BOODSCHAPPEN.. ECHT HEMA Van Maanen driemaal winnaar bij Deuce Regen hindert toernooi niet /rT JI .TEXELSE f C0URANT. pH en Koedijk Igaan gelijk op roeftraining bij udoclub Shima tetbalprogramma Diplomazwemmen Onderlinge werd indoor springen Waterpoloërs: oud tegen nieuw Tenniskampioenschap Wintercursussen menvereniging Klappen voor Texelslag Programma zaalvoetbal Geslaagd Basketballen in eilandcompetitie SPORT BH i-7o nu 3 voor 4." u 20% korting BONBONS 775 DINSDAG 20 SEPTEMBER 1994 Lwdediger Arjen Kiltz torent hoog boven z'n tegenstander uit Iten duel zonder veel hoogte- luien hebben ZDH en het he tende Koedijk zondag de Ln gedeeld (2-2). Omdat de Lmders drie minuten voor tijd In 2-1 -voorsprong verspeelden, d na afloop even getreurd, li het eerste biertje was nog i weggespoeld, of het besef u door dat men tevreden kon li Niet alleen had Koedijk zich l heel behoorlijke ploeg ge il, omdat in de rest van de af- g alle wedstrijden werden ilast is ZDH na tweeronden de lessende koploper. loetballers uit Koedijk toonden K hogelijk verbaasd bij aan- |:i op het veld aan de Witte- „Is dan alleen bij ons zoveel •r naar beneden gekomen?", fcen ze zich hardop af. „Wel- Iwij hebben de afgelopen da- liok 115 millimeter gehad. Het s er nu wel af", luidde het antwoord van de nders. I.eld was in tegenstelling tot elders inderdaad bijzonder goed bespeelbaar, reden waarom het vlaggeschip van ZDH als enige van de Texelse eerste teams wèl in actie kwam. Dat was te merken, want de voetballiefhebbers had den in groten getale de weg naar Den Hoorn weten te vinden. In de eerste helft zagen ze een gelijkop- gaande strijd, waarbij ZDH aan vankelijk de betere kansen kreeg. Maar het waren slechts kleintjes, zodat het Roald van der Slikke en Dennis Bousma nauwelijks euvel te duiden was dat ze niet wisten te scoren. Aan de andere kant van het veld doken de Koedijkers af en toe angstwekkend dicht bij het doel van keeper Marco Daalder op, maar tot gerichte schoten kwam niemand van hen. Na twintig minuten produceerden de Zwaluwen een stevig offensief, dat uitmondde in drie opeenvol gende corners. Bij de laatste to rende spits Stefan Bousma hoog uit boven de verdedigers van Koe dijk. Hij knikte fraai in: 1-0. De treffer luidde een rustige perio de in, waarbij de spelers van Koe dijk zich iets beweeglijker toonden, maar ZDH nauwelijks in problemen kwam. Tot vlak voor de rust, toen de tegenstanders plots alle schroom van zich afwierpen. Keeper Daalder kon een paar schoten van dichtbij echter on schadelijk maken. In het begin van de tweede helft maakten de spelers van Koedijk opnieuw de dienst uit, maar net als ZDH voor rust creëerden ze zich weinig kansen. Toen na een kwartier de bal uit een scrimmage voor de voeten van hun snelle rechtsbuiten plofte, moest keeper Daalder toch capituleren: 1-1. De Hoornders hadden moeite de draad weer op te pikken, maar toen zo'n twaalf minuten voor tijd de libero van Koedijk te zacht te- rugtikte op zijn doelman, was op nieuw Bousma er als de kippen bij. Met het nodige geluk wist hij de bal „uit de kluts" mee te nemen en te scoren. Wie had gehoopt dat de Koedij kers met die goal de genadeslag was toegediend, kwam bedrogen uit. De bewoners van het Noord hollandse lintdorp zetten nog één maal alles op alles, wat met nog drie minuten te spelen resulteerde in een corner. De ZDH-defensie reageerde wat paniekerig en ver zuimde de bal adequaat weg te werken: 2-2. Iclub Shima organiseert za- lg een introductieles. Deze Jt gegeven door de judoka's