zeep en keek in de rust te gen een 2-3 achterstand aan. Pas nadat coach Gerrie Plaatsman or de op zaken stelde, kreeg ZDH weer vat op het spel. Wellicht met een tikkeltje onder schatting opende ZDH tegen Twisk, dat vorig jaar zieltogend on deraan eindigde. Zo vlot als de zwaluwen aanvallend in hun spel kwamen, zo stroef verliep het in de achterste linies. De Hoornders hadden moeite met de vechtlust waarmee de Westfriezen hun technische achterstand compen seerden. Vrij gemakkelijk opende Roald van der Slikke halverwege de eerste helft de score voor ZDH, na voor bereidend werk van routiniers Bram Brouwer en Rob van der Stap. Het tegenoffensief van het vurige Twisk stuitte op verdediger Denhard van der Slikke, die de bal van de lijn redde. Dankzjj gaten in de achterhoede van Twisk konden de zwaluwen over rechts keer op keer tot aan de achterlijn opruk ken. 'Inzetten van Ronald Biesboer en Jan de Wit (via de borst) misten hun doel echter. De door zettende Van der Stap bereikte Roald van der Slikke, die koelbloe dig 2-0 aantekende. De derde goal lag op de schoen van Richard Maas, die oog in oog met de doel man naast vuurde Geschutter Trefzekerder was Twisk, dat ge schutter in de achterhoede bij Ondernemersvereniging Den Hoorn houdt donderdag een oe fenmarathon. Deelgenomen kan worden in de rubrieken enkel- en tweespan paarden en pony's. In lichtingen en opgave bij Willem Goënga (19252) of Tiny Bakker (19369). Bij paal 17 wilde de vissen niet erg bijten. De acht deelnemers aan de wedstrijd in de kampioensserie haalden slechts vier exemplaren op de kant. Eerste werd Cor Huis man met twee vissen en 45 cm. Frans Bos was tweede 11-35 cm.) en derde Albert de Zwart (1-28 cm.) Op 25 september om 08.00 uur is de volgende wedstrijd bij paal 12. In het Krimbos bij De Cocksdorp wordt zaterdag 24 september een paddenstoelenexcursie gehouden onder leiding van EcoMare- veldbioloog Arthur Oosterbaan. De start is om 13.00 uur bij hotel Molenbos en meedoen kost HO,-. Dit bedrag kan ter plaatse worden voldaan of men kan een kaartje halen bij EcoMare. Dezelfde avond om 20.00 uur is in dit centrum een dialezing over vo geltrek. Ook deze bijeenkomst wordt verzorgd door Oosterbaan. De toegang hiervan is f 5,-. Toneelvereniging 't Amateurtje uit Do Waal heeft „Bankgeheim" van J. Hemmink-Kamp in studie geno men. Dit blijspel in 3 bedrijven wordt geregisseerd door H. Tjep- kema. De uitvoering is op 19 no vember. In en om zwembad Molenkoog vond voor de tweede keer de Texelse jeugdtriathlon plaats. On der wisselende (steeds beter wor dende) weersomstandigheden traden 24 jongens en meisjes in het strijdperk. Na het zwemmen werd gestart vanaf de parkeerplaats aan de Em malaan voor een fietsparcours van negen km in de richting van Oude- schild. De route eindigde weer bij het zwembad, waarna alle deelne mers nog vier rondjes moesten hardlopen op het industrieterrein. Coen Zoon kwam als eerste fiet ser en loper binnen en bij de meis jes was dat Kim Koger. Zij werden ook eerste in hun categorie. Tij dens het lopen kregen de deelne mers regelmatig stukjes sinaasappel en banaan (gespon sord door de Dagmarkt) uitgereikt. In vergelijking met vorig jaar was duidelijk te merken met welk en thousiasme de leden van de jeugd- triathlonclub het afgelopen jaar hebben getraind. Ook alle andere deelnemers kregen loon naar wer ken voor hun extra training in en om het zwembad. Alle deelnemers kregen een diploma uitgereikt met vermelding van al hun tijden op de drie afstanden. De organisatie (bijgestaan door vele vrijwilligers/sters) kan terug zien op een geslaagd evenement met veel toeschouwers, Dat vol gend jaar zeker voor herhaling vat baar is. Uitslagen: Jongens 10 jaar: 1. Reijer Stevens; 2. Se- bastiaan Ran; 3. Robert Jan Appel Meis jes 10 jaar: 1. Karin Zwaneveld én Af ra Meijer; 3. Dominique Kooiman. Jongens 13 jaar. 1. Coen Zoon, 2. Hessel Kamstra; 3. Robert Bakker Meisjes 13 jaar: 1. Kim Kooger, 2 Linda Smit. Jongens 15 jaar: 1 Arjan Zwaneveld; 2. Ruben Boogaard; 3. Björn Verduyn. kleuren, maar als „maffe" voge laar ook wat onze gevleugelde vrienden betreft. Veel vogels wor den onweerstaanbaar door de bessen aangetrokken. Ze kunnen zelfs niet zonder Allerlei zangvo gels, zelfs de insekteneters, heb ben ze nodig om hun trek naar zuidelijke landen te kunnen vol brengen. Lijsterbessen. (Tekening Johan Reydon) Staatsbosbeheer opent zelfs spe ciaal De Muy en de Bollekamer voor de „verzamelende mens". In het algemeen is het zaad uit de bessen die wij eten of verwerken „verloren" voor de natuur, maar dat is niet zo erg. Er wordt nu een maal een overvloed geproduceerd en slechts een heel klein deel hoeft maar succes te hebben. Zangvogels Zelf ben ik niet zo'n „plukker". Na tuurlijk is bramensap lekker en ge zond, maar om daar nu een wintervoorraad van aan te leg gen... Toch vind ik bramen en bes sen mooi en fijn om naar te kijken. Niet alleen vanwege de vrolijke worden. Eenmaal in Afrika is dat er allemaal weer af! Het is dus leuk op een zonnige herfstdag naar rijk met bessen be laden vlierstuiken te kijken. Vaak zien we er soorten als zwartkop, tuinfluiter en braamsluiper. Na tuurlijk ook lijsters en spreeuwen. In de herfst zien we de braamslui per echt door de braamstruiken sluipen (en van de bessen eten na tuurlijk). Alleen naar bramen kijken Je kunt het vergelijken met een topatleet of -wielrenner die tijdens een wedstrijd zoetstoffen gebruikt of een banaan eet. De vogels ver bruiken bij de trek net als deze sporters enorm veel energie. Ze moeten die op heel korte termijn kunnen aanvullen. De snel oplos bare suikers in de bessen zijn daar ideaal voor. Vruchten en bessen vervullen dus een belangrijke rol, niet alleen een recreatieve of als bezigheidstherapie, maar ook voor de vogels. Opvetten Het is bijna niet te geloven dat die kleine vogels ver Afrika intrekken en daarbij afhankelijk zijn van een portie bramen of bessen. Overi gens hebben ze zich tevoren wel dik gegeten aan vlees: insekten dus. Sommige soorten kunnen daarbij bijna nog eens zo zwaar Adriaan Dijksen EcoMare/Staatsbosbeheer Bridge. In de Lubertischool is za terdag een bridgetoernooi gehou den. Zestien kinderen van Texel en uit Wieringen deden er aan mee Eerste werd Martin Imhoff met een Wieringse partner, tweede werden Ronald van Bethem en Er ik Agter. Bijgaande foto werd ons toe gestuurd door Jack Vinke uit Pur- merend. Hij schrijft ons: „Deze foto maakte ik in het zuidwesten van Wales, ongeveer tien kilome ter zuidelijk van Fishguard. Duide lijk is natuurlijk dat het begrip Texel garant staat voor kwaliteit, want anders hadden ze er hun mond wel over gehouden." Ook vermeldt hij nog dat hij on langs