ft'ries. Henk de Vries, trainer lie zaterdaggroep van judo- IShima; Hidde de Vries kam- Tvan Noor-Holland en derde INederland in de zwaarge- Tilasse en Sjoerd de Vries, lis broer Hidde een aanko- lop- wedstrijdjudoka latuur van Shima vindt het Pr dat de judo-sport op het I alleen door jonge kinderen Bend wordt. De judosport is Itèt voor sporters van 6 tot fc (of zelfs ouder). Het ver- van een grotere belangstel ler de judosport is één van Jfenen om een proef-trainng feniseren. Mes is bedoeld voor ouders Nie van judoka's van judo- ■9 24 september: l'LAFC A3 13.30 u. lil-ZAP B1 13.30 u. IB-Flamingo's B1 13.30 u. ff Cl-Texel C1 14.30 u PJVC C2 (Cocksdorp 15.00 u. |C1-SV0 C1 12.30 u. l-3-Texel C2 13.00 u. PiCl-Texel C3 12.30 u. P-Helder Dl 10.30 u. P'WGW D4 10.30 u. JDe Koog-Roda 12.00 u. 1"# 15.00 u. p pupillen: EF1-SV0 F1 10.00 u. Pfl-Texel '94 F2 10.00 u. |'JDH F1 10.00 u. |HF3-Texel '94 F4 10.00 u. pfc Koog E1 11.00 u. I"E1-Texel '94 E2 11.00u. 1ZDH E1 11.00 u. |:*E3-Texel '94 E4 11.00u. PM-SVO D1 12.00 u. I vrij l'IDI-Texel'94 D3 12.00 u. 1® september: pel pit Boys r Ijk Piel 2 Pt Koog 2 Pfringerwaard 3 PO 2 Toer 5 Ptervogels 5 f -HOSV Al club Shima. Ook andere bel- ganstellenden vanaf 16 jaar zijn welkom. De training start om 10.30 uur, in de ferrever. Er wordt eerst korte introductie gegeven, waarbij kort de achtergronden en de regels van de judo-sport toege licht worden. Daarna volgen na een korte warming-up, enkele een voudige oefeningen. De be langstellenden maken ondermeer kennis met valtechnieken, staande technieken en grondtechnieken. De proef-training eindigt om 11.30 uur. Wellicht is de proeftraining van aankomende zaterdag het begin van een nieuwe enthousiaste groep (judo-)sporters. Voor nadere inlichtingen: Dick Schermer, se cretaris van judoclub Shima, tele- foonnr. 14239. Vrijdag wordt voor de laatste keer dit seizoen afgezwommen in zwembad Molenkoog; voor het di ploma A van 17.00-18.00 uur en voor het diploma B van 18.00-19.00 uur. In het kader van „Samen op Examen" mag er weer een ouder meezwemmen. In ver band hiermee is het zwembad vanaf 16.45 uur voor alle andere zwemmers gesloten en vervallen de zwemlessen. De hevige regenval van de laatste dagen heeft het terrein rond ma nege Akenburg veranderd in een zwembad. De organisatie van de onderlinge wedstrijden van de Waddenruiters en de Kleppertjes konden dus niet anders dan het evenement omdopen in een indoor-spring wedstrijd. Het springen gebeurde onder lei ding van de instructie, zodat het ook nog een leerzaam evenement werd. Toch worden de prestaties wel meegerekend in de strijd om het clubkampioenschap. Om in stijl van het weer te blijven werd de wedstrijd besloten met een zwemfeest in Calluna en een roerige nacht in jeugdhotel De Zil vermeeuw. In het kader van de sluitingsdag van zwembad Molenkoog wordt een waterpolowedstrijd gehou den. Het is de bedoeling dat spe lers en speelsters uit de jaren tachtig in het strijdperk treden te- Inschrijving voor de Texelse kam pioenschappen tennis is nog mo gelijk t/m woensdag 21 septem ber. De wedstrijden zijn van 24 september t/m 2 oktober op de banen van 't Stappeland in De Koog. «.roe™*r™*.,™,, Menvereniging „Tussen Wad en Duin begint in oktober met haar winterprogramma. De belangstel ling voor het aangespannenrijden neemt nog steeds toe. Zij die inte resse hebben, en er meer van wil len weten kunnen zich voor diverse cursussen opgeven. Bij voldoende deelname organis- sert de vereniging een mencursus voor het koetsiersbewijs, een toi- letteercursus en menlessen. Ook is er de mogelijkheid om mee te doen aan de mencompetitie om de „Jaap de Graaf bokaal", die voor de zesde keer van start gaat. Op woensdag 19 oktober is hier een informatieavond over in de manege „Akenburg". Aanvang: 20.00 uur. Voor de cursussen kan men zich voor 1 oktober opgeven bij: Piet Beers, tel. 14563. Na de eerste competitieronde in de badmintoncompetitie is het wederom duidelijk geworden dat Texeislag in de hoek zit waar de klappen vallen. Kon in het vorige seizoen degradatie nog met moei te worden afgewend, dit jaar zal de vlag uitgaan bij iedere gewon nen set. Zonder clubkampioen Marius Wit te moesten de „veteranen" aan treden tegen gemiddeld ruim 20 jaar jongere tegenstanders. Om de schade beperkt te houden werden de slagenwisselingen om conditi ons redenen zo kort mogelijk ge houden. Het uiteindelijke resultaat was één gewonnen partij door het gelouterde dubbel Kees Zijm en Margriet Rey-Witte. Insiders weten dan dat de echte oudjes de kar weer moesten trekken. Alle ande re partijen waren kansloze 2-sets nederlagen. Zaterdagavond volgt de uitwedstrijd tegen Den Helder. Woensdag 21 september: 18.15 u. SVO-Casino (j) 19.00 u. ASC Texel-De Koog (j) 19.45 u. ZDH-De Koog 6 ^0.40 u. Casino 2-Jelleboog 3 21.30 u. De Krim 5-SVO 2 Zaaldienst: Klif Uitslagen Aja Coutinho is bevorderd van leerling tot gezel-verluchter bij het Nederlandse Verluchters en Calli- grafengilde. Resp. strafpunten en stijl. Klasse B pony's 50/60/70 cm.: 1. Suzan ne Eelman met Reina 0, 49; 2. Lilian Mal- schaert met Glenn 0, 473. Niels Hoogenbosch met Colorado 0, 46+; 4. Stephanie Annyas met Pascal 0, 46. Klasse B pony's 80/90 cm.: 1. Jantien v. Beurden met Muis 0, 49'/a; 2. Nelleke Gerlsma met Lucky 0, 49 3. Jetteke Zoetelief met Emil 0, 49-; 4. Nona v.d. Vis met Juzekki 0, 47 V2; 5. Charlotte Boeyen met Bianca 0, 44/2. Klasse L pony's 90/100 cm.: 1. Fia Kooi man met Astrid 0, 31.2 sec. Klasse B paarden: 1. Irene Plaatsman met Djahill 0, 46. Donderdag 22 september: 18.30 u. Rab 3-De Krim 4 19.20 u. Mantje 3-Jelleboog 4 20.15 u. Rab 2-De Koog 4 21.10 u. Mantje 2-Gempo 22.00 u. De MOK-De Krim 2 Zaaldienst: De Koog Vrijdag 23 september: 18.15 u. Casino 3-De Krim 3 19.05 u. Rab-Jelleboog 2 19.55 u. Texel-Klif 2 20.50 u. Klif-De Koog 21.40 u. Plus Klus-Klif 3 22.30 u. Mantje-Jelleboog Zaaldienst: Plus Klus 14.30 u. 14.00 u. 14.00 u. 14.00 u. 11.00 u. 14.30 u. 12.00 u. 14.00 u. 12.00 u. 14.00 u. 12.00 u. 14.00 u. N'bal: 10.30 u. 10.30 u. 10.30 u. Even na zes uur zondagavond vond de prijsuitreiking plaats van de kampioenschappen van ten nisclub Deuce. De organisatie haalde opgelucht adem, want on danks de overvloedige regen kon den alle partijen binnen het geplande tijdsbestek worden af gewerkt. Grote winnaar was Theo van Maanen, die drie finales bereikte en zondag in alle drie wist te'zegevieren. Het door regen geplaagde toer nooi nam veertien dagen in beslag. De eerste week verliep vol gens planning, omdat tussen de buien door de banen goed bespeelbaar waren. Slechter was de situatie in de tweede week. Donderdag kwamen de banen aan de Emmalaan zelfs blank te staan. De uitgestelde partijen konden vrijdag worden gespeeld. Zaterdag was het echter weer mis; opnieuw stond er teveel water op de banen. Toen halverwege de middag het weer opknapte, bleek er alsnog tennis mogelijk. Tot verbazing van de organisatie lukte het zelfs om alle halve finales zaterdag uit te spelen. Zusjes Hierdoor hoefden zondag alleen nog de finales te worden