in een foldertje ontdekte dat Parijs een „Rue de Texel" heeft. „Maar dat weten jullie als texelo- fielen al lang, denk ik." Inderdaad, maar toch bedankt. Een andere Ionbekendetipgever wees ons op het bestaan van de „Texelgruppe", de al evenzeer bekende bergketen, waarover in een Duits reismagazi- ne uitgebreid wordt geschreven. „Wat verbindt een Noordzee- eiland en een stuk zuid-Tirools al pengebied? Schapen!", zo valt on dermeer te lezen. De werkgroep Den Helder van de Diabetes Vereniging Nederland (DVN) houdt een informatiemid dag voor diabeten en belangstel lenden op Texel. De onderwerpen voor deze middag zijn: - Zelfcontrole/regulatie, door de heren C. I. Boeye en P. G. F. van Geene, (leden werkgroep DVN Den Helder); - Risico's Suikervrij dieet, door mevr. M. v.d. Hoop, (diëtiste); - Voetverzorging diabeten, door mevr. G. Hofmeijer, (pedicure). De informatie-middag wordt ge houden op zaterdag 24 september in het gebouw van het Kruiswerk Kop van Noord-Holland, Schoon oordsingel 24, Den Burg. De aan vang is 15.00 uur. Toegang is gratis. ZDH afstrafte met een droge knal achter doelman Marco Daalder. Het was onvoldoende om de Hoornders echt wakker te krijgen. Een uitgespeelde Twisk-aanval vormde de aanzet tot de gelijkma ker. Illustratief voor de inzinking bij ZDH was de kans van captain Bram Brouwer, die hoog over schoot. Op slag van rust bewezen de Westfriezen andermaal aan weinig ruimte genoeg te hebben. Een hoekschop die van richting was veranderd verrastte doelman Marco Daalder (2-3). Na rust hervond ZDH de grip op de wedstrijd. Invaller Stefan Bousma stelde Ronald Biesboer in kansrijke positie, die in de korte hoek tikte. Aanvaller Bousma hielp zijn club aan de voorsprong dankzij een stijlvol afgeronde solo. Ronald Biesboer bepaalde de eindstand op 5-3. Schaduw over de wedstrijd was een rode kaart voor een Twisker, die onbesuisd inging op doelman Marco Daalder. Man van de wed strijd was Richard de Leeuw, die met zijn bikkelharde, maar faire speelstijl respect afdwong. Anders dan in het voetbalpro gramma aangegeven speelt ZDH zondag om 14.00 uur thuis tegen Koedijk. Voor het tweede achtereen volgende jaar heeft Wadden- zeevisser Theo Eilander van de TX 30 „Nienke" de prijs voor de beste garnalen in ont vangst mogen nemen. Die werd onlangs in Den Oever uitgereikt door Marianne Vaes, adjunct-directeur Vis serijen. Diefstal. Uit de kleedkamer van SV Texel is zondagmiddag een portemonnee met f 75,- gestolen. De gemeente gaat alsnog een ge wraakt bord weghalen dat de Jeu de boulesclub bij de baan in de no taristuin heeft geplaatst. Volgens Pieter de Groot wekken de aange geven openingstijden op het bord de indruk dat het gebruik van de baan uitsluitend aan leden is voor behouden. D66 herinnerde eraan dat in juni al is beloofd dat het bord zou verdwijnen, maar staat het er nu nog. Wethouder Eelman (sportzaken) was dat niet ontgaan en zal alsnog haar belofte waar maken. Meidoornbessen (Tekening Johan Reydon) kan dus leerzaam zijn! Dat heb ik trouwens niet zelf uitgevonden. Thijsse (om in de sfeer van vol gend jaar te komen) deed het al. Hij keek bijvoorbeeld naar dauw bramen. Niet naar de bramen zelf, maar naar de uitlopers over het duinzand. En hij keek zo goed dat hij ze, met het blote oog, echt zag groeien!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 7