gespeeld. Clubkampioene 1994 werd Yvonne Middel, die eenvou dig met 2-0 won van de verras sende finaliste Danny van Rossum. Favoriete Joke Ie Roux viel weg door een blessure, opge lopen in de kwartfinale van het da mes dubbel. Die finale was een familieduel. De zusjes Jacqueline en Marit de Porto bleven de baas over de (van badminton bekende! gezusters Nellie Witte en Margriet Reij. De meeste aandacht trok Theo van Maanen, die in het herenen kelspel, het heren dubbel en het gemengd dubbel in actie kwam. In de enkelfinale zag het er aanvan kelijk somber uit, want tegenstan der Simon Brand won de eerste set. Van Maanen kwam in de tweede set langszij en schreef ook de spannende derde set op zijn naam, waardoor hij zich clubkam pioen 1994 mocht noemen. Met zijn tennismaat Albert Scholl moest Van Maanen in de heren dubbelfinale afrekenen met het jeugdige duo Hans Geus en Ewoud Bakker. De junioren had den in de halve finale voor een ge weldige verrassing gezorgd door de favorieten Simon Brand en Marcel Boogaard uit te schakelen. In de finale konden ze die stunt niet herhalen. Van Maanen trof Boogaard wèl in de finale van het gemengd dubbel. Het koppel Van Maanen/Janny Zutphen toonde zich sterker dan Boogaard/Gretha Beijert. Naast de strijd om het clubkampi oenschap speelden de E-spelers en 50-plussers in het enkelspel voor de ereprijzen in hun catego rieën. In het heren enkel E won Toi- ne Krafft in de finale van Nick Wehnes. Brigitta Krijnen bleef Lilli an Koning voor en bij de heren 50+ eindigde Hans de Porto als eerste voor Roelf Siebinga. gen de nieuwe generatie. Als de oud tegen meuw-wedstrijd een succes is, zal er een jaarlijkse tra ditie van worden gemaakt. Deel nemers dienen zondag om 13,00 uur aanwezig te zijn. De onderlinge wedstrijd van zwemclub TX '71 is tevens ko mend weekend. Zaterdag en zon dag begint dat spektakel om 10.30 uur. Clubkampioenen van vorig jaar worden verzocht om woensdagavond tijdens de trai ning hun wisselprijzen mee te nemen. Ook dit seizoen is basketbalvereni ging De Mareis weer van plan op de vrijdagavonden een eilandcom petitie te organiseren. Doorgaan is afhankelijk van de animo. Opgave kan nog tot 27 september. In schrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij Drogisterij Mets in de Parkstraat in Den Burg. De kosten bedragen f250,- per team voor se nioren en F100,- per juniorenploeg. Bedoeling is aparte competities voor junioren en senioren op te zetten Elk team moet minstens twee dames in het veld hebben staan. De wedstrijden duren twee- maai veertien minuten. Voor meer informatie Jos Witte, tel. 12959, of Louise van der Sluis, tel. 15821. Geslaagd Anke de Kerk-Hoetmer en Anita van der Vis-Timmer hebben hun di ploma voetreflextherapeute be haald. £ij studeerden gedurende een jaar aan de school voor voe- treflexologie te Alkmaar. Beide dames zijn woonachtig in Oosterend. (ADVERTENTIE) I MAILLOT acryl/polyamide. Wolwit, zwart, navy, bruin, kaki. Mt. 38-46 14.95 llÜ 2 VOOf 50%poiyamidc/25% katoen/ 25?I elastomeer. Wit of huidkleur. Mt ÏS-9WC, '5-851) 17.95 HU SWEATER 70% katoeti/30% polyester. 10 Mt. M-L-XL 24.95 nil IO« STANDAARD ACRYL in 12 kleuren 4.50 IA Bol over? Geld terug! I1U 3 VOOf IU" 100 Win* T TISSUES doos met 100 stuks A AUDIOCASSETTES Sony VX, 60/90 min. 12.50/14.50 HU MUURVERF witte latex, 6 liter 26.95 WISSELLIJS1 kunststof, dir. maten/kleuren 4.95/59.- REUZE SAUCIJZE- BROODJES O 75 1-75 nu 10 voor O gesorteerd. 500 gram 8.75 nÜ

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 7